De Nieuwe Leer

10 september 1961 Binnenkort krijgt u daarover trouwens een uitgebreidere lezing, waarbij debatmogelijkheid bestaat. We moeten goed beseffen, dat elke periode o...

Geestelijke bewustwording

uit de cursus ‘Algemene zelfvorming’ (hoofdstuk 7) – april 1960 Denken Op het ogenblik dat de mens in de stof en de stoffelijke praktijk gebru...

Vrijheid

11 december 1955 Wij zullen deze bijeenkomst gebruiken om een ogenblik verschillende wijsheden over vrijheid te beschouwen.  Vrijheid is een van de meest misver...