Vorming van nieuwe groepen

image_pdf

04 januari 2011

Ik zou zeggen: allemaal van harte welkom bij de aanvang van een nieuwe reeks en zeker diegenen die de moed hebben te starten in een nieuwe groep. Dat we jullie vanavond hebben samengebracht, de oude groep, om het zo te zeggen, de werkgroep, en de nieuwe is om een simpele reden: we wensen dat de krachten en de energieën, die mogelijk zijn door het bijkomen van de nieuwe mensen samenvloeien, dat er één nieuw krachtig veld kan gevormd worden. Dat heeft een voordeel voor de oude werkgroep waardoor er meer mogelijkheden ontstaan en voor diegenen die nieuw zijn, heeft dat nog een veel groter voordeel: je wordt opgenomen in de sfeer van een reeds zeer sterke, krachtige werkende groep. Zodoende kunnen we na vanavond met beide groepen, en afzonderlijk, dat is zo gekozen door ons, verdergaan. Ze in de toekomst laten samenvloeien, zal tot de mogelijkheden behoren. Maar we hebben kunnen nagaan dat de twee groepen, die nu  zullen evolueren, ook twee totaal verschillende mogelijkheden zullen in zich dragen om, naar de toekomst toe, invloed uit te oefenen op alle veranderingen, die gaande zijn en dat is toch een niet te onderschatten gegeven. We zitten in een tijd, en dat weet u allemaal, met zeer sterke en zeer versnelde wijzigingen op allerlei terreinen. Als u vandaag even gewoon geobserveerd hebt, dan zult u opgemerkt hebben dat er vandaag in de atmosfeer een eigenaardige spanning aanwezig was. Een spanning die je misschien niet direct hebt kunnen linken aan iets maar die wel te maken had met de constellatie in uw zonnestelsel. De invloed en de menging van verschillende kosmische kleurinvloeden, die vandaag hebben plaatsgehad, hebben ervoor gezorgd dat de aardatmosfeer op dit moment eigenlijk baadt in wat wij, vanuit onze zijde, omschrijven als een rood-bruinachtige gloed. Dat wil zeggen dat veel zaken, wanneer je er geen erg in hebt, geactiveerd zijn, soms heel miniem maar voldoende om ervoor te zorgen dat zaken niet lopen zoals ze gepland of voorzien zijn. Kleine technische fouten gaan ineens zorgen voor grote gevolgen, die anders niet voorkomen.

Hetzelfde kun je vertellen naar gezondheid toe. Dat is wat de meeste mensen opmerken. Daar tegenover staat, en dat is voor jullie wel interessant om weten, dat juist het juiste gebruik van deze energie ertoe kan leiden dat je juist dat ietsje meer hebt om een goed resultaat in iets te bereiken. Dat je juist ietsje meer kracht hebt om zelfs met iets technisch iets te bereiken dat anders niet mogelijk is. Dat je juist ietsje meer energie in je lichaam hebt om bepaalde infecties of bepaalde storingen ongedaan te maken. Je ziet, de invloed is tweeërlei Het is van belang dat je dat aanvoelt, dat je dat weet. En we weten, de doorsneemens houdt daar geen rekening mee. Voor de doorsneemens is dat gewoon nonsens. Dat bestaat niet. Hij laat zich door niets beïnvloeden. Maar toch, wanneer je het nagaat, en zeker met de kennis die de meeste onder jullie al hebben, zul je opmerken dat wat nu verteld wordt, wel degelijk klopt en dat je in de komende 48 uur met deze kracht, die nu in de atmosfeer is nog zeer veel kan bereiken. Het is gewoon de juiste ingesteldheid, het juiste aanvoelen. Maar men moet ook vertrouwen hebben en dat is soms wel eens gebleken dat dit voor de mens soms moeilijk valt.

We hebben met de werkgroep, om het voor iedereen duidelijk te stellen, gedurende een klein half jaar alle mogelijke handelingen al aangeleerd. Wij hebben jullie veel zaken bijgebracht. Maar het valt ons op dat er op bepaalde momenten toch nog een wantrouwen is, een niet durven waar enerzijds toch verschillende onder jullie aan den lijve hebben kunnen vaststellen dat ze, met wat ze geleerd hebben in de laatste maanden, wel degelijk zeer goede resultaten hebben kunnen behalen, ook degelijk zaken hebben kunnen voorkomen.

Daarom leggen wij vanuit onze zijde nog eens graag de accenten op: lieve mensen, wat we jullie al geleerd hebben, hou daar rekening mee maar vooral: werk ermee. Geloof erin. Handel ernaar volgens je aanvoelen. En ik weet dat onze leraren soms heel moeilijk zijn en dat zij soms, op het cassante af, jullie in een bepaalde positie brengen, dat is waar. Maar daar tegenover staat dat zij dit doen omdat zij weten dat, juist door het zo te stellen, je de meeste mogelijkheden hebt om de beste resultaten te bekomen. Want we hebben jullie beloofd, voor de werkgroep, dat we vanaf nu u gaan verder onderwijzen en we hebben er een titel aan gegeven: Occulte wetenschap.

Nu, sommigen onder u zullen dit een zeer eigenaardige titel vinden, een titel die redelijk tegenstellingen inhoudt want occult: verborgen, niet gekende, geheime; wetenschap: de kennis, wat gekend is. Het staat een beetje diametraal tegenover mekaar. Nochtans zullen we jullie in de komende lessen duidelijk maken dat dit zeker niet is. Dat wat we u aanleren, naar voor brengen alleen in de stoffelijke wereld niet gekend is en daardoor niet gebruikt wordt, buiten zij die wel degelijk qua bewustzijn zo ver zijn dat zij deze kennis in zich dragen. Maar, al wat u zo graag omschrijft als ‘occult’, waar dus het magisch gebeuren een onderdeel kan van zijn, is eigenlijk niet zo occult als dat je gelooft. Veel zaken zijn eigen aan uw leefmilieu, eigen aan de natuur rondom u, eigen aan de atmosfeer. Alleen kent u ze niet. En ja, wat men niet kent, kan men ook niet gebruiken. En gezien onze oproep, om diegenen die interesse hadden in deze groep aan te sluiten, zoveel respons heeft gekregen, hebben we bij nader beschouwing besloten om deze groep afzonderlijk op te leiden.

En waarom? Zo goed als in de huidige werkgroep redelijk wat verschillende gedachtewerelden aanwezig zijn, die op dit ogenblik al heel mooi versmolten zijn tot een redelijk goed functionerend geheel, zo hebben we met vreugde kunnen vaststellen dat bij diegenen die interesse vertoond hebben, ook een heel mooi palet van verschillende kennis aanwezig is. En deze kennis gaat over de gewone esoterische kennis via de sjamanistische kennis, via ayurveda-kennis en nog vele andere zaken. Er zit ook nogal wat Keltische kennis achter, wicca-kennis. Dus al deze gegevens zijn, wanneer zij samen gebracht worden, een prachtig palet. En wanneer we, dankzij de inzet van allen en ook van onze zijde, deze kleurencombinatie tot één mooi spel kunnen samen laten vloeien, dan kunnen we zeggen dat er zo, zelfs op korte tijd, een krachtige tweede groep kan ontstaan, die ook in deze tijd een niet vergetende stempel op de evolutie kan drukken. En daar zijn we blij om. Want op dit ogenblik, en ik moet u dat niet uitvergroten, is de verandering in een zeer snel tempo aan het evolueren. Het oude is gewoon aan het verdwijnen. En dan moet ik ook zeggen dat veel kennis, die op het ogenblik nog geacht wordt als zijnde niet onbelangrijk, in korte tijd eigenlijk zal blijken dat ze niet meer ter zake doet.

We zitten in de stoffelijke wereld aan het begin van een nieuw jaar. Veel mensen denken er dan over na wat dat jaar gaat brengen. Ik zou jullie die raad niet geven want we staan voor een jaar met zeer snelle ingrijpende wijzigingen op alle mogelijke terreinen. En dit is een evolutie die in de komende jaren, en dat geldt voor ieder van de aanwezigen hier voor de rest van jullie leven, steeds sneller en sneller zal gaan. De oude wereld, zoals je die gekend hebt, waarin je in opgegroeid bent, verdwijnt langzaam. En de nieuwe ontstaat. En juist in dat nieuwe is het van belang dat we kunnen functioneren, dat we mee zijn met deze kosmische omwenteling. En u kunt wel denken: “Ja, maar hoe is het mogelijk, hoe zal het lopen?”

Ach, wanneer u, en dat geldt voor ieder van de aanwezigen, de geestelijke kennis die u in u draagt, nu reeds gebruikt én erop vertrouwt, dan zal die verandering voor u best meevallen. Dan gaat u daar weinig of geen hinder van ondervinden. En wanneer u dan nog de zaken bekijkt vanuit een groepsverband, dan hebt u nog het voordeel dat u dit kunt benaderen vanuit een beschermende, omringende kracht. Dat is ook het grote voordeel van, in deze huidige tijd, in een groep te werken. En dit klinkt misschien weer tegengesteld met wat jullie weten van de nieuwe periode van ‘Aquarius’. Want de meeste van jullie denken: ‘Aquarius’ is individueel, individuele ontwikkeling. En tot op zekere hoogte is dit juist. Het is de individuele ontwikkeling die zich volledig kan openplooien binnen een geheel en binnen dat geheel ontvangt het de voeding om te komen tot het punt waar het maximale kan behaald worden. De Aquariusperiode is een periode van veel veranderingen. Maar ‘Aquarius’ is ook een kosmische tendens die voor de mens een binding veroorzaakt; die voor uw zonnestelsel, om het simpel te zeggen, een binding veroorzaakt; die voor uw melkwegstelsel, zoals u het kent, een binding veroorzaakt. De beïnvloeding van bijvoorbeeld het samenspel van de planeten van uw zonnestelsel gaat in de komende jaren enorm groot worden. Misschien in tegenstelling tot wat astrologen veronderstellen dat het vooral de sterrentekens zijn, moet ik hier naar voor brengen dat het vooral de planeten zullen zijn die, door weerkaatsing en zo verder, een zeer sterke beïnvloeding gaan hebben op hoe de aarde verder evolueert. En als de evolutie in de aarde verandert, verandert ook de invloed op het leven op aarde, verandert ook de invloed op de mens. Dat alles gaat een rol spelen in de komende jaren, de komende eeuwen. En zo zul je zien dat de ganse kosmische tendens, die je als ‘Aquarius’ omschrijft, dus ervoor zal zorgen dat er eigenlijk op zeer korte tijd, en dan bedoel ik een paar honderd jaar, dat is voor de aarde zéér kort, een totaal nieuwe maatschappij, een ook totaal nieuwe verhouding van mens-natuur-aarde-kosmos zal ontstaan. En het is juist daar dat we nu al jullie naartoe willen brengen, jullie de kennis willen meegeven van de mogelijkheden, die jullie nu hebben zodat je ze ook dan weer individueel verder kunt overdragen aan de komende generaties. Want dat hebt u wel, lieve mensen, de verantwoordelijkheid voor de komende generaties. En als je nu voldoende kennis en kunde kunt opbouwen, dan heb je ook de mogelijkheid die gewoon door te geven. En je zal zien, het is lijk een klein steentje dat in een vijver valt. Je ziet eerst één klein kringetje en dan deint dat uit. Zo ook zul je, met uw kennis, met uw mogelijkheden misschien voor uzelf het idee hebben: “Ach, ik bereik maar enkele mensen.” Maar het is juist door uw houding, uw ingesteldheid, uw reactie op de maatschappij, uw handelen binnen de maatschappij volgens uw kennis die je opdoet, volgens wat we u geleerd hebben, die aanzet zal geven naar vele anderen. En dan zul je opmerken dat je wel degelijk voor velen de bron bent. En dat is in de incarnatie, die je nu hebt, mooi meegenomen. Want dankzij zulke evolutie kom je ook verder. Dankzij zulke evolutie krijg je ook de mogelijkheid om zelf meer ervaring, omgezet naar bewustzijn, vast te leggen waardoor uw stoffelijk leven telkens weer waardevoller wordt voor uw geest. Want ik moet jullie toch niet vertellen: uw geest is geïncarneerd om ervaring op te doen. Van al diegenen die hier aanwezig zijn, is er niemand waarvan we kunnen zeggen, of moeten zeggen: “Je zit in het begin van je cyclus. Je bent nog heel primitief.” Dus het is louter en alleen maar de stoffelijke emotie die voor u telt. De meeste, die hier aanwezig zijn, of je dat nu graag hoort of niet, zijn al aan de zoveelste zoektocht hier op aarde. Jullie hebben allemaal al vele tientallen incarnaties meegemaakt op deze aarde. Maar je bent allemaal eenzelfde weg gegaan, d.w.z. eenzelfde zoektocht. De ene zo, de andere zo. Maar steeds is elk leven dat je geleid hebt, getekend geweest naar een zoektocht van meer geestelijke ontwikkeling, geestelijke rijping. En nu zijn we op een punt dat we kunnen zeggen: “Kijk, we zijn zo ver geëvolueerd, ook dankzij dit leven, dat we op het punt staan om voor diegene die nog niet zo ver is geëvolueerd, dit te kunnen doorgeven, ieder op zijn eigenste wijze. En dat is het mooie ervan; het mooie van de ganse groep die hier aanwezig is, is de verscheidenheid aan mogelijkheden die ieder mens hier heeft. En dankzij deze verscheidenheid kan er onderling een enorme bevruchting van kennis en overdracht zijn. Daarom ook gaan we in het tweede gedeelte, waar we werken met de meditatie, een meditatie doen waardoor deze kennis, deze energieën zich gaan mengen, gaan doorvloeien waardoor vanavond ieder lid van de groep huiswaarts kan keren met een meerwaarde; een meerwaarde waar je iets mee kunt doen, waar je mee kunt handelen en waar je in uw gewone dagelijkse leven allerlei zaken mee kunt bereiken én, dat is toch ook belangrijk, beschermd wordt tegen de nogal chaotische toestanden die op het ogenblik aanwezig zijn. Want u weet zo goed als ik dat vernieuwing alleen maar kan gebeuren door opruiming van het oude. Maar daar gaan we ons zeker in de komende lessen niet mee bezig houden. Waar we ons mee gaan bezighouden, is: hoe kunnen we met de krachten werken die we, onbewust, want ieder van u heeft deze krachten al in zich, maar onbewust, niet aangeboren, hoe we deze kunnen aanboren, hoe we deze kunnen naar boven brengen en ermee werken, positief. En dan maakt het niet uit of je 30 jaar bent of dat je 70 jaar bent, dat maakt helemaal niet uit. Het vormt één geheel. En het is de grootst gemene deler van dat geheel dat de kracht is.

En dan moet je daarbij ook nog onthouden dat de groepen, zoals we ze nu aan het opbouwen zijn, niet alleen bestaan uit wie in de stof aanwezig zijn. De oude groep, om het zo mooi uit te drukken, heeft daar al meer ervaring mee, weet dat er vanuit onze zijde heel veel begeleiding is. De nieuwe groep zal dit in de komende tijd zeer sterk gaan ervaren. Je zult, om het simpel uit te drukken, redelijk sterke persoonlijke begeleiders krijgen vanuit onze zijde. Vanuit de stof kun je altijd beroep doen op de mensen uit de oude groep, dat is geen probleem. Maar vanuit onze kant zullen we proberen om de onontdekte gebieden, de onontgonnen gebieden aan te boren, langzaam maar zeker. En vraag u dan niet af: “Wat gebeurt er met mij?” Zie: wat is er mogelijk? Vertrouw erin dat wat zich manifesteert, bruikbaar is. En dat, lieve mensen, is op dit ogenblik over gans de wereld voor elke spirituele groep een breekpunt: vertrouwen, vertrouwen in uw mogelijkheden, vertrouwen in uzelf. Maak uzelf niks wijs. Maar wat je aanvoelt dat je kunt: vertrouw erin en handel ernaar.

Nog een ander punt dat toch ook nog even moet aangesneden worden, is de kwestie van oorzaak en gevolg. De meeste onder u zullen het laatste jaar met verschillende zaken opgemerkt hebben dat, in tegenstelling tot vroeger, oorzaak en gevolg dikwijls zeer snel op elkaar volgen, dikwijls zo snel dat je ervan verbaasd staat. Dat heeft allemaal te maken met de kosmische wijzigingen, die bezig zijn. Maar wanneer je werkt in een groep, of het nu deze groep is of een andere groep, of je nu, bij wijze van spreken, zelfs in een gewoon religieus concept bezig bent, het maakt niet uit. De harmonie, die zich op het ogenblik opbouwt op deze aarde houdt in dat, wanneer je iets veroorzaakt, er direct een evenwicht ontstaat. En vanuit dat evenwicht kan het ganse geheel weer verder gaan. Maar dat houdt in dat je als mens, wanneer je iets doet, niet meer moet denken: “Ach, als ik dit zo doe, dat stoort niemand, dat weet niemand.” Een foute benadering. Op dit moment is er op deze aarde niets dat, om het simpel uit te drukken, nog verborgen kan blijven, hoe mooi men dat ook probeert. Altijd ontstaat er ergens een reactie en die reactie veroorzaakt dat, wat men wou verbergen, wat men niet wou dat naar buiten kwam, wel naar buiten komt. In de tijd dat we zijn, is dat dan natuurlijk chaotisch. Daarom, en dat is ook een advies naar ieder van de groep, is het veel beter dat u gewoon, wat er ook gebeurt, uw eigen gevoel, uw eigen intuïtie volgt. Dat u zich niet gaat verbergen achter: “Ja maar, het voorschrift is zo; of men heeft dat voorspeld of dat gezegd; of ik moet volgens die of die dit zo doen.” Zelfs, en dit kan ik hier benadrukken, wanneer u zou aanvoelen: ik moet zo handelen en het is tegen alles wat de maatschappij stelt als norm of wet of regel, dan ben je beter om in deze tijd je gevoel te volgen en te handelen volgens uw gevoel. Want als je dat doet, ben je in harmonie met de ganse omgeving en dan ga je opmerken dat plots al die regelgeving of die maatschappelijke structuren wijken. Ik kan het niet anders uitdrukken, maar zij wijken voor u want u gaat voor wat in u leeft. En door dat te doen krijg je van de kosmos de mogelijkheden die nodig zijn om wat je voelt dat je moet volvoeren, te volvoeren.

Het is natuurlijk zo, en dat is soms wel een valkuil voor de mens, dat dit niets te maken heeft met uw begeerte of uw wenselijkheden. Want er is natuurlijk een groot verschil tussen wat je aanvoelt van hoe je in het leven zou moeten reageren en handelen en doen of wat je als wenselijkheid verlangt of bepaalde begeertepatronen. Niet dat wij, vanuit onze zijde zeggen: “Als mens mag je niet meer begeren of geen wenselijkheden hebben.” Daar gaat het niet over. Dat mag allemaal. Maar, let wel op dat, wanneer je daar iets mee doet, dat je dit in het juiste geheel houdt. Dat wil zeggen dat je erkent dat het een wenselijkheid is, dat je erkent dat het een begeertepatroon is.

Simpel gezegd: er is niets mis mee, bij wijze van spreken, dat iemand een taartje zou begeren. Men heeft honger en men heeft zin in een lekker taartje met veel slagroom, maakt niet uit. Maar wanneer je gaat zeggen: “Wanneer ik honger heb, kan ik alleen maar mijn honger stillen met een taartje met slagroom”, dan zit je op het verkeerde spoor. ‘t Is een simpel voorbeeld en ik hou het simpel, maar ik denk dat iedereen wel mee is en begrijpt wat ik wil zeggen. Wanneer je honger hebt en je hebt toevallig geen taartje met slagroom maar, laat ons zeggen, je hebt een appel, dan eet je een appel. En dan zeg je niet: “Nee, dat wens ik niet, ik moet dat taartje met slagroom hebben.” Het is een simpel voorbeeld maar denk er maar goed over na, er zit veel achter. Je mag een taartje met slagroom wensen wanneer het aanwezig is en wanneer het tot de mogelijkheden behoort, dan maakt dat niets uit. Maar wanneer het er niet is, moet je niet een ganse wereld gaan in gang zetten om dat juist te krijgen wanneer er iets anders tegenover staat.

Zo, lieve mensen, ik denk dat ik zo het voornaamste voor vanavond naar voor heb gebracht. We staan aan een nieuw begin en we gaan proberen dat we tegen het Wessac-gebeuren, dus dan hebben we nog een kleine 4,5 maand, jullie – en dat geldt voor beide groepen – zoveel kunnen meegeven dat jullie dit jaar ook, als groep dan, kunnen opgenomen worden in de volle kracht van die bijeenkomst. Dat is ook één van onze uitgangspunten. En waarom? Wel, men is op vele niveaus op dit ogenblik aan het werken hoe men in de komende jaren alles in banen kan leiden, alles kan sturen om in de eerste plaats, dat is iets wat voor de oude groep bekend zal klinken, ervoor te zorgen dat deze aarde een incarnatiemogelijkheid voor de geest blijft behouden. Want tot mijn spijt, moet ik jullie zeggen, is het nog altijd niet zeker, dus daar moet nog zeer sterk aan gewerkt worden, dat ook de aarde als planeet, denkende planeet, dat is toch niet min, zo kan evolueren dat zij nog heel lang in dit stelsel haar taak kan vervullen.

En dan spreken we over heel lange tijd. Aan al deze zaken wordt op het ogenblik, op geestelijk niveau, zeer sterk gesleuteld. Omdat we deze planeet nog altijd zien als een planeet die, toch in dit deel van de kosmos, voor de geest en voor de mogelijke bewustwordingsgang van de geest vele mogelijkheden in zich draagt. Oké, moest het niet lukken, dan wil dat niet zeggen dat dit voor de kosmos een onherstelbare catastrofe is, dat niet. Alles vangt ook weer zijn harmonie en zijn evenwicht. Maar er is in deze planeet al zoveel energie gestoken. Deze aarde heeft voor de geest al zoveel betekend, en dan spreek ik niet over een paar duizend jaar in stoffelijke tijd maar over miljoenen jaren. Deze aarde heeft ons zoveel mogelijkheden gegeven dat wij ons, en dan spreek ik toch vanuit de groep geesten die redelijk begaan zijn met de aarde en die er toch ook al zeer lang mee verbonden zijn, verantwoordelijk voelen om deze planeet zo goed mogelijk in stand te houden en zo lang mogelijk ook haar eigen bewustzijnsevolutie op een positieve wijze te laten doorgaan. Want dat wordt nogal eens vergeten. De stofmens denkt: “Ja, de aarde, wat is dat? Een stuk steen, wat water, wat vuur, noem maar op.” Maar het is veel meer. De aarde denkt. U denkt, maar de aarde denkt ook. U leeft, maar de aarde leeft ook. En dat wordt nogal eens vergeten. De aarde is en blijft een denkend wezen. En de aarde, als denkend wezen heeft, niet alleen voor de mens maar voor de ganse natuur, voor de ganse natuur, lieve mensen, mogelijkheden gecreëerd. Dat wil zeggen: de geest kan op aarde incarneren als mens maar we hebben ook ervaringsgebieden in de plantenwereld; we hebben ervaringsgebieden als groepsgeesten voor dierenwerelden en zo verder. We hebben zelfs ervaringsgebieden in het elementale en zo voort. Het is een enorm gebied, voor de meeste mensen totaal ongekend, ook voor de meeste mensen moeilijk te aanvaarden omdat zij niet zo ver kunnen aanvoelen of denken om dit allemaal te vatten en te plaatsen. Je moet op het ogenblik rekening houden, en dit kan ik binnen een groepsgebeuren als dit wel zeggen, dat ongeveer 80 % van de wereldbevolking die nu op deze aarde leeft, mag omschreven worden als primitief tot zeer primitief, geestelijk. Als u dat begrijpt, dan weet u dat een groot deel van de wereldbevolking niet in staat is deze zaken op een juiste wijze te plaatsen of ermee om te gaan. Dat bewijzen, is niet moeilijk; kijk maar eens rondom u en zie maar wat de meesten wereldwijd doen. Dan denk ik dat u heel gemakkelijk aan deze cijfers komt, begrijpt u ook dat in dat ganse geheel de belangrijkheid van wat we trachten te doen, de opleiding, de lessen, die we geven aan groepen als deze. En vooral het praktische dat daar in zit, is van belang. De tijd van gewoon theorie, lieve mensen, is eigenlijk voorbij. Het is de tijd van handelen. En nogmaals, en dan sluit ik hier het eerste deel af: probeer vertrouwen te hebben in uw mogelijkheden. Probeer vertrouwen te hebben in uw eigen kunde. Twijfel niet, het is al meer gezegd. Het is beter een paar keer te falen dan niet te proberen. Maar als je probeert, zal je opmerken, op een bepaald ogenblik lukt het je toch en dan ben je een grote ervaring rijker.

Ik ga het hierbij houden voor vanavond. In het tweede gedeelte mogen jullie vragen stellen. De spreker die dan komt zal zo goed als mogelijk de vragen beantwoorden. Ook wil ik daar nog eens de nadruk op leggen, lieve mensen, dat ook wij niet alles weten of kennen en dat wij het ook altijd, zelfs als je vragen stelt en antwoorden krijgt, op prijs stellen dat je over die antwoorden nadenkt, dat je uit die antwoorden uw eigen ideeën haalt. Je hoeft niet altijd met ons akkoord te zijn, dat wordt nooit gesteld. Wat we wel vragen, is wanneer we vragen van doe dit of probeer dat, dat je dat probeert en doet. En op bepaalde momenten kan het dus zijn dat je zegt: “Ja maar …” Maar dan zul je ook achteraf opmerken dat vanuit die twijfel nieuwe mogelijkheden ontstaan, dat vanuit die twijfel dan weer andere ideeën naar u toe komen, die het moment van twijfel eigenlijk kunnen opheffen. Juist omdat je zo reageert binnen het geheel, creëer je die mogelijkheden, creëer je dat samenvloeien, die harmonie. Het is beter van even te twijfelen, het is beter om op een bepaald moment te zeggen: “Ik voel het anders aan” dan gewoonweg iets te accepteren waar je niet mee akkoord gaat, dat in u te houden en niet te spreken. Want dan creëer je een spanningsveld, dat er niet hoort te zijn.

Vragen.

  • Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén over meditatie omdat,… uw voorganger sprak over meditatie, technieken. Dat heeft in verschillende disciplines verschillende betekenissen.
    Ik heb ook jarenlang yoga gevold en doe dat nog. Daar heeft dat een heel specifieke betekenis, iets dat je niet kunt bewerkstelligen maar iets dat over u komt zoals de slaap, de ultieme, ja, eenwording of herinneren van eenwording. Maar in andere disciplines heeft dat een andere betekenis. En als voorbereiding, alhoewel ik het zal weten tijdens de lessen, wou ik graag weten welke richting het zal uitgaan.

Nu kijk, wat wij als meditatie in deze groepen doen, is niet zozeer de meditatie die je kent vanuit yoga en zo verder maar wel door concentratie het opwekken van energie, van kracht in combinatie met de kosmische krachten en zo verder en deze dus zijn werking te laten doen. Dat is eigenlijk heel simpel uitgedrukt. Ik weet, je kunt meditatie omschrijven als een vorm van, bijvoorbeeld als je religieus getint bent, bidden, is ook een vorm van meditatie. Je kunt meditatie gewoon als ontspanningstechniek zien. Ook, je kunt meditatie als transcendentaal zien. Dat zijn ook mogelijkheden. Maar wat wij hier vooral doen, is het leren omgaan met de krachten en dit vanuit een instelling, je zou kunnen zeggen voor de stof: ontspannen, ja, maar zeker en dat is nog belangrijker, een harmonie die je opbouwt met de ganse kosmos en van daaruit te komen tot bepaalde mogelijkheden. En dat houdt ook in: bepaalde ideeën en zo verder.
Ik kan daar zelfs aan toevoegen dat dit soort meditatief gebeuren op uw zenuwstelsel meestal een zeer positief effect heeft. Dat wil zeggen dat er een betere transmissie ontstaat en dat veel spanningsvelden, die bij een normale mens in de loop van de dag ontstaan, op deze wijze via de fijnstoffelijke energiebanen kunnen afvloeien.
Ik kan natuurlijk de ganse avond praten over de verschillende soorten meditaties en zo verder maar ik tracht iedereen een beetje aan het woord te laten komen, dus zo compact mogelijk.

  • Mijn tweede vraag is iets persoonlijker. Omdat uw voorganger zegde: “Ga het uitdragen in uw omgeving, de dingen die je hier zult leren.” Ik heb normaal met mijn familie een heel soepele omgang. Ik zie ze heel dikwijls maar ik meng me niet, ik respecteer hun dingen, hoe ze met de kinderen omgaan en zo, maar ik heb er wel een nauwe band mee. En ik probeer vanuit mijn gepensioneerde toestand hen een beetje te helpen en hun rust te geven in hun leven van geweldige inspanning. Ze houden zich bezig met hun kinderen op een manier zoals ik het nooit heb gedaan. Enfin, ze doen het in alles eigenlijk beter dan ik maar we hebben heel veel pret samen. Nu denk ik, heb ik soms de indruk dat de kleinkinderen iets meer van mij verwachten dan gewoon maar met hen te spelen; en ik vraag me af, misschien is dat alleen maar een indruk van mij, kunt u mij daar misschien een richtlijn in geven?

Kijk, wees gewoon uzelf. Wees wie u bent, ook naar uw kleinkinderen toe. En wanneer de kleinkinderen u iets vragen, antwoord volgens hun mogelijkheid dat zij kunnen assimileren en volgens uw aanvoelen dat correct is. Begin niet met alles via omwegen en zijwegen te doen. Kinderen vatten meestal wel heel snel wat je wilt zeggen en om het begin van uw vraag te beantwoorden, wat hier gesteld is dat men zegt: “Je gaat het naar anderen uitdragen”, is niet op de wijze: “Ik ga het anderen allemaal eens vertellen”, maar is op de wijze van uw houding, uw voorkomen en zo verder. En wanneer men u dan iets vraagt, dan kunt u volgens uw kunde en uw kennis daar een antwoord op geven volledig vrij latend wat de anderen daarmee doen. Zijn het kinderen, ja, kinderen zijn van nature zeer nieuwsgierig, zeker wanneer zij een zekere dosis intelligentie bezitten, dan kan het best zijn dat u iets overbrengt en dat daar verdere vragen op komen. Dan antwoordt u daar weer volgens dat u aanvoelt wat mogelijk is, zonder dat u dat gaat omkleden, zoals men dat vroeger deed, want een kind mag dat niet weten of een kind mag zo niet denken. Neen, geef het gewoon zoals het in u leeft en u zult zien, die kinderen zullen er u dankbaar voor zijn.

  • Broeder, we hebben in het verleden, rond de dodenherdenking in november, een advies gekregen om niet naar het kerkhof te gaan omdat we daar ziek zouden kunnen van worden. Is dat van kracht voor het hele jaar of was dat alleen voor die periode bedoeld?

Dat zou ik eigenlijk even na moeten gaan maar het punt van u niet in de periode van november op kerkhoven te mengen, is heel simpel. Op het ogenblik is het zo dat daar zeer veel negatief gerichte emotie aanwezig is. En dan wil ik niet de mensen beschuldigen dat de emotie, die zij hebben, niet oprecht is maar ze is verkeerd, in die zin dat het treuren om een dode, en het blijven herhaald treuren, jaar na jaar, juist een verkeerde impact heeft. Wanneer de dode bewust genoeg is en de geest is weg, heeft dat geen effect meer. Maar het kan wel een binding veroorzaken bij sommigen. Dat is punt 1.
Punt 2: waarom zoiets zal gezegd zijn, is ook, doordat een grote massa hetzelfde denkt en zogezegd treurt om wat gebeurt is, je daar een enorm negatieve invloed ondergaat die een rechtstreekse impact heeft op uw energetisch vermogen, met alle gevolgen van dien. En dat is waarschijnlijk waarom de leraar toen jullie zal gezegd hebben: “Doe dit best niet en gedenk de overledenen rustig bij u zelf eventueel, positief en zo verder.

  • We hebben ook onderricht gehad over het begeleiden van mensen die overgaan. Kunnen wij ook iets betekenen voor mensen die plots overlijden, plots overleden zijn?

Je overlijdt altijd plots, om het zo te zeggen. Uw geest stapt er uit en het is gebeurd.
Kijk, mensen die in uw stelling plots overgaan, … blijf gewoon positief denken. In die zin, als die mensen veel voor u hebben betekend, dat je in uw gedachten bijvoorbeeld hen bedankt voor alles wat ze voor u betekend hebben, dat is zeer veel waard. Dat je hen zegt: “Ga nu maar verder rustig uw weg, we zullen het hier op aarde zelf nu wel redden.” Dat is zeer positief.
Och, u mag gerust, hoor eens een traantje wegpinken, dat is geen probleem en je mag gerust als mens even verdriet hebben, allemaal geen probleem. Maar het mag niet zo zijn dat dat blijft en blijft en uiteindelijk een werktuig is om de omgeving naar u te trekken en de aandacht op u te trekken: “Ach, wat ben ik toch een sukkelaar.” Dat is wat veel gebeurt bij de mensen. Er is iemand gestorven en ach, dan is het toch erg. Nee, sterven behoort nu eenmaal tot het leven. En wanneer iemand ‘plots’ sterft, wees blij. Dat betekent dat de geest erin geslaagd is zijn taak af te ronden: punt 1; en punt 2: niet gevangen te blijven aan die stof.
Dus in wezen moet je zeggen: iemand, die plots overgaat, is voor de geest een heel goede, spontane geboorte waar je in omgekeerde zin heel gelukkig mee zou zijn.

  • Bij het beoefenen van die oefening, zou ik zeggen, als ik ‘s nachts energieën zie aan mijn bed, houdt dat verband?

Ach kijk, het kan natuurlijk dat, wanneer je iemand verliest in de stof, die u zeer na is gelegen, dat die effectief afscheid wilt nemen. Dat gebeurt wel meer en dan kunt u, zeker met de gevoeligheid die u hebt, aanvoelen dat daar een energie, want de geest is energie, aanwezig is. Het beste is dat u dat gewoon aanvaardt, waarneemt maar niets op doet of niet op reageert. Dan gaat u ook het gemakkelijkst de boodschap, die eventueel aan u wilt gegeven worden: “Het gaat u goed” of zo verder, kunnen aanvoelen. Op het ogenblik dat u zich focust op wat aanwezig is, bouwt u voor de stof een barrière op, begrijpt u? Dus, dat moet je niet doen. Je gaat gewoon in gedachten en je zegt: “Kijk, als je mij iets wilt meedelen, doe maar.” En voor de rest laat je het los. En dan ga je opmerken dat je misschien in gedachten plots iets weet of iets aanvoelt. En dan weet je: “Oké, dat was wat deze kennis van mij eigenlijk nog aan mij wou overdragen.” Het kan soms voorkomen dat het de persoon zelf is, die overgegaan is maar het kan ook één van de begeleiders zijn, die aanvoelt dat er bij u ergens toch een gemis is, die dat op die wijze wilt opvullen. Dus het is niet altijd zeker dat het diegene is, die is overgegaan.

  • Hoe kan ik een onderscheid maken tussen astraal of een entiteit? Moet ik dat voelen?

O, dat is heel simpel hé. Astraal ontstaat door de energie, die rondom u genomen wordt, heeft niets met een entiteit te maken. Astraal kan ook alleen maar blijven bestaan op het ogenblik dat u er energie aan geeft, aandacht aan geeft. Als u er geen aandacht meer aan geeft en ook geen energie meer aan geeft, dan verdwijnt het astrale wezen vanzelf; het lost op, bij wijze van spreken. Of het gaat ergens anders proberen energie te halen.
Wanneer je te doen hebt met een entiteit die, om welke reden ook, met u contact wilt hebben, ja, daar is een totaal andere verhouding. Die zal gewoon u, wanneer het u past, de boodschap, als die er is, u doorgeven. Begrijp je? En die zal u dan ook niet verder lastigvallen. En dat is het grote verschil met een astrale figuratie. Een astrale figuratie kan niet blijven bestaan zonder het nemen van, hier of daar, energie, meestal via gedachtebeelden en zo verder. Geef je daar geen aandacht meer aan, moet ie verder gaan zoeken of verdwijnt. Maar een entiteit verdwijnt nooit; die energie is er en die blijft. Maar als dat iemand is, die met u iets te maken heeft en die werkelijk u iets wilt meedelen, gelijk wat, zal die dat op een wijze doen die u het beste gaat, en wanneer het gebeurd is, zal die gewoon u uw gang laten gaan. Die gaat niet aan u gaan kleven, om het zo te zeggen.

Meditatie: Twee groepen laten samenvloeien tot één krachtig geheel.

Lieve mensen, zet jullie even gemakkelijk, ontspan u en ga gewoon mee met hetgeen ik vertel. Luister gewoon naar de klanken, naar de woorden. Hetgeen wat we met deze meditatie gaan doen, is: jullie laten samenvloeien, jullie één krachtig geheel laten worden, omdat je dan zo, als je hier buiten gaat, één geheel bent en op elkaar kunt rekenen. En dat is toch niet onbelangrijk in een tijd als deze.
We zitten hier gewoon rustig nu samen. Vergeet even wie u bent. Word even deel van de groep. We laten gewoon onze energievelden vrij. Daarmee bedoel ik: zoals we hier in deze beperkte ruimte aanwezig zijn, laten we gewoon onze aura’s samenvloeien. Die kracht, die energie, die fijnstoffelijke waarde, daar maken we één mooi geheel van, één krachtig geheel. En bezie dat als zijnde een koepel van lichtende energie. Een koepel die een blauwachtige tint uitstraalt. Want blauw is de kleur van het geestelijke, van het spirituele. En dan zie je hoe vanuit de kosmos een lichtstraal van goudgeel licht op deze koepel komt. Deze koepel opent zich en laat deze lichtstraal binnen en we worden allen omkleed door dat goudgele licht. Dat goudgele licht dat voor ons betekent: harmonie. Dat voor ons betekent: eenheid, kracht, liefde. En zo vullen wij deze ganse koepel met positieve, krachtige harmonie. De gedachten gaan door, de gedachten wisselen uit. Alles vloeit en mengt zich. We worden één groot stralend energieveld. En dan zien we hoe langs de zuilen van het goudgele licht er een inval is, er een omkleding is van helder wit licht, van pure kracht, van pure energie. En deze kracht en energie omsluit deze blauwe koepel, maakt één krachtig geheel. En doordat dit witte licht deze mooie blauwe koepel met zijn goudgele inhoud omsluit, kunnen we zeggen dat we volledig opgenomen zijn in de kosmische kracht, in de eenheid. Want dit witte licht is het licht van de Bron, het licht van de Vader of hoe je het ook omschrijven wil. Maar het geeft ons de kracht, het geeft ons de zekerheid dat we, één zijnde met deze energieën, ons stoffelijk voertuig niet alleen qua energie laden, harmonischer maken, maar geestelijk ook meer inzicht bijbrengen. En zo openen we de deuren tussen ons stoffelijk denken en ons geestelijk denken. Zo openen we de deuren niet alleen tussen de stof en de geest, maar ook tussen al de entiteiten die samen hier met ons deze krachtsopbouw volvoeren. Wij vloeien samen, wij zijn één. En dan, mijn beminde broeders en zusters, vraag ik u: neem iemand in uw gedachten, waarvan u weet die op dit ogenblik hulpbehoevend is en verlangt hulp te krijgen. En breng deze persoon in het midden van de stolp, waar alles samenvloeit. Maak deze persoon deel van deze kracht die we hier opbouwen. Zie hoe die kracht deze persoon omsluit, hoe deze kracht, deze harmonie, dit licht inwerkt, positief een meerwaarde geeft, zodat je niet alleen zelf door dit gebeuren meer waarde hebt, maar dat je dit tegelijkertijd kunt delen, doorgeven, want dat is een van de belangrijkste taken van mens-zijn. Doorgeven. En dan zal je opmerken dat degene die je nu in het licht plaatst, verandering ondergaat. Misschien niet de verandering die jij in uw gedachten hebt, want daar gaat het niet over. Het gaat er hem over dat degene, die jij in gedachten hebt, de juiste hulp krijgt, de juiste steun en die kan soms verschillen van hetgeen wat wij wensen of denken. Maar daar moeten we ons van kunnen distantiëren. We moeten kunnen de grootsheid hebben van iedere geest, iedere mens de vrijheid te geven van met de kracht, die hij of zij ontvangt, het juiste uit te voeren, het juiste te laten volvoeren, te laten voltrekken en ons daar dan ook goed bij te voelen. Wat het resultaat ook moge zijn. En als we dat voor onszelf kunnen bevestigen, dan hebben we een eerste proef, om het zo te zeggen, van werken met energie met goed resultaat, een zeer goed resultaat afgelegd. Want dat is de werkwijze die steeds weer, misschien onder andere vormen, misschien weer onder andere condities voorkomt. Iemand helpen maar hem de volle vrijheid laten van met hetgeen wat hij of zij ontvangt, te doen wat het beste is. En zo zijn wij één, hebben wij onze gedachten geconcentreerd op degene die we wilden helpen. Zo zijn alle krachten samengevloeid. Zo hebben al onze fijnstoffelijke lichamen en onze geestelijke lichamen een eenheid bereikt, een kracht bereikt die oneindig groot is. Dit gevoelen, dit beeld, beminde broeders en zusters, legt dit vast in de kern van uw wezen. Legt dit gevoelen vast zodat, wanneer het nodig is, u gewoon terug op deze groep, zoals hij hier nu is, zoals u hem nu kent in de stof, kunt instellen en terug de kracht waarmaken. Want wanneer u terug dit beeld creëert dat we nu hebben opgebouwd, dan zet u terug hetzelfde mechanisme, dezelfde krachten in werking. Dan hebt u de mogelijkheid om steeds weer opnieuw, stoffelijk gezegd, een wonder te verrichten. Want u bent één met de Bron. U bent één met de Vader en u bent gesteund door al diegenen die nu rondom u aanwezig zijn, stof of geest, dat maakt niet uit. Het is een eenheid.
Zo hebben we de kracht opgebouwd. Zo zijn we deel van de kracht. Laat de kracht gewoon vloeien zoals, bij wijze van spreken, een waterval zijn weg zoekt. Zoals bij wijze van spreken een fontein zich open plooit en de waterdruppels naar alle kanten laat gaan. Elke druppel is een volwaardige kracht. Wij zijn één, één. Vanuit deze eenheid sturen wij het licht. Deze kracht bevestigt de eenheid in deze groep. Deze kracht bevestigt de mogelijkheden die aanwezig zijn. Deze kracht is de ware band, de ware harmonie van allen die hierbij betrokken zijn. Dit zij bevestigd in de naam van Hem, die mij deze opdracht heeft gegeven.
Mijn beminde broeders en zusters, u hebt nu het beeld van deze krachtbron. Sla dit beeld in u op en kom rustig terug tot uzelf. Voel uw verbondenheid en hou deze verbondenheid, deze moet u niet opheffen. Wanneer u in groep wilt werken, dan is de binding met elkaar van groot belang. De binding maakt dat er een wisselwerking kan zijn. De binding maakt dat de verschillen opgeheven worden en dat het individu toch onafscheidelijk deel van de groep wordt. Heb geen angst, u verliest uw individualiteit niet. U blijft wie u bent, u krijgt alleen een meerwaarde omdat u deel bent van al de rest. En zo kunt u met deze energie ook de wereld rondom u, de mensen rondom u, beter aanvaarden, beter benaderen omdat in de kracht van de eenheid ook het aanvaarden van het andere aanwezig is. En wanneer u het andere kunt aanvaarden, of dat u daar nu mee akkoord gaat of niet, ach, dat maakt niet uit. U hoeft niet met alles akkoord te zijn. Maar als u kunt aanvaarden dat de ander anders is dan u, dan bent u ver vooruit. Dan kunt u uw weg van geestelijke ontwikkeling rustig verder gaan zonder dat het stoort dat er andere meningen zijn, dat er andere gedachten zijn. Dan kunt u de waarde beseffen van elk individu, van elk zijn eigen tekening, zijn eigen persoonlijkheid. Dan hebt u de kracht van alles wat in deze groep zich ook manifesteert.
En zo hebt u vanavond een eenheid gevonden, een eenheid, een kracht, een harmonie, een energie waarmee u in de komende tijd rustig verder kunt werken, verder kunt bouwen aan uw eigen leven, verder kunt bouwen aan uw weg van bewustzijn.
Dan kunt u rustig terug tot u zelf komen, helemaal ontspannen zijn, helemaal rustig.

image_pdf