De ideale mens

6 februari 1959 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wij hopen dat u zelfstandig zult nadenken. Mijn onderwerp voor vanavond ligt misschien iets buiten het nor...

Godsdienst en politiek

20 oktober 1967 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk zelf na, vorm u zelf een oordeel. Beoordeel ons ook niet te hard, wanneer wij spreken over dingen, di...

Zelfbeheersing

15 januari 2013 Vandaag zou ik, volgend op wat u als leerstof hebt gekregen, enkele bedenkingen willen toevoegen, die naar mijn inziens voor de mens zeker niet ...

Wil en intuïtie

uit de cursus ‘Occult practicum’ (hoofdstuk 17) – juni 1967 Wil en intuïte Wanneer wij ons bezighouden met de praktische mogelijkheden van het...