Uw eigen woning afschermen

15 november 2007

Zo, vanavond zou ik graag met jullie enigszins verder gaan op hetgeen wat wij jullie vorige maal hebben bijgebracht, aangaande het trachten uit te zenden van uw eigen geest (01-11-2007). Dit in verband ook, niet alleen met de ontwikkeling van jullie zegel en alle andere zaken die je tot hiertoe al hebt moeten uitvoeren, je zult zien binnen enkele weken zullen al deze puzzeldeeltjes mooi in elkaar passen. Als er mensen zouden zijn die over het gebrachte van 14 dagen geleden, nog dringend eerst wat nadere toelichting willen, dan zou ik zeggen: vraag het eerst zodat we niet in moeilijkheden geraken dat iemand iets niet goed heeft opgenomen of misschien soms verkeerd heeft geïnterpreteerd.

 • Broeder, wanneer je aanvoelt dat je in de loop der tijd nog bepaalde elementen  aan het zegel wil toevoegen, is dat mogelijk? Of is het dan beter een nieuwe zegel te maken?

Je bent het beste als je gewoon het zegel dat je gemaakt hebt, opnieuw maakt met de nieuwe elementen erin. Het wil niet zeggen dat je de hele procedure als dusdanig moet herhalen, dit kun je in een soort verkorte vorm uitvoeren. Het zegel dat je oorspronkelijk maakt en als je dat bevestigd hebt en ingestraald, dan is dat in functie. Je kunt daar, indien je dat nodig vindt, zaken aan toevoegen. Maar het is natuurlijk voor de evenwicht ook van hetgeen je ontworpen hebt beter dat je dan even het opnieuw maakt. Dat wel.

Of het zou moeten zijn dat uw zegel, u gaat het bijvoorbeeld in metaal graveren, enz., dan moet je zien wat je bij dat metaal bij kunt inbrengen. Maar gezien dat jullie toch verteld is dat je dat het beste doet op materialen die gemakkelijk vervangbaar zijn voorlopig, denk ik niet dat hier een probleem is.

 • Broeder, ik heb eigenlijk tweemaal geprobeerd mijn geest uit te zenden naar Zomerland, maar ik had tweemaal het gevoel alsof het niet mogelijk was. Dat ik eigenlijk een soort van weerbots kreeg ….., ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen. Alsof er een soort scherm was dat ik niet kon uitsturen.

Ja, dat is in het beginstadium begrijpelijk, omdat in de eerste fase wanneer u al gaat spreken wanneer u deze zaken eerst probeert: “ik wil per se of ik ga naar Zomerland”, dat dit voor u op dat moment eigenlijk nog niet kan opgebouwd worden. U hebt daar vanuit uw stoffelijk denken te weinig referentiewaarden, om dat dan al direct op te bouwen. Je bent veel beter dat je in de oefening rustig probeert uw geest vrij te laten, te zien wat er gebeurt, en zo langzaam maar zeker zul je kunnen komen dat je wel degelijk bepaalde sfeeromschrijvingen ziet en uiteindelijk geraak je wel in Zomerland, maar dat zul je wel opmerken.

Dat is toch belangrijk, belangrijk voor iedereen, wanneer je dat probeert en je gaat effectief naar onze sferen geraken, dan zul je zien dat je dit nooit alleen doet. Je zult dan zover zijn dat je broeders van onze zijde, en zeker degenen die met deze groep bezig zijn, aan uw zijde zult treffen en dat zij u zullen begeleiden. Omdat het – als je dit allemaal bewust gaat doen – niet zo evident is om u daarin te bewegen. U moet toch weten dat Zomerland aan andere wetten beantwoord dan de stoffelijke wereld.

Wanneer je dit doet bijvoorbeeld – en dat heeft iedereen van jullie al gedaan tijdens uw slaap –  is dat even anders, is het lichaam in een rustpositie, dan ben je ook begeleid, dan zul je het ook nooit alleen doen, maar dan zit je in een makkelijkere situatie dan wanneer – zoals we het jullie nu trachten aan te leren – dat je dit heel bewust doet. Ook wil ik er nog een accent op leggen – en dit is toch belangrijk! – wanneer u erin slaagt van deze zaken zo ver te brengen zoals onze lieve zuster  hier zegt: tot in Zomerland, welke sfeer je ook passeert en waar je ook komt: nooit iets te aanvaarden! Ook nooit ingaan op zaken die u door anderen voorgesteld of gevraagd worden! Degene die u begeleidt zal u daar ook op attent maken, maar het is dikwijls in een moment van emotie dat je soms zaken zou doen die je  best vermijdt. Wanneer je in een volledig lichtende sfeer zit, is het geen probleem, maar ik denk zeker dat in de beginfases van deze oefening dat het niet evident is om direct zuiver lichtende sferen te betreden. Je zult de overgangssferen hebben en in die overgangssferen zitten meestal nog entiteiten die zoekende zijn en die heel gemakkelijk zich aan u zouden kunnen verankeren. Dat is iets dat moet vermeden worden. Is dit voor ieder van de aanwezigen duidelijk?

Goed. Wensen er nog mensen zaken naar voor te brengen?

 • Broeder u zei net dat we misschien de mogelijkheid hebben dat we dingen verkeerd geïnterpreteerd hebben, maar ik neem aan dat wij ons daar dan niet bewust van zijn en dat we denken dat we e.e.a. wel goed begrepen hebben. Misschien dat er dan van jullie zijde uit gezegd kan worden als wij daadwerkelijk iets verkeerd hebben gedaan?

Voor zover ik op de hoogte ben is er geen zaak dat iemand van jullie werkelijk iets verkeerds heeft gedaan. Het zijn soms zaken die, en dat moet wel gezegd worden, beluisterd worden en dat daar soms een andere interpretatie aan gegeven wordt dan dat bedoeld is. Zolang dit geen gevolgen heeft voor het individu zullen we daar niet op ingrijpen en zullen we dit een normale weg laten gaan. Tot hiertoe kunnen we zeggen dat we nog niet hebben vastgesteld dat er echt zaken fout aan het lopen zijn. Het enig waar ik misschien wel een beetje meer accent op mag leggen, is dat het misschien voor iedereen nog beter zou zijn dat de inspanningen iets verhoogd worden.

Maar dat is voor ieder individu en voor iedereen is dit anders. Maar kijk, wanneer je hier in deze groep magie wil leren, dan is dit een beetje zoals jullie hebt leren auto rijden. Hoe meer je oefent, hoe meer je er mee bezig bent, hoe meer resultaat je zult krijgen. Door maar eens een keer achter een stuur te gaan zitten, u weet dat zo goed als ik, dan zal het resultaat minimaal zijn. Maar door een regelmaat ga je een feeling krijgen en dat is wat wij nodig hebben.

Dat is waar ik vanavond ook over wou spreken, dat is de feeling die bij jullie langzaam maar zeker voor dit magische gebeuren moet worden opgebouwd, versterkt moet worden. Dit houdt natuurlijk in dat u, wanneer u bewust met magie bezig houdt, dat u de dagdagelijkse geplogenheden die u hebt gewoon terzijde moet kunnen laten. Dit wil zeggen: dat om een sfeer op te bouwen u overtuigd moet zijn van de mogelijkheden die u via de magische weg hebt, ondanks het feit dat het rationele denken daar anders tegenover staat.

In deze groep zien we nogal veel dat het rationele denken nogal eens roet in het eten gooit. Men wil wel, maar …… , en dan beginnen jullie hersenen te spinnen, en dan ga je natuurlijk voor uzelf remmingen creëren en dat zou je moeten trachten volledig te ontmantelen. Je zou moeten kunnen komen dat op het ogenblik dat je zegt: ik begin aan een oefening dat voor u de stoffelijke werkelijkheid op dat ogenblik even achterwege kan blijven, dat u voor uzelf een sfeer opbouwt waarin u dus met deze krachten, met deze harmonieën, ook emotioneel kunt omgaan. Dan gaat u zien dan gaan er veel zaken voor u veel gemakkelijker verlopen.

Kijk, we hebben dat nu naar voor gebracht vorige keer: probeer bewust uw geest uit te zenden. Wanneer jullie eerlijk zijn tegenover jullie zelf, dan heb je dat wel geprobeerd, maar in jullie achterhoofd waren er van alle mogelijke remmingen. Wanneer je dan resultaat hebt, dan ga je meestal tegen uzelf zeggen: zou dit nu geen fantasie geweest zijn? U begrijpt dat je dan uzelf eigenlijk tegenwerkt.

Op het ogenblik dat u zich instelt, heel bewust en u maakt dus een opening voor uw geest en je bent in uw eigen woning en u gaat bijvoorbeeld zeggen nu ga ik (u zit bijvoorbeeld in uw zitkamer) in mijn slaapkamer kijken – heel bewust kijken hoe de slaapkamer er op dat moment voor staat. Het is een kleine oefening, eigenlijk niet moeilijk, omdat je zelfs in gedachten weet: ik heb de slaapkamer bijvoorbeeld 1 uur geleden zo achtergelaten, dus moet ze in wezen zo zijn, maar u gaat heel bewust daar naartoe en trachten te zien via uw geest, hoe de zaken zitten. Het kan dan misschien verbazingwekkend zijn dat u plots zaken ziet op uw slaapkamer, waarvan u zich niet bewust was. Dan moet u niet zeggen: “Ja maar, dat zat hoogstwaarschijnlijk wel ergens in mijn achterhoofd”. Nee, aanvaard dat dit op dat moment via uw oefening iets is wat je hebt waargenomen. Dan kun je een stapje verder gaan, je kunt proberen buiten uw woning iets waar te nemen. Hoe meer dat je dat oefent, hoe meer dat je voor uzelf ermee vertrouwd gaat raken en langzaam maar zeker de zekerheid gaat opbouwen van: ik kan dus mijn eigen geest uitzenden, ik kan wanneer ik mij in een ontspannen toestand zet, zeker in het begin, ergens anders gaan waarnemen.

Bij dit zou ik graag voor jullie een ander zaakje willen bijvoegen, een volgend puntje, dat misschien heel boeiend is om uit te proberen, en om jullie meer zelfzekerheid te geven. Ieder van jullie krijgt wel een keer mensen op bezoek, of ieder van jullie op het werk ontmoet wel eens mensen, u leeft nu eenmaal niet als kluizenaars in deze wereld. Je zou nu het volgende eens moeten uittesten. U stelt u voor, en laat het ons nu even op het bezoek houden, dat uw oom Lambik op bezoek komt. U weet oom Lambik is nogal vervelend, grootsprakig, enz. en eigenlijk zie je een beetje op tegen dat bezoek. Maar ja, oom Lambik heeft gebeld dat hij komt.  De dag voordat hij komt stelt u zich in op uw oom, en u stelt u voor dat hij daar is, en dat je met hem een gesprek voert – zo levendig mogelijk u die voorstelling opbouwen. Maar in plaats van dat u de voorstelling doet zoals je weet dat oom Lambik tegen u praat, ga jij nu praten zoals jij het wilt, ga je het onderwerp van het gesprek in jouw richting voeren.

Stel oom Lambik wil enkel over geld praten en jij wilt enkel bv. praten over de natuur en de milieuproblemen en niet over geld. Dan bereid je u voor dat je een gesprek maakt daarover. In dat gesprek ga je een paar sleutelwoorden accentueren. Pak voor milieu bijvoorbeeld de ozonlaag. Je kunt nog enkele andere woorden nemen. Die woorden fixeer je in je eigen hoofd en je ziet voor uzelf het hele bezoek vanaf het ogenblik dat oom Lambik over de drempel stapt tot het moment dat hij terug buiten stapt, je bouwt dat volledig op. Wanneer dan het moment is aan gebroken – 1 of 2 dagen daarna – dat oom Lambik aan de deur staat, je laat hem binnen. Dan vertrek jij vanuit het gedachtebeeld dat je hebt opgebouwd. Wanneer het gesprek begint, begin jij, of reageer jij in het gesprek met de sleutelwoorden die je gebruikt hebt om in de voorbereiding het hele bezoek eigenlijk vast te leggen. Wat gaat u dan opmerken?

Daar zou u nog van verbaasd staan! U gaat opmerken dat oom Lambik met u mee gaat in dit gesprek, want de sfeer die u hebt opgebouwd is daar reeds, en hij wordt gevangen in die sfeer. Hij gaat misschien nog in de beginfase proberen om over geld te praten, maar gezien dat u voor uzelf de sleutelwoorden hebt vastgelegd, ga je automatisch binnen die sfeer hem zover krijgen dat hij daarin meegaat.

Ook dit is weer iets qua oefening, en nu heb ik dit gewoon gezegd ten opzichte van een familielid. Maar ik kan u garanderen, lieve ongelovige mensen, dat dit evengoed mogelijk is voor uw belastingcontroleur. Ik kan u zelfs zeggen dat er meerdere zijn die dat reeds met succes hebben toegepast.

Wanneer voor jullie het moment gekomen is voor de waarheid en jullie belastingaanslag moet bediscussieerd worden en u bereidt dit zo voor, dan hebt u zeer veel kans dat u aardig wat minder zal betalen dan wanneer u dit niet doet. Maar u kunt dit op elk mogelijk gebied realiseren, de kwestie is dat u voor uzelf een sfeer opbouwt, een sfeer waar dat u al de elementen inbrengt die nodig zijn volgens jou om hetgeen wat gebeuren moet en gebeuren gaat, in goede banen te leiden. Dan zal je zien, dan haal je daar resultaat uit.

Ik heb dit nu in een klein ludiek voorbeeld gegeven, maar mag ik er toch opmerkzaam op zijn dat bijvoorbeeld op dezelfde wijze je kunt komen tot perfecte diagnosestelling bij iemand die ziek is. Je kunt zo ook zaken waarnemen die in de nabije toekomst aanwezig zijn, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar alles vertrekt vanuit uw eigen sfeeropbouw, vanuit uw eigen ingesteldheid.

Ik weet het, een sfeeropbouw is voor ieder individueel. Je kunt beginnen, je trekt een magische cirkel, je spreekt enkele godennamen uit, enz. en je bouwt zo je sfeer op. Dit is best mogelijk om dit zo op te bouwen, maar u kunt dit evengoed opbouwen door rustig in uw stoel te gaan zitten en de beeldvorming te laten komen en deze in te vullen. Het vertrekt vanuit uw eigen wezen en het vertrekt van hetgeen waarvan uzelf overtuigd kunt zijn, dat is toch de kern van de zaak. Zolang je uzelf blijft wijsmaken van: “dit gaat niet lukken of dit werkt niet”, dan maak je het voor uzelf eigenlijk onmogelijk. De kunst is wel degelijk hier, om de knop om te draaien. Dit kan ver gaan.

Stel u voor, u hebt een klein medisch probleem, u weet wat dat medisch probleem is, op deze wijze kunt u zelf – maar u moet ervoor willen openstaan – het kleine medische probleem ongedaan maken. Mag ik bijvoorbeeld eraan herinneren hoeveel kinderen bijvoorbeeld niet van een wrat af geraken omdat de mama een of ander ceremonietje doet, zij erover gaan met een aardappelschil, of met wijwater of eender wat, en tegen het kind zegt: “Morgenvroeg is dat weg”. Ik zou de kinderen niet te eten willen geven die de dag erna hun wrat kwijt waren. Dit is gewoon omdat het kind onbevooroordeeld geloofd wat de mama gezegd heeft, en de kleine handeling die voltrokken is, voldoende is voor het kind om het lichaam of in dit geval de huid terug haar normale functie te laten opnemen.

Dit zijn voorbeelden die waarschijnlijk ieder van jullie kent en heeft meegemaakt. Zo goed als dat we kunnen zeggen dat vooral degenen die hier met de wagen rijden aanvoelen als ze ergens een baan moeten verlaten en dit doen, achteraf wel opmerken dat ze zich daarmee veel voordeel gedaan hebben. Ook hier is dit feeling, ook hier is het uw eigen geest die waarneemt over tijd en ruimte en die u tracht u een impuls te geven. U staat daar dikwijls niet meer bij stil en u volgt dit, omdat u soms meermaals ondervonden hebt dat dit werkt. Ook hier is het gewoon de sfeer. En de sfeer is misschien in dit autorijden voor jullie gemakkelijker, omdat dit autorijden u fixeert in een bepaalde richting waardoor dat je ervoor openstaat. Maar wanneer dit gaat voor uw autorijden, gaat dit even goed wanneer je dit ten opzichte van andere mensen moet doen. Alles hangt er van af: hoe stel ik mij in.

Wanneer iemand in deze tijd iets kwijt is en hij doet een schietgebedje naar de heilige Antonius en twee minuten later vindt hij terug hetgeen wat hij zocht. Wat is er dan gebeurd? Denkt u nu werkelijk dat de heilige Antonius daarboven rondloopt en iedereen die een schietgebedje doet gaat helpen om te vinden wat hij zoekt? Vergeet dat! Maar wat er gebeurt, is dat u zich in een bepaalde sfeer hebt begeven, waardoor u de mogelijkheid hebt gecreëerd dat uw eigen geest – die wel degelijk weet waar het systeem of hetgeen wat je verloren hebt is – om u dat duidelijk te maken. Misschien kan het in sommige gevallen wel zijn dat een broeder van onze zijde die juist toevallig uw schietgebedje gehoord heeft en die er ook iets van opgemerkt heeft, zegt het is zo of zo. Maar of het dan uw eigen geest is of een andere entiteit, dat maakt niet veel uit. Het is omdat u door uw schietgebedje en uw overtuiging dat die heilige u zal helpen, dat je uw verloren voorwerp vindt.

Daaraan zie je maar lieve mensen hoeveel zaken er nog, zonder dat de mensen er erg in hebben, magisch gebeuren. Wanneer je dat kunt beseffen en je kunt dat gaan omzetten in een bewust handelen in die richting, dan kom je een hele stap vooruit. Dan ga je veel gemakkelijker voor uzelf de juiste harmonie vinden, want die heb je nodig. Eens dat je die harmonie hebt, dan gaat het nog veel gemakkelijker zijn om resultaten te bereiken.

Dan zou ik nu, en dit is aansluitend op hetgeen wat ik gebracht heb, jullie volgende oefening graag zien aanleren en uitvoeren. Als ik jullie erop attent mag maken, maak er werk van. Ik zou zeggen: liever deze week dan volgende week, om de dood eenvoudige reden dat het een bescherming is voor u eigen en uw eigen omgeving, uw eigen sfeer.

U weet normaal dat je magisch gezien met symbolen de plaats waar u verblijft, waar u woont, kunt afschermen. Maar dan bent u meestal afhankelijk van de symboliek die je gekregen hebt van anderen. We komen nu op een moment dat je met de kennis die je al hebt en het zegel dat je al hebt opgebouwd, dat je gaat proberen uw eigen woning af te schermen. In die zin dat je uw woning een uitstraling gaat geven die sterk genoeg is om wanneer de natuur in de komende tijd een beetje onhebbelijk doet, dat je daar een vrijwaring uithaalt. En hoe gaan we dat doen?

Eerst en vooral ga je zorgen, je hebt jullie hazelaarstaf, dat je daarmee uw woning rondgaat. Indien je kunt is het beste als je het langs de buitenzijde doet. Indien dit niet mogelijk is, en bij moderne woningen zoals jullie nogal eens boven op elkaar gestapeld bent en zo verder, dan doe je het binnen uw muren. Maar u tracht met uw staf in uw beeldvorming een cirkel te trekken waarin uw volledige woonruimte is gevat. Wanneer u natuurlijk een alleenstaande woning of zo hebt dan kunt u daar rondgaan, dat is geen probleem. Maar gezien dat het voor de meesten hier niet aan de orde is, denk ik dat het beste is dat we spreken dat je dit vanuit het centrum van uw woning – deze magische cirkel – rond uw woning trekt. U bouwt dat op, u doet dat zoals elke keer al gezegd is: u trekt de cirkel met de wijzers van het uurwerk mee. De beste aanvang voor de cirkel is, dat u vertrekt – indien mogelijk – met uw gelaat naar het noorden gekeerd, en dat u zo rondgaat. Terwijl u dit doet kunt u de namen die u het meeste liggen uitspreken als zijnde de beschermheren van uw omgeving. Wanneer u deze cirkel getrokken hebt, dan gaat u de sfeer verder opbouwen en u kunt daar het best gewoon wierook voor gebruiken.

Een zachte wierook, mag een bloemenwierook zijn. Geen harde wierook, geen psychedelische wierook. Een zachte wierook, een zachte bloemenwierook. Dit is ook individueel. U gaat daar de hele woning weer mee rond, op dezelfde wijze, en u ziet in uw gedachten – doordat u met deze brandende wierook rondgaat – dat er als het ware een soort voile rond de hele woning wordt gelegd.

U houdt in de tussentijd het beeld in uw hoofd dat het ganse geheel wordt afgeschermd. Afgeschermd in dit geval tegen invloeden van buitenaf. Vooral laat ons zeggen: invloeden die een basis in de elementalenbeweging – dus vooral in water, lucht, vuur en aarde – vinden. U gaat dan binnen uw woning als u rond geweest bent – en met de wierook is het beste dat u 3 maal rondgaat – u gaat daarna uw zegel gebruiken. U gaat uw zegel ergens plaatsen als een soort brandpunt. Dat moet niet in het zicht van iedereen liggen, dat begrijpt u wel. Maar wel dat u weet waar het zich bevindt en u zorgt ervoor dat daar ook steeds licht bij aanwezig is. Indien mogelijk een brandende kaars, wanneer u kaarsen gebruikt is het wit of geel. Gebruik a.u.b. geen donkere kleuren, gebruik a.u.b. ook geen rood, maar gebruik wit of geel!

Indien het niet mogelijk is dat u kaarsen gebruikt, om welke reden dan ook, en dit kan ik aanvaarden – alhoewel dit voor sfeeropbouw, werkelijke sfeeropbouw dit nog altijd een van de interessantste zaken is – kunt u eventueel wanneer dit niet mogelijk zou zijn een klein lichtje laten branden. Ik geef u dan wel de raad, op het ogenblik dat u gaat mediteren, op het ogenblik dat u in dat brandpunt komt, dat u het lichtje vervangt. Het mag wel blijven branden, dat is geen probleem, maar dat u wanneer u erbij bent dus wel degelijk een kaars ontsteekt.

U zorgt dat dit het brandpunt is in uw woonvertrekken. U zorgt dat u in die omgeving waar u uw zegel plaatst, waar de symboliek van het licht aanwezig is, dat u daar rustig kunt mediteren. Dat u daar ook uw andere oefeningen kunt voltrekken. U zorgt dat u op die plaats een sfeer creëert van rust, en een sfeer die aanwezig kan blijven. Dit wil zeggen dat u er voor zorgt dat daar bijvoorbeeld geen koffieklets onder vrouwen gehouden wordt, of dat daar niemand tv zit te kijken en zo verder. Dus dat die plaats gewoon rustig blijft!

Het zal dan ook van die plaats uit zijn dat je uw oefeningen verder kunt doen. Het maakt echt niet uit in welke kamer dat is, maar wel dat er een sfeer opgebouwd kan worden. Wanneer je deze handelingen voltrokken hebt, dan zet je u gewoon – dus nadat je de cirkel getrokken hebt en nadat je met de wierook bent rond gegaan en nadat je het zegel hebt geplaatst – op de plaats waar het kan blijven – dan zet je u daar gewoon rustig bij in een ontspannen houding. U mag daar een stoel bijhalen of u gaat op kussens zitten, dat maakt niet uit. Maar zorg dat u rustig en gemakkelijk zit, dan bouwt u in uw gedachten het beeld op dat binnen de getrokken lijnen alles afgeschermd is, dat daar een concentratie van licht aanwezig is. Ook hier weer is het beeld licht, of wel wit of wel goud geel, maar gebruik a.u.b. geen groen, geen violet, geen rood. Je kunt met die kleuren werken, maar niet voor een afscherming in deze, want u zou dan harmonieën creëren op dat moment die je eigenlijk niet bedoelde. Dan bedoel ik zelfs nog niet dat het duistere harmonieën zouden kunnen zijn. Nee, maar je bent met magie aan het werken en daar gelden wel bepaalde spelregels.

Dus je stelt u dat voor! Als je dat opbouwt en je hebt dat zo enkele malen na elkaar gedaan dan kunt u ervan overtuigd zijn dat er een sfeer in uw woning opgebouwd is die op het ogenblik dat de natuur rondom u een beetje abnormaal gaat doen, in jullie ogen, dat het binnen uw woning en binnen het opgebouwde beeld rustig blijft. Dat wil zeggen: wanneer er een storm passeert dat uw woning gewoon gevrijwaard zal zijn. Het elementaal herkent hetgeen wat u uitstraalt en gaat er gewoon rond, dit geldt voor elk elementaal, of dat het nu lucht, water of vuur is. Gezien we toch in de komende periode enkele excessen in de natuur mogen verwachten, is het voor ieder van jullie raadzaam om deze oefening uit te voeren en een rustpunt op te bouwen. Het is ineens voor ieder van jullie de bewijsvoering dat wanneer je dit doet, en wanneer je er achter staat, en wanneer je erin gelooft, dat dit zal werken.

Maar je zult het zelf moeten doen! Vanuit onze zijde kunnen we proberen om ieder lid van de groep zoveel mogelijk te beschermen, maar u begrijpt dat u het zelf in de eerste instantie bent die vanuit de harmonie die u opbouwt, uw eigen afscherming creëert. Want door dit te doen creëert u een evenwicht naar het gebeuren, waardoor u de andere zijde van het gebeuren eigenlijk doormaakt en dat er dus schade vermeden wordt.

 • Ik heb eigenlijk geen plaats waar altijd rust is broeder, die ik daarvoor kan gebruiken.

Dan zult u moeten proberen om een plaats op te bouwen waar dit wel is. Elke ruimte, hoe groot of hoe klein, heb je wel een mogelijkheid om een klein deeltje af te zonderen en daarvoor te zorgen dat dit niet gestoord wordt door anderen. Ik heb niet gezegd dat je een hele kamer daarvoor moet innemen, dit kan gewoon een klein hoekje zijn waar dat je dit doet of het kan zelfs, indien het zo moeilijk zou zijn, een deel van een kast zijn dat je gebruikt, waar je alles in plaatst, waar niemand anders aankomt.

Kijk vriend, daar moet je even uw eigen fantasie de vrije loop in laten en zien: wat kan ik hier realiseren?  Maar het is altijd wel mogelijk een klein hoekje te vinden waar je die zaken kunt laten en waar je dus het aanzettingspunt in zijn volle waarde kunt laten ontwikkelen.

We weten het wel, de mens van tegenwoordig woont niet meer in een hutje op de heide, dat is juist. En met alle mogelijke comfort en alle mogelijk luxe wordt de plaats beperkt. Maar hier zal ieder voor zich moeten beslissen wat voor hem of voor haar dus het belangrijkste is.

Ik denk toch dat deze oefening niet alleen als oefening voor u waardevol is, maar ook de gevolgen die uit de oefening voortkomen, voor u verstrekkend kunnen zijn. Ik denk dat wanneer u er een beetje over nadenkt en e.e.a. een beetje gaat uitpuzzelen, dat u wel de oplossing zal vinden hoe u het kunt doen.

 • Broeder, die afscherming kan ik die ook in een vorm van een bol maken? Op de een of andere manier is dat voor mij gemakkelijker dan kringen.

Kijk, op dit moment, als u de oefening doet zoals gegeven, dan let er u niets om daar elementen aan toe te voegen. Maar, sta mij toe dat ik stel: voer eerst uit zoals het basisgegeven u is aangereikt.

Wanneer u dit gedaan hebt en u hebt volgens uw aanvoelen, volgens uw feeling, nog zaken die daarbij horen, kan je die daar gerust bijbrengen. Dit is geen enkel probleem. Maar…. doe wel eerst wat we naar voor hebben geschoven, omdat dit niet alleen is voor jullie dat dit zo opgebouwd wordt, maar dat dit ook voor vele anderen zo is. Het is juist doordat vele anderen dezelfde instructies krijgen, dat je gezien dat dit allemaal in die sfeer samenkoppelt een veel grotere kracht krijgt. Want jullie zijn het niet alleen die deze oefening doen, er zijn er nog velen in deze gebieden. Honderden die gelijkaardige opbouw doen dan we aan jullie gegeven hebben. Gezien dat die allemaal eenzelfde sfeer opbouwen, krijg je een heel groot beeld, één krachtigere sfeer. Een sfeer waar dus al die kleine beeldjes van al die individuen in een geheel worden samengesmolten, en dat is de kracht.

Wanneer er dan van buitenaf naar dat beeld toe iets gebeurd, dan is het juist omdat het zo krachtig is dat daar ook – in dit geval het elementaal lucht – zeer sterk op gereageerd kan worden, en dat er de juiste evenwichten ontstaan. Maar binnen het vaste patroon, dat een magisch gegeven is, mag je uw eigen identiteit invullen, om het zo te zeggen, zo goed als dat we tegen u zeggen: mediteer erover, dat we weten dat ieder van u het anders zal doen, anders zal overdenken, anders zal mediteren. Ieder heeft zo zijn eigenste wijze. Maar dat sluit allemaal in dat geheel. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is?

 • Broeder, is het 1 maal met de hazelaarstok en 3 maal met de wierook, of is het 3 maal met de hazelaarstaf en 3 maal met de wierook?

Wanneer u een duidelijke cirkel trekt met uw hazelaarstaf trekt, is dit voldoende. Ik zal u zeggen waarom. Wanneer u dit 3 maal zou doen, dan zou u binnen deze cirkels van de hazelaar bepaalde namen moeten aanbrengen om dus een cumulatieve opbouw te maken. Zo ver zijn we nog niet. Het gaat hier ook niet om een individuele afscherming. Het gaat hier om een plaatsafscherming. Dan is dit, in dit geval, voldoende dat u geconcentreerd met de hazelaarstaf rond gaat en dit opbouwt. Dan doet u het zuiverend ritueel 3 maal. Ook deze 3 maal heeft weer een exacte betekenis en dit is vooral omdat de 3 hier verwijst naar het goddelijke.

 • Kun je meer plaatsen afschermen broeder, of is dat alleen maar voor …..

U schermt alleen uw eigen woning af. U kunt bij wijze van spreken niet heel Eindhoven gaan afschermen. Dat gaat niet. U kunt ook niet, daar bent u nog niet machtig genoeg voor in magie, verschillende plaatsen onafhankelijk van elkaar gaan afschermen. Dat kunt u ook niet. Want dan zou u tot een splitsing in uw sfeeropbouw komen en u bent nog niet bij machte, u kent nog niet de sleutels noch de handelingen om deze zaken te koppelen.

Kijk, we gegeven jullie al heel veel, maar we kunnen niet ineens alles geven, want dan kun je het toch niet redden. Je moet zoals met alles stukje bij beetje opbouwen, leren. Het is juist door dit te doen dat je langzaam maar zeker ertoe zult komen om deze zaken van sfeeropbouw en afscherming, enz. goed in de hand te krijgen. Waarom geven we nu juist dit als oefening, omdat we in een periode komen waar de elementalen redelijk onrustig gaan zijn. Het is juist voor jullie een ideale tijd om dit te leren, omdat je nu oorzaak en gevolg zeer snel kunt ervaren. Je doet iets en je gaat resultaten kunnen vast stellen. Dat is wanneer je met magie wilt werken altijd een zeer positief gegeven. Dan ga je ook minder voor uzelf in dat oud rationeel denken gaan van: ”niets werkt”. Zo krijg je voor uzelf de bewijzen dat je het wel degelijk kunt waarmaken en dat wel degelijk, wanneer je de juiste ingesteldheid en harmonie hebt, dat je wel resultaten eruit haalt.

Tenslotte wil ik daar nog bijvoegen, je kunt nu eenmaal niet voor iedereen dit doen. Dit gaat gewoonweg niet. In dit geval, in deze oefening, kan je dit enkel voor de plaats waar uzelf woont en zijn degene die bij u inwonen daar samen mee onderhevig aan. U hoeft daar ook niets van te zeggen, u hoeft dat aan uw medebewoners niet uit te leggen, want dan gaat u tegen uzelf ingaan. Sommige mensen zullen het misschien begrijpen, maar vele anderen gaan u vierkant uitlachen. Die zaken zijn natuurlijk, zeker wanneer je iets begint aan te leren, nefast. Denk maar zelf eens aan het ogenblik dat u als kind leerde schrijven, wanneer men tegen u zei: “ach jongen, dat heb je mooi geschreven”, dan was je gelukkig. Maar als iemand tegen u gezegd zou hebben: “op wat trekt dat nu, je schrijft helemaal niet mooi, dat is lelijk”, je zou de moed verloren hebben. Dit is evenzeer waar, wanneer je in de beginne leert omgaan met deze krachten.

Wanneer je een ervaren magiër bent, die laat ons zeggen een half mensenleven geëxperimenteerd heeft, die vele resultaten geboekt heeft, daar mag men tegen zeggen wat men wil. Dat raakt die man niet meer. Maar wanneer je begint ben je daar heel gevoelig aan, dan moet je vermijden dat daar negatieve impulsen op komen en dat die binnendringen.

 • Ik kan bijvoorbeeld ook niet bij een zware storm mijn kinderen in huis halen zodat die afgeschermd zijn?

Al degenen die binnen het afgeschermd gebied zijn, ja, die zijn beschermd! Dat is toch logisch. Maar….., maar …, en hier kom ik wat ik u juist verteld heb. Wanneer u uw kinderen gaat halen en uw kinderen zijn er niet met akkoord dan gaat u uzelf tegenwerken!

Kijk, wanneer u iets wilt leren, begin eerst bij uzelf. Zorg ervoor dat het bij uzelf correct en harmonisch is, dan zie je wel wat je kunt doen voor de anderen. Maar begin niet van ik ga dit nu doen, en rap ga ik het zo spelen, en die erbij halen, om ze bij wijze van spreken daarin te betrekken. Zo werkt een magiër niet. Een magiër werkt vanuit zijn eigen zelfverzekerdheid, niet vanuit de beelden wat de anderen allemaal zou kunnen overkomen. Want wat de anderen overkomt is hetgeen wat op de weg van de ander ligt, niet op uw weg. Of dat het nu familie is, dicht of ver af, kennis of geen kennis, kan voor de magiër op dat ogenblik niets uitmaken. Zijn taak is het in de eerste plaats hetgeen wat hij wil bereiken, realiseren.

Dat kan inhouden dat doordat hij dat realiseert, dat hij natuurlijk degenen die hem lief zijn ook geholpen heeft, dat kan daar inzitten. Maar ook hier weer goede vriend, let op! Laat u niet met verkeerde emoties beladen worden, want dan gaat u juist het tegendeel realiseren van wat de bedoeling is van hetgeen wat wij u aanleren.

Het is de sfeer die je opbouwt de zekerheid die daar inzit, die u erin doen slagen om resultaat te hebben. Op het ogenblik dat u dat, om welke reden dan ook, niet doet of niet uitvoert, heb je geen resultaat en gaat juist het omgekeerde plaatsgrijpen. Dit is niet de bedoeling, dan ben je beter om dit soort oefeningen niet uit te voeren.

Zijn daar nog aanmerking, vragen, onzekerheden over?

 • Ik zat net te denken broeder, in geval van bijvoorbeeld een aardbeving. Je zit in een afgeschermde ruimte, in een flat, twee hoog. Je hebt de neiging bij een aardbeving om naar buiten te gaan, maar dan moet je gewoon in die afscherming blijven neem ik aan.

Wanneer je zulke zaken opbouwt en zelfs in uw geval, dan zal de plaats die zo is afgeschermd, deze aardbeving gewoon laten passeren. Dan kan het zijn dat het rondom u allemaal instort, maar dat hetgeen dat van u is gewoon intact blijft. Zo simpel werkt het. Ik zeg hier wel bij, u moet uw oefeningen correct doen en u moet zelf in hetgeen wat u doet geloven. Nochtans kan ik – en u zou het zelf kunnen nagaan – voorbeelden naar voor schuiven, bijvoorbeeld ook bij de grootste, of de grote laatste geleden rampen die er gebeurd zijn – niet alleen in Azië, maar ook in Noord-Amerika en Midden-Amerika – dat het heel eigenaardig is dat op sommige plaatsen waar alles vernield is, bijvoorbeeld 1 of 2 woningen geen schade hebben. Ik kan u zelfs zeggen, u kunt dit nog sneller controleren, u hebt in Griekenland enkele maanden geleden de zware bosbranden gehad, daar zijn ganse dorpen verwoest, behalve bepaalde woningen. En ik denk zelfs, als u dat ook nog kan helpen, bij de laatste grote tornado’s die over Midden- Amerika zijn gegaan en dan de streken van Florida en Texas, daar ook zijn er plaatsen waar alles weg was, behalve 1 of 2 woningen die totaal ongeschonden waren.

U mag niet vergeten dat u niet alleen bent die deze zaken kent of met deze zaken kan omgaan. Het is zo dat in deze maatschappij, en sta mij toe dit als slot van het eerste deel naar voor te brengen, dat er heel veel aan magie wordt gedaan. Maar het is duidelijk het meest in het verborgen gebeurd, het meeste gebeurt onder een dekmantel. Want u kunt toch niet in deze maatschappij gaan zeggen: “ja, ik werk magisch”. Ik kan u zelfs zeggen, lieve dame, dat bijvoorbeeld in uw land er bepaalde ministers zijn die zelfs met magie werken om bepaalde zaken te kunnen veroorzaken en te realiseren. Meestal is het naar de zwarte neiging toe, maar goed, het gebeurt.

Wanneer u nagaat bijvoorbeeld, en dit geldt voor uw land evenals voor het land van uw mede broeders en zusters hier, dat in uw geneeskunde ongeveer ¼ van de allopathische medicatie helemaal niet werkt. Helemaal niet, geen enkele werking heeft, maar toch, wanneer het voorgeschreven wordt, soms tot genezingen leidt en beterschap van de zieken. Hoe noemt u dat dan? Dat is ook pure magie. Magie van de arts die overtuigd is dat hetgeen wat hij voorschrijft werkt. Magie van de patiënt die erin gelooft dat het werkt. Wanneer men heel goed weet dat hetgeen wat men geeft helemaal niets doet.

Vroeger werd dit, laat ons zeggen 70 jaar terug, door de huisarts nogal eens dikwijls gebruikt, ze schreven een tablet of capsule suiker voor en de patiënt dacht dat hij een heel goed medicijn had en genas. De industrie weet dat nog steeds, maar het zijn misschien harde cijfers die ik naar voor breng, maar u kunt ze nagaan want ze zijn juist. Zo heb je heel veel zaken in uw maatschappij die gebeuren, die eigenlijk gewoon op grond van, in vele gevallen, gewild magische handelingen plaatsgrijpen. Maar die dan wel onder de norm van wetenschap verdoezeld worden, of dikwijls nog andere namen krijgt.

Kijk, het hangt gewoon van uzelf af hoe sterk u erin gaat, hoe sterk u voor uzelf de juiste sfeer kunt opbouwen. Als slot zal ik u misschien nog een kleine hint bijgeven.

Wanneer u bezig bent voor uzelf om zoiets op te bouwen, stel u voor u zegt: “goed, ik begin daar van het weekend aan, en ik ga zorgen dat dit loopt zoals ik het gehoord heb” en morgenavond komt u toevallig een bedelaar tegen en u geeft die bedelaar op dat moment 10 euro, gewoon uit sympathie. Wel dat gebaar dat kan de krachtsleutel zijn in de opbouw van de afscherming. Dat is op dat moment een soort offer dat u geeft, waardoor u een bevestiging hebt van het ander dat u gaat uitvoeren.

Ik geef het nu als voorbeeld met geld, maar het kan evengoed zijn dat u iemand tegenkomt die gewoon aan u iets wil uitleggen en dat u denkt: “verdraaid, moet ik daar naar luisteren” maar dat u uw tijd opoffert om er naar te luisteren. Dit is hetzelfde hoor, begrijp me niet verkeerd dat ik gezegd heb dat u geld moet gaan uitdelen. Het kan op allerlei terreinen liggen. De kwestie is dat er iets van uzelf geofferd wordt, is het tegenwicht van hetgeen u daar opbouwt.

 • Moet je bewust die link daar naartoe leggen?

Je moet hem zelfs niet bewust daar naartoe te leggen. Ik breng het nu heel specifiek naar voor omdat het een meerwaarde kan geven aan hetgeen wat je doet. De oude magiërs bijvoorbeeld, in de grote rituelen, zouden altijd met offergaven werken. Een offergave is altijd in magie een meerwaarde, is een mogelijkheid om dus meer kracht, meer energie erin te leggen. Er zitten nog andere aspecten achter, maar dat is voor een van de volgende keren, want anders gaan we het voor deze avond te zwaar maken.

Zo, is alles voor iedereen voldoende begrepen? Goed. Dan kan ik maar een zaak zeggen, lieve mensen, tracht het zo goed mogelijk uit te voeren, met alles was je in je hebt en je zal zien, het zal een zeer rendabele oefening zijn. Het is ook een oefening die niet alleen als afscherming voor uw woning dient, maar ook al een sfeeropbouw te doen naar de zonnewende. Alles hangt daarmee samen. Voor de rest zou ik zeggen: doe verder met al wat  we al naar voor hebben gebracht, zorg dat jullie zegel voor jullie ook een krachtsymbool wordt, tracht er zo goed mogelijk allemaal mee om te gaan. Tracht werkelijk de sfeer waarin je moet werken, die werkelijkheid, die magische werkelijkheid – wat een andere wereld is dan uw dagdagelijkse werkelijkheid, een wereld waar tijd en ruimte zich anders gedragen, waar de krachten zich anders gedragen – tracht die dag na dag meer u eigen te maken. Dat uw denken niet alleen meer gestuurd wordt door het puur stoffelijk rationele van uw maatschappij, maar dat daar tegenover steeds meer en sneller het magische denken, het magische aanvoelen staat. Want dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat je deze stoffelijke wereld veel beter begrijpt en veel beter doorziet en dat je veel meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen in die stoffelijke wereld via uw magische competentie.

Je staat aan het begin. Je hebt de eerste gemakkelijke oefening al gekregen. Je hebt een beetje alaam waarmee je kunt werken. Laat het allemaal langzaam maar zeker in jullie opbouwen, zodat je na verloop van tijd als mens in de magische wereld waardevol kunt handelen.

Vrienden, ik wens jullie veel licht en inspiratie in jullie magische zoektocht.

Deel 2

Zo, het is aan mij om jullie vanavond in een meditatie te begeleiden. Zijn er nog mensen die bepaalde vragen willen stellen alvorens we deze avond gezamenlijk in kracht afronden.

 • Broeder, soms heb ik het idee dat ik heel ongevoelig wordt voor bepaalde dingen, niet alles, maar voor bepaalde zaken. Heeft dat ook met die evolutie te maken?

Ja, de meeste van jullie zullen dat ondervinden. Kijk, wanneer u de tweede werkelijkheid in u, wanneer u ook wat betreft uw eigen geest, meer kunt aanvoelen en op de voorgrond krijgt en meer magisch kunt denken en werken, gaat u vanuit dat gevoelen, vanuit die kracht doorzicht krijgen, inzicht krijgen in wat in de zogezegde realistische wereld gebeurt. Ik geef een voorbeeld.

Er gebeurt een zwaar accident. De hele omgeving schreeuwt moord en brand: het is toch erg. Maar vanuit uw magische visie hebt u de mogelijkheid om de oorzaak van het accident, dat totaal anders is als de voltrekking, te zien. Waardoor dat u doorhebt dat hetgeen die persoon daar doormaakt door hemzelf bij wijze van spreken is gecreëerd. En dat het gewoon maar kosmisch gezien een wet van evenwicht is die voltrokken wordt. Daardoor krijg je dat je zegt: ja, wat er gebeurd is, is logisch. En sta je niet zoals de mens in de zogezegde realistische wereld te jammeren en te klagen dat dit toch erg is. Omdat je heel duidelijk ziet hoe het plaatje in elkaar zit. En de ander in de andere sfeer ziet het niet. Die ziet alleen maar wat hij of zij denkt, hoe het gebeurd is.

En ja, je gaat opmerken dat je ook bijvoorbeeld bij de catastrofes die zich gaan voltrekken, dat je daar eigenlijk, neem mij de uitdrukking niet kwalijk, maar koud tegenover blijft. Dat u dat emotioneel niet meer raakt. Dat u beseft: dat is nou eenmaal hetgeen waar die mensen mee in harmonie zijn en ja, dit voltrekt zich. En zo zul je dit op velerlei terreinen krijgen.

Dat wil niet zeggen dat de magiër geen gevoel meer heeft, integendeel. Maar wel dat hij niet meegaat in de verkeerde emoties die door de maatschappij steeds worden opgeroepen. En let op! Die verkeerde emoties hebben meestal een zwart-magische achtergrond. Dat is weer het eigenaardige, want die worden gemanipuleerd, meer dan dat u denkt, door diegenen die met die zaken bezig zijn, om voor zichzelf daar nog meer uit te halen. En ook die zaken gaat u zien.

U gaat bijvoorbeeld doorhebben dat media-acties tegen bepaalde ziektes dat dit allemaal voorop is gezet en dat niet diegene die ziek is daar baat uithaalt, maar wel diegene die daar achter zitten daar veel baat uithalen, die er helemaal niets zouden moeten uithalen. Begrijp je? Dus je gaat meer zien hoe die zogezegde realistische echte wereld in elkaar zit. En dan is het niet het plaatje dat de wereld u wilt overhandigen, maar dan ziet u bij wijze van spreken achter de schermen. Of u leest tussen de regels wat men werkelijk bedoeld en daardoor verandert uw aanvoelen en uw houding ten opzichte van de zogezegde eerste wereld.

En ook hier, en dit is voor iedereen toch van belang, volg hetgeen wat je in uzelf aanvoelt. Werp dit niet weg. Als je aanvoelt, deze hele actie, dit hele gebeuren zit niet juist, volg dan dat gevoel en distantieer u ervan. Laat u niet overtuigen door alle trommels en trompetten dat je toch als mens daar gevoelig voor moet zijn. Zo.

 • Ik heb net het tegenovergestelde, dat ik héél emotioneel ben daarvoor.

Dat is best mogelijk. Maar ook hier moet je weer opletten dat je voldoende afstand kunt nemen van al wat op u afkomt. U hebt ook toch al geleerd van u af te schermen. Wanneer er iets op u afkomt dat juist is, en u schermt u af, dan zult u zien dat dit voor u juist is en dat het bruikbaar is en dat die emotie correct is. Maar wanneer er zaken – zoals er nu velen zijn  – op u afkomen die gemanipuleerd zijn, die dus niet juist zijn in de grond, en u bent afgeschermd, dan zult u voelen en waarnemen: “oh, hier moet ik mij geen zorgen om maken”, dit is of hoort niet tot mijn wereld.

Zijn er nog vragen, want anders ga ik de avond afronden.

Meditatie: Krachtopbouw

Laat ons dan overgaan tot de gezamenlijke meditatie en graag zou ik aan jullie vragen dat u zich één voelt, dat u zich even gewoon voorstelt dat we een gesloten kring zijn, dat we één geheel vormen.

Laat ons even samen vloeien, laat ons even ons lichaam vergeten. Voel, zie, aanvaard gewoon dat uw aura’s en al uw geestelijke lichamen één kracht vormen. Dat hier, op dit moment, noch man noch vrouw aanwezig is, maar alleen geestelijke energie, gekomen vanuit de Bron.

Eén met de bron, één met de vader, laat ons één zijn in deze kracht. Voel u nu ook één worden met de Vader. Laat ons dan vragen aan onze Vader, dat hij ons het inzicht schenkt om te kunnen gaan voor hetgeen dat in ons leeft. Dat hij ons de kracht en de steun geeft om dit wit-magische terrein te bewandelen. Dat hij ons de kracht en de steun geeft om de sferen, die we nodig hebben, om deze voor onszelf te erkennen. Dat de vader ons bijstaat. Dat hij ons het licht geeft en het laat schijnen op de weg die wij moeten gaan, die wij willen gaan. Dat we de kracht hebben om de taak die onze geest gezocht heeft, in deze incarnatie, te volvoeren, te voltrekken. Dat de vader er voor zorgt dat we niet alleen in de geest, maar ook in de stof, één zijn met elkaar. Dat we de kracht voelen, de noodzaak ervaren ons te zien, ons te voelen als verwanten. Echte broeders en zusters. Niet alleen in de stof maar ook in de geest, zoals het altijd is geweest.

Dat deze kracht hier in ons wordt opgebouwd, wordt vastgelegd. Eén harmonie. Dat wij elkaar kunnen aanvaarden als stofmens, maar zeker ook als zoekende entiteit. Dat in die zoektocht wij elkaars steun mogen zijn. Wanneer we nu zo verenigd zijn, één kracht, laat ons dan even deze kracht ook delen met degenen waarvan we weten die op dit ogenblik kracht nodig hebben. Die bereid zijn deze kracht te aanvaarden zoals ze geschonken wordt. Ieder van u kent wel broeders of zusters die dit van node hebben.

Wel laten we dan gezamenlijk deze personen in onze kring brengen, en laten we de kracht die we hier nu opgebouwd hebben, die onze sterkte, onze harmonie en onze eenheid is, doorgeven aan deze personen. Zodat zij deze kracht kunnen ervaren en door deze kracht kunnen komen in de situatie die voor hen en hun incarnatie het juiste is. Zodat kan voltrokken worden wat voltrokken moet worden op de meest lichtende en harmonische wijze.

Laat ons dan ook deze éénheid, deze harmonie aan de aarde vrijgeven. Zodat ook de aarde aanvoelende welke kracht, welk evenwicht, welk licht, welke harmonie hier aanwezig is, zich daaraan kan laven. Om voor zichzelf ook de evenwichten te herstellen, en het juiste te laten voltrekken. De juiste krachten te laten open plooien, de juiste werkingen te laten gebeuren.

Laat ons één zijn met al de anderen die op dezelfde magische wijze trachten van deze wereld terug een wereld te maken waar het goed is om te incarneren, waar het goed is om onze weg van bewustzijn te kunnen bewandelen. Laat ons dan de Vader danken voor alles wat hij ons geschonken heeft. Laat ons de Vader danken omdat wij het privilege hebben om deel te zijn van zijn kracht. Dat wij het privilege hebben om Zijn kracht te mogen gebruiken.

Dat het licht steeds in onze ziel aanwezig mag zijn, wat onze weg ook is die we gaan. Dit zij bevestigd.

Zo, hebben we vanuit een krachtige éénheid kunnen aanvoelen dat de magische werkelijkheid wel degelijk bestaat. Ieder is nu deel geweest van deze handeling. In jullie ziel, in jullie kern van jullie wezen, zou ik zeggen: “brand nu de magische lantaarn”, die u de mogelijkheid geeft om stukje na stukje uw magisch pad te gaan. En stukje na stukje verder te komen in deze nieuwe wereld van kennis, zodat u voor uzelf en voor de anderen rondom u, in de toekomst de krachtsbron kunt wezen en in vele gevallen ook de leidraad voor degene die zoekt. Want in ieder van u brand nu het licht, het licht dat je kunt doorgeven, dat je moet doorgeven, dat je moet delen, met al degenen die er naar vragen en er naar zoeken. Op uw eigenste aanvoelen, of uw eigenste wijze, volgens de kracht van de Vader die uw deel is.

Laat ons nu rustig de kring terug openen. Laat ons nu rustig tot onze eigen persoon komen, geladen met dit licht. Zodat we, wanneer we hier dit krachtcentrum achter ons laten, ieder voor zich op zijn eigenste wijze zijn weg in bewustzijn kan verder zetten. En ieder op zijn eigenste wijze een meerwaarde kan betekenen voor zijn of haar eigenste omgeving. Zo zal je opmerken dat niet alleen uw oefeningen, maar ook uw meditaties, moment na moment, meer harmonie, meer evenwicht, meer kracht in uw leven betekenen. Ook in het leven van velen rondom u.

Zo, mijn beminde vrienden, het moment dat ik het medium ga vrijgeven is aangebroken. Ik wens jullie allemaal een rustige huisgang. Let een beetje op in het verkeer. En zoals ik u vanavond al verteld heb: wat er ook gebeurt, bekijk het vanaf een afstand. Tracht zeker in de komende weken de gebeurtenissen op een juiste waarde te taxeren. Laat u vooral niet meeslepen door de emoties, die nogal wat hoog zullen oplaaien in de nabije weken. Ga gewoon aan de kant staan en kijk ernaar, maar laat u niet meesleuren. Ga in uw magische wereld en werk daar met de krachten die u in u hebt en dan zal deze donkere tijd voor u – ondanks alles – een tijd zijn waar het licht voor u zal schijnen.