Druïden – Deel 01 – les 04 – Werken met de hazelaarstaf

19 november 2013

Ik zou zeggen: laat ons overgaan tot het programma van deze avond, waaronder we verstaan dat we eerst met de vragen beginnen die gaan over de stof die vorige bijeenkomst naar voor is gebracht

  • In het verleden is gesteld geweest dat een hazelaarstaf 70 cm groot moet zijn om goed te werken. Dit is niet zo handzaam, vooral niet als we hem steeds bij ons moeten hebben. In de vorige les is gesteld: een 40 cm. Het komt een beetje strijdig over. Welke lengte is nu te prefereren?

Ik denk dat hier zaken door elkaar gehaald worden. Voor zover ik kan nagaan en mijn informatie juist is, is hier sprake van een hazelaarstaf, gebruikt binnen een magische werking van een magische groep. Echter, we hebben hier vorige bijeenkomst gesproken over een symbool en dit symbool is dus de hazelaarstaf. Dit is iets totaal anders. En ik denk niet dat er accenten zijn gelegd op de grootte van het symbool.

Ik ga even een klein beetje uitweiden, want anders denk ik dat er een eindeloze discussie gaat ontstaan die niet zinvol is. Wanneer we aan een groep als deze een symbool geven, en in dit geval de hazelaarstaf als symbool voor de groep, wil dit zeggen dat deze staf, of hij nu 10 cm, 30 cm of een meter is, maakt niet uit, het is het symbool hier dat telt en dat zijn werking heeft. Hier zijn nogal wat dames aanwezig, wanneer u dit als juweel wilt dragen rond uw hals, zou u dat, bij wijze van spreken, kunnen. U neemt een hazelaar, u perforeert het een klein beetje, doet er een touwtje aan en u hangt het rond uw hals en u hebt een mooi juweeltje, waarom niet? Is het dan een probleem om het bij u te dragen? Neen. Is het een probleem om de staf zogezegd, zoals hij hier naar voor is gebracht, daar bijvoorbeeld een kopie van te hebben in een kleinere vorm? Neen. Wanneer je een staf gebruikt als symbool, heeft de lengte, de breedte of de dikte weinig belang. De kwestie is dat, wanneer u het in uw handen neemt, wanneer u eraan denkt, wanneer u het bekijkt, dat u zich één voelt met al uw broeders en zusters van de groep. Het is een verbindingsmiddel.

En ja, we zouden kunnen zeggen dat deze staf kan gebruikt worden voor andere doeleinden zoals in andere cursussen door andere broeders is gegeven, eventueel magisch of, zoals men u hier de hint heeft gegeven, zelfs naar gezondheid toe. Maar dit zijn randverschijnselen. We hebben de hazelaar gekozen als zijnde symbool voor deze groep omdat hij een verbinding maakt met uw planeet, met de atmosfeer van uw planeet, met de ganse kosmos, als het ware, van uw planeet. En u zult dat symbool in de komende tijd kunnen gebruiken en echt nodig hebben.

Dus alstublieft, hou op met alle mogelijke niet ter zake doende facetten. Het gaat om het symbool, de waarde van het symbool en de binding die het symbool maakt met allen hier aanwezig. Ik hoop dat dit nu iets duidelijker is, daarom heb ik ook een beetje uitgeweid.

  • Moet de stok regelmatig in zonlicht of maanlicht of door mezelf opgeladen worden of juist met water afgespoeld zoals je met mineralen doet?

Kijk eens hier, ik kom terug op wat ik juist naar voor heb gebracht: het is een symbool voor de groep. Wanneer de hazelaar, zoals men u heeft aangeraden, geprepareerd is, dan heeft iedereen ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen: het is werkzaam als symbool.

Wanneer je nu gaat vragen: “Kunnen wij daar werkzaam mee zijn?”, dan heb ik u reeds duidelijk laten blijken dat dit mogelijk is. Maar dan kom je op een totaal ander terrein, een terrein dat hier waarschijnlijk nog wel zal besproken worden, nog wel naar voor zal gebracht worden. Maar op het ogenblik zijn er andere zaken die prioritair zijn waar we onze tijd aan gaan besteden. En voor dit moment blijft uw hazelaarstaf het symbool van de eenheid en de kracht van de groep.

Er let u niets om daarnaast met een andere hazelaarstaf, als je oude lessen nog kent, van deze te gebruiken volgens die oude lessen. Maar op dit moment, in de evolutie die we doormaken, is het van belang dat je hem ziet en gebruikt als symbool van de eenheid van deze groep. En ik denk dat we hier dan voldoende over gezegd hebben.

  • Stel, je hebt je staf niet bij en je wenst je in te stellen op de kracht ervan, kan men zich de staf gewoon voorstellen en zo aansluiting vinden op de groep en verder werken?

Natuurlijk, het is een symbool. Jullie zijn hier samen om geestelijk verder te komen, om een spirituele weg te kunnen gaan. Bij geestelijk werk zijn symbolen in vele gevallen belangrijk. Maar is dat daarom de stof die belangrijk is? Neen, het is hetgeen wat het voorstelt, hetgeen wat het in u kan teweegbrengen. En het is best mogelijk dat u op een bepaald ogenblik door u te concentreren op het symbool, zelfs zonder dat u het visueel bij u hebt, dat u via uw gedachtekracht voldoende hebt om een eenheid te vormen met de groep. In wezen zou ieder van u dit moeten kunnen. Maar dit eisen we niet en daarom stellen we dat het voor ieder van u interessant is, beter is, van stoffelijk dit symbool steeds bij de hand te hebben.

Zo, ik denk dat we nu toch voldoende de uitleg gegeven hebben of zijn er nog mensen die niet goed mee zijn? Dan is het nu nog de moment om even ‘halt’ te roepen maar ik dacht dat ik wel duidelijk was.
Goed. Dan kan ik verder gaan met hetgeen wat voor deze groep van belang is.

Werken met de hazelaarstaf

U hebt allen al de moeite gedaan van uw hazelaarstaf voor u in orde te brengen. En ik hoop nu dat je beseft dat dit op dit moment voor de groep het symbool is dat ons gaat binden, dat ons samen brengt, dat ook het symbool is van de kracht. En symbolen zijn in deze tijd, en ik zou bijna zeggen, in deze veranderlijke tijden, niet onbelangrijk. Door uw symbool heb je een vastheid, heb je een punt vanwaar je kan vertrekken in harmonie, in evenwicht, heb je een lichtpunt, een ankerpunt in alle moeilijke omstandigheden. En daarom geef ik u ook de raad van dagelijks te mediteren en te vertrekken vanuit de eenheid van het symbool.

En dit heeft een groot voordeel: wanneer u de groep kunt in uw meditatie opnemen vanuit het symbool, dan hebt u verbinding met ieder van de groep zonder dat u een bepaald iemand in uw gedachten moet nemen. We hebben bij de start u gevraagd van elke avond over een ander lid van de groep te mediteren, zodat de ganse groep één geheel kon worden. Wel, vanuit dat beeld kunnen we nu verder. Iedereen is gelieerd aan het symbool. En wat voor voordeel heeft dit? Een heel groot voordeel: op het ogenblik dat u met vragen zit, dat u ergens een probleem ervaart en u stelt zich in op het symbool van de groep, meditatief, en er is iemand in de groep, in de stof of aan onze zijde, want dat verschil maken we niet, de groep is één groot geheel: stoffelijke zijde – geestelijke zijde, maar er is via die weg iemand die u een antwoord kan geven of die u een aanwijzing kan geven of die u de nodige kracht kan geven, de nodige inspiratie, dan zult u die onmiddellijk via uw symbool kunnen ontvangen.

En dit is één van de grote voordelen van te werken met die hazelaarstaf. Op het ogenblik zijn er nogal onder u die  geïnfecteerd zijn door allerlei moderne anti-, laat ons zeggen, menselijke wezentjes. Och, u noemt die ‘virusjes’ en zo verder maar zij behoren tot de natuur. U gaat daar tegenin, u gaat daar tegen strijden, want u voelt zich niet al te best en zo verder. Maar u vergeet één ding: dat u in uzelf, met de kennis die u in uzelf draagt, de wetenschap dat u kracht kunt hebben zoveel u wenst, dat u één kan zijn met de Bron en zo voort, dat u dit zelf kan ondervangen en oplossen.

Maar dit is nu gezegd door een geest en dan denken jullie: ja, jullie hebben het gemakkelijk want jullie hebben geen stoffelijk voertuig meer. Nee, dat is juist, maar het principe en de werking van de Krachten en van het Licht blijft gelijk. En daar is het voor u dan weer interessant dat u via het symbool u concentreert op wat voor u in deze omstandigheid het beste is. En dan mag u niet vergeten, oh, stoffelijk hebt u hier verschillende aanwezigen die aardig wat van gezondheid en genezing af kennen, maar aan de geestelijke zijde van de groep zijn er ook aardig wat die weten hoe zij met deze zaken moeten omgaan. Door u nu in te stellen op het symbool, krijgt u dat alles samenvloeit naar u toe en dat u van daaruit de oplossing kan putten van het probleem dat uw voertuig heeft. Dat u van daaruit weet welke de beste handelingen zijn, eventueel welk het beste medicijn is en zo verder zonder dat u eigenlijk van alles moet gaan vragen aan anderen rondom u, gewoon door u in te stellen op het symbool van de groep, maar tevens dan de kracht van de groep zijn werking kan doen. Want door u erop in te stellen en door het probleem naar voor te brengen, krijgt u van iedereen, en u moet niet denken dat iedereen dan op dat moment heel bewust daaraan gaat denken, dat is niet nodig, het is aanwezig, het zit in het potentiaal van die groep, gesymboliseerd door die hazelaarstaf die u de mogelijkheid geeft om de juiste handeling te volvoeren. Ik zeg dit nu ten opzichte van een beetje moeilijkheden met gezondheid, maar het kan ook ten opzichte van andere vraagstukken oplossingen bieden. Er is geen enkel terrein dat niet via de symboliek, kan aangeraakt worden en u oplossingen bezorgen.

Er zijn er hier in de groep die bijvoorbeeld eigenlijk hetgeen ze op het ogenblik doen, eigenlijk niet graag meer doen en zouden iets anders willen doen. Ik zeg het algemeen. De ene is zijn job beu, de andere is dat beu en zo verder. Wanneer je u de vraag stelt: “Wat is voor mij het beste, welke weg kan ik het beste gaan?”, dan kunt u via dit symbool antwoorden krijgen. Dan kunt u zelfs via dit symbool de juiste contacten krijgen, de juiste mogelijkheden. Je moet er u alleen voor openstellen, je moet ervoor gaan. Dan ga je zien dat de kracht van de ganse groep u ondersteunt en u zal brengen waar voor u de beste plaats is.

Dit is voor alles zo. Problemen tussen mensen, moderne relatieproblemen en zo verder, zij kunnen via deze weg een oplossing krijgen. Tot hiertoe is er nog te weinig besef bij jullie aanwezig wat voor mogelijkheden een symbool in een groep als deze inhoudt. U bent nog allemaal teveel ‘Einzelgängers’. Jullie denken nog allemaal teveel in de ik-vorm. Naar de toekomst toe zult u verplicht worden meer en meer in de wij-vorm te denken. En dan zit je goed met de mogelijkheden die een groep als deze voor u inhoudt.

Fenris

Er is een tweede punt dat ik vanavond naar voor wil brengen: in de tijd dat wij hier op aarde nog rondliepen, dan was het in deze periode, de periode dan men zei dat Fenris ontwaakt was en dat Fenris over de aarde wandelde. Je zou Fenris als een soort god van de natuur kunnen beschouwen. Duizenden jaren terug vormden wij daar een beeld van, een astraal beeld, dat nogal, naar uw kennis en beeldvorming, wolfachtig eruit zag. Daarom vindt u soms nog in oude geschriften terug dat Fenris, de wolf, tijdens de winterperiode uit zijn slaap, zijn zomerslaap, ontwaakte en over de wereld zwierf en daar van alles veranderde. Door de katholisering van uw werelddeel hier, ik zeg niet ‘christelijk’ want dat heeft er weinig mee te maken, maar vooral door de kerk is er dan daar tegenover gesteld dat dit ‘duister’ was, dat dit ‘kwaad’ was en men heeft onze beeldvorming gaan vervangen door de u allen gekende ‘ruiters van de Apocalyps’, met alle negatieve zaken en duisternis van dien. En daar wil ik even vanavond op komen.

Er is van al dat denken dat u in deze westerse cultuur hebt meegekregen, eigenlijk niets juist. Het is fout van te gaan denken in termen van ‘goed en kwaad’. U bent deel van de aarde en de aarde kent geen goed of kwaad. De aarde kent alleen harmonieën, evenwichten. Er is wel een nuance, maar ik zeg het zo. Het feit dat wij vroeger Fenris zagen als zijnde diegene die in de winter ervoor zorgde dat vele zaken konden opgeruimd worden, zodat wanneer de winterzonnewende zijn werk had gedaan, hij zich terug kon trekken en het nieuwe kon ontluiken, is niet meer als zijnde een vorm van evenwicht en een vorm van harmonie.

Het astrale beeld dat nog bestaat en dat op dit ogenblik zeer sterk zijn werk doet, is alleen een beeld dat we kunnen benaderen vanuit een evenwicht, vanuit ook een vorm van harmonie. Maar dat betekent, en daar wordt het voor u mensen en met jullie achtergrond, in de komende tijd moeilijk dat al de natuurkrachten die gaan plaatsgrijpen, niet mogen benaderd of bezien worden als zijnde negatief. Wanneer wij bekijken hoe u reageert op bij voorbeeld de kleine tornado die over Azië is getrokken, hoe u daar alles aan verbindt van negativiteit, omdat vele zaken opgeruimd zijn, hoe u emotioneel meegaat in doden en gewonden en vernietiging, dit is, en dit klinkt misschien in uw cultuur wreed, maar dit is fout. Wat daar gebeurt, wat op andere plaatsen gebeurt en wat hier ook staat te gebeuren, is gewoon het herstel van het evenwicht, het herstel van hetgeen wat de natuur nodig heeft om verder te kunnen. En daarom dat ik vanavond hier u duidelijk wil maken dat je dit niet kan bekijken als zijnde: we zitten in de winterperiode, we zitten in de donkere periode, dus het is duister, dus het is negatief. Neen, het is gewoon deel van het geheel, een geheel waar jullie ook in functioneren. En u mag niet vergeten – en dat wordt meestal over het hoofd gezien – dat waar deze zaken van de natuur ook plaatsgrijpen, zij enkel hebben kunnen plaatsgrijpen opdat evenwichten hersteld konden worden.

Wat wil dit zeggen? Dat wil zeggen dat diegene die daar mee in betrokken is, mee de oorzaak is geweest van het ontstaan van deze natuurfenomenen. En ja, beste mensen, denk niet dat jullie ook niet zulke zaken hier in jullie contreien veroorzaken. Jullie hebben juist hetzelfde gedaan als overal over de ganse wereld en daardoor zal overal, en geen plek zal gespaard blijven, de natuur haar rechten opeisen. Zo simpel zal het gaan. Maar daar is de kwestie dat u als groep een rustpunt kunt zijn, dat u als groep niet meegaat in hetgeen wat u rondom u ziet wijzigen. Dat u dit aanvaardt en dat u dit kunt bezien als zijnde: kijk, dit is een herstel van het evenwicht en dat u binnen dat gebeuren handelt. Dat wil zeggen dat u niet u moet gaan bezighouden met wat 100 km van uw deur gebeurt, maar dat u zich bezighoudt met hetgeen wat rondom u plaatsgrijpt en waar u wél iets direct kunt aan doen. Al is het alleen maar dat u er bent, zodat u uw medemens vertrouwen kunt geven, zijn angst een beetje kunt opheffen. En wanneer u zich zo instelt, dan kan er gebeuren wat wilt, dan zult u er niet door geraakt worden, integendeel. Dan zult u degene zijn die de eerste helpende hand kan geven.

Alles hangt ervan af hoe sterk jullie zich één gaan voelen. Alles hangt ervan af hoe sterk jullie als groep hier in de stof één kunnen zijn en durven ermee omgaan. Want tot op heden, we mogen niet klagen. De meeste onder u hebben al een heel sterke inspanning gedaan, maar is het nog allemaal, sta mij toe te zeggen, ver van uw bed geweest. Maar ik kan u garanderen dat zonder een groep als deze – en wees blij dat er vele verschillende van deze groepen op het ogenblik hier te lande werkzaam zijn – zonder deze zouden, als ik het zo mag zeggen, de krachten van Fenris hier zeer sterk overheen gaan, waar we nu misschien de mogelijkheid nog hebben om zaken een beetje af te zwakken zodat er een mogelijkheid is om op een minder agressieve wijze toch evenwichten te herstellen.

Wanneer we echter er niet in slagen, dan kunnen we ervan overtuigd zijn dat in de toekomst hetgeen wat door uw wetenschappers omschreven wordt als zijnde de ‘Gascognerat’, ‘Biskajerat’, ‘Noordzeerat’, dat deze in volle kracht zich op uw kusten zullen uiten. En dan moet ik u niet vertellen wat daar dan weer de gevolgen uit zijn. Deze natuurelementen die gestuurd worden door het elementaal water en het elementaal lucht kunnen aardig wat verandering in deze contreien brengen. U hebt allemaal meegemaakt hoe in Japan men daar de moderne energiewinning een beetje overhoop heeft gehaald, waardoor voor de komende decennia daar grote problemen zullen verder ontstaan in het evenwicht brengen van alles rond de eilanden, zeker ten opzichte van al wat levend is. Maar u bent hier niet beter af. U denkt misschien: “ons kan het niet gebeuren”. Ach, denk even na, wat staat hier rondom u? Juist, grote parken van hetzelfde: Doel, Borsele en zo verder. En wanneer deze ‘ratten’, zoals de wetenschap ze omschrijft omdat ze er geen betere term voor hebben, hun werk doen, dan zit je met dezelfde problematiek. Dat is misschien het best te vermijden. Maar om dat te vermijden, moeten er evenwichten zijn en deze evenwichten ga je niet vinden in uw wetenschappelijke wereld. Want die heeft er geen kaas van gegeten, integendeel, zij zijn er dikwijls nog de bron van dat de disharmonie groter kan worden.

Daarom zijn jullie, als groep, belangrijk. Daarom kunnen jullie, als groep, wanneer je een sterk genoege eenheid vormt, de kracht afgeven die voldoende is om zaken binnen de perken te houden. En u kunt misschien denken: “hoe kunnen wij nu, laat ons zeggen, een storm van 180 per uur of meer tegenhouden?” Oh, heel gemakkelijk: één hazelaarstafje en de storm buigt af. Je mag niet vergeten dat natuurkrachten heel gevoelig zijn en daarom is het juist mogelijk, met de kennis en de mogelijkheden die in een groep als deze zitten, zaken te sturen en als het enigszins mogelijk is, erger te voorkomen.

Oh, ik zou u voorbeelden kunnen geven van wat er de laatste tijd in Azië is gebeurd of in Amerika. Maar dat doe ik niet, want u hebt daar weinig aan en u gaat verkeerde beelden gaan opbouwen van: “ik zou het zo moeten doen of zo”. Nee, wanneer u aanvoelt: het gaat hier fout, dan gebruikt u uw symbool, dan gaat u ervoor. En dan zal u misschien opmerken dat het rondom u plots anders is dan voor een groot deel dat wat verder van u af is. Maar dan hebt u resultaat, dan hebt u met de Kracht gewerkt die nodig is om alles terug in evenwicht te brengen, alles terug te herstellen.

Want hoe we het ook bekijken, de aarde, hoe langzaam ze ook werkt, hoe traag ze dikwijls ook is ten opzichte van uw gedachte, ze gaat steeds vooruit, ze gaat steeds verder en de tijd is voorbij dat de aarde het maar goed vond wat de mens deed. Er wordt teveel fout gemaakt op deze planeet, een planeet die eigenlijk qua opbouw in uw stelsel één van de mooiste kon zijn, maar die door de mens die erop leeft, bijna ten onder is gebracht. En dat wordt in zijn totaliteit, waar uw planeet deel van is, niet aanvaard. En daarom krijg je nu al deze veranderingen. Veranderingen die heel andere bronnen hebben dan wat uw leiders u willen doen geloven. Maar dat is voor ons niet ter zake doende.

Voor ons is nu van belang dat we met de kennis die we u, langzaam maar zeker, gaan meegeven, een positieve waarde kunnen opbouwen, een kracht kunnen opbouwen die de eenheid met deze planeet kan waarmaken. En dat wil zeggen: een eenheid met alles wat in deze natuur leeft en werkzaam is. En daar zijn veel zaken bij waar u nog niet eens een vermoeden van hebt hoe het functioneert of werkt. Maar, langzaam maar zeker, zullen wij u trachten in de lessen die komen meer en meer bij te brengen.

Maar we moeten, vertrekkende van de basis, eerstens jullie achtergronddenken kunnen doen switchen. Want als we dat niet klaar krijgen en er gebeurt iets, slaat u in paniek, bekijkt u de zaken, benadert u de zaken fout en wordt u meegezogen in de verandering of misschien beter gezegd: in de afbraak en dat kan de bedoeling niet zijn. De bedoeling is juist dat u meegaat in de vernieuwing, in de opbouw. En daarom, wat er ook nu gaat gebeuren in de komende donkere tijd, de komende donkere maanden, de winter die voorligt en zo verder: bezie het als zijnde voor de aarde en voor alles wat leeft op de aarde als positief. Bezie het als zijnde dat het Licht het mogelijk maakt dat iets vernieuwt, dat iets verbetert, dat het oude dat een ballast is geworden, verdwijnt. En bezie het in het licht van de vernieuwing. Dan ga je ook mee kunnen gaan in deze vernieuwing.

En besef – dit is een herhaling van wat ik daarjuist gezegd heb – dat wanneer uw voertuig aangetast wordt door iets, dat in u de kracht leeft, de mogelijkheid leeft om dit zelf bij te sturen. U kan altijd beroep doen op de groep, u kan het symbool gebruiken, daar gaat het niet over. Maar het besef moet in jullie rijpen dat je één kunt zijn met die kosmische Krachten, dat u één kunt zijn met het Licht, dat u uiteindelijk één bent met de Bron of met God of hoe u het wilt noemen en dat u van daaruit, met de juiste instelling de mogelijkheid hebt om alles wat storend is, van u te laten afvloeien, om alles wat niet past om uw ontwikkeling verder te zetten te laten afvloeien en de harmonie en het evenwicht in het voertuig te handhaven.

Dit is, beste vrienden, wat ik u vanavond wou meegeven. Het is meer dan wat u in het eerste moment denkt. Ik geef u dan ook de raad er heel sterk, heel bewust over na te denken en ermee om te gaan. En ik geef u ook de raad van toe te passen, niet alleen de meditatie maar ook uw houding ten opzichte van wat er rondom u gebeurt. Ik weet op voorhand dat het voor jullie niet gemakkelijk gaat zijn want u wordt langs alle kanten, vanuit andere hoeken belaagd, emotioneel bewerkt om anders te denken. Sluit u daarvoor af, ga in uw eigen wereld, ga in uw eigen groep, werk met de Kracht van daaruit. U kunt meer bereiken – en ik zal het misschien heel cru zeggen – met te werken vanuit uw groep, vanuit de Kracht van de groep, dan een storting op girorekening. Want die storting op girorekening wordt toch verkeerd gebruikt. Maar de Kracht van de groep en de Kracht die u zelf kunt uitzenden, doorgeven, is een harmonie, is een mogelijkheid die niet verkeerd kan gebruikt worden en die steeds de juiste weg vindt. Dit is op dit ogenblik voor deze aarde de weg van de vernieuwing.

Zo, dit was hetgeen ik u wou brengen. Ik ga jullie nu rustig een pauze laten. U kunt er met elkaar over praten in alle rust. U kunt uitwisselen maar vooral, lieve mensen, vooral tracht een eenheid te vormen, tracht de verschillen die nog bestaan binnen de groep te vergeven en tracht iedereen van de groep als gelijkwaardig te ervaren, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Maar gewoon, wanneer je probeert ieder gelijkwaardig te ervaren, dan ben je echt op het goede pad, dan kun je vooruit. Wij weten ook vanuit de geest dat elk menselijk voertuig zijn eigenheden heeft. De meeste onder u zijn wel al zover dat ze zichzelf kennen, dat ze hun eigen zwakke punten en sterke kanten kennen. Op het ogenblik dat u dat kunt aanvaarden en dat u het van de ander kan aanvaarden, dan creëert u een sterke eenheid. En het gaat er niet om in deze groep wie wat kent, noch wat de achtergrond is. Het gaat hem om de harmonie, de eenheid, vanuit het symbool, voor elkaar. Het gaat er om dat ieder van de groep beseft dat hij beroep kan doen op de ander, of het nu in de geest of in de stof is, maakt niet uit, je kunt beroep doen op ieder lid van de groep dat het symbool aanvaardt als zijnde het symbool van deze groep.

In het tweede gedeelte zult u een spreker krijgen die voor jullie een krachtsopbouw zal doen die bruikbaar gaat zijn in de komende dagen en weken. Vrienden ik dank jullie voor jullie intense aandacht.

Deel 2

Zo. Het tweede gedeelte van de avond gaan we vooral wijden aan het opbouwen van Kracht. En we gaan dit doen een beetje op de oude manier van werken.

Tot op heden is voor jullie het opbouwen van Kracht meestal nogal zeer theoretisch gegaan. U hebt het aanhoord, u hebt het ondergaan. Maar ik zou graag, als uw voorganger, in dit u er praktisch bij betrekken, zodat u leert aanvoelen wat het is om Kracht op te wekken en deze Kracht zijn weg te laten gaan.

Daarom stel ik voor dat we zo dadelijk, wanneer ik u het vraag, een cirkel gaan vormen, een gesloten cirkel. Een gesloten cirkel waar ieder van u een onderdeel is en er voor zorgt dat de Kracht kan vloeien. Ja, we gaan het een beetje praktisch doen. Maar voor het zo ver is zou ik eerst nog een paar kleine zaken naar voor willen brengen om vooral naar de zonnekering toe van midwinter u voor te bereiden op de magische Kracht die dan gaat opgewekt worden door ons op de oude wijze, om het zo te zeggen. Om daarin ook ieder van u in de groep bevestigd te zien.

In de oude tijd trokken wij in deze periode de wouden in. Nu kunnen we van jullie niet verlangen dat jullie dit hier doen, want er is in deze contreien geen enkel woud meer dat daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. En het is ook niet simpel om u als groep honderden kilometers te laten verplaatsen om een plaats te vinden waar dat we als groep de oude rituelen zouden kunnen volvoeren. Nu, we vinden dit ook niet noodzakelijk dat alles verloopt zoals het vroeger verliep. We zijn heus wel zo flexibel ingesteld om met de mogelijkheden die we hebben, van daar mee te werken en, ik zou toch durven zeggen, dezelfde Krachten naar voor te brengen en deze te verspreiden in deze contreien.

U hebt allemaal van de vorige lesgever de nodige instructies gekregen wat de hazelaarstaf betreft. U kunt deze staf beschouwen als zijnde een toekomstig, niet alleen symbool maar ook als een werkinstrument. Een instrument waar u aardig wat met zult kunnen realiseren. En begint niet met te vragen: “is het de hazelaar of ben ik het zelf”. Dit doet voor ons helemaal niet ter zake. Wat ter zake doet, is de resultaten die we gaan behalen.

Maretak

Daarom zou ik ook willen voorstellen dat ieder van u tegen de periode van midwinter beschikt over maretak. Maretak is ook voor ons, druïden, een oud symbool, enerzijds van Kracht en contact met de geestenwereld, dus met mijn huidige wereld nu. Maar maretak staat ook voor veel meer. Het is en het geeft de mogelijkheid aan de mens om, wanneer hij beïnvloed wordt door de maretak, van beelden te ontvangen. Ik zou bijna  zeggen: het versterkt uw telepathisch vermogen. Het beschermt u ook tegen invloeden die niet in harmonie zijn met u.

Eén van onze oude gebruiken was dat de kring van eiken, waar wij onze rituelen vroeger voltrokken, afgebouwd was ook met maretak in deze wijze dat de voorganger van het ritueel binnen de eiken steeds zou binnen geschreden hebben onder een boog van maretak. Ach, dit zijn oude rituelen, weinig nog gekend, maar zij hebben een waarde. En het is niet omdat wij deze rituelen niet meer zo vaak als duizenden jaren terug toepassen, dat zij hun waarde kwijt zijn. Integendeel. De waarde van iets wat gedurende heel lange tijd op aarde is vastgelegd, gaat zo maar niet verloren. Het blijft.

En daarom dat ik jullie wil vragen van te zorgen dat ieder van u in die periode bij hem thuis en dan wanneer je hier samenkomt, over deze maretak kunt beschikken. U zult ook opmerken dat in die periode dit een handig werkinstrument is om, wat je zou kunnen zeggen, het Licht te versterken. Dus, u ziet dat er nog veel werk aan de winkel gaat zijn de komende periode. Alles gaat natuurlijk van jullie inzet afhangen. Het gaat er om dat we – en dit is voor een westers denkend mens niet evident – ons terug in evenwicht kunnen voelen, in harmonie kunnen voelen met de natuur om ons heen. En daar bedoel ik alles mee. Daar bedoel ik zowel het spinnetje mee dat in uw woning rondkruipt, als de boom die ergens staat, als de wind die blaast en van alles neer laat dwarrelen, als het water dat leven brengt en zo verder.

Wanneer we als mens en als groep in de toekomende tijd, en dan spreek ik over de tijd dat jullie hier nog in de stof rondlopen, een meerwaarde willen kunnen ontwikkelen en voor de aarde, ik zeg niet voor de mens, want de mens is maar een klein onderdeeltje, maar voor de aarde zelf een betekenis kunnen hebben, ja, dan moeten we toch aardig aan de slag gaan en aardig wat van onze vastgeroeste ideeën en gedachten loslaten. En dan moeten we vooral, vooral flexibel gaan zijn ten opzichte van wat de aarde ons biedt, wat de mogelijkheden zijn. En als we dat kunnen, dan gaan we voor ieder van ons hier in de groep een zeer mooie tijd tegemoet. Een mooie tijd, daar bedoel ik mee: een tijd waar we veel in kunnen leren, waar we verder in kunnen komen. Maar ik heb niet gezegd: een tijd die mooi is ten opzichte van uw modern denken. Dat is iets anders. Maar dit hoeft ook niet. Zo lang we ons één kunnen voelen met hetgeen waar we onafscheidelijk deel van zijn, dan zitten we op het goeie spoor, dan zitten we op de goede weg.

En nu zou ik willen overgaan tot een Krachtsopbouw.

Mag ik jullie vragen van een kring te vormen. En mag ik jullie vragen van de moeite te doen van recht te staan. Ik zal het voorbeeld geven. Ik zou zeggen: sluit de kring volledig rond. Maak een eenheid. En dan kunt u, wanneer ik straks het signaal geef, het teken geef, elkaar de hand geven. U moet het nu nog niet doen. U moogt het straks doen. Dan gaan we de keten sluiten.

Lieve vrienden, zoals jullie hier nu in een kring staan, zijn we het symbool van de eenheid die deze aarde kent. De aarde die ons draagt. De aarde die ons voedt. De aarde is de kracht waaruit we leven. De aarde is onze gastheer die ons de mogelijkheid schenkt om geestelijk verder te komen, bewuster te zijn. Het is dankzij de aarde, die ons een voertuig heeft geschonken, dat we tot het besef kunnen komen dat er een grotere Kracht is waarvan we allen zijn ontsproten. En hoe we deze Kracht ook willen noemen, ach, in de tijd dat ik nog op deze aarde rondwandelde, dan was deze Kracht voor ons de zon. Dat was de opperste Kracht. Want zij gaf de warmte, het licht. Zij zorgde ervoor dat het voortbestaan verzekerd was.

De tweede kracht was de Kracht van de maan. Omdat we wisten dat de energie van deze planeet vele zaken deed groeien, deed ontplooien. We wisten dat de maan de werking van de zeeën en de oceanen stuurde. Ach, we waren zeer ver in de kennis van de wisselwerking tussen de planeten. En dat we zegden dat de zon voor ons de Bron was, was logisch. Niet dat we dit als planeet als dusdanig zagen, maar wel als symbool van de Kracht waar we als mens te klein voor waren om te beseffen, konden we door dit te leggen in de uitstraling van de zon, in het licht dat de zon weergaf, één worden met de Krachten van het Licht, één worden met de Krachten van de Bron, van de Vader.

Ach, onze oude cultus was niet zo dwaas zoals sommige mensen nu denken. Onze oude cultus stond veel verder in denken dan wat de huidige moderne mens er over denkt. We beseften heel goed hoe de kosmos functioneerde. We beseften heel goed hoe de Krachten zich manifesteerden. En wij trachtten toen al deze eenheid, deze harmonie zo goed mogelijk te benaderen en er zo juist mogelijk met om te gaan. En het is omdat we deze Krachten nooit hebben verworpen, omdat we trouw zijn gebleven aan de Bron, dat we ons ook, langzaam maar zeker, bij de opkomst van de nieuwe gedachtebeelden op de achtergrond hebben gezet. Omdat we hebben geweigerd van te strijden. Omdat strijd alleen maar disharmonie bracht. En omdat voor ons de harmonie het grootste was dat kon bereikt worden.

Meditatie: Krachtsopbouw

Lieve vrienden, neem elkaar in de hand zodat de cirkel gesloten wordt. Geef elkaar de hand dat één Kracht hier rond deze cirkel kan opgebouwd worden. Sluit uw ogen. Houdt elkander bij de hand. Voel hoe het Licht dat nu wordt opgebouwd, u omsluit. Voel hoe de cirkel die u gesloten hebt, volledig omkaderd wordt door het Licht. Volledig omsloten wordt door de Krachten van de Bron.

Vader, dankzij U kunnen wij één zijn met Uw Kracht. Dankzij U kunnen wij één zijn met het Licht dat U ons schenkt, zodat wij kunnen zien, zodat wij kunnen ervaren. Vader, laat Uw Kracht door ons heen gaan. Laat deze Kracht in ons wezen opgenomen zijn, zodat het Licht ons denken kan verhelderen. Zodat we meer inzicht krijgen, meer evenwicht. Zodat we één zijn met de Harmonie. Laat deze Kracht, Vader, die U bent, in ons bevestigd zijn.

Laat deze Kracht er voor zorgen dat wij samen één groot lichtend geheel vormen in deze donkere periode. Zodat de evenwichten tussen licht en donker er zijn. Zodat er geen discrepantie is. Zodat alles kan verlopen in de meest harmonische wijze. De Kracht is aanwezig. Wij zijn omsloten door deze Kracht. Laat ons vanuit de bron van onze ziel één met de Vader, de Vader danken, zodat wij met Zijn Kracht mogen handelen, mogen werken. Zodat wij dankzij de Vader de anderen die ook deel zijn van Hem het Licht mogen doen zien, het Licht mogen laten schijnen, de Harmonie mogen naar voor brengen. Zodat in alles wat wij doen de Vader de meerwaarde is van onze handeling. Wij zijn één. En vanuit deze ene Kracht, gesymboliseerd door onze hazelaar, bevestigd door de Vader, gaan wij nu in deze periode de uitdragers zijn van het Licht. Gaan wij degenen zijn die in alle omstandigheden voor mens en natuur de juiste weg, het juiste licht, de juiste evenwichten, de juiste harmonieën kunnen aanbieden. Vanuit deze Eenheid, vanuit deze Kracht waarin we nu zijn opgenomen. Oh, Vader, dank u voor deze Kracht. Het Licht zij met ons. Dit zij bevestigd in de naam van Degene die voor de mens geen naam kan hebben. Omdat zijn grootheid niet bevattend is. En toch kunnen wij via de klank Jehovao, Jehovao, Jehovao, de bevestiging geven van hetgeen wij hier hebben voltrokken.

Vrienden, u mag nu heel rustig elkaar loslaten en zachtjes terug plaats nemen. De cirkel zij geopend. De Krachten zijn bevestigd.

Zo, mijn geliefde broeders en zusters, hebt u kunnen deel zijn van een werking. U bent deel geweest van een oud ritueel. Maar wat is oud in de oneindigheid? Wanneer ik het zo bekijk, is het hedendaags en nieuw. U gaat zo dadelijk allen huiswaarts, geladen door deze Kracht. En ik kan u zeggen, en dit geldt voor iedereen, dat u in de komende dagen waarschijnlijk zaken zal opmerken die voor u veranderd zijn. Dat u zult moeten vaststellen dat uw wereld, waarin u leeft, plots vanuit een andere optiek door u bekeken kan worden.

Deze Kracht die we hier opgebouwd hebben, deze kring van Licht, die draagt u mee. En wanneer u uw symbool gebruikt, uw hazelaarstaf, dan bent u terug aan elkaar verbonden.

En ik zou, als afsluiter, u willen meegeven: men heeft u gevraagd van dagelijks te mediteren en dagelijks aan de groep te denken. Wel, wees één met elkaar, niet omdat het gevraagd is, maar omdat je vanuit uw bron, vanuit uw zielekracht, als het ware, aanvoelt dat jullie allen op eenzelfde weg zijn. Dat jullie allen eenzelfde weg gaan. Hoe verscheiden je ook mag zijn, je bent hier samen gekomen, je bent hier in een eenheid terecht gekomen waarvan we kunnen zeggen dat deze over tijd en ruimte reeds heel lang aanwezig is. En dat hetgeen wat nu hier gebeurt en plaats grijpt, eigenlijk maar een herhaling is op een nieuwe wijze van wat ieder van u reeds vele malen in zijn tocht naar bewustzijn heeft doorgemaakt en meegemaakt.

Sta mij toe u een lichtende huisgang toe te wensen en de tijd die er nu tussen is tot we elkaar weerzien, dat het Licht u in deze twee weken steeds weer opnieuw mag doen inzien wat er werkelijk in deze periode aan verschuivingen, aan harmonieën zich is aan het voltrekken. Zodat u niet moet meegaan in de emotionele chaos die er heerst maar dat u in een harmonische wereld de juiste ontwikkeling, de juiste lichtende weg kan volgen.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik zou zeggen, tot een volgende maal. Het Licht zij uw begeleider.

 

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →