Vragenavond en voorbereiding Midwinter 2005

image_pdf

13 december 2005

Zoals gewoonlijk aan het begin van een avond als deze willen wij u erop attent maken dat je zelfstandig hoeft na te denken en dat wij, sprekers van gene zijde, niet alwetend noch onfeilbaar zijn. Daarin verschillen we niet veel van de mens. Het is belangrijk dat je daar toch altijd rekening mee houdt.

Wij hebben vanavond voorzien dat dit een vragenavond wordt omdat we opgemerkt hebben ook dat er nogal veel mensen met redelijk wat vragen rondlopen, maar voordat u de eerste vraag mag stellen, ga ik u een mededeling doen die rechtstreeks komt van de leiding van de Witte Broederschap en de daaraan gelieerde groepen.

Het betreft de zonnewende die we binnen enkele dagen gaan meemaken waardoor dus het licht langzaam maar zeker zal terugkeren, om het in menselijke termen uit te drukken.

Dit jaar is er besloten, gezien de omstandigheden en de evolutie op aarde en alles wat u nog in de komende maanden te wachten staat, dat tijdens deze zonnewende er een net zal gevormd worden rond gans de wereld. Een net, op deze wijze dat het op een zelfde moment aan kracht, aan licht, om het zo uit te drukken, op deze aarde zal laten inwerken.

Hoe gaat het tewerk gaan? Het is heel simpel. Het is niet de bedoeling dat, en dat is een beetje in tegenstelling tussen al wat rondverteld wordt, maar het is alleen aan groepen als deze dat deze boodschap gebracht wordt. Het is niet de bedoeling dat met deze zonnewende mensen in groep gaan samenzitten en van alle mogelijke rituelen gaan uitvoeren. De bedoeling is dat ieder individueel, en ik benadruk dit: individueel, zich deze dag, en dit is 21ste en dit weet iedereen, deze dag even enkele ogenblikken terugtrekt en mediteert over volgende zaken:

Eerstens: hoe is mijn verhouding, hoe is mijn wisselwerking tussen mezelf en de kosmos? En in het bijzonder: hoe is de wisselwerking tussen mij en de aarde?

Ten tweede volgt daaruit dat u zich ook instelt op licht, op het kosmisch licht. En dat u u hier ook voor uzelf de vragen stelt van: hoe voel ik dit aan, hoe werkt dit op mij in, wat kan ik betekenen wanneer ik de harmonie opbouw tussen mij en deze bronnen voor mijn leefomgeving, voor de planeet waarop ik leef?

Verder, een derde punt is: dat je nadenkt over wat je in de komende tijd eigenlijk voor uw geestelijke ontwikkeling over hebt. Wat je eigenlijk er wilt voor doen. Dit is heel belangrijk. Want tot hiertoe, voor de meesten onder jullie, heeft alles zich beperkt tot een beetje leren, maar langzaam maar zeker ga je opmerken dat de tijd aanbreekt dat je zelf tot handelen zult moeten overgaan. In sommige gevallen zul je dit spontaan kunnen, in andere gevallen zul je door de omstandigheden bijna gedwongen zijn. En het is dan toch interessant op voorhand te beseffen van: kijk, dit wil ik bereiken, daar wil ik naar toe, dit kan voor mij eigenlijk de juiste weg zijn die ik ga.

Wanneer je over deze punten op de 21ste nadenkt, dan ga je automatisch gelieerd worden met de velen, en dit is niet alleen in de stof maar ook met diegenen die in de geest bezig zijn, met dus de terugkeer van het licht voor dit halfrond. Het is in die mate dan, voor diegene die aan het mediteren is, eigenlijk een opgenomen worden – om het zo uit te drukken – in de grote lichtende krachten die vanuit de kosmos de aarde gaan overspoelen. Dit zal inhouden dat in de tijd daarna waarschijnlijk vele dingen zullen wijzigen. Voor de ene mens zal dit al uitgesprokener zijn dan voor de andere. Maar voor iedereen zal hierdoor in zijn dagdagelijks gebeuren, ook in zijn omgeving en zijn relatie met de aarde, bepaalde wijzigingen kunnen optreden. Het is nu niet de bedoeling dat we hier verder op ingaan. Het is de bedoeling dat u – ieder voor zich – op de 21st dus deze meditaties uitvoert.

Wat er dan van belang is, is het volgende: dat u, wanneer u geraakt wordt door deze krachten, u concentreert op volgende gedachtebeeld: dat de harmonie en de eenheid die u ervaart tijdens uw meditatie, dat deze energie de nacht van 21 december op 22 december om 3uur ’s morgens voor deze streken vrij komt. Dit wil niet zeggen dat jullie ’s nachts om 3 uur moeten wakker zijn. Neen, het mechanisme werkt als volgt: wanneer u, in de uren daarvoor, dus uw afspraak nakomt en dit meditatiegebeuren uitvoert en u instelt dat uw kracht, uw harmonie om 3 uur ’s nachts vrijkomt, dan zul je op dat moment – en voor hier is het 3 uur, maar u verstaat dat dit voor het halfrond op veel plaatsen een andere tijd is, maar die accordeert met de aardse tijd van hier – dus allemaal verbonden zijn. Eenzelfde ritueel gebeurt op het andere halfrond onder andere condities. Met als gevolg dat niet alleen hier voor uw streken of uw noordelijk halfrond deze lichtinwerking zal plaatsvinden, maar dat deze even sterk zal zijn op het zuidelijk halfrond. Je zult dan zien dat langzaam maar zeker in de komende dagen daarna veranderingen optreden. Niet alleen veranderingen die u zult opmerken rondom u, maar ook veranderingen in uzelf. Het is dan evident dat u in de dagen daarna tracht van dagelijks toch een tijdje vrij te maken om over het gebeuren na te denken.

Dit wil niet zeggen dat je met de feestdagen die in het verschiet zijn u moet onttrekken aan een gezellig samenzijn, maar in de dagen die komen, mag voor jullie niet in de eerste plaats de consumptie – zoals ze nu gaat – en de noodzaak dat de mensen denken dat men enkel maar Kerstmis en Nieuwjaar kan vieren met een rijk gedekte tafel en met vele cadeaus, dat mag niet in deze tijd voor jullie een bepalende factor zijn. Ach, het mag een bijkomend gegeven zijn, een randfenomeen, maar het belangrijkste is dat u gedurende deze periode vooral de rust dagelijks in uzelf kunt ervaren, de harmonie, de eenheid met de grotere krachten die dan over de aarde komen. Want ik kan u wel zeggen dat we hier spreken over een zeer grote golfbeweging die redelijk sterk gestuurd wordt vanuit de geestelijke leiding om op de aarde weer veranderingen en verbeteringen mogelijk te maken.

Deze periode zal redelijk lang aanhouden en daarom is het ook zo belangrijk dat op veel verschillende punten tegelijkertijd dit gebeurt. Je bent hier een kleine groep, een negental personen, dus het kan op negen verschillende plaatsen voor deze groep plaatsgrijpen. Als u dan begrijpt dat we op dit moment ter beschikking hebben voor deze westerse regio van verschillende tientallen groepen zoals die van jullie, kunnen we een redelijk sterk netwerk opbouwen. En het is niet alleen van de groepen die wij sturen, er zijn nog veel meerdere aanverwante groeperingen bij betrokken, die elk trachten hun leden op deze wijze, of hun medewerkers, op deze wijze te sturen om dus te komen tot een werkelijk juiste en voor de aarde opbouwende vernieuwende reactie.

Ik denk dat ik op deze wijze ongeveer het voornaamste naar voor heb gebracht dat jullie dienen te weten. Dus kort geresumeerd zou ik zeggen, lieve mensen: maak van 21 december een dag die voor u meditatief waardevol wordt. Stel u in op 3 uur ’s nachts, en dan kun je gerust de tijd die komt rustig afwachten en op de juiste wijze reageren op de zaken die gaan gebeuren.

Zo, dit was hetgeen mij opgedragen was door de geestelijke leiding om u dit eerst mede te delen.

Dan kunnen we beginnen aan het tweede gedeelte. Dus vanavond gaan we in dit deel vragen beantwoorden. In of na de pauze, zou ik zeggen, zullen we vooral het meditatief gedeelte aan bod laten komen. Willen jullie dan zo vriendelijk zijn uw eerste vraag te stellen?

Vragen.

 • Broeder, in de lering over het derde oog werd een oefening gegeven waarbij we de mineralen of bepaalde metalen via het derde oog kunnen instralen. Dus, dat luidt als volgt: “Vertrek vanuit je eigen individualiteit en leg vervolgens de link met de groep. Dus dan kun je een bergkristal of een goudgeel medaillon of een ring enkele minuutjes tegen het derde oog houden en er bewust kracht in brengen.” Ik heb daar een beetje problemen met ‘het bewust kracht in brengen’. Komt die kracht dan vanuit het derde oog?

 Kijk, ik denk, wanneer u even terug nagaat van wat jullie als oefeningen gekregen hebben, de essentie van de oefening steeds is dat je werkt in harmonie. Wanneer je dus via uw derde oog kracht uitstraalt, moet je het zo bekijken of aanvoelen dat het niet alleen kracht is die uw lichaam eigen is, maar dat je – en dit is toch zeker voor jullie een evidentie – vanuit het Goddelijke, vanuit de Bron, deze krachten laat overvloeien. Nu kunnen daar verschillende benaderingen zijn.

Sommigen van jullie zullen nog steeds de Bron buiten zichzelf leggen. D.w.z. dat zij de kracht ergens vanuit het universum voor zich visualiseren om zo via zichzelf over te dragen. Anderen zijn zover gevorderd dat zij de kracht van de Vader vanuit zichzelf ervaren en deze op deze wijze kunnen overdragen. Het zal een beetje afhangen van individu tot individu en ook in hoeverre je het kunt aanvoelen. Maar wanneer ik de zaken voor jullie bekijk, zijn beide werkwijzen heel goed en werkbaar. Je moet alleen opletten dat, wanneer je zaken instraalt, op welke wijze ook, hier is nu gesproken over het derde oog, maar ik kan mij voorstellen dat iemand zegt: “ik ga een glas water magnetiseren; dan straal ik het ook in”, dat je steeds de link legt naar het hogere; omdat wanneer je dit niet doet, je wel eens teveel van uw eigen energie, uw eigen potentiaal zou kunnen overdragen, met als gevolg dat je wel een krachtig voorwerp of een sterk glas gemagnetiseerd water hebt, maar dat je zelf zo flauw bent als een espenblad. Is dit duidelijk genoeg?

 • Ja broeder, als ik mijn meditatie in de groep zet, is het mij opgevallen dat ik bij een aantal personen een andere naam vastkrijg. Is dat inbeelding van mij?

Neen. Kijk, wanneer u zegt: “op het totaal gegeven van de groep instelt, op meditatief gebied”, dan kan het best zijn dat u bepaalde waarnemingen doet die eigen zijn aan bepaalde personen binnen de groep. U mag niet vergeten dat eerstens je het stoflichaam wel ziet maar tweedes dat, wanneer je in meditatieve gedachte aan de groep denkt, je vooral linken legt met het geestelijke gedeelte van de groep. D.w.z. dat je – dat verbaast jullie misschien, zou niet mogen je zou het moeten weten – eigenlijk harmonieert met de bevoertuiging van de stoffelijke persoon die je kent. En in sommige gevallen kan het zelfs zijn dat de stoffelijke persoon zijn geestelijke bevoertuiging u gekend is vanuit vroegere geestelijke samenkomsten aan onze zijde of, wat ook kan zijn, en zeker in het geval van deze groep voor sommigen, hebben zij al samen, stoffelijk, geleefd. Dit houdt in dat daardoor herkenningen ontstaan op het geestelijk niveau. Op het geestelijk niveau heeft ieder van u een eigen naam; een naam die hij, wanneer hij aan onze zijde is, meestal zal trachten te behouden, omdat hij op dat ogenblik vindt dat die naam voor hem de meeste uitdrukking heeft van de totaliteit van het bestaan dat hij als geest, onder verschillende incarnaties, stoffelijk enz., heeft doorgemaakt. Op dat ogenblik kan je krijgen dat herkenningen plaatsgrijpen en dat je die echte naam van een persoon waarneemt. Het is zelfs niet noodzakelijk – en dit is misschien voor de stofmens wel grappig – dat de stofmens de naam zelf moet kennen. Het kan best zijn dat uw eigen geest voorlopig zijn eigen identiteit voor het stoflichaam, dat het eigenlijk maar een voertuig is dat hij gebruikt, terzijde houdt om te voorkomen – en dikwijls is dit wel zo – dat er in de hersenen bepaalde spanningen zouden ontstaan. Dus, wanneer u zegt: ik neem soms andere namen waar, kan dit perfect.

Een tweede punt daarin is ook een mogelijkheid dat je, wanneer je op de groep aanzet, niet alleen het beeld krijgt van de stoffelijke leden van de groep, maar dat je ook nog een beeld krijgt van het grote aantal entiteiten die zich op dit moment hier met deze groep bezighouden. Ook daar weer kan een naamsmanifestatie ontstaan om een betere wisselwerking tussen uw geest, uw stof en onze zijde te verkrijgen. En ik denk dat ik dan zo ongeveer het juiste daarop gezegd heb.

 • Broeder, ik zit nog altijd in de knoei met de afscherming. Ofwel scherm ik teveel af, ofwel heb ik het gevoel dat ik gaten in mijn afscherming heb, maar het blijkt dat daar bij mij toch iets niet klopt. Kunt u mij zeggen wat?
  Ik ben ondertussen zover dat ik niet meer afscherm, omdat ik het gevoel heb dat ik dan nog meer veroorzaak dan wanneer ik wel afscherm.

Wanneer je over afscherming praat, moet je eerst en vooral nagaan: waarom scherm je je af? Je gaat je afschermen op het ogenblik dat je aanvoelt dat er iets fout loopt, dat er bv. krachten, energieën u belagen die niet behoren tot de lichtende krachten of niet behoren tot uw harmonie. Op het ogenblik dat u zich dan afschermt, dan werkt dit, dan is er geen enkel probleem aan de hand.

Wanneer u echter te pas en te onpas u gaat afschermen, dan is de vraag: voor wat schermt u zich eigenlijk af?

Als u een meditatie doet, bv. in deze groep of over deze groep of zelfs als u gewoon mediteert over licht of u mediteert gewoon over een uitspraak van één of andere meester, dan hoeft u zich niet af te schermen. Dat is voor niets nodig. Ik begrijp dat men hier tijdens de lessen jullie geleerd heeft hoe je moet afschermen. Dat is logisch, vooral wanneer je bepaalde experimenten wilt uitvoeren. Hier zijn in sommige gevallen door sommige sprekers wel al eens magische trucs naar voor gebracht en dan is het wel best, als je op die terreinen u beweegt, dat je weet wat je doet en dat je voorkomt dat je een of andere aanhechting krijgt. Maar vanuit dat punt, dat toch een oefening is en een randfenomeen, vertrekkende om te zeggen: wij schermen ons permanent af, dat zie ik niet als zijnde een heel goede ingesteldheid.

Want dan is de vraag: waar gaat u zich overal tegen afschermen? U gaat, in uw gedachte, dan waarschijnlijk meer oproepen dan noodzakelijk is. Want wanneer u wilt mediteren over licht, over harmonie, over liefde, noem maar op, dan hoeft u zich op dat ogenblik niet af te schermen. Want als u begint: ik ga mij afschermen tegen alle boze krachten, tegen alle demonen, tegen alle duister, dan bouwt u al, voor u het beseft, een verkeerd gedachtebeeld naar uw meditatie toe op en dit is niet noodzakelijk. Dit is zoals je zou kunnen vertellen in gevechtsport: de beste afweer is meegaan en niet tegenzetten. En op het ogenblik dat u over licht mediteert, of over harmonie, of over de Vader, geeft niet over welk onderwerp, of over deze groep, moet je beseffen dat al het andere hierdoor gewoon zich terugtrekt. Want het duister heeft geen oog voor het licht, integendeel.

 • Als ik het nu praktisch doortrek …. als ik werk naar anderen toe, zolang ik mij dan verbind met het hogere, heb ik dan de afscherming eigenlijk niet nodig, want dan ben ik eigenlijk beschermd door het licht.

 Maar wat bedoelt u: “als u werkt naar anderen toe”?

 • Op de moment dat iemand komt om hulp of die komt in mijn zaak en ik tracht die te helpen.

Maar, mag ik even toch hier een paar zaken duidelijk stellen? Eerstens, wat de geestelijke groep aangaat, is geen zakelijk geheel. Wat u doet in het dagdagelijkse leven om aan het bestaansmogelijkheid te komen, is iets anders dan wanneer hier iemand in de groep vraagt: kunnen we gezamenlijk iemand helpen? Wanneer je werkt vanuit deze groep om gezamenlijk iemand te helpen, dan wordt er verondersteld dat u werkt met licht. U doet dit omdat u in harmonie bent met het geheel.

Wanner je zakelijk werkt, of je nu koffie verkoopt of je doet iets anders, je bouwt huizen of je hebt een andere zaak, ik scherm mij af, is dat uw volste recht. En dan willen diegenen die u respecteren zeker niet de moeite doen om u te helpen. En de anderen die het niet goed menen, daar ben je tegen afgeschermd. Alleen zul je dan opmerken dat er in uw leven op dat ogenblik veel zaken niet meer gebeuren. Want u blokkeert vele mogelijkheden. Vergeet toch niet dat, en dat geldt voor ieder van de aanwezigen hier, heel veel van hetgeen je denkt niet alleen uit uw hersenen stamt. Ach, de mens veronderstelt dat wel, maar er zijn zeer veel entiteiten aan onze zijde die wanneer er ergens problemen opduiken, vragen opduiken, bereid zijn om te helpen. En wanneer je vanuit een positieve ingesteldheid naar mensen toe helpt, en of dit nu, zoals u zegt, met kaarten is of dat is een arts die het doet met zijn kennis of het is een ingenieur die een bepaald systeem wilt ontwikkelen, noem maar op, zelfs kan het een ambtenaar zijn, wanneer die ergens met een probleem kampt, zullen er aan onze zijde, wanneer u gewoon openstaat, wel steeds entiteiten zijn die daarop inspelen. En wat de leden van deze groep betreft: jullie zijn een beetje, en ik zeg dit niet zo graag maar toch is het zo, geprivilegieerd omdat er harmonieën, eigenlijk vaste harmonieën, ontstaan tussen de entiteiten die deze groep trachten te sturen en de personen die in deze groep aanwezig zijn.

Dus wanneer jullie gewoon nog maar met iets bezig zijn en u stelt u open, dan krijg je gewoon wat voor u het juiste is. Zo simpel werkt het.

 • …. het ging mij over afscherming naar diegene die de hulp vraagt, omdat er dikwijls een energieverlies is van mezelf naar de persoon. Dus ik stel: als ik mij dan instel op het hogere, hoef ik die afscherming niet te maken, want dan krijg ik een doorstroming van positieve kracht en dan kan het negatieve mij niet raken. Daar wou ik naartoe.
Maar u moet goed luisteren wat er gezegd wordt.

Kijk, hoe kan een arts iemand helpen die hulp vraagt, die ziek is, wanneer hij zich afsluit voor wat de persoon naar voor brengt? Ik stel dit nu zo om het u duidelijk te maken.

Als de arts zou zeggen: ik wens daar geen deel aan te hebben, zal hij nooit een goede arts zijn en zal hij nooit een juiste diagnose kunnen stellen. Op het ogenblik dat hij zich openstelt voor die persoon zijn probleem, zal hij een juiste diagnose via zijn aanvoelen enz. kunnen stellen. Wilt dit daarom zeggen, omdat de arts vanuit zijn gedrevenheid anderen te genezen en te helpen zich voor dit openstelt telkens daardoor ziek moet worden? Nee, toch. Dat is een verkeerde benadering van de feiten. Wanneer iemand naar u toe komt met de bedoeling van uw energie weg te nemen, om het zo te zeggen, zoals u het hier naar voor wilt brengen, dan kunt u zich, wanneer u dat zou aanvoelen, wanneer iemand zou parasiteren, u afsluiten, u afschermen en dan kan die persoon dat niet. Maar op het ogenblik dat u zich dan afschermt tegen het geparasiteer van die persoon, moet je wel beseffen dat je die persoon niet meer kunt helpen. Want je kunt ook niet meer in die persoon als dusdanig doordringen om aan te voelen wat er nu werkelijk gaande is.

 • Broeder, het klinkt me allemaal heel tegenstrijdig met wat tevoren gezegd is. Op een bepaald moment is er gezegd: kijk, als je afgeschermd bent, kan je wel nog met krachten naar andere mensen toe werken. Ik versta hier toch wel iets anders dan wat u daarnet heeft gezegd. Dus dan is mijn vraag eigenlijk: als u afgeschermd bent …

Mijn waarde broeder, u verstaat iets anders omdat u lineair denkt en daardoor beperkt u uw denken. Hier is niets anders gezegd. Wat ik hier vanavond naar voor breng, is niet in strijd met wat andere broeders hier naar voor hebben gebracht op hun eigenste wijze.

Wanneer ik in dit voorbeeld zeg: er is iemand die op uw energie wilt parasiteren, dan schermt u zich daartegen af. Dan bent u niet meer in staat van door te dringen tot die persoon om eventueel te helpen. Ik denk dat dit voor iedereen begrijpelijk is. Daarmee is niet gezegd, en daar zit de kronkel, dat u niet naar anderen die uw hulp nodig hebben, kunt helpen. U kunt u perfect afschermen voor persoon A, die dus naar u toe parasiterend optreedt, en tezelfdertijd openstaan voor persoon B, die uw hulp nodig heeft. En wanneer men u hier zaken naar voor brengt, ik weet wat hier onder jullie leeft, jullie denken: de ene entiteit legt ons iets uit en de volgende maal komt er een andere entiteit en die legt ook iets uit. En de fout die nogal gemaakt wordt, en neem mij niet kwalijk de uitdrukking, is dat je meestal maar gedeeltelijk hebt opgenomen wat er gebracht is; dat je meestal vanuit dat gedeelte een verkeerd vergelijk gaat trekken, omdat – en dit is begrijpelijk voor een groep als deze – we van in het begin geprobeerd hebben hier een variant van sprekers vanuit verschillende invalshoeken aan het woord te laten die, elk op hun eigenste wijze, hun ervaring naar voor brengen.

Dit ligt totaal anders dan wat vroeger door de groep van de Orde der Verdraagzamen naar voor is gebracht. Want zij werkten in één lijn en zij brachten af en toe een gastspreker en wanneer die gastspreker dan dingen ging zeggen die niet in die lijn pasten, werd dit gezegd en werd er achteraf een bepaalde commentaar aan gegeven. Maar die lineaire werking was een werking die perfect paste in de vorige eeuw en in het afsluiten van een tijdperk. Dit heeft mogelijk gemaakt van zeer veel zaken naar voor te brengen en zeer duidelijk te stellen.

Nu zitten we echter in een totaal ander gegeven. Er is in het brengen van de lering nu een veel groter spectrum van invalshoeken die we naar voor schuiven. Daarom wordt er zo sterk ook steeds weer het accent gelegd dat je erover moet nadenken; dat je zelf moet nadenken en tegelijkertijd wordt het accent gelegd dat wij ook niet onfeilbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat wij hier iets vertellen waarvan wij overtuigd zouden zijn dat het niet klopt of niet waar is. Dat kan ik u verzekeren dat wat de sprekers naar voor brengen en volgens de ganse groep waarin we zitten, volgens die het juiste is of het meest juiste dat zij op dat ogenblik, volgens hun mogelijkheden, kunnen ervaren en naar jullie vertalen. Maar dat houdt ook in dat er wel degelijk zaken zijn die, wanneer bv. een broeder met een oosterse achtergrond iets brengt, dit totaal anders kan zijn en nochtans inhoudelijk hetzelfde, dan dat gebracht is door bv. een broeder van Zuid-Afrika. De kern is gelijk; alleen het brengen en de uitleg kan verschillen. En dit is dan ook weer één van de grote rijkdommen van de lering die jullie als groep krijgen. Je zit niet meer op één snelweg, maar je krijgt een beeld en een mogelijkheid die eigenlijk voor jullie aarde omvattend is.

Ach, ik ben een beetje afgeweken, neem mij niet kwalijk. Maar ik denk dat dit, voor de meesten hier aanwezig, wel een kleine verduidelijking inhoudt.

Dus, kort samengevat, mijn lieve broeders en zusters: afscherming, wanneer je aanvoelt dat je door iets demonisch, duister belaagd wordt: heel goed. Omsluit u met licht, is geen enkel probleem. Maar voor al het andere: blijf gewoon open en je zal zien: het zal u goed gaan; u zult de juiste inspiratie ontvangen. En wanneer je, en daarmee sluit ik het af, dit onderwerp, wanneer je beseft dat de Vader in u is, want dit is de kern van de nieuwe tijd, lieve vrienden: God is niet meer daar ergens in de kosmos. In Aquarius zal het bewustzijn van de mens zover moeten komen dat hij of zij beseft dat God in hem is en dat je eigenlijk een onafscheidelijk deel bent daarvan. Dan moet je beseffen dat vanuit de Bron, Die in u aanwezig is, je eigenlijk door niets meer belaagd kunt worden.

Maar goed, dat is nog een ervaringsweg die voor velen openligt en die niet direct een haalbare kaart is voor de meeste stofmensen die nog meestal wel invloeden hebben van vorige tijd.

Zo, zijn er nog dringende vragen?

 • Ik probeer te werken met die 2e werkelijkheid en ik heb meer het gevoel dat dat niet lukt dan dat dat wel lukt. Maar het is me niet echt duidelijk: lukt het misschien wel en zie ik de signalen niet of lukt het niet, en dan is de vraag: waarom niet? Is het omdat ik niet gedetailleerd genoeg een beeld opbouw of is het omdat ik er niet voldoende zelf in vertrouw of geloof of iets dergelijks?

Wanneer iemand een 2e werkelijkheid opbouwt en je blijft die 2e werkelijkheid aanzien als een 2e werkelijkheid, dan heb je in principe muren voor u opgericht. Kijk, tracht het zo te zien: je wilt iets opbouwen, je werkt daaraan, je vormt het beeld. Op het ogenblik dat je het beeld gevormd hebt, moet het uw werkelijkheid zijn en moet je kunnen afstappen van de idee dat het buiten u is. Je moet die werkelijkheid die je opgebouwd hebt, gaan beleven en ervaren zoals het alle dagdagelijkse. En dan zul je zien, dan functioneert dit. Op het ogenblik dat ge er zelf van overtuigd zijt van: dit werkt, dan werkt het. Het probleem is dat je gaat kijken of u afvragen of het wel zo werkt.

Ik zal u trachten een praktisch voorbeeld te geven. Wanneer iemand bv. ziek is en u bouwt het beeld op van: die persoon is genezen. Het is een heel simpel voorbeeld, maar een heel duidelijk. Op het ogenblik dat u zich afvraagt: hoe zou het er nu mee zijn?, breekt die uw eigen beeld opnieuw in stukken. Op het ogenblik dat u erop vertrouwt: het beeld is opgebouwd, de persoon is genezen en u gaat verder over tot de andere zaken van de dag, dan zal de persoon genezen zijn.

Waarom pak ik dit voorbeeld? Dit is een zeer extreem voorbeeld, maar het is reeds zeer veel gebruikt. Het is een toepassing wanneer u bv. naar een voorbeeld van jullie, in jullie cultuur: Jezus, kijkt. Wat deed hij? Juist wat ik hier zeg. Hij zei gewoon tegen de lamme: Sta op, neem uw bed en wandel weg. En dat gebeurde.

Waarom gebeurde dat? Omdat Jezus zelf – en nu wil ik niet zeggen dat u Jezus bent, hoor, maar het gaat hem om de ingesteldheid – op het ogenblik dat hij vanuit zijn kennis toen dit stelde, was hij ervan overtuigd dat dit gebeurde. En toen gebeurde het ook. Ik moet er om de juistheid aan toevoegen, wel bij zeggen dat hij eerst gezegd heeft tegen die zieke: uw zonden zijn u vergeven, om het in jullie taal uit te drukken. Eigenlijk komt het hierop neer dat hij eerst de lamme de idee heeft gegeven dat wat hij in zijn leven misdaan had, volgens zijn idee en volgens zijn religieuze overtuiging, dat dit niet correct was en dat hij dus daardoor een barrière kon breken. En doordat deze lamme dit kon aanvaarden van deze meester, in zijn ogen, viel de barrière weg en kon Jezus zeggen: neem uw bed en ga naar huis. En dit gebeurde. Maar dit gebeurde ook door het feit dat de figuur deze werkelijkheid zag zoals ze moest zijn.

 • Wel ja, maar dan ga ik ervan uit dat het veel gemakkelijker is om dan naar een ander toe die 2e werkelijkheid te creëren, dan als ikzelf de lamme zou zijn en tegen mezelf zou zeggen: en nu sta ik op en ben ik weg; dat dat veel moeilijker zou zijn.

Dat zou je zo kunnen zeggen. Op het ogenblik dat, wanneer u de lamme bent en u beseft wat de bron is van uw verlamming, kunt u dit wel degelijk realiseren wanneer u dit beeld van deze werkelijkheid realistisch omzet, ja.

 • Dus ik kan beter nog wat oefenen op dingen iets verder van mij af?

Ach, of je moet oefenen op dingen verder van u af, durf ik zo niet zeggen, want dan kom je weer in de cirkel van: ik doe het op dingen verder van mij af, dus kan ik kijken of het werkt. En dit is wat de mens toch steeds blokkeert in vele zaken. Hij wilt steeds de bewijzen zien.

 • Ja, ik denk dat mijn vroegere naam dan Thomas was.

Goed, en juist doordat je de bewijzen wilt zien, blokkeer je de mogelijkheden. Op het ogenblik dat je kunt gewoon aanvaarden, gewoon beseffende dat in de kosmos alles eigenlijk mogelijk is, wat u zich ook maar kunt voorstellen, dan kan het zich realiseren, veel sneller dan dat je het stoffelijk kunt begrijpen. Maar, is het niet zo dat jullie allemaal nog een beetje teveel Thomas zijn? Is het niet zo dat jullie nog allemaal de vingers in de wonde willen leggen om aan te voelen dat het toch niet is wat je denkt dat het is.

Kijk, u krijgt oefeningen. Men tracht u van alles aan te leren. En bij de ene zal het één vlotter gaan dan bij de andere. Maar op het ogenblik dat u overtuigd bent van wat u doet, dan zul je opmerken, wat het ook is, het zal zich realiseren.

En dat wil ik als afsluiter dan meegeven: hoe verder de tijd schrijdt, hoe sneller oorzaak en gevolg zich voor de mens zullen manifesteren. Maar voor jullie heeft dit het grote voordeel dat ook, hoe sneller de gedachte er is, hoe sneller het antwoord erop komt. En wees ervan overtuigd dat, wanneer je op deze weg verder gaat, je langzaam maar zeker, dag na dag, meer en meer zult aanvoelen dat je tot meer in staat bent dan dat je ooit van uzelf hebt gedacht. Maar jullie hebben allemaal, spijtig genoeg dat ik het zo moet uitdrukken, een te goed leven achter de rug. En de mens die een te goed leven achter de rug heeft, ach, maar nu moet je niet denken: ja maar, ik niet, en ik niet; sorry, stop met die gedachte. Jullie hebben allemaal, stuk voor stuk die hier zijn, ondanks al wat je meegemaakt hebt, een leven achter de rug dat t.o.v. vele anderen op deze aarde enorm gepriviligeerd is geweest; en nog. En dat is juist jullie beperking. Want waarom, om een simpele vraag te stellen, kan een mens bv. in Zuid-Amerika, die ergens in armoede in de Andes leeft, wél een tweede werkelijkheid onmiddellijk realiseren? Daar moet je eens op nadenken.

Omdat die niet in wezen in armoede leeft. Dat denken jullie. Maar omdat hij leeft in harmonie met eerstens de aarde, tweedes de kosmos, de universele krachten. En daardoor twijfelt hij of zij niet aan de mogelijkheden die daarin verborgen liggen.

Zo, vrienden, ik hoop dat ik voor de meesten onder u toch een beetje licht in de nevel heb kunnen brengen van de onzekerheden die leven in jullie gedachtewereld.

Ik zou zeggen als afsluiting, en dat telt voor iedereen: doe verder. Je bent goed bezig, ieder op zijn eigenste wijze. Stop ermee van te vergelijken met elkaar. Geef ieder het recht zichzelf te ontwikkelen volgens de mogelijkheden die het voertuig heeft en de sturing die de geest eraan geeft. En wanneer je dan vanuit die harmonie als groep verder doet, dan ben je werkelijk voor deze aarde een bijna onuitputtelijke krachtsbron.

Vrienden, ik wens jullie een gezellige, aangename onderbreking toe en nog een zeer geestelijk rijk tweede gedeelte. Het gaat jullie goed.

Tweede deel.

Mij is gevraagd u deze avond mee te voeren in een meditatie die jullie dichter bij de werkelijkheid zal brengen van Midwinter. Mag ik u gewoon vragen mee te gaan met de woorden die ik spreek, de beelden te vormen die ik u toezend, zodat u de werkelijke krachten van dit gebeuren in de kern van uw wezen kunt ervaren.

Meditatie: De kracht van Midwinter.

Laat ons samen de wouden intrekken, de wouden die ongeveer een 4000 jaar geleden dit continent bedekten. Laat ons teruggaan tot de tijd dat God, Die aanbeden werd onder de naam van Bel, regeerde over deze gebieden. Laat ons teruggaan tot het ritueel dat toen volgens de baan van de zon, seizoen na seizoen, werd voltrokken.

Stel u voor: u bent omgeven door wouden, bestaande uit eeuwenoude eiken en beuken. We komen op een plaats die open is in het woud. Het is, zoals vandaag, volle maan. De maan straalt aan het firmament. Het maanlicht valt in het midden van de open plaats. En zie, midden van deze open plaats, omgeven door deze krachtige zuilen van de natuur, is een steen geplaatst; een steen die vooral bestaat uit basalt. In deze steen is een opening gekapt in het midden, een opening die je kunt omschrijven als een halve bol. En zoals vanavond hier boven uw gebouw, dat u zo mooi tipi noemt, de volle maan staat te stralen, stond 4000 jaar geleden deze maan juist boven deze plek en viel het maanlicht geconcentreerd op deze steen, op deze offersteen en bundelde zich in de uitgekapte bol.

Dit was het moment van samenkomst. Vanuit alle windstreken van het continent kwamen we samen. Sommigen hadden daarvoor dagen en weken, in uw tijd uitgedrukt, een zeer zware reis ondernomen. Maar we waren daar en we verzamelden ons rond deze steen, op deze open plaats tussen de woudreuzen. We waren allen gekleed in wit linnen. We droegen allemaal een gouden sikkel. Want dit was het symbool van onze taak. En wanneer wij daar gezamenlijk rond de offertafel stonden, hebben wij de krachten van de kosmos aangeroepen; hebben gevraagd aan Bel om het licht dat komen ging, om de nieuwe seizoenen voor ons mensen vruchtbaar te maken.

En ja, wij offerden. Wat voor u op dit ogenblik onvoorstelbaar is, offerden wij leden van onze gemeenschap. Omdat vanuit deze gave en deze overgave de harmonie zou ontstaan tussen de kracht van Bel, de God zoals u het nu zou noemen, en de aarde waarvan wij afhankelijk waren. En samen sloten wij een kring en vormden één krachtige gedachte aan het licht dat komen ging. En terwijl dit ritueel plaatsvond, waren onze helpers rondom ons, die dankzij hun instrumenten een trilling veroorzaakten die ons allen bracht tot de sfeer van eenheid, van harmonie met het Al-zijnde. De krachten van het vuur werden aanroepen. De krachten van de lucht werden beschreven. De krachten van de aarde werden aangevoeld en de krachten van het water werden geproefd.

En terwijl we één werden dankzij de ritmen van de trommels, dankzij de ritmen van de snaren, terwijl wij één werden met al deze krachten, konden wij overzien wat de toekomst zou brengen, zoals jullie nu langzaam maar zeker geleerd wordt te overzien, te overschouwen wat uw weg is, was het in onze tijd het moment van helderziendheid, heldervoelendheid, om waar te nemen wat we aan onze mensen, ons volk moesten brengen om te zorgen dat hun mogelijkheden zo goed mogelijk in de komende tijd zouden verlopen. Het was een tijd van overdenken. Het was een tijd van één worden met de krachten van de kosmos. Het was een tijd van één zijn met de Bron Die ons alles geschonken had, de Bron die het ons mogelijk maakte op een ongerepte aarde als mens te leven, te werken, te ervaren, te ontwikkelen en de weg naar de Vader te vinden.

En dan, op het ogenblik dat de trommels de gemoederen hadden opgedreven, dat ieder van de priesters in trance was, nam de voorganger de bijl. En dankzij de bijl, het symbool van het religieus denken in die tijd, dankzij die bijl die neergeplant werd in de offergave voor de komende tijd aan de Vader, dankzij dit symbool werd het mogelijk dat de krachten nederdaalden en werden wij geleid door de geesten die ervoor zorgden dat de toenmalige mensheid zich kon ontwikkelen; dat de toenmalige mensheid voor de geest een voertuig was dat de weg naar inwijding, de weg naar bewustwording kon versnellen. Deze krachten openbaarden zich en op het ogenblik dat de offergave vrij kwam, dat de ziel a.h.w. tot de goddelijke kracht opsteeg, waren wij één en ervaarden wij wat het was deel te zijn aan deze oerkracht, deel te zijn aan wat altijd was en altijd zal zijn.

En dan sprak onze voorganger wijze woorden. Dan werd gezegd dat wij allemaal broeders waren. Dan werd gezegd dat wij één waren. Dan werd gezegd dat wij, wanneer we de harmonie met de natuur, met de aarde konden handhaven, een vruchtbare tijd tegemoet gingen. Dan werd gezegd dat alles wat bestond deel was van het geheel en dat niemand, maar ook niemand recht had op iets voor zichzelf te eisen. Want alles, maar ook alles wat bestond, was deel van ieder.

Ja, wij hebben een religie gekend die als basis de gelijkheid tussen de mensen erkende. Wij hebben waarden erkend die daarna vervlogen zijn. Maar dankzij die waarden en die krachten zijn wij erin geslaagd gedurende vele, vele eeuwen de mens de mogelijkheid te geven om werkelijk een stoffelijk bestaan op te bouwen in harmonie met deze planeet. Een harmonie waar jullie nu naar zoeken; een harmonie die de komende honderden jaren waarschijnlijk zich terug zal vormen omdat de nieuwe kosmische heerser die nu zich manifesteert, deze zelfde waarden, deze zelfde krachten naar voor schuift. Besef, mijn lieve broeders en zusters, dat de tijd is aangebroken dat het er niet meer om gaat: wie ben ik? Maar dat het erom gaat: wie zijn wij?, zoals wij toen samen rond die altaarsteen onder volle maan de kracht ervaarden, zoals wij samen vergaten dat wij mens waren, maar opgenomen werden door de ritmen van de klank, door de kracht van de Vader, in het geheel en gezegend door het licht van de maan.

Deze bijeenkomsten die we jaar na jaar hielden en die gedurende zeer lange eeuwen zich voltrokken, hebben ons de mogelijkheid gegeven ons te bevrijden van de stof, hebben ons de mogelijkheid gegeven in de sferen verder te gaan, zodat we nu, vanuit de sferen, trachten jullie bij te staan, trachten jullie terug de juiste weg, de juiste vorm die de mensheid lang verloren is, terug te geven.

Ach, nog veel zal hier verdwijnen. Maar zoals in onze tijd de offergave een bevrijding was voor diegene die geofferd werd, zal ook wat nu gebeurt, wat nu gaat plaatsgrijpen, een bevrijding zijn voor al diegenen die trachten het licht op deze aarde, de harmonie op deze aarde, het evenwicht op deze aarde trachten te herstellen. En vanuit die kracht, vanuit dat evenwicht zal je zien, zullen er nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen ontstaan, nieuwe krachten zich uiten, zal de Vader zich vertonen op een wijze zoals Bel zich aan ons vertoonde, maar nu op zijn eigenste wijze, aangepast aan de tijd van Aquarius, aangepast aan de tijd die nu zijn uiting gaat kennen.

Dat deze krachten bevestigd worden. Dat de harmonie tussen wat eens is geweest en eens zal zijn, volvoerd worden en dat allen die hier aanwezig zijn samen deze kracht, deze verwerking realiseren, tot uiting brengen.

Vrienden, zoals wij 4000 jaar geleden na de samenkomst weer ieder zijn weg ging, uitdragen wat we hadden ervaren, zo laat ook, wanneer binnen enkele dagen de kracht over u is neergedaald, wanneer je één bent geweest met de Vader, u uitgaan, de kracht uitdragende een voorbeeld zijnde voor uw medemens en gevende de harmonie en de liefde van de Vader. En dan zal je één zijn, zo goed met ons, een volk dat ver voor uw mensheid geleefd heeft, maar zal u ook één zijn met uw Meesters zoals een Jezus, zoals een Boeddha, zoals een Mohamed. Want vergeet niet dat al deze krachten, welke naam zij ook dragen, al is het Bel, al is het Jezus, Mohamed, al is het Jahweh, het maakt niet uit, het is de ene kracht die sturende is op deze aarde, die het mogelijk maakt op deze aarde als entiteit te incarneren in een stoflichaam en zo ervaringen op te doen om uw weg naar de Vader, naar de Bron terug te vinden; om de erkenning te vinden van de eenheid die je hebt, die je bent met de Vader.

Dat is wat Midwinter betekent; dat is wat de zonnekering betekent: het licht dat altijd aanwezig is; het licht dat terugkomt, steeds opnieuw, seizoen na seizoen, om u duidelijk te maken dat je als mens oneindig deel bent, onafscheidelijk deel bent van de Vader Die u geschapen heeft. Wij noemden Hem Bel; u noemt Hem God. Wat is het verschil? Er bestaat geen verschil. Het is de eenheid, de harmonie van het Al-bestaande. En dat is de kracht die in de toekomende tijd deze aarde zal besturen en waar jullie onafscheidelijk deel van zijn. Laat deze kracht u drijven. Maak dat deze kracht voor u het licht is waar je elk werk, elke taak mee kan vervullen.

Hoor in u de klanken van de kosmos. Hoor in u de stem van de Vader. Hoor in u het borrelen van de Bron en volg deze klank, volg dit gevoel, volg dit licht, volg deze emotie.

Dat het licht en de kracht van de Vader uw eeuwige metgezel moge zijn.

 

Broeders en zusters, ik heb getracht u te laten aanvoelen wat de kracht is die achter het ware Midwintergebeuren schuilgaat; een kracht die in jullie maatschappij, in jullie cultuur verwaterd is naar een lief kindje dat in een kribbetje ligt, dat uiteindelijk zijn eindpunt vindt in eet- en drinkpartijen. Dit is het eindpunt van een cultuur die zichzelf niet meer kan erkennen, omdat ze alleen maar aan haar eigen geneugten, aan haar eigen begeerten denkt.

En daarom, daarom zal nu langzaam maar zeker deze cultuur ook verdwijnen. Daarom is het zo belangrijk te beseffen dat na het verdwijnen van iets dat eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft, het nieuwe kan gevormd worden. In de kracht van Aquarius zullen terug de echte waarden – niet het kleine, lieflijke kind, maar de Meester die ooit gezegd heeft: ik breng u het zwaard – aan de orde komen. Niet het zwaard van oorlog, maar het zwaard van inwijding.

Veel te lang heeft de christenheid deze uitspraak gebruikt om lijden en vernieling te brengen. Maar ik zeg jullie: het ware zwaard dat Jezus u gebracht heeft, is het zwaard van de inwijding. Het zwaard dat u allen ter hand zal moeten nemen om zo te komen tot de weg die voor u is uitgestippeld.

Mijn beminde broeders en zusters, want zo mag ik het zeggen, sta me toe dat ik u nog een geestelijk rijke Midwinter en terugkeer van het licht toewens en dat u allen mag beroerd worden door de inslag van de bijl en dat u allen mag beroerd worden door de uitstraling van de maretak die is gesneden door de gouden sikkel.

Dit zijn misschien allemaal oude symbolen, maar deze symbolen staan, in de moderne tijd zeker, voor één zaak: harmonie, de eenheid, de verwantschap tussen de mensen. En als je dit in deze groep waarmaakt, kun je het ook waarmaken naar vele anderen.

Ik wens jullie veel voorspoed op de lange weg die je nog te gaan hebt. Het licht zij met u.

image_pdf