De magie der gedachte

21 februari 1961 De vorige maal (17-01-1961: Magie in zijn geheel) hebben wij u het een en ander verteld over magie, een onderwerp dat daarmee ongetwijfeld niet...

Meesters

24 oktober 1969 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Vandaag zou ik met u willen spreken over het begrip: Meesters. Wanneer wij te maken hebben met occultisme,...

Kosmische filosofie

8 augustus 1958 Wij zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Voor vanavond hebben wij gemeend enigszins van de gebruikelijke inhoud af te wijken. Het blijkt namelijk,...

Verrassing bij de afrekening

11 mei 1984 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelf na. Ons onderwerp, aan het begin van het verenigingsjaar, door u gekozen, heeft als titel: Veras...