Tendensen voor de komende periode

image_pdf

28 februari 2012

Zo, vanavond zou ik graag met jullie even verder gaan en we stellen vast dat de taal soms heel arm is. In die zin dat wat hier zo duidelijk mogelijk met woorden wordt uitgedrukt, dikwijls nogal eens anders wordt opgevat en dat men er nogal eens gemakkelijk een eigen interpretatie aan geeft. En daar wil ik even op inspelen.

Wanneer u louter als spirituele groep functioneert en u esoterisch bezig houdt, dan is het evident dat u daarover een eigen mening vormt. Dat u daar zelfstandig over nadenkt, en dat u waarschijnlijk op sommige ogenblikken met ons niet akkoord bent. Dan is uw volste recht. Zolang dat het op de esoterische basis ligt, en zolang dat het uw persoonlijke ontplooiing aangaat kan er geen mens over vallen dat u uw eigen ideeën hebt en uw eigen weg als het ware met de kennis gaat.

Echter, wanneer het magisch wordt, dan liggen de zaken weer een klein beetje anders. En vanuit onze zijde hebben we geprobeerd u niet alleen een esoterische kennis bij te brengen, maar deze ook magisch om te kunnen zetten in uw dagdagelijkse bestaan omdat u daardoor een enorme meerwaarde creëert ten opzichte van theoretische kennis. En we hebben van in het begin gezegd, dat wanneer u magisch wilt werken, dat er spelregels zijn.

U zou het als volgt kunnen bekijken. Wanneer u in de moderne tijd met een auto u in het verkeer begeeft, dan zijn er spelregels. En om het verkeer vlot te laten verlopen en u door het verkeer te loodsen zonder ongelukken, is het noodzakelijk dat u zo goed als u kunt deze spelregels opvolgt.

Dat wil zeggen: wanneer u een rood licht ziet, dat u stopt. Ik denk niet dat iemand van u dit gaat bediscussiëren als zijnde: ‘ik ben daar niet met akkoord en ik wil door een rood licht kunnen rijden’. In dit voorbeeld kunt u dat begrijpen. Wanneer wij nu echter over ‘magisch’ spreken, en wanneer we jullie nog maar heel kleine magische zaken aanleren, dan krijgen we ineens de reactie:’maar dat rode licht! Daar wil ik door rijden! Daar rijd ik door! Waarom zou ik stoppen?’ Niet begrijpende dat zo goed als in het voorbeeld wanneer u op een drukke baan door een rood licht rijdt, u waarschijnlijk niet veel verder komt, dan, ofwel een ticket naar onze zijde, ofwel enkele dagen of maanden vakantie in jullie moderne hospitalen. Van het voorbeeld kunt u dit gemakkelijk accepteren, maar wanneer wij jullie iets aanleren dan lijken er nogal wat te zijn die vinden dat zij zelf kunnen bepalen of zij door dit rode licht rijden al dan niet.

Nu, om daar even op verder te gaan, wanneer dat u natuurlijk een volwaardig magiër zou zijn en wanneer u een inzicht zou hebben in alle wetmatigheden en alle samenvloeiingen en alle kennis van de magie de uwe zou zijn, dan zou ik kunnen accepteren dat u op een bepaald ogenblik zou zeggen van:’ ja, kijk eens hier, het is wel rood, maar dankzij mijn kennis weet ik dat er uit geen enkele andere richting iets komt, dus zet ik mijn tocht verder.’ Maar, broeders en zusters, niemand van jullie is al zo ver doorgedreven of ingewijd als magiër. Dus is het eigenlijk toch aan te raden dat u zich houdt aan de spelregels. Maar dat betekent ook dat u beter gaat leren luisteren naar wat er gebracht wordt. We merken nogal op dat velen onder u denken dat ze iets gehoord hebben of gelezen hebben, en dan gaat men er voor zonder dat eigenlijk men het juist heeft begrepen.

Een heel mooi voorbeeld, en we hebben dat daar speciaal om gedaan vorige maal, is het punt dat we gesteld hebben van: er moet communicatie tussen jullie zijn. Wanneer we dan zien hoe verschillend de uitspraak geïnterpreteerd werd, was opvallend. Ik wil hier naar voor brengen dat er niet door ons gezegd is dat iedereen moet inspelen op de communicatie. Nee! De mogelijkheid is er dat iedereen daarop inspeelt. Maar we hebben dit niet, onder geen beding, in de gebiedende vorm naar voor gebracht. Het zijn kleine nuances, die we soms in onze toespraken leggen, om te zien hoe u reageert.

Wanneer we stellen, een ander heikel punt hier aan de orde, dat heel moeilijk schijnt gevat te worden wanneer men in magie een afspraak maakt gezamenlijk, dat de uitwerking om drie uren ‘s nachts is, dan is dat een vast gegeven. Waarom? Ook hier hebben we u de uitleg verstrekt, dat dit al duizenden jaren gangbaar is en dat dit als het ware een vast gevormde formule is om resultaten te bereiken. Ook hier zien we dan dat men liever door het rode licht gaat dan er voor te blijven staan. Niet beseffende dat wanneer u een ander tijdstip voor vrijkomen kiest, dat u niet gelieerd bent aan alle krachten die anders gebundeld zijn rond de tijd van drie uur. Dit is een wereld van verschil! En dan zwijg ik nog maar over het feit dat wanneer u een ander uur kiest u misschien zonder het zelf te weten een zwart-magische afspraak invult. Want wij behoeden ons er voor om jullie die kant van de magie te laten ervaren. Gezien we vaststellen hoe moeilijk het is wit-magisch nog maar te denken en te werken, kunt u toch begrijpen dat we de andere richting zeker niet aanhalen.

En zo kan ik nog een ganse tijd verder gaan. Het was zeer boeiend de laatste weken om bij ieder van u de gedachten, de emoties vooral, te volgen. Er zijn er verschillende die ver boven hun theewater zijn gegaan. En ook hier, ook hier moeten we opmerken dat dit meestal gebaseerd is op eigen interpretaties. Dat soms zaken aangetrokken worden die niet voor de persoon die het zich aantrok bestemd waren. En dat de anderen, voor wie het bestemd was, het gewoon niet gehoord of begrepen hebben. De menselijke geest is wat dat betreft heel raar, heel eigenaardig.

Maar goed, al bij al kunnen we zeggen, dat we toch de ‘shock’ die we wilden veroorzaken hebben kunnen realiseren. Dat we bij de meesten onder u toch een nieuw besef van een nieuwe aanpak, en misschien zelfs een intense aanpak hebben kunnen losmaken. Want u weet allemaal, de tijd van louter filosoferen is al heel lang voorbij. Ieder van u gaat en wordt al in deze tijd met van alles in de praktijk geconfronteerd. Zie rondom u wat er gebeurt, kijk in uw kennissenkring, in uw eigen familie, noem het maar op, u ziet dat er zaken niet meer lopen of verlopen zoals ze gepland worden, of voorzien zijn. U merkt op dat de oude maatschappij, waar sommigen van u drie-vierde van hun leven eigenlijk hebben in door gebracht, al volledig wegzinkt in het moeras, dat er geen fundamenten meer onder zitten. Dus is het voor ieder van u bijna een noodzaak om niet alleen in dat esoterische te blijven functioneren, maar daar ook, zoals we tot hiertoe geprobeerd hebben, het praktische, het magische, en dan kun je magie heel ruim omschrijven, en dan kun je zeggen: “kijk, het magische werken is eigenlijk alles wat je tot hiertoe in uw mensen-maatschappij niet kunt verklaren”. Hè, het is heus niet alleen maar met een zegel en wierook en een kring of een cirkel beginnen bezweringen af te steken. Nee. Zo zien wij het niet. Wij zien het wel degelijk als zijnde een deel van uw dagdagelijks bestaan. Wij zien het als een mogelijkheid voor ieder van jullie om de omwentelingen die bezig zijn op de meest juiste wijze in te vullen. Er op de meest juiste wijze mee om te gaan. Om het besef te hebben dat u vele gewoontepatronen, die behoren tot het oude tijdperk, achterwege kan laten. Oh, en dat zijn heus niet grote overweldigende zaken. Nee. Heel veel vaste patronen die u hebt in uw dagdagelijkse leven waarvan u denkt: ‘dat is noodzakelijk, dit moet gebeuren, dit kan niet anders’, behoren tot het verleden. En als u zich daarmee bezig houdt en blijft houden, omdat u vindt dat u binnen de maatschappij waarin u leeft en werkt dit moet doen, want anders: ‘wat gaat men denken van mij, of wat gaat men zeggen’, dan bent u rijp voor een zware zenuwinzinking, een depressie, en voor mee te gaan in het chaotische. U moet dit kunnen loslaten. En daarom is het zo interessant van anders te kunnen denken. Van u te kunnen plaatsen in een tweede werkelijkheid. Van vanuit een tweede werkelijkheid te kunnen functioneren. En kunnen los te laten wat eigenlijk uw vaste waarden, geplogenheden zijn.

En dat kan over alle kleine details gaan van het dagelijkse leven. Wanneer u begrijpt dat u, bijvoorbeeld, beter bent in de toekomst van alles met elkaar te delen, in plaats van te zeggen: “Dit is van mij”, dan zal dit voor velen onder jullie heel moeilijk zijn. Want de meeste van jullie zijn nog opgevoed in de idee van ‘dit is mijn bezit, dit is mijn woning, mijn tuin, mijn auto, mijn grasmachine’ en zo verder. U zult opmerken, hoe verder de tijd evolueert, dat dit ‘mijne’ steeds moeilijker wordt te handhaven. Omdat je beperkt wordt in uw eigen mogelijkheden. Op het moment dat u zich vrij kan maken van ‘dat is van mij’ en er gezamenlijk kunt met omgaan, dan zult u zien, dan verandert ineens gans uw wereld, gans uw omgeving. En dan veranderen ook plotseling de beperkingen die u hebt omdat u zegt: ‘dit is het mijne’.

Kijk, als u morgen uw vervoersprobleem wilt oplossen, dan begint u gewoon in plaats van te zeggen: ‘dit is mijn wagen’, met elkaar de wagens te delen. Oh, economisch gaat dit een catastrofe worden naar de toekomst. En neem van mij aan, binnen enkele tientallen jaren zullen de mensen zeggen:’ hoe konden onze ouders en onze voorouders zo dwaas geweest zijn van te denken dat ieder zijn eigen auto had en ieder afzonderlijk moest rijden’. Ik haal een voorbeeld aan van nu, een prangend voorbeeld, want u staat alle dagen meer en meer stil. Omdat u allemaal nog zegt: ‘het is mijn heilige koe, iedereen moet er van af blijven. En mijn heilige koe moet groter zijn dan die van mijn buur; want ik ben toch meer waard’. Sorry, in Aquarius gaat dit niet. Het ganse systeem verandert daarin. En langzaam maar zeker zal u zien dat meer en meer mensen er zullen toe beslissen van te zeggen: ‘ja, vandaag heb ik mijn wagen niet nodig, maar mijn gebuur kan hem gebruiken, gebruik hem maar’. En je zal zien dat op zeer korte tijd, vooral de jongeren onder u zullen dit gemakkelijk nog meemaken, de wagenproductie en alles wat er mee samengaat, in elkaar stort. Want mensen gaan beseffen, juist door de chaos die ontstaat en het gebrek aan middelen en mogelijkheden, dat niet iedereen een fortuin voor een wagen moet uitgeven, laat staan dat je een fortuin uitgeeft voor enkele jaren, om met een wagen te kunnen rijden.

Dus wat zal de tendens zijn? Heel simpel, er zal één wagen komen voor meerdere, en het zal niet een wagen zijn die alle luxe en alle comfort moet hebben. Nee. Het zal een degelijke wagen moeten zijn die kan gebruikt worden voor alles. Bij wijze van spreken zal de landbouwer er zijn stro mee moeten kunnen vervoeren en de onderwijzer zou er bij wijze van spreken zijn boeken mee moeten kunnen vervoeren. Nu is dit nog voor jullie moeilijk voorstelbaar, maar de evolutie is al bezig. Maar dat houdt ook in dat uw gans ‘industrieel denken’, dat ook voorbij is gestreefd ( uw fabrieken, uw tewerkstelling in die fabrieken behoort tot het vorige tijdperk), langzaam maar zeker in elkaar zal stuiken. U kunt er van op aan dat ongeveer binnen enkele tientallen jaren voor de productie van een wagen, zoals u die in uw hoofd hebt, maar hij zal er dan niet meer zo uitzien zoals hij er nu uitziet, geen mens meer nodig zal zijn.

De robotten en de computer nemen het gewoon over en je zal er van versteld staan, de degelijkheid zal beter zijn dat hetgeen wat een mens produceert. Om de simpele reden dat wanneer eens het productiesysteem op zijn punt staat, tja, er weinig kan gebeuren; een mens is emotioneel, een mens kan fouten maken. Maar wanneer je iets programmeert kan dat alleen maar volgens die programmatie gaan. Er kan stroomonderbreking of iets anders zijn, maar dan valt het stil en dan gebeurt er niets meer. Ik stel het zo simplistisch mogelijk voor om u een duidelijk begrip mee te geven waarom het belangrijk is dat u anders gaat denken. Dat u ook magisch in de praktijk gaat denken. Want je staat voor een tijd dat hetgeen wat u nu nog tracht vast te houden als zijnde ‘het mijne’ en het normaal te vinden, dat het niet meer vasthoudbaar gaat zijn voor één gezinnetje, of een man en een vrouw, of één persoon. Het gaat niet meer vasthoudbaar zijn omdat het niet meer in de context van de nieuwe ontwikkelingen kan gehandhaafd worden.

Oh, er gaat nog heel veel strijd zijn. Want het oude geeft het zo niet op. Maar het verdwijnt. En daar zit juist de kracht van een groep als deze, in te spelen op de ‘vernieuwing’. Maar je kunt daar maar inspelen, niet door rustig hier te zitten filosoferen, en dan te zeggen: oké, nu aan de orde van de dag doen we gewoon verder, zoals we al 20, 30, 40, 60 jaar hebben geleefd” of langer. Gaat niet. Daar loopt het fout. Dus daar zit de kern van dat magisch denken. Dat magisch handelen.

En daar ook, lieve vrienden, moet je opletten. Want dat magisch handelen is voor de meesten onder u, zeker voor hen die wat ouder zijn, nieuw. Omdat u meestal met oude magische zaken bezig waart.

Wij hebben al getracht u zoveel mogelijk nieuwe zaken, nieuw magisch denken bij te brengen. We hebben u uw eigen zegel laten maken, we hebben u nog andere zaken bijgebracht. Maar, ze staan nog te veel af van uw bed, bij wijze van spreken. Deze zaken moeten meer en meer geïntegreerd worden. En je kunt die maar integreren wanneer je dit doet volgens de spelregels. Want doe je het niet volgens de spelregels, dan krijg je langs de ene kant de enorme weerbots van het oude, dat u vierkant zal uitlachen en zijn greep erop zal trachten te nemen, waardoor het voor u omslaat in het negatieve en verkeerd gaat, of u speelt het anders en u volgt de regels niet en het lukt niet. Dan staat u daar ook. Daarom kan ik er niet genoeg voor jullie de nadruk leggen: als we u iets vragen te doen, als we u een advies geven van ‘doe die of die oefening’ of ‘die of die handeling’, beluister het meermaals en doe het juist.

En wanneer er bij u, om welke rede ook, twijfel ontstaat, stel dan een vraag! Laat het u verduidelijken. Maar ga er niet van uit dat het wel allemaal zo zal lopen. Wanneer we u zeggen: ‘tracht u met uw planeet, met de aarde meer één te voelen’, dan zeggen we dit zomaar niet. Het één voelen met de aarde kan voor sommigen van u een overlevingsmogelijkheid zijn wanneer ze in een situatie komen waar ze anders niet meer uitgeraken.

Het is niet omdat we u een advies geven dat ineens rondom u alles zich zal wijzigen. Maar wij kunnen wel op voorhand reeds inschatten wat er op jullie weg ligt. En dit is bijna voor iedereen zo.

En wanneer dat we dan iedereen van de groepen hier advies geven: voel u meer één met de natuur, ga in de natuur. Laat uw dak en uw muren voor wat ze zijn. Ga wandelen, voel u één met de natuur. Verblijf er in. Wroet desnoods met uw handen in het zand. Zet u op het gras tegen een boom. Dan is dit niet zomaar omdat u uit uw huis zou gaan. Of omdat u zomaar even, niets doende, in de natuur zou zijn. Nee! Dan is dit vooral omdat de noodzaak er is dat u langzaam maar zeker de wisselwerking, de feeling krijgt van wat de natuur wil vertellen aan u in de vernieuwing.

Als je in de natuur op dit ogenblik de harmonie kunt aanvoelen, kunt de wisselwerkingen aanvoelen, dan kunt u zich zo instellen dat u heel veel zaken die in de verandering al aanwezig zijn kan voorvoelen en daar de nodige voorzorgen en aanpassingen uit trekken. Dat is ook magisch handelen. U staat daar niet bij stil, maar het besef dat de aarde meer is dan alleen maar die boom en die kluit zand of dat meer of die zee; maar dat dat een levend, denkend organisme is dat via vele kanalen u signalen geeft van wat zij van plan is naar voor te brengen. En dit is nog maar alleen gesproken ten opzichte van de aarde. Maar doordat u zich in de natuur begeeft kan u ook langzaam maar zeker gaan aanvoelen wat de atmosfeer u te vertellen heeft. U kan gaan aanvoelen dat, bijvoorbeeld, zeker in de streken waar jullie allemaal wonen, plots zeer sterke agressieve vervuilingen optreden. Vervuilingen die misschien voor de motoriek van de mensheid zeer schadelijk zijn. En door het feit dat u het kunt aanvoelen en voorvoelen kunt u uw voorzorgen nemen. Anderen zullen misschien weer voorvoelen dat de zee het beu is van het openbaar stort van de mens te zijn. En dat er plots ook wijzigingen gaan optreden. Ach, en zo kan je zeer vele zaken naar voor halen; de essentie is, dat jullie leren gebruik te maken van de mogelijkheden die effectief aanwezig zijn. Ze worden ontkend door uw huidige maatschappij. Ze worden ontkend door uw huidige wetenschappers, want zij weten wat er gaat komen, zij weten wat er gaat gebeuren, want de aarde, dat is dode materie, een boom, dat is natuur, dat is goed voor op te stoken, en daar stopt het. Ik ben en beetje cru en cassant, ik weet het. Maar er zijn op het ogenblik maar weinig wetenschappers die het totale plaatje bezien.

Dat is ook heel simpel geworden. Waarom hebt u op het ogenblik zo weinig hooggeschoolden die nog echt intelligent zijn, die nog echt iets kunnen bereiken of doorhebben? Heel simpel, in uw maatschappij is alle zelfstandig handelen en denken gefnuikt. Want alles moest volgens de regeltjes die deze maatschappij als heilig en als gefundeerd heeft naar voor gebracht. En de echte intelligente mens, ja, die werd gefnuikt de laatste jaren. Want die kwam niet meer overeen met hetgeen wat men hem wou aanleren, omdat hij goed genoeg voelde dat dat plaatje niet klopte. En zo krijg je dat je op het ogenblik een wereld hebt die bestuurd wordt door een massa niet-capabele mensen.

Maar dat was nodig, je kunt de verandering niet krijgen wanneer het anders zou zijn. Aquarius kan zich niet ten volle ontplooien en zijn mogelijkheden gaan laten openbloeien wanneer niet eerst dat oude verdwijnt. Maar dat weten jullie allemaal. Maar binnen dat plaatje zitten jullie. Jullie zitten in deze overgang. En daarom is het zo noodzakelijk dat u tracht hetgeen wat gebracht wordt zo goed mogelijk uit te voeren. En wanneer er bijvoorbeeld vanuit onze zijde een idee wordt gelanceerd van: ‘je zou beter dit of dat doen’, dan doen wij dat zomaar niet.

En hier wil ik iets naar voor brengen dat misschien degenen die hier niet zijn, die op afstand mee volgen toch even goed moeten overdenken. De geestelijke leiding heeft maanden geleden langs de neus weg de mogelijkheid gegeven om contacten te hebben. En wat gebeurt er? Men luistert nog niet eens zoals gezegd is. Men gaat er niet op in. Dit is het oude. Maar werkelijk het hele oude. Wij hebben dit zo gelaten, omdat we vonden dat door het zo te laten de lessen die er kunnen uit geleerd worden misschien beter over komen. En misschien is het nu de moment dat men daar eens terug over gaat nadenken, waarom dat men op dat ogenblik de voorstellen van onze zijde niet opportuun vond. Nu zou ik hier hatelijk kunnen zijn en zou ik kunnen zeggen: ‘ja, men had van zichzelf een bepaald idee’. Maar dat doen we niet. We nemen aan dat de menselijke zwakheid er nog altijd in bestaat van te denken dat ze in de stof eigenlijk toch nog ietsje beter de zaken kunnen inschatten dan wij die niet in de stof zitten. En ja, wij geven dat grif toe. U hebt op korte termijn in de stof als stofmens daar misschien gelijk in. Alleen hebt u de beperking dat u niet over tijd of ruimte het uiteindelijke resultaat kan beschouwen. En waar wij dus de stoffelijke beperking niet hebben, kunnen we dit wel. En, sta mij toe te zeggen, soms zelfs zeer goed. Daarmee kunnen we u soms tips geven, die kunnen voorkomen dat zaken zich voltrekken, meestal langere tijd nadat het gesteld is, maar die soms niet zo aangenaam zijn. Maar goed, als mens hebt u de vrijheid, wat dat betreft, uw eigen fouten te maken. Want dit was niet magisch georiënteerd. Wanneer het echter magisch georiënteerd is, neem dan gerust van ons aan, dat wij dit niet zullen toelaten. En, bij wijze van spreken, ons nog liever terugtrekken dan verder te werken.

Zo, ik denk dat ik zo het voornaamste gebracht heb en dat ik heel goed heb ingespeeld in alles wat er in jullie hoofden leeft en omgaat na de vorige voordracht. Ik zou zeggen: doe zo verder, u bent allemaal goed bezig met er over te denken. Geloof nog meer in jullie zelf en in jullie eigen kunnen. Ga er van uit dat het niet noodzakelijk is dat we alle vijf minuten jullie een schouderklopje komen geven van: ‘dat heb je nou goed gedaan!’ Ga er van uit, wanneer we de moeite doen om met jullie verder te gaan, dat er een aanvaardbare werking aanwezig is.

En voor de rest, zou ik het voor vanavond willen afsluiten met nog een paar korte tips. Houd er rekening mee naar de toekomst, de korte toekomst, ik bedoel weken, maanden, dat u zich niet te veel in grote massa’s beweegt. Oh, ik val in herhalingen, ik weet het, maar neem gerust van mij aan dat wij weten waarom dat we dit naar voor brengen.

Let een beetje op op hetgeen je doet; daarmee willen we ook zeggen: u zult soms de neiging hebben heel emotioneel en heel snel op iets te reageren. Durf te remmen! Durf naar uw eigen innerlijk te gaan, naar uw eigen geest. En aan uw eigen geest hulp te vragen. Durf dat te doen in deze tijd. En wanneer u dit dan doet, en u krijgt daar inspiratie, want die zal er zeker zijn, tracht deze dan op te volgen. Zelfs als het u niet logisch lijkt, zelfs als het u niet lijkt te passen in hetgeen wat u verwacht had dat het zou moeten zijn. De werkingen op het ogenblik gaan zo snel, alles wijzigt zo snel dat u als mens dit echt niet realistisch kan bijhouden. Dit wil zeggen: wat vandaag voor u heel acceptabel, misschien zelfs zeer aangenaam toeschijnt, kan binnen de 24 uren catastrofe voor u betekenen. Zo kort kunnen zaken op dit moment wijzigen.

De kwestie is, en hier komen we op het magische aspect, tracht vanuit uw tweede werkelijkheid zoveel mogelijk te handelen, zaken te benaderen. Tracht ook vanuit die tweede werkelijkheid een eenheid met uw planeet te ervaren. Niet onbelangrijk in de komende maanden. Durf, bij wijze van spreken, en ik zeg dit als voorbeeld, met uw handen in de grond te gaan zitten, om u één te voelen met de planeet waarop u bestaat. U zal het zien, rondom u, zo goed economisch, politiek, noem maar op, wat vandaag met vlag en wimpel binnen gehaald wordt, blijkt morgen niets anders dan rottigheid. Alles neemt toe. Alles versterkt op dit ogenblik. En wanneer u dan – en dit is dan ook weer magisch aanvoelen, magisch denken – even waarneemt wat voor astrale beelden op het ogenblik vele volkeren van deze aarde beroeren en zelfs trachten te sturen, dat weet u dat dit alleen maar volgens de huidige concept van leven en werken op deze aarde fout kan gaan en naar een implosie kan gaan. Maar wanneer u vanuit uw tweede werkelijkheid u positioneert dan zult u dit wel merken, dan zult u dit wel zien gebeuren, maar u gaat geen deel zijn. U gaat verder kunnen; u gaat steeds opnieuw de nieuwe mogelijkheden zien die er zijn, waar de anderen ze niet meer gaan opmerken.

En daarom wil ik de avond hier, of beter gezegd: mijn deel van de avond, voor jullie afronden met de vraag: doe de inspanning om de kleine praktische magische zaken die u de laatste maanden van ons gekregen hebt en geleerd hebt, beter in praktijk te brengen. Bestudeer ze even opnieuw.

Tracht er een nieuwe waarde in te leggen. Een nieuw besef van u, een besef dat het meer dan ooit van belang is van met de juiste werktuigen aan de slag te gaan in deze veranderende tijden. En het maakt niet uit of u nu 30 jaar bent, of u bent 20 jaar, of u bent er 80. Het bestaan is eeuwig. En denk niet ‘ach, het duurt mijn tijd nog wel, en als ik dan aan de andere kant zit, dan zie ik wel..’

Klopt niet. Aquarius geldt ook aan onze zijde. Dit heb je misschien nog niet veel gehoord, maar het is een kosmische tendens die zich op alle niveau’ s in de kosmos voltrekt. En je kunt beter voorbereid zijn, in welke vorm u zich ook op dat moment gedraagt, of bent, dan te zeggen: ‘laat het maar gaan, later zie ik wel’. Want als u later wel ziet, dan kunt u geconfronteerd worden met zaken die u overzien hebt en dat maakt het u alleen maar moeilijk.

Dus ook hier, broeders en zusters, het is niet omdat uw bestaan in de stof, ach, is zeer kort, voor de geest is dat een fractie. Ligt er niet wakker van. Maar ge kunt in die fractie enorm veel nieuwe zaken ervaren en opdoen. Zeker in de periode dat u nu leeft. En deze ervaringen die kan je meenemen, die devalueren niet, die smelten niet als sneeuw voor de zon, zoals uw euro of uw dollar. Integendeel, die groeien steeds meer in waarde. En dat geeft dan, wanneer u besluit van ‘ik heb het hier op aarde voor bekeken,’ dat u met deze meerwaarde aan onze zijde aardig wat verder kunt. En het is altijd gezellig van wanneer u terug komt in de sfeer van waaruit u vertrokken bent dat u rijker terug komt, dan dat u armer zou terug komen of op dezelfde wijze zou terug komen dan u vertrokken bent. De rijkdom is heus geen materie. De rijkdom is de ervaring, de emotionele ervaring dikwijls, die u als mens hebt kunnen opdoen.

Ach, en dan moet u niet gaan zoeken achter heel grote zaken. Weet u dat een vriendelijk woord op een juist ogenblik meer kan betekenen dan eender welke grote geste die je publiekelijk zou doen. De geestelijke evolutie en bewustwording zit hem heus niet in oogverblinding. Maar zit hem in de kleine zaken, kleine zaken die, om het menselijk te zeggen, vanuit de grond van uw hart, van de kern van uw ziel, zijn ontsproten, zonder dat u daar iets voor terug vraagt.

Zo, ik denk dat ik jullie genoeg stof tot nadenken heb gegeven en wens jullie nog veel inspiratie.

Vragen.

Zo, men heeft mij gevraagd van jullie vragen te beantwoorden vanavond. Dus ik ben ter jullie beschikking.

  • Ja broeder, bij de oefening kan ik geen enkel Licht of ander resultaat merken. Maar ik heb wel al jarenlang het gevoel dat mijn impulsen mij op de goede weg zetten. Is dit dan als het ware onbewust magisch?

Kijk, wanneer dat je verlangt dat je het Licht ziet, dan maak je de fout van niet te beseffen dat het Licht eigenlijk steeds in jou aanwezig is. En zeker wanneer je dan zegt dat uw impulsen en zo verder u op de goede baan zetten, dan kunnen we er van op aan dat, effectief, het Licht dat in u leeft u de juiste impulsen geeft waardoor dat u juist kan handelen.

Wanneer u over Licht spreekt, dan heeft de mens nogal eens gemakkelijk de neiging om zich dat voor te stellen in de vorm van het stoffelijk licht dat hij of zij kent. Maar dat is niet noodzakelijk waar wanneer u magische werkingen doet. Het Licht is als het ware het voelen, het ervaren van de kracht, de harmonie, het positieve. En dan kan ik zeggen dat het antwoord op uw vraag positief is.

  • We gaan met een aantal vrienden naar een concert met trommels. Wat is jullie advies hierover, om zich niet in grote menigten te begeven?

Kijk, wanneer we vanuit onze zijde een advies geven van u niet in grote menigten te begeven, dan doet u er toch best aan van daar rekening mee te houden.

Wanneer u nu naar iets gaat waar met indringende geluiden wordt gewerkt, wat zeker trommels aangaat, en wanneer dat trommelgeroffel dan nog eens is gelieerd aan culturen die niet de uwe zijn en wanneer dit dan in een grote hoeveelheid mensen gebeurt, dan mag je er van op aan dat u bepaalde zeer sterke emoties over u heen zal krijgen. En dan laat ik aan u de keuze om te vinden of dat dit nu aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is. En ik zal er nog een ‘tussen haakjes’ bijvoegen: het trommelgeroffel waar u naartoe gaat, was in zijn oorsprong magisch en werd gebruikt tot vernietiging van al diegenen die buiten de cultuur waren. Trek daar nu zelf uw besluiten uit.

  • Jullie hebben gesproken over de vervuiling die de motoriek aantasten. Je moet daar voorzorgen voor nemen. Kan u hier een tip geven?

Wanneer u zelf u in harmonie kunt zetten, wanneer u via uw oefeningen die u kent, meditatie en zo verder, uw eigen lichaam het bevel kunt geven van heel rustig te blijven, van zo weinig mogelijk zaken te aanvaarden die niet tot de eigenheid van het lichaam behoren, dan kan u aardig wat voorkomen. Alle schade zult u nooit kunnen voorkomen. Maar dat hoeft ook niet wanneer u beseft dat een lichaam heel gemakkelijk kan functioneren zonder dat, volgens uw gekende medische wetten en regels, alles in evenwicht moet zijn.

Ik zou zelfs meer durven zeggen: een menselijk lichaam kan gemakkelijk tot 50% malfunctie hebben en toch, voor u, aanvaardbaar en goed functioneren. Zeg dit niet verder naar de dokters want ze zullen boos zijn, hun inkomen zal zeer sterk zakken. Zo, volgende vraag.

  • Kan u het begrip ‘tweede werkelijkheid nog eens opnieuw uitleggen?

Nou, als ik het ganse begrip tweede werkelijkheid moet uitleggen dan gaat u reclameren dat u vandaag niet meer thuis komt.

Maar kort, bondig en begrijpelijk: de tweede werkelijkheid is de beeldvorming van hetgeen u, en ik zou hier dan invullen: wenst, dat u kan realiseren, doormaken, gevormd, vanuit het gedachtepatroon, niet gevormd vanuit de maatschappelijke kennis die rondom u aanwezig is. Kort gezegd: wanneer u wenst gezond te zijn, dan kan u in uw tweede werkelijkheid uw eigen lichaam in harmonie zien. Dan kan u voor uzelf uw eigen lichaam optimaal zien functioneren. Zo bouwt u een tweede werkelijkheid die u kan overdragen naar uw stoffelijk lichaam, waardoor u veel minder stoffelijke problemen zult ervaren met het lichaam en ook veel minder de noodzaak zult ervaren allerlei ingrepen te moeten ondergaan en medicijnen te moeten nemen.

En wanneer u dan vindt dat op een bepaald ogenblik het genoeg is geweest, dan kan u in uw tweede werkelijkheid gewoon voorstellen dat u dit oude voertuig gewoon loslaat en dan hebt u geen enkel probleem. En dan kan u gewoon verder gaan in uw bestaan zonder enige moeilijkheid. Dit is een voorstelling van een tweede werkelijkheid die zeer praktisch uitvoerbaar is.

Veel mensen hebben angst van ziek te worden, te lijden en lang ziek te zijn en te moeten lijden. Dat is ook een tweede werkelijkheid die zij opbouwen, zonder dat ze het beseffen, waardoor zij een gewaarborgd inkomen van velen verzekeren. Wanneer u echter een positieve tweede werkelijkheid opbouwt, dan kan u, zoals ik daar juist reeds gezegd heb, zelfs met een enorme beperking aan stoffelijke mogelijkheden, heel goed functioneren en dan bent u ook bij machte van, wanneer het voor u voldoende is, van zonder dat u een lijdensweg moet ondergaan, tegenwoordig is dat in, maar dat is zelfs modisch, vind ik, dat u terug naar ons kunt keren.

Voilà, ik denk dat je hier op een zeer efficiënte manier een duidelijk beeld hebt van hoe u praktisch een tweede werkelijkheid kan opbouwen. En ik heb dit nu naar gezondheid gezegd omdat ik het wou koppelen aan de vorige vraag die ook ging over gezondheid. Maar u kan deze tweede werkelijkheid op alle mogelijke terreinen koppelen.

Het hangt er juist van af dat u, voor uzelf, de inspanning levert van een juiste opbouw zoals u aanvoelt dat het moet zijn. En dit kan zeer ver gaan.

In een tweede werkelijkheid kan je, als wetenschapper bijvoorbeeld, antwoorden ontdekken op vragen die u in uw eerste werkelijkheid nooit zou kunnen vaststellen. Of hoe dacht u dat Einstein tot zijn formules is gekomen? Niet via zijn eerste werkelijkheid, maar wel omdat hij geloofde in zijn tweede werkelijkheid.

En hier zou ik het willen bij houden want anders blijf ik nog uren voort praten.

  • Dat waren de vragen broeder.

Dat valt nog mee. Mijn taak is vanavond nog niet zo zwaar, hé. Goed, dan verwacht u van mij dat ik u in een meditatie begeleid.

Gezien hier een enorme interesse is, en niet alleen bij enkelen maar bij de meesten, van die tweede werkelijkheid, zou ik met jullie vanavond in meditatie willen gaan via de tweede werkelijkheid.

Meditatie: Tweede werkelijkheid.

Beminde mensen zet jullie allemaal gemakkelijk en doe dan het volgende: denk even wat u in een korte periode, laat ons zeggen van enkele dagen, wenst te realiseren. Neem iets natuurlijk dat positief lichtend is. Ga alsjeblieft niet in op iets dat tot emotionele begeerte behoort, want dan zitten we natuurlijk dadelijk op een verkeerd spoor en die tweede werkelijkheid zal zich misschien dan ook wel vervullen, maar dan krijg ik achteraf van jullie te horen dat je niet tevreden bent met het resultaat. Kan ik niet aan doen, het is uw eigen begeerte dan die u parten speelt. Maar goed. Ik ga jullie nu even rustig laten denken.

Vorm voor uzelf een positief tweede werkelijkheidsbeeld dat u graag zou gerealiseerd hebben binnen dit en enkele dagen.

Breng nu uw gedachten naar de kern van de kring. Leg, als het ware, uw gedachten hier op  de tafel waar we rond verenigd zijn.

Voel dan hoe de kracht van het Licht deze kring omsluit. Voel hoe u één wordt met de kracht van het Licht. Voel de harmonie

Voel hoe u allen versmelt in het geheel van de kosmos.

Voel hoe u ophoudt te bestaan als individu, maar dat u opgaat in de harmonie, in het licht van de kosmos. Voel deze eenheid.

U bent één. Eén met de krachten van het Licht, één met de krachten van de kosmos. En in die eenheid, in dat gevoelen van harmonie, daarin laat je het beeld dat je hier in ons midden hebt gelegd, open bloeien. Bekijk dit beeld als een prachtige bloem die gevoed wordt door de krachten van onze harmonie, door de krachten van het licht van de kosmos en zich opent. Zie hoe hetgeen wat u hier als offer hebt neergelegd zich ontwikkelt, hoe het zich voltrekt. Zie hoe alles rondom u zich aanpast aan hetgeen wat u hier naar voor hebt gebracht. Gesteund door de ganse kosmos. Gesteund door alle krachten die in uw denken mogelijk zijn. Want weet dat de tweede werkelijkheid voor u werkelijk is, omdat u beseft dat het kan. Omdat u weet dat het realiseerbaar is.

Nu hebt u de mogelijkheid om elke grens, om elke beperking achter u te laten, gefocust zijnde op uw tweede werkelijkheid, deze in de wereld, op deze aarde neer te zetten, uit te voeren, te realiseren. Want u bent één met de krachten van deze kosmos. U bent één met de Vader. U beschikt over de mogelijkheden die de Schepper in u gelegd heeft. U hebt de deuren en de poorten geopend, één voor één om zo te komen tot de realisatie van uw tweede werkelijkheid. Om in te gaan in deze tweede werkelijkheid en zo verder door uw leven te wandelen. Hier hebt u de negen poorten geopend van de kosmos. Negen poorten zijn er die u leiden tot de verwezenlijking van alles wat kosmisch aanvaardbaar is, wat past in de krachten van het Licht, wat past in de goddelijke harmonie van het bestaan.

Wanneer u nu deze beelden voor uzelf hebt vastgelegd. Wanneer u dit nu hebt bevestigd, dan bevestig ik u in de kracht die deel is met u. Dan bevestig ik u in het Licht dat u omsluit. Dan bevestig ik u in de harmonie die we hier allen hebben ondergaan. En dan kunt u zo dadelijk met de kracht van de Vader huiswaarts keren, met de werktuigen van de Bron uw tweede werkelijkheid gerealiseerd zien worden.

Laat het beeld van uw tweede werkelijkheid gebrand zijn op uw ziel, zodat u beseft dat het niet anders meer kan dan dat zij voltrokken wordt.

En dan kunnen we rustig terugkeren tot onze eigenheid, nog steeds gebonden in de cirkel van de magische kracht en de harmonie. En dan kunnen we rustig aan de cirkel openen, niet omdat we niet meer verbonden zouden zijn, maar wel omdat we de mogelijkheid zouden hebben de taak, die we nu in onze tweede werkelijkheid hebben gerealiseerd, tot uitvoer te laten komen. Laat ons in eenheid gebonden zijn. Laat ons, individueel, samen de goddelijke kracht vertegenwoordigen. Laat ons, wat er ook gebeure, samen steeds weer de realisatie maken van onze noodzakelijke tweede werkelijkheid om in deze tijd van prachtige veranderingen, want de nieuwe tijd die komt is een schittering aan mogelijkheden voor degenen die daarin kunnen existeren. Laat ons dan in deze nieuwe mogelijkheden, in deze schittering van de harmonie van het Licht ons vooropgestelde taak voltooien, beseffende onze eenheid, beseffende onze kracht, beseffende onze harmonie in dit geheel. Alle werktuigen behoren tot de volvoering van het beeld.

Dan kunnen we de cirkel openen maar niet de verbondenheid met het Licht. Want die blijft steeds in de kern van ons wezen aanwezig.

Dan kunnen we beseffen dat deze verbondenheid ons ook onderling blijft verbinden. Want samen als groep zijn we een prachtige harmonie, een krachtige eenheid. Samen als groep zijn we een werkzaamheid die in de vernieuwing, als het ware, het lichtbaken is die aanduidt hoe de nieuwe weg zich voltrekt. En op die nieuwe weg zijn jullie de gidsen, de gidsen van het heden en de toekomst. Dit zij bevestigd.

Zo, mijn beminde mensen, ik hoop dat ik jullie heb kunnen verder helpen bij het beantwoorden van jullie vragen. En ik hoop dat onze gezamenlijke meditatie in ieder hart een nieuw vlammetje heeft doen ontstaan. Een vlammetje dat het symbool is van het eeuwige Licht, het nooit uitdovende Licht waar wij allen voor staan, waar wij allen deel van zijn.

Beminde mensen, mijn tijd om mij terug te trekken, is gekomen. Ik wens jullie alle kracht van de Vader toe. Dat het licht jullie steeds mag leiden en inspireren en dat jullie werkelijk de gidsen mogen zijn in deze veranderende tijd.

image_pdf