Vernieuwing

20 april 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Heden vraag ik uw aandacht voor een toespraak i.v.m. e...

Vernieuwing

15 september 1961 Aan het begin van deze bijeenkomst herinner ik u eraan, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. In mijn onderwerp van heden wil ik gaarne me...

Neen, Aristoteles

12 mei 1958 Deze avond zijn we dan eigenlijk bijeengekomen om een paar punten van de theorieën van Aristoteles ‑ wanneer het ons mogelijk is ‑ enigs­zins te kra...

Objectief en subjectief

27 mei 1962 Ik zou op deze morgen graag eens met u willen praten over het onderwerp: objectief en subjectief als factoren in het menselijk leven. Laat ons dan e...

Magie als wetenschap

15 september 1964 De magie van de oudheid is een eigenaardig mengsel van goochelarij, psychologie, van hypnotisme, massasuggestie en een aantal ongekende waarde...