Werken met energieën en krachten van de natuur

image_pdf

28 juni 2011

Zo het zou kunnen zijn dat de weersomstandigheden ons een beetje parten spelen in het doorkomen. De atmosferische spanning is van dien aard dat er storingen kunnen optreden. Daarom op voorhand onze excuses.

In de laatste les die we u gegeven hebben, hebben we u teruggebracht naar de kennis van het werken in de natuur, onder andere met bomen en wat bomen voor u als mens kunnen doen. U hebt daar enkele weken over kunnen nadenken en misschien al, sommigen onder u toch, mee kunnen experimenteren en kunnen vaststellen dat van hetgeen gebracht is, er wel degelijk nog mogelijkheden en werkzaamheden in deze tijd aanwezig zijn. Ik zou daar vandaag nog een klein beetje verder op willen gaan, omdat ook naar de toekomst toe dit tot de nieuwe mogelijkheden behoort om te werken met energieën en met krachten. Wanneer u in deze tijd even nakijkt dan vindt u nog op sommige plaatsen de meiboomplanting en u vindt sommige nog, volgens de oude folklore dat jonge dames linten hebben die aan de bomen gebonden zijn en er zo rond dansen. Voor de huidige moderne mens is dit iets dat werkelijk tot de folklore behoort en hij is ook totaal de kennis daaromtrent kwijt. Er wordt verteld dat dit was of dat men dat deed voor de liefde en als je dan iemand tegen kwam dat je dan uw werkelijke echtgenoot enzoverder tegen kwam. Niets is allemaal daar van minder waar. Het planten in de maand mei van een boom gaat ook terug naar de oude kennis. En dit was niet omdat het meisje een jongen zou vinden, verre van. Dit ging vooral omdat men bomen plantte, en in de meeste gevallen komen we hier terug op de eik, op plaatsen die men had uitgezocht die zeer krachtvol waren.

Men ging er dan van uit dat er een wisselwerking ontstond tussen de boom en de krachtplaats. In de oude tijd werden dan mensen aan die boom als het ware vastgemaakt. Oh, niet vastgebonden dat ze niet weg konden, maar er werd gewoon een link gemaakt. Dit ging gepaard met de nodige magische rituelen.  De personen waren in vele gevallen zieke mensen. Door die rituelen kregen zij een hoge verwachting van genezing en kon men ook bereiken dat degenen die dan in de juiste periode, meestal rond volle maan,  aan zo’n boom werden gekoppeld, energie en kracht kregen waardoor hun ziekte – en dan ging het dikwijls ook nog met suggestie – toch overwonnen kon worden.

Wanneer we de geschiedenis verder bekijken dan komen we een paar eeuwen terug een eigenaardige figuur tegen – hier toch in Europa. De meesten onder u zullen hem wel kennen: Mesmer. Degene die de basis heeft gelegd van het magnetiseren. Nu Mesmer maakte gebruik van die teloorgegane kennis. En degene die handschriften van hem zouden gelezen hebben of biografieën daarover zouden gelezen hebben, zullen hebben kunnen vaststellen dat Mesmer op verschillende plaatsen mensen tussen bomen zette. Dat hij ze soms ook effectief aan bomen vastbond. En dat hij dus daardoor soms spectaculaire genezingen als resultaat had. Dit was natuurlijk in zijn nadeel. Want juist door de spectaculaire genezingen die hij verkreeg met toepassen van deze therapie hebben ze hem gaan vervolgen en is hij nog opgesloten geworden, als ik het goed voorheb enzoverder voor charlatanisme. Want de toenmalige, laat ons zeggen, artsen – en het ging hier dan toch vooral uit van de adel, de meeste behandelde dames behoorden ook tot de adel enzoverder – konden niet hebben dat iemand, die niet tot hun kring behoorde, betere resultaten behaalden dan zij in de tijd met hun aderlating enzoverder. Nochtans werd hier gebruik gemaakt ook van de oude kennis met zeer goed resultaat. We zien zo nog verschillende figuren, maar ik ga u de geschiedenis daarvan besparen vanavond.

Waar ik naar toe wil is dat wanneer u een boom hebt, en in het beste geval hier kunnen we toch spreken over een eik, die jaren heeft kunnen ontwikkelen op een sterk energiepunt van de aarde, dat deze naar gezondheid toe wel degelijk overdrachten kan doen. Nu het probleem in de moderne tijd hier is dat u nog weinig originele bossen vindt. Maar wanneer u een beetje uw landstreken verlaat en u gaat waar nog oude bossen te vinden zijn, dan kunt u wel degelijk op deze wijze – zoals ze nu beschreven is – zeer goede resultaten behalen. En dan hoeft u zelfs nog niet eens de patiënt, die u eventueel meeneemt tegen de boom te binden. Het is meestal voldoende dat u in het sfeergebied van de boom komt, ik zou bijna kunnen zeggen in zijn aura en dat dus de wisselwerking kan plaatst grijpen.

Dit is een heel oude kennis die waarschijnlijk in de komende tijd meer en meer terug opgang zal maken, omdat het gebruik van deze energieën en deze mogelijkheden inhoudt dat je aardig wat van scheikunde uit kunt sparen. Omdat je met de natuurlijke krachten van de aarde aan het werk gaat en je mag niet vergeten dat je als mens ook deel bent van deze energievelden, deze krachten, enzoverder.

Ik wil hier verder aan koppelen een ander mogelijkheid die ook ontstaan is in de oude tijd, namelijk het gebruik van de wichelroede. En deze gaat ook terug naar bomen. In die zin dat de oorsprong, en dat weten ook maar heel weinigen, van een wichelroede ligt bij de hazelaar. De oude wichelroedelopers gebruikten vroeger meestal enkel hazelaar. Maar waarom? Wel hier is een heel eenvoudige reden voor. In eerste instantie werd een wichelroede gebruikt in opzoeken naar drinkbaar water. Je mag niet vergeten dat duizenden jaren terug drinkbaar water essentieel was om te overleven. Jullie staan er minder bij stil want jullie draaien hier een kraantje open en je hebt drinkbaar water. Maar u moet u voorstellen wanneer u in een heel groot woud woont waar niet direct een rivier bij de hand is, of dat u dagen moet wandelen eer dat u aan een rivier bent met drinkbaar water, dat het wel handig is dat u weet waar water in de bodem is dat u kan gebruiken en dan liefst niet te diep. Want nu hebt u moderne graafmiddelen maar in de tijd waren de graafmiddelen zeer beperkt. En wat heeft men toen kunnen vaststellen? Men heeft vastgesteld dat de hazelaar een boom was die in de meeste gevallen zich ontwikkelde op een stroming en meestal stromingen die redelijk ondiep zaten. Je ziet ook dat veel hazelaars in struikvorm groeien en niet in stamvorm. Wanneer je de wortels en het wortelgestel ervan bekijkt dan ga je opmerken dat zij werkelijk een detectie maken van de bodem rondom zich, veel meer dan een eik of een berk, een beuk zoals hier genoemd. Die wortelen ook maar maken meer gebruik van de directe oppervlaktewateren, dus de neerslag enzoverder en de capillarische wisselwerking in de aardbodem zelf. Bij de hazelaar zat het en zit het nog enigszins anders. En dat is zeer snel ontdekt door degene die achter water zochten. Met als gevolg dat men redeneerde als de hazelaar dit kan, dan moeten wij wanneer wij de hazelaar gebruiken dit eigenlijk ook kunnen. In uw ogen lijkt dat misschien onlogisch maar u moet teruggaan naar mensen die volledig in harmonie leefden met het woud, met de natuur. En men deed het. Men ging de hazelaar gebruiken om dus ook water op te sporen. En zo is in een ver verleden de wichelroede, of hetgeen wat u nu wichelroede noemt, ontstaan. Ach, men sneed een tak af van de boom of men kapte die af en men gebruikte die. En het is niet direct in de eerste instantie dat men een wig vorm gebruikte. Dat is maar later ontstaan nadat iemand dat gemakkelijk vond. Maar ook hier is het weer interessant.

 Omdat er een kennis is van de natuur die een spontane overdracht heeft gegeven naar de mens. Maar dit ging verder. U mag niet vergeten, ik spreek over duizenden jaren terug. Men ging ervan uit dat in de aarde er allerlei stromingen waren, dus het water, de energiestromingen enzoverder. De kennis van het menselijke lichaam, daar sprak men ook over stromingen. Men had geen anatomische kennis zoals u die had. Maar men wist verdraaid heel goed hoe veel zaken functioneerden. En hoe de energiebanen dus het lichaam eigenlijk bestuurden. U mag niet denken dat de mens van over zoveel duizend jaar in die mate primitief of dom was ten opzichte van uw kennis. Want wanneer we die in vergelijk zouden nemen, zouden sommigen hier wel met rode kaken kunnen staan. Omdat men denkt dat men nu wetenschappelijk heel ver is, maar toen was men op zijn eigenste wijze ook heel ver. In die zin dat men vertalende van de hazelaar, dit overbracht naar het menselijk lichaam en zo de eerste diagnostiek pleegde met de hazelaar in de hand tastte men dus de mens af. En de gevoeligen – en die waren in de tijd aardig meer dan heden – die konden heel snel vaststellen waar in een lichaam fouten zaten, afwijkingen zaten. En deze werden dan weer gekoppeld naar de andere kennis toe, vooral de kennis van de planten en de mineralen. En zo kreeg men in die tijd een soort geneeskunde, een soort natuurgeneeskunde, die prachtige resultaten konden behalen. Men kon niet in die tijd operaties doen zoals men nu doet, maar dat deed ook niet ter zake. Dankzij de kennis van de natuur en de mens binnen dat plaatje te brengen, kon men heel veel resultaten behalen. Je kunt zeggen dat in die tijd de kennis van overdracht van energie, wat u nu – in de vorige eeuwen noemde u het magnetisme, dan is het reiki geworden enzoverder – de huidige mens heeft er alle namen voor, maar het komt erop neer dat er een overdracht is van energie, die dat zeer sterk kent. Men wist precies wat men in vele gevallen moest doen om pijn te bestrijden, wat u nu al heel moeilijk kunt, met deze overdracht. Men wist precies wat men moest doen wanneer mensen bijvoorbeeld problemen hadden met de nieren of problemen hadden met de darmen. Niet dat nieren en darmen uitgetekend en gekend waren zoals u. Maar men voelde aan, men erkende de werkingen en men kon evenwichten en harmonieën realiseren. Men slaagde er zelfs in van – en dit zal misschien voor u zeer onrealistisch klinken – maar het verwijderen van stenen deed men langs de mond. Ik ga u hier de uitleg besparen, maar men slaagde erin van deze ingrepen te realiseren, volledig gebaseerd op de harmonie tussen de natuur, de plant en de mens. Dit ging heel ver. Dit is allemaal kennis die spijtig genoeg teloor is gegaan. Die zul je misschien nog ergens kunnen vinden in Afrika, misschien ergens nog in Zuid-Amerika. Maar ze zal zeker niet aanvaard worden.

Maar ik wil maar zeggen dat voor jullie de kennis van deze zaken belangrijk kan zijn, wetende dat de natuur rondom u, hoe summier deze ook geworden is, u toch nog steeds mogelijkheden geeft die verder gaan dan alleen maar te genieten van een mooie boom.

De uitspraak bijvoorbeeld van wanneer je ziek bent, groeit het kruid aan uw achterdeur om u te genezen, is misschien in deze dagen niet meer zo actueel, met alle mogelijke moderne bestrijdingsmiddelen enzoverder. Maar wanneer u zich zou bevinden in een redelijk evenwichtig natuurgebied dan zult u kunnen opmerken dat het wel degelijk zo is dat de planten die je nodig hebt voor uw harmonie en voor uw gezondheid in een straal van minder dan honderd meter allemaal aanwezig zijn. Natuurlijk in uw maatschappij nu is dit moeilijk want als u iets ziet groeien dat u niet wenst dat er groeit, dan is het onkruid en moet het vernietigd worden. En dat is ook een van de spijtige zaken. Een mens vernietigt veel van zijn eigen mogelijkheden. Maar wanneer u dat weet en wanneer u de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld ergens te verblijven gedurende langere tijd waar de natuur nog wel zijn evenwicht heeft, dan kunt u aan de hand van de plantengroei – en dit kan over een seizoen gaan – een heel goede diagnose van uzelf stellen. Wanneer u bijvoorbeeld ziet dat er in uw geburen veel arnica groeit, dan kunt u ervan op aan dat er toch iets mis is met uw gewrichten. Wanneer er overmatig veel netels groeien dan kun je zeggen, ja, er zitten toxines in mijn lichaam. Het kan op alle terreinen zijn. En wanneer u dan daarbij ziet dat er nog veel duizendblad aanwezig is of een afwisseling tussen duizendblad en brandnetel, dan mag u er vanop aan dat uw bloed zeker niet in evenwicht is. Dat er te veel stoffen aanwezig zijn die er beter uit zijn. Daar heb je dan dat het duizendblad in combinatie met de brandnetel een ideaal zuiverend middel is, beter dan eender welke scheikundige tablet.

En zo kunnen we zeer veel planten die in het dagdagelijkse bekeken worden als onkruid en zijnde lastig in uw tuin of in uw omgeving, terugbrengen tot spiegels van hetgeen de bewoners zijn, die aanduiden waar dikwijls fouten en onevenwichtigheden zitten. Nu in een streek waar enorm veel mensen samenwonen zoals hier is dit natuurlijk niet evident. Maar wanneer dit was zoals het vroeger was dat mensen in kleine groepen op een heel groot gebied woonden, dat dan heel natuurlijk in evenwicht was, dan was dat wel aan de orde. Nu kunnen we in deze tijd soms andere zaken opmerken en die misschien voor de huidige mens ook veelzeggend zijn. Wanneer er bepaalde kruiden gaan woekeren dan moet u even nagaan wat deze kruiden betekenen, voor wat zij staan, wat de basisstof is die zij uit de bodem halen. Dat zegt heel veel. Bijvoorbeeld in een streek zoals hier – de meesten zullen er misschien wel iets van kennen – zul je opmerken dat hier een enorme woekering overal is waar het enigszins mogelijk is van brandnetel. Als je de brandnetel laat doen dan groeit die als wouden om het zo te zeggen en tot hoogtes van dikwijls een meter of meer. Je moet hier zo eens maar een paar honderd meter verder in de nog wilde gebieden, als ik het zo mag uitdrukken, daar vind je dit. Welke aanduiding geeft dat? Ook niet moeilijk voor hier, het geeft gewoon de aanduiding dat de bodem tot en met toxisch is. Er is een wisselwerking tussen de natuur, waar het nog kan, en de toxiciteit van de bodem. De brandnetel gaat de bodem eigenlijk saneren. Verder zien we dat op vele plaatsen ook andere redelijk toxische kruiden groeien. Je hebt hier in deze streken bijvoorbeeld nog zeer veel boterbloemachtingen. Ook dit wijst naar serieuze vervuiling. De mens is dit allemaal vergeten. Maar toch wanneer je uw ogen opendoet, kun je aardig wat signalen ontvangen van de natuur rondom u.

Wanneer we verder kijken en daar ga ik het mee afronden, want we zitten nog altijd in een stoorzone op het ogenblik, (het is wachten op juist te kunnen doorkomen op dit moment, u moogt ons dat niet kwalijk nemen) wanneer u rondom u kijkt dan gaat u bijvoorbeeld opmerken dat heel veel naaldachtigen het zeer moeilijk hebben. Dit is voor het grootste deel van West-Europa. Hebt u er al bij stilgestaan hoe dat het komt dat er een grote sterfte is van naaldachtigen? Naaldachtigen zijn bomen die vooral te maken hebben met het in evenwicht houden van uw atmosfeer. Dit is ook weinig gekend. In de oude tijd werden naaldwouden gebruikt om ook bepaalde afschermingen op te bouwen. Naaldwouden werden niet gebruikt bijvoorbeeld om energie op te laden voor de mens. Maar werden in vele gevallen wel als buffer tussen bepaalde storingen aangebracht. Ik ga niet te ver gaan met de uitleg, maar de huidige sterfte van vele naaldwouden ligt hem aan het feit dat uw atmosfeer ook vervuild is. Niet vervuild in stof maar in magnetische frequenties.

U staat daar misschien niet bij stil maar uw ganse moderne opbouw van maatschappij veroorzaakt dat natuurlijke evenwichten gestoord worden. En de mens doet daarmee verder, want het moderne comfort is heel belangrijk. En ja, dat dan wouden sterven. Nee, dat is daar niet van, dat is van dit of van dat, maar zeker niets te maken met ons modern comfort. Dat kunnen we niet aanvaarden. Maar goed. Toch zie je die evolutie. Dit wil zeggen wanneer we dat inschatten – en dat is hier vroeger in de cursussen nog naar voor gebracht – dat we ervan kunnen uitgaan dat binnen dit en enkele eeuwen dus naaldachtigen zullen gereduceerd zijn tot dwergachtige struiken. Dit gaat ook een enorm gevolg hebben voor het evenwicht van de atmosfeer en niet op zijn minst in uw communicatiemogelijkheden. Maar daar gaan jullie weinig last van hebben. Dan zijn jullie al lang aan onze kant. Dit is de evolutie die er in zit.

Nu zien we dat, op een ogenblik als dit, er bepaalde wisselwerkingen zijn ontstaan die ook niet zo evident zijn. Je hebt eerst sinds een tweetal weken zeker, ja, terug de enorme zonne-erupties gehad met uitstoot van materiaal. Zij veroorzaken in uw atmosfeer nog sterkere afwijkingen. Het is een soort harmonisering vanuit de zon. Tezelfdertijd hebt u het geluk of het ongeluk – zo moet u het bezien,  maakt niet uit – dat een asteroïde door uw baan van de aarde, of beter gezegd de baan van de aarde gekruist heeft, die ook zeer veel achter zich aansleept en afzet als het ware in uw atmosfeer, of de aardatmosfeer. Deze twee zaken veroorzaken dat er niet alleen technische problemen ontstaan waarvan men zegt: “ja maar hoe kan dat nou dat alles tezamen gaat”, dat de natuur zich meer extreem opstelt. Maar dat die natuur waar hij zich extreem opstelt eigenlijk ervoor zorgt dat de technologie die te maken heeft met deze magnetische velden, om het simpel te houden, stoort, daar afwijkingen in aanbrengt, dat bepaalde zaken niet meer kunnen functioneren zoals het moet en tot veel problemen leiden.

Dat er zelfs op het ogenblik en dat is al enkele weken bezig sinds de zonne-erupties begonnen zijn, ook enorme flaters in laboratoria worden gemaakt die dan gevolgen hebben op de mensheid en die zeker naar de toekomst toe daar nog een serieuze impact gaan hebben. Maar dat zult u allemaal wel opmerken. Wat ik wil zeggen is dat door vele zaken die de mens creëert zonder zich af te vragen of dat daar voor zijn leefwereld, de natuur, de planeet zelf, geen gevaren aan verbonden zijn, maakt hij dat hij heel veel zaken wijzigt. Ik wil niet zeggen, vernietigt, want dat kan een mens eigenlijk niet. Hij wijzigt veel zaken. Voor de aarde gaat het heus niet veel uitmaken of er heel grote naaldbomen zijn of heel grote naaldwouden. De aarde herstelt zijn evenwichten op zijn eigenste manier. Alleen vergeet de mens dat hij door de eeuwen heen er afhankelijk is van geworden. Met als gevolg dat wanneer er herstel plaatsgrijpt dit ook een sterke impact heeft op zijn wel voelen.

En daarom is het voor jullie als groep zeker boeiend deze kennis verder te bestuderen en verder uit te zoeken. Omdat u naar de toekomst toe, niet alleen voor uzelf en voor uw eigen geestelijk en fysiek evenwicht maar ook voor degenen die rondom u leven te kunnen helpen. Langzaam maar zeker – of je het nu graag hoort of niet – zal je meer en meer rekening moeten houden met de natuur. Zal je meer en meer alles wat dat u zo omarmd als modern comfort moeten harmoniseren met de rest van de natuur. En indien dit niet lukt, dan zal uw modern comfort eronder lijden en ten onder gaan. En in vele gevallen, voor degenen die helemaal zich daartegen afzetten, die gaan mee ten onder. Dat is logisch. Een mens denkt dat hij, jullie niet natuurlijk, maar velen denken dat ze kunnen zonder de natuur. Maar dit is niet zo.

Die bomen groeien daar zomaar niet, die planten groeien daar zomaar niet. Alles heeft zijn doel. Ook de mens past in dat plaatje en heeft een doel daarin. En de mens is ook het enige wezen op deze planeet die erin slaagt van disharmonieën als dusdanig te creëren.

U moogt het ganse dierenrijk bekijken. In het dierenrijk zul je ook wel zien dat er soms zaken bewegen maar zij gaan niet de natuur in onevenwicht brengen. Want in het dierenrijk zal onder normale condities, niet wat de mens kweekt, want dat is dan weer iets anders, maar onder normale condities altijd weer het evenwicht er zijn. Dan zegt de mens: ja maar die natuur is toch wreed. Zie eens hoe die leeuw die eland daar pakt of eender wat of die zebra. Een mens vergeet dat dit het evenwicht is, de harmonie is. Dat het zonder dit niet gaat. En zelfs in uw leefomgevingen is het noodzakelijk. Kijk maar eens aan wanneer u bijvoorbeeld alle wilde katten zou uitschakelen. U zou rap overwoekerd zijn door allerlei mogelijke andere viervoeters, knaagdieren die u nog minder graag zou hebben. Alles kent zijn evenwichten. Maar spijtig genoeg ziet de moderne mens dit te weinig of begrijpt hij dit te weinig.

Dus als ik het voor vanavond kan samenvatten dan kan ik zeggen: kijk, u kunt gebruik maken van de energievelden van bomen om voor uzelf, op zijn minst, wanneer u zich moe voelt of misschien een beetje ziek zijt, uzelf aan te sterken. Het is misschien goedkoper dan naar de apotheker te gaan. En in vele gevallen zeker zo efficiënt zonder bijwerkingen.

U kunt ook met de kennis die u nu hebt dit overdragen naar anderen. De meesten die hier aanwezig zijn, hebben al geprobeerd van met een wichelroede om te gaan, modernere versie is een pendel, oké. Dit zijn zaken die je langzaam maar zeker meer en meer zou moeten leren toepassen. Gewoon doen, gewoon daarin uw aanvoelen volgen. U zult verbaasd staan hoe snel u, wanneer u dit doet, in harmonie met de natuur, hoe snel u daarin juiste diagnoses kunt stellen. Hoe snel u er zult in slagen van bijvoorbeeld voor uzelf de juiste kruiden te vinden, of de juiste omgeving, of het juiste mineraal.

Wanneer u vertrekt vanuit het denkbeeld dat u in harmonie wilt zijn met de aarde, met de natuur, en u houdt dat denkbeeld in uw zoektocht aan en u gebruikt daarvoor effectief een hazelaar, dan zult u opmerken dat die hazelaar u zeer veel kan aanduiden.

En voor ik afrond wil ik er nog een andere zaak aan verbinden. Dat is dan het laatste voor dit eerste deel. Een hazelaar is hout dat wanneer je het afsnijdt in deze periode, dus de zomerperiode, wanneer er alle kracht in zit, de stroming van de sappen erin zitten en je snijdt een stuk hazelaar af. Je zorgt dat je de schors er af doet en je legt dat ontschorste deel, die tak, leg je ongeveer, in deze periode, een drietal weken in de zon. Je laat dat rusten. Je laat het in de zon bij wijze volledig opgaan, uitdrogen als het ware. Dan hebt u iets waar een enorme lading kan in aanwezig zijn. Dan hebt u een staf die voor zeer veel zaken kan gebruikt worden. Eerstes zit er in het hout zelf een heel grote kennis. Oké, het is geen kennis zoals de mens kennis heeft, het is een kennis van de natuur, maar die is vastgelegd in dat hout. En dat wisten uw voorouders maar al te goed. Wanneer je het in de zon legt, dan krijgt het een verankering, door het drogen wordt alles vastgelegd. Wanneer u daar dan mee wilt werken of gaat werken, dan krijgt u – wat u in de oudheid zou gezegd hebben – een soort toverstok. Niet dat je daar mensen mee gaat wegtoveren. Nee, daar gaat het niet over.

Want in de kracht van dat hout op dat moment, de kennis die erin vervat zit, plus degene die ermee gaat werken; en dan is het wel geraadzaam dat het steeds dezelfde persoon is die met hetzelfde hout werkt in dit geval. Dat wil zeggen als je allemaal er een zou maken dat ieder de zijne hanteert, dat daar een lading in komt van uw kennis. Er is een wisselwerking, een harmonie, een overdracht. Dat houdt in dat die hazelaar op dat moment kan gebruikt worden effectief onder de vorm van wichelroede, ziet er dan zo niet uit, maar dat hoeft niet. Maar je kunt er wel een aura mee aftasten en je gaat daarmee kunnen veel zaken aanvoelen. Je gaat ook via deze geprepareerde hazelaar energieën kunnen overzetten, overdragen. Er zijn veel mogelijkheden. Ik geef jullie de raad van experimenteer er wat mee en je zal zien, je zult er resultaat mee krijgen. En je zult ook opmerken dat deze hazelaar effectief een deel van uw uitstraling gaat worden als je hem vastneemt en als je hem gebruikt. En dat je in vele gevallen het gebruik van deze hazelaar de idee hebt dat u intuïtief geholpen wordt. En ergens klopt dat. Want er ontstaat een wisselwerking tussen hetgeen wat in de natuur in harmonie aanwezig is en uw aanvoelen.

Dit is zeer oude kennis. Maar zij kan ook in deze tijd gebruikt worden. Ik moet er u direct bij zeggen het beste is dat u zich dit voor uzelf houdt. Want wanneer u dat gaat rondvertellen, ja dan zal men rap tegen u zeggen dat u een kwink kwijt bent. Mensen kunnen het moeilijk accepteren dat er zaken zijn die zij niet kennen en die toch werkzaam zijn, die toch resultaten hebben en die dan nog gratis zijn. Want dat is deze tijd ook een probleem.

Als ik van jullie was, beste broeders en zusters, zou ik er allemaal eens rustig verder over nadenken. Als je de tijd hebt, trek de natuur in, zoek ergens waar een hazelaar staat die nog rustig staat, liefst niet ene die juist naast een drukke autoweg ligt maar wel ene die ergens in een natuurgebied, in een bos of eender wat ver van de drukte en snijd daar maar een takje van af en doe wat ik gezegd heb. En probeer het maar. Je zal zien, je zal er resultaat mee hebben. En wanneer je dan langzaam maar zeker alle zaken tezamen gaat brengen, dan heb je al aardig wat werk om dit allemaal te gaan uitvoeren, maar daardoor creëer je voor uzelf een nieuwe sfeer, wat zeer belangrijk is naar de toekomst toe. Een nieuwe gedachtesfeer, een gedachtesfeer die zich vrij maakt van de gedachtepotentialen die op het ogenblik overal rondom u zijn en die door de gebeurtenissen van de laatste tijd zeer sterk geactiveerd zijn, die meestal niet zo positief zijn. Want de meeste gedachtesferen rondom u zijn opgebouwd op maar één pijler. Dat is begeerte naar meer. En daar mag je dan van alles bij invullen. Maar het is juist die pijler die er nu voor zorgt dat overal onrust ontstaat en dat overal alles op drijfzand komt te zitten. Want begeerte naar meer is de grootste fout die je kan maken in deze situatie waarin uw aarde nu aan het verkeren is. Dus juist door de kennis die je nu krijgt en daarmee te werken, daarmee te oefenen als het ware, ga je opmerken dat u openstaat voor vele inspiratieve gegevens die overal aanwezig zijn maar die enkel maar in wisselwerking komen wanneer je de juiste attitude ervoor hebt.

Wanneer u meegaat in het algemene gedachtebeeld dat nu overal heerst en nu overal gestimuleerd wordt, dan gaan al deze mogelijkheden voor u verloren, want dan gaat u mee in dat begeertepatroon dat gans uw westerse maar ook oosterse, noemt maar op, bijna heel de mensheid op het ogenblik aan het stimuleren is. En u ziet dan wat er gebeurt. Maar wanneer u u daarvan kunt distantiëren en met, zelfs met deze summiere kennis die u nu nog maar hebt, aan de slag gaat, staat u open voor al de andere kennis die hier in deze aardse atmosfeer aanwezig is en welke de nieuwe mogelijkheden inhoudt, die langzaam maar zeker, dat is een feit, naar de toekomst toe meer en meer aan bod gaan komen en die uiteindelijk als eindresultaat zullen hebben de maatschappij van Aquarius. Maar daar ben je nog lang nog niet. Je zou kunnen zeggen dat groepjes als deze een pioniersrol te vervullen hebben. En juist waar enkelen het proberen ontstaat de fameuze olievlek, die langzaam maar zeker verder uitdeint met alle voordelen van dien voor degenen die daar in wensen mee te gaan of aan wensen deel te nemen.

Zo dat is hetgeen wat ik vanavond met de nodige handicaps om het medium in evenwicht te houden, heb willen doorgeven. U mag niet vergeten dat de atmosferische omstandigheden op het ogenblik voor dit werk niet optimaal zijn.

Deel 2

We zijn aanbeland in het tweede gedeelde. Mag ik u verzoeken de eventuele vragen die er zijn naar voor te brengen.

  • Wat is de echte fundamentele functie van de pijnappelklier?

Ja, de mens in evenwicht houden. Kijk, de pijnappelklier is de klier die ervoor zorgt dat bijna alles wat in het lichaam endocrien gestuurd wordt, daarmee bedoel ik, de afscheidingen die ervoor zorgen dat er functies en evenwichten zijn, wel, die staat daarvoor in.

Maar, maar een minder gekend gegeven van de pijnappelklier is dat zij ervoor zorgt dat er in uw hersenen een harmonie van werking kan zijn, waardoor het voor de mens mogelijk is van  een evenwicht te hebben in zijn bewustzijn, onderbewustzijn en al de verschillende niveaus die de mens er al aan gegeven heeft.

Dit houdt in dat niet alleen er ernstige fysieke afwijkingen kunnen ontstaan door malfuncties van de pijnappelklier in die zin waterhuishouding, in die zin constructie van, enzoverder. Maar anderzijds houdt het ook in dat de pijnappelklier wanneer zij zich niet kan gedragen, en ik tracht het hier simpel uit te leggen, volgens de vastgelegde, de vast geankerde, gegevens – en dit is dan weer via het genetisch systeem van de mens – dat er zeer snel, dus in de ganse gedachtewereld, onevenwichten kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot fobieën, dit kan leiden tot, in zekere zin ook, dat heeft er mee te maken, volledige slapeloosheid. Dit kan leiden tot allerlei angstgegevens of in omgekeerde zin juist het tegenovergestelde, het overschatten van.

We kunnen zeggen dat de pijnappelklier, hoe klein ze ook is – want ze is twee keer niets ten opzichte van het lichaam – toch de sleutel is tot het evenwichtig zijn, stoffelijk en geestelijk, van de mens.

En dan kan ik er iets aan toevoegen wat op het ogenblik nog niet direct erkend is, maar wel al geweten is, de pijnappelklier is ontzettend gevoelig voor allerlei stralingen. En daardoor zien we dat in deze tijd meer en meer afwijkingen van dit orgaan ontstaan en dit in het kader van uw moderne maatschappij evolutie. De kans naar de toekomst is dat bij de komende generaties er aangeboren afwijkingen van de pijnappelklier meer en meer gaan voordoen. Waardoor je in twee richtingen kunt gaan. Enerzijds zeer extreme op gebieden die niet aangenaam zijn, anderzijds zeer extreme op zeer intellectueel gebied. Maar dit is de toekomst en dit is veroorzaakt door de mens zelf. Hier zou ik het willen bij laten. Ik denk dat je daar genoeg denkwerk over hebt om er iets mee te doen.

Aansluitend op het werken met natuurkrachten, als iemand bij het zien of waarnemen van een mot de controle over zichzelf verliest, het is te zeggen een panische reactie krijgt met lichamelijke ongemakken, ondanks het besef dat het een nachtvlinder is, waar moet hier het oorzakelijk verband worden gezocht? Wat betekent dit?

Kijk de meeste mensen hebben vanuit hun verleden bepaalde verdedigingspatronen opgebouwd. Je moet zo de zaken bezien dat wanneer iemand een afkeer heeft, of dit nu voor een mot is, een slang, een vlieg of het is voor een mens, maakt niet uit. Het ligt hem meestal in gebeurtenissen die in een verleden hebben plaatsgehad. Dit kan zelfs over meerdere levens gaan. De beste wijze om daarmee om te gaan, is van u terug te trekken in uzelf op het ogenblik dat u daarmee geconfronteerd wordt, u in het licht te zetten en tot rust te komen. Zo blokkeert u de oude angstgegevens die aanwezig zijn in het lichaam en kan u het best deze zaak verwerken. Er tegen gaan strijden, er tegen u verzetten heeft geen enkel zin. Want hoe meer u zich tegen zulke fenomenen verzet hoe sterker u ze aantrekt. En hoe meer last er u van zult hebben.

  • Houdt het bomenalfabet van de Kelten verband met de Kabbala?

Wanneer we naar het verre verleden teruggaan dan moeten we zeggen dat alles met elkaar verbonden is. En dan moet ik daar op antwoorden: ja er liggen linken, maar moet ik daar dadelijk aan toevoegen, niet de linken die op het ogenblik gekend zijn. Dus mijn antwoord hier om nog eens duidelijk te stellen: in de kern is het juist, maar niet met de gegevens en de kennis die nu verspreid wordt.

  • Als ik wat haal bij de boom wat krijgt hij er dan voor terug?

Wanneer u in harmonie zijt met de natuur, dan is de harmonie het evenwicht. Dat wil zeggen dat u van de boom ontvangt en tezelfdertijd aan de boom geeft. Dit moet niet als dusdanig bewust gebeuren, dit kan volledig en soepel een onderbewust patroon zijn. Uw kennis, uw gevoelen kunnen door de boom worden overgenomen en vertaald worden naar zijn mogelijkheden. Op dezelfde wijze krijgt u van deze boom gegevens die u ook volgens uw mogelijkheden omzet en vertaalt. En daardoor krijgt u de harmonie. Het is niet noodzakelijk om te zeggen: kijk, ik werk met een boom en ik ga hem achteraf dan maar wat voedsel geven. Ik weet dat sommige volkeren dit doen wanneer zij met bomen of andere zaken van de natuur omgaan. Echter, hier vergeet men dat je dan vertrekt vanuit de idee die in de mens leeft. En het kan dikwijls zijn dat de gift voor de boom fout is; niet als gift maar als gegeven. Dus lig er niet van wakker zou ik zeggen. Werk gewoon in harmonie. Op het ogenblik dat u naar welke plant toe ook een positief gevoel uitstraalt dan is er al meer dan genoeg van evenwicht. Dus u hoeft hoegenaamd niet iets speciaal ervoor terug te geven.

  • Dat waren de vragen broeder.

Goed. Dan rest er mij niets meer dan de avond rustig af te sluiten. Lieve mensen, ik ga het niet te lang trekken. Dat atmosfeer rondom ons is veel te geladen en gezien er nog sterke spanningen op komst zijn, acht ik het voor ons medium belangrijk van deze avond in harmonie en evenwicht nog te kunnen afronden. Daarom sta mij toe een heel korte maar krachtige meditatieve slot te maken aan deze avond.

Meditatie: Een voelen met de krachten van de aarde

Stel jullie even voor dat je op dit ogenblik in het verre verleden, in de tijd dat er nog wouden bestonden, aanwezig bent op een bijeenkomst van priesters die de natuur in hun hart droegen. Tracht u één te voelen met de krachten van de aarde, de krachten van de aarde die op ogenblik proberen overal terug evenwichten te scheppen; evenwichten door zaken op te ruimen die te storend zijn voor deze aarde. Voel u één met deze krachten. Dit zijn de krachten die vooral gestuurd worden aan de buitenkant, om het zo uit te drukken, van het water, de krachten van de lucht, de krachten van het vuur en de krachten van de aarde. Deze elementale krachten vormen op dit ogenblik één blok. Zij werken aan de nieuwe evenwichten en in die nieuwe evenwichten is plaats voor ieder die de liefde voelt voor zijn planeet. Er is plaats voor ieder die als het ware de harmonie wil opbouwen met deze planeet. En vanuit deze kracht, de kracht die op het ogenblik gebundeld wordt. Kracht van licht. Kracht van de bron. Kracht van de moeder. In samenwerking met de ganse kosmos rondom ons, krijgen we het nieuwe palet, de nieuwe mogelijkheden. En als we met dit palet en deze mogelijkheden aan de slag gaan dan kunnen we de vernieuwing inkleuren op een schitterende wijze. Dan zijn we effectief de pioniers van de vernieuwing. Dan beschikken we over de krachten van de aarde, de krachten van de kosmos, de krachten van het licht, de krachten van de bron. En in deze harmonie gaan we samen hand in hand de vernieuwing binnen. En kunnen we voor onszelf en onze medemens deze krachten, deze vernieuwing, op een harmonische wijze tot ontplooiing laten komen. Dat is hetgeen dat ik jullie allen wens, dat jullie het gevoel en de kracht in jullie hebben om de nieuwe weg te gaan, dat jullie de kracht en het gevoel hebben om het oude te laten voor wat het is en stap voor stap de nieuwe aarde te ontdekken, de nieuwe krachten te ontdekken en met dit alles de bevestiging te zijn voor wat er op het ogenblik kosmisch zich voltrekt.

Zo lieve mensen dit was kort maar krachtig. Voor ik de avond afsluit, wens ik jullie nog op iets opmerkzaam te zijn dat toch van belang is, dat je het in de komende weken nog in jullie achterhoofd houdt. Er is een komeet uw aarde gepasseerd, of zoals met een wetenschappelijke naam een asteroïde. Zij is voorbij. Haar invloed komt nu pas. Ieder van u weet, wanneer een schip over een rivier vaart dat je eerst een paar kleine bewegingen hebt. Maar eens dat het schip ver genoeg is dat je een zware golfslag krijgt. Zo moet je de invloed van deze komeet die de aarde gepasseerd is in uw atmosfeer zien. In de komende dagen zal je opmerken dat er nog zeer veel spanning ontstaat, dat er nog zeer veel onrust ontstaat juist door deze deining omdat het veld van deze komeet nu nog maar eerst aan land komt, om het zo te zeggen, zoals de golfslag op het land slaat, gaat het veld van deze komeet over de aarde en zij golft over de aarde. Dat wil zeggen dat je het best uzelf controleert en in de hand houdt. Want door deze golfslag is onbeheerstheid op alle terreinen van de orde. Je staat er niet bij stil. Je laat u even meeslepen en de golfslag neemt u mee, met alle gevolgen van dien. En gezien jullie in een maatschappij leven waar alles heel snel moet gaan, gaat deze golfslag voor zeer velen zeer verstrekkende gevolgen hebben. Dit gebeuren kan toch nog enkele weken aanhouden. Dus houdt er rekening mee dat ongeveer de ganse maand juli een maand is waar plotse gebeurtenissen uw leven een andere wending kunnen geven. En daar houd ik het bij. Een verwittigd mens is er twee waard, zegt men. Wel voor deze invloed geldt dit zeker. Ik hoop dat u dit in uw achterhoofd zult houden

image_pdf