Polariteit

uit de cursus ‘Praktisch occultisme’ (hoofdstuk 3) – december 1973 Polariteit. Wij hebben een paar lessen besteed onder meer aan gegevens hoe ...