Waarnemen wat niet is en toch is

09/11/2010

Vanavond ga ik het volgende onderwerp met u aansnijden: waarnemen wat niet is en toch is. De reden waarom we vanavond deze richting even uitgaan, is omdat er vanuit verschillende hoeken hierover ervaringen zijn ontstaan bij verschillende leden van de groep. En dat doet ons plezier, in die mate dat we opmerken dat, langzaam maar zeker, bij de meeste van jullie waarnemingen spontaan beginnen te ontstaan, gevoelens spontaan beginnen reacties op te roepen. Ik ga vanavond niet spreken over alle mogelijke verschillende sferen en van waaruit dit kan ontstaan. Ik denk dat we in de vorige lessen daarover reeds voldoende materie hebben gegeven, die u ook nog kunt raadplegen en ter vergelijking kunt herlezen. Maar waar ik vanavond wel naartoe wil, is naar de praktische mogelijkheden die deze ontwikkelingsfase bij toch verschillende reeds inhoudt, en dit is tevens ook voor diegenen die nog maar af en toe iets hebben waargenomen, een interessante kennis om zo sterker met deze zaken in de toekomst te kunnen omgaan. Verschillende onder u doen waarnemingen. De ene zal deze waarneming omschrijven als: “Ik heb een gevoel, precies of er is iemand die mij observeert.” Een andere zal zeggen: “Ik heb het gevoel of ik kom in een bepaalde sfeer terecht.” Weer een andere zal zeggen: “Er wordt mij van alles meegedeeld; ik hoor stemmen maar ik kan ze niet plaatsen.” En ten laatste zijn er die ook zaken ruiken, dus bepaalde zaken waarnemen via de reuk en deze soms ook moeilijk kunnen plaatsen.

Wat is er aan het gebeuren? Eigenlijk is het heel simpel. Eerstens is door de oefeningen, die de meeste onder u toch redelijk getrouw trachten uit te voeren, voor uw eigen geest, let wel op en luister goed wat ik zeg: voor uw eigen geest, de mogelijkheid ontstaat om gemakkelijker impulsen over te brengen op uw stoffelijk voertuig. Deze impulsen zijn voor de meeste nog redelijk primair, in die zin dat je ze waarneemt maar dat je er niet direct iets aan kunt verbinden. Je zou kunnen zeggen: je hebt het gevoelen dat je iets moet doen maar je kunt nog niet omschrijven wat. De invulling daarvan is op dit moment nog niet belangrijk. Het belangrijke punt is dat er een aanvoelen is. Dat aanvoelen, dat kan aangescherpt worden door er meer aandacht aan te geven, maar: niet een gefocuste aandacht. Dat wil zeggen, u hebt het gevoel dat u bij voorbeeld in een kamer bent waar er anderen aanwezig zijn, die u toch niet opmerkt, maar u voelt aan dat er iets is. Neem dit gewoon waar, stel er u gewoon voor open maar ga er niet op fixeren. Ga u niet afvragen: “Maar wat is er nu aan de hand, wie wil er mij hier bereiken, welke boodschap wil men mij doorgeven?” Nee, je aanvaardt gewoon het gevoel: er is iets.

Wanneer u denkt dat er bij voorbeeld naast u iemand staat, dan mag u dat beeld gerust vasthouden, maar u gaat er niet naar kijken. U laat het voor wat het is. Dit kan een astraal beeld zijn; dit kan een mentaal beeld zijn. En dit maakt op dit moment niet uit. Wat voor iedereen van belang is, is dat aanvoelen, dat fingerspitzengefühl. Dat wordt belangrijk Wanneer je iets hoort vertellen, ga niet vragen: “Pardon, wat zei u?” Maar tracht gewoon op te nemen wat er gezegd wordt. Ruikt u iets: neem er nota van maar ga niet trachten te ontcijferen dat de geur van appelsienen of van appelen of van citroenen komt. Nee, heeft op dat moment geen enkele waarde noch zin. Je staat in de beginfase van een ontwikkeling. Stel het vast. Het volgende punt, en dat is niet onbelangrijk, is dat u, wanneer u in meditatie gaat, gewoon u concentreert op uw meditatief onderwerp, op uw meditatief denkbeeld en dat u, zelfs wanneer u in uw gedachten, uw stoffelijke gedachten wegdrijft, zelfs wanneer u in slaap zou vallen, dat is allemaal niet zo erg, gewoon open staat voor al de positieve, harmonische krachten rondom u. U kunt dat bij het begin van uw meditatie omschrijven door gewoon voor uzelf te zeggen: “Kijk, al wie met mij in harmonie is, die is welkom in mijn toestand van rust, van ontspanning en tijdens het meditatief gebeuren.” Alle inspiratie, van welke grootorde ook, wanneer zij met mij in harmonie is, vanwaar zij ook komt, niet aantrekken, niet denken: het is astraal of het is dat of het is een entiteit of het is zus; nee, u staat gewoon open. U maakt zich gewoon vrij en u ziet wat er binnenvloeit. En dit zal waarschijnlijk in de eerste malen, dat u probeert, weinig blijvend voor uw stoffelijke gedachten resultaat geven. Dit is logisch omdat je nog moet leren de zaken in u op te nemen zonder dat u ze omzet in stoffelijke beeldvorming, stoffelijke gedachtevormen. Want de meeste invloeden en de meeste harmonieën, die met u zijn, kun je niet zo dadelijk maar omscholen. Het meest belangrijke punt in dit proces is dat u gewoon beweeglijk blijft. Ik zou zeggen, maar dat heeft nogal een negatieve klank, maar het meest juiste woord is dat u tijdens gans het proces ‘labiel’ bent. En een ‘labiliteit’ wil een beweeglijkheid zeggen.

Wanneer de mens beweeglijk kan zijn en niet vasthoudend, dan gaan de meeste deuren spontaan open. Voor de jongste onder u zal dit niet zo moeilijk zijn. Maar hoe ouder u bent en hoe meer u nog uit de oudere sferen komt, hoe moeilijker. Hoe vasthoudender u wilt zijn, hoe minder kans dat u via deze weg kunt slagen in uw opzet; een beetje cru uitgesproken wil dit zeggen: wanneer u met de geest en met de sferen – en ‘met de geest’ wil ook zeggen: uw eigen geest – een vruchtbaar contact wil hebben, een vruchtbare werking, dan moet u in de stof, om het zo uit te drukken, zo beweeglijk en flexibel zijn dat, wat er ook gebeurt, het u eigenlijk niet kan deren; dat u zich niet bezighoudt met vaste lijntjes, vaste omschrijving. Op het ogenblik dat u deze stoffelijke, vaste zaken kunt voor uzelf beschouwen als zijnde: “O, dat is maar van tijdelijke aard, dat trek ik mij niet aan, ik ga voor wat ik wens en ik zie wel wat er op mijn pad komt”, dan, langzaam maar zeker, opent u de deuren. Want u zult opmerken dat in het begin uw eigen lichaam daar fysiek, als het ware, in verweer gaat omdat u onbewust enorm geprogrammeerd bent, en dat is in elke maatschappij zo; een mens verschilt daar niet van een dier, neem mij niet kwalijk dat ik dat zo zeg en dat ik misschien het menselijk voertuig tot zijn ware proporties terugbreng. Maar het is zo: een mens is geprogrammeerd. En de kunst is deze programmering te lossen. Kun je dat, dan krijgt ook uw geest meer overwicht op dat stoffelijke voertuig en gaan er veel meer poorten, als het ware, open die u, met wie u in harmonie bent, kunnen beïnvloeden, een gewilde beïnvloeding, en een positieve wisselwerking geven. Alles wat stoffelijk rechtlijnig is, alles wat stoffelijk, zogezegd, vastgehouden wordt door u, zal u tegenwerken. En zeker in een tijd als deze, en nu wordt het zeker boeiend, ga je daar telkens weer mee geconfronteerd worden. Telkens weer ga je met uw neus tegen de poort lopen in plaats van erdoor te kunnen gaan, als u dus de vaste patronen, de vaste omlijning in stand wil houden. Het is niet voor niets dat mensen, die spiritueel zich zeer sterk ontwikkelen en die dikwijls voor anderen een zeer diepe betekenis kunnen hebben, in de doorsnee-maatschappij rondom hen als ‘een beetje getikt’ beschouwd worden. Men zegt ervan: “Ze zijn niet goed wijs.” Want ze handelen niet volgens de vaste denkpistes. Ze denken zaken die niet kunnen, die niet bestaan. En dat klopt. Voor dat pure stoffelijke voertuig en die puur stoffelijk gestructureerde maatschappij kunnen deze zaken niet bestaan. Want dat betekent een totale ondergang van die structuren. Maar wat niet kan bestaan, bestaat wel degelijk.

Wat wij hier vanavond samen doen, kan volgens de maatschappij niet, dat bestaat niet. Want dood is dood. Ach ja, als je religieus bent, mag je aan een hemel denken maar dat zijn maar de mensen die niet verder kunnen nadenken. Maar als je een beetje verder in de maatschappij staat, weet je dat dood, dood is. Dus, een medium dat via een overgegane een boodschap door laat komen, dat is gekkenwerk. Dat kan alleen maar iemand zijn die van lotje getikt is. Dat is uw maatschappij. En zolang u dat beeld ergens beaamt – en ik zeg niet dat jullie dat bewust beamen, maar dat is in wezen of bij wijze van spreken, bij ieder van jullie in het verleden in uw ontwikkeling er, bij wijze van spreken, in gehamerd – goed, dat moet u terug kunnen loslaten, dat moet u terug kunnen afbreken. En als u dat kan, dan staat de rest open. En dan moet je niet eerst doodgaan om vast te stellen: “Verdraaid, het was toch anders dan ik gedacht had.” Nee, dan kun je tijdens uw leven dus serieus ervaringen opdoen.

Kort samengevat, mijn beste broeders en zusters: tracht u, voor zover het voor u persoonlijk mogelijk is, u te bevrijden van alles wat u aan de stof vastbindt en veroorzaakt dat u geen bewegingsvrijheid hebt. En dat is meer dan dat u denkt, hoor. U kunt soms denken: “O, ik heb alle bewegingsvrijheid want mijn bankrekening is zeer goed gevuld. Grote vergissing. U hebt geen enkele bewegingsvrijheid want u houdt rekening met uw bezit. En door rekening te houden met uw bezit, heeft u al verschillende poorten gesloten. “Moeten we dan in armoede leven?” Nee, u moet niet in armoede leven. En u mag best een bankrekening hebben en als het van ons afhangt kan die zo gevuld zijn als je maar wilt, al is het een ganse zak vol nullen, maakt niet uit. Maar de bankrekening, om het zo te zeggen, mag niet uw beperking zijn. Wanneer de bankrekening uw beperking is om een bepaalde handeling uit te voeren, dan zit je fout. Stel dat je aanvoelt: “Eigenlijk zou ik ook de geest willen laten spreken door mij”. Ik ga nu naar een extreem voorbeeld maar dat is misschien het best duidelijk. “Maar ja, wanneer ik dat doe, ik heb een vaste job, ik heb een zekerheid van elke maand mijn bankrekening aangevuld te zien; en ja, ik heb in die maatschappij nog een en ander te betalen; en ja, ik wens in die maatschappij toch dat te kunnen doen en dat te bezitten en dat te hebben.” Dan hebt u al vele grenzen gesteld.

Wanneer u het echter anders benadert en zegt: “Oké, ik weet dat allemaal, ik werk voor mijn kost maar voor mij is het belangrijk dat ik, via gene zijde, wat in mij leeft tot ontwikkeling kan laten komen en kan doorgeven aan mijn medemensen en ik stoor mij niet aan de rest”, dan kom je plots in een totaal andere situatie te zitten. Dat wil niet zeggen dat ineens uw job wegvalt. Dat wil ook niet zeggen dat ineens al uw schulden betaald zijn. Daar gaat het niet over. Het gaat er over: je benadert het anders. Je laat het anders vloeien. En weet je wat dan het mooie is, als u het zo benadert? Dat u altijd op het juiste moment de juiste evenwichten zult hebben. Waar u in het eerste deel van mijn betoog denkt: “Ai, ik moet zorgen voor mijn bankrekening, ik moet zorgen voor mijn schulden, ik moet zorgen voor mijn vakantie, ik moet zorgen voor dit en voor dat.” Wanneer je zegt: “Dat kan me eigenlijk allemaal niet geven; ik ga voor wat ik aanvoel. Ik ga voor de hints, die ik langere tijd al aangevoeld heb en gekregen heb, en ik wil deze uitwerken.” Dan ga je opmerken dat, langzaam maar zeker, alles rondom u dat met u in harmonie is, u steunt en u, als het ware, draagt om te komen tot wat je eigenlijk wilt realiseren. En dan gebeuren er soms wel rare zaken. En dan moet u niet gaan denken: “Ik zal morgen verhongeren.” Want wanneer het in het uiterste geval gaat, dan kan ik een oude uitdrukking naar voor brengen, die zich dan wel zal voltrekken: ‘dat de raven u zullen komen eten geven of voeden’. Want dat is zo. Wanneer u, om te beginnen, met uzelf in harmonie bent, u straalt deze harmonie uit naar de buitenwereld – en de buitenwereld, daar bedoel ik niet alleen mee: uw medemens, maar de ganse sfeer rondom u en sferen – dan trekt u alles naar u toe dat met u in dat denkbeeld kan meegaan, dat met u in harmonie is.

Volgens de buitenwereld niet want de buitenwereld zal u bekijken als zijnde: “U bent helemaal getikt.” Maar daar moet u zich niet aan storen. U gaat voor wat u wilt gaan. Uw idee is wat volgens jouw aanvoelen het juiste is. In vele gevallen zal uw eigen geest op dat moment de mogelijkheid hebben om hetgeen waarom hij geïncarneerd is, waarom hij dat voertuig gekozen heeft, zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. O ja, en dat kan dan iets totaal anders zijn dan u had verwacht. Dat kan op totaal andere terreinen liggen. Maar wat maakt het uit. Op dat ogenblik, als u zover bent, als u daarvoor openstaat, dan voelt u zich goed. Dan bent u als het ware, als een Franciscus die gewoon door het land trekt en zich niets meer aantrekt. Ik zeg niet dat dat op het huidige ogenblik de juiste mogelijkheden geeft; in zijn tijd was dat misschien het optimale dat hij kon bereiken, u hebt misschien andere mogelijkheden. U neemt misschien de wagen en gaat met de wagen verder, maakt niet uit. Maar u zult aanvoelen: “Dat is waarom ik leef, dat is waarom ik hier ben.” En plots zult u opmerken dat de wereld u ondersteunt, dat de wereld u helpt. Waar diegene, die zich angstig vasthoudt aan de regels, aan de vaste lijntjes, aan de gewoonten, ja, die wordt ziek. Die kan niet verder. Want de drang die in u leeft, wordt onderdrukt ten opzichte van wat rondom u is. Het gevolg is dat, en kijk maar in uw maatschappij, een heel groot deel van de mensen, ondanks het feit dat u ogenschijnlijk het schitterend hebt, een zéééér comfortabel leven hebt, als u dat gaat vergelijken met een paar 100 jaar terug, dan leeft u toch allemaal in deze streken zeer comfortabel. En wat waren die middeleeuwers toch arme sukkelaars. Zij leefden, bij wijze van spreken, dikwijls maar in een hutje. God, en zij moesten vechten om te overleven. Je zou bijna zeggen: “Het is nu lijk die arme negers in Afrika, die hebben het toch zo slecht.” Ja, klopt, in uw ogen, maar ik kan u toch garanderen dat velen van diegenen die het in uw ogen toch zo slecht hebben, een veel rijker leven doorleven en veel verder komen wanneer ze terug aan onze zijde komen dan de goed doorvoede westerling, die het zo heel mooi heeft en alles op een rijtje en toch zo goed weet hoe het in mekaar zit; die zijn eigen geest zoveel mogelijk in de hoek zet en zegt: “Hou uw mond; ik wil u niet horen; ik wil niet weten wat je te zeggen hebt; want, ai, mijn bankrekening, mijn huis, mijn wagen.

En dat juist is hetgeen waar nu in deze groep de beweging komt. Jullie hebben allemaal een zeer sterke westerse achtergrond, ieder van jullie. Jullie zijn allemaal opgevoed ongeveer met dezelfde ideeën, dezelfde inslag. Maar door wat u hier leert, waar u al jaren mee bezig bent en waar we nu de laatste maanden zeer sterk op doorwerken, maakt bij jullie die gevoelens los, maakt bij jullie de meerwaarden, langzaam maar zeker, vrij en ga je waarnemen en zijn juist deze waarnemingen die in de komende tijd nog zeer veel zullen versterken. Er zijn er verschillende onder u die tussen dit en, laat ons zeggen, een klein half jaar heel gemakkelijk broeders en zusters aan hun zijde zullen waarnemen, om het zo uit te drukken; ook heel gemakkelijk boodschappen, correcte boodschappen, zullen gedefinieerd krijgen. Al deze zaken zullen in de toekomst versterken.

Ach ja, en daarom moet het niet zijn dat het via feeling alleen gaat. Er zijn mensen bij die middelen kunnen gebruiken. De ene zal het misschien via de oude methodes van kaarten doen; de ander zal misschien een pendel gebruiken. Ja, allemaal zaken, die in de maatschappij niet bestaan, nietwaar. Een volgende zal zich misschien meer ‘Chinees’ aangetrokken voelen en met muntjes gaan werken en misschien een ander zal theeblaadjes bekijken. Maar dat maakt niet uit. Het is het gevoel dat je hebt. Het maakt niet uit hoe die theeblaadjes liggen. Het maakt uit wat jij eruit maakt en wat jij daarin voelt. En dan zal je opmerken, of je het nu in beelden ziet of je het ruikt of dat je het met hulpmiddelen doet, telkens weer opnieuw zul je geconfronteerd kunnen worden met de werkelijkheid die , volgens uw wereld, niet bestaat. En toch krijg je telkens opnieuw dan het bewijs: het klopt, het is er. En dat is ook, voor een groep als deze, de enig mogelijke weg in de toekomst.

Tracht niet u zeker te stellen. Al diegenen die op het ogenblik zo druk bezig zijn met zich zeker te stellen, zullen, zelfs op korte tijd, dikwijls ontdekken dat ook dat niet bestaat. Dat hetgeen waar men als mens zo van overtuigd was dat het zeker was, dat het plots helemaal niet meer zeker is. Dat het er gewoon niet meer is. Je kunt geen terrein gaan bedenken, lieve mensen, dat er niet onderhevig zal aan zijn, aan deze verandering. Wees daarom blij dat je zaken gaat aanvoelen, dat je zaken gaat waarnemen. Tracht ermee te werken. Tracht er u zo harmonisch mogelijk mee te voelen. En dan zal ieder, op zijn eigenste manier, zijn krachtige zaken kunnen ontwikkelen. Want ieder van u heeft zijn sterke kanten, spijtig genoeg voor sommigen misschien veel te lang onderdrukt. Maar dan hebt u ook weer het andere voordeel, en neem mij mijn crue uitspraak niet kwalijk, de ouderen onder u hebben het geluk dat ze rapper aan onze zijde zullen zijn. En de jongsten onder u hebben het voordeel dat ze nog heel veel kunnen meemaken en deel kunnen zijn aan de grote veranderingen, die de komende decennia zullen plaatsgrijpen. En zo krijgt ieder zijn deel, waar hij iets mee kan. Wanneer u u er maar voor open zet, wanneer je er maar mee wilt werken, dan lukt het wel.

En dan moet ik terugkomen op wat u al in vorige lessen geleerd hebt: het bestaan is maar een leerschool en is maar tijdelijk. Bind u niet te sterk aan uw stoffelijk voertuig. Werk ermee, gebruik het. Verhoog uw bewustzijn, bij wijze van spreken, maar anker u niet vast aan uw lichaam. Want dat is de grootste fout die het stoffelijk voertuig kan maken, dat is tegen wil en dank blijven existeren in een maatschappij waar het eigenlijk misschien niet meer thuishoort. Maar ik denk niet dat dat hier een probleem gaat zijn.

Neem gerust van mij aan, in de komende weken dat al diegenen, die ons gevraagd hadden: “Wat moet ik ermee?”, meer en meer steun zullen krijgen in de ontwikkeling van hun aanvoelen, van hun waarneming. Durf ermee om te gaan. Durf er eisen in te leggen. Dat wil zeggen dat u zich niet de speelbal moet tonen van wat er gebeurt. Wanneer u iets waarneemt en u hebt niet de tijd op dat moment om u erop te concentreren, dan laat u het even voor wat het is. En dan denkt u in uw gedachten: “Later doe ik het.”

Je moet dan natuurlijk geen 5 jaar wachten. Met ‘later’ bedoel ik dat u dit bij voorbeeld ’s avonds even terug tracht op te roepen. Wanneer u er niet in slaagt, dan past u nog een andere techniek toe, die meestal zeer efficiënt is. Dat is, voordat u gaat slapen, u openstellen en naar de geest toe zeggen: “Kijk, als je iets mee te delen hebt, als je mij iets wilt laten ervaren, kan dit terwijl ik rust.” En dan kan het best dat u bepaalde dromen krijgt. Tracht die dromen zo goed mogelijk vast te leggen. Dan zult u opmerken dat die in bepaalde richtingen wijzen waar u kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u het gewoon klaart met te zeggen: “Kijk, ik ga in meditatie” of “ik ontspan me”. Voor anderen zal het misschien simpeler zijn door een pen te nemen en te beginnen schrijven. De kwestie is op dat ogenblik dat u in een juiste concentratie kunt komen. Niet: “Nu ga ik eens even dit of dat.” Nee. Ook hier is weer de beweging noodzakelijk. Wanneer u zegt: “Ik ga schrijven”, dan neemt u een pen en begint te schrijven, zonder na te denken wat u gaat schrijven. En dan zullen misschien de eerste woorden niet al te samenhangend zijn maar dan zult u opmerken dat u plots wel degelijk waardevolle zaken op papier kunt geven. Zijn er anderen, die denken: “Ja maar, ik ben beter met spreken, ik ben beter vocaal: zet een opnameapparaatje aan en begin te praten. Zet u ontspannen en begin te praten. U kunt eerst ook een beetje mediteren en beginnen praten. U zult opmerken dar u plots tot zaken over kunt gaan waarvan u gaat zeggen: “Ik wist niet dat ik dit in mij had.” Dat hebben er al meer gezegd, in de geschiedenis, maar dat klopt. Ook dat zijn mogelijkheden om, langzaam maar zeker, uw gaven, die u in u hebt, uw geestelijke gaven, sterker en sterker te ontwikkelen en er zinvolle dingen mee te doen.

Wees niet bang! Want bang zijn om te uiten, is de grootste barrière. Wanneer u bang bent om met de wagen te rijden, dan doet u het beter niet. Want dan veroorzaakt u ongelukken. Wanneer u kunt rijden en u stapt achter het stuur en u rijdt en u bent gerust dat u de kennis hebt, dan komt u meestal wel vlot door de heksenketel, die nu het verkeer is.

Maar zo is het ook met deze geestelijke zaken. Probeer het uit. Experimenteer ermee. U hebt van ons al genoeg alaam gekregen om deze zaken op een juiste wijze te laten voltrekken. En u weet goed genoeg, wanneer u zich harmonisch instelt, wanneer u zich op het Licht instelt, wanneer u zich op, laat ons zeggen, de Goddelijke Liefde instelt, dat er weinig verkeerd kan lopen. Want dan bent u harmonisch met de Lichtende Krachten. U weet even goed, wanneer u boos bent, agressief bent, haatdragend bent, dat u het niet moet proberen. O, u zult ook resultaat krijgen, geen probleem, en misschien nog sneller dan via het licht. Alleen zal dat resultaat u vernietigen omdat u in harmonie zult zijn met de duistere krachten omdat u vertrekt vanuit een negatief ingesteld punt. Dat moet u vermijden. Wees steeds open, wees steeds positief. Hou steeds het Licht voor ogen en wees beweeglijk.

Wanneer iemand u op uw tenen heeft getrapt of een opdoffer heeft verkocht: vergeet het. Laat het voor wat het is. Wanneer u een tegenslag gehad hebt, lig daar niet verder over te miezeren, laat het. Denk aan de mogelijkheden. Denk steeds aan wat je hebt, wat je ermee kunt, in plaats van te denken wat je zogezegd verloren bent, wat je zogezegd had gekund. Want als je daaraan denkt, ga je mee in dat negatieve denken, in dat spiraal-duistere gebeuren. En dat is zeker niet aan te raden in deze tijd.

Maar het omgekeerde, wanneer je beseft dat je het toch niet zo slecht hebt, wanneer je beseft wat je meer hebt, om het zo te zeggen, dan de anderen, wanneer je beseft dat alles toch meevalt in uw leven, dan kun je de harmonie opbouwen. Wanneer je durft delen, dan, in die harmonie, dan zit je helemaal op het juiste spoor. Want wat is belangrijk voor de stofmens, maar zeker ook voor de geest van deze stofmens? Dat is zich in harmonie te kunnen voelen met het al-bestaande, zich in harmonie te kunnen voelen met de planeet waarop hij leeft. En wanneer dat dat inhoudt dat je een deel van uzelf weggeeft, dan is dat een positief gegeven. Want dat is een teken dat je toch teveel had en dat je dat dan kon. Want waar er te weinig is in die positiviteit, zal het evenwicht zich herstellen. Dus waarom zou u zich zorgen maken om alle veranderingen wanneer u uw aanvoelen durft volgen, wanneer u stappen binnen deze Harmonie, binnen dit Licht durft zetten.

Zo, mijn beste broeders en zusters, ik denk dat ik hiermee voor verschillende onder jullie toch duidelijke antwoorden naar voor heb gebracht. Dat zij, die met deze materie bezig waren en ervaringen aan het opdoen, daarvan kunnen we zeggen: je zit op de juiste weg, doe zo verder. En het is misschien meegenomen, gezien je een groep vormt, dat je onderling ook de moed hebt om deze gevoelens, deze waarnemingen met elkaar uit te wisselen. Dan zul je opmerken dat je meestal niet alleen staat, integendeel, dat er meer zo labiel zijn als jij en dan geeft dat een goed gevoel en dan ga je nog gemakkelijker verder. Stoor u niet aan wat de buitenwereld zegt, ga uw weg, ga uw weg in harmonie met uw broeders en zusters; ga uw weg in harmonie met de ganse kosmos. En dan zal je opmerken dat je een waardevol leven leidt en dat ‘waardevol’ is dan wel anders ingevuld dan dat de materie dat invult.

Deel 2

Vragen

  • U sprak vorige maal over parallelle werelden en andere werelden. Ik begrijp nog altijd niet goed die ‘parallelle werelden’. Graag verduidelijking.

‘Parallelle werelden’ kun je het best omschrijven als de werelden, die voor de stofmens gelijklopend zijn aan de wereld waarin u leeft. Moeilijk te begrijpen is dat dit in omgekeerde richting gaat en ik zou mij daar zeker niet te druk om maken. Parallelle werelden worden soms betreden op bepaalde plaatsen. Er zijn bepaalde punten op de aarde waar uw wereld, laat mij dit de ene wereld noemen, en de andere wereld samenvloeien. En wanneer u juist daar op dat spanningsveld komt, dan kan het zijn dat u van de ene wereld in de andere komt, met alle gevolgen van dien. Maar waarom gaat u zich daar nu echt zorgen of druk om maken? De kans dat u in een parallelle wereld of een parallel universum terecht komt, is nog minder dan de kans dat u de lotto zou winnen als u alle weken meespeelt. En wanneer u dan toch in die parallelle wereld komt, stel dat het u toch toevallig zou overkomen, dan gaat u gewoonweg verder met uw bestaan zoals het in dit huidige is. Alleen, sta mij toe te zeggen, in een ander universum. U zult gewoon uw stoffelijk bestaan, om het zo te zeggen, afwerken en bij overgang vloeit alles weer gewoon samen.
Dus heeft het veel nut u met deze parallelle werelden bezig te houden? Neen. Het is misschien een beetje spectaculair en ik weet dat, en dat is dan vanuit militair oogpunt, men heel veel geëxperimenteerd heeft om in deze werelden te geraken en dat er verschillende zware mislukkingen zijn geweest die toch geheim zijn gebleven. Men weet uit militaire kringen dat zij bestaan en men heeft via parallelle werelden proberen in te grijpen in uw huidige wereld, wat tot enorme catastrofen heeft geleid, maar daar wordt ook over gezwegen. Dus ik zou mij daar echt niet te druk om maken. Een parallelle wereld is gewoon eenzelfde wereld als de uwe maar waar alles zich in omgekeerde zin, bij wijze van spreken, voor u afspeelt. En ik zou daar verder niet teveel energie aan besteden.

  • Ik ga daar een vraag, die ook gesteld is, aan vastknopen omdat dat eigenlijk over hetzelfde gaat maar toch iets breder. Er is gesproken over het verdwijnen van mensen waar werelden samenvloeien. Dit is een fysiek gebeuren. Men zou dit kunnen vastleggen en zelf creëren en je kunt die punten voor jezelf creëren. Dat werd in de vorige les gezegd. Ook daar, hoe creëer je die punten, hoe moet ik dat begrijpen? Ook daar was een vraag over.

Ik denk dat hier zaken door elkaar gehaald worden. Ik denk dat hier in de eerste plaats gesproken wordt over het uitzenden van de geest en manifestatie op een andere plek en anderzijds het verdwijnen via parallelle werelden heeft daar weinig mee te maken. Er zijn in de geschiedenis van de mensheid, en ik denk in totaal enkele honderden mensen, opgenomen, verdwenen via parallelle werelden door een spontaan, toevallig verloop van omstandigheden, dat die personen op de verkeerde plaats waren op het verkeerde moment.
Het andere is dat, wanneer de mens heel bewust zijn geest uitzendt, kan hij deze geest op een andere plaats materialiseren. Wel geen volwaardige materialisatie maar voor de anderen op die plaats wel degelijk een zichtbare en voor hen een normale, denken zij toch, materialisatie. Dit heeft te maken met het uitzenden of het uitgaan van de geest op het ogenblik dat het lichaam in een bepaalde toestand komt. Er zijn twee mogelijkheden: Ofwel is het lichaam in toestand van rust en gebeurt er niets met het lichaam en kan de geest een materialisatie eender waar op aarde veroorzaken. Ofwel is het lichaam in zo een concentratie, bij voorbeeld: je hebt een spreker; je hebt bijvoorbeeld, zoals in de tijd Franciscus van Assisi gedaan heeft, dat klopt en dat is misschien voor jullie de meest gekende, die op een bepaald moment bij zijn leerlingen zit en onderricht geeft; daar zo in opgaat, in dat onderricht, dat de geest kan uittreden. Het stoffelijk lichaam geeft het onderricht gewoon verder, er gebeurt niets abnormaals, de leerlingen merken niets op en in tussentijd, en dit is zelfs beschreven in ‘het leven van Sint Franciscus’ dacht ik, een paar honderd kilometer verder aan een andere groep leerlingen een zelfde lering geeft, op hetzelfde zo gezegde moment als hij op de eerst plaats doet. Maar dit zijn geen parallelle werelden. Dit is gewoon uw eigenste wereld waarin de geest zaken kan doen ontstaan doordat het lichaam aanvaardt dat het enerzijds wel gekoppeld blijft aan de geest, zelfstandig bijna, laat ons zeggen volgens automatische piloot werkt, terwijl de geest zoveel honderd kilometer verder tezelfdertijd ook zich manifesteert. Die manifestatie is dan wel een astrale manifestatie, maar dat merken de toehoorders niet op, en daar ook zijn taak volbrengt. Ik denk dat dit een juiste plaatsing is van hetgeen wat hier waarschijnlijk door de vragensteller door elkaar is gehaald.

  • Indien men rond de kruinchakra uitslag heeft, heeft dit iets te maken met een spirituele blokkade, of is dit louter een fysiek verschijnsel?

Kort gezegd, u kunt rond een chakra geen uitslag hebben omdat een chakra, punt één: fijnstoffelijk is en dus geen enkele fysieke uiting heeft. Wanneer u ergens uitslag hebt, is dit een fysiek verschijnsel. Dus zeker, en omdat u nu spreekt over kruinchakra: de kruinchakra, in tegenstelling bijvoorbeeld met de laagste chakra, de stuitchakra, zal zeker nooit enige fysieke invloed uitoefenen op het lichaam. Want als de kruinchakra een fysieke invloed zou uitoefenen op het lichaam, dan denk ik, en ik denk dat ik niet ver naast de waarheid zal zitten, dat het lichaam op een minimum van tijd zou opbranden. Het zou zichzelf, de stof zou zichzelf vernietigen. Dat zou de uitwerking zijn wanneer de kruinchakra dus een invloed zou uitoefenen op het fysieke lichaam.
U mag niet vergeten – ik weet wel, ik neem hier van alles ineens waar van mensen die anders denken, er zijn heel veel boeken geschreven over chakra’s en werking van chakra’s en aura enz. – maar mijn lieve vrienden, neem gerust van mij aan dat 90% van wat u in die boeken leest, gewone nonsens is, dat het geschreven is door mensen die er heel weinig van weten. De kruinchakra is effectief het punt dat u de mogelijkheid geeft om de hoogste inwijding als dusdanig in wisselwerking naar uw geest te betrekken. Maar het is zeker niet, wat men er als mens graag aan geeft, het instrument dat u zomaar kunt openen en dat u bewuster gaat worden. Ik ga u misschien, of sommigen die hier toch zitten te denken aan een kruinchakra, moeten teleurstellen. Wanneer u erin zou slagen met de kruinchakra als mens iets te doen, dan zou dat voor 98% van de mensen hier betekenen: een totale vernietiging van het mens-zijn voor zichzelf. Dus ik zou, als ik van jullie was, daar toch niet teveel van alles gaan bijbrengen en zeker niet gaan denken van: “oh, mijn kruinchakra veroorzaakt, zoals soms gezegd wordt, hoofdpijn, uitslag. Mijn kruinchakra is de bron van inspiratie en via mijn kruinchakra heb ik dit en dat.” Lieve mensen, zo werkt het niet. Ik weet dat ik er nu enkele serieus op de tenen heb getrapt, maar het is nu eenmaal zo. De kruinchakra is maar zelden in functie, om het zo te zeggen. Oh, er zijn wel wisselwerkingen, ja, maar niet op de wijze dat de mens denkt dat het is. Dus de vraag van: “Kan ik uitslag krijgen door mijn kruinchakra?”, is neen.

  • Broeder, er werd gezegd dat, wanneer er een stortvloed zou plaatsvinden, dat we ons daaraan kunnen onttrekken door, als ik het goed begrepen heb, naar een andere dimensie te switchen tot de stortbui voorbij is. Stopt de stortbui dan boven de plaats waar je u stoffelijk bevindt, of hoe moet ik dat begrijpen?

Kijk, ik denk ook hier weer dat zaken toch niet juist beluisterd worden. Wanneer er een stortbui is, het mag zelfs van mij een zondvloed zijn, en u stelt zich via meditatie, via ontspanning, in dat alles rondom u in harmonie is, rustig is en zo verder, zoals u hier al op verschillende wijzen is geleerd, dan zal dat gebeuren u vrijwaren. Dat wil zeggen, door het feit dat u een evenwicht uitstraalt, zal die zondvloed aan u voorbij gaan. U verandert niet van dimensie, u blijft stofmens, u blijft een bevoertuigd voertuig, maar u zendt een signaal uit dat herkend wordt door het elementaal water, het elementaal water dat op dat ogenblik dan in harmonie komt. En waar het in harmonie is, zal het niet vernietigend optreden maar zal het integendeel ondersteunend optreden.
Dit geldt zo goed voor de lucht als voor de aarde; vuur is een andere kwestie. Maar u gaat niet weg, u verdwijnt niet in een andere dimensie om dan plots, als alles voorbij is, daar terug te staan. U zou dit kunnen wanneer u van uw lichaam afstand neemt en toelaat dat uw lichaam vernietigd wordt, maar ik denk niet dat dit de bedoeling is. De bedoeling is dat je wel degelijk uw lichaam gebruikt en via dat lichaam ervaring opdoet. En u kan dit perfect doen. U kan perfect de zondvloed sturen zodat de plaats waar u aanwezig bent, gevrijwaard blijft; zo goed dat het in omgekeerde zin kan wanneer er droogte is, dat door uw juiste ingesteldheid u het water aantrekt opdat de bodem terug zou bevloeid worden. Maar u gaat daarvoor niet in een andere dimensie. U blijft wie u bent. Uw geest, dat is iets anders, is niet beperkt tot uw stoffelijke wereld en wanneer u dan zou zeggen: “Ja, mijn geest verplaatst zich”, dan klopt dit. Maar dit heeft weinig te maken met uw stoffelijk voertuig. Dus uw stoffelijk voertuig blijft in de wereld, waar het in is.

  • Kan door rituelen, bijvoorbeeld sjamanistische rituelen, de harmonie met de aarde, met de natuur rondom ons, met ons kleine gazonnetje, verhoogd worden en daardoor rampen, zoals een stortvloed, worden voorkomen? Of door meditatie, zoals bij de boeddhist, waar het vuur rond ging en hij en zijn hut werden gespaard? Door zo in harmonie te zijn met de elementalen?

Ik denk dat er op aarde genoeg voorbeelden te vinden zijn dat met elk ritueel, dat correct wordt uitgevoerd in de juiste gedachtevorm, de juiste sfeer, dat daar resultaten behaald worden. Waarom lukt dat niet altijd? Dit is heel simpel. Omdat bij velen rituelen een begeertepatroon is en dat de begeerte naar het ritueel en het resultaat van het ritueel sterker is dan hetgeen wat er werkelijk zou moeten aanwezig zijn, namelijk het volledig belangeloos een harmonie creëren met de sferen, met de wereld waarin u zich beweegt. Er zijn echt goede sjamanen op aarde geweest en er zijn er nog. Alhoewel, we moeten zeggen dat onder de noemer ‘sjamanisme’ heel veel zit wat er helemaal niets mee te maken heeft. Maar het kind moet dikwijls een naam hebben.
Er zijn heel veel boeddhistische rituelen, er zijn ook heel veel hindoeïstische rituelen die zeer goede resultaten halen. Hetzelfde kan gezegd worden van bijvoorbeeld de islamitische magie, die soms heel sterk is, zo goed positief maar tegenwoordig meestal zeer negatief, spijtig genoeg. Dus ja, er zijn mogelijkheden, maar spijtig genoeg moeten we zeggen dat we in de huidige tijd zien dat van die mogelijkheden er maar heel weinig gebruikt wordt. We zouden in verhouding kunnen stellen dat nog geen 10% positief is, de rest hangt volledig samen met begeerte en persoonlijkheidsstreven en dat is spijtig.

  • Als u spreekt over dimensies, gaat het dan over een andere tijd, het verleden, de toekomst? Daar is een onduidelijkheid over.

Maar dat kan toch niet zo onduidelijk zijn. Het woord ‘dimensie’ heeft toch zijn eigen betekenis. Dit is toch voor iedereen, die op jullie niveau hier zich beweegt, gekend. En wanneer wij over andere dimensies praten, dan praten wij over zaken die voor de stof niet direct plaatsbaar zijn, omdat die niet passen in uw wereld. We hebben dat, onder andere, voor jullie trachten duidelijk te maken door te zeggen: kijk, u zit hier gezellig samen maar tegelijkertijd bewegen hier allerlei andere werelden door u heen. Dat die werelden door u heen bewegen, is juist omdat zij andere dimensies kennen. Misschien dat ik het simpel kan maken voor jullie door te zeggen, het is niet 100% correct maar misschien voor stoffelijk denken wel, andere verhoudingen. U bent nu eenmaal als stofmens beperkt. Maar uw geest is dat niet. Die kan al in veel meer dimensies werken, lering ontvangen, zelfs lering geven. Terwijl uw stof dit niet kan omzetten, omdat de stof daar geen mogelijkheden toe heeft. Meer hoef ik daar toch niet over te vertellen, denk ik.

U hebt allemaal het idee dat u iets gehoord hebt en als ik uw vragen dus hier hoor, dan blijkt duidelijk dat u soms zaken denkt dat u gehoord hebt, die eigenlijk niet gesteld zijn, niet gezegd zijn. En daarom is het misschien toch boeiend van regelmatig de lessen terug eens onder de loep te nemen en zeker de zaken waaraan u twijfelt, terug op te zoeken. Dikwijls met het herlezen van hetgeen wat gebracht is, kunt u ineens de klik maken en een juiste interpretatie geven. Het is nu eenmaal zo, een stoffelijk voertuig is niet perfect, gelukkig. Daarom zoekt de geest dat ook, omdat de geest daardoor juist veel ervaringen kan opdoen. En hoe juister u met deze zaken kan omgaan, hoe krachtiger de wisselwerking kan zijn tussen u en uw geest, hoe waardevoller uw stoffelijk bestaan zal zijn en zal geweest zijn.

Meditatie: Rust

Ik zou zeggen: zet jullie allemaal rustig, gemakkelijk, ontspannen en laat jullie gewoon meedrijven op hetgeen ik jullie aanbiedt.
Langzaam maar zeker gaan we naar de rust, die de aarde weer jaarlijks kent. Langzaam maar zeker komt alles tot stilstand. Nog enkele weken en ook de bron van alle leven op aarde zal even zichzelf tot rust brengen.
Laat ons in harmonie zijn met deze tijd. Laat ons ook in onszelf de rust opzoeken. Laat ons in een sfeer van ontspannenheid het geluk, dat we kennen, in ons inwerken. Het wordt een tijd, een aardse tijd, waarin de mens denkt dat hij zeer druk bezig moet zijn met allerlei feestelijkheden, met allerlei festiviteiten, met het aankopen van geschenken en zo verder. Het wordt een tijd van drukte, voor sommigen ook een tijd van druk reizen van hier naar daar. Maar dit is niet wat de aarde wenst. Dit is niet wat de Heer van de wereld verlangt. Dit is een tijd van rust, van bezinning, van introspectie bij uzelf. Het is een tijd, wanneer je de rust wilt ondergaan, de mogelijkheid krijgt van uzelf, als het ware, schoon te schrobben vanuit die rust. Van uzelf, via de invloeden die deze periode kenmerken, het oude af te leggen, de oude gedachten, de oude gevoelens los te laten en zo vernieuwd en verfrist verder te kunnen gaan wanneer het licht langzaam maar zeker terugkeert. Maar het is nu het ogenblik van rust, het is nu het ogenblik van zelfbeschouwing. En wanneer u deze weg volgt in harmonie met de aarde, in harmonie met de krachten van de aarde, dan zal u opmerken dat deze voor u donkere periode toch een periode is van geestelijk licht, van geestelijke verlichting, geestelijke vernieuwing. Het is een periode waarin u hetgeen, wat u op een avond als deze gehoord hebt, kunt omzetten, heel rustig in de praktijk. Het is een periode waarin u de sferen, waar u reeds mee gekoppeld bent, duidelijker op u kunt laten inwerken, een grotere harmonie kunt laten ontstaan. Het is een periode waarin de geest tot u kan spreken. Het is een periode waarin de inspiratie zeer sterk naar voor komt, want het is de periode van rust. Een periode van rust is een periode van concentratie, want rust is concentratie. Het klinkt tegengesteld maar het is het niet. En juist door deze rustige concentratie is het mogelijk om zo veel te ontvangen. En dat is, als het ware, de vruchtbaarheid die zich open plooit. In deze donkere tijd is het mogelijk dat alles samensmelt, dat alles een nieuw geheel vormt. En vanuit die samensmelting voor u ontstaan uw nieuwe mogelijkheden. Maak er gebruik van. Ach, en wanneer het dan even feestelijk is, daar is geen pot aan gebroken, maar hou het rustig, geniet ervan, maar besef dat uiterlijke schijn niet opkan tegen het waardevolle wat in uw innerlijk plaatsgrijpt. Besef dat uw innerlijke ontplooiing waardevoller is dan elk geschenk of elk cadeau dat materieel over de toonbank gaat. En wanneer je dan op een bepaald moment aan de feestdis zit, gedenk dan dat je dat kan dank zij de aarde, omdat de aarde de mogelijkheid heeft gecreëerd dat u deze spijs, dit voedsel tot u neemt. Maar gedenk ook dat dit niet zo maar evident is en dat het niet overal op dezelfde wijze is. Aanvaard het in dank en bezie het zeker niet als iets wat door de aarde een verplichting zou zijn ten opzichte van u. Het is niet uw recht, u mag er deel van zijn, u mag er mee werken, u mag er van genieten zolang het u niet beperkt, zolang het u niet schaadt, om het zo mooi uit te drukken.
En wanneer u dan in deze periode uzelf als het ware vernieuwd hebt, dan hebt u de mogelijkheid en de kennis opgedaan om de nieuwe veranderingen, de verschuivingen die zullen ontstaan wanneer de zon het licht terug brengt, op een juiste manier door te maken. Dan zul je al op voorhand aanvoelen en weten welke houding voor u de juiste is, want je bent dan één met de krachten, je bent gezuiverd van het oude, je hebt dat in dank gegeven aan de aarde en je hebt toegelaten dat de vernieuwing aan u verkregen te hebben. U hebt toegelaten dat de aarde u dit schenkt. Dat is belangrijk. En zo zal u dan kunnen opmerken dat op een korte tijdspanne weer een totale vernieuwing heeft plaats gehad. Dat op een korte tijdspanne de oude gedachten van: zo ervaar ik het, zo zie ik het en zo denk ik naar de toekomst toe en zo zal ik misschien moeten handelen, ineens in een totaal ander kader zich manifesteren. Ineens blijkt dat die oude gedachten niet meer passen in dat nieuwe gegeven. Maar het mooie is dat door de rust en het aanvaarden van de verandering u deze nieuwe mogelijkheden ten volle kunt gebruiken en vanuit deze nieuwe mogelijkheden op de juiste wijze al uw gaven ten volle kunt ontplooien. En wanneer we dan zo deze tijd bekijken, dan wordt deze donkere periode waar we nu in gaan, toch een periode van ontzettend licht, een periode die voor iedereen een grote meerwaarde zal inhouden.