Levende doden

6 juli 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Voor heden heb ik mijn onderwerp getiteld: Levende dode...

Inwijding

23 september 1962 Ik zou u een kleine les willen geven, welke wel samenhangt met inwijding maar die meteen een verklaring vormt voor heel veel, dat u in deze da...