Voorbereiding Wessac 2007

17 mei 2007

Vanavond is het de laatste keer dat wij hier bij elkaar zijn voor dat wij samen de Wessac gaan vieren. Daarom zou ik vanavond vooral de voorbereiding daarvan met jullie willen bespreken en bepaalde oefeningen daarin brengen. Maar indien er over de stof van vorige samenkomst nog vragen zijn, zou ik deze eerst willen beantwoorden zodat we daar dan achteraf niet meer op hoeven terug te komen. (Stilte.)

Ik veronderstel toch dat iedereen wel in de 14 dagen die gepasseerd zijn verschillende zaken hebben meegemaakt aan de hand van de oefeningen die je tot hier toe gekregen hebt, en ik veronderstel toch niet dat alles klaar is als pompwater, om het zo te zeggen.

 • Nee, dat klopt wel. Ik heb niet veel mee gemaakt, broeder, alleen tijdens een oefening het idee had dat er aan de linkse kant een man voorbij liep (lange jas, grote hoed), maar het kan ook dromen zijn geweest. Ook dat ik tijdens de oefeningen steeds een vreemd gevoel op mijn achterhoofd krijg, wat ik moeilijk kan omschrijven, het lijkt of mijn schedel los gaat zitten.

Dat zijn twee fenomenen die te maken hebben met de langzaam maar zekere ontwikkeling van uw gevoeligheden. Wanneer, en dat is voor iedereen van de aanwezigen hier geldig, je tussen juist zien en schaduw bepaalde figuren gaat opmerken. Je mag er niet recht naar kijken, want dan ga je ze niet meer kunnen opmerken. Maar een van de eigenschappen die je gaat moeten leren, is wel degelijk aan te voelen, en waar te nemen, wanneer entiteiten of krachten rondom u zijn. In sommige gevallen zul je zien, kun je dus een visualisatie hebben van een entiteit die zich een menselijk profiel (eventueel) aanmeet. Het wil niet altijd zeggen dat dit direct entiteiten zijn die u ter hulp komen gesneld, maar het kunnen ook entiteiten zijn die zoekende zijn en die uw signalen opvangen en denken van daar kunnen we hulp krijgen.

Het is dus wanneer u zoiets opmerkt van belang dat u daar niet direct op focust, dat u dat gewoon aan u laat voorbij gaan. Wanneer het zich verschillende malen herhaalt dan kunt u bijvoorbeeld gewoon in gedachten de vraag stellen wat deze entiteit of persoonlijkheid van u verlangt. Aan de hand van de gedachte-uitwisseling die dan ontstaat, zul je al dan niet kunnen opmerken of dat deze entiteit voor u een bijdrage kan leveren, of jij een bijdrage voor hem kan leveren. Van belang is altijd, zelfs wanneer je zou aanvoelen dat de entiteit niet zo lichtend is, dat u uzelf altijd blijft omgeven met licht en wanneer u zou aanvoelen dat er iets fout gaat dat u gewoon licht zendt naar die figuur. Wanneer dus de zaak niet koosjer zou zijn, dan zal deze figuur automatisch hierdoor verdwijnen. Is de zaak wel koosjer dan ga je daar een wisselwerking kunnen krijgen die ook voor u een positieve inhoud kan hebben. Dat is een.

Het tweede punt dat u aanhaalt, het gevoel aan uw hals en uw schedel dat daar een soort zindering is. Sommige mensen zoals u zeggen “het komt precies los”, andere zeggen “het is precies alsof er een kilte langs gaat”, weer andere zeggen “het is precies alsof men daar strijkt met een pluim”, en noem maar op. Dit is een heel normaal gegeven dat waarschijnlijk bij ieder van de aanwezigen hier, zich zal ontwikkelen naar gelang je meer contact met onze zijde krijgt. U moet namelijk begrijpen dat vanuit onze zijde contactname meestal gebeurt via de atlas en zo naar de hersenen toe. Niet via de chakra’s en zo verder, dit heeft er weinig mee te maken. Het is gewoon een heel gemakkelijke contactname voor de entiteit om u te helpen, enz.. U zult op een bepaald moment dit gevoelen regelmatig kunnen waarnemen. Telkens wanneer u dit waarneemt, het kan zijn op een moment dat u uw oefeningen doet, maar het zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld in moeilijke situaties.

Op het ogenblik dat u aanvoelt, of u krijgt dat gevoel, dan kunt u ervan overtuigd zijn dat u niet alleen in die situatie zit en dat er u hulp zal geboden worden. Het is van belang dat u deze zaken heel goed onthoudt en u daarmee leert omgaan.

Je ziet dat zelfs kleine zaken die je opmerkt, heel belangrijk kunnen zijn.

 • Broeder, bij het sluiten van de cirkel en dan het zich richten naar de 4 windstreken (noorden, oosten, enz.) Heb ik het gevoel dat bij elke windrichting een bepaalde harmonie belangrijk is. Bijvoorbeeld, het oosten is voor mij een teken van kracht, een harmonie van kracht. Het westen is voor mij een kracht van harmonie, ideeën, creativiteit, enz.. Is dat een juist aanvoelen, of is dat een verwoording van mij? Kan ik met die krachten verder? Bepaalde zaken gaan…..

De beïnvloeding die u ondergaat is waarschijnlijk van dien aard dat u bepaalde oude magische gegevens doorkrijgt. Het is effectief zo, dat wanneer u gaat spreken over de windrichtingen, deze in het oude magische gebeuren werden gekoppeld aan verschillende zaken. Niet alleen aan bijvoorbeeld inspiratie, maar je kunt ook hebben dat ze werden gekoppeld aan planeten, maar je kon ook hebben dat ze werden gekoppeld aan elementalen, enz..

Nu hetgeen wat ik voor u daarop kan antwoorden is dat de gegevens die u daarop doorkrijgt efficiënt zijn (juist zijn) en dat zij hun oorsprong vinden. Wanneer u de moeite zou gaan doen om even in de oude boeken (van Pappus) te gaan zoeken, de Grand Magie van Pappus, enz., dan zult u daar ook uitleg vinden over deze zaken. Nu, het is voor u belangrijk omdat u het doorkrijgt, en omdat u er mee kunt werken, maar diezelfde combinaties kunnen voor de andere leden van de groep anders zijn. Begrijp je? Dus dat is volgens de ingesteldheid, volgens het aanvoelen.

We zullen het in toekomende lessen ook nog over die zaken hebben en zullen daar ook gegevens aan toevoegen. Dan zult u zien dat hetgeen u nu al doorkrijgt, dat dit daar mooi in samenvloeit. Maar daar is zeer veel over te zeggen. Nu, onze bedoeling hier is dus vooral te werken naar het magische gebeuren volgens de nieuwe heerser Aquarius en daar kan wel een nuanceverschil in zitten. Dit wil niet zeggen dat hetgeen wat je door krijgt van het oude gegeven, dat het minderwaardig zou zijn, of dat het niet bruikbaar zal zijn. Je zult alleen opmerken dat deze samenspelen meer in een veel groter geheel gaat passen, waar dat je dan hele goede resultaten mee kunt halen. Maar het is zeker een zeer positief gegeven dat u op deze wijze dus zaken doorkrijgt die dus werkbaar zijn.

 • Dus ik mag gewoon verder doen?

U mag daar gewoon mee verder werken. Daar zitten geen verkeerde zaken aan verbonden, nee.

 • Broeder, als men spreekt over entiteiten zien, is het dan beter de oefeningen met de ogen open te doen?

Nee, want als u entiteiten ziet, zult u ze meestal zien wanneer uw ogen dicht zijn.

Kijk, het is zo dat wanneer u een fijnstoffelijke figuratie ziet, of een astrale figuratie, dat deze wel door uw gevoel geregistreerd wordt als dusdanig, maar zeer zelden optisch vertaald wordt. Nu naar gelang u verder evolueert, kan dit wel zijn dat u bijvoorbeeld aan de bus staat te wachten en dat u plots iemand naast u ziet staan, die andere personen niet zien. Zolang u zich daar niet echt op focust met uw ogen zal de figuur aanwezig blijven en zul je zelfs daarmee kunnen communiceren, u moet wel opletten dat u dat in stilte doet en niet hardop, want anders gaan de mensen denken dat er iets met u loos is. U begrijpt dat als u ineens begint te praten tegen een haltepaal van een autobus, dat de mensen gaan denken “dat klopt hier niet”. Wanneer u het in gedachten doet, zult u evengoed een wisselwerking kunnen krijgen en zult u evengoed kunnen aanvoelen wat de entiteit die zich zo manifesteert – of dat kan ook de astrale figuur zijn, dit is totaal anders – eigenlijk wil of zoekt. En dan kunt u via uw gedachten gewoon daar hulp in geven indien het noodzakelijk is. U zult dit waarschijnlijk in de komende tijd allemaal met een zekere regelmaat kunnen meemaken, omdat we verwachten dat redelijk wat personen overgaan in de komende tijd en dat er nogal wat zal geprobeerd worden om met de overlevenden contact te leggen. Dan is het natuurlijk een heel goede handigheid om op deze wijze mensen te kunnen helpen bij hun overgang.

 • Broeder als ik die oefening doe dan, ik voel het nu ook, dan krijg ik een druk op mijn neusbeen. Heeft dat ook iets te betekenen of is dat iets anders?

Nee, druk op uw neusbeen zou kunnen voortkomen van uw derde oog, in die zin dat er een te grote concentratie aanwezig is. Het zou gewoon kunnen zijn dat door het per se willen slagen in iets, je een te grote spanning veroorzaakt die zich dan vertaalt in de fijnstoffelijke organen en een overdracht geeft op uw zenuwstelsel en dusdanig een drukgevoel geeft. Een druk op uw neus heeft dus niets te maken met contactname. Hoewel u zou kunnen zeggen, zo ver van de atlas zit dat niet. Dat is juist, maar toch is dat een totaal verschillend gegeven.

Zo! Dan zou ik vanavond met jullie het willen hebben over de voorbereiding van de Wessac.

U weet het al, of de meeste onder u weten dat de algemene tendens dit jaar nogal rood gekleurd gaat zijn. Dat houdt in dat zeer vele emoties ten top gedreven gaan worden, maar daar spreek ik niet alleen van menselijke emoties, maar ook voor de aarde, eigenlijk voor de hele kosmos zit daar wel een enorm spanningsveld in. Het is belangrijk dat u dat zeker al in uw achterhoofd houdt aan de hand van wat komen gaat.

U weet allemaal dat wij samenkomen met redelijk wat broeders van onze groep hier, die zich in de Andes op dit ogenblik al bevinden, of daar aanwezig zullen zijn, gaan we dus deze opbouw uitwerken. Daarom is het voor ieder van de aanwezigen belangrijk dat u gaat proberen om in uw gedachten een beeld te vormen van wat ginder gebeurt.

Dat wil zeggen dat u, in uw oefeningen die u tot hier toe gekregen hebt, gaat proberen niet alleen naar uzelf te kijken – want dat is dus de basisoefening die wij u gegeven hebben “probeer om aan te voelen”, uw geestelijk en uw stoffelijk deel. Maar nu gaat u proberen vanuit een ontspanning, vanuit een meditatieve houding, om een beeld te creëren van hetgeen zich in de Andes aan het opbouwen is. Je hoeft geen fotoalbum te gaan zoeken met beelden van de Andes, dat is niet nodig. U gaat gewoon proberen elke dag, en u neemt daar toch tenminste 20 tot 30 minuten voor, om een opbouw te doen van het gebeuren.

Dit wil zeggen u probeert u voor te stellen hoe het gesloten dal (waar de samenkomst is) eruit ziet. U probeert een beeld te vormen van degenen die eerst stoffelijk aanwezig zijn. Ten tweede: een beeld ook van degenen die er geestelijk aanwezig zijn. Ten Derde: u probeert een beeld te vormen van hoe de opbouw van het altaar eruit ziet en hoe de opbouw eruit ziet van het plaatsnemen van al de deelnemers. U kunt dit misschien raar vinden, maar hoe juister u het beeld opbouwt, hoe meer u er mee in harmonie kunt zijn. Hoe sterker ook u kunt worden opgenomen in de opening/ontplooiing van de krachten en wanneer we dan samen zitten om de Wessac mee te maken, dan kunt u op dat ogenblik u echt voorstellen wat er gebeurt, en vanuit die voorstelling de eenheid ervaren.

Kijk, jullie zitten in deze groep, omdat je in deze groep wenst om kennis op te doen die niet behoort tot de dagdagelijkse kunde en kennis van de mensheid. Maar je gaat eigenlijk een kennis langzaam maar zeker opbouwen die behoort tot de hele kosmos, en dat is wel even anders als gewoon hetgeen wat in uw stoffelijk driedimensionale wereld kenbaar is. Daarom gaat u met deze oefening leren om te handelen, aan te voelen, te werken zelfs, met de tweede werkelijkheid. Het duurt niet zo lang meer, het is een kleine 14 dagen, dus het is niet zo dat deze oefening u het werkelijk moeilijk gaat maken, er komt zo meteen een nog veel moeilijkere oefening. Maar deze oefening is haalbaar voor ieder van jullie!

Zijn hier vragen over, zijn daar problemen bij? Want ik neem hier het een en ander waar?

 • Broeder, kan het zijn dat je daar al, gedeeltelijk, een beeld van gekregen hebt?

Dat kan. Dat kan. Hoe meer je in harmonie bent met de groep, hoe meer beelden, hoe meer informatie er kan uitgewisseld worden. Zoals we het vroeger al gezegd hebben, je mag zeker niet vergeten dat het niet enkel de mensen zijn die hier zitten, die tot deze groep behoren, maar dat er een groot aantal entiteiten ook met deze groep meewerkt. En praktisch voor ieder van de aanwezigen hier zijn er een aantal entiteiten die specifiek op en met de persoon in kwestie werken. U beseft dat nog niet volledig, en dat zal misschien nog wel een tijd duren eer dat u uw eigen helpers kunt ervaren en dat u daar een hele goede wisselwerking mee hebt. U bent nog maar aan het leren recht komen om de eerste stapjes te leren zetten, dus we kunnen niet van u verlangen dat u dit allemaal al tot in de perfectie zou kunnen volvoeren. Dit wil niet zeggen dat het niet gebeurt en dat er niet geïnspireerd wordt en dat men niet tracht om een zo sterk mogelijke band met jullie op te bouwen. Daardoor is het heel natuurlijk dat u bepaalde beelden hebt en bepaalde gevoeligheden. Wat in deze beeldopbouw bijvoorbeeld belangrijk is, is dat u enigszins wanneer dat mogelijk is, dit met elkaar uitwisselt.

Wij hebben de vorige keer al benadrukt van: “Laat er meer contact onderling met jullie zijn, wissel meer gegevens uit”. Tot onze spijt moeten we opmerken dat er nog altijd een te grote terughoudendheid is. Wat deze opbouw van deze proef aangaat zou ik zeggen, is het voor iedereen nuttig dat hetgeen wat dat u ziet, wat u ervaart, dat u deelt met uw mede broeders en mede zusters. U leeft in een tijd dat het niet meer nodig is om via een postduif boodschappen te verzenden. U kunt het iets sneller. Er is niemand van jullie die geen mogelijk heeft tot communicatie. Maak in deze moderne tijd gebruik van deze moderne middelen. Wanneer men vroeger magie deed moest men dit op een andere manier doen, dikwijls met bodes, dan was dit misschien complexer. Maar jullie leven in een tijd die al, gericht naar Aquarius, mogelijkheden heeft die eigen zijn aan Aquarius, dus het is van belang dat u dat gebruikt en dat u daar mee werkt.

En alstublieft, zeg niet: “Ach, hetgeen wat ik ervaren heb is zeker niet belangrijk” of “de anderen zullen dit wel weten”. U hebt daarjuist in de vraagstelling kunnen ervaren dat zelfs een klein fenomeen een heel belangrijk gegeven kan inhouden. Zodoende kan voor ieder van u een ervaring belangrijk zijn. U moet er toe komen dat u werkelijk met elkaar uitwisseling doet. Wat ook van belang blijft is, zoals we jullie in de eerste les al gezegd hebben, u maakt een neerslag of u schrijft neer in uw boek wat u beleeft, en u houdt die zaken bij. Ook voor later zal dit voor u een hulp zijn om zaken duidelijk te zien. Ik hoop dat iedereen dit gegeven goed kan volgen?

Dit was de eerste oefening, de tweede oefening is zeer belangrijk en die zal voor jullie waarschijnlijk wel iets moeilijker zijn, omdat die u moet sterken, u moet behoeden voor de invloed van de rood-tendens die zich overal gaat verspreiden. En hoe kunt u dit doen. Gezien we met magie bezig zijn en gezien we werken vanuit een tweede werkelijkheid moeten we daar tegenover iets kunnen zetten.

In de oudheid zou men bijvoorbeeld daar tegenover een offergave gezet hebben. In deze tijd is dit wat dat betreft geen haalbare kaart en het past ook niet meer in de tendensen die er zijn. Daarom is het belangrijk dat u (gedurende 14 dagen) tot een beheersing van uzelf komt. Dit wil zeggen dat alles wat met het begeerteleven te maken heeft, dat u dit gewoon op zij kunt zetten. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld alle seksuele handelingen gedurende 14 dagen (tot na de Wessac) opgeschort worden. Dat bijvoorbeeld alle begeerte naar nieuwe zaken, wat u ook maar wenst opgeschort worden. Ik ga u dadelijk zeggen waarom dit naar voor geschoven wordt en waarom dit cruciaal is.

De rood invloed is volledig bezig op dit moment zich aan te zetten op het begeerteleven van de stofmens. Die aanzetting geeft dat er enorme onevenwichten ontstaan, dit past in het geheel en de uitwerking van, met als gevolg dat er totaal verkeerde handelingen gaan gebeuren, dat er bijvoorbeeld overdracht van ziektes gaat zijn, enz., de emotie gaat gestimuleerd worden, juist door die rood invloed, en gaat tot een onbeheerstheid leiden. U gaat dat overal rondom u in de komende weken en dan na de Wessac in de komende maanden, kunnen opmerken.

Het is voor jullie, die magische willen werken, van belang dat je u daar van vrijwaart. Dat er geen aanzetting kan zijn, bijvoorbeeld aan de stuitchakra, aan de zonnevlechtchakra, aan de mildchakra, want deze drie zijn daar zeer gevoelig aan en gaan in de komende weken bij de meeste mensen serieus tot miserie leiden. Daarom zeggen wij, en vragen wij u, en geven wij u eigenlijk de opdracht als oefening, dat vanaf nu tot na de Wessac, en u zult dan zelf wel aanvoelen wanneer u terug in staat bent om dit te beheersen, dit gewoon te negeren. Het hele begeertepatroon te neutraliseren.

En hoe doet u dat! Wanneer u een aanvoelen hebt dat u meegezogen gaat worden of wanneer de begeerte u gaat beheersen, dan gaat u de energie die zich daar ontwikkeld gewoon projecteren naar iets waarvan u weet dat hulp nodig heeft, dat kracht nodig heeft, het is gelijk wat. Zolang het niet gaat naar een ander begeertepunt. U kunt eventueel wanneer het te moeilijk is u ook op de groep concentreren en deze drang, deze kracht afgeven aan de groep, waardoor dit kan worden overgenomen door onze zijde en zo op een juiste wijze gestuurd kan worden.

Wij beseffen goed genoeg, vanuit onze zijde, dat dit een zeer moeilijke oefening is. Toch vragen wij deze oefening correct uit te voeren. Want indien deze oefening niet correct wordt uitgevoerd, is de kans heel groot dat er schade ontstaat. Dat willen we vermijden en gezien jullie langzaam maar zeker willen leren werken met de tweede werkelijkheid, is deze oefening op dit moment eigenlijk een ideale aanzetting om als moderne magiërs te leren wat beheersing inhoudt.

Laat het dan rustig bezinken, overdenk het rustig. U kunt nog in het tweede gedeelte aan de broeder die dan komt, eventueel nog bijkomende vragen stellen.

Dan gaan we gewoon weer een stapje verder. U hebt vorige keer geleerd hoe u de opbouw kunt doen met uw magische staf. U kunt dit ook gebruiken om uzelf te leren beheersen. Dit wil zeggen dat wanneer u de procedure opstart en in meditatie, kunt u uzelf een beeldvorming opbouwen waarin u dus vrij bent van ten eerste van deze rood invloed, doordat u voor uzelf in de eerste gevallen geelachtig, witachtig licht gaat gebruiken. Ten tweede om vanuit de rust en vanuit de cirkel die je getrokken hebt, dus alle spanningsvelden die het stoflichaam naar voor brengt, laat wegvloeien in de kosmos en laat opvullen door de harmonie en de kracht die je binnen uw magische cirkel dan creëert.

U kunt daarbij al gebruik maken, eventueel, van namen die voor u waardevol zijn en die voor u ook een kracht inhouden.

Dan gaan we langzaam maar zeker, wanneer u de eerste proef goed doet en de tweede proef kunt uitvoeren, dan zult u, ongeveer 48 tot 24 uur voor het Wessac-gebeuren, voor uzelf duidelijk verschil gaan aanvoelen. U gaat de harmonie die is opgebouwd, de kracht die is opgebouwd, in uzelf waarnemen.

Vanaf het ogenblik dat u die wisselwerking opmerkt, dan kun je zeggen dat u volledig gaat opgenomen worden in de krachtsopbouw, de krachtuitstoot/-uitstraling die gaat plaats vinden.

Dit gaat inhouden dat door dat je langzaam maar zeker met deze krachten in harmonie kunt komen, dat wanneer de Wessac voltrokken is, je in uzelf een onomkeerbare wijziging zult hebben ondergaan. Een wijziging die zal inhouden dat het voor u veel gemakkelijker gaat zijn om te werken met de tweede werkelijkheid. Dat het veel gemakkelijker gaat zijn om zaken aan te voelen. Dat je duidelijker gaat opmerken wat er werkelijk gebeurt. Het is als het ware alsof de filters waar je nu in leeft, hierdoor zullen verdwijnen. U zult dan meer deel hebben aan het werkelijke gebeuren, aan de werkelijke evolutie in de wereld. U zult zien hoe de verhoudingen in elkaar zitten. Het grote voordeel daarin zal zijn dat u daardoor emotioneel veel minder gaat kunnen geraakt worden (veel minder gaat kunnen meegesleept worden) dan de gewone man in de straat die niet beseft hoe alles “op hogere echelons” gemanipuleerd en geprogrammeerd wordt.

Door deze krachten en energieën, door deze eenheid, die je gedurende deze 14 dagen kunt opbouwen met de in het licht zeer ver geëvolueerde witte priesters of witte broeders, heb je de mogelijkheid om deze krachten te gaan gebruiken en maakt het voor deze groep uit dat wanneer we dan terug samenkomen, na de Wessac, je veel sneller zult kunt evolueren en veel meer zaken krachtiger en duidelijker zult kunnen hanteren. Het zal – en daar zal je rekening mee moeten houden – ten opzichte van de wereld rondom u, tot wijzigingen leiden. Omdat u een duidelijker beeld krijgt van wat er gaande is en dankzij dan de kennis die u verder opdoet, zult u behoren tot degenen die werkelijk een belangrijk steentje kunnen bijdragen in de algemene hervorming die op deze aarde plaatsgrijpt en u een ankerpunt kunt zijn voor velen die in de komende maanden en jaren het noorden zullen kwijt geraken.

Zo mijn goede broeders en zusters, dit is misschien een beetje een andere avond geworden dan u verwacht had, maar dit is volledig in het kader van hetgeen wat komen gaat en van hetgeen u gaat meemaken. Je zou bijna kunnen zeggen dat u een beetje een bevoorrechte positie hebt. Dat u dit bijna vanaf de eerste rij als toeschouwer kunt benaderen, meemaken en doorleven. Ik zou zeggen, maak van deze gelegenheid gebruik, het is een gelegenheid die in de algemene veranderingen die bezig zijn, niet te dikwijls zal voorkomen, ook niet gegeven is aan zeer velen.

Dus als ik jullie vragen mag, tracht hetgeen wat hier vanavond naar voor is gebracht zo correct mogelijk uit te voeren. Tracht in de komende 14 dagen alles wat ook maar met begeerte te maken heeft, wat u drijft, los te laten.

Hoe moeilijk het ook is!

Het resultaat daarvan zal voor ieder van u die erin slaagt een enorme meerwaarde zijn. U kunt het alleen zelf doen hoor, wij kunnen dit niet voor u doen. Wij kunnen u ook niet verplichten, dat is ook niet onze bedoeling. Maar we zullen wel weten, aan de hand van de resultaten van jullie, in hoeverre je werkelijk geschikt bent om magisch verder te gaan en tot de bron van de magie te komen en er mee te kunnen werken.

Neem gerust van ons aan dat we nu langzaam maar zeker ook naar de evolutie op de aarde, op een keerpunt staan. We kunnen nog niet duidelijk stellen – en dat zal nog wel enige maanden duren – wat juist de uitwerking van de raadsbesluiten zullen zijn die genomen zullen gaan worden tijdens de Wessac. Maar we kunnen wel de grote tendens zien, de verandering zet door en zet zich versneld door. Hoe het ingevuld wordt, daar moeten we nog wat voor wachten. Maar jullie kunnen daar een grote belangrijke rol in spelen, daarvoor hebben we deze gegevens, deze avond, aan jullie doorgegeven.

Mag ik vragen, zijn er nog opmerkingen vooraleer ik afsluit?

 • Broeder, mijn zoon wil ook graag bij de Wessac aanwezig zijn, mag ik deze instructies ook aan hem doorgeven of…?

Kijk, wat in deze groep besproken wordt is voor deze groep. Er zullen in de samenkomst van de Wessac hier, ook buitenstaanders zijn. Er zal bijvoorbeeld de andere groep zijn die hier geïnspireerd wordt, zal ook aanwezig zijn.

Het moet zijn dat deze groep andere instructies krijgt, omdat die mensen andere mogelijkheden hebben. Er zullen ook mensen aanwezig zijn die niet tot groepen behoren, maar wel tot het geheel en geïnteresseerd zijn in het geheel.

Hetgeen wat u hier medegedeeld wordt is voor deze groep, de andere mensen kunnen zich als buitenstaander voorbereiden op de Wessac door gewoon daarover te mediteren of aan te denken. Het is niet de bedoeling dat u hetgeen wat u hier gevraagd wordt naar buiten toe uitdraagt. Dit is een oefening voor deze groep, voor jullie, om jullie in de juiste richting te kunnen krijgen. Dit wil niet zeggen dat wanneer u met uw zoon aan de Wessac deelneemt, dat de waarde voor uw zoon daarom minder zal zijn. De waarde die het Wessac-gebeuren voor iedereen heeft, hangt gewoon af van de eigen ingesteldheid, dat is belangrijk. Wanneer deze ingesteldheid een open ingesteldheid is, een ingesteldheid ook van harmonie naar de anderen, dan kun je ervan op aan dat ook uw zoon, en de anderen, daar een grote waarde zullen kunnen uit puren.

Zijn er nog opmerkingen? (Geen commentaar.)

Nee, goed. Sta mij dan toe dat ik het medium ga vrijgeven.

In de korte pauze, die we even gaan geven aan het medium om op rust te komen, zou ik zeggen dat u misschien onderling nog een beetje met elkaar er over uitwisselt. Eventuele onduidelijkheden in een vraag giet en het aan de broeder in het tweede gedeelte voorlegt.

Vrienden ik wens jullie nog veel succes met jullie oefeningen. Het ga jullie goed!

Deel 2

In het begin van het tweede gedeelte willen we eerst even de zaken bespreken die voor jullie misschien een beetje onduidelijk zijn. Zijn er bepaalde vragen of bepaalde opmerkingen aangaande het eerste gedeelte?

Vragen

 • Broeder, begeerte, is dat in alle richtingen? Ik bedoel kan dat op eten, lezen, seksueel, enz. slaan? Hoe breed moet je dit trekken?

De opdracht die u in het eerste gedeelte gegeven is, is redelijk breed te trekken, ja. Dit wil zeggen dat vooral al wat het lichamelijke aangaat, in de eerste plaats moet beheerst worden, zoals u zegt seksualiteit. Het is op dit moment een noodzaak om dat te kunnen beheersen, maar ook zoals u zo goed opmerkte, bijvoorbeeld met voeding. Mensen die bijvoorbeeld een beetje een verslaafdheid hebben, ik neem maar een voorbeeld, bijvoorbeeld aan chocolade, dat dit in deze 14 dagen niet gebeurt. Dat je de sterkte opbouwt om te zeggen “ik kom aan geen enkel stuk chocolade tot na de Wessac”. Als je bijvoorbeeld de drang hebt van andere zaken, laat ons zeggen u haalt daar aan “lezen, enz”. Dat u zegt, ik ga nu niet per se alle boekhandels aflopen en zien wat ik nu nieuw in mijn bezit kan krijgen. Het gaat op alle terreinen van beheersing, omdat – en ik denk dat Broeder Elsmeyer dat redelijk goed naar voren heeft gebracht in het eerste gedeelte – dat die rood invloed, dit van op het ogenblik dat iets maar gebeurt gaat stimuleren, maar die stimulans zal niet alleen u drijven naar meer, maar op die stimulans gaan ook aanzettingen plaats vinden en dat moet in de voorbereiding naar de Wessac totaal vermeden worden. Daarom is het ook belangrijk – en daarom kom ik er nog eens op terug – dat al wat lichamelijke begeertes aangaat, dat dit op dit ogenblik geseponeerd wordt als het ware. Dat u uzelf in toom kunt houden als het ware. En dat u de energie die daar anders aan verloren gaat, kunt plaatsen naar de positieve zaken zoals u is aangeraden in het eerste gedeelte. Voldoende?

Nog eens, laat geen onduidelijkheden in u leven!!

U zult dit ook moeten leren beheersen, dat u ervoor uit durft te komen wat er in u leeft en wat voor gevoel er in u aanwezig is en wat voor onduidelijkheden, dat je geen angst hebt voor je mede broeders en zuster om u te formuleren.

 • Broeder, ik vraag me op dit moment alleen af, als er niets gebeurt, wat ik dan moet melden aan mijn mede groepsgenoten. Als er niets gebeurt bij oefeningen enz..

Lieve vriend, vanaf het ogenblik dat u uw oefeningen doet zal er van alles plaatsvinden. De kwestie is dat u een beetje aandacht daaraan geeft. Kijk, wanneer u hetgeen wat we tot hiertoe gebracht hebben tot uitvoering brengt, dan wijzigt er van alles. Dat geldt voor u, maar het geldt voor alle aanwezigen hier. Dit zijn details, dat weet ik. Zoals in het eerste gedeelte hier de details naar voren zijn gekomen, merk je hoe belangrijk het is dat u deze details voor uzelf neerschrijft om te beginnen en ten tweede dat er een uitwisseling komt, ook met de anderen.

Kijk, een detail kan bijvoorbeeld gewoon zijn dat u opmerkt dat er een bepaald vogeltje op uw raam zit. Dan kunt u denken: “wat zegt u nu?”. Toch kan dit een aanwijzing voor u zijn. U moet het niet te ver gaan zoeken, je moet niet gaan zoeken: “ik zie hier ineens een hele groep entiteiten voor mij voorbij marcheren”, dat is het niet. Het vertrekt vanuit het kleine, het fijne, en zo zal het zich ontwikkelen. Het is van belang dat u zich durft te uiten. Het is van belang dat u durft te reageren. Het is van belang dat u uw mening, uw aanvoelen daarin, in de groep naar voor durft te brengen. Vooral dat de gedachte achterwege blijft: wat gaat de ander daar nu eigenlijk van denken? Nee, hetgeen wat er gebeurt geef je, en je ziet welke reactie er op komt. Wanneer iedereen dit zo doet, dan zal er een vlotte en soepele wisselwerking ontstaan, waardoor iedereen beter wordt, waardoor iedereen meer kan leren.

Kijk, de hele evolutie die jullie hier doormaken houdt zoveel in, dat voor een persoon alleen dit geen haalbare kaart is. Maar wanneer je samenwerkt, dan kun je heel veel voor elkaar betekenen en kan de ervaring die de ene opdoet en doorgeeft aan de ander, een verrijking voor al de anderen zijn. Dit geldt zo ook omgekeerd.

Wij hebben jullie tot hiertoe allemaal zo’n beetje gevolgd, jullie hebben allemaal typische problemen. Jullie zitten allemaal nogal met elkaar in de knoop, maar je komt er voorlopig nog niet toe om open te zijn naar de ander. U hebt nog altijd restricties, u bent nog altijd bang dat de ander het verkeerd zal begrijpen, het niet zal begrijpen, enz..

Dat is een foute ingesteldheid! U moet, u mag geen angst hebben voor wat de ander gaat zeggen, want meestal de gedachten die u hebt – wat de ander gaat denken als u uw gedachten naar voor schuift, uw gevoelens naar voor schuift, is niet in overeenstemming met wat werkelijk in de ander leeft. U zou ervan versteld staan, wanneer je werkelijk open met elkaar kunt omgaan, wat de ander antwoord, wat er in de ander leeft. Op het ogenblik dat je zover bent dat die wisselwerking kan ontstaan, dan ontstaat er voor alle partijen hier een enorme verrijking. Maar het is, en het vertrekt vanuit uzelf. Je kunt niet van ons verwachten, dat wij u gaan verplichten van dit of dat te zeggen of te doen. Wij kunnen jullie alleen maar richtlijnen geven en vragen van: “lieve mensen hou jullie aan die richtlijnen, tracht die te volvoeren”. Maar hoe jullie dat doen, hoe jullie dat uitwerken, dat is volledig jullie deel.

 • Ik begrijp goed de strekking van wat u vertelt en ik wil niet zeuren, maar als ik mijn oefeningen doe en er gebeurt niets, wat moet ik dan …. Ik ben ervan overtuigd dat er niets gebeurt. Er is een stroming, maar daarvan heeft u in het verleden van gezegd: “daar moet je geen aandacht aan schenken”, “dit is astraal”.

Dit snijdt geen hout…

Hier spreekt u zichzelf tegen. U zegt ik doe mijn oefeningen en zegt niets te voelen, dan zegt u dat u een stroming voelt.

Kijk, wanneer u nu gewoon – en ga nu niet analyseren – uw oefeningen doet, en u geeft gewoon door aan de andere dat u uw oefeningen gedaan hebt en dat u niets waarneemt, buiten bijvoorbeeld zoals u zegt “die stroming”. Dan heb u al een aanzet gegeven, daar kunnen de andere weer op inspelen en misschien is er wel iemand anders in de groep die ook zo’n ervaring heeft en kan daar tot een vergelijk komen, kan daar een uitwisseling komen. Misschien is er een derde wanneer hij/zij dat leest een ander idee krijgt en dat idee ook kan doorspelen, waardoor je op dat ogenblik een andere kijk krijgt op hetgeen dat je geschreven hebt. Begrijp je?

Wanneer je niet reageert, wanneer je rustig op je stoel blijft zitten en niets doet, dan zal er voor jou ook niets gebeuren. Op het ogenblik dat je de moed opvat en wel iets doorgeeft, hoe klein het ook is, zet je iets in gang. Dan kunnen er reacties op komen, kan er een opbouw komen en ben je vertrokken.

Kijk, wanneer een trein in het station staat en hij staat stil, dan kan je zeggen: “er gebeurt niets”, en zolang dat je die trein niet in gang zet om naar een bepaald doel te rijden, dan blijft hij staan. Maar ieder die op die trein stapt, gaat ervan uit dat op een bepaald ogenblik deze trein zich in gang zet en naar de plaats rijdt waar degene die opgestapt is, wil dat hij naar toe rijdt. Effectief, op een bepaald moment zet die trein zich in gang en beweegt hij, wanneer nu de machinist van die trein zou zeggen: “Ach, het is niet nodig, want ik zie toch geen verandering, er stappen altijd maar mensen op en af, maar het zijn altijd maar mensen die op en af stappen, waarom zou ik bewegen?” Begrijp je? Dan zou die trein maar blijven staan en zou dus nooit zijn doel bereiken. Nu gebeurt ook altijd hetzelfde, mensen stappen op en af, maar de machinist zet de trein in gang en de mens komt wel waar hij moet komen. Goed?

 • Wat mij de laatste tijd ook nogal bezig houdt is de vraag of er ook nog positieve zaken gaan gebeuren?

Er gaan heel veel positieve zaken gebeuren vriend, heel veel. Kijk eens hier, en dat is vroeger toch ook al naar voren gebracht, je kunt nu eenmaal niet het nieuwe tot ontwikkeling laten komen wanneer het oude er nog is. Kijk, wanneer u de gewone cyclus van de natuur bekijkt, dan ziet u toch dat in de winter de bomen kaal worden, de bladeren vallen op de bodem. Er komt een omzetting, de bladeren verrotten, ze worden humus voor het nieuwe leven dat daaronder begint. Dan na de winter, wanneer het lente is, dan zie je het eerste groen, je ziet nog massa’s verrotte bladeren enz., maar het eerste nieuwe leven komt eruit. Dat nieuwe leven is alleen dan kunnen ontstaan dankzij het feit, dat het oude leven verdwenen is. Je moet er allemaal niet zo zwaar aan tillen dat het Vissentijdperk totaal voorbij is. Dat al die oude waarden gewoon gaan verdwijnen. Daar is niets ergs aan, dat is gewoon de evolutie van de mogelijkheden.

Kijk, wanneer het oude had blijven voort bestaan, zoals jullie het nog gekend hebben in jullie jeugd, dan zou je komen tot een totaal onleefbare wereld. Wanneer de veranderingen nog niet gaande zouden geweest zijn, dan zou het op dit moment voor u onmogelijk nog zijn geweest zonder bijvoorbeeld een zuurstofmasker buiten te komen. Het zou bijvoorbeeld onmogelijk nog geweest zijn om voedsel te consumeren wanneer de lijn doorgetrokken was geweest en niet op een bepaald moment was afgebroken.

Als Aquarius zijn invloed niet kan laten gelden dan zou deze wereld nog maximum, zoals u hem gekend hebt, enkele tientallen jaren kunnen existeren. Dan zou de volledige mensheid van deze aarde verdwenen zijn, en het meeste dierlijke leven ook. Er zouden waarschijnlijk nog alleen insecten mogelijk zijn en korstmossen enz.. Dat dit niet gebeurt komt gewoon omdat hetgeen wat u negatief vindt kan plaats grijpen. Het is effectief dat als je het gewoon als stofmens bekijkt, het niet aangenaam is dat er zware rampen gebeuren, dat er catastrofes gebeuren, dat er zoveel ziektes zijn, enz.. Maar dat zijn die vallende bladeren, die moeten verrotten. Die moeten zich omzetten om het nieuwe mogelijk te maken. Wanneer u aan onze zijde zult zijn, dan zult u tevreden zijn dat u ziet wat er gebeurt, want dan beseft u dat wanneer u later nog eens terug wilt komen naar deze aarde, dat je mogelijkheden hebt die je als het oude had blijven bestaan, niet meer gehad zou hebben.

Nu wil ik niet zeggen dat u moet staan te springen om direct terug te incarneren, dat is iets anders. Maar begrijp je wat er gebeurt?

Je moet heus niet treurig zijn om hetgeen wat plaatsgrijpt, dat behoort ook tot het eerste wat hier gezegd is, beheers de emoties, beheers ook daarin het begeertepatroon houdt ook in dat je wilt dat alles blijft voortbestaan zoals het bestaat. Dan kan nu eenmaal niet, dat is onmogelijk. Daarom op het ogenblik dat je die zaken voor uzelf in de hand kunt houden, kun je mee aan de verandering werken, kun je er voor zorgen dat die bladeren, die zich omzetten tot humus, hun vruchtbaarheid geven aan dat nieuwe. Het is uw taak in feite. Dan ziet u de nieuwe mogelijkheden en ga je niet mee in de miserie, in de afbouw. Vergeet niet, waarde vriend, dat al diegenen die meegesleurd worden in de afbraak dat zij dat zelf gezocht hebben. Dat dit eigenlijk een weg is die zij moeten gaan! U vindt dat misschien niet aangenaam, u bekijkt dat als stofmens. Vergeet niet dat het leven van een stofmens, ach, het is in uw totale bestaan maar een fractie. U leert er iets uit, maar dat is alles. Dat stoffelijke bestaan als dusdanig voor uw geest, buiten het ene punt, of de twee punten, of drie punten die hij daaruit leert, heeft voor de rest weinig belang. Of u veel bezit of weinig bezit, of u groot of klein bent, of u zwart of wit bent, dit maakt allemaal voor de geest niet uit. Wat voor de geest uitmaakt, is de leerschool die dat voertuig in dat korte bestaan voor hem kan geven, waar hij iets aan meerwaarde heeft om zijn bewustwordingsweg in de geest verder te gaan.

Wanneer u de zaken zo een beetje kunt benaderen, dan hoeft u heus geen angst te hebben voor wat komt, dan zult u ook beseffen dat u ook in uw leven niets zult meemaken wat u niet aankunt. Alles wat u meemaakt kunt u aan, anders zal het niet op uw pad komen.

 • Broeder, soms gebeurt het dat tijdens de meditatie ik iets aan het overdenken ben, maar heb dan het gevoel dat ik niet meer aan die gedachten kan komen (kan het niet onthouden), zal dat beter gaan worden?

U kunt niet meer aan die gedachten omdat u zich concentreert op hetgeen wat dat u wilde denken. Op het ogenblik dat u dat niet meer probeert, dat u dat gewoon loslaat, zult u zien dat de gedachten die belangrijk is, zich gewoon in dat gegeven terug manifesteert.

Het probleem bij de stofmens is altijd dat je iets per se tracht te realiseren en daardoor krijg je nogal heel gemakkelijk dat je bepaalde blokkeringen oproept. Dat heeft nu eenmaal met de hersenwerking van de mens te maken en het doorgeven van bepaalde signalen. Je zou kunnen zeggen dat je op een bepaald ogenblik kortsluitingen veroorzaakt in je hersenen, deze kortsluitingen in gedachtegangen maken dan dat een bepaald beeld, u weet het, u kent het, zoals u soms hebt dat als u iemand ziet en dat u niet op de naam van die persoon kunt komen, en dat u maar denkt: “wie is dat, wat is zijn naam nu ook weer?” alleen je komt er maar niet op! Tot op het ogenblik dat je aan iets anders denkt en met iets anders bezig bent, dan hebt u ineens de naam. De bron daarvan is: op het ogenblik dat u zich gaat concentreren dat je zo’n spanning opbouwt dat er dus een blokkering is van energiedoorstroming die uw gedachten bepalen, en dan komt u er niet, dat hebt u dus ook als u zo’n oefening doet. Dus in ook in dit geval is het: loslaten!!

Viola! Ook zulke zaken zijn weer nuttig om met elkaar te bespreken. Dan zul je opmerken dat het heus niet alleen bij u is, maar dat anderen hier in de groep diezelfde problemen doormaken. Alleen men spreekt er niet over, men moet het naar voor schuiven, men moet durven zijn mond open te doen, zeker naar elkaar toe.

 • Broeder, ik heb weer het eerste gedeelte gemist, deze keer omdat iemand mij belde met een vraag om hulp. Is het dan de juiste reactie om dat voor te laten gaan op de zitting, of had ik anders moeten reageren, en zeggen: “Ik bel terug”?

Kijk, daar kunt u alleen over beslissen. Het enige wat ik aan de hand van hetgeen wat ik hier kan aflezen: dat degene die u hier aanspreekt eigenlijk, en neem bij de uitdrukking niet kwalijk, alleen maar voor zichzelf een soort bevestiging uitzoekt in de moeilijke situatie die aanwezig is.

Ik denk dat in dit geval het misschien efficiënter zou zijn om de wisselwerking eigenlijk kort en bondig te houden, de zaak op een rijtje te zetten en niet steeds het hele discours te willen volgen en dus de toelating te willen geven om eigenlijk zichzelf in het centrum van de belangstelling te stellen.

Mensen in de eerste plaats worden niet geholpen door hen hun klaagzang te laten doen. Mensen worden geholpen door ze te confronteren met hetgeen wat ze eigenlijk werkelijk willen en dat is voor zover ik kan nagaan van het gesprek dat je gehad hebt, hier toch wel aan de orde.

Kijk, ik ga (en dit is dan binnen de groep gezegd) hetgeen wat deze persoon op dit moment meemaakt, is eigenlijk de rekening die hij gepresenteerd krijgt van zijn eigen begeerte. Je zou kunnen zeggen dat dit een heel mooi voorbeeld is van hoe de rood invloed reeds zich aan het manifesteren is. Hetgeen wat u van deze persoon te horen krijgt en wat u van deze persoon weet, is vertaalbaar naar zeer velen en zullen zeer velen in de toekomst ook meemaken.

Mensen beseffen niet dat zij in een wereld leven waarin vooral de laatste jaren oorzaken zeer snel door gevolgen gevolgd worden. Dit is natuurlijk misschien wanneer je alleen als stofmens de zaak bekijkt, zeer pijnlijk en kan wel eens de vraag ontstaan: waarom moet ik dit doormaken? Maar langs de andere kant moet je dan ook zeggen dat degene die dat doormaakt en het voor zichzelf in de juiste context kan brengen er uiteindelijk wel iets uit geleerd zal hebben.

Ik hoop dat dit voldoende is?

 • Neen, ik begrijp uw redenering broeder en ik zeg het, ik ben blij dat ik vraag gesteld heb, want ik kijk nu inderdaad ook anders naar het gebeuren. Ik heb ook in het gesprek aangehaald dat e.e.a. gebeurt met een bepaalde bedoeling. Hij ziet zelf ook dat er zich iets herhaalt in zijn leven. Eigenlijk het enige wat ik momenteel kan doen is dus zoals u zei, het kort en bondig houden en we gaan proberen dat hij voor zichzelf nadenkt wat daar de oorzaak van is, of moet ik dat zelfs open laten?

U kunt bepaalde hints geven, en daar stopt het. Het kan niet zo zijn dat u voor een ander gaat denken, daar helpt u de ander niet mee vooruit, integendeel, dan gaat u de ander afhankelijk maken van u en dit kan nooit de bedoeling zijn wanneer je een weg wilt gaan die een verruiming van uw bewustzijn inhoudt.

Ik weet wanneer je het gewoon bekijkt vanuit het menselijke standpunt dan is dit hard, maar ik zeg het nogmaals: “Je moet verder kijken dan alleen maar dit korte stoffelijke bestaan”. Zeker als je tot een magische groep hoort, die toch naar de toekomst toe een belangrijke taak zal vervullen in de veranderingen, dan moet je toch zover kunnen komen dat je de mensen die je helpt op soortgelijke manier helpt, dat hij er iets aan heeft, dat hij er iets mee aan kan. Het mag niet zo zijn dat je een persoon, doordat je met de beste bedoeling, eigenlijk een soort klankbord geeft waarin hij zichzelf als stofmens steeds kan herbeklagen. Dat brengt geen aarde aan de dijk, integendeel.

Op een bepaald moment moet je kunnen stellen, kijk dit is de situatie, dat zijn de mogelijkheden, aan u nu om te handelen. Ik kan u daarin niet verder helpen, ik heb gezegd wat ik voor u kon zeggen en daar stop het dan. Kijk, u moet ook eens afwegen: u zegt ik heb het eerste deel daardoor gemist, ik vond het belangrijk om die man te helpen, daar kunnen wij achter staan. Anderzijds moet u zich eens afvragen of dat het aanwezig zijn en samen de harmonie ondergaan die opgebouwd wordt, niet belangrijker kan zijn. Omdat wanneer u in deze groep aanwezig zou zijn, volgens de afspraken, u toch niet mag vergeten dat de kracht van deze groep gebruikt wordt voor zeer velen. Nu hebt u voor uzelf een bepaalde persoon zogezegd ondersteund, maar daardoor hebt u eigenlijk in de groep een leemte gelaten.

Nu, u moet daar geen schuldgevoelens over hebben, ik tracht alleen maar een duidelijk beeld te schetsen van de situatie. De vraag is nu, doordat u een opening hier laat, is het misschien zo dat de kracht van de groep in de totaliteit iets minder is, waardoor er bepaalde zaken niet voltrokken kunnen worden. Anderzijds is de ene persoon die zo gezegd geholpen is, alleen maar bevestigd in zijn zelfbeklag, dit zult u later opmerken.

De vraag is dus: wat is nu belangrijk? Ook daar laat ik het antwoord en de keuze aan u zelf. Ik wil hier maar mee zeggen dat u je een situatie of een toestand steeds vanuit verschillende hoeken moet benaderen en bekijken. Dan kunt u daaruit de juiste conclusies trekken. Neem het niet aan als een terechtwijzing, dit is het niet.

Het is zoals er vele zaken in deze groep voor ieder een leerschool, een voorbeeld waaruit ook ieder een nieuwe lering kan getrokken worden en ik zie het gebeuren als geheel een verrijking voor de groep.

 • Broeder, wat ik straks vroeg, nu voel ik die stroming nu ook. Is dat door een entiteit of is dit door een situatie waar ik dan gevoelig voor ben?

Kijk, ik denk dat zo ongeveer iedereen die hier aanwezig is, opgenomen is in het energieveld dat hier gedurende de laatste tijd, en dit vanaf dat je hier samen bent gekomen, is opgebouwd. Dit energieveld geeft voor ieder zijn aura een bepaalde prikkel, deze prikkel gaat bij de ene aangevoeld worden als een stroming, bij de ander een beetje zinderend, bij de andere als soms nogal even een koude verplaatsing, bij sommige anderen als een warmteverplaatsing, dit is totaal individueel. Het feit is, dat op dit moment de opbouw hier er voor zorgt dat ieder van jullie bepaalde gevoeligheden, bepaalde waarnemingen in het lichaam vaststellen, ik zal het zo omschrijven.

 • Broeder, ik heb al van kinds af aan een bepaald plaatje van een soort landschap in mijn hoofd, daar maakte ik vroeger al tekeningen van op de lagere school, dit komt ook regelmatig terug. Maar de laatste tijd zit dit heel vaak in mijn hoofd. Is het de bedoeling dat ik daar iets mee doe? Ik weet eigenlijk niet goed wat ik daar mee aan moet.

Laat gewoon die ontwikkeling gaan, dan zul je zien dat je daarmee bepaalde zaken zult kunnen bereiken. Ook hier weer, begin u niet af te vragen wat moet ik hiermee aan? Laat het gewoon ontwikkelen. Zeg gewoon voor uzelf dat het zich manifesteert, dat de ideeën daar rond zich ontwikkelen, dat de beelden zich daar rond ontwikkelen die voor u in de juiste context aanwezig zijn. Dan zult u zien, dan zult u voor uzelf daar ook weer het nodige kunnen uithalen, ook deze gegevens zijn gegevens die tot uitwisseling dienen met de anderen.

Vergeet niet dat u niet alleen stofmens bent, maar dat u ook een geest hebt en door hetgeen wat we hier nu gezamenlijk de laatste weken trachten op te bouwen, we zijn nog maar aan de 4e maal dat we in deze context samenzijn,  moet je rekening houden dat je ook hierdoor een opening maakt naar uw eigen geest, o.a. door de oefening die u is aangebracht: tracht uzelf te zien (12 april 2007 – Contact met je eigen geest). Vanaf het ogenblik dat uw eigen geest meer mogelijkheid krijgt om inbreng te doen naar de stof, om de stof zo te dirigeren dat deze de ideale positie inneemt voor de lering die hij in dit leven wil opdoen, zul je ook zulke zaken gemanifesteerd zien.

Het zal naar de toekomst toe voor ieder van jullie bijvoorbeeld voorkomen dat je ineens geconfronteerd wordt met bepaalde beelden, bepaalde herkenningen. Deze zaken behoren tot het totale pakket van wat aanwezig is in uw geest en dat op een bepaald ogenblik voor uw stoffelijke ontwikkeling interessant kan zijn dit te herinneren. Dit kan zijn dat u ergens komt dat u zegt: “Hé, dit ken ik hier”, of dat u plots iemand die u nog nooit gezien hebt herkend en weet wie of wat of welk. Het kan duizend en een zaak zijn. U mag niet vergeten ieder van u hier aanwezig heeft toch reeds een lange weg in het bestaan doorlopen. Niemand van de aanwezigen hier is voor de eerste keer in de stof geïncarneerd, dus het is niet zo dat uw geest geen grote backgrond  heeft van ervaringen. Hoe verder u in deze groep gaat, hoe meer van die backgrond voor ieder van jullie duidelijk zal worden en hoe rijker ook uw stoffelijk leven kan worden.

Zo, als u het niet erg vindt zou ik de avond willen gaan afronden. We zijn hier nu de laatste maal voor de Wessac bijeen, men heeft u gevraagd om alle dagen een beeld op te bouwen daarvan en sta mij toe, en ik hoop dat niemand daar bezwaar tegen heeft, dat ik jullie begeleid in de opbouw van zo een beeld.

Meditatie: Voorbereiding Wessac

Laat ons even heel rustig concentreren op licht. Gewoon helder licht, geen goud geel, geen wit, maar tracht gewoon helder te zien, helder licht. Breng dan dit heldere licht rondom ons, rond de kring die we vormen, zodat ieder van u in dit licht opgenomen wordt. Laat dit licht van ons bezit nemen. Dan zitten we samen onder deze lichtkoepel, in dit licht. Deze koepel schermt ons af van de buitenwereld. Zoals de lichtkoepel de heilige plaats van de Wessac in de Andes afschermt, voor alle invloeden van buitenaf.

Waar wij hier in een ronde zitten, kun je daar bekijken dat de ronde gevormd wordt door een bergmassief dat zich helemaal rondom het dal omsluit. Er is geen doorgang. Het is volledig afgesloten. En over het dal is dezelfde heldere koepel van licht, zoals wij deze hier hebben opgebouwd. Om in het dal te komen, om in die koepel te kunnen komen moet je eigenlijk door een soort grot kunnen gaan. Je moet weten waar. Je moet kunnen aanvoelen welk pad in de grot de weg is naar de koepel, naar het licht, naar het dal. Enkel de ingewijde kent de juiste weg.

Eens dat je in dit dal bent, onder dit licht, ben je afgeschermd van alle invloeden van de wereld. De stofmens kan daar niet komen, enkel degene die de juiste sleutels heeft. Dan zie je hoe op de wanden van de berg, die alles omsluit, alles groen is. Hoe daar leven is. En je ziet hoe midden in het dal er een grote open ruimte is. Een open ruimte die je zou kunnen omschrijven als een soort halve maan, waar centraal een groot tabernakel, een tafel – of hoe u het wilt zeggen – staat, deel zijnde van die natuur.

De hele tafel bestaat uit steen, maar gepolijst. Je ziet hoe het heldere licht daarop reflecteert. Je ziet hoe de invallen dit geheel een schittering geven. Hoe vanuit dit centrum een pallet van heldere kleuren uitstraalt. En zie dan ook hoe meesters oude kennis, wijsheid, daar over denken, hoe zij gezeten in een ontspannen meditatieve houding één zijn met de krachten die daar opgewerkt worden. Eén zijn ook met de aarde, die hen deze plaats heeft geschonken. Eén zijn met de enorme energiestromen die uit deze aarde, ter hoogte van het altaar, komen. Dat als je goed kijkt, zie je hoe de energie van onder dat altaar zich mengt met de krachtige energie van boven het altaar.

Je ziet als het ware een brandpunt. In dat brandpunt, in dat krachtige licht, zie je eigenlijk wanneer u zich daarop focust, de hele wereldgeschiedenis. In dat brandpunt is het heden, verleden en toekomst vervat. Dat brandpunt omvat alles. Dan zie je ook rustig aan steeds meer wezens zich vervoegen in dit geheel. Hoe dit geheel krachtiger wordt door de aanwezigheid van zo goed stoffelijke mensen als geestelijke entiteiten. Zie nu ook hoe hoog ingewijden langzaam maar zeker plaats nemen en een voor een zich terugtrekken in meditatie, trachten één te worden met deze plaats. Trachten één te worden met de aarde, met de kosmos, met de energieën en de krachten.

Dan zie je ook hoe dat anderen gewoon uitwisseling doen van hetgeen wat men voorziet, wat gebeuren gaat. Hoe men voorbereidingen treft om de hoogste krachten van het licht te ontvangen. Om de hoogste bewuste entiteiten, die deze aarde dragen kan, hun werk te laten uitvoeren. Je ziet hoe het hele bergmassief zich plooit en aanpast aan deze krachten, aan deze harmonieën. Wanneer je dan een beetje nader luistert dan hoor je vele talen en toch verstaat iedereen, iedereen. Want men spreekt de universele taal van het licht.

Zo ook zie je in alles een kracht. Je ziet hoe men langzaam maar zeker alles aan het bundelen is, om wanneer binnen enkele dagen de maan in haar volle glorie de reflectie van het licht op het altaar laat vallen, te kunnen komen tot de krachtsontplooiing die de aarde nodig heeft om verder te kunnen in haar veranderingen. Om ook binnen dat licht te kunnen zien, te kunnen aanvoelen, wat daar gebeuren gaat. Welke maatregelen er genomen moeten worden en waar men ingrijpen kan en moet. En dit alles gebeurt in de meest krachtige harmonie, en de meest krachtige eenheid. Harmonie en eenheid tussen stof en geest. Harmonie en eenheid tussen geest en licht, stof en licht, aarde en kosmos. Zon, maan, aarde. Alles verenigd in één kracht. Alles in één grote universele ontplooiing van licht.

Waardoor vanuit deze geheiligde plaats de evenwichten kunnen hersteld worden. Waardoor er terug een evenwicht ontstaat tussen licht en duister. Waardoor, waar het licht zich manifesteert het nieuwe kan voltrokken worden en waar het duister is, dat het oude kan verdwijnen. En zo gaan we langzaam maar zeker, dag na dag, gedachte na gedachte, beeld na beeld, naar het moment dat de celebrant dit zal bevestigen. Dit zal bevestigen in naam van de grootste krachten die in de kosmos kenbaar zijn, bevestigen in naam van de bron waaruit wij allen zijn ontstaan.

Dan kunnen we rustig dit beeld verlaten en terug komen naar ons eigen krachtpunt. We zitten hier samen in dit licht, in hetzelfde licht als het licht van de Andes. Wij hebben dezelfde kracht hier in ons midden, wij zijn deel ervan. Laat ons dan nu deze krachten delen met al degenen die deze kracht zoeken en van node hebben. Laat deze kracht vrijelijk uitgaan zodat zij licht en verlichting kan brengen bij ieder wezen, bij elk leven dat er ook maar enigszins met in harmonie wil zijn.

Want dat is de sleutel van het licht: Harmonie!

Zonder harmonie zal het licht voorbij gaan, maar waar de harmonie zich voltrekt, zal de kracht van het licht zich bevestigen.

En na deze uitstorting van deze kracht, kunnen we langzaam maar zeker de koepel openen.

Geladen dat we zijn met dit krachtige licht. Met deze harmonie kunnen we de komende dagen die ons nog resten, tot de voltrekking van de Wessac, voor onszelf steeds sterker de harmonie met deze gebeurtenis opbouwen zodat we, wanneer het zover is, samen met de celebrant, één kunnen zijn met de kracht, met het gebeuren. Opdat we dan als uitdragers erna voor de mensheid kunnen optreden.

Ik wens jullie met jullie oefeningen zeer veel succes. We zullen trachten jullie bij te staan tot bijna het onmogelijke zich kan voltrekken.

Vrienden, mijn tijd is nu gekomen om het medium nu vrij te geven. Onze afspraak is nu bij het Wessac-gebeuren, we horen en zien elkaar daar weer. Ik wens jullie allemaal een zeer goede intense voorbereiding. Het gaat jullie goed.