Pijn en smart

9 juni 1961 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er aan herinneren dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp van heden is een ingaan op de...

De sprekende dieren

16 maart 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden gaf ik de volgende ti...

Positieve gedachten

8 december 1961 Wij, sprekers van de ODV, zijn niet alwetend of onfeilbaar. Ons onderwerp voor heden heb ik getiteld: Positieve gedachten. Dit jaar is het juist...

Moraal

5 juni 1964 Aan het begin van deze avond wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp van heden is een discussie over: Moraal. U zult...

Zonde, waarheid of illusie?

1 maart 1963 Aan het begin van deze avond wil ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wat wij zeggen, is dus geen evangelie dat zonder voor...

Lof der zotheid

20 november 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er aan herinneren, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het is voor ...

De verborgen waarheid

08 mei 1987 U weet het, wij willen dat u zelf nadenkt. Als u er geen bezwaar tegen hebt zou ik vandaag een beetje willen praten over: De verborgen waarheid Waar...

Het doel en de middelen

2 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop, dat u hiermede rekening houdt ...