Voorbereiding Wessac 2006 (2)

20 april 2006

Inleiding.

Volgende bijeenkomst bent u met de twee groepen samen en die zal een voorbereiding zijn naar het gebeuren van de Wessac die dit jaar in een andere vorm zal gegoten zijn. En die meer en meer aangepast geraakt aan de kosmische tendens die Aquarius aan het ontplooien is.

We zien naar de aanloop toe van het Wessac-gebeuren dat kosmisch gezien twee grote tendensen zich aan het opbouwen zijn. Enerzijds de gekende en meestal voorkomende tendens die men de witte kleur noemt en alles wat daarmee verband houdt, maar een tweede en even sterk en opvallend, een kleur die de laatste jaren zelden is voorgekomen maar zich nu in haar volledige uiting aan het opbouwen is, is de groene kleur. En daar kan ik een kleine zaak aan toevoegen: Dit betekent dat er in de komende maanden en jaren waarschijnlijk, wat de natuur aangaat, zeer vele verschuivingen, mutaties zullen plaats hebben, dat de natuur zich zal gaan gedragen op een wijze die de mens niet kan inschatten en niet kan voorzien. Dit ganse plaatje past wel in hetgeen we weten wat de aarde naar de mens toe en naar de evenwichten toe van plan is. Het is interessant dit te weten omdat je dan ook als mens kunt op inspelen door het feit dat de natuur in beweging gaat en dat je u even, op sommige momenten, u ermee tracht één te voelen in plaats van er tegen in te gaan. Als je er tegen in gaat wordt je deel van de afbraak enz.

We kunnen wel stellen dat het voor iedereen erg interessant zal zijn zich zo één mogelijk te voelen met de natuur en het natuurlijk gebeuren er rondom heen, ondanks het feit dat je misschien in stedelijke gebieden woont waar de natuur minder aan bod komt. Maar vergeet niet, ook de lucht die je inademt behoort tot de natuur, ook het water.

Vragen.

 

Wat is het maximaal aantal mensen die een groepje mag tellen en het minimum?

(zie les: “Spirituele groepen vormen”)

Dit is typisch menselijk denken. Op het moment dat iemand in harmonie is met de krachten vorm je al een groepje. Je zou kunnen stellen, dat is geen groep, dat is één persoon. Vergis u niet. Er kunnen meerdere entiteiten zijn die met u in harmonie zijn, die samen met u iets opbouwen en in de stof, wanneer er een harmonie tussen mensen is, dit verschillende personen kunnen zijn. Er wordt gesteld dat bv. een drietal personen tot zeven, met maximaal 13 tot 15 al een serieuze groep is, om als mensen onder elkaar om eenzelfde gelijk niveau in denken te kunnen vinden. Daarom is het voor velen meestal interessant om met kleine groepjes te werken. Een drietal, vijftal mensen. Daar kun je meestal mensen vinden waarmee je op een gelijk trillingsniveau zit en die in mekaar vloeien. Het hoeft in groep niet altijd te gaan over partners. Het kan zijn dat een relatie van twee partners of in deze tijd soms van meer, het maakt niet uit, het stoort ons niet in de geest, dat daar verschillende mogelijke strekkingen in bestaan en dat die perfect naast elkaar een opbouw kunnen doen en zo, elk voor zich een harmonisch geheel vormen.

Het valt ons op dat men meer, in de stof, nog altijd bezig is met technische zaken dan inhoudelijke zaken. Het is van belang dat jullie allemaal beseffen dat het om de inhoud gaat, om de instelling en dat de omkleding er veel minder toe doet.

U kunt perfect als mens tijdens het Wessac-gebeuren helemaal alleen zijn, u daarop instellen en volledig meegaan in de kracht. Het kan zelfs zijn dat ge uw geest uitzendt en dat je betrokken wordt, rechtstreeks in het Andesgebeuren. Dat zijn mogelijkheden.

Je kan alleen zeer veel bereiken. Wat van belang is, is dat er een harmonie is tussen de deelnemers van de groep, een harmonie dat je kunt samenvloeien. Op het ogenblik dat iemand in zo’n groep zich beter waant, sterker of de idee heeft: Ik heb hier de leiding, loopt het in vele gevallen al fout.

Elke groep kan een voorganger hebben maar wat de meesten niet beseffen is dat wanneer iemand voorganger van een groep is, hij de dienaar van de groep is. Dat hij, wat in hem leeft, deelt met de anderen. Maar een voorganger is geen leider, die gaat bepalen: Het moet zo of zo. Neen, het is een dienaar.

Het gaat niet om groepjes met een structuur. Het begint vanuit het dienende en zo kun je opbouwen. En op het ogenblik dat, in een groepje, is het met 3 of 7 mensen, er een ander persoon is die op een bepaald ogenblik aanvoelt: Ik neem hier het voortouw, ik ga hier de voorganger zijn, dat kan spontaan afwisselen.

Je moet gaan begrijpen dat het inhoudelijk de kern is, het belangrijkste, niet het uiterlijke. En vandaag kan het zijn dat iemand voorganger is en enorm veel betekenis naar voor kan brengen voor al de anderen tot op een punt dat er iets aangesneden wordt waar een ander lid van dat groepje beter in is, meer kennis van heeft. Die gaat dat spontaan overnemen. Daarom spreken wij niet van een leider maar van een voorganger, een dienaar.

Wanneer ik een vraag stel, is het vanuit mijn stoffelijk lichaam of vanuit mijn geest?

Ook hier weer schuif je het menselijke naar voor. Dit is totaal onbelangrijk. Op het ogenblik dat u denkt, begin dan niet met: “Zijn dit nu mijn stoffelijke hersenen of is dit mijn geest?” Vergeet niet dat uw lichaam één geheel is, de stof, het fijnstoffelijke en alle andere sferen die erbij betrokken zijn.

Uw geest zal op velerlei momenten u inspireren maar daarom zult u niet altijd kunnen vaststellen of die inspiratie van uw eigen geest komt of is binnen gekomen van een geest buiten u, of van de gedachte van iemand in de stof rondom u, of dat er een wisseling is in aura enz. En maar goed ook. Want stel u voor dat u dat zou kunnen en u zou beginnen met telkens een selectie te maken van uw gedachten, u zou niet ver geraken. U zou zeer snel ergens terecht komen waar u liefst niet komt want de wereld rondom u zou zeggen: Daar loopt iets fout bij die man, die moet verzorgd worden. Tracht gewoon in uw leven zo harmonisch mogelijk te zijn. Stel u gewoon open en wat er binnen komt, aanvaardt het. Dan zul je opmerken, dan kun je heel veel wisselwerkingen krijgen, en achteraf tot uzelf zeggen: He, dat was een goed idee maar waar heb ik het gehaald? Dat maakt niet uit, wanneer je er positief mee kunt omgaan is dat perfect.

Ondanks het feit dat we geleerd hebben bewust contact te maken met de eigen geest. Dat heb je geleerd om te leren aanvoelen wat er allemaal aanwezig is – en belangrijk hoe dat je zelf bent opgebouwd. Maar, wanneer u aan tafel zit en u bent aan het eten, gaat u dan nadenken over hoe u uw boterham moet nemen, hoe u die in uw mond moet brengen, hoe u moet kauwen enz. dat doet u niet, maar toch eet u. Want op het ogenblik dat er in uw lichaam ergens iets fout loopt, dat je kramp in uw hand krijgt, dan weet u dat er iets misloopt en dan tracht je daar iets aan te doen. Maar de duizenden afzonderlijke handelingen die je doet, daar sta je niet bij stil. Je wil dit doen ten opzichte van: Van waar komen de ideeën? Je kunt leren om aan te voelen: Ik heb contact en in dat contact zullen er gedachten opwellen maar ook dan nog kun jij niet bepalen welke interferenties van uw eigen hersenen een rol spelen, omdat die de beelden – aan onze zijde hebben wij geen organen zoals u, geen zintuigen, wij kunnen u inspireren – maar uw stoflichaam moet wat wij doorgeven omzetten in beelden. Anders kunt u de inspiratie niet doorkrijgen, kunt u ze niet plaatsen. Die ganse procedure is redelijk ingewikkeld maar daar hoeft u niet bij stil te staan. Maar als u zich permanent gaat afvragen: Van waar komt die gedachte, dan gaat u uzelf onderuit werken. Tracht gewoon te aanvaarden dat, hetgeen in u opkomt en dat je als harmonisch ervaart, dat je daarmee verder gaat. En wanneer wij, van onze zijde naar u toe iets willen duidelijk maken en dat het effectief komt van onze zijde, wees ervan overtuigd dat je een kruiscorrespondentie krijgt waardoor je zeker weet dat het vanuit onze hoek komt. Dat is enkel maar wanneer het een echte noodzaak is. Voor de rest zal de inspiratie heel spontaan u bereiken en zal je het aanvoelen.

De laatste tijd ben ik enorm alert in de natuur. Ik zie dingen die ik vroeger niet zag. Is dat een gevolg van de natuurmeditatie?

Het is een gevolg uit uw verleden. De gevoeligheden die je meegenomen hebt in het bestaan. U bent iemand die vroeger zeer veel in harmonie is geweest met de oude religies en dat waren natuurreligies. En op dit ogenblik, door de tendensen die ontstaan zijn, wordt bij iedereen die deze oude eigenschappen in zich draagt min of meer gestimuleerd. Door het feit dat je daar over gaat nadenken, ga je aanvoelen dat je daarmee in harmonie bent. Dit heeft het voordeel dat u, wanneer je dit verder ontwikkelt heel gemakkelijk met deze zaken positieve zaken zult kunnen realiseren. Maar het is uw eigenheid. Het is misschien boeiend dat u nagaat, er is genoeg over te vinden wat we allemaal over die zaken hebben doorgegeven, dat u zich gaat verdiepen in bv. natuurmagie enz. Daar zult u herkenning in vinden, het aanvoelen van: Dat ken ik en door het te lezen, te horen kan het voor u een heel goede en sterke weg zijn.

Maar de meesten onder u zullen in de komende maanden ervaren waar zij sterk in zijn. Door juist de tendensen die zich ontwikkelen gaan sommigen ervan versteld staan dat er meer in hen aanwezig is dan zij vermoeden of vermoed hadden.

Het beste wat je naar de mensen kunt doen die in deze tijd het evenwicht kwijt zijn, is vanuit uzelf het zelfvertrouwen uitstralen en het voorbeeld zijn voor de mensen. Niet zozeer zeggen: Doe eens dit of dat want daar schrikken ze van terug. Maar wanneer u door uw houding, door uw wijze van leven een rust geeft dan gaan zij veel sneller dan wanneer je ze tips geeft, u nadoen.

 Dat vind ik juist benauwend

Daar kunt u moeilijk oordeel over vellen omdat u de totaliteit niet kent. Bv. Wanneer er  een ongeval gebeurt en u helpt, is dat een voorbeeld voor anderen. Wanneer zij zien dat door uw hulp de ander er beter van af is enz. zullen zij misschien de volgende keer de neiging hebben om te helpen. Je kan dat doen naar angst toe. U doet gewoon en u stoort u niet aan die angst. Doordat zij dat zien en hoe u het doet kunnen zij misschien uw voorbeeld volgen. Dit is de simpelste manier om mensen te helpen.

Leer in uzelf vertrouwen te hebben. Er zit veel meer in jullie aan mogelijkheden, veel meer dat je te bieden hebt dan dat je tot hiertoe hebt aangedurfd. Zo lang jullie in de beslotenheid van deze groep zitten, voelen jullie zich redelijk harmonisch maar wanneer je alleen komt te staan ben je nog teruggetrokken, terughoudend om hetgeen wat je kent, wat in u leeft te uiten. Nochtans de tijd is rijp om te uiten, om te doen wat in u leeft. En je zult opmerken, als je dat gaat volvoeren dat het steeds gemakkelijker gaat, steeds  soepeler en dat je steeds meer mensen zult kunnen bijstaan en helpen en dat is  belangrijk.

Ik ben deze middag gevallen. Moet ik daar iets uit leren?

Misschien dat je het zou kunnen vertalen dat je een beetje meer tijd neemt, dat je wat minder uzelf voorbij koerst. Als je meer tijd neemt, de zaken rustig overschouwt dan ga je opletten waar je uw voeten zet, in algemene zin. Wanneer iemand toevallig ergens tegen aanloopt, zich mistrapt, valt, is dit meestal omdat je in gedachten in een soort onevenwicht zijt dat zich spijtig genoeg vertaalt naar het motorisch gedeelte van uw lichaam. Dus is het belangrijk dat je daar even bij uzelf gaat kijken en misschien best iets terug schroeft en dan zul je zien, dan zul je wel op uw benen blijven staan.

Ik zit de laatste tijd een beetje vast en ik heb moeite om aan te voelen welke weg ik juist moet gaan. Ik voel wel de drang om meer in de natuur te gaan.

Ook hier, is de invloed aan het werk die bij iedereen langzaam aan het binnendringen is. In uw geval is het niet abnormaal dat u een bepaalde eenzaamheid zoekt. De verbondenheid met de natuur is bij u ook terug te vinden. Ook in uw verleden liggen daar parallellen. Het grote probleem is dat uw geest zoekt naar zelfstandigheid, naar onafhankelijkheid, maar dat u levende in de huidige maatschappij geprogrammeerd zijt binnen die maatschappij en binnen spelregels. Gezien de tendensen die zich aan het uiten zijn, dat de vroegere regels wegvallen en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is die je moet opnemen in tegenstelling tot wat de maatschappij rondom u zegt, al die zaken spelen bij u een rol. Bij iedereen hier aanwezig.

Het zoeken naar, het verdiepen naar, is een beetje het mystieke dat in uw karakter zit. U bent een onderzoeker en u kunt in het spirituele heel ver doordringen wanneer u vanuit uzelf begint te werken, wanneer u misschien op zoek gaat naar iemand die, in zekere zin u een bepaalde leiding kan geven om op de juiste sporen te komen. Dit hangt volledig van u af, dit zal in uw aanvoelen moeten ontwikkelen. Je zult niet tegenkomen dat iemand tegen jou zal zeggen: Kom maar hier, we zullen het jou eens leren. Je zult juist door uw uiting en uw uitstraling de weg moeten vinden die in harmonie is met degenen, in stof en in geest, die u het beste kunnen helpen.

En dan kan ik gerust zeggen dat vooral de natuur een heel grote rol speelt, dat het werken met natuurkrachten een zeer grote rol speelt en dat daar in het ontwikkelen van bepaalde gaven, het aanvoelen, gevoeligheden die in u zijn, u heel dienstig kunnen zijn. U zult ook, gezien het verleden van u en dit geldt ook voor uw andere zuster, wanneer u met zaken begint te experimenteren, daar zeer snel in kunnen evolueren en door de resultaten die je boekt uw eigen zekerheden opbouwen en versterken. Maar ook hier weer is het, de eerste stap moet vanuit uzelf komen. En dat wordt nogal eens vergeten en die eerste stap kan soms heel miniem zijn maar is dikwijls heel belangrijk. Het is dikwijls een woord, een vraag die een heel proces in gang zet en die mogelijk maakt dat je op de juiste sporen zit.

Ik heb vaak het gevoel: Ik ben het leven niet moe maar ik ben moe van het leven.

Op het ogenblik zit voor iedereen nogal wat verwarring in de lucht. Dat is normaal. Ieder van de aanwezigen hier heeft het lichaam gezocht, de situatie gezocht waarin hij verkeert. Je hebt een keuze gemaakt, een zoektocht begonnen. Uiteindelijk is het voor iedereen zo dat je de mogelijkheid hebt, dat je ver genoeg staat om hetgeen de geest zoekt, om te doorleven in de stof, om dit werkelijk te doorleven. Alleen moet je stoppen, allemaal met trachten erachter te komen:” Wat is het nu?” want daar word je moe van. Aanvaard gewoon uw leven, leef uw leven en leef het vandaag. Wat ik wil herhalen: Ga naar de eenvoud, tracht in alles wat je doet, wat je meemaakt, de eenvoud te vinden. En dan zul je zien dat je daar veel verder mee komt, dat je veel gemakkelijker zaken zult aankunnen en evoluties doormaken. Want het is juist door de eenvoud te verlaten dat je het voor uzelf bijna onmogelijk maakt of onmogelijk maakt, in sommige gevallen. En dit geldt zowel in het dagdagelijkse leven als in uw werksituatie maar ook naar gezondheid toe, naar alles. Wat soms heel moeilijk is in deze maatschappij. Deze maatschappij heeft liever zeer ingewikkelde procedures, daar creëert men belangrijkheid mee. Maar daar gaat juist alles fout en word je het weleens moe. Maar ga daar niet in mee, leef uw eigen leven vandaag, zie wat je vandaag, volgens jouw aanvoelen goed kunt doen en doe het. Wees blij dat je het kan doen. En als er iets misgaat, denk: Morgen gaat het beter. En ben je eens ziek, denk er dan aan dat het een geluk is, want je kan daarna zoveel gelukkiger zijn dat je genezen bent. Het is maar hoe je het bekijkt.

Wanneer mensen uit uw omgeving naar onze zijde komen, zie het niet als een catastrofe maar bekijk het als: Zij zijn aan de andere zijde van de straat en zij gaan verder met mij. Zij worden geboren in de geest. Er is een geboortefeest aan de andere zijde. En begin niet te jammeren. Als je dat kunt, dan zal heel veel wegvallen, word je niet geplaagd door angsten en onzekerheden. De meeste mensen op dit moment leven in een illusie, de illusie van: Later zullen we dit en dat, de illusie van de bankrekening, van later gaan we naar de hemel of de hel. Maar het zijn illusies. Leef vandaag en als je dat goed doet dan is het wondere dat de ganse aarde zich aanpast aan u.

Heb je nog nooit opgemerkt dat bv. iemand die angst heeft om zijn geld te gebruiken, dat hij steeds meer verliest tegenover iemand die zegt: Ik heb vandaag een euro, ik gebruik hem en morgen zie ik wel, dat die euro oorzaak is dat hij er ‘s anderendaags twee of drie heeft. Op het ogenblik dat je als mens durft te leven, te gebruiken wat je hebt, dit geldt ook voor uw eigenschappen, voor alles, als je durft gebruiken dan zie je dat de wereld, de kosmos, de aarde zich daarmee harmonieert en dat je steeds verder kunt. Als je vandaag je euro hebt en je gebruikt hem juist en je hebt er morgen twee nodig die je vandaag niet hebt zul je die morgen wel hebben. Dat is met alles zo. Als je vandaag kracht gebruikt om iemand te helpen moet je geen schrik hebben dat je ze verbruikt hebt. Moet je morgen weer iemand helpen, de kracht zal er zijn. Zo is het met alles. Wanneer je leeft, durf met de anderen te delen.

In de tijd dat ik nog op aarde leefde en wij hadden een homp brood dan deelden we die. En steeds weer hadden we wel iets zonder dat we ons zorgen maakten of we ’s anderendaags iets hadden. Juist door te delen, creëer je de mogelijkheid dat je de volgende maal ook een deel krijgt. De evenwichten voltrekken zich steeds. Dan zal je zien, lieve vriend, dat het leven nog aangename zaken in petto heeft. Maar jullie, in deze maatschappij, zitten met één groot probleem, jullie zijn allemaal veel te ver gegaan in alles te ontwikkelen, te ontleden, ingewikkeld te maken want dan was het belangrijk. U bakt brood dat eigenlijk waardeloos is. De oude homp brood van vroeger was veel voedzamer en die gaf het lichaam voedsel. Nu moet je supplementen nemen om in evenwicht te blijven.

Begrijpt u waarom u het soms niet ziet zitten, waarom het allemaal een beetje waanzinnig wordt, wanneer je in een maatschappij leeft waar men alles aan regeltjes tracht vast te ankeren. Wanneer wij vroeger door het land trokken en we zagen een koe met een volle uier, dan hadden wij drinken, wij werden daar niet ziek van. Een huidig mens met zijn verzwakt lichaam, wanneer hij het doet, dat hij er ziek van is, dat zijn darmen het niet kunnen verwerken. En dan zwijg ik dat je niet meer uit de beken kunt drinken.

Ga terug naar de eenvoud, doe vandaag wat je vandaag kunt doen, gebruik de mogelijkheden die je hebt en maak u geen zorgen over hoe het binnen 10, 20, 30 jaar zal zijn.

Hoeveel mensen zijn er niet in uw omgeving zelfs van jonge leeftijd die volop bezig zijn met de gedachte aan hun pensioen. En die daardoor vandaag veel mislopen, ervaringen ontbreken waardoor het leven het leven niet meer waard is en als ze dan geluk hebben halen ze hun pensioen niet. Leef vandaag. Geniet elke dag opnieuw als stofmens want dat is uw opdracht, daarvoor ben je in de stof gekomen. Je bent niet in de stof gekomen om alleen maar te leven voor werk en geld, maar om ervaringen op te doen. Doe ze op. Leef vandaag. Stoor u niet aan morgen of wat er binnen 20 jaar zal zijn want dat weet niemand. Er is een verschil tussen wat uw twee zusters vragen en het antwoord dat zij krijgen dan wanneer er vragen worden gesteld over bv. de lottonummers. Het is een antwoord op de vraag: Welke geestelijke mogelijkheden leven er in hen en wat kunnen zij in de toekomst daar mee doen? U kan dat ook vragen.

Men zegt dat er vele mogelijkheden zijn in de groep. Er is gezegd: Ik kan nog niet persoonlijk gaan omdat de tijd er nog niet rijp voor is. Komt die tijd er wel?

Ik heb deze avond telkens het accent gelegd op jullie persoonlijke ontwikkeling. We kunnen verwachten dat met de invloeden die zich nu aan het opbouwen zijn en die zich rond de Wessac zullen voltrekken op deze aarde, dat het individueel werk, het zich op spiritueel gebied verder ontwikkelen zeer belangrijk gaat worden.

Dat wil niet zeggen dat je niet samen meer in een groep kunt les krijgen maar het zal zich toe gaan spitsen, niet meer zoals nu. We zitten met een aantal mensen met een verscheiden achtergrond en verscheidene mogelijkheden en nu klap ik een beetje vooruit, maar, en het is mijn persoonlijk idee en mijn aanvoelen naar de toekomst is dat er kleinere entiteiten zullen gevormd worden waarin mensen vanuit onze zijde maar ook vanuit de stof meer gericht naar hun mogelijkheden die in hun lichaam aanwezig zijn zullen onderwezen worden. En dan hebt u gelijk dat daar een tendensverschuiving bezig is. En, als dat in die richting gaat, is dat een zeer positieve evolutie. Omdat men het meer algemene kan loslaten om tot de kern van de zaak van de persoon zelf te gaan.

Er is altijd benadrukt: Het mag niet persoonlijk zijn. Je mag niet vragen: Wat zit er nu in mij?

 

Wat voel jij in jezelf aan, dat je het meeste aantrekt? Het is niet zo moeilijk. Formuleer het, het leeft in jou. Doe het eenvoudig.

Helderziende waarnemingen.

 Als je het al zou willen, het zou ook een handicap kunnen zijn. Als jullie zeggen: Je moet meer naar het heldervoelend gaan dan heb ik het gevoel, dan kun je daar meer energie in stoppen. Maar ik begrijp: Je moet leven naar watje voelt.

Je hebt een magische achtergrond. En vanuit die achtergrond kun je zaken sturen, zaken voorvoelen, zaken aanvoelen. Vanuit die opbouw, als je je daarin toelegt zou je werkelijk met krachten kunnen omgaan. Een kleine tip ook omdat het in u leeft: Ga u een beetje verdiepen in het Chinese orakelgebeuren. Het zal u laten openbloeien. Je zult daarin de mogelijkheden vinden om de oude eigenschappen die in u leven en die op magische procedures gebaseerd zijn en die vooral vanuit het Oosten komen, want je hebt daar wel het een en ander meegemaakt, dat die zaken zich kunnen hernieuwen en dan ga je iets vinden waar je heel goed mee kunt werken en goede resultaten mee kunt halen.

Kunt u het anders verwoorden?

Men geeft het de naam I Tjing. Men werkt met munten. Het is een theorie die is opgebouwd duizenden jaren terug en die in zijn omzetting naar de huidige tijd, ondanks alles voor de mens een spiegel houdt. Je moet geen chinees kennen. Het kan voor u een zeer goede ontwikkelingsprocedure zijn waardoor dat u uw gevoeligheden die er zijn en die u zo mooi opnoemde die u kunnen brengen tot nieuwe mogelijkheden.

Maar ik zou mij toch verder verdiepen in de daaraan verankerde magische procedures en dat kennen er maar weinigen. Want uiteindelijk zijn die de bron van uw zoektocht nu. Je hebt de link nooit durven leggen omdat je dat voor uzelf moeilijk kunt plaatsen. Doe het, ga ervoor. Je zult het allemaal moeten doen in de toekomst.

Ik heb dit nooit gezocht.

Omdat je te ingewikkeld ging. En het is zo simpel. Doordat je van alles zijt gaan uitdenken en veronderstellen, heb je zaken die reeds zijn doorgekomen bij u niet opgemerkt of als zijnde niet ter zake doende geklasseerd. Denk er rustig over na en je zult opmerken dat, hoe meer je daar rustig over doet, hoe soepeler en hoe gemakkelijker je daarin een ontwikkeling zult vinden.

Ik heb een nieuw werk en heb veel contact met China.

In uw leven – en dat geldt voor iedereen – in de kosmos is alles aan elkaar gebonden en je kunt op een bepaald moment wel denken: lk ben hier, maar die bindingen blijven en op het ogenblik dat daar een mogelijkheid is zal zich dat voltrekken.

Ik heb veel gereisd, ik heb nooit het gevoel gehad: ik ben daar geweest of: Ik wil daar zijn. Ik heb altijd terug naar Waasmunster willen komen.

 

Het zijn geen tegenstrijdigheden. Als je uw eigen bestaan in uw verleden bekijkt dan heb jij in de streek van de Durme en de Schelde een verleden en daardoor ben je steeds teruggetrokken naar daar. Maar als ik hier ga zeggen wat uw verleden is geweest, dan denk ik dat ge u misschien niet zo gelukkig gaat voelen.

Ik weet dat het niet juist geweest is.

Het is geen kwestie van “niet juist zijn” maar wanneer u enkele eeuwen teruggaat dan weet u toch welke volkeren de Schelde zijn opgevaren, de Durme zijn opgevaren en welke volkeren daar de boel hebben platgebrand en vernietigd. Daar zit uw verleden in, in die volkeren en daar is een binding ontstaan met wat in die eeuwen gebeurd is, in die jaren.

Ik ben al lang bezig met het paranormale. Ik ben nieuwsgierig naar mijn achtergrond.

Ik denk, wat uw capaciteiten aangaan, dat het vooral ligt, enerzijds esoterisch, anderzijds vooral mystiek. Het gaat bij u vooral om de kennis te kunnen omzetten in een, voor u mogelijke levenswijze. Daarin kun je vinden dat – en dat heeft te maken met uw verleden waar u toch nogal eens op de kansel hebt gestaan – dat u hetgeen in u leeft, kunt overdragen naar anderen op een redelijk begrijpelijke, simpele manier. Daarin kan voor u een mystieke beleving ontstaan die u dan weer verder helpt. Misschien een tip: Het is misschien interessant dat u uw gedachten aan het papier toevertrouwt en dat u dit op een wijze doet die voor de andere zeer boeiend kan zijn.

Mijn grootvader zou hebben doorgegeven: helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, paranormaal genezen jaren geleden.

Uw begaafdheid, uw gevoeligheid ligt op het inspiratieve maar op het inspiratieve dat je bv. neerschrijft. Op het ogenblik dat u zich aan uw bureau zet en u begint te schrijven dan zult u zien dat u zeer waardevolle zaken aan het papier kunt toevertrouwen.

Bedoelt u automatisch schrift?

Geen automatisch schrift zoals het hier gekend is, gewoon inspiratief, dat is uw sterke kant. Dat heeft niets te maken met helderziendheid. U bent inspiratief onderlegd. Maar uw sterke kant zit hem niet zozeer zoals vroeger om op een kansel te staan. Maar ik schrijf het neer en ik geef het door. Met de kennis die je hebt kun je bv. in deze tijd zeer zinnige zaken in een vorm gieten en dit doorgeven aan anderen waar die er iets aan hebben. En dan ben je even belangrijk als een medium dat spreekt. In belangrijkheid van waarden door te geven aan anderen. Daar kun je de dienaar zijn van degene die zoekende is en dan heb je het mooiste wat je kunt bereiken in uw leven.

Kan u me zeggen waar ik moet op letten voor mijn geestelijke evolutie?

 

Heel simpel. Dat u hetgeen wat u in de kern van uw wezen aanvoelt, dat u dat volgt en dat u zich niet laat vertellen door anderen hoe het zou moeten zijn. Je mag luisteren naar anderen maar uiteindelijk neem je uw eigen beslissing, wat jij aanvoelt en niet wat een ander zegt wat jij zou moeten aanvoelen. Als je dat doet dan zul je op het juiste pad gaan. Luister er maar eens naar, daar zit heel veel waarde in.

Afsluiting

Mijn tijd om afscheid te nemen is gekomen. Dit wil niet zeggen dat we mekaar niet meer zullen treffen. Ik hoop dat wat je hier de laatste maanden hebt geleerd, gaat gebruiken.

Denk er aan: niemand, ook wij niet kunnen zeggen, het is alleen zo en niet anders. Voor iedere mens geldt dat je vanuit uzelf moet vertrekken. Je kunt zoeken, toetsen, leren, maar uiteindelijk, lieve mensen, je moet het zelf doen. Je moet uw eigen verantwoordelijkheid nemen, niemand kan het voor u doen want dan val je in het oude en dan ga je, zeker in Aquarius de verkeerde richting uit. Ga de weg die je voelt die je moet gaan maar geef ook de vrijheid aan de anderen om hun weg te gaan en dan zul je zien dat je ondanks alle veranderingen die gaan plaats hebben je een zeer waardevol geestelijk leven zult kunnen leiden en dat je, wanneer je aan onze zijde terugkomt, daardoor een ganse stap verder zult zijn geraakt op uw weg van bewustzijn.

Lieve mensen, dat het Licht u steeds mag blijven vergezellen. Nogmaals mijn dank en dank van de medebroeders voor alles wat jullie tot hiertoe hebt willen aanhoren en uitvoeren.

Nog veel Licht op uw pad.

Meditatie: Harmonie met de natuur in verleden en toekomst

We zitten in een streek die dicht bebouwd is, maar het is niet altijd zo geweest. Laat ons even naar het verleden gaan. De streek waar we ons nu bevinden was een vloeigebied van een kleine stroom die ervoor zorgde dat deze streek voor haar weinige bewoners die ze kende een rijkdom had. Want doordat de rivier steeds weer voeding afzette kon men hier duizenden jaren terug leven, goed leven met een mild klimaat en een rijke bodem. En rond deze rivier vormden zich wouden, die vooral uit loofbomen bestonden.

En in die wouden daar waren heilige plaatsen waar de mensen die toen die wouden bevolkten en deze rivierboorden onderhielden, waar ze samen kwamen. Waar zij misschien in hun primitieve gedachten toch de éénheid konden ervaren met de krachten van de natuur, met de krachten van de aarde. Zij kwamen samen en zij, in hun primitief geloof misschien in uw ogen, knielden neer voor de woudreuzen. Zij zagen daarin het leven en de kracht, steeds wederkerende mogelijkheden, de bescherming.

Tracht u voor te stellen dat in plaats van, zoals het nu in stedelijk gebied is, hier enkel en alleen wouden zijn, weilanden daartussen langs de kant van de stroom, dat er overal drinkbare waterplassen zijn, dat eigenlijk dit een gebied is waar de natuur in haar volle evenwicht zich heeft kunnen ontplooien.

En zie dan hoe binnen deze wouden de priesters, want zij hadden priesters. Zij noemden ze niet zo. Moest ik de woorden van toen gebruiken dan zouden ze alleen maar u storen. Daarom gebruik ik de woorden die heden gangbaar zijn, daarom zeg ik: De priesters van de natuur. Zij trachten de mensen duidelijk te maken dat wanneer je de natuur respecteert, in harmonie tracht te leven met planten, met dieren, met lucht en water, dat je dan steeds zult hebben wat voor u nodig is om te overleven en dit was zo. Deze stammen konden overleven dankzij hun harmonie met de natuur, dankzij het feit dat zij konden praten met de dieren, met de bomen, met de stroom.

En zo voelden zij aan wanneer er bv. na een winterperiode de stroom ging stijgen. Zij voelden aan dat zij zich moesten terugtrekken in de wouden tot het moment dat de stroom zich terugtrok en zijn vruchtbare afzetting nalatende de mogelijkheid gaf om daarop nieuw voedsel te telen. Deze harmonie, deze kracht die deze mensen bezaten, dit gegeven is hetgeen wat de aarde zegt, dit is het juiste. Dit is hetgeen wat ik zoek en waar ik terug naartoe ga.

En dat, broeders en zusters zal zich langzaam maar zeker terug gaan voltrekken. Op vele plaatsen zal de natuur terug zijn rechten opeisen omdat de evenwichten zich steeds weer herstellen. En waar we nu zien dat door de verkeerde ingrepen die de mens heeft gedaan, omdat hij dacht in tegenstelling tot zijn voorouders slimmer te zijn dan de natuur, de ene fout op de andere stapelde, zal de natuur van de voorouders langzaam maar zeker deze fouten ongedaan maken en langzaam maar zeker terug haar rechten opeisen om zo de evenwichten en de nieuwe mogelijkheden die deze evenwichten inhouden te realiseren.

Het beeld van de groene wereld, het beeld waarin de mens leeft in harmonie, dit is het beeld van de toekomst. Deze toekomst is de overlevingskans voor de mensheid, de eenvoud, terug naar de eenvoud. Bekijk deze beelden, deze wondermooie natuur. Zie hoe de bomen, de struiken, de planten u alles geven wat je nodig hebt om te overleven. Zie, hoe de dieren niet uw vijand zijn maar uw medebewoner. Hoe je samen met hen kunt overleven. Zie naar de beelden van uw voorouders, hoe het voor hen mogelijk was zonder al hetgeen wat u kent toch te genieten van dit stoffelijk bestaan, toch in dit stoffelijk bestaan de nodige geestelijke ontwikkeling door te maken waarvoor de geest geboren was in de stof. Zie hoe de mogelijkheden daar zuiverder en krachtiger waren dan ze nu voor u zijn. Zie hoe deze voorouders gelukkig leefden, hoe zij in evenwicht waren. Zie hoe de aarde hen alles gaf, hoe de goden hen hielpen wanneer het nodig was.

Laat deze kracht, deze harmonie uw éénheid zijn. Voel hoe dit alles in u doordringt. Voel hoe het oude het nieuwe gaat zijn. Want wat er ook gebeurt, de kracht van de kosmos zorgt ervoor dat de wet van evenwicht zich steeds voltrekt.

En nu u in deze beelden gevangen zijt, opgenomen zijt, laat de harmonie die zij u geven uitvloeien naar al degenen waarvan je weet die deze harmonie, deze krachten, dit Licht ook kunnen gebruiken, die erom vragen, die zoekende zijn.

Laat deze kracht in uw eigen stoffelijk voertuig de evenwichten ontplooien, laat deze kracht in u opborrelen om alzo uw eigen mogelijkheden onder het stof vandaan te halen, naar boven te brengen zodat je ze in de komende tijd kunt uiten en gebruiken.

Wees één, één met elkaar, één met de natuur rondom u, één met het beeld waarin u gevangen zijt in gedachten maar niet geketend, geboeid door de beelden, door de speling, door de kracht.

En zolang de mens in deze harmonie leefde was het in deze contreien een gunst om te incarneren. Hoe alles verder is verlopen moet ik niet herhalen, die geschiedenis, daar bent u deel van geweest en kent u. Maar nu is het ogenblik aangebroken van de weg naar de vernieuwing. Het ogenblik is aangebroken dat hetgeen wat nu bestaat langzaam maar zeker terugkeert naar zijn oorsprong, naar zijn evenwicht.

Ach, wanneer we de beelden volgen zullen we zien dat hetgeen wat bestaat overgaat in minder aangename beelden. Je ziet de afbraak, je ziet de chaos. Maar dan wordt het boeiend. Onder al dat afgebrokene, onder al dat vervallenne, onder hetgeen wat eigenlijk niet meer aanvaardbaar is, daar zie je het nieuwe ontluiken. Daar zie je de kracht van de natuur zich ontplooien en langzaam maar zeker herneemt de natuur zijn rechten. Alle vervuiling, al het afval, alle bezoedeling verdwijnt. Het water dat zo vuil is, wordt terug helder,  er komt terug leven in. De lucht die niet meer te ademen is, wordt terug zuurstofrijk. De aarde, de bodem die één vervuiling inhoudt, wordt verzwolgen en opgenomen en vernieuwd door zuivere nieuwe aarde.

Want het vuur der vernietiging doet de alchemistische omzetting. En zo krijg je de terug vruchtbare bodem waaruit het nieuwe leven ontspruit. En heel dit proces van pure alchemie zorgt ervoor dat binnen dit en enkele tijd, wat is tijd, een seconde voor de ene, een eeuw voor de andere, maar terug hier een wereld opbouwt waar het voor de geest aangenaam is om te incarneren. Waar je terug kunt leven in harmonie met de natuur, met de krachten die eigen zijn aan de aarde. Waar de mens terug de wisselwerking zal vinden tussen de bewoners van de aarde, van het vuur, van de lucht, van het water. Waar de krachten zichtbaar en onzichtbaar terug een éénheid vormen. En in dit geheel kan de nieuwe mensheid zijn mogelijkheden ten volle ontplooien.

En laat ons nu deze nieuwe krachten, dit nieuwe beeld gewoon in ons opnemen als zijnde de blauwdruk voor de toekomst, als zijnde het ticket waarmee we verder kunnen. De kaart die ons de mogelijkheid geeft om wat er ook gebeure – we weten wat het eindresultaat uiteindelijk is. Want die kennis, dit overzicht dragen wij reeds in de kern van ons wezen. Daar reeds is onze ziel mee één, zodat wij, naar de toekomst toe, vrij en onbevangen over deze aarde kunnen gaan. Dat we naar de toekomst toe vrij en onbevangen ieder een helpende hand kunnen reiken die ons vraagt van: Wat gebeurt er toch? Waar gaan we naartoe, wat is er aan de orde? Want op dat moment zal, doordat we weten waar we naartoe gaan, welke beelden zich vormen, voor ons de kracht er zijn om voor de ander de dienaar te wezen en zo onze eigen weg, een weg van dienstbaarheid te maken, te zijn. Dat is de sleutel van de toekomst: Dienstbaarheid voor uw broeders en zusters in het beeld van de vernieuwing en de harmonie die deze aarde voor haar dienaars inhoudt.

Dan kunnen we rustig terugkomen tot onszelf. Laat ons terug beseffen wie we zijn. Laat ons de harmonie die nu tussen ons aanwezig is steeds weer herhalen en aanvoelen zodat we beseffen dat, wat er ook gebeurt op deze aarde wij nooit alleen zijn, dat wij steeds de kracht kunnen delen van onze broeders en zusters, zo goed degenen die in de stof zijn als degenen die in de geest aanwezig zijn.

Het was mij een genoegen u mee te nemen in deze korte bespiegeling en ik hoop dat het u een zekerheid in uw hart heeft gegeven waar u de komende tijd mee verder kunt werken. Ik wens jullie alle kracht die nodig is om jullie taak op deze aarde te volvoeren.