China

6 maart 1972 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en ik hoop dat u daar ook rekening mee wilt houden. Het onderwerp – dat heeft u zelf gesteld – is:...

Historische parallellen

16 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelf na over alles, wat naar voren wordt geb...

De Wereldleraar

11 augustus 1963 De nieuwe Wereldleraar staat aan het begin van een nieuwe ontwikkeling, dat zult u allen wel begrepen hebben. Nu zou ik daarover graag eerst ee...