Vragenronde 1 – geestelijke groepsvorming

Zwijndrecht, 16 juli 2013

Vanavond beginnen we een reeks van drie avonden waarin u uw vragen naar voor kunt brengen en waar wij ze, zo goed als mogelijk, zullen beantwoorden aangaande de vorming van een geestelijke groep.

  • Ben ik kwalitatief (qua discipline, vermogen) geschikt om deel te nemen aan een geestelijke groep  en mag ik daarover naar buiten toe gesprekken voeren?

De deelname aan de groep is vooral een kwestie van zelfdiscipline.
Wanneer je aan een groep deelneemt, die dus op een geestelijke basis werkzaam is, en door die deelname is er een mogelijkheid van evolutie qua bewustzijn maar ook qua inzicht stoffelijk, dan moet u vooral begrijpen dat dit voor de buitenwereld heel moeilijk volgbaar is.
Wanneer u nu vraagt: “kan ik dit aan een partner, aan een vriend, een vriendin of zo, in grote lijnen uitleggen?”, dan zult je zelf ondervinden dat dit geen haalbare kaart is. En dat is ook de reden waarom dat men steeds weer stelt: wanneer je werkzaam bent in een groep, wanneer je daar lering ontvangt en deze lering omzet in praktische zaken, dat het voor een buitenstaander niet mogelijk is. Want die buitenstaander, die leeft op een ander niveau, die leeft in een andere wereld. En je gaat enkel en alleen maar conflicten krijgen door iets trachten uit te leggen.
Ik denk dat dit het meest correcte antwoord is dat ik daarop kan geven. En wanneer je denkt van: “ja maar, dat kan toch niet”, mag ik u erop attent maken dat zelfs in uw dagelijkse wereld, in uw maatschappij, er heel veel beroepen zijn waar de mensen, ondanks het feit dat zij een relatie hebben, gehuwd zijn, getrouwd zijn, noem maar op, daar niet met elkaar mogen over praten. Of wat dacht u dat bij voorbeeld een diplomaat, of het nu man of vrouw is, aan de andere partner mag vertellen wat hij of zij doet. Of wat denkt u dat een rechter die uitspraken moet doen, dit mag gaan bespreken met de echtgenote of omgekeerd. En zo kan ik heel vele zaken naar voor brengen. Het is een fout idee dat, wanneer je in een relatie zit, dat je binnen die relatie alles, maar ook alles, met elkaar moet kunnen delen. Dit is nooit een haalbare kaart. U kunt afspraken maken, dat wel, maar om alles met elkaar te delen, zal het steeds fout lopen, en zelfs in beide richtingen.

  • Hoe omgaan met deelnemers van een groep waarmee men het moeilijk heeft?

In de eerste plaats moet de vragensteller zich afvragen wat er bij zichzelf fout zit om te stellen dat er een spanningsveld is tussen leden van de groep en uzelf. Zo simpel is het. Wanneer je wilt functioneren in een groep zult u in de eerste plaats moeten voor uzelf leren accepteren dat er in de wereld rondom u aardig wat verschillen bestaan. Wanneer u problemen hebt met deze verschillen, dan ligt dit aan uw eigen ingesteldheid, niet aan de anderen. Kijk, ik zal het trachten duidelijk te maken met een simpel voorbeeld: wanneer u er bij voorbeeld niet tegen kunt dat iemand rood haar heeft, dan is dit niet de schuld van diegene die met rode haren is geboren maar zit de bron bij u. Dat wil zeggen dat het misschien mogelijk is geweest dat u in dit leven of een vorig leven een conflict hebt gehad met iemand die roodharig was, dat u dat conflict niet hebt kunnen verwerken en dat daardoor, wanneer u nu geconfronteerd wordt met een roodharige, je vindt dat je daar niet mee kunt harmoniëren en zo verder. Dit is een simpel praktisch voorbeeld om u aan te tonen dat je moet, en dat geldt voor iedereen, niet naar de anderen gaan kijken, hoe de anderen zich gedragen, wat de anderen doen maar dat u enkel en alleen naar uzelf moet zien, dat u zelf doet wat er van u, als het ware, verlangd wordt, zo goed mogelijk. En als u dat doet, dan zult u opmerken dat het u niet stoort wat anderen doen.
Als die persoon die kwestie voor zichzelf niet opgelost krijgt, kan hij beter niet in die groep stappen. En dat is mogelijk want het is mogelijk dat de prikkels, die zich voordoen, door die persoon, als het ware, niet kunnen opgelost worden omdat, voorlopig misschien, het doorzicht ontbreekt vanwaar deze prikkels komen. En dan is het beter voor de harmonie van de groep dat u de groep verlaat en daar niet in deelneemt. Het kan zijn dat je een evolutie doormaakt die u na verloop van tijd zover kan brengen dat u voor uzelf ontdekt en inziet wat het werkelijke probleem is, in het voorbeeld met het rode haar, en dit voor uzelf kan oplossen. U bent nu eenmaal op aarde gekomen, u bent geïncarneerd om te leren. En ook in deze zaken zitten leerscholen.  Ik denk dat ieder lid van de groep wel hier of daar soms een probleem heeft of iets niet kan plaatsen. Maar al naargelang uw karaktereigenschappen die je meegekregen hebt met uw voertuig, zal de ene daar gemakkelijker mee om kunnen gaan dan de andere. Ook hier zitten bepaalde keuzes achter. En ten slotte, de raad die ik u kan geven voor deze problemen, is: vecht er niet tegen, ga er niet tegenin. Maar aanvaard van uzelf hoe u bent en werk ermee. En dan kom je het verste.
Wanneer u zich in een groep bevindt waarin anderen u storend voor komen, dan is het zo dat, inhoudelijk, die groep u niet ligt en dan mag u voor uzelf zeggen van: de kennis die daar gebracht wordt, die wens ik te kennen maar die kunt u niet kennen want u kunt zich niet openstellen voor de harmonie die nodig is om deze kennis in u op te nemen.
Wanneer u zich in een groep achter de façade zet van: “ach, er zijn personen waarmee ik niet harmonieer”, dan harmonieert u ook niet met het inhoudelijke. Want als u met het inhoudelijke zou harmoniëren, zouden die personen u niet storen. Of dat ze volgens mijn voorbeeld nu rood haar of grijs haar of blond haar of zwart haar hebben, maakt niet uit. Daar moet u goed bij stilstaan.

  • Welke betekenis heeft het behoren tot een geestelijke groep?

Wanneer u behoort tot een geestelijke groep, dan hebt u zich toch alleen maar op de groep te richten om daar alle steun en kracht van te krijgen. U mag de groep nooit zien als zijnde alleen maar de stoffelijke aanwezigen. Het aantal entiteiten dat mee de stoffelijke groep steunt, is enorm. En wanneer u in de stof een probleem ondervindt en u stelt zich open voor de broeders van de groep, dan mag u er zeker van zijn dat er altijd meerderen zullen zijn die uw vraag om hulp zullen ontvangen en die erop zullen reageren waardoor het juiste rondom u kan gebeuren.
Wanneer u zich inzet voor iets, staat u nooit alleen. U kunt ervan op aan dat de hulp er steeds zal zijn. Maar u moet wel ervoor open willen staan. Want soms merken we op dat we bepaalde inspiratie doorgeven maar dat de personen in kwestie soms, en dit is soms ook weer karakterieel, het wegwerpen en verder gaan op het verkeerde ideeënpad. Omdat ze, ten koste van alles dikwijls, in strijd willen gaan met de ander. En wanneer we dat vanuit onze zijde u trachten duidelijk te maken dat deze strijd geen zin heeft en je toch verder strijdt, dan moet je er niet van verschieten dat wij soms redelijk, laat ons zeggen, lastig uit de hoek kunnen komen. In die zin dat, om te voorkomen dat een lid van de groep te ver gaat, wij even ons geestelijk been ervoor zetten waardoor je dan, ja, hoe zou ik het zeggen, niet al te geestelijk maar wel stoffelijk tegen de muur dreunt. En als we dat doen, ja, dan is men meestal niet goed gezind. Maar ook dat, vrienden, is een vorm van ondersteuning en hulp. Het is soms beter dat je even ergens tegen botst dan dat je een tijdje later u totaal in de vernietiging loopt. Daar heb je niks aan.
Maar wanneer u beseft: ik ben lid van een groep, een geestelijke groep, en die geestelijke groep, die streeft vooral een harmonie na en u stelt u bij problemen open op de groep en je volgt dan uw aanvoelen, je volgt dan de beelden die bij u binnenkomen, de ideeën die opborrelen, dan durf ik zeggen dat ieder van u, onder welke omstandigheid ook, het meest juiste zal meemaken. En het is misschien op dat moment voor u dikwijls niet duidelijk. Want de stof kan soms moeilijk zaken aanvaarden. Maar u zult dan toch, na verloop van tijd, kunnen vaststellen dat hetgeen dat toen gebeurde, toen je hulp vroeg, ondanks het feit dat je toen dacht dat dat niet het juiste was, na verloop van tijd blijkt dan wel dat dit het meest juiste was.
Want je mag één ding niet vergeten: wanneer je onze hulp vraagt, dat wij de situatie beter overzien en hetgeen dat eraan gekoppeld is, beter waarnemen dan dat u als stofmens dit kunt waarnemen. U bent beperkt, zeer beperkt. Dat hebben wij gelukkig niet. En daardoor kunnen we zaken voor u in gang zetten die u in de eerste plaats niet kunt plaatsen, waar u misschien in de eerste plaats misschien zelfs een beetje, ja, boos om bent maar waarvan achteraf blijkt, wanneer alle puzzelstukjes samenvallen, dat dit de meest juiste zet was.
Alles hangt ervan af, vrienden, hoe sterk u vertrouwen hebt, niet alleen in ons maar ook, en dat is niet onbelangrijk, in uw eigen geest. Want het is via uw eigen geest dat we het sterkste voor u kunnen werken.

  • Broeder, vroeger, was ik bezig met reiki. Ik vraag mij af: kan dat samen horen met deelname aan een geestelijke groep?

Kijk, wanneer u iemand tracht te helpen, is het dan van belang welke naam u aan de hulp geeft?
“Waarschijnlijk niet”.
Dan hebt u uw antwoord. Ik weet dat men in de laatste jaren, zeker in het Westen, warm heeft gelopen voor alles wat vanuit het Oosten naar hier werd geïmporteerd. Ik mag daaraan toevoegen, dat alles wat uit het Oosten naar hier werd geïmporteerd, geïmporteerd werd door mensen die ginder het niet maakten, niet aan de bak kwamen en die heel snel door hadden dat de westerling, wanneer je iets oosters bracht, daar heel gemakkelijk in meeging en bereid was alles te geloven zolang je hem maar wijsmaakte dat het voldoende geld kostte, dus waarde in stof had, en ten tweede dat je daardoor, en dat hadden ze zeer rap door, de oosterlingen, bewuster werd. Dus men heeft gedurende jaren hier in het Westen allerlei zaken zo aan de man gebracht.
Wil dat nu zeggen dat iedereen die zoiets gevolgd heeft, daar niets mee kan? Nee. Want wat blijkt nu? Ondanks de hebzucht van de oosterling, die naar hier kwam omdat hij in zijn eigen territorium het niet kon maken, heeft deze oosterling, het zijn er velen, hoor, maar laat het mij gewoon even zo uitdrukken, veroorzaakt dat in het Westen aardig wat mensen zijn gaan nadenken en overdenken van hetgeen gebracht werd. En tot hun eigen ontzetting, want dat hadden ze niet graag, waren er in het Westen voldoende mensen aanwezig die door de idee die ze gekregen hadden, anderen wel degelijk konden helpen.
En of je er dan de naam ‘reiki’ op plakt of een andere oosterse naam, want ach, er zijn zoveel van deze therapieën en al wat je maar kunt denken naar hier gebracht, maakt niet uit. Het punt is dat diegene die echt gevoelig was, erdoor voor zichzelf poorten heeft geopend waardoor hij of zij voor de medemens een grotere waarde kon hebben. En dat dan ook vanuit onze zijde, in vele gevallen, is gestimuleerd. En zo heb je een evolutie gezien dat er een heel aantal mensen na, laat ons zeggen, een korte kennismaking met al deze therapieën de vonk hebben zien overslaan en ontdekt hebben dat zij met Kracht en Licht konden omgaan. Want uiteindelijk moest de oosterling niet naar hier komen om u reiki te leren want uiteindelijk is dit iets wat u ook in het Westen reeds honderden jaren, sta mij toe dat ik mij excuseer, reeds duizenden jaren, kent.
Want is er een essentieel verschil tussen de oude priester in het Westen, die de handen oplegt en die zo Kracht doorgeeft? Of de oosterse reikimeester die zijn handen gebruikt en Kracht doorgeeft? Neen, de vorm verschilt een beetje misschien maar beide zijn vooral gebaseerd op enerzijds het overwicht, hetzij van de oosterling, hetzij van de oude priester ten opzichte van diegene die ontvangt. Maar beide geven dezelfde energie door. En of u dat nu magnetisme noemt, reiki, kong fu, jigong en noem maar op, ach, er is geen verschil. U werkt met dezelfde universele Kracht, kosmische Kracht en jullie moesten al lang weten dat deze lichtende Krachten niet afhankelijk zijn van een leermeester, noch van een oosterling, noch van een westerling maar dat het vanuit u zelf vertrekt.
En wanneer er dan een buitenstaander aan u vraagt: “kunt u mij helpen met reiki?” dan mag u gerust ‘ja’ zeggen. U moet de uitleg echt niet geven wat u werkelijk doet. En wanneer deze persoon dan geholpen is door hetgeen dat u doet, dan is alles oké. Dan hebt u weer een meerwaarde gecreëerd en misschien zelfs bent u erin geslaagd van bij die persoon, hier of daar, een deur op een kier te zetten dat men verder erover gaat nadenken en dan is dit weer een meerwaarde.

  • Welke betekenis heeft het bestaan van, en het behoren tot een geestelijke groepering?

Het vertrekpunt is dat de stof eigenlijk maar een onderdeeltje is van het grotere geheel en dat in de eerste plaats het geestelijke belangrijk is in het leven van de mens. Omdat de geest het voertuig heeft gezocht om ervaringen op te doen.
Want waar de mens, zoals op het ogenblik bij velen, geestelijk totaal ontwricht is, ontregeld is als het ware, ontstaat er een zeer grote disharmonie met de planeet zelf.
Maar u moet het volgende in acht nemen: we zitten in een zeer snelle, ontwikkelende, veranderlijke wereld. We zitten op het ogenblik met krachten die, ook voor uw planeet, in vele gevallen nieuw zijn. Dit heeft te maken met de nieuwe heerser. Deze krachten zullen zaken creëren en binnen dat geheel is een werkzaamheid. En ik kan heus op een avond als deze nu niet zeggen wat dat allemaal gaat inhouden. Dat weten wij ook niet. Wij kunnen veronderstellen. Wij hebben, om het zo te zeggen, een zekere beperktheid, want je moet niet denken als mens dat je als geest alles, maar ook alles, kunt inschatten, wij kunnen beperkte zaken aanvoelen, voorzien, waarnemen. Maar deze krachten zijn van zulke grootorde dat het ook voor een individuele entiteit onmogelijk is om dit volledig in zijn kader te zien.
Hetgeen waar nu de meesten nogal over struikelen, omdat uw westerse mentaliteit dit heeft vergeten, dat discipline, en er zijn voor anderen, en niet enkel nog te leven voor uw begeerteleven, dat dit voor diegenen die de keuze maakt geen probleem zal zijn.
Want ja, voor de westerling is het op het ogenblik een groot probleem. U hebt decennia achter de rug die opgebouwd zijn uit alleen maar de idee: “dit wil ik, dit is mijn recht”, vergetende dat al die zaken waarvan u zegt: “dit wil ik, dit is mijn recht”, in wezen een fictie is. Dit is een begeerte die gecreëerd is door een maatschappij die zichzelf boven alles heeft willen verheffen en die nu, gelukkig zou ik zeggen, langzaam maar zeker de weerslag krijgt waardoor alles wat zogezegd als zijnde uw recht is, maar dat recht is een gewoon verpakte pure begeerte, eigenlijk stilaan aftakelt en zal verdwijnen. En ja, ik zou kunnen zeggen, wanneer je in deze groep verder gaat, dan zijn jullie misschien de pioniers van het nieuwe denken. Jullie zult waarschijnlijk druppelsgewijs aan uw omgeving, door uw manier van handelen, door uw manier van denken duidelijk maken dat de mens niet hier op aarde rond loopt om achter zijn begeertes te lopen, maar dat je hier bent voor elkaar. Dat je hier bent om elkaar te steunen en bij te staan. Dat je hier bent om in harmonie te zijn met de natuur om deel te zijn van het geheel.
En dat is een totaal nieuwe zienswijze. Een totaal ander pakket dan dat de meesten tot hier toe hebben gekend. En ja wij beseffen in de geest dat het voor de huidige generatie zeer moeilijk is om dit te aanvaarden. Maar ik kan u zeggen dat de generatie die komt, die hier naast mij zit, deze generatie zal verwijten wat zij hebben uitgespookt in hun begeerte. Omdat de nieuwe generatie die nu de aarde betreedt een duidelijk ander beeld zal hebben van waarom zij hier op aarde rondlopen. En dat de gedachtewerelden die nu incarneren er vooral zijn: “wij moeten er voor zorgen dat deze aarde terug haar evenwicht krijgt en dat degene die deze aarde tot een vuilnisbelt hebben gemaakt, dat die het inzicht krijgen of tenminste ermee stoppen van daar mee verder te gaan. En dat is eigenlijk de grote wijziging. En u staat nu aan het punt, aan het begin, om het zo te zeggen. En u kunt daarin meestappen.

  • Mogen wij er op rekenen dat de groep ons steunt en we aanwezig zullen zijn wanneer dat zou nodig zijn?

U bent al heel lange tijd ook met geestelijke zaken bezig. Hebt u nog niet opgemerkt dat toevalligheden soms uw pad kruisen? En wanneer u de vraag zo stelt, dan zal ik daar op antwoorden dat, zelfs wanneer uw baas ‘neen’ zegt, ja, misschien uw baas belemmerd wordt om u tegen te houden en zelfs misschien grotere problemen heeft dan u om hier te geraken.
Stel, stel dat er opgeroepen wordt om een of andere reden dat u hier zou moeten zijn omdat er een grote catastrofe aankomt. Ik ga een praktisch voorbeeld nemen. Ik zeg niet dat het zo is. Het is een praktisch voorbeeld om u duidelijk te maken.
Stel er ontstaat een vloedgolf die het ganse lage land hier bedreigt. En wij weten, wanneer wij een bepaalde harmonie creëren, kunnen we bepaalde zaken eigenlijk beschermen tegen die vernietigende vloedgolf. En vanuit dat punt roepen wij u allen samen. U zit op uw werk en u mag niet weg, zogezegd. Denkt u dat? Op dat ogenblik, dan zegt u: “ik ga”. En de baas die u wilt tegenhouden, dat zal dan degene zijn die de rekening zal betalen en die waarschijnlijk niet erg in harmonie met de vloedgolf zal zijn. Ach, het is een extreem voorbeeld. Maar begrijp mij goed wat ik wil zeggen.
Wanneer het noodzakelijk is dat we samenkomen, dan mag daar een leger staan, bij wijze van spreken, dat zal u niet tegenhouden. Want je zult steeds de mogelijkheid hebben om het werk waarin jij aanwezig moet zijn omdat je afspraken hebt gemaakt, dan zal je er zijn. Zo simpel zit het.
Maar ik weet, de huidige mens leeft in een maatschappij waar hij gebonden is aan van alle uurtjes en regeltjes. En hij gelooft daarin en daarmee zit hij vast. Maar op het ogenblik dat u in de andere wereld, in de echte wereld, laat het mij zo zeggen, van uw geest en van de groep u gaat verplaatsen, dan zal geen mens of geen dier u tegenhouden om uw taak uit te voeren. En dan zal je achteraf ook geen last daarvan hebben. Integendeel.
Het zit eigenlijk allemaal heel simpel in mekaar. Maar de mens heeft niet de gewoonte van alles te vereenvoudigen. Uw westerse mens heeft de gewoonte van alles zeer ingewikkeld te gaan bekijken en bezien. Dat moet je niet doen. Maar wees gerust, er wordt niet van iemand gevraagd iets te doen dat buiten of boven zijn of haar mogelijkheden zal liggen. Dat heeft geen enkele waarde of nut. Wat zin zou het hebben iemand te vragen van een werk uit te voeren waar je niets van kent? Wanneer we u vragen iemand, bij wijze van spreken, te verzorgen, dan is dit voor u geen probleem. Maar wanneer we aan u zouden vragen: bestuur een vliegtuig omdat je mensen van hier naar daar moet transporteren, dat zou een onzinnige vraag zijn want er is geen mogelijkheid toe. Begrijp je? En binnen dat kader gebeurt alles. En ieder mens heeft zijn specifieke sterke kanten, zijn specifieke mogelijkheden. En die worden aangewend.

  • Waar zullen extra bijeenkomsten plaatsvinden?

Alles kan. Maar u moet wel rekening houden, we zitten hier op deze plaats met een zeer sterk brandpunt. En dat wil ik wel even omschrijven.
Het brandpunt hier is een brandpunt dat langzaam maar zeker op verschillende plaatsen hier in de omgeving van Antwerpen is opgebouwd. En dit brandpunt, verschiet niet, is al honderden jaren in functie. Nu is het hier. Maar ge kunt een cirkel trekken van een kleine 10 km in het ronde waar steeds groepen als deze hebben samen gekomen onder dezelfde condities, dezelfde opbouw. Dus het is voor ons ideaal om in zo’n brandpunt te functioneren. Dit wil echter niet zeggen dat het niet mogelijk is, door omstandigheden, dat het ergens anders zou kunnen zijn. Maar u moet niet de illusie hebben dat we een reisbureau zijn en dat we u morgen, bij wijze van spreken, naar Scandinavië sturen, overmorgen naar Afrika of naar Zuid-Amerika. Vergeet dat. Daar gaat het niet om, hoor. We zullen steeds proberen van te werken vanuit een brandpunt.
Maar er is altijd een mogelijkheid dat, door omstandigheden, er ergens anders, maar dan is dit toch niet zo vreselijk ver, zou moeten samengekomen worden. Maar u moet ook rekening houden wanneer u in een groot natuurgebied zou wonen, had u meer mogelijkheden. Maar u woont in een enorm verstedelijkt, verziekt gebied, om het zo uit te drukken. En daar zijn brandpunten niet zo intens veel aanwezig. Ach, in een straal van ongeveer 50 km rondom dit punt heb je er nog wel een paar, maar daar stopt het dan. Wanneer je, laat ons zeggen, duizend jaar terug gaat, dan had je veel meer mogelijkheden. Maar wij moeten roeien met de riemen die we hebben. En die zijn vandaag nu eenmaal zo dat, ja, de laatste honderd jaar veel zaken zijn vernietigd. En eer dat dit allemaal terug zal hersteld zijn, ach, dan helpt u al mee vanuit onze zijde. Dus, lig daar ook niet van wakker. Maar u moet niet denken dat er van jullie gaat gevraagd worden dat je de wereld afreist. Als je hier kan werken en wij hebben hier voldoende resultaat, ik kan u garanderen, dan zult u al tevreden zijn maar zullen wij zeker tevreden zijn.

Meditatie : Inzicht

Een mens is zoekende en wanneer we gewoon rondom ons kijken, dan ontvangen wij een overvloed van informatie. En dat maakt het soms zeer moeilijk om een inzicht te krijgen in hetgeen wat werkelijk zich afspeelt rondom ons.
We hebben soms de idee dat we heel goed begrijpen wat er gebeurt. We voelen ons soms in harmonie met bepaalde gebeurtenissen, bepaalde inzichten en soms ook niet. De ene leest een boek, de andere bekijkt een film, de volgende luistert naar een opera. En in al deze zaken soms krijg je plots het idee van: dat is het, dat was nou juist hetgeen wat ik zocht. Je kan soms dagenlang zoeken achter iets en je vindt er geen antwoord op. En toevallig kom je iemand tegen die één woord tegen jou uitspreekt en, ja, daar is het inzicht. Je beseft ineens: dat was hetgeen wat ik zocht.
Inzicht, lieve mensen, dat pluk je zo maar niet van de bomen. Inzicht dat komt doordat je zoekende, zonder dat je er zelf bij stilstaat, signalen uitzendt die dan weer opgevangen worden en respons geven en op deze wijze kom je heel rustig, heel langzaam tot het punt dat het ineens voor jou duidelijk wordt. Duidelijk wat je zocht. Duidelijk wat je moet doen.
En het inzicht, ach, dat kan zo verschillend zijn tussen de mensen. Wat voor de ene zo is, kan voor de andere totaal omgekeerd zijn. En toch hebben beiden de gedachte dat zij het inzicht in hun vraag, in hun probleem hebben gekregen. En dat is het mooie. Want stel u voor dat elk inzicht identiek zou zijn voor iedereen, altijd en overal. Ach, in wat saaie samenleving zouden we dan niet leven. Hoe saai zou het niet zijn als de ene het inzicht had en daardoor dat iedereen hetzelfde inzicht zou hebben. Het is juist zo mooi en zo spannend dat een inzicht zo individueel is. Dat een inzicht zo gebonden is aan de totaliteit van de persoon die het zoekt. En ja, je kan uitleveren onder elkaar, je kan vergelijken, je kan zoeken. Je kan inzichten toetsen.
Maar uiteindelijk, lieve mensen, het eindresultaat zal altijd zijn dat, wanneer je met uw buikgevoel aanvoelt dat hetgeen wat je zocht juist is, dat dat voor u het meest waardevolle inzicht is. En dan mogen vele anderen zeggen van: ”kijk, ik zie het zo, of ik denk dat het zo is”, zolang dat, ik zou het zo omschrijven, uw zonnevlechtchakra u het gevoelen geeft van ‘dit is het’, dan heb je het inzicht, dan weet je waaraan en waaraf. Want wanneer uw geestelijke organen zich ertegen verzetten, wanneer je aanvoelt van: ‘dit is het eigenlijk niet’, ondanks het feit dat men u vertelde dat dat het is, weet dan dat je dit niet moet volgen. Weet dan dat je het even loslaat.
En zo zal je opmerken dat je inzicht en je gevoelen steeds gekoppeld kunt houden. Dat een inzicht zonder het juiste aanvoelen geen waarde heeft. En dat een aanvoelen zonder inzicht ook niet dat is. Maar wanneer dat beiden samengaan, één harmonie, dan kan je er van op aan dat dit voor u het juiste is. Dat dit voor u de juiste keuzemogelijkheid is, de juiste keuze is. En niet alleen voor de stof, maar ook voor de geest. Want dat is wel iets wat de stofmens soms over het hoofd ziet. Dat uw geest u tracht te helpen. Dat uw geest u tracht te doen inzien en niet allen met mooie beelden maar zeker en vooral met het aanvoelen van de harmonie. Met het aanvoelen van de kracht. Met het inzicht dat het Licht zijn rol speelt.
En dan zou ik graag nu even met jullie afwijken. En ik zou graag samen met jullie een praktisch proefje doen. Ach ja, het is meditatief.
Ik zou graag met jullie even mij concentreren op jullie stoffelijke zuster die op het ogenblik in een van jullie moderne fabrieken zich bevindt. Je weet allemaal dat ik het heb over Gaby die op het ogenblik verzorgd wordt na een operatie.
Stel u even voor jullie zuster. U kent ze allen. U kent ze al jaren. U kent haar plaatsje hier in deze constructie, in deze tipi, of hoe u het ook noemt.
Bouw even voor uzelf het beeld op dat zij hier aanwezig is, volledig in evenwicht, volledig in harmonie. Zowel stoffelijk als geestelijk. Vorm dit beeld voor u. Een beeld dat past hier in het geheel van de groep. Betrek haar in hetgeen wat we hier doen.
Zie hoe de aura van haar volledig wordt omkleed door het Licht. En ik zou zeggen: de binnenste kring van de aura is omkleed met groen. Omdat groen voor het stoffelijke voertuig de natuur betekent. De natuur die het evenwicht opbouwt.
Vervolgens is de tweede laag, als het ware, goudgeel. Ook hier in dat goudgele zit het inzicht, de harmonie. De opbouw tussen de stof en de geest.
En tenslotte de derde laag kleuren we in met paars. En zo krijgen we een zeer evenwichtig beeld.
Dat beeld, lieve mensen, maakt dit voor u waar. En uw zuster zal van u de krachten ontvangen die nodig zijn om zo snel als het toegelaten is in de stof de evenwichten en de genezing door te maken.
Deze omkadering zorgt er voor dat er een mooie afscherming ontstaat van alle invloeden die anders nogal eens een disharmonisch aspect zouden kunnen creëren. Door deze omkadering, door dit beeld houd je dit aan de zijkant en maak je dat jullie zuster Gaby sneller kan herstellen van de ingreep die ze ondergaan heeft. En dat zij ook, zonder complicaties, op het normale tijdstip huiswaarts kan keren, zodat zij opgenomen in deze groep zich veilig voelt en heel snel haar oude bezigheden kan hervatten, om het zo te zeggen, en zo ook tot inzicht komen om op een meest juiste wijze een beslissing te nemen.
Neem mij nu niet kwalijk dat ik in deze meditatie deze kleine afwijking heb gebracht. Maar de bedoeling daarvan is om u als groep aan te tonen welke mogelijkheden u hebt. Mogelijkheden die zeer verdragend zijn. Mogelijkheden die tot op heden buiten de groep ongekend zijn. Maar binnen de groep wel degelijk al aanwezig. U beschikt allen, wanneer wij hier gezamenlijk zijn, over krachten die gewoon de harmonieën creëren die er moeten zijn. En zo als het ware de stoffelijke wetten terzijde zetten en zorgen dat de kosmische waarheden, de kosmische wetmatigheden hun werk, hun harmonie, hun kracht kunnen volvoeren, volgens de meest opportune wijze.
En zo zal uw zuster de mogelijkheid hebben om zeer snel zich te herpakken. Ondanks het feit dat we dit doen, blijft de keuze vrij. Zij is niet verplicht van dit aan te nemen. Maar gezien zij dit verlangt, gezien dit in haar hoofd speelt, om het zo uit te drukken, heb ik dit vanavond hier ingebracht en heb ik haar betrokken in het geheel van het gebeuren. En zo is het waardevol voor beide kanten. Uw zuster gaat er waardevolle krachten, inzichten uit kunnen halen en jullie gaat door deze harmonie beter inzicht hebben in de mogelijkheden die ieder van jullie in zich heeft. En zo zie je maar hoe alles in één krachtig geheel, binnen deze groep, werkzaam kan zijn.
Zo. Ik hoop dat u hiermede genoegen kan nemen, dat u vindt dat het onderwerp voldoende behandeld is en dat u ook een kleine voeling hebt gehad met de mogelijkheden die u hebt.
Lieve mensen, ik wens jullie in de komende weken nog heel veel licht en inzicht.