Visuele boodschappen, helderziendheid en visioenen

image_pdf

18 oktober 2002

Zoals altijd aan het begin van deze bijeenkomst willen wij u erop wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn. Gelieve zelf na te denken over wat gebracht wordt. Mag ik vragen welk onderwerp u voor vanavond op het oog had.

  • Het onderwerp voor vanavond is: Visuele boodschappen, visioenen, helderziendheid e.d.

Velen onder u hebben misschien al eens gedacht: wat zou het toch nuttig zijn wanneer ik helderziende was, of wanneer ik helderhorend was. Vele mensen denken dat dit een enorme gave moet zijn. Degenen echter die deze gevoeligheid hebben, beseffen dat dat soms wel een handicap kan zijn i.p.v. een gave.

Wat helderziendheid aangaat, wat helderhorendheid aangaat, heldervoelendheid enz. moet u de zaken al heel sterk in de hand kunnen houden, willen zij uw leven niet gaan beheersen. U moet er rekening mee houden dat wanneer u helderziend bent en u komt iemand tegen waarvan u denkt: “Daar kan ik het goed mee stellen”, en u leest ineens af: “nou, wat komt die heks hier nu weer aanlopen?” dan kan dat soms weleens een koude douche zijn.

Normaal gesproken zijn deze zaken voor de meesten onder u meer een handicap dan een voordeel. Wanneer het gaat over visioenen of déjà vu of andere rariteiten die sommige mensen meemaken, moeten we meestal zeggen dat dit te maken heeft met de stofwisseling van het lichaam. Visioenen hebben dikwijls te maken met een vermoeidheid die in het lichaam gecreëerd wordt waardoor er bepaalde wenselijkheden zich gaan ontwikkelen. Zo zien wij bij veel gelovige mensen dat zij in hun visioen Jezus zien of zij zien de heilige maagd Maria, of een andere heilige. Wanneer we de zaken dan op de keper gaan beschouwen, dan moeten we vaststellen dat door hun eigen ingesteldheid en dan dikwijls na een of andere maaltijd die bepaalde processen in gang zet, dat deze mensen a.h.w. visioenen meemaken.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u iemand krijgt, en dat is dan wel een ander terrein, die zich in de mystiek a.h.w. gaat oefenen, die vanuit zijn mystiek denken en handelen zo ver geraakt dat hij voor zich contacten creëert en daardoor a.h.w. bepaalde figuren oproept en zo bepaalde boodschappen eventueel doorkrijgt. Dit gebeurt meestal met mensen die ofwel in kloosters leven of die in afgelegen streken als een soort kluizenaar of dergelijke een bestaan leiden.

Dan krijgt u de andere zaken van mensen die plots iets waarnemen, plots een beeld zien, bv. de dame die thuis rustig een boek zit te lezen, haar man is vele kilometers van huis en de dame ziet ineens haar man bv. voor haar staan en tegen haar vriendelijk een afscheidswoord zeggen. Enkele uren later krijgt ze het bericht bv. dat haar man op dat moment overleden is. Zulke fenomenen zijn zeer gekend en geregistreerd.

Dit komt redelijk veel voor, niet in zo’n extreme vormen, want uiteindelijk kunnen we zeggen dat wanneer iemand die bv. het huishouden doet, op een bepaald moment zegt: “En nu is het tijd, ik ga het eten klaarmaken”, dat ze aanvoelt dat die andere persoon op weg naar huis is. En dat moet daarom niet alle dagen op hetzelfde uur zijn. Dit is gewoon een gedachtewisselwerking.

Ik ben dit onderwerp begonnen een beetje in een mineure sfeer, omdat ik wil vermijden dat wanneer u over zulke zaken komt luisteren, dat u het idee zou krijgen van helderziendheid, visioenen, noem maar op, dat is het grote waar we moeten naar zoeken, want daar vinden we de weg naar inwijding bv. enz. soms wordt het wel eens zo voorgesteld. Echter, niets is minder waar. Zeker wat visioenen aangaat, ligt het meestal volledig bij uzelf, en wanneer het geen mystieke achtergrond heeft, zal het voor u weinig of niets qua bewustzijn opleveren.

Wanneer we spreken over werkelijke helderziendheid, heldervoelendheid, dan zitten we met mensen waarvan, en dan kunnen we toch zeggen: reeds van bij de geboorte, de aanleg aanwezig is en dat enkel en alleen maar gewacht wordt a.h.w. tot het juiste moment aanbreekt om deze gevoeligheden naar voor te schuiven en te kunnen gaan ontwikkelen. Maar u kan verstaan dat om zulke gevoeligheden te ontwikkelen, de persoon in kwestie eerst zichzelf moet kunnen vinden. Dat de persoon in kwestie redelijk sterk psychologisch in zijn of haar schoenen moet staan. Want wanneer dit niet is, dan gaat de gave de persoonlijkheid overheersen en dan wordt het leven voor die persoon bijna ondraaglijk. Dat wordt nogal eens dikwijls over het hoofd gezien.

Zeer veel bekwame helderzienden, heldervoelenden, helderhorenden, noem maar op, belanden dan ook in de psychiatrie. Niet gewild, en niet begrepen. Maar we zien in deze maatschappij dit veel gebeuren. In tegenstelling, moet ik zeggen, wanneer we naar primitievere maatschappijen gaan, dan krijgt u dat deze mensen, zelfs wanneer ze op jeugdige leeftijd dit fenomeen vertonen, dat zij door deze mensen die rondom hen leven, op handen worden gedragen omdat zij dat dan zo zien dat zij a.h.w. een gave van de goden hebben gekregen.

U moet goed begrijpen dat in uw westerse maatschappij deze gave eigenlijk officieel niet bestaat. Wetenschappelijk bestaat helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid niet. Men klasseert dat gewoon onder pure fantasie. Zelfs wanneer men zogezegd wetenschappelijke experimenten doet, doet men deze niet met het inzicht van: “We gaan trachten te ontdekken wat er gebeurt.” Men doet dit op het ogenblik enkel en alleen met het idee: “We gaan trachten te bewijzen dat hier gewoon bedrog in het spel is of dat we te maken hebben met iemand die aan de geestelijke normen niet beantwoordt.”

Eén grote uitzondering in uw maatschappij, dat zijn de militairen, de geheime diensten. Er zijn in verschillende landen extra studies, extra groepen, supergeheim om het zo te zeggen, die getraind en gedaan worden om te zien welke mogelijkheden er zijn met helderzienden enz. Maar officieel bestaan deze mensen niet, bestaan deze structuren niet. Het is zelfs zover dat men dit ook in de ruimtevaart op het ogenblik op grote schaal experimenteert, maar dat op het ogenblik er ook maar één van die ruimtevaarders zijn mond voorbijpraat, dat men dadelijk stelt dat deze persoon in kwestie ergens een shock heeft ondergaan en niet meer juist kan uitleggen of definiëren wat er gaande is.

Verder kan ik u zeggen bv. dat men ook zeer grote experimenten heeft uitgevoerd op grote schaal vanuit atoomonderzeeërs onder het poolijs enz. om te zien, wanneer alle radiofrequenties uitvallen, wanneer er geen communicatie meer mogelijk is, of het mogelijk is via helderzienden, verbonden met het vasteland en de onderzeeër, er een communicatie was. Al deze zaken hebben bepaalde resultaten opgeleverd, hebben eigenlijk voor de wetenschap het bewijs geleverd dat er iets bestaat wat zij niet kunnen verklaren, maar officieel, en ik herhaal het nogmaals, zal men dit blijven ontkennen.

Nu zien we dat naargelang de evolutie meer en meer de nieuwe tijd a.h.w. laat ontstaan, duidelijk laat formeren, dat we krijgen dat we op alle mogelijke plaatsen meer en meer mensen zien die met deze gaven beginnen werken. We zien ook dat we meer en meer mensen krijgen die via hun gevoeligheden ook zeer goede resultaten boeken. En zo zien we weer in uw maatschappij eigenlijk twee werelden ontstaan: de officiële wereld die nog steeds alles blijft ontkennen, en een parallelle wereld waar zeer velen enorm vertrouwen in hebben en zeer dikwijls gebruik gaan maken van de gaven van deze mensen.

In de toekomst kunnen we zeggen dat steeds meer mensen wat betreft gevoeligheden – en dan spreek ik ook niet alleen meer over al wat helderziendheid enz. aangaat, maar dan spreek ik vooral over alle mogelijke gevoeligheden, ook het gebruiken van energieën enz. – dat dit zeer sterk zal toenemen. We kunnen stellen dat onder de huidige generatie kinderen er al een zeer groot percentage, en dit kan op dit moment al oplopen tot 25 % van de kinderen, deze gevoeligheden gewoon in zich hebben en dat enkel en alleen maar een klein signaal moet gegeven worden om dit in ontwikkeling te zetten. Zo’n signaal kan dikwijls gewoon zijn: een boek, een gesprek, een film. Er moet geen hocus pocus gebeuren om deze zaken in gang te krijgen.

En zo zullen we zien dat in de loop van de komende 20, 30 jaar, wanneer de huidige kinderen volwassen zijn en hun eigen weg gaan, dat u steeds meer rekening zal moeten houden met mensen die deze gevoeligheden hebben. Men zal het natuurlijk dan ook steeds minder kunnen verwerpen. En langzaam maar zeker zal u ook op religieus gebied zien dat ook deze zaken weer gaan wijzigen. Intussen, voor uw westerse wereld zal u dan opmerken dat bv. het dogmatisch denken van de grote kerken zeer sterk achteruit gaat. Dat men langzaam maar zeker gaat komen ook tot erkenning: na het leven is er meer. Dat het ideeënbeeld: de mens leeft, sterft en gaat naar een zogezegde hemel, ook langzaam maar zeker daardoor zal wijzigen. En we kunnen zeggen dat ongeveer tussen dit en een kleine 50 jaar, waarschijnlijk vroeger, het algemene beeld in het Westen terug zal zijn dat een mens na de dood verder leeft.

Natuurlijk, kunnen we zeggen, er zullen altijd kleine sektes blijven die het oude willen bestendigen en dit proberen. Zo goed dat u in de wetenschap nog kleine marginale groepen zal overhouden van wetenschappers die, tegen alle beter weten in, zullen blijven beweren dat zij alleen weten hoe het zit en dat al die zaken toch maar op bedrog gestoeld zijn. Maar deze mensen komen in zo’n moeilijk parket dat zij uiteindelijk niets anders kunnen doen dan, bij wijze van spreken, hun mond houden. Want niemand stoort er zich nog aan. Dat is kort gezegd de evolutie

U vraagt zich misschien af: iemand die helderziend, heldervoelend enz. is, iemand die visioenen krijgt, iemand die déjà vu’s heeft, hoe ontstaat dat, wat gebeurt er? Wat de visioenen aangaat, heb ik u al een beetje de hint gegeven: daar speelt de stof, het lichaam zelf, de stofwisseling een zeer grote rol. Déjà vu enz., al wat u daaronder kan plaatsen, dat heeft gewoon te maken met het overbruggen van tijd en ruimte. Op het ogenblik dat door welke emotie ook voor de mens even de bestaande dimensies waarin hij leeft voor hem onbestaande zijn – en dit komt bv. voor bij overlijden – kan iemand zo’n waarnemingen hebben.

Het kan ook zijn, en dit is dan een totaal ander gebied, dat iemand ergens komt en dat die plots bv. voor een gebouw of in een gebouw, het is gelijk waar, zaken ziet gebeuren die reeds lang gebeurd zijn. Dat is de ene mogelijkheid. Het kan ook zijn dat u ineens zaken ziet gebeuren die nog zullen gebeuren. Ook hier kunnen we spreken dat bij deze waarnemingen het gewoon door omstandigheden, dikwijls emotioneel, tijd en ruimte voor enkele seconden zijn opgeheven.

Ik zou het als volgt duidelijk kunnen maken: u bezoekt een vreemde stad, een vreemde stad die u ligt, waarvan u het idee hebt: hé, hier ben ik ooit geweest. Ik denk dat iedereen zich dat wel kan voorstellen. Op een bepaald moment komt u voor een gebouw te staan. Daar ziet u plots dat bepaalde personen, en dan meestal niet in de kledij van tegenwoordig of van de tijd waarin u zich bevindt, maar in een kledij van het verleden of de toekomst, zich daar bewegen, bepaalde handelingen doen. Dit kan van alles zijn. U ziet dat gedurende, laat ons zeggen een fractie van een seconde, u knippert even goed met uw ogen om te zien: zie ik dat nu wel? En het fenomeen is verdwenen.

De oorzaak zal meestal liggen dat u door dat gebouw te zien, er in u ergens een link is gelegd, soms naar het verleden, soms naar de toekomst. En daar moet ik toch wel het accent op leggen: voor u, mensen, bestaat tijd, maar in de kosmos is er geen tijd. Daardoor is het evengoed mogelijk dat u beelden uit de toekomst ontvangt, dan dat u beelden uit het verleden opneemt. Deze beelden registreert u en dan kan u zeggen: Ja, dat is iets dat aan mij a.h.w. gelieerd is. Het heeft iets met mij te maken. Het kan zijn dat die personen die u gezien hebt, behoren tot iets wat u ooit in het verleden hebt meegemaakt, of dat wat u ziet, iets is wat in de toekomst te gebeuren staat. Maar er moet altijd, en dat is belangrijk, een verbinding zijn tussen u en wat u ziet.

U gaat, en dat is toch niet te onderschatten, nooit zulke beelden zien en waarnemen wanneer er geen link is naar u. Daarom is het ook zo dat zo een waarneming door één persoon gedaan wordt, soms door twee of meerdere, maar zelden door velen en meestal maar door één persoon, omdat het al toeval zou moeten zijn dat de personen die aanwezig zijn allemaal dezelfde achtergrond hebben en vanuit die achtergrond die link kunnen leggen.

Ik denk dat ik daarmee voldoende gezegd heb over deze twee punten. Laat ons dan het voornaamste voor deze avond aansnijden: wat we kunnen noemen, alles wat te maken heeft met gevoeligheid, want zo goed helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, noem maar op, zijn deelgebieden van een totaal gebied dat zich ontwikkelt in uw lichaam. Meestal kunnen we zeggen dat het te maken heeft, eerstens met erfelijke gegevens; niet erfelijke gegevens waarvan we zeggen dat zij komen van de ouders, grootouders, maar erfelijke gegevens uit een ver verleden.

U moet weten en u moet begrijpen dat de mens die op het ogenblik deze aarde bevolkt, wanneer we duizenden jaren teruggaan, deze de gevoeligheden had waarvan u nu zegt dat ze niet bestaan. Deze gevoeligheden zijn gewoon in het genetisch materiaal, waaruit u uiteindelijk allemaal werd opgebouwd, reeds zeer lang vastgelegd. We kunnen zeggen dat zij eigenlijk wachten tot het moment aangebroken is om terug in werking te komen. En dan klinkt misschien voor jullie raar: Waarom ontwikkelt dit zich op dit moment bij meerdere personen, en naar de toekomst toe nog veel sterker? Om één reden: uw atmosfeer, uw leefmilieu is aan het wijzigen door alle mogelijke toxische zaken, door alle mogelijke stralingen. Op het ogenblik kunnen we zeggen dat velen die gevoeligheden ontwikkeld hebben nu, de bron vinden van de ontwikkeling in de kernproeven die uitgevoerd zijn in de jaren 1950, in de jaren 1960. De zogezegde onschadelijke radioactiviteit die steeds rond de wereld ging, had daar een invloed op.

Verder kunnen we zeggen dat door bepaalde toxines, bepaalde onevenwichten hormonaal in het lichaam zijn ontstaan, waardoor weer bepaalde afscheidingen het mogelijk maken dat in het menselijk lichaam delen van de hersenen, die tot op het huidige moment eigenlijk niet ontwikkeld werden, langzaam maar zeker het signaal krijgen van verdere ontwikkeling.

Dit klinkt misschien vandaag voor u allemaal ongeloofwaardig. Ik kan u echter zeggen dat deze zaken tussen dit en geen 20 jaar, ik denk zelfs vroeger, wetenschappelijk zullen vastgelegd worden dat men zal stellen dat zeer veel genetisch materiaal bij de huidige mens gewijzigd is, dat men veel zaken ontdekt, voortkomende vanuit de atoomproeven, vooral de bovengrondse proeven die men uitgevoerd heeft en vooral alle toxiciteit die door de industrie jarenlang, zonder dat men ook maar enig besef had wat men uitvoerde, de atmosfeer is ingestuurd. Dit om u te zeggen dat deze zaken een lichamelijke oorzaak meestal hebben. Op het ogenblik dat deze lichamelijke oorzaak begint te werken, is het mogelijk voor de persoon in kwestie en voor de bevoertuiging daar te gaan ingrijpen. En dan zal u zien dat a.h.w. er capaciteiten, gevoeligheden zich ontwikkelen.

Dan komt er een wisselwerking tussen niet alleen het hersengedeelte, dat er voor instaat dat u de gevoeligheden registreert, maar tevens gaan deze personen veel gemakkelijker ontdekken hoe hun eigen geest hen stuurt, hoe hun eigen geest tracht ervoor te zorgen dat zij de weg gaan die deze entiteit eigenlijk verlangt van dit leven. We zien dan ook bij deze mensen dat zij deze gave gedurende langere tijd a.h.w. kunnen uitoefenen en dat zij dan meestal op een zeer korte, snelle wijze het lichaam als dusdanig kunnen loslaten wanneer de entiteit vindt dat de taak, of de leerschool die hij wilde ondergaan, volbracht is.

Zo ziet u dan dat iemand die helderziend, heldervoelend is, niet enkel en alleen afgaat op wat het stoffelijk lichaam a.h.w. naar voor brengt, maar dat er ook zeer veel sturing is door de geest. Dit houdt dan ook in, en dit is belangrijk, dat de persoon in kwestie, dikwijls nog zonder het te beseffen, openstaat voor zeer vele gedachten, beïnvloedingen van buitenaf. Omdat de barrière tussen de stof en de geest langzaam maar zeker vermindert, kan de geest veel gemakkelijker zaken aan het lichaam doorgeven.

Daardoor zullen die personen in kwestie dikwijls niet alleen soms stemmen horen – en dan wil ik dadelijk opmerken, ik wil zeggen: stemmen die vanuit het geestelijke komen, geen stemmen of geluiden die ontstaan door een deformatie aan de gehoorgang, dat is iets anders, dat laat ik even terzijde. Deze mensen zullen dus stemmen kunnen horen, beelden kunnen zien, zaken kunnen aanvoelen. Iemand die zo ver gevorderd is, kan bv. wanneer iemand op zijn weg komt en deze de hand geeft, plots waarnemen: deze persoon is in harmonie met mij, of: deze persoon voelt disharmonisch aan. Sommige heren kunnen dat gevoel misschien hebben bij de schoonmoeder, maar dit gevoel komt voor bij gevoelige mensen naar iedereen toe voor.

Hetzelfde kan zijn dat zij, of hij, gewoon heel rustig zit een krant te lezen of een boek te lezen, plots beelden voor zich visualiseert. Dit ook zijn zaken die dan gewoon in de ruimte aanwezig zijn en dankzij de wisselwerking tussen de eigen geest en het stoflichaam kunnen naar voor gebracht worden en waaruit zeer veel lering kan getrokken worden op het ogenblik dat deze personen daar voldoende aandacht aan besteden.

De kunst voor degene die deze gave ontwikkelt, is vooral deze gaven te kunnen controleren, in de hand te houden. Het is zo dat op het ogenblik iemand die helderziend is, dit niet kan controleren en voor zichzelf niet kan zeggen: “Nu sluit ik het af”, eigenlijk het leven onleefbaar wordt. Het is belangrijk dat iemand die die gave heeft, kan zeggen: tot zo ver, en niet verder. Wat het geestelijk deel aangaat, kan u ervan op aan dat zij met de geest heel gemakkelijk tot deze afspraak kunnen komen. Meestal ligt het probleem gewoon in het lichamelijke, dat er onevenwichten zijn die ze niet direct in de hand hebben. En dan kan u gemakkelijk krijgen dat zij a.h.w. overmeesterd worden door hun gave en dit lijdt dan meestal tot serieuze psychologische, psychische problemen. Dit kan zelfs leiden tot zware ziekten.

Ik denk dat ik zo’n een beetje de wereld van de gevoeligheid hier, toch aangaande toekomst, zelfs eigenlijk verleden, heden naar u heb duidelijk gemaakt. Ik weet, u had er misschien een ander gedacht van. U had misschien gehoopt dat ik hier verhaaltjes ging vertellen, dat ik jullie hier ging zeggen: doe die en die oefening en dan leert u dat allemaal wel. Sta mij toe te zeggen dat ieder mens a.h.w. de kans heeft om tot een bepaalde gevoeligheid te komen. En wanneer u die moeite doet gewoon door trachten te luisteren naar uw eigen innerlijk, dan zal u al heel ver geraken. U hoeft heus niet te staan springen om van vandaag op morgen helderziende te zijn of continu geplaagd te worden door visioenen van weet ik welke heilige die doorkomt. Ik kan u garanderen dat voor veel mensen het meer een gesel is dan een geluk.

Maar wanneer u beseft dat in u uw geest aanwezig is, wanneer u beseft dat die geest alles in het werk wilt stellen om u te helpen wanneer u hulp vraagt, dan kan u, wanneer u leert voor uzelf – en dit is voor de ene misschien via meditatie te halen en voor de ander misschien via een gebed en weer voor de ander misschien gewoon met op een trom te slaan – maar het is gelijk op welke manier u het doet, wanneer u naar uw eigen innerlijk gaat, dan gaat u langzaam maar zeker voor uzelf voldoende gevoeligheid ontwikkelen die gedurende dit leven dat u nu leidt, u de mogelijkheid geeft de zaken juist in te schatten om uw leven eigenlijk op het juiste pad te laten verlopen, zodat er een harmonie is tussen uw eigen geest en uw stoffelijk lichaam. En dat is toch belangrijk, want een auto die technisch niet in orde is, daar heeft de chauffeur niets dan last mee. Dus u hebt er alle belang bij dat u daar toch even aandacht aan geeft.

Ik denk dat ik zo een zo realistisch mogelijk beeld heb gegeven van wat u hier aangebracht hebt vanavond. Wanneer u daar vragen over hebt, mag u ze nu gerust stellen. Ik zal trachten ze te beantwoorden zo correct mogelijk.

Vragen.

  • Het verbaast mij een klein beetje te horen dat bepaalde toxische stoffen die de lucht in zijn gegaan een activatie zouden geven van bv. heldervoelendheid, helderziendheid enz., die ontwikkeling in het lichaam zou geven. Zou dat inhouden dat mensen die in een streek wonen die bijna geen toxische stoffen produceert, daar veel minder ontvankelijk voor zouden zijn? Dat lijkt mij vrij onwaarschijnlijk.

Zeg mij eens welke plaats op de wereld, op deze aarde vrij is van luchtvervuiling. Welke plaats op deze aarde is niet besmet geworden door radioactiviteit in de jaren ’50, ’60? Welke plaats op aarde is niet gepollueerd door opgewekte hoog frequente velden van bv. al uw satellieten die hier boven maar signalen aan het uitzenden zijn en ontvangen zijn? Welke plaats op aarde, of het nu een woestijn is, of een pool of eender wat is niet aangetast door de uitstoot van uw fabrieken? Mag ik u erop wijzen dat op het ogenblik zo goed het poolijs van de Noordpool als het ijs van de Zuidpool niet meer wit is zoals 50 jaar geleden, maar dat het grijs is, en op sommige plaatsen zelfs bijna zwart wordt. Mag ik u erop attent maken dat het zuivere zand van de Sahara, wanneer u het zou ontleden, veel meer toxische stoffen bevat dan u kan dromen.

Uw vraag als dusdanig is voor deze aarde niet meer van toepassing, buiten misschien enkele gebieden in de Stille Oceaan, waar dan ook geen mensen zijn. Wanneer u denkt, of wanneer u weet, ik moet het zo zeggen, dat zelfs in de diepste punten van de oceaan op het ogenblik een massa radioactieve vis rondzwemt die het ganse visbestand op het ogenblik aan het besmetten zijn, die mutaties veroorzaken waarvan we tussen dit en enkele jaren de catastrofale gevolgen zullen zien, dan denk ik dat u zich niet de illusie moet maken dat wanneer u in de brousse van Afrika woont of in het Amazonewoud of zelfs op een piepklein eilandje ergens in een oceaan, dat u gevrijwaard bent.

De vervuiling van uw planeet is zo intens en zo groot dat zij de ganse planeet betreft. De vervuiling van uw planeet is ook zo intens en zo groot dat op het ogenblik al, zeker wat de natuur aangaat, wat de dierenwereld aangaat enz. enorme wijzigingen plaatsvinden. Uw zuurstofsamenstelling is reeds gewijzigd t.o.v. enkele tientallen jaren terug nog maar. En wanneer de zuurstof die u nu inademt zou ingeademd worden door iemand die bv. in de 19e eeuw zou geleefd hebben, deze zou op dit moment, bij wijze van spreken, bijna onmiddellijk doodvallen. En wanneer iemand die 1000 jaar geleden geleefd heeft, uw leidingwater zou drinken waarvan u beweert dat het zo gezond is en waarvan men zegt: ‘het is gezuiverd tot en met’, ik kan u garanderen dat de man uit de Middeleeuwen die van dat kraantjeswater zou drinken, op slag zou doodvallen, vergiftigd, geïntoxiceerd.

Daarom, besef goed dat niemand er nog vrij van is. U leeft nu eenmaal, en dat heeft men u al jaren terug, ook vanuit onze zijde, verteld: de chaos is aangebroken. En natuurlijk ziet u de chaos wanneer u, bij wijze van spreken, hoort dat men een bom heeft laten ontploffen, dat er zoveel gewonden en zoveel doden zijn. Dan zegt u: Ach ja, ze hebben dat gezegd: “Dat is de chaos.” Maar besef wel dat er een veel grotere en ernstiger chaos bezig is die overal rondom u is, die u niet direct opmerkt, maar die wel oorzaak is van zeer vele ziekten, van zeer vele kwalen, van zeer vele veranderingen. En wanneer u daar rekening mee houdt, dan kunt u echt eigenlijk ook, zelfs in deze moeilijke tijden daar de juiste richting in vinden. En als u uw gevoeligheid volgt, dan zal u meestal op de juiste plaats zijn en wanneer het nodig is. En zo kan u vermijden dat u van deze aftakeling die eigenlijk bezig is, van al het oude teveel last hebt.

  • De gevoeligheden bij kinderen, mag of kan je die meer stimuleren of laat je dat beter met rust?

Kijk, wanneer een kind speelt en u speelt mee, dan zal het dit aangenaam vinden. Maar wanneer u een kind iets anders wilt laten doen dan hetgeen wat het spel inhoudt, zal het het niet aangenaam vinden. Wanneer het kind een eigenschap heeft qua gevoeligheid op eender welk terrein, zal het wanneer u openstaat, zelf naar u komen, zelf de vragen stellen. En dan kan u antwoorden zo ver het kind het kan begrijpen. Het kind zal in het begin een deel van uw antwoord nemen en er voldoende aan hebben. Het zal misschien voor u op dat moment misschien een beetje een desillusie zijn, omdat het kind niet verder wil luisteren. Maar het kind neemt op dat ogenblik enkel maar wat voor hem of haar verwerkbaar is.

U zal dan opmerken dat enkele weken of enkele maanden later het kind terug zal komen met het vervolg op de eerste vraag. En zo kan u het kind langzaam maar zeker leren dat er krachten zijn, dat er mogelijkheden zijn enz., maar het moet van het kind uitgaan. Wanneer u bv. een kind hebt dat graag een pendel gebruikt, laat het met een pendel spelen. Begin niet, zoals vroeger dikwijls gebeurde, dat ouders erom lachten, dat men het wegpraatte. Want dat is, zeker op jeugdige leeftijd, voor het kind nefast. Laat het kind gewoon doen. Spreek positief daarover, en u zal zien, het kind ontwikkelt het langzaam maar zeker. Komt het kind naar u bv. met: “Mama, ik zie dat” of “ik neem dat waar”, lach het kind niet uit, maar luister. Zelfs wanneer u het niet begrijpt, luister. Wanneer het kind effectief bv. personen zou zien, zeg gewoon: “Kijk, we zijn omgeven door alle mogelijke krachten en entiteiten, vriendjes.” Is het kind religieus getint, dan kan u zeggen dat het engelen of heiligen zijn, maakt niet uit. Maar bevestig wat het kind aanvoelt. En zo zal u het kind het beste helpen. Vindt u er literatuur over dat op zijn of haar niveau is geschreven, kan u dit cadeau geven, zonder de verplichting: ‘Dit moet je nu eens lezen.’ Maar telkens wanneer het kind een vraag over die zaken stelt aan u, antwoord naar uw beste kunnen.

En zo zal u zien dat u op deze wijze kinderen krijgt die zeer evenwichtig met deze zaken kunnen omgaan. Die helderziendheid of andere gaven als normaal gaan ervaren. En dat is belangrijk. En als er dan een moment komt, en dat komt zeker, dat het kind zegt: “En nu interesseert het mij niet meer, ik wil er niets meer over horen”, geef het kind de kans om dat te zeggen, om de zaken even te laten voor wat ze zijn. Bij sommigen zal dit een maand duren, bij anderen misschien een jaar of twee jaar. Stoor u daar niet aan, geef ze de vrijheid. En zo zal u zien dat u dan kinderen krijgt die wanneer zij eenmaal volwassen zijn, met deze zaken op een evenwichtige wijze kunnen omgaan. En dat is belangrijk.

  • Als je in regressie of tijdens sjamanisatie beelden doorkrijgt, kan het dan gebeuren dat het linken zijn die gelegd worden of zijn het uiteindelijk enkel vertalingen van emoties of van herinneringen die in u zelf leven?

Ik zou hier eerst al een onderscheid willen maken tussen wat u hier uitdrukt als ‘regressie’, wat betekent: ‘een teruggaan naar het verleden’ of sjamanisme. Wanneer u regressie toepast, gaat u terug naar het verleden. In een moderne terminologie spreekt men soms van reïncarnatietherapie. Daar gaat u bepaalde linken kunnen leggen wanneer de therapeut zeer bekwaam is. Dan kan deze de persoon in een soort trancetoestand brengen en zo bepaalde gedachtebeelden laten ontwikkelen. Maak niet de fout om te denken wat in zulke toestand, in zulke therapie naar boven komt, exact moet overeenkomen met wat eigenlijk naar voor gebracht wordt als: zo zal het gebeurd zijn. Dit heeft ook geen belang. Het is enkel een omzetting van een bepaald leerproces, een bepaalde gevoeligheid naar beelden die voor u op dit moment aanvaardbaar zijn en waar uw cliënt a.h.w. iets aan heeft. Dit was wat betreft regressie.

Wat betreft sjamanisme, dat is iets totaal anders. Hier in het Westen speelt men graag – en ik zeg wel duidelijk: speelt men graag – met deze zaken. Maar, sjamanisme moet u in u hebben, is in u geboren en behoort a.h.w. tot bepaalde natuurvolkeren. Wat hier in het Westen – en dan spreek ik zo goed over Europa als ik spreek over Noord-Amerika, buiten de originele indiaanse mensen – heeft eigenlijk met het echte sjamanisme niks te maken, maar is louter en alleen een soort suggestief theater dat opgevoerd wordt. Wanneer u dat naar een cliënt toepast, zal u op bepaalde momenten door uw eigen suggestief vermogen aanzetten op wat in de persoon leeft en kan u beelden oproepen. Deze beelden kunnen behoren tot de leefwereld van uw cliënt, maar kunnen ook verdrongen beelden zijn van uw leefwereld.

Vanuit onze zijde moeten we zeggen, kunt u natuurlijk ergens de cliënt als dusdanig een idee geven van : “Ik voel mij goed, want ik heb nu eens iets kunnen loslaten.” Maar, het is een heel gevaarlijke zaak, want wanneer de cliënt zich realiseert dat wat hij losgelaten heeft, eigenlijk een zak was die gevuld was met lucht, kan dit achteraf tot problemen leiden die erger zijn dan waarvoor de persoon zogezegd een sjamanistische seance heeft laten ondergaan. Het spijt me dat ik dit zo stel, maar iemand wordt geboren als sjamaan. U kan, zoals de westerling het dikwijls graag heeft, niet studeren voor sjamaan. U wordt ermee geboren. Zoals u zou kunnen zeggen dat degene die heldervoelend is – ik neem het onderwerp van de avond: helderhorend enz. – ook deze gave in zich draagt op het ogenblik dat hij of zij geboren wordt.

Maar dit past niet in uw maatschappij, want uw maatschappij vraagt eigenlijk van alles dat u zogezegd een studie moet maken. Vraagt van alles zogezegd een certificaat, een goedkeuring, een diploma, zodat anderen zeggen dat u tot hun groep behoort. Dit kan u misschien wel toepassen voor de puur economisch materiële wereld, soms zelfs in de medische wereld met alle schadelijke gevolgen van dien. Maar, wanneer het gaat om gaven die behoren tot het menselijk leven, die behoren tot de kosmos a.h.w., is dit van geen tel.

U kan niet studeren voor helderziende. U kan niet studeren voor magnetiseur. U kan niet studeren voor noem maar op, welke zaak ook. U hebt het in u. En als u het in u hebt, dan kan u het ontwikkelen, en dan is het mogelijk dat u met mensen in contact komt die u op een weg zetten, die u tips geven, die u verder helpen. En zo kan u dan de zaken ontwikkelen. Zoals daarjuist gevraagd werd: Hoe kunnen we bij een kind dit doen? Wel, bij een kind zal het op dezelfde wijze gaan. En dit is toch zeer belangrijk dat op een avond als deze, wanneer gesproken wordt over gevoeligheden, dat u dit beseft.

Al deze gevoeligheden liggen in de mens, kunnen ontwikkelen, maar kunnen niet wanneer zij niet in ontwikkeling zijn en niet aanwezig zijn, zomaar aangeleerd worden. Dat is belangrijk te beseffen. En zo goed dat op het ogenblik in deze maatschappij zaken uit het Oosten opgang maken, moet ik erbij zeggen, en dat klinkt misschien ook spijtig in jullie oren, maar de werkelijke waarde van het Oosten zullen nooit door de westerling kunnen geabsorbeerd of verwerkt worden. Maar wat wel naar hier komt, zijn zogezegde maharishi’s die ginder wegens niet capabel zijn, niet aan de kost komen, hier in het Westen zaken komen verspreiden en aanleren die ze hier wel, juist omdat ze de stempel van het Oosten dragen, dik hun kost verdienen in uw maatschappij.

Maar ook dit is aan het veranderen. Want in de tendensen die er nu zijn, zal u ook opmerken dat al die systemen die zijn opgebouwd, langzaam maar zeker in elkaar slaan. En dit geldt zowel voor uw sjamanisme, dit geldt zowel op het ogenblik bv. voor al wat kracht geven aangaat, vertaald onder het mooie woord ‘Reiki’, dat geldt zowel voor alle andere zaken die op het ogenblik aan de mensen verkocht worden als zijnde de grote waarheden en de grote krachten uit het Oosten. Vergeet niet, hier bent u de westerling, hier hebt u de mogelijkheden van de westerling. U bent hier geïncarneerd als dusdanig om dat te doorlopen, om met de krachten die hier aanwezig zijn, te werken.

En dan zal ik u een tip geven: wanneer u werkelijk met krachten wilt werken, ga dan naar het eigen verleden van deze gebieden. En dan zal u opmerken dat bv. druïden en het ganse geheel wat daarachter steekt, misschien voor u nog vrij onbekend, maar de ganse cultuur die daarachter zit, voor u nog zeer vele mogelijkheden en ontdekkingen kan inhouden.

  • Als men spreekt over heldervoelendheid, helderhorendheid, helderziendheid, die zien we toch niet altijd samengaan?

Zeker niet. Het is dikwijls zo dat bij de meesten het één is dat ontwikkeld is. U hebt mensen die heel heldervoelend zijn, anderen zijn heel helderziend en anderen weer helderhorend. Het is zeldzaam dat de drie in volledige sterkte bij één persoon terug te vinden zijn.

Als er geen vragen meer zijn, dan zou ik deze avond willen besluiten, zoals het hier de gewoonte is, met een meditatie. Ik zal proberen jullie even mee te voeren in de wereld van het voelen, in de wereld van de helderziende, op zulke wijze dat u kan afdalen in uw eigen wezen en daar a.h.w. de Bron kan ontdekken van uw eigen krachten.

Meditatie: Terug naar onze eigen Bron.

Wanneer we gewoon even de wereld rondom ons loslaten, gewoon even vergeten dat we verplichtingen hebben, dat we afspraken hebben. Gewoon even vergeten dat we hier in de stof rondlopen. Maar we gaan even terug naar onze eigen Bron.

We stellen ons voor dat we ons lichaam hier in rust laten en ons a.h.w. één maken met de kosmos. We worden één met de Schepper, de Oerkracht. We vergeten even dat we hier met verschillenden zitten en we worden één, volledig één. We bouwen voor onszelf één harmonie op, in eenheid. We vergeten dat we verschillen hebben in gedachten, we vergeten dat we verschillen hebben in voelen. We zijn één. We zien alleen dat we verenigd zijn in de krachten van een krachtig goudgeel licht. Allen hier aanwezig vormen één krachtig lichtveld, één groot krachtig veld. Het is a.h.w. of we zijn samen een bol, een zon, een planeet. Een planeet die leven schenkt. Een planeet die het mogelijk maakt dat bewustzijn ontwikkelt. Een planeet in een oneindige kosmos van krachten, van energieën, zo oneindig groot dat wij zelf daar een heel klein stipje in zijn.

En wanneer wij ons bewust zijn van deze kracht, dan is het a.h.w. of wij zijn de ganse Schepping, of wij zijn die Oerkracht. Wij zijn één en wij zijn terug aan het vertrekpunt, dat tevens het eindpunt was. We zijn licht, opgenomen in de totaliteit, dat voor ieder individu afzonderlijk niet te vatten is. Maar, samen één geheel vormend, één harmonie vormend, wel en krachtig. En deze kracht, deze eenheid, deze harmonie, die doortrekt ons nu. Deze kracht, deze harmonie zijn wij. En vanuit deze eenheid, deze kracht geven wij aan al die ons dierbaar is, aan al wat ons dierbaar is, aan al waar wij van zeggen: dat is voor ons a.h.w. ook de kracht, het behoort ook tot deze energie. Aan al deze sturen wij a.h.w. via een flits van de gedachte deze kracht, zodat wij de kracht weer delen met vele anderen. En door dit te doen, creëren we nog een veel intenser geheel. We geven de mogelijkheid aan allen die ons lief zijn, te behoren tot deze kracht waarvan wij nu een harmonisch deel zijn.

En zo slagen we erin voor de wereld rondom ons een heel kleine wijziging aan te brengen. Maar zo’n belangrijke wijziging voor ieder individueel dat al degenen die maar even beroerd worden door deze kracht, zich in het leven een totaal andere harmonische richting kunnen plaatsen.

Wees één, wees één met de kosmos. Wees één met de Schepper. Laat deze krachten gewoon in u werken. Laat deze harmonie gewoon in u vloeien. Laat de beelden van geluk, van vrede, van rust, maar vooral van licht in u geankerd zijn. Zodat u na deze avond en wanneer u terugkomt in het gewone dagelijkse leven u deze zaken gewoon kan delen met al degenen die rondom u zijn, met al diegenen die u lief kunt hebben, met al degenen die u liefhebben.

En dan zou ik zeggen: wordt u terug bewust dat we hier samen in groep zijn. Dat we hier samen een keten gevormd hebben en dat wanneer we nu terug besef krijgen van ons eigen lichaam, dat we niet meer zijn zoals we waren voor de meditatie. Want we hebben even het licht kunnen beroeren, en daardoor is iedere cel van ons lichaam a.h.w. geroerd, geladen door dit licht, en onze gedachten a.h.w. gepolariseerd uit harmonie naar de vrede en het geluk dat ons deel kan zijn wanneer we maar beseffen dat al wat we hebben, moeten kunnen delen met degenen die naast ons leven.

En dit, wat u nu gekregen hebt, wat het waardevolste is wat de mens kan krijgen, wanneer u nu na deze avond huiswaarts keert, deel dit geluk, deel deze harmonie met al degenen die rondom u zijn. En zo zal ieder van u zijn steentje hebben bijgedragen in deze moeilijke, chaotische wereld om toch het licht te laten schijnen.

image_pdf