De werelden van het hiernamaals

10 februari 1967 Ik mag u er allereerst op wijzen dat de sprekers van deze groep niet onfeilbaar of alwetend zijn. Ik verzoek u dan ook uzelf een oordeel te vor...

De geest

4 juli 1958 Allereerst moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vandaag zou ik eens willen spreken over: “De geest”. De geest...

Hoe wordt overlijden overglijden

 31 mei 1983 Overlijden, een menselijke term, zegt eigenlijk dat u over uw lijden heen bent. Wanneer je dood gaat zijn de eerste tekenen eigenlijk lichamelijk. ...

Sterven

uit de cursus ‘Geestelijke ontwikkeling’ 1956 Er staat geschreven: Wanneer de mens geboren wordt, zet hij zijn eerste schrede op het pad naar de doo...