Werken met gedachte-invloeden

image_pdf

22 juni 2007

Zoals gewoonlijk aan het begin van een bijeenkomst, mensen, denk zelf na; wij sprekers van deze groep zijn niet alwetend, noch onfeilbaar. En wij kunnen het zeer goed appreciëren dat u een eigen mening vormt over het gebrachte.

Vanavond gaan we een beetje in het teken stellen, eerstes van de kering van het Licht die zo juist heeft plaats gehad, en tweedes een beetje verder gaan op het onderwerp dat we vorige maal reeds hebben aangehaald: het werken met gedachte-invloeden.

We hebben vorige maal jullie een paar kleine oefeningetjes gegeven waar je waarschijnlijk, wanneer dat je daar met geëxperimenteerd hebt, wel één of ander resultaat zult geboekt hebben. U kunt daar in het tweede gedeelte rustig nog enige vragen over stellen.

Echter, vandaag zou ik een beetje verder willen kijken wat de mogelijkheden gaan inhouden van gedachte-uitwisseling naar de toekomst toe.

Een toekomst die eigenlijk heel kort bij is, want we gaan zien dat langzaam maar zeker, zelfs bij de huidige jonge generatie, de gevoeligheden naar opnemen van gedachten van anderen, het leven van gedachten, en zo verder, zeer sterk zal toenemen. Je zou u kunnen afvragen: ‘hoe is dit mogelijk? De wereld is al zolang met het menselijk ras bevolkt en toch is dat tot op heden eigenlijk niet zo tot ontwikkeling gekomen’. Wel, dit gaat te maken hebben met algemene wijzigingen die zich op het ogenblik aan het voltrekken zijn, onder andere in de atmosfeer van de aarde.

U weet allemaal dat dankzij jullie moderne milieu, jullie uw atmosfeer zeer sterk aan het vervuilen zijn. En wanneer we ongeveer tussen dit en een 50-tal, maximaal 100 jaar verder zijn, dan kan, wanneer er niets tussenkomt, maar wanneer we de evolutie van de vervuiling normaal gaan bekijken, dan zullen we moeten vaststellen dat binnen dit en 25 jaar zeker al er een enorm probleem zal zijn met de lichtsterkte op de aarde. Dit is misschien een beetje in contradictie met wat jullie gewoon zijn te horen, want iedereen op het ogenblik is er van overtuigd dat door de vervuiling en door de zon dus het klimaat verwarmt, alles opwarmt, en dat we daardoor eigenlijk méér invloed van licht zouden hebben. Echter niets is minder waar. Wanneer we gewoon tussen nu, vandaag, en 50 jaar terug kijken, kunnen we ongeveer zeggen dat er een zeer sterke afname van de lichtinvloed van de zon op de aarde is. Deze lichtinvloed is de laatste vijf jaar, laat ons zeggen met 25% ongeveer, afgenomen. Deze cijfers kunt u nagaan, deze cijfers zijn meetbaar en wetenschappelijk vaststelbaar. Alleen, op he ogenblik is het zo dat de enkele wetenschappers die dit, of die de koe de bel aangebonden hebben, op het ogenblik nog vergruisd worden als zijnde niet realistisch en niet geloofwaardig. Nochtans zijn hun metingen heel exact wetenschappelijk uitgevoerd. Maar goed, tot daaraan toe, wij gaan geen wetenschappelijke discussie voeren.

Het enige wat we zien is dat het licht dat de zon aan onze dampkring geeft en waardoor wij als mens op deze aarde in deze dampkring kunnen functioneren, vermindert aanzienlijk. En zal nog aanzienlijk afnemen. In die mate dat, en dan herhaal ik wat ik daar juist gezegd heb, wanneer wij dus geen onverwachte domme dingen zien gebeuren, dan zullen wij langzaam maar zeker naar toestanden komen zoals de aarde miljoenen jaren terug was. Dit wil zeggen dat rond de aarde er een soort nevel zal aanwezig zijn, waardoor het licht nog veel minder de onderste lagen bereikt.

De gevolgen daarvan zijn niet alleen voor de plantengroei en voor het dierenrijk, maar ook voor de mensen, in die mate dat we kunnen stellen dat door de afname van het licht er een extra storing ontstaat op het zenuwstelsel. Daarbij krijgen we nog, en dat moet ik er ook aan toevoegen, dat is eigenlijk een kanttekening, vele reacties worden ook veroorzaakt door uw moderne communicatie en alle mogelijke geluidsgolven of satellietverbindingen en noem maar op. Ook hier weer gaan we niet te technisch worden, maar alles tezamen, goede mensen, maakt dat de dampkring rond de ganse wereld heel sterk aan het wijzigen is.

En daardoor gaan we ook krijgen dat de invloed naar de gevoeligheden van het menselijk ras zich gaan wijzigen. In eerste instantie zal dit komen omdat mensen meer aandacht gaan krijgen voor hun mogelijkheden, maar in tweede instantie zal het ook erfelijk gaan worden. Genetisch zullen bepaalde prikkels terug een hoofdzaak gaan worden, dit wil zeggen: elk menselijk voertuig op dit ogenblik heeft nog de herkenning en de eigenschappen van zijn beginperiode. De beginperiode van dit menselijk voertuig ligt nog wanneer de aarde in het duister gehuld was. Wanneer men amper af en toe, even ergens een beetje licht door de nevel zag komen. Op dat ogenblik bestond er op aarde een menselijk ras dat vooral ook communiceerde via gedachte-overbrenging en zo verder. Via gevoeligheden. De zaken zijn maar gaan wijzigen naar gelang de atmosfeer zich opende en dat het zonlicht kon doordringen tot op de aarde zelf.

Nu zitten we eigenlijk in een omgekeerde spiraal. Daardoor krijgen we dat zeker bij de jongere generatie en bij diegenen die in de toekomst gaan geboren worden, deze genetische eigenschappen die nog in uw cellen aanwezig zijn, zich gemakkelijker gaan manifesteren. Waardoor dat je langzaam maar zeker een gedeelte van de bevolking gaat krijgen dat zeer capabel is wat betreft gedachte-overdracht, het aflezen van gedachten en het doorgeven van gedachtebeelden. Dit is een toch niet te onderschatten wijziging die zich op korte termijn waarschijnlijk kan voltrekken, indien de evolutie verder loopt zoals het op het ogenblik bezig is en de lichtafname op deze planeet zich verder zet.

En dan kom ik op een tweede punt. We hebben de invloed gezien bij de Wessac van de rode kosmische straling. Deze rode kosmische straling houdt in dat vele zaken zeer sterk geactiveerd worden. Nu ook in dit geval gaan we een actie krijgen van de aarde zelf ten opzichte van hetgeen wat plaatsgrijpt. Dit wil zeggen dat, en dit zijn geen prognoses, maar dit is een algemeen beeld van hoe de evolutie gaat verlopen in de komende maanden en jaren, door de prikkel en door de afname van het licht gaan we kunnen constateren dat de aarde ongedurig gaat worden. We gaan dit vooral kunnen vaststellen, eerstes: er zullen terug aardbevingen optreden, er zullen vloedgolven zijn, er zal een toename zijn van de neerslag, plus dat we kunnen vaststellen dat onder andere de vulkanische werkingen zeer sterk gaan zijn; vooral in het uitspuwen van as in de dampkring. De gevolgen van die zaken, dus het uitspuwen van as in de dampkring, gaat zwaarder impact hebben dan de lavastromen en het vuur zelf. Daarbij zullen we zien dat er nogal wat continentale verschuivingen kunnen plaatsgrijpen, met als gevolg dat de aarde eigenlijk zoals een hond die vlooien heeft, zich schudt en krabt om voor zichzelf nieuwe evenwichten te vinden.

Wanneer de mens blijft verder acteren zoals hij nu bezig is met zijn vervuiling, met zijn oorlogvoering en gezien de rood-invloed die op het ogenblik over de aarde gaat, zien wij nog niet dadelijk dat daar een verbetering in komt. In tegendeel, we hebben de indruk dat zeker vanaf nu, want u mag er nu toch van op aan dat het licht is gekeerd, waardoor de activiteit van het duister gemakkelijker gaat worden, gaan we toch zien dat langzaam maar zeker in de komende weken en maanden de agressiviteit overal heel erg zal toenemen. En zeker de onbeheerste agressiviteit, met alle gevolgen van dien. Je kunt er ook van op aan dat uw politiekers en uw wetgevers zullen van alle mogelijke nieuwe wetten trachten te maken en van alle mogelijke nieuwe maatregelen om hun macht te bestendigen, waardoor dat er dan nog meer onevenwicht ontstaat, nog meer spanning komt, nog meer agressie, nog meer terreur van mensen tegen mensen.

Dit ganse plaatje is niet zo mooi. Dat weten we. Dat is al een ganse tijd aan het opbouwen, en dat is, zoals we hier vroeger al gezegd hebben, de ommekeer die bezig is, de verandering. We kunnen niet de nieuwe heerser, Aquarius, zich volledig laten vestigen, wanneer het oude niet verdwijnt. En we zien nu dat zo goed de natuur als de kosmos op zich daar zeer sterk aan het helpen zijn.

Je mag niet vergeten dat je als mens gewoon maar een onderdeeltje bent van deze natuur. En dat de zon, en dan kunt u misschien daar versteld van staan, maar de zon is een denkend wezen, ook haar bijdrage levert, doordat zij veel minder inspanning doet om deze dampkring te doorbreken. Want de wisselwerking tussen de aarde en de zon is, dat eerst de aarde zichzelf moet herstellen, alvorens de zon terug de invloed zal geven die nodig is.

Dezelfde zaken zien we met de wisselwerking met de maan. In deze tijd zijn er nogal aardig wat organisaties, vooral onder de noemer van wicca en heksen, die zich eigenlijk bezig houden met de maan en de invloeden van de maan. De grote feesten lopen meestal met de maan samen, en zo verder. Er is één ding dat zij over het hoofd zien, dat is dat deze invloeden ook niet meer overeenkomen met de invloeden van pak weg 50 jaar terug. En zeker niet meer met de invloeden van over 100, 200 jaar. Ook de invloed van de maan op de ganse wereld, of natuurorganisatie op deze wereld, wijzigt. U gaat dit ook langzaam maar zeker opmerken, niet alleen wat betreft bv. de beïnvloeding van plantengroei, maar ook, en dat zal voor sommigen zeer raar zijn, gaat het eb en vloed mee storen. Dus al deze zaken zijn in de toekomst gewoon het gevolg van hetgeen de aarde rond zich opbouwt. Waardoor ook de andere planeten zich terugtrekken van hun invloed om hier de juiste evenwichten te realiseren.

Daarmee heb ik zo een kleine schets gegeven van wat we kunnen in de toekomst op deze planeet verwachten. En daarom is het ook van belang dat bijeenkomsten als deze, dat u daar toch min of meer van op de hoogte bent en dat dankzij jullie samenwerking vooral op gebied van meditatie, op gebied van oefening in het spirituele, er dus rustpunten zijn; punten van waaruit dus kan gewerkt worden om het nieuwe dat zich ontwikkelt, de mogelijkheden te geven.

Daarom, denk niet: ‘ach, wij zijn een groepje mensen die samenkomen, we luisteren even naar de geest, en verder heeft dat dan wel geen gevolgen’. Neen. Het heeft zeer veel gevolgen. In die zin dat dankzij alleen al het gericht zijn op hetgeen gebracht wordt, de meditatie die daarbij aangesloten wordt, dat er een enorme krachtuitstraling mogelijk is. En gezien er zo zeer vele groepjes gestuurd worden op het ogenblik, door onze zijde, krijgen we dat op vele punten, je kunt zeggen dat het allemaal kleine brandpuntjes zijn die tezamen toch een net kunnen vormen, en zo een vernieuwing en een opbouw naar het nieuwe kunnen realiseren. En ook voorkomen dat eigenlijk de zaken te ver uit de hand lopen.

Kijk, het kan dikwijls van een groepje als dit afhangen of bv. tussen dit en laat ons zegen x-tijd, er zware ongelukken met kerncentrales gebeuren. U denkt: ‘hoe kunnen wij daar invloed op hebben?’ Zeer sterk! Door het feit dat hier met kracht gewerkt wordt, en dat deze krachten veel verder gaan dan de gewone driedimensionale werkelijkheid waarin u zich bevindt, kunt u zaken voorkomen. Zo zullen bv. zaken juist niet kunnen gebeuren of juist wel gebeuren, waardoor er op bepaalde momenten catastrofes vermeden kunnen worden. Op andere plaatsen zal er juist wel iets kunnen plaats hebben om tot een opruiming of een zuivering te komen. En dit is dankzij de werking van zulke groepjes als deze. Dit is toch een belangrijke zaak dat u dat allemaal, één voor één in ogenschouw neemt en dat, wanneer u zelfstandig mediteert, wanneer u zelfstandig over de zaken nadenkt, dat u beseft dat dit niet alleen is dat het effect bij u aanwezig is, maar dat het veel groter is dan dat u kunt veronderstellen. En zelfs wanneer u niet samen bent, en u denkt over de zaken na, u leest daarover, u mediteert erover, u praat er over, bent u steeds verbonden met elkaar, in die zin dat je een gezamenlijke kracht, gezamenlijke energie ondergaat.

U zou, wanneer we zouden zeggen: ‘we heffen deze groepjes op, we verbreken de connecties onder mekaar’, dan zou u opmerken dat u plots andere zaken in uw leven meemaakt. En in vele gevallen zijn die zaken dan minder aangenaam. Omdat u dan gewoon meegaat in de kosmische tendensen die over deze aarde gaan. Nu, in dit geval door uw samenwerking, bent u van veel van deze zaken zeer sterk gevrijwaard. Dus je ziet, zelfs de inspanning om hier te geraken, heeft zijn nut. Ondanks dat moderne verkeersmiddelen het u soms wel moeilijk maken!

Dus, wanneer ik de zaken voor vanavond kort samenvat, dan kunnen we zeggen: wanneer u de moeite doet van regelmatig te oefenen met positieve gedachtebeelden over te brengen, vanuit een positief denken naar de wereld toe te handelen, is belangrijk. Laat u in gedachten niet meeslepen met wat de media u brengen, met wat rondom u verteld wordt. Want als u op dit moment in uw gedachten mee gaat in bv. de ellende van de oorlog, of bv. in de ellende van de hongersnood, of in het godsdienstfanatisme, dat steeds sterker zijn kop opsteekt, dan trekt u via uw aura, via uw eigen denkwereld, de rood-invloed en alles wat er mee geconnecteerd is, in u binnen. Met als gevolg dat u dan daarvan de invloeden ondergaat. Dat is niet wenselijk.

Daarom is het van belang dat u leert uw gedachten te controleren en dat u de zaken positief benadert. En dit is misschien soms moeilijk wanneer u ziet hoe gruwelijke beelden van de oorlog, onschuldige mensen bv. kwetsen of doden. Maar stel daar tegenover: u kunt daar niets aan doen! En, wat belangrijk is, stel daarbij dat hoe erg het ook voor deze mensen is, zij dit doormaken  – en dit klinkt hard, maar dit is de realiteit – doordat zij er mee in harmonie zijn. Zij zouden dit niet doormaken indien zij er niet mee in harmonie zijn. Op het ogenblik dat u deze beelden zó kunt benaderen, deze situaties zó kunt bekijken, dan vrijwaart u zich van in dat duister-chaotisch-demonisch denken getrokken te worden. Dan houdt u uw denken vrij en kunt u zelfs door positief te denken, wanneer u ziet dat mensen in de oorlog sterven, dat u denkt: ‘ach, ze zijn beter af aan gene zijde dan hier op aarde, omdat ze hier op aarde niets anders meer hadden dan ellende en miserie’, dan hebt u een positief signaal gegeven naar degene die op dat moment overleden is, overgegaan is.

Ik weet, dit klinkt hard, dit klinkt cru, maar je mag toch niet vergeten dat uw leven als mens op deze aarde maar van heel kort duur is, en dat je zelf gekozen hebt voor de situatie waarin u zich bevindt. Dat alles wat eigenlijk op uw weg u passeert, eigenlijk een herkennen is van hetgeen waar u mee één bent; waarmee u in harmonie bent. Hoe disharmonisch het ook mag zijn. En als je dat begrijpt, dan kun je vertrekken vanuit een andere denkpiste; vanuit een ander denkpatroon. Dan ga je niet zitten treuren van: ‘wat is de wereld slecht’, en ‘waarom doen de mensen zoveel kwaad? Waarom gebeuren er zoveel moorden, waarom zijn de mensen niet meer gelovig?’ Dan laat je dat voor wat het is. Dan laat je dat voor rekening van die mensen. En dan ga je vanuit uzelf, volgens hetgeen wat u aanvoelt als lichtend, harmonisch, als juist, denken en handelen. En op het ogenblik dat u deze situatie zó kunt benaderen, dan bent u in harmonie met al wat lichtend en harmonisch is, en dan zul je opmerken dat alles wat u kan helpen op dat terrein, u zal bijstaan. En dan kunt u uw weg verder zetten, zonder dat u steeds zult aangevallen worden en steeds lastig gemaakt worden door de chaos. Dus, het is zéér belangrijk dat u in deze tijd, wanneer u over zaken nadenkt, wanneer u met uw gedachten wilt werken, wanneer u hulp wilt geven, dat u dit steeds in de positieve richting doet.

En dan is er nog een kleine zaak die ik er toch aan wil toevoegen voor allen hier aanwezig.

Het is aan te raden dat u in de komende maanden, wanneer u mediteert of met Licht werkt, niet werkt met wit Licht. Maar dat u werkt met goudgeel Licht. De reden ervan is heel simpel. Gezien we op het ogenblik een zeer sterke rood-invloed hebben, die alles activeert, ga je krijgen, wanneer je met wit Licht wilt werken, dat je de zaken gaat zien ongecensureerd, onopgesmukt, als het ware in zijn rauwste betekenis. En dat is voor de meesten onder jullie niet houdbaar of haalbaar. Want dan ga je zaken waarnemen en zien die voor u als mens niet aanvaardbaar zijn, ook soms niet verwerkbaar. Want het witte Licht, op dit moment, wanneer je daarmee zou werken, toont alles in zijn werkelijkheid. Daarom geven we de raad van: ‘doe dit niet, maar gebruikt goudgeel’. Wanneer je werkt met Licht, en je gebruikt goudgeel Licht, dan heb je een verzachtende sfeer; een afronding. Je zult de waarheid ook wel zien, je zult ze ook wel ervaren, maar ze zal niet zó cru, ze zal niet zó aangrijpend zijn, ze zal u emotioneel de mogelijkheid geven om op de juiste wijze er mee te werken; waar, wanneer we in deze tijd met puur wit Licht zouden werken, dat de meesten onder u dit niet zouden kúnnen verwerken. Daarom wil ik deze kleine tip geven waar u dus heel veel mee kunt uitvoeren en ook in uw oefenen, uw mediteren, de beste resultaten kunt hebben.

En dan wil ik nog, voor ik dit eerste gedeelte afsluit, want ik heb de indruk, als ik zo uw gedachten hier een beetje aflees, dat het voor de meesten redelijk zwaar valt. En dat het een redelijk zware brok is waar de meesten nog even zullen sterk moeten over nadenken.

Maar dit is goed, als je het positief overdenkt en het ook dan in een juiste context voor u zelf giet, dan kun je daar in de komende tijd veel mee doen.

Maar dan zou ik even nog willen afronden met hetgeen wat we deze nacht meegemaakt hebben: de kering van het Licht.

Langzaam maar zeker gaan we nu terug naar de vermindering van het Licht. Er is gewoonweg, gezien we de langste dag gepasseerd zijn, op dit ogenblik een langzaam maar zekere toename van de duistere activiteiten. Dit accentueert in het ‘rood’. We zien, en dat is voor de komende weken, dat zaken plots zullen verschuiven; dat er van alles met de vermindering van de zonne-energie zal plaatsgrijpen dat onverwacht is. Daarom geven we u de raad van ‘plan zo weinig mogelijk’. Zeker niet op lange termijn. Dit is voor de komende jaren eigenlijk het beste. Ik weet dat dit in deze maatschappij soms heel moeilijk is, maar, ik zou het met een politieke uitdrukking van jullie kunnen zeggen. In de politiek zegt men dat op enkele dagen de situatie op de wereld kan veranderd zijn. Met de richting die we nu uitgaan sinds de kering van het Licht, kan ik dit beamen. Wat vandaag voor u belangrijk is of wenselijk is, kan, door de situatie en door zaken die, waar u geen vat op hebt, plots zaken die u gepland hebt, totaal anders lopen dan dat u zou wensen of gehoopt hebt. Houd daar rekening mee.

Dit wil zeggen dat, en dit is ook weer gelieerd aan het leren omgaan met uw gedachten, tracht voor uzelf, in deze tijd, wanneer u iets plant, of iets voorbereidt, steeds het eindresultaat voor ogen te zien. Zelfs als dit eindresultaat voor u misschien nog niet 100% duidelijk is, en misschien in een verre toekomst zich maar zou kunnen realiseren. Dit maakt niet uit. Maar probeer het eindresultaat van hetgeen u wenst te ‘zien’. Probeer u daar op te ‘focussen’. Probeer dit in gedachten voor u zo juist en duidelijk en gedetailleerd mogelijk op te bouwen. En vergeet dan alle tussenstappen. Die doe je wel op het ogenblik dat dit nodig is. Dit gaat voor jullie het voordeel inhouden dat wanneer je iets wilt bereiken dat je, wanneer er zaken verschuiven en gebeuren, je daar flexibel op kunt reageren, omdat het eindresultaat dat u hebt opgebouwd in uw gedachtewereld, (en dat kunnen we dan omschrijven als uw tweede werkelijkheid), intact blijft. Het gevolg gaat zijn dat, wanneer u dat beeld in die tweede werkelijkheid intact houdt, dat ondanks alles wat u meemaakt of wat rondom u gebeurt, dat voor u op dát ogenblik duidelijk is dat het eindresultaat niet zou kunnen behaald worden, daar geen invloed op gaat hebben. Want doordat u met de kracht van uw gedachten het eindresultaat geprojecteerd hebt in de tweede werkelijkheid, heeft dat in, wel andere dimensies als uw driedimensionaal systeem zijn voltrekking reeds gevonden. Het gevolg is dat, wanneer u nadert tot dat punt, ondanks alles wat er gebeurt, deze gedachte, deze projectie, zich zal voltrekken. Het is de moeite om dit eens goed te herbeluisteren en er eens goed over na te denken, en dit op te bouwen; er mee te werken.

Het is voor ieder van jullie een mogelijkheid om in de toekomst te voorkomen dat je ergens in vastloopt, dat je ergens in het negatieve komt geblokkeerd te zitten en dat je dan in de andere spiraal van denken, het negatieve denken, het zelfbeklag-denken gaat komen. Ik weet, als je het gewoon realistisch, stoffelijk-menselijk bekijkt, klinkt dit onrealistisch, klinkt dit sprookjesachtig. Maar je moet toch beseffen dat er meer mogelijkheden bestaan op deze aarde dan alleen maar degene die u ziet, stoffelijk, driedimensioneel kunt voorstellen. Dat wanneer u beseft dat je kunt werken met andere krachten, die niet behoren tot uw directe werkmateriaal, dat je dan wel degelijk resultaten kunt boeken. Ondanks dat dit, volgens de driedimensionele opbouw niet haalbaar zou zijn. Dit is voor jullie allemaal die met deze zaken bezig zijn eigenlijk een noodzakelijk besef. Een besef dat je allemaal in staat bent, in deze tijd, door op de juiste wijze je aan te passen en aan te pakken, dat je resultaten kunt boeken die anders niet realiseerbaar zijn.

U hebt de laatste maanden al heel veel informatie gekregen. Wanneer je al deze informatie bundelt, dan kun je er van op aan dat je een goed pakket hebt om de komende veranderingen, die soms aangrijpend zullen zijn, heel goed door te maken.

Vergeet niet, goede mensen, u bent deel van die ganse kosmos. Als stofmens bent u eigenlijk maar een deel van die stoffelijke natuur. U bent niet meer of niet minder, maar u hebt het grote voordeel dat u ‘bevoertuigd’ bent. Dat u een geest hebt. Die geest gebruikt het stoffelijk lichaam maar voor zijn eigen ontwikkeling. En daardoor hebt u meer mogelijkheden dan gewoon de eik, die daar op een vaste plaats staat. Hij heeft ook mogelijkheden, maar hij hangt van zijn groepsgeest af. En hij kan individueel eigenlijk weinig. Maar jullie kunnen individueel alles! Dat is het privilege van mens te zijn. Dat je minder van de groepsgeest afhangt, maar dat je wel degelijk, wanneer je met uw eigen geest werkt, velerlei zaken kunt bereiken, die normaal, stoffelijk, niet bereikbaar zijn. Deze gedachte mag je nooit loslaten. Want die is voor jullie het ankerpunt van waaruit je heel veel kan realiseren.

Zo! Goede mensen, ik denk dat ik jullie voor vanavond genoeg stof tot nadenken heb gegeven. En dan krijgt u in het tweede gedeelte een spreker die, naar gelang het tijdsverloop, enkele van uw vragen zal kunnen beantwoorden, en, dat is toch belangrijk, de avond zal afsluiten met een meditatie die gericht is op de invloeden en de krachten van de lichtkering die nu heeft plaats gevonden.

Goede mensen, ik dank jullie voor jullie aandacht, en ik wens jullie veel succes met de bestudering van hetgeen is gebracht.

Deel 2.

Men heeft mij gevraagd om in het tweede gedeelte een paar vragen van jullie te beantwoorden. Dus zou ik zeggen, stel uw eerste vraag maar, alstublieft

  • Is het mogelijk dat ik eigenlijk vanuit gedachtekracht op een hond werk?

Wanneer u op een dier wil werken bent u beter dat u op de groepsgeest van dat dier werkt, en u daarop instelt, dan op het individuele dier zelf. Het dier gaat veel sterker reageren op de invloed van de groepsgeest, dan op een persoon die enkel aan het dier zelf denkt. Het is niet omdat u een nauwe band met het dier hebt, dat u de ingesteldheid – en vooral heeft het hier te maken met de instincten van het dier – dat je daar vat op hebt. Maar u kunt wel, wanneer u zich instelt op de groepsgeest, en via de groepsgeest trachten in te werken, bepaalde beïnvloeding van een individueel dier realiseren. Maar u moet een omweggetje gebruiken, een ezelsbruggetje, om ‘t zo te zeggen.

  • Over dat ezelsbruggetje gesproken, die groepsgeest, hoe moet ik mij dat dan voorstellen?

Ik denk dat voor mensen, lieve dame, dit het gemakkelijkst is dat u zich dit gewoon als een energievorm voorstelt., als een bezielde energievorm, die dus een overkoepeling is van al het levende van dat ras.

  • Broeder, we weten dat de aarde aan het opwarmen is. Maar in het eerste deel is gezegd het licht toch al voor 25% afgenomen is. Gaat dat dan niet juist een tegenovergestelde resultaat geven? Dat de aarde aan het afkoelen is?

Je zou op lange termijn kunnen zeggen dat er een bepaalde afkoeling zou kunnen optreden, maar daar gaat uw hoofd geen zeer meer over doen. Wat de opwarming op het ogenblik aangaat, is gewoon de reflectie door de vervuiling. Maar wat men u verteld heeft, of wat mijn collega in het eerste deel gebracht heeft, is zeer exact.

Dus de lichtinvloed op de aarde neemt gevoelig af. En zal in de komende jaren nog erg verminderen. In die mate zelfs dat men wetenschappelijk er dan hele grote studies gaat aan wijden, die in tussentijd al wel gemaakt zijn, maar die verworpen worden, omdat men vindt, dat hetgeen wat men nu pretendeert eigenlijk wel juister is dan hetgeen wat men eigenlijk vastgesteld heeft. En dan zit je nog met het probleem dat de eerste vaststelling gedaan is door een Israëli, en de tweede vaststelling door een Amerikaan. Natuurlijk, de Amerikanen willen dat van hun hebben, en de Israëli’s zeggen: ‘nee, het is van ons!’ Dus, er zijn wel enkele strijdpunten in deze.

Maar uiteindelijk, alles bij elkaar genomen, effectief,  het licht op aarde is aan het afnemen. En het zal blijven afnemen. Met alle gevolgen van dien. De vervuiling heeft daar een rol in, maar vooral ook, en dat wordt nogal eens onderschat, het elektromagnetische veld rond of in de atmosfeer is zó gestoord en zo gewijzigd door alles wat de mens creëert en realiseert, rond de aarde, dat dat bijna een soort ‘lappendeken’ vormt rond de aarde, waar uiteindelijk een soort spiegeleffect uit ontstaat, dat het zonlicht wel de kosmos ingaat, maar niet meer de aardkorst bereikt, met alle gevolgen van dien. Nu, dit is louter een beetje technisch.

Wanneer we het bezien in de totaliteit, dan kunnen we zeggen dat de samenspraak tussen de aarde en de andere planeten zó is, dat de aarde gewoon hulp heeft gevraagd om het boeltje hier op te kuisen. De aarde voelt op het ogenblik de mensheid als luizen in haar pels. En dit is nog maar de laatste honderd jaar. Omdat de mens vergeten is deel te zijn van dit geheel en is gaan denken dat zij het beter weet en boven de natuur staat. En dat is de grootste flater die ze ooit heeft kunnen maken. Je mag van de aarde veel, maar zoals nu de mens bezig is, zou geen mens dat dulden!! Als ik dan de aarde als een menselijk wezen bezie. Maar de aarde is een bezield wezen. Oké, het is een planeet, en ze reageert veel trager dan een gewone stofmens. Maar uiteindelijk reageert ze. En nu zitten we in een fase van een eerste resultaat van reactie. En dat gaat toenemen. De eerste woorden van de aarde zijn gesproken, de volgende komen er, de komende jaren. Wees maar gerust. En als u nog een tijdje hier blijft rondlopen, dan zult u weten dat we hier gelijk in hebben. Dus dan kunt u dat fenomeen allemaal nog meemaken.

  • Broeder, de nieuwetijdskinderen zijn die beter voorbereid op deze tijd?

Die nieuwetijdskinderen, dat zijn gewoon mensen zoals een ander. Maar elk kind dat nu geboren wordt, wordt geboren onder de nieuwe invloeden. Wordt geboren met andere stimulansen, andere prikkels. Daardoor ga je krijgen dat langzaam maar zeker bepaalde hersengedeelten die op dit ogenblik niet in functie zijn, ook in functie gaan komen. Dat bepaalde zenuwstrengen vooral in het ruggewervelgebied ook bepaalde acties gaan ondernemen en dan ga je krijgen dat mensen gevoeliger gaan zijn. Dat tussen dit en 20 jaar al een heel groot percentage van de dan 20-jarigen, of toch van 15 tot 20-jarigen, aardige fenomenen kunnen veroorzaken. En dan gaan de mensen daar ook weer versteld van staan en zich afvragen: ‘hoe is het mogelijk?’

Maar wees gerust, in eerste instantie gaan ze er wel een medische term opplakken, en zullen ze proberen deze zaken te behandelen, want: ze beantwoorden niet aan de norm!!

En als je niet aan de norm beantwoordt dan moet je in deze maatschappij behandeld worden. Met alle gevolgen van dien! Het is nooit anders geweest, maar nu is het wel een beetje extreem. Maar uiteindelijk ga je zien, en dat zul je dan wel zien vanuit onze zijde, dat wanneer we een eeuw verder zijn, dat al deze laatste stuiptrekkingen van ‘materieel’ denken, en egocentrisch, op zichzelf gericht zijn om de macht te houden, eigenlijk verdwijnen. En dat, ook omdat de mensheid al voor een groot deel zal uitgedund zijn, dat men uiteindelijk zal trachten deze mensen die deze eigenschappen in zich dragen meer au serieux te gaan nemen en te zien wat kunnen wij daarmee bereiken. Maar u begrijpt, dit is een werk van lange adem, dit is de ganse verandering. En eer dat u rond zal zijn, dan zullen we toch nog, als ik ‘t zo kan inschatten 300-350 jaar verder zijn. Op dat moment zal ook de aarde zich gezuiverd hebben en zijn er totaal nieuwe mogelijkheden.

  • De afname van het licht, qua lichtvolume, gaat dat dan als gevolg hebben dat de dagen terug korter worden of heeft dat daar totaal niets mee te maken?

Nee, dat heeft daar niets mee te maken. Het heeft te maken met het lichtvolume dat rondom u is. Dus het komen van de nacht en het komen van de dag, dat zijn allemaal zaken die ook wel beïnvloed worden, maar het is gewoon de hoeveelheid licht. En die vermindert.

  • Maar dan kunnen we er van uitgaan dat het effectief vroeger donker wordt, dat is eigenlijk mijn redenering, maar schijnbaar is die niet juist.

Nee. Kijk, je kunt een lamp laten branden. Je hebt een lamp van 100 watt. En dat is het licht dat de aarde nodig heeft, omdat de mens en de natuur dan normaal kunnen functioneren; met die 100 watt. Op het moment dat je die lamp vervangt door een lamp van 80 watt, heb je minder licht, begrijp je? En wat is aan het gebeuren? Dus dat die lamp van 100 watt op het ogenblik nog maar 75 watt niet meer is. Dus, die moet dezelfde dingen doen dan die van 100 watt. Kan die niet. Dus je hebt minder licht. En uiteindelijk ga je krijgen dat je nog minder krijgt! Maar dit heeft niks te maken met uw dag of uw nacht. Dit heeft gewoon met het lichtvolume te maken.

Als alle belangrijke korte vragen gesteld zijn, dan zou ik vragen van even allemaal alles achter u te laten, tot rust te komen en laat ons samen even denken aan toch het belangrijke moment in het jaar: de kering van het Licht.

We zitten met de zomerzonnewende en dan mogen we er toch vanuit gaan dat dit een gebeurtenis is die reeds vele duizenden jaren door mensen gevierd is geworden. Natuurlijk, uw religies hebben daar een beetje aan veranderd en gewijzigd, maar in de kern van het wezen van de mens zit nog altijd dit oude aanvoelen, dit oude gebeuren.

Meditatie: Vader van het Licht.

Laat ons even één worden met de energie van de zon.  Laat ons even één worden met de Kracht die deze energie geeft aan de kosmos rondom ons. Laat ons even één worden met het Gouden Licht dat zij rondom ons verspreidt. Laat ons even één worden met de warmte, de vreugde, het gevoel van licht dat zij ons schenkt.

En wanneer Vader Zon, de creator van alle leven in dit stelsel, op haar hoogste punt staat, op het punt dat zij haar mantel van Licht over deze aarde uitspreidt; op het punt dat zij ons duidelijk maakt de schoonheid van het leven, de prikkel, de stuwing van alles wat bestaat.

Omdat hij daar het aan ons schenkt, laat ons ons één voelen met deze Kracht, met deze oude Godheid, die in deze moderne tijd misschien door de dwaasheid van denken, zijn titel is afgenomen, maar laat ons hem zijn titel terug geven.

Deze Krachten door de Godheid van het Licht, deze ‘song’, deze ‘soul’, deze Kracht, ooit aangesproken als ‘Osiris’, ooit aangesproken als ‘Esir’, ach, zoveel namen heeft hij gehad, laat hem ons nu gewoon noemen: ‘Vader van het Licht’.

Deze Vader van het Licht maakt het voor ons mogelijk dat wij op dit moment Licht kennen op onze weg van bewustwording. Deze lichtende Kracht maakt het ons mogelijk dat wij lering opdoen op onze Moeder Aarde. Deze lichtende Kracht maakt het mogelijk dat wij via onze zuster Luna emoties doorleven, die enkel aan ons stoffelijk voertuig gekoppeld zijn. Emoties waarvoor we het lichaam gezocht hebben; emoties van ‘Sturm und Drang’ die ons drijven, om te komen tot de lering die we gezocht hebben, wanneer we dit voertuig zochten.

Dat alles hebben we aan onze Meester van het Licht te danken. Dat alles hebben we te danken aan onze familie: Moeder Aarde, Zuster Luna. Deze Krachten hebben wij te danken aan alle andere planeten, hoe ver of hoe dicht zij ook bij ons staan, zij beïnvloeden ons. Of het nu Mars, Jupiter, of Saturnus is, of het nu Neptunus of Pluto is, wat maakt het uit? Allen zijn van onze familie.

En deze ganse Kracht behoort tot weer een grotere Kracht die mede sturend is in de ganse evolutie van het ‘Algebeurende’.

Nu dat we deel hebben kunnen zijn van deze Lichtkracht, laat ons dan beseffen dat het onze taak is van dit door te geven. Van deze Kracht te laten werken waar het ook mogelijk is. Van bode te zijn van deze Kracht, uitdrager van het Licht op deze aarde.

Laat ons deze Kracht gebruiken om onze gedachten in een lichtende positiviteit te stemmen, zodat we naar ieder rondom ons dit kunnen uitdragen. Zodat ieder die zoekende is één kan zijn met de Vader van het Licht. Eén kan zijn met onze ganse familie, met alle invloeden, zodat ieder de weg kan volgen die voor hem of haar is weggelegd.

En wanneer we dit proberen, wanneer we trachten deze eenheid in dit Gouden Licht deelachtig te zijn, dan zijn we als groep hier aanwezig een briljant die schittert in de blauwe schijn van de Moeder. Dan zijn we de bron van vernieuwing, van Kracht voor deze aarde. Dan zijn we een waardige zoon of dochter van onze Moeder. En dan kunnen we vanuit deze gezamenlijke Kracht als individu verder schitteren, verder werken aan de vernieuwing.

Dan kunnen we, ook wanneer de eik tot rust is gekomen, en de hulst regeert, deze doen schitteren in het Licht. En dan kunnen we de doorns van de bladeren in het Licht zetten, zodat iedereen er aan kan voorbij gaan zonder zich te prikken. Want dat is de kunst: wanneer de heerser van de hulst op de aarde regeert, hem duidelijk te herkennen, zijn mooiheid en zijn schittering te zien, maar er niet door gekwetst te worden. Want elke kwetsuur is een vermindering van de Kracht. Maar wanneer we dit kunnen, dankzij het Licht van de Vader, vermijden, dan krijgen we de Kracht van te zien hoe de bessen rijpen. En dan zien we, ondanks dat het donkerder wordt, ondanks dat we gaan naar de periode van nevel en duisternis, dat de hulst zelfs in die periode schitterende rode vruchten draagt. En dat deze vruchten dan het teken zijn van de vernieuwing, de vernieuwing binnen deze winterperiode. Binnen deze lichtarme tijd. Dat zij de Kracht vormen om dan terug het Licht te zien opstaan en de nieuwe weg te gaan.

En zo kunnen we, ondanks de evolutie die steeds weer terug komt, ons steeds op de juiste wijze gedragen. Kunnen we steeds de juiste handelingen volvoeren. En blijven we in eenheid met het Licht. En zien we, dankzij deze harmonie, steeds het positieve, het juiste. Kwetsen we ons niet aan de gedoornde bladeren, maar laven we ons aan de rijpe rode vruchten. Omdat wij het Licht op de juiste wijze hebben benaderd. Omdat wij de juiste harmonie met de Vader hebben gehandhaafd. En dan betekent voor ons de zomerzonnewende het feest, een feest van Licht. Zelfs een feest van vruchtbaarheid.

Want niet alleen de hulst draagt zijn vruchten, maar de ganse natuur zal in de komende maanden exploderen in vernieuwing. En de laatste restjes van de warmte gebruiken om u voedsel te geven, zodat u, wanneer de winter terug invalt, met de Kracht van het gegevene deze tijd kunt overbruggen. Op een wijze die verrijkend, leerrijk, verwarmend is.

Laat deze Kracht, waar we nu één mee zijn, uitgaan over deze aarde. Koppel deze Kracht aan de Krachten van het gelijkgezinde. Maak dat deze Kracht het Lichtbaken is van de nieuwe, komende tijd. Een Lichtbaken is voor elke entiteit, zoekende in de stof, de weg vindende naar mogelijke bewustwording.

En als we dit Licht zo koesteren en uitdragen, dan zijn we als mens de parels op de kroon van de Godheid van het Licht. Dan zijn we als mens de briljanten in de kroon; schitterend zoals het nooit geschitterd heeft. En dan is ieder individu een diamant die de kosmos verlicht!

Laat ons deze Kracht vrijelijk delen met ieder die er naar verlangt. Maak van deze zomerzonnewende een feest van Licht en vreugde, van geluk en harmonie voor de ganse mensheid.

 

Zo, mijn lieve broeder en zusters, u ziet, het kan nu ook even ernstig. Mijn tijd om afscheid te nemen, is gekomen. Mag ik jullie veel Licht toewensen, de komende dagen. Veel sterkte met alles wat er gebeurt, en vergeet niet, u bent nooit alleen! Eén gedachte aan ons, en er is altijd wel iemand die u terzijde staat.

image_pdf