Lof der zotheid

20 november 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er aan herinneren, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het is voor ...

Trappen van ervaring

17 juni 1968 Er zijn toestanden denkbaar, waarin je enorm veel beleeft, maar het gaat aan je voorbij. Naarmate het bewustzijn van de mens of van het levend weze...

Innerlijke wereld

14 november 1961 U hebt de vorige maal ( Innerlijke werkelijkheid – 1961 10 10 ) een inzicht gekregen in het innerlijk pad, de innerlijke wereld. Ik zou d...

Tijdloosheid

21 januari 1958 U weet, wij hebben gesproken over goed en kwaad, relativiteit en ook over tijdloosheid. Het zijn deze aspecten, die juist onze innerlijke wereld...

Het levenslicht

14 december 1954   Het is vreemd, dat hoe duister het ook kan worden. Op onze levens weg, er altijd toch weer in ons iets is, dat weet, dat er licht bestaat. Da...