Werken met aarde, lucht en water

image_pdf

23 oktober 2012

Ik zou vanavond met jullie graag een beetje praten over de herfst, de aarde en de mogelijkheden die dit voor jullie inhoudt. We komen in een periode dat de natuur langzaam maar zeker tot rust komt, dat alle activiteit naar de winter toe in een vorm van slaaptoestand gaat verkeren en dit is een periode die voor de mens heel leerzaam is. Want wanneer u een goed observeerder bent van de aarde, van de natuur, dan kunt u in een periode als deze voor uzelf aardig wat ontdekken en ook aardig wat bijleren.

Ik zou jullie heden avond verschillende zaken willen bijbrengen, die wanneer u de moeite neemt om de oefeningen uit te voeren die ik u ga aanbrengen, dit u kan brengen tot een veel betere kennis van de inwerkingen van de aarde, van de natuur, rondom u. En wij brengen dit op een avond als deze niet zomaar. Neen. De gedachte daarachter is, dat het op een bepaald ogenblik voor u en de komende generaties zeer boeiend kan zijn om misschien zaken die nu totaal vergeten zijn, omdat de huidige mens te wetenschappelijk denkt en daardoor niet meer openstaat voor de signalen rondom hem, dat deze zaken in de toekomst voor ieder van u aardige meevallers kunnen zijn, aardig meegenomen kunnen worden, om niet alleen uw eigen fysieke welbevinden op punt te houden, maar ook naar anderen toe de mogelijkheid te hebben van een helpende hand te reiken wanneer deze u gevraagd wordt.

Wanneer we teruggaan in het verleden, dan moeten we vaststellen dat velen van de toenmalige levende mensen aardig wat meer affiniteit hadden met de aarde. Als je ziet dat enkele eeuwen geleden hier in het Westen bepaalde therapieën zijn ontstaan, gewoon doordat men vanuit een aanvoelen is vertrokken, dan zegt dit veel. Maar ja. Wanneer iemand iets aanvoelt en hij heeft er resultaat mee dan gaan de tegenstanders heel snel zeggen: dit is kwakzalverij, dit berust op niks, dit is geen wetenschap. En men houdt dan liefst geen rekening met de geboekte resultaten.

Ik zou een eerste punt willen aanhalen. Dat is hoe u, wanneer u zich in harmonie kunt stellen met de aarde, de signalen van de aarde kunt vertalen en daardoor aardig wat aan de weet kan komen. En in wezen, in deze periode die er ideaal voor is zoiets op te bouwen, kan je dit heel simpel doen. Je neemt even de tijd daarvoor. Je trekt bijvoorbeeld de natuur in. Voor de stadsmens is dit misschien iets moeilijker als voor de buitenmens. Want de buitenmens heeft meestal nog wel een tuintje en een perkje enzoverder. De stadsmens zal zich moeten verplaatsen en liefst niet in een stadspark waar heel veel volk is, maar indien het mogelijk is in de open natuur, hetzij landbouwgebied, hetzij bosgebied, maakt niet uit. Het belangrijke is dat u zich ergens bevindt waar je nog u één kan voelen met de aarde. En dan kan ik u zeggen welke oefening u daar kan uitvoeren.

U bent allen gewoon van te mediteren, daar kent u al aardig wat van. U hebt al aardig wat resultaten kunnen behalen met meditatietechniek. Maar in deze periode wanneer u zich in het groen gaat begeven dan zou ik zeggen: zet u ergens rustig neer. Dat mag gerust op een bankje zijn, want meestal zal in deze periode de aarde niet zo aantrekkelijk zijn om te gaan op zitten. Maar u mag ook op een omgezaagde boom gaan zitten of eender wat. Maakt niet uit. Wanneer u maar in rust kunt zitten in de natuur en dan gaat u gewoon beschouwen.

Nu zijn er direct onder u die aan contemplatie denken. Ja, contemplatie zou je zo kunnen omschrijven, maar bij contemplatie zit je meestal gefixeerd op één punt. Wanneer ik hier zeg beschouwen, dan bedoel ik wel duidelijk dat u gewoon in alle rust en ontspannenheid de aarde rondom u opneemt. Wanneer u in een bos zit dan kijkt u naar alles wat dat u daar kan opmerken. Gevallen bladeren, misschien naalden. U zult misschien paddenstoelen zien. U ziet gras. U fixeert zich op zaken. Dan gaat u opmerken dat daar nog vele andere zaken bijkomen. U ziet kleine kevers kruipen. Voor de dames hier en daar een spinnetje. U ziet andere zaken en u fixeert zich daarop.

U neemt gewoon deze zaken in beschouwing en u laat u gewoon maar gaan. U probeert te zorgen dat de plaats waar u bent ongestoord blijft. En dan zal u opmerken dat, als u dit zo doet, er al heel snel een wisselwerking ontstaat tussen hetgeen u aan het beschouwen bent en uzelf. En daar wordt het boeiend, wordt het interessant. Want op een bepaald ogenblik gaat u opmerken of aanvoelen, dat bijvoorbeeld bepaalde bladeren die daar liggen of andere kruiden die daar staan, u noemt het  onkruid, ik noem het kruid, dat maakt niet uit, dat deze u aanspreken. Ja, u werkelijk aanspreken, dat je een gevoelen krijgt. Kan ook een paddenstoel zijn, maakt niet uit. Het kan zelfs een kleine boom zijn of een grote boom. Maar u voelt door hetgeen u aan het beschouwen bent dat dat kruid, die paddenstoel, dat blad, zich aan u als het ware opdringt. U houdt zich daar gewoon voor open en dan gaat u opmerken dat al heel ras bij u bepaalde beelden zich gaan vormen die gekoppeld zijn aan hetgeen wat u daar hebt opgemerkt.

Laat ons nu even simpel houden. U hebt daar een paddenstoel. En u ziet dus, u voelt dat aan u wordt daar op aangetrokken. U gaat een wisselwerking krijgen en u gaat aanvoelen bijvoorbeeld dan die paddenstoel bepaalde eigenschappen heeft. Dat hij misschien voor dat en dat zeer gunstig is, maar voor dat en dat ongunstig is. En daar zit hem juist de finesse. Dat kunnen registreren. Dat kunnen waarnemen maakt dat je langzaam maar zeker en hoe meer je die beschouwing herhaalt hoe meer dat je gegevens van de aarde tot u toe krijgt die voor u praktisch bruikbaar zijn. Ik spreek nu over een paddenstoel. Die kan misschien medicinaal heel veel waarde hebben.

Maar voor hetzelfde geld ziet u een heel kleine plantjes staan waar een wisselwerking ontstaat en dat u weet kijk dat plantje als ik dat gebruik dat is bijvoorbeeld goed voor de longen en dat is bijvoorbeeld goed voor de maag. En zo gaat u zien dat niet alleen planten, paddenstoelen, struiken, bomen, bladeren, noemt maar op, alles zal langzaam maar zeker tot u gaan praten, om het zo uit te drukken. Het zal door het feit dat u zich instelt op de aarde, dat u zich fixeert op hetgeen wat rondom u is in uw ontspannen toestand, langzaam maar zeker zal u dat meer en meer gegevens aanreiken.

In het begin is dit misschien een beetje verwarrend, maar naargelang u de oefening meer en meer herhaalt, zult u opmerken dat er lijnen in zitten en dat die beschouwing steeds bij hetzelfde, dezelfde resultaten, dezelfde signalen geven. En het is interessant voor u – en het is misschien een tip die ik u kan geven – dat u na deze beschouwing rustig noteert wat er in u is opgekomen, dat u rustig het plantje beschrijft en hetgeen wat het u verteld heeft. Of wat de paddenstoel u gezegd heeft. Of de boomschors. Noem maar op. Wanneer u dat doet, zult u op korte tijd enorm veel van de aarde krijgen waarmee te werken valt. Want u zet zich aan op hetgeen wat de aarde voor u inhoudt. De aarde rondom u is er niet zomaar. Het is een deel van uw leefwereld en daar zitten heel veel mogelijkheden in.

Ik zal u een praktisch voorbeeld geven van iemand die jullie waarschijnlijk allemaal redelijk kennen en die daar een ganse therapie op uitgebouwd heeft op deze wijze zoals ik ze vanavond aanbreng. Ik denk dat iedereen van u Edward Bach kent. Edward Bach, de zo gezegde grondlegger van wat men nu met moderne terminologieën Bach-bloesems noemt. Maar in wezen – en daar doe ik hem niet tekort mee – is hij niet de grondlegger daarvan. Het draagt wel zijn naam, maar daar stopt het. In wezen is deze brave dokter een volgeling geweest van wat we zouden kunnen omschrijven in het toenmalige Engeland als de ‘Witte Convent’, waarin dus oudere dames – oudere dames zo vertrekkende de jongste van in de 40 maar vooral 50 en 60 jaar oud – waren.

Deze dames die vanuit hun opleiding altijd zeer geïnteresseerd waren in de natuur. Het was een soort – en ze bestaan nog tot op heden – geheime genoodschapjes, waar dames zich in konden bevestigen in hun kennis. U moet rekening houden dat in die periode het niet aanvaard werd dat een dame zich bezighield met geneeskunde. De eerste vrouwelijke artsen moesten nog geschoold worden. Er was veel verzet tegen. Maar dit is langzaam maar zeker ontstaan. Maar dat is bijzaak voor een avond al deze. De basis is dat deze dames, dus wat men noemde ‘convents’ maakten. Zij kwamen samen, zij wisselden zeer veel gegevens uit en dit was niet alleen over planten en natuur, zij werkten ook zeer sterk wit magisch. U had tezelfdertijd ook zwart magische convent, maar dit is niet aan de orde voor ons.

Deze dames o.a. – en dan kom ik aan wat men naar de periode van Bach-bloesemtherapie is gaan noemen –  hadden een zeer goede relatie met Bach. Er was een wisselwerking. En gezien hij een gewone medische opleiding had in die tijd, kun je zeggen dat dit nog niet zo ver doorgedreven was, maar hij was volgens de Engelse normen arts, maar dankzij die dames is hij veel verder gaan denken dan de meesten die, wanneer men in het geheel van de artsenwereld terecht kwam, zeer kortzichtig dachten. Ik weet niet of dat in deze tijd al veel veranderd is. Maar bon, soit.

Bach was iemand met een enorme open geest. En heeft van deze dames aardig wat geleerd, onder andere hetgeen wat ik u hier naar voor breng van: ga de natuur in. En dat kon hij. Hij had natuur genoeg rond zich. En stel u open. En zo heeft hij op zijn eigenste wijze heel veel zaken kunnen ontdekken en heeft hij in zijn leven daar aardig goede resultaten bij zijn patiënten mee geboekt. Dat is de achtergrond. Dat is de basis eigenlijk van een therapie.

Nu wanneer ik het op het moment zie dan zie ik dat, ja, de Bach-therapie een industrie is geworden. Een industrie waar men nog heel weinig rekening houdt met het aanvoelen, maar vooral met productie ervan. Maar eigenaardig genoeg moeten we vaststellen dat er nog steeds in Engeland kleine bedrijfjes zijn, een paar mensen, meer niet, die zich nog steeds op dezelfde wijze opstellen om zo hun eigen extracties te maken en aan de mensen te bezorgen die ze nodig hebben.

En wanneer we dan wereldwijd kijken dan zien we op verschillende continenten mensen bezig, niet grootschalig zoals nu de Bach-industrie is, maar heel kleinschalig, die op dezelfde wijze de natuur intrekken, zich laten inspireren door de aarde, bepaalde planten nemen, bepaalde bloesems nemen en daar voor de mens extracten uit maken, die ze dan kleinschalig doorgeven. Het zijn juist deze mensen die zo overal bezig zijn en die niet geapprecieerd worden door de medische wereld noch door de farmacie, maar het zijn zij juist die nu ook de basis leggen van wat binnen enkele decennia waarschijnlijk de grondslag zal zijn van een zeer grondige ondersteuning van de gezondheid voor de mensen die dan leven.

En het is heus niet zo moeilijk. Je moet heus geen dokter in de scheikunde zijn of weet ik veel wat, je moet heus geen arts zijn om in harmonie te komen met de aarde en via beschouwing van de aarde de gegevens te krijgen die hiervoor bruikbaar zijn. Wanneer u de moeite doet -en zeker in een periode zoals deze, een periode dat de aarde langzaam maar zeker volledig in rust komt – dan kan je deze gegevens rustig in u opnemen.

U moet dit niet doen in volle lente of volle zomer als alles tot en met geactiveerd is. Als u dan begint, dan wordt u overspoeld door indrukken die u niet meer kan verwerken. Wanneer u er echter nu aan begint en langzaam maar zeker deze oefening verder zet in de winterperiode, dan zal u zien dat u tegen de uitkom van het volgende seizoen, van het volgende jaar, van de komende lente, al aardig wat kennis voor uzelf hebt opgebouwd. En dan kunt u zeggen, kijk de lenteperiode misschien nog klein beetje, maar lente en zomer kom jij tot rust wat betreft deze beschouwingen en laat je rustig de zaken gaan. Wanneer je dan in deze twee seizoenen in de natuur wandelt, kan het heus wel zijn dat je op een bepaald moment plots een signaal krijgt van: kijk ,dat bloempje daar is goed voor dat en dat is ineens goed voor dat. Dat noteer je. Dat hou je bij. Maar het zal anders zijn dan in de rustperiode. En het is belangrijk met deze ontwikkeling te starten in de rustperiode van de natuur, van de aarde. Zo kun je voor uzelf aardig wat kennis opbouwen. En heus deze kennis gaat niet alleen over gezondheid. Via die wisselwerking kunt u ook spiritueel aardig wat bijleren. Zijn er ook veel andere zaken die aan bod kunnen komen die handig en bruikbaar zijn.

Het volgende punt is, dat wanneer u zich zo rustig in beschouwing zet in de natuur, dat u ook even in deze beschouwing de lucht moet bijnemen. Dit is niet zo moeilijk, want u hebt de lucht helemaal rondom u. De lucht is deel van het geheel van de beschouwing. Stel er u voor open. Het moet niet altijd per definitie enkel aarde of enkel maar de lucht zijn. Het kan gecombineerd zijn. En het kan misschien, wanneer het niet anders gaat, bijvoorbeeld alleen de lucht zijn of alleen de aarde.

Maar de lucht speelt hier ook een zeer belangrijke rol. Niet alleen kunt u beschouwingen hebben van hetgeen u ziet: de wolken. De wolken kunnen aardig wat gedachten opwekken. U kunt wanneer u in een beschouwende toestand bent heel gemakkelijk tekenen in de wolken waarnemen. Het ontgaat de meeste mensen, maar soms geeft de atmosfeer via wolken aardige signalen die bruikbaar zijn om u te oriënteren in het gebeuren van de maatschappij rondom u.

Maar het belangrijkste is wel wanneer u zich op de lucht concentreert dat u openstaat voor ook hier weer de indrukken die bij u binnenkomen. Het kan als het ware zijn dat u een bepaald aanvoelen registreert. Ook hier zou ik u de raad geven van: noteer het voor u. Leg het vast, zodat u dit niet vergeet. Dit aanvoelen kan bijvoorbeeld een hint zijn om een volgende maal op een andere plaats de beschouwing te doen. Het is dan de lucht die als het ware u helpt om uw kennis van het universum rondom u te vergroten. Het kan best zijn dat de lucht voor u aanduidt in welke oplossingen iets voor u aanvaardbaar en bruikbaar is. Maar de lucht kan ook kennis overbrengen. Kennis die soms alleen maar via een aanvoelen is, maar naargelang u verder uw beschouwing doorvoert en ook naargelang de gevoeligheden toenemen, waarnemen dat zij bepaalde woorden, bepaalde klanken, bepaalde teksten zelfs, doorkrijgen. Ook hier is het nuttig dit vast te leggen.

Wat er gebeurt er eigenlijk? Doordat u zich in harmonie zet tijdens de beschouwing met de lucht heb je een toegang tot de gedachte-impulsen die in de atmosfeer aanwezig zijn. En gezien jullie toch in een computertijdperk leven, zal het niet moeilijk zijn te begrijpen dat wanneer u in een beschouwing bezig bent, u ziet voor u bijvoorbeeld een heel mooie bloem en u stelt zich open en u krijgt gewoon door wat die bloem kan betekenen. Bijvoorbeeld dat die eetbaar is en uw eten lekkerder kan maken. Om nu iets anders te zeggen. Maar u krijgt het gewoon in een gedachte als het ware opgeschreven voor u. En heus het zal niet alleen om een eetbare bloem gaan. Het kan over veel meer zaken gaan.

In deze periode, als u dat opbouwt, kunnen daar bijvoorbeeld aanvoelen inzitten van: ik moet mijn voorzorgen nemen, het gaat zeer sterk vriezen of het gaat zwaar sneeuwen, zonder dat er enige indicatie reeds aanwezig is van dat fenomeen. En wat zie je dan? Dat zonder enige verwittiging bijvoorbeeld binnen de 24 uren een weersomwenteling is, waar door hetgeen u hebt aangevoeld aanwezig is of gebeurt. Dus, het is belangrijk in het spel van beschouwing niets uit te sluiten. Och, ik weet het, het gaat werk vragen. Maar jullie willen zo graag veel weten en veel kennen. En om kennis op te doen, mijn lieve broeders en zusters, zitten er wel wat oefeningen achter. Maar een zaak is zeker, als u deze oefeningen goed uitvoert en u bent er werkelijk intens mee bezig, dan kunt u er zeker van zijn dat u voor uzelf in de toekomst aardig wat mogelijkheden opbouwt en dat u daarmee uw eigen wereld, uw eigen ontwikkeling laat vooruit gaan.

Ik heb nog een derde gegeven dat ook bij deze aarde past en even belangrijk is, namelijk: water. En nu zijn hier mensen die denken: ja, maar die is elementalen aan het opnoemen. Nee. Nee. Elementalen zijn ook zo onderverdeeld. Maar dit is gewoon een praktisch gegeven dat aan uw aarde, als planeet, gelieerd is, dat mogelijke werkingen heeft. Nu wat vooral bij water van belang is, dat wanneer je daarover gaat beschouwen je helder water beschouwd. Dus ik raad jullie af van aan de boorden van de Schelde te gaan zitten of van de Rijn of van de Maas. Want dit noem ik geen water meer, dit is een chemische vloeistof die naar de zee vloeit; ondanks het feit dat men nu proclameert dat zij toch zo zuiver zijn. Daar gaat het niet over.

U kan wanneer u de mogelijkheid hebt in uw eigen tuintje bijvoorbeeld een watercirculatie te hebben of een waterbronnetje, dat kan u gebruiken. U kan daar zelfs binnenskamers een waterfonteintje voor gebruiken. Er zijn 1001 mogelijkheden. Wat vooral van belang is, dat wanneer je deze beschouwd, dat het zuiver water is. Waarom? Wel water geeft naar u toe zeer vele mogelijkheden. Zuiver water geeft de mogelijkheid dat u de kennis die u opdoet bij de beschouwing over de aarde, bij de beschouwing over de lucht, dat u deze vastlegt in het water, dat u eigenschappen overdraagt naar het water. En water houdt meestal die eigenschappen, wanneer het zuiver is, vast gedurende 24 tot 48 uur. Dat is wel het langste. Maar vooral de eerste 12 uur tot 24 uur kan zo een water zeer sterk geladen zijn en een zeer sterke overdracht maken.

Verder in de beschouwing is het ook interessant dat u niet alleen weet dat dat water door u kan geladen worden. Sommige zullen zeggen gemagnetiseerd. Het is maar een naam. Dat dat geladen water dus bruikbaar is.  Niet alleen voor uw eigen gezondheid, maar ook bijvoorbeeld voor uw planten, voor uw dieren, noemt maar op.

Anderzijds wanneer u deze beschouwingen over water goed doorvoert, krijg je ook nog de mogelijkheid om het water een beetje te beheersen. Daarmee bedoel ik, dat wanneer er hetzij zware regenbuien, zware sneeuwbuien e.d. komen, dat u via deze beschouwingen het voor uzelf kunt doen afnemen of kunt laten toenemen, naargelang uw eigen gedachte-instelling tijdens de beschouwing. Stel nu dat er zware sneeuwbuien op komst zijn en u moet dringend ergens iemand gaan helpen. Maar u weet als die sneeuwbuien vallen dan kunt u niet meer weg. Dan kunt u, het klinkt misschien raar, maar probeert het maar deze winter het werkt, tijdens of door deze beschouwing maken dat de plaats waar u zich bevindt en de plaats waar u naartoe moet en het tussenliggende gebied veel minder sneeuw krijgt dan alles wat er omheen is. Dan krijgt u als het ware een eiland van minder neerslag binnen een enorme zone van neerslag. Ja, het klinkt misschien zeer ongeloofwaardig, maar het is via beschouwing zeer goed regelbaar. Ik zeg niet dat je er zult in slagen dat het niet zal sneeuwen. Dat is iets anders. Maar u kunt perfect, wanneer het nodig is, via de beschouwing en de gedachtekracht die er achter zit in harmonie met het zuivere water, zorgen dat hetgeen wat moet gebeuren kan voltrokken worden zonder dat je door deze waterzaak gehinderd wordt. En dit geldt niet alleen voor sneeuw, dit geldt voor vorst, dit geldt voor regen enzoverder.

Ja, u hebt daar waarschijnlijk allemaal nog niet bij stilgestaan, maar het zijn mogelijkheden die ieder van jullie in zich dragen. U kent allemaal bloesem-therapieën, u kent allemaal de verhalen van gemagnetiseerd water, u kent van alles en nog wat, maar u hebt het nooit zo bekeken. Maar wanneer u dit als oefening gaat uitvoeren, deze drie zaken, en ik zou de raad geven, begin 1 per 1. Begin met de aarde, ga dan via de lucht naar het water. Wil ze niet alle drie ineens doen, dit is geen haalbare kaart. U hebt een ganse herfst en winter de tijd om ermee te experimenteren. En de ene zal al meer aanvoel hebben met de aarde, de ander zal meer voeling hebben met de lucht en de volgende met water. Dat is niet het punt. Het punt is dat u zich ervoor inzet, dat u het uittest en dan ben je een groep. En dan zal je opmerken, als je dan onderling resultaten uitwisselt, dat er effectief een samenspel kan zijn waardoor dat elk van de drie delen, die hier naar voor gebracht zijn, tot een maximum resultaat kunnen leiden. Dat u zo elkaar ook, ik zou zeggen, kunt bevruchten met kennis die anders eigenlijk niet haalbaar is voor één persoon. Maar dankzij de verscheidenheid van de groep kan dit tot een krachtige eenheid leiden en deze krachtige eenheid kan dan ook sturend optreden voor de ganse aarde hier rondom u, de ganse atmosfeer en alles wat met het water, de aarde en de lucht te maken heeft. En dan gaat u zien, dan krijgt u heel boeiende resultaten.

Kort samengevat. De les van deze avond voor jullie is: vertrek vanuit een rustige, ontspannen meditatie overgaande naar pure beschouwing. Eerst van de aarde als u dat zo aanvoelt, dan van de lucht, dan van het water. De gegevens die u ontdekt en die u vaststelt – en dat kan zeer snel gaan- ik zeg niet dat bij de eerste beschouwing van de aarde u daar al een gans boek kan volschrijven over alles wat u ontdekt hebt. Maar ik weet wel wanneer u dit enkele dagen na elkaar gedaan hebt, dat u aardig wat zult aangevoeld hebben en als u notities neemt dat u toch wel al verschillende zaken zal geregistreerd hebben. En na enkele maanden dat u dan misschien wel een aardig schriftje hebt aan gegevens.

Ook hier, lieve broeders en zusters, zou ik jullie de raad geven als groep wissel met elkaar uit, doe die moeite. U hebt in deze moderne tijd alle mogelijke media tot communicatie, dus het is niet zo dat je met de postduif het moet rond sturen. Maar nee, geeft het aan elkaar door, praat met elkaar, overleg met elkaar. Zie wat er aan mogelijkheden in zit en wanneer u dit doet en wanneer dat we dan de kennis die we u al bijgebracht hebben in vorige lessen er met samenbrengen, dan kun je langzaam maar zeker gaan stellen dat u, het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar geprepareerd bent om in de nieuwe tijd die zich volop aan het vormen is een voorganger of voorgangsters te zijn van nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden. Ik zeg niet dat dit altijd met veel appreciatie zal aanvaard worden. Dat kunt u zich wel voorstellen. Maar stoor u daar niet aan.

Wanneer u uw ervaring gebruikt en uitdraagt dan ben je in harmonie met deze aarde, met de veranderingen van de aarde en dan kan u aardig wat bereiken. En u zult onbewust, misschien, vele anderen bevruchten met deze waardevolle gedachten. Het klinkt misschien gek, hé, maar hadden in de jaren 1940 er in Engeland geen witte heksen bestaan of wicca, dan had de ganse geschiedenis anders verlopen. Het is juist door deze dames en hun kennis in relatie met de natuur, met de aarde, met de lucht, met het water, dat zij erin geslaagd zijn een ganse luchtmacht voor blok te zetten. Dat zij erin geslaagd zijn het zo gezegde onsterfelijke leger af te remmen en naar de nederlaag te leiden. Weinigen beseffen dat, maar deze kennis toen, van deze kleine groepen die in alle stilte samenkwamen achter alle schermen van dien en nooit zijn naar voor getreden, hebben wel de fundering gelegd van de tijd waarin u nu leeft. De fundering gelegd dat de mogelijkheden er zijn om een nieuwe kosmische heerser zich ten volle te laten ontwikkelen. Ach, dit is een kennis die wel achterhaalbaar is, want er bestaan wel hier en daar geschriften over en er bestaan onderzoeken van geheime diensten over, maar u hoeft u daar allemaal geen drukte om te maken. Het heeft nu eenmaal plaats gehad. En van deze lieve dames van toen, ja, zij zijn allemaal aan al aan onze zijde. Er leeft niemand meer van op aarde. Doet er ook niet toe. Maar hun werk heeft zich vastgezet en leeft nu langzaam maar zeker verder. Anders had u nu in een totaal andere maatschappij geleefd. De omwentelingen en de kosmische heerser zou verdergaan maar het zou onder een andere conditie geweest zijn. Ik zeg niet beter of slechter. Dat zal de geschiedenis voor zichzelf wel uitmaken. Maar ik wil maar aantonen, zeer duidelijk aantonen, dat hetgeen ik hier vanavond breng en meegeef niet zomaar iets is om aan te horen. Nee, het is iets om met om te gaan, om met te werken, om toe te passen. Het is iets dat ook uw verdere leven als dusdanig in richting kan bepalen en u zeer veel mogelijkheden kan schenken.

 Zo. Dit was hetgeen ik u vanavond wou brengen. Ik denk dat u nu genoeg stof hebt om na te denken. Ik zou het rustig als ik van jullie was herbeluisteren of herlezen en ik zou er zo snel mogelijk in deze tijd mee aan de slag gaan.

Zo, lieve broeders en zusters hiermee rond ik het eerste gedeelte af. Ik wens jullie  veel succes met de oefening.

Deel 2

Voor mij het tweede gedeelte met jullie vragen.

 • In een vorige zitting (09-10-2012) inzake gezondheid bij de mens, hoorden we van het belang van de zon, de werking van de zon op de maan en de aarde. Om hier praktisch mee te werken: is het voldoende om ons hiermee te harmoniseren?

Ja. U geeft het antwoord op uw vraag. Op het ogenblik dat u zich in harmonie zet met deze planeten – en je moet deze niet beschouwen als zijnde dode materie die daar aan uw firmament liggen rond te draaien – maar wel degelijk als zijnde bezielde wezens – het is belangrijk dat je dat beseft, uw aarde is ook een bezield wezen – dan gaat u veel gemakkelijker daarmee in harmonie zijn en aanvoelen wat zij u als het ware mededelen. En effectief het is ook zo dat de wisselwerkingen tussen de planeten vooral zon-aarde-maan, dat die zeer sterk zijn. Maar dat moet ik jullie niet uitleggen, want dat zien jullie dagdagelijks. Als jullie naar buiten kijken zien jullie de reflectie van de maan, zien jullie in de dag het licht van de zon.

 • Van de maanstanden weten we dat deze een verschillende invloed op o.a. de mens hebben. Is er bij de zon zo ook iets? Bijvoorbeeld bij het verschil in stand ten opzichte van een plaats op aarde?

Kijk, als u alle invloeden moest kunnen detecteren, dan zou het leven wel heel moeilijk worden. Maar kort gezegd: de wisselwerking in het aardmagnetisch veld door de stand van de maan, dat is gekend. U kent eb en vloed. Dit is door de maan veroorzaakt.
Waar weinig mensen rekening mee houden is dat vooral de zonne-erupties een enorme impact op de aarde hebben. En heus het maakt niet uit of de zon nu hoog of laag staat. De kracht van de zon is zo onmetelijk ten opzichte van de kleine planeet aarde, dat deze wisselwerking normaal gesproken de volledige aarde steeds treft. Nu kan het effectief zijn dat op een bepaald moment er een sterkere wisselwerking is rond de evenaar dan rond de keerkringen.  En op een ander moment rond de keerkringen en dan weer de evenaar. Maar dit is niet zozeer van de zon als oorzaak, maar wel aan de hand van hetgeen wat op dat ogenblik in de mensheid aanwezig is op het moment van de zonne-eruptie. Van dat allemaal duidelijk uit de stipuleren, ja ,dan zitten we hier wel een paar uur vanavond en dan krijg ik ambras met het medium. Dus, het antwoord op uw vraag is wel degelijk: de zon heeft zeer sterke invloed op wat er gebeurt op aarde en de maan heeft daar nog een meewerkende invloed.

 • Inzake de vorige les (09-10-2012) broeder heb ik de volgende vraag. Ik heb een paar keer geoefend op mijn eigen lichaam met het volgende: in meditatie, bij ontspanning, het deel dat pijn deed als het ware uit het lichaam heffen. Daar de verandering in teweeg brengen, geen bruuske veranderingen, maar kleine manipulaties en dan het geheel terug in het lichaam brengen. De pijn was effectief weg en het lichaam voelde beter aan. Wanneer het deel uit het lichaam was, was het alsof er rondom veel lichtende helpers aanwezig waren. Gezien dit hier nog nooit vernoemd is geweest, durf ik deze handeling niet meer toepassen.

Ja, als u resultaat hebt waarom zou u het niet meer durven toepassen? Als u aan onze zijde was gekomen zou  ik zeggen ja, het was best dat u niet had toegepast hé.  Maar wanneer dat u daar resultaat mee hebt, ja, pas het verder toe. Effectief het is een tactiek, een mogelijkheid, en het is heel schrander opgemerkt van het deel dat u last berokkend buiten het lichaam te plaatsen en het zogezegd in uw beeldvorming door lichtwerkers of door entiteiten of hoe het u wilt omschrijven te laten harmoniseren en dan terug op zijn plaats te zetten. In wezen doet u niet anders dan wanneer u gewoon in meditatie u in licht zou zetten en tegen uw lichaam zou vertellen: kijk, het moet hier allemaal in harmonie komen en door het licht maak ik dat via mijn aura de evenwichten hersteld worden. Maar als u het op zo een wijze kan doen, ach mensen, waarom niet? Als het resultaat er is, dat is wat telt. En dan moet je zeker niet zeggen, ik zou het niet durven herhalen. Ik zou tegendeel zeggen. Experimenteert er verder mee. U hebt de resultaten van.  Proficiat.

 • In de tekst is er de melding dat naar de toekomst de Oosterse kennis samen met deze van Zuid-Amerikaanse kennis tot ontwikkeling zullen komen en toegepast worden. Is het dan de bedoeling dat we hier ons laten behandelen via acupunctuur, ayurveda enz. Moet je deze zaken effectief hier toepassen. Ik zelf heb het gevoel dat je acupunctuur zou kunnen vervangen door je beukentak en vanuit meditatie dezelfde overdracht kan krijgen. Hoe moeten we dit zien?

Ik wil een paar zaken hier opmerken. Ik denk dat je niet al te goed geluisterd hebt wat er gezegd is. Er is naar voor gebracht voor zover ik weet, dat de oude kennis van het Oosten en bijvoorbeeld van Zuid-Amerika voor hier een basis kan zijn om resultaten te behalen. Er is niet gesteld, voor zover ik weet, dat ineens hier alles uit het Oosten of uit het Zuid-Amerikaanse continent aan de orde zou zijn. Er is gesproken dat er een kennis aanwezig is, een zeer oude kennis van duizenden en duizenden jaren terug, die enerzijds zijn bronnen vindt in de Veda’s van het Oosten, anderzijds zijn bronnen vindt in de kennis van de Maya’s, de Inca’s, en noem maar op.

Het is niet zo dat deze kennis zomaar overgenomen kan worden, maar het is wel de basis in Aquarius voor het nieuw benaderen van gezondheid. Uw methode hier in het Westen, neem mij niet kwalijk, is ten einde. Waarom? U kent geen gezondheidszorg meer. U kent geen geneeskunde meer. U kent een industrie. En dat is iets anders. U hebt van de oorspronkelijke basissen van gezondheidszorg, van hulp aan zieken, die in het verleden vooral gebaseerd waren op geestelijke waarden, hebt u een economisch geheel gemaakt. Dat wil zeggen: de zieke wordt niet meer bekeken als een mens die lijdende is,  waar een disharmonie aanwezig is, maar wordt bekeken als zijnde een commercieel object waar veel geld aan te verdienen is. Sorry, dat ik het zo uit druk, maar dat is de harde waarheid van uw westerse maatschappij. En daar staat tegenover dat vanuit het oosten effectief, omdat men daar een ander gevoel heeft ten opzichte van gezondheid en ziekte en uit het zuiden van Amerika waar men dat ook anders benadert, dat dit in de nieuwe tijd die Aquarius inhoudt langzaam maar zeker terug naar zijn logisch normale verhoudingen zal brengen.

Dat wil zeggen: iemand voelt zich niet goed, iemand is ziek. Wat kunnen we doen? Wat is de bron? En niet wat gaan we hier allemaal aan verdienen, welk mechanisme gaan we in gang zetten? Dat is uw grote probleem in uw ganse westerse wereld. Daardoor ziet u dat vele ziekten niet meer in te perken zijn. Dat er enorme uitbreidingen van alles en nog wat zijn waar men geen weet of geen blijf meer mee weet. Maar die wel een ganse industrie – en dit vertrekt van de fabriek die de pillen maakt, tot de apparatuur maakt, tot de universiteiten, noem maar op – laat draaien. Ten koste van niet alleen de fysieke gezondheid, maar zeker ook de geestelijke gezondheid van de mensen. En dat gaat ook een van de basissen zijn waarom de ganse westerse wereld op zeer snelle en korte tijd ten onder zal gaan en zal decimeren. En voor velen gaat dat geen aangenaam gegeven zijn.

Maar het is nou eenmaal zo gecreëerd en ik kan daar maar één ding vanuit onze zijde achter zetten: er zitten hier zeer veel in het Westen zeer primitieve geïncarneerden, die enkel en alleen maar hun dierlijke hebzuchtige instincten volgen, met alle gevolgen van dien. En spijtig genoeg hebben zij dan meestal in de maatschappij de ronkende titels en het zo gezegde diploma’s die hen de plaats geven die zij eigenlijk niet behoren te hebben. Maar ja, Aquarius gaat de boel veranderen. Of dat je het wilt of niet.  Dit is nog een van de uitzaaiingen, de kankers, van het einde van de Vissen.

Ik denk als je daar goed over nadenkt dat je mij wel kan volgen. En dat je dan wel gaat begrijpen waarom er gezegd wordt: Kijk, vanuit deze beide polen komt de nieuwe gedachte. En ik heb heus niet gezegd: wij gaan morgen allemaal hier ineens enkel oosterse of Zuid-Amerikaanse therapieën volgen. Neen. Hetgeen wat hier langzaam maar zeker zal ontwikkelen, is bijvoorbeeld hetgeen wat hier op een avond als deze u aangeleerd wordt. En dat zal – en wees gerust wat men u vanavond hier vertelt heeft, behoort niet alleen tot deze westerse wereld, daar zitten effectief aspecten in van 1000 jaren terug uit de Veda’s, van duizenden jaren terug uit de Maya-gezondheidszorg, maar het is het samenbrengen hier dat het nieuwe mogelijk maakt en langzaam maar zeker hetgeen wat nu nog als een bastion boven alles staat onderuit te halen en te brengen in de nieuwe generaties tot een meer normale gedachtegang, waardes en een samenwerking, die dan uiteindelijk tussen dit en laat ons zeggen enkele decennia, zal leiden tot een juistere benadering van wat gezondheid en ziekte voor de mens aangaat. Zo. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg geweest ben.

 • Er werd in de afgelopen les gesproken over verdunningen: tot 30 keer, tot 700 keer etc.. Bedoelde de genezer daar 1 druppel op 30 druppels water mee, of verdunde hij het 30 keer. Er zijn nu allemaal verschillende verdunningen in de handel. Is dat ook goed om mee te werken? Deze zijn over het algemeen uit planten bereid die de mogelijkheid hebben gehad op een zuiverder manier te groeien dan die bij mij in de buurt. Verder weet ik dan zeker dat het de planten zijn die ik wil hebben.

U spreekt hier dan vooral over de holistische benadering van de zaken. Maar goed. Hetgeen wat uw lesgever heeft naar voor gebracht, was geen homeopathie. Er is duidelijk gezegd van de verdunningen, dat wil zeggen: als u bijvoorbeeld één druppel valeriaan hebt, dan voegt u daar 30 druppels water aan toe. Of als u een beetje moderner bent 30 druppels alcohol kan ook. Al naargelang degene die het wil nemen, nietwaar?

Het is niet hetzelfde wat onze vriend Hahnemann heeft op de wereld geplaatst van diluties. Dat is iets anders. Het is wel degelijk zoals gezegd is: 1 druppel ten opzichte van 30. Eén druppel ten opzichte van 700 en zo verder. Is er veel verschil met homeopathie? Ach nee. Het is alleen maar hoe je het aanpakt. We kunnen zeggen dat wanneer je de pure homeopathie neemt, dat deze enkel en alleen zijn juiste inwerking kan vinden via het geestelijke, over het fijnstoffelijke, de aura, dan de signalen naar het stoffelijke voertuig.

Bij verdunningen tot 30 zoals uw leraar hier gebracht heeft, heb je nog een regelrechte impact op het lichaam. Daar moet je wel even voorzichtig mee zijn. Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: kijk, ik neem één druppel digitalis, ik verdun die met 30 druppels alcohol; maar het resultaat zou verbluffend kunnen zijn en u zou rustig kunnen zitten nadenken tussen vele anderen voor vele jaren. Dus daar moet u wel even met opletten. Dat is zo hetzelfde van: ik neem 1 mg arsenic en ja, u kent die verhalen. Dus daar moet u wel degelijk rekening mee houden. Het wil niet zeggen dat bijvoorbeeld de digitalis geen zeer positieve en ondersteunende werking kan hebben. Maar u moet opletten in welke verdunning dat je zulke zaken gebruikt. Maar het is wel degelijk één druppel ten opzichte van 30 of 700 en zo verder.

Nu in vele gevallen – en dit blijkt ook wel uit de les, als je ze herbekijkt – gaat het er vooral om: wat jij aanvoelt. Dat wil zeggen – en zeker na de les van vandaag als je die daar gaat inbrengen – dat je, als jij aanvoelt bijvoorbeeld ik neem één druppel digitalis en deze ene druppel die meng ik met, laat ons zeggen, 3000 druppels water, dan krijg je een totaal andere verhouding. Dan zit je niet zo rap aan onze zijde. Maar dan kan het best zijn dat je daardoor effectief een zeer sterke ondersteuning hebt gegeven aan het hart. Het is niet altijd zo, want dat is een verkeerde gedachte die bij de mensen veelal aanwezig is, dat je dus zeer zuivere stoffen moet hebben. Het lichaam heeft in de meeste gevallen liever heel sterke verdunningen of zelfs oplossingen die enkel maar in atomaire toestand iets bijdragen, daar gaat het lichaam sterker op kunnen reageren, dan op een zuivere stof.

Waarom denkt u dat je bijvoorbeeld via gedachtekracht iemand toch perfect medicatie kan toedienen en dat het nog heel goed werkt? Dan kunt u zeggen: ja, dan krijgt hij niets. Neen, nietwaar! Die krijgt wel degelijk via de gedachtekracht de stof via zijn geest, via zijn fijnstoffelijk naar zijn stoffelijk. Met als gevolg dat daar een reactie is die kan zorgen dat men zich beter voelt. Of dacht u nu werkelijk dat al die bush-tovenaars, die wonderdokters, dat dat allemaal zulke dwazeriken zijn die zaken doen die nooit werken. Wanneer deze zaken voor hun volkeren nooit hadden gewerkt, waren zij niet lang tovenaar van het dorp of wonderdokter van de omgeving gebleven. Het is juist omdat de zaken werken dat zij hun positie hebben kunnen handhaven, zelfs in deze tijd. En dan kan de moderne arts hiervan zegge: ja, maar dat is denkbeeldig, dat is iets psychologisch, dit of dat. Ja, natuurlijk het is psychologisch. Zeker en vast.

Maar ga u mij eens vertellen: wat is psychologische invloed? Daar staat men dan niet bij stil. Het is niet omdat de patiënt het aanvaardt, al is het zogezegd via gedachtekracht of is het via een rite waarin hij geloofd en waarin hij zeker is dat het gebeurd, hij geneest. Hij is geholpen. Oh ja, het is niet zo rendabel dan wanneer je alle dagen pilletjes moet pakken. Dat weet ik. Maar dat pilletje, spijtig genoeg, heeft dan nog vele bijwerkingen, dat je u dikwijls voor hetgeen je het neemt, voelt u wel goed. Bijvoorbeeld u hebt hoofdpijn en u neemt iets tegen de hoofdpijn, uw hoofdpijn is weg. Maar u zit met een maag die overhoop ligt en u krijgt galstenen. Ja, u bent dan wel goed geholpen! Geef mij dan maar die wonderdokter die met van alle zaken die u niet begrijpt, u wel degelijk terug in evenwicht zet, wel degelijk uw gezondheid bij wijze van spreken ondersteunt. Ik weet voor de westerse mens met zijn rationeel denken is dat moeilijk aanvaardbaar. Maar hier is niks wonderbaarlijk. Hier is gewoon het toepassen van de wetmatigheden die in de kosmos bestaan.

 • De genezer had het over de kracht van de maan, altijd via de zon. Bedoelt hij daarmee: de kracht van de zon naar de maan en dan de beukentak of de kracht van de maan naar de zon en dan de beukentak.

Als je goed geluisterd hebt zul je gehoord hebben dat de maan op de aarde enkel maar een reflectie kan hebben door het zonlicht dat op de maan inwerkt. Deze inwerking reflecteert naar de aarde. Anders zou je nooit de maan zien.

In de oudheid, uw verre voorvaderen van waar ze ook afkomstig zijn, maakt niet uit, hadden deze wisselwerking al lang door. Zij beseften heel goed dat de zon en de maan op deze wijze inwerkten op de aarde. Het is niet voor niets dat je overtuigingen hebt gekregen van de goddelijkheid van de zon en de goddelijkheid van de maan. En het is vanuit die werkwijze dat men – bijvoorbeeld zoals in vorige les is naar voor gebracht – is gaan werken met een beuk. De essentie die daar achter zit is dat men duizenden jaren terug ontdekt heeft dat dat hout – er zijn er nog andere hoor, maar voor deze streken is beuk vooral interessant – zeer sterk elektrisch geladen is. Dat woord bestond toen nog niet. Men gaf er wel een andere naam aan maar daar bent u niets mee. Dus ik hou het nu op elektrisch geladen. Het is nog zo. Het is een hout dat een enorme spanning kan opbouwen. Doordat deze spanning wordt opgebouwd en effectief deze spanning varieert, ik ga het ingewikkeld maken, naargelang de zonneschijn of naargelang het maanlicht. Het werd ook anders gebruikt. In sommige gevallen werd hij via de zon gebruikt als een heel sterke stimulator. Anderzijds werd hij gebruikt wanneer het maanlicht er was als een verzachter. Begrijp je? Wanneer hij gebruikt werd door de zon als stimulator. Bijvoorbeeld, iemand had zijn been gebroken, dan kon men met deze staf de zetting van het been en het herstel van het been zeer snel versnellen. U gaat het niet geloven, maar bij uw voorouders waren er die erin slaagden van binnen de 24 tot 48 uur een gebroken bot terug aan elkaar te laten groeien en te herstellen. Anderzijds wanneer iemand bijvoorbeeld overvallen was door zware koortsen, kon men via het maanlicht en de staf deze koortsen breken en laten afnemen, omdat dit een veel zachter gegeven was. Andere voorbeelden zijn, dat bijvoorbeeld wanneer iemand met depressies kampte – toen was dat woord er nog niet, toen dacht men eerder dat men bezeten was of eender wat – kon men dikwijls via de maanstand en de energie van de staf een geestelijk evenwicht herstellen. Uitdrijvingen werden dan meer gedaan via de zonnestand.

Dus u begrijpt, vrienden, dat er aardig wat variaties in zijn. Ook in dit zou ik zeggen: gebruik jullie aanvoelen. Leer het aan te voelen. Leer ermee om te gaan. Ik vind niets erger dan een mens – en tegenwoordig is dat in de mode – die na-aapt wat de leraar hen aanleert zonder zelf na te gaan hoe het werk, zonder zelf de ervaring op te doen. Dat kan een chimpansee ook. Maar als mens is het belangrijk dat je wat je krijgt gaat proberen, gaat vaststellen: is dit zo? en daar uw eigen ervaring aan toe te voegen. Doet u dat niet, dan bent u zoals velen in deze maatschappij die van alles gestudeerd hebben, nageaapt hebben wat ze gehoord hebben en dan dikwijls nog niet eens doorhebben dat veel van wat ze daar gehoord hebben eigenlijk fout is of niet correct. En zo kan ik u heel veel zaken aanhalen, maar dan duurt de avond weer te lang. Dus ik rond het hierbij af. Ik denk dat je aardig wat stof hebt om over na te denken.

 • Ja Broeder. De vraag bestaat uit twee delen eigenlijk.
  Hoe brengt de genezer energie over van bijvoorbeeld zwavel naar de beukentak – onder invloed van de kracht van de zon – en dan naar de aura van de persoon?
  Het werken met de beukentak om een bepaalde stof in te brengen in het lichaam, is dit via visualisatie of dient de stok ergens te worden ingedoopt?
  We gaan het zelf uitproberen.

Wanneer je weet wat je nu al kan doen met uw staf, is het dan zo moeilijk om te beseffen dat je via uw aanvoelen, via uw gedachten, zaken kan overbrengen? Het is toch niet zo moeilijk.

Kijk, u hebt uw staf, uw beukenstaf. U kan deze beukenstaf bijvoorbeeld effectief omkleden, ik ga maar iets zeggen: met metaal. Ik ga het mooi maken. U omkleedt hem met goud onderaan. En u hebt een patiënt die goud tekort heeft. Dan gaat u gewoon via de kundalini met die beukentak, waar dat goud op zit, over die kundalini . U brengt dat in het lichaam zo. U gaat zien, wanneer u dan terug gaat kijken, er zal goud opgenomen zijn. Oh nee, het goud van uw staf zal niet weg zijn. Maak u geen zorgen. Maar het gaat een overgave zijn.

Hebt u iemand die bijvoorbeeld ijzer tekort heeft. Kan u op een identieke wijze werken. Bijvoorbeeld, u neemt een ijzeroplossing, gelijk welke, heel sterk verdund, u doopt dat eventjes tegen uw beukentak, en u doet dezelfde beweging. U kunt voor ijzer zelfs beter langs de zonnevlecht werken. U gaat zien, uw behandelde patiënt gaat ijzer opnemen en zo verder.

Effectief, ik dank u voor te zeggen: we gaan het zelf proberen. Het is de beste wijze. Kijk wij geven jullie hinten. Wij geven jullie oude kennis door. Maar beseft toch, eerstens: u kunt de oude kennis zoals ze vroeger, duizenden jaren geleden bestond, niet direct op dezelfde wijze overzetten in het heden. U moet dit voor uzelf aanpassen. Ik kan mij voorstellen dat geen enkel mens die u wilt helpen ermee gediend is dat u, zoals uw voorvaders, binnenkomt met een heel zware staf. Dan denken ze: wat gaan ze nu doen? Gaan ze me de kop inslagen? Maar wanneer u bijvoorbeeld met een mooi stokje binnenkomt – misschien nog een beetje omkleedt en mooie gemaakt – dan gaat u wel acceptabel zijn in deze tijd. 2000-3000 jaar terug dan lachten ze met u. Nu gaan ze zeggen: u kent het. Ja, je zit nu eenmaal in een ander tijdperk. Houd daar rekening mee. Maar dit wil niet zeggen dat de werkingen veranderd zijn. Die zijn gelijk. Die blijven gelijk.

Besef bijvoorbeeld dat u met mineralen heel veel kunt bereiken door ze gewoon door de aura te halen. De atomaire structuur van een mineraal gaat dan signalen geven aan uw lichaam. Deze signalen gaan dan weer leiden naar harmonieën. Gaan stoorvelden in de stof kunnen opheffen. Oh ja, ik weet het: realistisch, wetenschappelijke fantasie. Alleen probeer het! Zie de resultaten. En heus de resultaten hangen niet af van hetgeen u gelooft. Nee. Nee. De resultaten hangen af van hetgeen u doet. En op degenen dat u het doet, hij of zij moet er zelf niet in geloven, zul je zien, de werkingen zijn er.

Het is natuurlijk ook zo dat u niet onder alle omstandigheden alles kan oplossen. Waarom? In de eerste plaats moet je zeker rekening houden, dat wat ziektes aangaat, het bij de mens steeds vertrekt vanuit een onevenwichtigheid. Nu kan dat een kleine tijdelijke onevenwichtigheid zijn, maar het kan ook zijn dat er veel verder en veel dieper veel zwaardere onevenwichtigheden en disharmonieën in dat lichaam zitten. Zolang u niet naar de bronnen kan gaan van de afwijking in de harmonie, kun je ook niet het lichaam in de volledige harmonie herstellen. En daar faalt de moderne tijd.

Weet u, in de oude tijd werd geneeskunde niet door één individu gedaan. Maar het was altijd door een groep. En in die groep zaten er verschillende. U zou het in moderne tijden kunnen zeggen: er zaten psychologen in, hypnotiseurs, suggestievelingen, noem maar op. Er zaten erbij die kennis hadden van de natuur, van de kruiden, en zo verder. Een arts zoals u nu kent, dat bestond vroeger niet. Maar meestal werkte men – zeker in deze streken, duizenden jaren terug – in een groep van meestal 5 tot 7 deskundigen. Die dan bepaalden wat er aan de hand was en aan de hand van samenwerking en die bepaling dus de evenwichten herstelden. En ook een van de interessante zaken was, dat daar in die tijd geen vergoedingen tegen stonden, zoals in uw moderne tijd. Degene die de mens hielp en de patiënt genas kon op alle respect rekenen, had zeer veel voordelen binnen de groep waarin hij leefde, dat wel, maar er waren geen prijskaartjes aan verbonden. De eer om iemand te kunnen helpen was eigenlijk de betaling. Iets totaal anders dan nu. Nu kun je zeggen, je hebt ook een groep specialisten, maar die zijn alleen maar aan het kijken hoeveel zij eigenlijk kunnen verdienen. Sorry, dat ik zo cru ben. Maar dat is uw maatschappij en zeker vanuit onze zijde zien we dat zeer duidelijk. Veel duidelijker dan wat u het kunt vaststellen.

Dus hier ook: gebruik uw aanvoelen. Werk ermee. Ontwikkel het. En hoe meer u dat doet, hoe betere resultaten u kunt behalen. En ik geef u nog een gouden tip. Begin het niet via de kerkklokken te verspreiden, maar hou het rustig. Als men bij u komt en u kunt helpen, help. Maar niet zoals in de moderne tijd, ga er geen gerucht aan geven. Want dan zult u heel snel zulke ontzettende tegenwerking krijgen dat alles wordt afgebroken. En dat is het laatste wat je nodig hebt in deze tijd.

 • Door gene zijde is al vaak aangegeven dat we de kruiden uit het Oosten en uit Zuid-Amerika beter niet kunnen gebruiken. Er zijn kruiden bij onze deur die het ook doen. Vorige les heeft de genezer heel duidelijk aangegeven dat uiteindelijk er een soort fusie tussen de geneeskunde uit het Oosten en Zuid-Amerika zal ontstaan die de basis zal vormen voor de toekomstige geneeskunde. Is hier geen sprake van contradictie?

De vragensteller heeft hier toch niet goed geluisterd. Eerstens het antwoord op deze vraag is daar juist al gegeven. In hetgeen wat vorige keer naar voor is gebracht is wel degelijk gezegd dat deze basissen in de toekomst de bron zullen vormen voor hetgeen wat de huidige geneeskunde aangaat. Er is niet gezegd dat we daarom enkel en alleen planten uit Zuid-Amerika of uit Azië gaan gebruiken. Nee, dit heeft er niets mee te maken. Er is duidelijk naar voor gebracht dat de bevruchting, de ideeën, de basissen, vanuit de oude kennis komen van ginder, gemengd effectief met de kennis die hier is. Maar eigenlijk moet ik er nog aan toevoegen: spijtig genoeg is de kennis hier zo ver verwaterd door uw huidige maatschappij, dat er maar weinig bronnen van zijn. En nu ga ik iets zeggen dat misschien nog interessanter klinkt: uw ganse kennis, zo goed in het Oosten van de Veda’s en alles wat daarachter zit, duizenden jaren terug, als de kennis die terug te vinden is in Zuid-Amerikaanse toestanden, is vertrokken met de Witte Broeders van Atlantis. Deze hebben ook de kennis hier in Europa gelaten. Maar veel van de kennis is hier vernietigd. Een van de grootste daders van de vernietiging is de christianisering hier, die alles hebben willen verdrijven wat aanwezig was.

Dus, al deze zaken gaan langzaam maar zeker onder Aquarius terug zich vormen, zich voordoen. Dat wil zeggen – zoals in het eerste deel jullie al is bijgebracht – dat ook vanuit dat, de kennis van hetgeen hier aan planten, aan kruiden, aan mogelijkheden aanwezig is daarin past. Het is geen tegenspraak! Het is niet dat je alles van die kant moet naar hier trekken. Nee. De basis, de kennis, de benadering van gezondheid en ziekten, die wijzigt. U kunt hier, in deze contreien en ook in Noord-Amerika, niet uw basis van huidig benaderen van ziekte handhaven. Als u deze wil handhaven gaat u zien dat u uw ganse bevolking langzaam maar zeker laat decimeren aan uw grote gelijk. En dat neemt de mens niet. Zeker niet de nieuwe generaties die komen, die ook voeling hebben met hetgeen wat in die andere contreien aanwezig is en leeft. En wat u zeker niet mag vergeten: dat u aardig wat incarnaties gaat krijgen van entiteiten die kennis hebben van hetgeen u hier nu geleerd wordt. Omdat zij uit die periode terug op aarde incarneren. Dus, u ziet het wordt een gans amalgaam van kennis die zich opnieuw zal vormen. En er is zeker geen tegenstrijd in hetgeen gebracht is.

 • De oefeningen gegeven in het eerste gedeelte, het schouwen in verband met de natuur, mag dat ook bij valavond of avond.

Dat mag onder als condities, zolang je het maar in alle rust en sereniteit, zonder stoornissen, kan volbrengen. Of dacht u nu werkelijk dat je alleen maar bijvoorbeeld op het middaguur iets kan doen? De aarde is er, u bent deel van de aarde. Zo goed in het licht als in het duister van de aarde. Zo goed in het zonlicht als in het maanlicht. De aarde heeft haar eigen uitstraling, drukt haar eigen stempels, onder alle condities.

 • Dat waren de vragen, broeder.

Ja, we zijn rond. Het was mij gezellig te antwoorden. Dan ga ik deze avond afronden met een meditatieve beschouwing.

Meditatieve beschouwing

Goed, we zitten hier allemaal gezamenlijk rustig, midden in een krachtsveld. Moet u even met mij mee gaan. Als ik hier rond onze zitplaats kijk, dan zie ik hier een samenspel van energieën. Ik heb een eik die in volle kracht staat, ik heb hulst die zich daaraan verbindt, ik zie de meidoorn die zich heel goed bij dit alles voelt, je ziet wat vruchtdragers, zoals notenbomen en zo verder. Al deze bomen worden eigenlijk ook een beetje mee gestuurd door één grote heer die erbij staat. In deze contreien noemt men hem honingboom of pagodeboom. En dan staat er een kleine jonkie, dat je zou kunnen zeggen, ja, dat is de toekomstige beïnvloeder, de linde. Als ik dat alles zo beschouw, dan zit je hier wat energiebepaling uitgaat in een zeer sterk gebied.

Stel u nu gewoon open voor al deze energieën, voor al deze velden. Als u zich daarvoor openstelt dan kun je, op het niveau van de atomaire structuren die rondom u aanwezig zijn, de krachten in u opnemen die zij hier weergeven. Oh ja, er zijn nog beuken bij. Ze staan hier allemaal op minder dan 10 m van u. Wees één met de signalen die ze uitzenden. Roep ze in uw gedachten op. Zie hoe zij één zijn met de aarde, hun krachten hier in de atmosfeer afgeven, doorleven, zodat u er met kan werken. Zie hoe de ganse natuur hier in evenwicht is. Hoe deze bomen bevolkt zijn met allerlei bewoners, die ervoor zorgen ook dat deze evenwichten bewaard worden. Magie ook. Hoe tussen hun wortelstel er allerlei leven is. Want het is niet enkel hetgeen u bovengronds ziet, maar ook wat in de grond aanwezig is, dat deel uitmaakt van het leven, dat deel uitmaakt van de mogelijkheid dat planten, dieren zich tegoed doen aan de energieën die deze grondstelsels naar voor brengen.

Want een mens beseft te weinig dat wortels even belangrijk zijn als bladeren, maar je ziet ze niet, je merkt ze niet op. Nochtans wanneer u zich, om de natuur te beschouwen en u één te voelen met de aarde, tegen een stam van een boom gaat zetten, dan wordt u gedringd door de energie van de wortels. Deze energie maakt in uw lichaam een kracht, een veld, dat u kan doorgeven. De energie van de wortels vertelt u dikwijls wat er in zijn nabijheid aanwezig is van planten, van dieren, van krachten, die u kunnen helpen. Want het is niet maar zo dat deze plant hier groeit en die plant ginder groeit. Het is steeds weer de wisselwerking die bepaald wie zich waar goed voelt.

En dit geldt ook voor jullie. De ene zal zich heel goed voelen bij een eik. De andere misschien bij een beuk. De volgende bij een linde. Het duidt alleen maar aan waar uw zwaartepunten liggen en wanneer je dan voor uzelf kunt detecteren: ik voel me goed bij de eik, dat geeft mij kracht, of ik voel mij goed bij de beuk, daardoor ben ik zeer inspiratief geladen of ik voel mij goed bij linde, omdat de linde mij gezondheid schenkt, mij als het ware ideeën geeft. Wel ieder op zijn wijze zal zo zijn eigen boom, plant, dier kunnen detecteren.

Het is niet voor niets dat uw voorouders bijvoorbeeld dieren namen als zijnde de beschermheer van hen. Kijk naar de indianen, zij hadden een totem. Wat minder gekend is dat dit in deze streken ook lang aan bod heeft geweest. Maar door de evolutie is dit veranderd naar gefinancierde heiligen natuurlijk. Maar voor die omwenteling hadden de mensen ook een dier dat hun hielp, dat hen inzicht gaf, begeleide of een boom of een plant, noem maar op.

Deze oude waarden zijn nog overal aanwezig. Deze oude kennis is aanwezig. En het is juist door de beschouwing die we kunnen maken, door de rust die we in ons opwekken daardoor, dat we terug contact krijgen met deze kennis. Want deze kennis kan wel uit de hersenen van de mensen geschuurd zijn, maar zij is niet uit de atmosfeer. Zij is niet verdwenen van de aarde. Zij zit in alles wat de aarde u weergeeft. Dus, zou ik zeggen: draai de hersenspoeling die de mens gedurende eeuwen heeft ondergaan om. Zet u open voor de impulsen die moeder aarde u geeft. En u zal opmerken dat u tot uw eigen verbazing beschikt over enorme kennis, enorme mogelijkheden, om in deze veranderende tijd op de meest juiste wijze voor uzelf en ook voor de anderen te evolueren, te werken, verder te gaan.

Dat is de boodschap die in deze beschouwing zit. Beseffende: u bent geen einzelgänger. U bent deel, onafscheidelijk deel van moeder aarde. U bent onafscheidelijk deel van alles wat met deze aarde in wisselwerking is. Alle planeten, maar vooral de zon, de maan zijn uw begeleiders. U kunt niet zonder de invloeden van de ganse kosmos, zo min dat u niet kunt zonder de invloeden van de aarde. U hebt de aarde nodig en hoe meer u zich als moderne mens afzondert van de aarde, met de idee dat u omkapselt met alle van deze moderne maatschappij opgebouwde illusies, hoe minder u geestelijk verder zult komen. Maar het moment dat u die omkapseling kan loslaten zal u zien dat er nieuwe werelden, geestelijk en stoffelijk, voor u open gaan en dat uw leven meer dan waardevol zal zijn.

De kracht die we nu hier gezamenlijk in deze beschouwing hebben opgebouwd, zou ik zeggen: geef deze door aan degene waarvan je denkt die in deze denkwereld, met deze kracht, ook kan verder evolueren. Geef deze vrijblijvend door. Creëer de harmonie in uw gedachte, zodat er weer een mooie bevruchting van ideeën, van mogelijkheden plaats heeft. Zaai het zaad, zodat het langzaam maar zeker met de nieuwe lente tot ontplooiing kan komen. Want het zaad dat nu gezaaid wordt, heeft de tijd en krijgt het voedsel om tot ontwikkeling te komen wanneer de kracht van de zon zich terug zal voordoen. Wanneer het licht terugkomt. Wanneer de rustperiode langzaam maar zeker overgaat naar een periode van levensenergie, van stimulans. En dan zal je zien, zal hetgeen wat je nu gezaaid hebt, voor u een pracht zijn. Een pracht aan ideeën, aan mogelijkheden, waarmee u uw leven afgerond verder kan zetten. Steeds weer opnieuw, langzaam maar zeker, stukje per stukje te laten bijkomen. Verdelend met ieder die er voor open staat.

Zo. Daarmee kom ik aan het einde van mijn opdracht voor vanavond. Ik hoop dat jullie allemaal naar huis gaan met een gevoel van meerwaarde. Een gevoel dat u één bent, harmonisch bent met de planeet die u zo lief heeft. Geniet van de rust van de periode. Stop met al uw vastgeroeste gewoonten van alles wat moet gebeuren. De aarde rust. Het is dan ook aan u als bewoner van de aarde haar rust te respecteren door zelf te rusten, te mediteren, te beschouwen en alle drukke werkzaamheden gewoon achter u te laten. Laat u niet meesleuren in hetgeen wat aan drukte komen gaat in de komende maanden. Want ook dat, vrienden, is een enorme illusie die voor velen dit jaar zal uitdraaien op een zeer zware desillusie. Vermijd dat en houd u aan de harmonie met uw planeet.

Zo. Dat was nog een kleine tip die je van mij mee kreeg. Lieve vrienden, ik ga nu het medium vrijgegeven. Ik wens jullie veel succes, veel inzicht en veel licht bij hetgeen je doet.

image_pdf