Wisselwerking met de geest

image_pdf

26 januari 2006

Eerste spreker.

Zoals gewoonlijk aan het begin van onze bijeenkomsten, wij zijn niet alwetend noch onfeilbaar. Gelieve dus zelf na te denken over hetgeen gebracht wordt. Nochtans willen wij duidelijk de aanmerking maken dat hetgeen wij u brengen volgens ons zo juist mogelijk gebracht wordt.

Vanavond gaan we weer een beetje verder of beter gezegd: de tweede les, maar nu nog meer praktijk dan ervoor naar voren brengen. Dit wil zeggen: ik ga uw vragen eerst beantwoorden die u hebt aangaande de opdracht die u vorige keer gekregen hebt. Als er zaken niet duidelijk zijn of ervaringen waar u meer wilt over weten, mag ik vragen van u te beperken tot de materie en geen vragen te gaan stellen die niet behoren tot de gebrachte materie. (Illusie doorbreken – 26-1-2006) En dan ga ik het medium doorgeven aan een tweede spreker die u een theoretisch gedeelte zal brengen over hoe u moet werken en kunt werken met de geest. Om vervolgens na de pauze een derde spreker die u zal leren hoe je praktisch contacten kunt leggen en zo verder. Het zal een zeer intense avond zijn, dus laat er ons dan maar aan beginnen. Mag ik vragen wie heeft er hier iets naar voor te brengen aangaande het gebrachte in vorige samenkomst?

Blijkbaar zijn jullie allemaal een beetje geschrokken. Want we weten goed dat er bij de meesten onder u nogal wat problemen aangaande de opbouw en de voorstelling en het waarom aanwezig zijn. Nu heb je de mogelijkheid om dit duidelijker geformuleerd te krijgen, aangaande uw ervaringen dus ik zou zeggen: kom ermee naar voor.

Vragen.

  • Ja goed broeder. Het is mij wel duidelijk hoe ik die oefening moet opbouwen. Daar geen probleem rond. Maar ik bouw in feite de oefening op met naar mijn tweede werkelijkheid te gaan. En die tweede werkelijkheid, die bevindt zich namelijk hier in de tipi. En vanuit de tipi, vanuit het geheel, bouw ik de oefening op. Maar ik heb de indruk dat ik ergens vertoef waar het mij heel anders lijkt – allé, heel anders aanvoelt – dan wat we hier in de oefeningen hebben gekregen. Zeker qua voelen. Dat zit bij mij nogal ontwikkeld en ik weet niet of dat ik juist ben.

Dit is één van de problemen die verschillende leden van deze kring hebben. Je moet in de eerste plaats een voorstelling gaan opbouwen van een situatie ergens anders op de wereld. Als ik het goed voor heb, heeft men deze groep meegenomen naar Zuid-Amerika.

We hebben verschillende groepen, dus ik moet dit even nachecken. Dus je moet uzelf voorstellen dat u daar ter plaatste rondkijkt, dat u daar aanwezig bent en waarnemingen doet. Al het andere, zoals u zegt – ik richt mij hier op die tipi en zo verder – is eigenlijk daar maar een soort bladvulling die met de kern van de oefening die wij u willen laten doen niets te maken heeft. Je moet goed beseffen dat de basis van die oefening en de reden van die oefening is dat u binnenkort – en dan spreek ik toch over enkele maanden, niet meer – de mogelijkheid voor uzelf moet ontwikkeld hebben om waarnemingen te kunnen doen op andere plaatsen om niet meegesleurd te worden in al hetgeen u aan gegevens krijgt toegespeeld via alle mogelijke kanalen. Gegevens over gebeurtenissen die op zijn minst heel sterk ingekleurd zijn naargelang de belangengroepen die er achter steken. Gezien dat we moeten kunnen de werkelijkheid van het gebeuren ervaren, is het daarom belangrijk dat je langzaam maar zeker leert van zelf te gaan schouwen. En dat kun je alleen maar leren door steeds opnieuw te proberen. En daarom moet je niet altijd naar dezelfde plaats gaan. Je kan de ene dag proberen bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, maar je kan de andere dag in Bachte de Kupe proberen. Wat altijd wel interessant is, is dat je tracht een bevestiging te krijgen van hetgeen je waarneemt. In die zin dat, stel dat je naar Bachte de Kupe gaat en dat je daar een koe in de wei ziet doodliggen, dat je bijvoorbeeld ’s anderdaags in een lokale krant kunt lezen dat er een koe op een wei gestorven is. Waarom is dit in het begin voor jullie interessant? Omdat je daardoor voor uzelf meer zekerheden kunt opbouwen. Het is echter niet noodzakelijk, want je kunt het perfect leren zonder dat, maar gezien de meesten die hier aanwezig zijn nogal eens durven twijfelen aan hun eigen mogelijkheden, is dat als het ware een ruggensteuntje.

  • Die koe is misschien maar een voorbeeld maar toch even dit om aan te halen. Hoe zet ik gevoelens om naar woorden en naar beelden. Want gevoel goed aanvoelen of minder goed of anders aanvoelen – oké goed – maar het is voor mij zo moeilijk om dit om te zetten naar menselijke dingen.

Omdat je juist wat betreft de omzetting van het aanvoelen het rationeel in beelden wilt gieten. Omdat de beelden die je wilt zien of ervaren, moeten passen in hetgeen wat u kent. Daar maakt u een fout. U moet gewoon het gevoelen in u laten werken en de omzetting die dan gebeurt, deze zal niet overeenkomen, dat weten wij ook, met de exacte stoffelijke zaken maar dat doet niet terzake. De kwestie is dat je een juiste waarneming hebt. En of dat die aanvoeling nu is dat je hier spreekt over een koe en het is in werkelijkheid een os, maakt niet uit. De kwestie is dat je ergens iets hebt zien gebeuren in een bepaald kader of aangevoeld. De omzetting zal altijd met een foutcoëfficiënt zijn. Omdat je uw aanvoelen doet in een totaal andere dimensie, een dimensie die voor uw stoffelijk lichaam niet gekend is. Daardoor krijg je een foutmarge bij de omzetting. Maar dat is niet erg. Want hoe verder je in de oefening gaat, hoe meer dat je zult weten en aanvoelen waar die omzettingsfouten zitten en hoe juister je dan uw gevoel voor uzelf kunt interpreteren. Dit is allemaal gewoon zuiver praktisch oefenen.

  • Broeder, voor de oefening moet je dan een bekende plaats nemen of …..

Je mag de ene maal een bekende plaats nemen, maar je mag evenveel plaatsen nemen waar je nog nooit van uw leven geweest bent of van gehoord of gedaan hebt. Je moet er niet van uitgaan dat wat ik ga trachten waar te nemen, moet ik eerst gekend hebben. Want dan ga je uw eigen bedriegen.

Wanneer je zegt: kijk, ik ga bijvoorbeeld in Afrika waarnemingen doen, is het hoegenaamd niet noodzakelijk dat u in Afrika geweest bent. Je moet u alleen een voorstelling maken van wat het zou kunnen zijn dat daar gebeurt. En als je dan toevallig die vertaling maakt en uw Afrikaanse mens ziet er niet uit als bijvoorbeeld een zwarte maar ziet eruit als een blanke, is dat geen erg. Dat is gewoon uw vertaling. Maar wanneer je gaat kijken en je ervaart de oorlog, je ervaart de ellende, je ziet wat er werkelijk plaats grijpt of je voelt het aan, dat is op dat moment belangrijk en niet hetgeen wat bijvoorbeeld dan in de krant staat dat men dat of dat heeft volbracht. Het gaat er hem om wat kan ik werkelijk waarnemen. En zo kun je, om het cru te zeggen, maar dit is niet nodig, zelfs buiten uw eigen aarde waarnemingen doen. Maar die zijn voor de mens nog minder controleerbaar.

  • Het is dan eigenlijk juist voor de waarneming dat je die oefening moet doen.

Neen, het is juist voor het feit dat je deze oefening doet om er achter te komen wat er werkelijk aan de hand is. Omdat je in de komende tijd teveel met foute informatie gaat geconfronteerd worden. Foute informatie die u emotioneel zal aangrijpen en waar u wilt in tussenkomen, iets aan doen. Maar door het feit dat u verkeerd geïnformeerd wordt en u reageert op die verkeerde informatie, gaat u ook volledig de verkeerde weg op, met alle gevolgen van dien. En dat willen we naar de toekomst toe voor jullie – in deze groep – vermijden. We beseffen heel goed dat je op veel ogenblikken alleen zult komen te staan. Want wanneer er weer eens een catastrofe gebeurt en men doet beroep op u en u kunt op dat ogenblik aanvoelen wat er juist is en je beseft op dat aanvoelen dat dat beroep op u doen een misbruik is, dan ga je daar niet op in. Maar uw omgeving zal u dat waarschijnlijk niet in dank afnemen.  Want die vinden juist wel dat je daar op in moet gaan omdat zij ingaan en meegaan in de negatieve informatie, de vrijwillig verkeerd geleverde informatie aan hen. En daar moet je kunnen van loskomen. Dat is belangrijk. Of anders ga je in de komende maanden meegesleept worden in al het gebeuren dat niet al te aangenaam zal zijn.  

  • Broeder, ik heb dat ook geprobeerd op situaties, politieke situaties van hier in België. Die je dan hoort op tv. Dat is toch ook goed, veronderstel ik.

Ja, als jij graag in een mesthoop zit, mag jij dat gerust doen, hoor. Als je zuiver politiek pakt, kom je wel in een mesthoop terecht. Maar goed, als je dat doet zul je langzaam maar zeker ook opmerken hoe uw leiders op dit ogenblik uw waanbeelden voorspiegelen. Je zult zien wat er werkelijk speelt. Maar ik ga u een raad geven: hou de meeste informatie die je zo aanvoelt voor uzelf. Want wanneer je dit gaat doen ten opzichte van uw eigen politieke leiders, ondanks dat u in een schijndemocratie woont, kan het wel eens tegen u gebruikt worden als je uw mond voorbij praat. Begrijp je?

Wanneer je uw mond voorbij praat over iets dat in Zuid-Afrika gebeurt, tilt hier geen politieker aan. Maar wanneer dat je hier bijvoorbeeld waarneemt hoe bepaalde politici zich verrijken ten koste van de arme mens, ja, dan ben je wel een individu dat gevaarlijk is voor de stabiliteit van de staat. En dan zal men u wel heel gemakkelijk iets aanwrijven wat je moeilijk kunt weerleggen, met alle gevolgen van dien. Hou daar rekening mee.  Zo zit uw maatschappij op het ogenblik in elkaar.

  • Broeder, een kleine vraag. Wij hebben die oefening nu op toestanden en omstandigheden. Kan dat ook gebruikt worden met mensen? Ik bedoel dat je eigenlijk achter de schermen gaat kijken van het individu om meer een inzicht te krijgen in de situatie of is dat de bedoeling niet?

U kunt op die wijze eigenlijk overal achter gaan kijken. Alleen is de vraag hier: waarom zou u zich gaan druk maken over één individu. Een mens heeft al werk genoeg met zichzelf. Het gaat hier vooral om algemene situaties. Dat is belangrijk. Het gaat hier vooral om zaken die foutief naar u toe worden gebracht. Dat je daar kunt waarnemen wat er aan de hand is. Wanneer je dit bijvoorbeeld gaat doen naar personen die je toevallig kent maar die je niet zo liggen, dan is het heel gevaarlijk spel dat je speelt. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat er wenselijkheden vertaald worden en dat je gaat zeggen: zie je wel, zus of zo. En dan hebt je eigenlijk uzelf in het zak gezet, maar erger nog: u hebt uzelf op een zeer negatief spoor gebracht. Daarom zijn deze zaken niet aan te raden van daarmee te gaan experimenteren en hebben we ook vanaf dat we u de oefening hebben voorgelegd, gezegd: ga naar gebieden. Ga kijken.  Dat is belangrijk.  Duidelijk?

  • Ja, het is mij wel duidelijk, maar ik ga hier eventjes terug op die politiek. Het kan soms wel handig zijn om te zien wat de bedoeling eigenlijk is.

Mag ik een praktisch voorbeeld geven? Dan zul je direct begrijpen wat er aan de hand is. Mijnheer A denkt van mevrouw B dat mevrouw B een scheve schaats rijdt. Mijnheer A gaat zich instellen om te zien wat mevrouw B aan het doen is. Maar gezien dat hij zo overtuigd is dat mevrouw B een scheve schaats rijdt, zal hij alle mogelijke beelden die in hem leven en die hij eigenlijk voor zichzelf wel eens zou willen uitproberen, in zijn bekijken naar voor laten komen. Dan blijkt dat mevrouw B een heel actieve en misschien veel actievere dame is dan ooit zou kunnen verondersteld worden. Maar mevrouw B heeft er eigenlijk niets mee te maken. Het is gewoon hetgeen wat in mijnheer A zijn hoofd leeft en wat mijnheer A op die moment niet ten uitvoer heeft durven of kunnen brengen.  Is het nu duidelijk?

Goed. Om alle familiale rust te bewaren: het gaat niet over personen hier aanwezig in de tipi.(gelach). Want anders krijgen we straks nog vragen wie is A en wie is B.

Beste mensen dan ga ik hier dit vragengedeelte afronden. Het verbaast u misschien dat we de laatste weken zo sterk er tegenaan gaan dat je meer praktisch moet gaan handelen. Maar gezien hetgeen wat te wachten staat, is het toch van belang dat je tegen ongeveer het Wessac gebeuren bepaalde oefeningen echt goed onder de knie hebt. Het is ook zo dat we zullen trachten dat – ook binnen deze groep – er mensen zijn die tegen die periode op dat moment eigenlijk al naar anderen toe kunnen werken en zelfs hun eigen kleine groepjes hebben gecreëerd. De tijd beste mensen van alleen lekker te luisteren en af en toe eens te mediteren, is langzaam maar zeker verstreken. De tijd van zelf doen, zelf werken is aangebroken. En gezien de evolutie in de maatschappij en op deze aarde in de komende maanden zeer snel gaat gaan, vooral wat betreft oorzaak en gevolgwerking, is het van belang dat ieder van u in staat is zijn medemens – en je zult heus niet ver moeten zoeken – op te vangen in de zaken die gebeuren; antwoorden dikwijls trachten te formuleren aangaande de probleemstellingen die anderen naar u toe schuiven. Daarom dat we ook avonden als deze nu steeds praktischer gaan opbouwen, zodat je ongeveer tegen het Wessac gebeuren echt goed gevormd kunt zijn.

Zo, beste mensen, ik dank jullie voor jullie medewerking en ik ga nu het medium doorgeven aan een tweede spreker die de theorie van deze avond, die jullie gaan krijgen, voor jullie gaat behandelen om dan in het tweede gedeelte, en dit gaat anders zijn dan dat je gewoon bent, dus deze theorie in praktijk – jawel vrienden – in praktijk te gaan toepassen. Zo, ik geef nu even het medium door.

Tweede spreker: Contact met gene zijde.

Aan mij is gevraagd vanavond u de theorie bij te brengen hoe je als stofmens kunt omgaan met gene zijde. Of simpel gezegd: hoe jullie contact kunnen leggen met ons. Ach ja, jullie hebben allemaal al veel contact met ons gehad.  Elke sessie dat je hier meegemaakt hebt, is er een contact geweest. Hier in de tipi zijn we op het ogenblik met zeer velen aanwezig. Maar toch merken we op dat, wanneer het medium buiten is, het voor de meesten onder u het moeilijk is om zich werkelijk open te stellen, werkelijk aan te voelen dat de geest bij hem of haar aanwezig is. En dat het voor velen dikwijls een probleempje is om inspiratie van onze zijde door te laten komen.  Nochtans, ook in deze groep kunnen we met blijdschap vaststellen dat er verschillende zijn die heel mediamiek zijn aangelegd en die gerust heel gemakkelijk boodschappen juist kunnen overbrengen. Maar er zijn wel een paar ‘maartjes’ aan.

Van onze zijde uit is het niet zo dat wij, wanneer we u willen inspireren of helpen, dit alleen maar zullen doen omdat u zich daar goed bij zou voelen. Dat zou een verkeerde benadering zijn. Jullie weten allemaal dat je een geest in u hebt. Enerzijds ben je stofmens. Anderzijds ben je geest. En die geest heeft het lichaam gekozen – en dat weet je ook allemaal – maar je staat er te weinig bij stil – heeft dit lichaam gekozen om bepaalde ervaringen op te doen. En de ene heeft zijn keuze al wat gemakkelijker gemaakt als de andere. De ene heeft een lichaam dat al gemakkelijker zal beantwoorden aan de instructies die de geest er tracht in te leggen. En een ander lichaam is al een beetje koppiger.

Maar goed, uiteindelijk probeert uw geest steeds weer u op een spoor te brengen dat in de totaliteit van uw bewustwording, van uw bestaan belangrijk is. De geest zal steeds trachten van in uw leven dat te veroorzaken waar u het meeste uit leert. En om cru te zijn, wanneer dit nu juist zo is dat je het meeste leert doordat je uw been breekt, dan zal de geest daar niet voor terugschrikken uw been te laten breken.  Of wanneer het juist is dat je alles in het leven moet kwijt geraken, zal de geest dit ook proberen. Want als stofmens denk je teveel dat het leven enkel en alleen maar pais en vree mag of zou moeten zijn. Maar dit is de grootste fout die de stofmens kan maken.

Leed voor de stofmens kan voor de geest een enorme inwijdingsfactor inhouden, kan een enorme leerschool inhouden. Ach, dit klinkt misschien een beetje cynisch, maar voor ons entiteiten maakt het weinig uit of dat stoflichaam lijdende is. U zegt dikwijls: hoe is het mogelijk dat iemand al die jaren afziet en ziek moet zijn alvorens te sterven. Wel, voor die geest, voor die entiteit kan dit soms een enorme boeiende leerschool zijn, plus – en dat vergeet je als mens te gemakkelijk – aan onze zijde bestaat geen tijd. Hetgeen wat u in lijden of leed ervaart in minuten, uren, dagen, maanden, jaren is voor ons in wezen een fractie. En wanneer het belangrijk is bepaalde emoties, bepaalde leringen daaruit te kunnen puren, dan zal de geest proberen van dit zo naar voor te brengen.

Ach, ik moet dit geven als zijnde een beetje omkadering. Je moet nu allemaal niet met de schrik zitten dat je morgen allemaal voor 10 jaar ziek wordt. Dit is hier niet aan de orde van de dag. Maar ik wil alleen maar duidelijk stellen, lieve mensen, dat je er niet van mag uitgaan dat de geest alleen maar het stoffelijk goede voor heeft. De geest heeft wel degelijk het goede met u voor, maar op een veel grootser universeler plan.  Zo goed dat de geestelijke leiding van deze aarde het ook zeer goed met de mens voor heeft, maar er toch niet voor zal terugschrikken om bepaalde evoluties te laten gebeuren, bepaalde opkuis in bepaalde streken te laten plaatshebben, omdat juist daardoor de mogelijkheid van verdere ontwikkeling veel groter wordt.

Want wees nu eerlijk: een leven dat alleen maar gebaseerd is op – zoals hier in het westen – consumeren en nogmaals consumeren, is een leven zonder inhoud. Een leven dat gebaseerd is op alleen maar de begeerte van meer en meer is een leven dat voor een entiteit eigenlijk verloren tijd is, om het in uw termen uit te drukken. Dus de geest zal steeds, hoe verder je in uw evolutie zit, proberen u daarvan te behoeden. En nu komt, lieve mensen, misschien voor jullie het rare: hoe verder je in uw geestelijke evolutie geraakt, hoe minder dat de ganse materie aan u als mens gelegen is. Je zult eraan voorbijgaan. En hoe meer je u kunt distantiëren van al die zaken, van al die bindingen, en heus, nu zitten de meeste hier van jullie aan geld te denken maar het geldt niet alleen voor geld of goed hoor, het geldt ook bijvoorbeeld voor relaties. Het geldt voor alles. Het geldt ook voor religieus denken ingesteld zijn. Je kunt niets opnoemen op deze wereld in de stof dat geen rol gaat spelen in dit. En hoe meer je u daarvan als stofmens – gestuurd door uw eigen geest – kunt vrijmaken, hoe meer dat je kunt ervaren de éénheid die je hebt met de Vader, met de Schepper of hoe dat je het ook wilt noemen, hoe beter en hoe krachtiger ook uw geestelijke evolutie zal zijn.

U leeft hier in het Westen, u leeft in een christelijke maatschappij, maar die is alles behalve christelijke. Maar wanneer we nu gewoon even kijken naar een figuur als Jezus, dan heb je daar gezien dat deze gewoonweg in de maatschappij niets bezat en hem ook niet stoorde aan het feit dat hij niets bezat maar gewoon ging voor de taak die hij aanvoelde, die hij moest uitvoeren: namelijk naar zijn medemens duidelijk maken dat de Vader in u is. En dat je in wezen over alle krachten beschikt die je maar kunt voorstellen. En dat je u zo kunt bevrijden van alle bindingen die de stof eigenlijk u oplegt.

Nu weet ik wel, lieve mensen, dat dit voor jullie  niet direct een haalbare kaart is. En wees gerust, wij van onze zijde uit, wij eisen ook niet dat iemand dit probeert. Maar wat we wel gaan trachten, is dat jullie langzaam maar zeker kunnen aanvoelen: eerstens wat uw eigen geest belangrijk vindt. En tweedes wat de totaliteit van entiteiten die bij u horen eigenlijk trachten voor u te bereiken. Want dit is ook het mooie. Jullie denken misschien dat je als stofmens alleen bent. Maar dat ben je heus niet. Je behoort steeds tot een groep. Ieder van u hier behoort tot een groep entiteiten die al gans jullie leven eigenlijk mee bepalen hoe jullie leven verloopt.

En als je nu denkt, lieve mensen, dat het toeval is dat je op een avond als deze hier samen zit, dan ben je ook fout in uw denken. Want als je een overzicht zou hebben van hetgeen wat je in uw bestaan al doorlopen hebt, zul je opmerken dat ieder van de aanwezigen hier reeds meermaals door de eeuwen heen met elkaar in contact geweest zijn. Zelfs soms zeer intens met elkaar in contact geweest zijn. Dat je behoort tot dezelfde groep entiteiten die steeds trachten jullie op de beste wijze in jullie evolutie te helpen. En daarom gaan we nu trachten in het tweede gedeelte van de avond, via de praktijk, u te laten aanvoelen dat de geest eigenlijk bij u aanwezig is.

We gaan proberen u te leren u open te zetten voor de inspiratie, voor de hulp die men u tracht vanuit onze zijde toe te spelen. En ook dit is weer naar de toekomst toe voor jullie een zeer voorname factor. Dat je in de komende tijd, wanneer je geconfronteerd wordt met zaken die u misschien minder aangenaam zijn, die het u misschien harsji moeilijk maken, die misschien ook voor sommigen angst oproepen, dat je u dan kunt openstellen, dat je niet eerst een lange weg van proberen moet gaan om een antwoord te krijgen, om steun te krijgen, maar dat je via een goed aangeleerde techniek gemakkelijker een wisselwerking qua inspiratie kunt realiseren. En geloof mij vrij, lieve mensen, je zult het kunnen gebruiken in de toekomende tijd.

Want kijk nu even gewoon rondom u, zie wat er op het ogenblik gebeurt. Dat je het hier op dit moment kunt stellen met rustige temperaturen is voor het grote deel te danken aan de werkingen van de groepen die hier plaats hebben gevonden. Maar kijk even een beetje verder. Op korte tijd van hier gebeuren er zaken die eigenlijk bijna niet meer denkbaar waren in onze maatschappij. Alhoewel, ik kan er nog een kleine zaak aan toevoegen, en dit is misschien zeer interessant van dit even in uw achterhoofd bij te houden, het is niet omdat je hier niet vergaat in de polaire kou dat op dit moment er geen invloed is naar jullie toe of naar jullie bevolking toe. Je mag niet vergeten dat je gedurende ongeveer minimum 48 uur, maar op sommige momenten en plaatsen is het langer geweest, dat je hier onderhevig bent geweest aan pure atmosferische straling. Ik zeg niet: kosmische straling, want dan gaat u het verwarren met hetgeen wat wij als kosmische straling normaal in de lessen naar voor brengen.  Maar ik bedoel hier pure stoffelijke invloeden.

Je weet het of je weet het misschien niet, maar er is gedurende ongeveer enkele weken, verschuivende over Europa, dit gedeelte, een opening geweest in de atmosfeer. Door deze opening, die ongeveer een 500km² groot was, zijn dus pure stralingsvelden uit de atmosfeer rond de aarde kunnen binnendringen. Ja, ik zeg wel atmosfeer. Sommigen denken: hij maakt een fout.  Neen, lieve mensen, ik maak geen fout. Het is niet omdat de zone die jij als mens niet meer kunt bekijken als zijnde een atmosfeer van zuurstof en andere gassen, dat de gebieden bijvoorbeeld tussen de aarde en laat ons zeggen uw zon of andere planeten geen bepaalde stoffen en stralingen bevatten. En het is vanuit dat punt dat ik zeg: hier in Europa hebben dus zeer sterke stralingen plaatst gehad, stralingen die, en dit ga je opmerken, ervoor gaan zorgen dat bepaalde zaken zo goed in het menselijk lichaam maar over de ganse natuur, dieren, planten zelfs gesteenten een invloed hebben ondergaan, een soort prikkel.

Dit zal tot gevolg hebben dat je in de komende weken en maanden gaat zien dat plots ziektepatronen versnellen, wijzigen, enz. Niet alleen stoffelijk, maar ook in het stoffelijk denken van de mens zich soms plots verschuivingen voordoen. Verder ga je ook opmerken dat door deze zaken, ook op technisch gebied, zaken voorkomen die men nooit heeft kunnen voorzien of inschatten. En dit allemaal, lieve mensen, omdat de aarde, soms minimum 48 uur, soms wat langer zich geopend heeft om straling binnen te laten die de mens niet kent. Ach, de astronomen zeggen: ja, dat is even een opening in de ozonlaag en in de gordel van enz. Dit is allemaal niet erg, want het is geen zomer en de zonnestralen zijn er niet zo. Maar zij beseffen echt niet wat er werkelijk doorkomt, omdat zij met een beperkte wetenschappelijke kennis niet zo ver kunnen gaan om door te hebben dat er nog zaken zijn die zij eigenlijk nog niet gedetecteerd hebben, maar die wel een serieuze impact hebben en die ook naar de toekomst toe ervoor bijvoorbeeld zullen zorgen dat er plots mutaties voorkomen, genetische wijzigingen enz.

Ach, men zal dan heel gemakkelijk gaan zoeken naar stoffen op aarde die men kent en men zal dan trachten te stellen dat dit veroorzaakt wordt misschien door dit of dat. Ook hier weer, lieve mensen, belangrijk dat je daar niet in meegaat in die filosofieën en dat je dit gewoon aan u  laat voorbijgaan. Want anders word je bevangen in een angstpsychose die gaat optreden. Mensen gaan schrik hebben, omdat bepaalden onder hen bepaalde ideeën lanceren en men dit niet kan plaatsen. Dus ook hier is het weer belangrijk dat u uw oefeningen zeer goed tracht uit te voeren en zeer goed onder de knie krijgt.

Ach, dit laatste was een kleine bijgift van mijnentwege zodat je op de hoogte zou kunnen blijven van hetgeen op dit moment op de aarde aan het gebeuren is. Want u denkt misschien wel: ach, we horen zo van alles maar ons gaat het toch goed. Hier in het Westen loopt toch alles vlot. Ik zou zeggen: Je hebt misschien gelijk. Maar de vraag is: of het voor de mens zo interessant is in leven gehouden te worden door de meest abnormale stoffen, onder de meest eigenlijk mensonwaardige condities, dan wel dat je een leven kunt leiden waar je geestelijk kunt in vooruit komen en waar je op een bepaald moment als geest de vrijheid kunt nemen van te zeggen: het is genoeg geweest en nu ga ik mijn weg verder, het bestaan gaat gewoon voort.

Tracht in de toekomst, lieve mensen, u te distantiëren van alle angst die gecreëerd wordt rond ziekte en dood. Tracht voor uzelf gewoon te aanvaarden dat overgang het meest normale is. Uw geest heeft gekozen voor op deze aarde in de stof lering op te doen en dit houdt ook in dat je op een bepaald moment zegt: het is genoeg geweest, ik ga verder.  Ik hang die oude frak aan de kapstok en ik kijk er niet meer naar om. Want heus: sterven, lieve mensen, is niets abnormaal, is zelfs niet pijnlijk, maar is gewoon van de ene plaats in de andere overstappen. Wanneer jij nieuwe kleren aandoet omdat uw oude versleten zijn, sta je er toch ook niet meer bij stil – wanneer je die oude meegegeven hebt aan een of andere ophaalfirma – wat zij daar mee doen. Het is voor u van geen belang meer. U hebt andere kleren. U hebt nieuwe kleren, u gaat weer verder.

En zo is het hier in de stof ook, lieve mensen. Op een bepaald moment zul je zien, is het voor sommige voorbij en moeten zij verdergaan. En daar komt een belangrijke taak voor jullie: dat je, wanneer je hiermee geconfronteerd wordt, diegene die dit doormaakt, kunt geruststellen. Dat je de angst kunt wegnemen die de meesten van uw verwanten in zich dragen wanneer er gesproken wordt over dood, overgang, lijden of ziekte. En dat zul je maar kunnen op zijn best uitvoeren op het ogenblik dat in jullie de mogelijkheid ontwikkeld is, het besef er is van: ik kan zonder enige moeite aanvoelen wat die geest van mijn verwante wenst. Ik kan ermee praten, om het zo te zeggen. Ik kan gedachte-uitwisseling doen. Ik kan begeleiding geven.

En dan zul je opmerken dat je in de komende tijd heel waardevol kunt zijn voor uw omgeving. Dat je velen kunt helpen waar je anders eigenlijk een beetje aan de zijlijn staat als zijnde iemand die eigenlijk niet weet hoe de vork in de steel zit. En daarom gaan we u straks, na een pauze waarvan ik vraag, lieve mensen: hou het heel rustig, bespreek de zaken rustig onder elkaar, luister naar elkaar, maar tracht elkaar niet van uw mening te overtuigen. Er zijn al genoeg politiekers buiten dit gebouw die de ander trachten te overtuigen van hun groot gelijk dat jullie hier best proberen van eerst te luisteren en dan te spreken. En dan zul je opmerken dat ieder van de aanwezigen echt wel iets zinnigs naar voor kan brengen. En dat ieder van de aanwezigen op zich waardevol is. En dat is dan een aanzet naar het luisteren als het ware van onze zijde.

Zo, ik ga hier het medium vrijgeven. Hou het rustig. In het tweede gedeelte, dat zal ik er nog even aan toevoegen, is het niet mogelijk van vragen te stellen. Ga gewoon mee met de spreker. Tracht gewoon ervaring op te doen. Bij de volgende bijeenkomst, lieve mensen, zullen we dan trachten uw vragen te beantwoorden en u weer een beetje verder op uw weg naar bewustwording te helpen.  Ik wens jullie nog een praktisch leerrijke avond toe.

Tweede deel.

Meditatie: Contact met gene zijde

Mijn taak voor deze avond is: jullie te begeleiden in een eerste contact met onze zijde. Mag ik jullie vragen u allemaal zo ontspannen mogelijk te zetten. Vervolgens, sluit gewoon jullie ogen, zodat we niet meer gestoord worden door visuele prikkels en adem een paar maal rustig in en uit, zodat ook uw stoflichaam inwendig een evenwicht ervaart.

Stel u vervolgens voor dat je uw aura vult met wit licht. Tracht gewoon de voorstelling op te bouwen dat uw ganse lichaam verpakt is langs alle zijden door wit licht. Je hebt allemaal wel ooit in jullie leven heiligenbeeldjes gezien waar een stralende aura rondgetekend is. Wel, je mag zo een visualisatie voor uzelf opbouwen, maar de uitstraling is gewoon wit licht.

Ja, je bent goed bezig. Concentreer u gewoon op uw aura. Vergeet uw eigen lichaam. Goed. Vervolgens laat je gewoon dit in elkaar vloeien met degene die rondom u zitten, zodat we één grote lichtende aura krijgen waar we ons allemaal in bevinden.

Ja. Doe dit rustig. En nu ga je gewoon proberen van uzelf te zien zitten. Je gaat gewoon even naar uzelf schouwen. Het beeld voor uzelf opbouwen dat je uzelf hier in dit licht ziet zitten. Het is niet zo moeilijk. Voor de meesten zal dit een aangenaam gevoel geven. Anderen zullen misschien een lichte druk ervaren. Je bekijkt uzelf van kop tot teen. Vervolgens richt je uw blik op uw medebroeders en -zusters. Je kijkt gewoon rondom u en ziet gewoon de uitstralingen die aanwezig zijn. Het hoeft allemaal niet tot in de details uitgetekend te zijn. Wees gerust tevreden met een heel wazig beeld, het is voldoende.

Zo leer je gewoon aanvoelen dat er krachten rondom u zijn. Dat er energieën rondom u zijn. Deze energieën zijn gewoon de entiteiten van uw broeders en zusters. Heel rustig. Goed. Vervolgens gaat u nu u concentreren op uw eigen ruggenwervel. U gaat vertrekken vanaf uw stuitchakra of uw staartbeentje. U gaat u daar op concentreren. En zo gaat u in gedachten langs uw ruggenwervel tot de atlas. Heel bewust. U gaat niet verder dan uw halswervel, dus de atlas, de wervel waar uw hoofd op draait. Volg gewoon in gedachten deze weg.

Goed. Nu we zo ver zijn ga je proberen gewoon de energie te voelen vanuit uw aura, via de atlas, zo uw derde oog en u gaat proberen die uitstraling waar te nemen. Voor de meesten van u zal dit betekenen dat ze ter hoogte van hun derde oog een lichte kilte waarnemen, sommige zal dat misschien iets prikkelender zijn, voor anderen misschien het gevoel van een klein beetje zweet.

Je gaat u daarop concentreren en tevens ga je proberen te voelen wat uw halswervels weergeven. Doe dat heel rustig. De wisselwerking tussen uw derde oog en uw halswervels zal bij de meesten onder u het gevoel geven van een lichte prikkel in de hals, sommige van u gaan het idee krijgen dat hun halsharen recht gaan staan. Tracht u te concentreren op die prikkels, zo goed de prikkel van de hals als de prikkel van het derde oog. Er moet zogezegd in uw gevoelen een verbinding ontstaan.

Heel goed, ja. Dit gevoelen dat ik u nu laat ervaren, ach, het is voor ieder van u hier aanwezig ietsje verscheiden. Maar algemeen kunnen we zeggen: het is een algemene prikkel. Een zindering is misschien juister uitgedrukt in uw taal. Die zindering die je nu ervaart, is voor de stofmens de aanzet naar onze zijde. Van op het ogenblik dat je zo een zindering, zo een trilling, zo een gevoel ervaart, kun je ervan op aan dat er entiteiten rondom u zijn die u willen helpen, die u iets willen meedelen. Het is een gevoel dat sommigen onder u reeds meermalen hebben ervaren maar meestal niet konden plaatsen. U bent in een algemene gemeenschappelijke aura, je bent nu volledig ook beschermt, je moet geen schrik hebben dat er zich duistere entiteiten zouden manifesteren. Stel u nu gewoon open. Tracht gewoon waar te nemen welke gedachten, impulsen u bereiken. Het kan zijn dat bij sommigen de zindering versterkt en dat dit zich over de ganse ruggenwervel zal manifesteren. Is niet abnormaal, is heel goed zelfs. Bij anderen zal misschien de druk op het derde oog versterken.

Tracht nu gewoon voor uzelf waar te nemen vanuit deze positie. Sommigen onder u zien op dit ogenblik, volgens hun omzetting, entiteiten. Anderen voelen ze aan. Beide is goed. Weer anderen gaan gewoon op het gedachtepatroon. Dit aanvoelen van onze zijde is per stoflichaam anders. Het is belangrijk dat je dit beseft en het is ook belangrijk dat je hetgeen wat je ervaart, voor uzelf opslaat en het is niet de bedoeling dat je achteraf gaat zeggen van het moest zo of het moest zo, want dit is volledig individueel. Het is belangrijk dat je dit goed laat doordringen. Het gevoel, de boodschap, de waarneming is hier puur individueel. Zij zijn met elkaar niet vergelijkbaar. Ook niet als dusdanig uitwisselbaar omdat elke ervaring nu gebonden is aan de mogelijkheden die het stoflichaam in zich heeft. Maar ieder van u heeft de mogelijkheid om nu een wisselwerking, een contact te hebben met onze zijde.

Laat gewoon de beelden, de gevoelens in u opborrelen. U niet verzetten. Volledig ontspannen, loslaten, binnenkomen. Het is goed.

Nu gaan we gezamenlijk hetgeen wat we als contact ervaren, richten. We gaan dit binnen onze gemeenschappelijke aura brengen. Laat dit hier in het midden van ons zich formeren, zich vormen. Dan zul je het gevoel krijgen dat we hier met velen aanwezig zijn, vele energieën, vele entiteiten.  Je zult ook de krachtige wisselwerking steeds sterker aanvoelen.

Goed. Nu we hier samen deze kracht ervaren, nu we hier samen deze eenheid ervaren, gaan we gewoon deze gebundelde lichtkracht vrijgeven. U gaat zich voorstellen dat deze kracht als een lichtbundel opstijgt vanuit onze kring en dat deze kracht zich in de atmosfeer rondom ons vrij geeft, zodat er door diegenen die zoekende zijn, kan op ingespeeld worden. Zie zelf hoe niet alleen het licht van jullie aura hier dit heeft opgebouwd, maar zie ook hoe de vele energieën, de vele entiteiten hier aanwezig, dit hebben geconcentreerd en dit nu vrijgeven.

Concentreer u op de wisselwerking tussen de hier aanwezige entiteiten, uw broeders, uw zusters, maar een beter woord is: gelijkgestemden en jullie, stoffelijk aanwezigen. Voel aan hoe dit één geheel is dat elkaar ondersteunt, hoe de wisselwerking gewoon één grote harmonie, één kosmisch evenwicht is. En nu we deze praktische proef voor het vrijgeven van licht voor onze verwanten hebben afgerond, kom ik terug op het leggen van het contact.

Ieder van u hier aanwezig heeft de prikkel ervaren, zijn of haar prikkel die de link is naar onze sfeer, die de link is voor u of haar naar onze zijde. Het is nu voor u noodzakelijk dat u dag na dag, zonder uitzondering, terug dit contact herstelt. U bouwt het op zoals u zelf het beste vindt. Dit wil zeggen: plaats en tijd wordt door u bepaald, maar wees ervan zeker dat wij telkens weer op de afspraak zullen zijn. Telkens weer zul je in de beginne moeten proberen de zindering waar te nemen.

Ach, je moet niet bang zijn dat je na verloop van tijd misschien die zindering minder waarneemt of soms niet meer waarneemt. Dit stoffelijke gevoelen is maar een eerste aanzet om het contact te leren waarnemen. Na verloop van tijd zul je erin slagen van gewoon door aan ons te denken de contacten te openen, de deuren als het ware te openen en de wisselwerking te ondergaan. Maar wees niet overmoedig, probeer eerst de eerstkomende maanden, dag na dag, deze oefening. Totdat het voor u de normaalste zaak is geworden van met ons contact te hebben. Tracht telkens weer de boodschappen vast te leggen. Dit wil zeggen: in de eerste dagen zullen dit een paar gevoelens zijn die je misschien met een paar woorden kunt neerschrijven. Maar langzaam maar zeker, hoe meer je uw gevoeligheid ontwikkelt, hoe meer en duidelijk je vanuit onze zijde de noodzakelijke gegevens en lering kunt ontvangen. Hoe meer ook je jezelf in een zekere trancetoestand kunt brengen waardoor de wisselwerkingen heel gemakkelijk worden. Ieder lid van deze kring is bij machte tussen dit en enkele maanden een redelijk zuiver contact met onze zijde te ontwikkelen. Zo zal je vanuit dit aanvoelen ook naar uw verwanten toe, naar uw naasten toe, kunnen met deze gevoelens hulp bieden waar het u gevraagd is en waar het noodzakelijk zal blijken. U zal vooral bijstand kunnen verlenen bij overgaan. Niet dat wij u dit alleen daarvoor aanleren, maar het kan voor velen onder u, en het zal voor velen onder u, een belangrijk gegeven zijn in de komende tijd.

Het is gewoon het steeds herhalen van de oefening dat hier zal maken dat je u uw eigen gevoeligheid, die nu reeds in uw lichaam vastligt, tot ontplooiing zult brengen.

Ik wil jullie nog wel een kanttekening meegeven. Hetgeen wat hier u aangeleerd wordt, dient binnen deze kring te blijven, binnen deze kring van gelijkgestemden. We kunnen niet toestaan dat u deze kennis zou doorgeven, hetzij aan uw eigen vrouw, uw eigen man, uw kinderen, familie of vrienden. Want dit zou voor deze personen – gezien hun onkunde ten opzichte van hun mogelijkheden – kunnen leiden tot catastrofes. Je kunt deze zaken enkel uitwisselen met gelijkgestemden. Dit wil zeggen: enkel met leden van deze kring of gelijkgestemde kringen die eenzelfde scholing ervaren. Dit is een zeer belangrijke kanttekening en om het 100% duidelijk te stellen: indien deze spelregel door iemand zou overtreden worden, dan maak je uzelf verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortkomen uit uw verkeerde handeling. En dit kan zeer ver gaan. Hou er rekening mee dat dit op het ogenblik al redelijk sterke en, wanneer het verkeerd gebruikt wordt, gevaarlijke kennis is. Het is een kennis die langzaam maar zeker voor diegenen die ermee kunnen omgaan, kan doorgegeven worden, maar zoals ik reeds zei, gezien de enorme verantwoordelijkheid die op uw schouder slaat, enkel geschikt is voor diegenen die dit werkelijk in scholing hebben kunnen ontwikkelen.

Nu zou ik graag hebben dat ieder van u zich concentreert, via zijn derde oog, op onze gezamenlijke aura. Probeer volgens uw eigen mogelijkheden nu de aanwezigheid te zien en het beeld zal zich kunnen vormen achter uw oogbollen, om het technisch uit te drukken. Achter uw voorste schedeldak kun je, wanneer je nu via uw derde oog kijkt, waarnemen wie in uw nabijheid is. Ook weer zal het voor de ene een wazig beeld zijn van een niet direct te bepalen figuur; voor de andere zal het meer een soort wolkachtig, witachtige energiegegeven zijn. Weer anderen van deze groep zullen waarschijnlijk lichte flikkeringen waarnemen achter hun oogbollen.

De verklaring van deze verschillen is simpel. Ieder van u hier aanwezig, heeft een ander stoffelijk idee van hoe een entiteit eigenlijk eruit ziet. Het is niet van belang dat u een juiste vorm hebt, het is van belang dat u een waarneming hebt. Deze waarneming is weer een gevoelsuiting die door u kan opgenomen worden om zo verder de contacten tussen ons en u vast te leggen.

U doet dit goed.

Zo, wanneer we nu vanuit deze gevoelssferen rustig terug ons zelf gaan overschouwen, we kijken terug naar ons eigen stoffelijk lichaam en dan gaan we bewust vanuit dit beeld één worden met onze stof. We vormen terug een éénheid.

Goed zo. We zijn nog allen gebonden, verbonden door onze gemeenschappelijke aura. Nu gaan we heel bewust onze aura omkaderen. Niet dat we elkaar gaan wegduwen. Neen. Maar we gaan heel bewust nu kijken naar het geheel: onze energiekracht, onze stof, het geheel dat we zijn.

Goed. En vanuit die toestand, beseffende nu dat je de basis hebt om met uw eigen geest, maar ook met uw gelijkgestemden contact te hebben, kom je terug tot uw gewoon stoffelijk voelen en ga je nu, om deze praktische oefening af te ronden, enkele malen rustig ademen. Vervolgens kun je dan terug uw ogen openen zonder dat je direct gefixeerd gaat rondkijken, maar hou de eerste minuten uw blik wazig. Dit voorkomt dat uw stoffelijk lichaam een schok zou doormaken. En dit moet je ook goed blijven onthouden: telkens wanneer u deze oefening gedaan hebt, dat je vermijdt dat je na de oefening – en dit is toch voor de eerstkomende maanden zo – direct uw ogen bevel zou geven van zeer nauwkeurig te kijken. Je zult eerst moeten leren al deze energie, gevoelens te plaatsen en te verwerken om uiteindelijk, wanneer je deze oefening goed onder de knie krijgt, te kunnen komen dat je u op eender welk moment, onder eender welke omstandigheid, contact met ons kunt leggen, wisselwerking kunt ontvangen, en zelf gewoon de orde van de dag kunt verderzetten.

Maar zo ver, mijne gelijkgestemden, zijn we nog niet. Dit gaat een krachtige inspanning van uwentwege vragen en voor sommigen zal dit misschien werkelijk tot opofferingen moeten leiden. Maar het uiteindelijke resultaat, daarvan kan ik zeggen, zal u meer dan voldoening schenken. Want het geeft u de mogelijkheid om van het leven dat je nu in de stof leidt, een waardevol onderdeel te maken in de reeks van ervaringen die je in uw bestaan al hebt opgedaan.

Zo, mijn taak voor deze avond is afgerond. Mag ik jullie vragen op het ogenblik dat ik het medium vrij geef, van u rustig te houden en het eerste kwartier tot ongeveer een kleine dertig minuten de rust in jullie te behouden. Het is niet goed na deze eerste oefening dat jullie direct recht zouden staan en de avond als afgesloten zou beschouwen. Tracht gewoon de komende minuten alles voor uzelf rustig te beschouwen, rustig te overlopen, eventueel met elkaar een vriendelijk woord uit te wisselen, maar niet komen tot beschrijving of zeker niet komen tot discussie over hetgeen wat je in deze praktische les ervaren hebt. U kunt nu naar volgende les toe hetgeen wat u aan vragen opkomt, zelfs hetgeen wat nu in u is geboren of wat in de komende oefendagen zal ontwikkeld worden, neerschrijven zodat u bij de volgende samenkomst, bij de volgende les, daar deze probleemvragen naar voor kunt brengen en dat we u dan verder kunnen begeleiden op dit terrein.

Ik wens jullie nog allemaal zeer veel succes met de oefening en wees ervan overtuigd dat alle broeders hier aanwezig, zullen trachten u zo goed mogelijk te begeleiden, zullen trachten ervoor te zorgen dat je binnen dit en een korte periode van enkele maanden in staat bent tot uitwisseling – directe uitwisseling – met onze zijde.

Ik wens jullie nog veel licht met jullie oefeningen toe. Het ga jullie goed.

image_pdf