Kracht van deze tijd

29 mei 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Eveneens wijs ik u er op, dat al hetgeen door ons ...

Het licht

 24 mei 1963 Aan het begin van onze bijeenkomst wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wat mijn onderwerp betreft, ik zou graag met u spreke...

Vragenavond: 1983-09

30 september 1983 Ook op deze avond moet ik u er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en er prijs op stellen wanneer u zelf nadenkt. Vanavond is h...

Massamedia

21 mei 1965 Allereerst mag ik u er wel op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. Als onderw...