Kosmische filosofie

8 augustus 1958 Wij zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Voor vanavond hebben wij gemeend enigszins van de gebruikelijke inhoud af te wijken. Het blijkt namelijk,...

Verrassing bij de afrekening

11 mei 1984 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelf na. Ons onderwerp, aan het begin van het verenigingsjaar, door u gekozen, heeft als titel: Veras...

Godsdienst en politiek

20 oktober 1967 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk zelf na, vorm u zelf een oordeel. Beoordeel ons ook niet te hard, wanneer wij spreken over dingen, di...

Het geheimzinnige Thule

13 mei 1969 Thule is een woord dat we vaak horen gebruiken. Men spreekt van het “ultima Thule” en bedoelt daarmee een soort eindbestemming, een bere...

Archimedes

9 februari 1960 We zullen vandaag weer proberen om een paar waarheden te zeggen Ik wil ook proberen het zo eenvoudig mogelijk en zo duidelijk mogelijk te zeggen...