Massamedia

21 mei 1965 Allereerst mag ik u er wel op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. Als onderw...

Nabeschouwing Wessac 1975

9 juni 1975 Inleiding over iemand, die de Wessac-bijeenkomst meemaakte. Ook vanavond weer een gastspreker. De vorige keer hebben wij iemand gehad die wat buiten...