Het woord

 17 maart 1961 Aan het begin van de avond moet ik u er op wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn, zodat het noodzakelijk is, ...