De geest

31 oktober 1969 Wat is de geest eigenlijk? Wij verstaan hier in onze wereld onder de geest: besef, bewustzijn, dat gebonden is aan de kern van goddelijke kracht...

De tijd

12 januari 1960 De kwestie van tijd is voor ons n.l. zeer belangrijk. In de esoterie zullen wij over het algemeen zeer gehinderd worden door ons tijdsbewustzijn...

God achter de wereld

20 januari 1970 Dat is een heel moeilijk probleem. Want God is eigenlijk iets waar we niets van af weten. Nu is het natuurlijk wel leuk om te zeggen: we weten d...

Vrede

Als je de mensen vrede hoort zeggen, dan denk je dat het een staat is waarin niemand eigenlijk een vin verroert. De meeste mensen begrijpen niet dat vrede een i...

De wijsheid in de wereld

Als wij ons bezighouden met de wijsheid in deze wereld, dan worden wij geconfronteerd met een groot aantal uitspraken, die vaak op kreten lijken. Elk daarvan he...