Kosmos en waarheid

uit de cursus ‘Algemene Zelfvorming’ (hoofdstuk 3) – december 1959 Bij het geheel van onze beschouwingen is ons tot nu toe reeds gebleken, dat...

Waarheid en waan

23 oktober 1955 Inleiding We zullen vandaag trachten om wat verder te gaan in de hogere waarheid.  Ook hiervoor heb ik een spreker beschikbaar gevonden, die U n...