Geestelijk gif

17 juni 1960 Aan het begin van deze bijeenkomstmoet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.  Heden wil ik met u spreken over: Geestelijk gif...