Gelijkenissen

28 mei 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, zodat het wel wenselijk is, dat u zelf nadenkt over all...

Kosmische krachten

9 mei 1977 Wij hebben ook vandaag weer een gastspreker. We moeten het helaas zoeken in datgene wat met het medium harmonisch is. Dat legt wel beperkingen op op ...

Geestelijke uittreding

24 april 2009 Ik zou graag vanavond met jullie een paar praktische zaken willen bespreken in voorbereiding op de Wessac-bijeenkomst die zich binnen een 14-tal d...