Werken met gedachtekracht

image_pdf

13 september 2011

De Broederschap heeft mij gevraagd vanavond even met jullie te praten, vooral gezien mijn eigen verleden, om dit een beetje voor deze groep naar voor te schuiven. En ik vind dit een hele eer dit voor jullie te mogen doen. U moet er wel rekening mee houden dat persoonlijk ik niet alles weet maar dat ik toch kan steunen op een heel groot aantal broeders die mij bij deze taak helpen.
Ik heb het altijd, ook in mijn leven, geapprecieerd dat mensen zelf nadachten. En daarom zou ik graag vanavond, als eerste avond van het nieuwe jaar of het nieuwe seizoen, zoals jullie dat zien, het met jullie hebben over een onderwerp dat misschien in de komende tijd zeer actueel kan worden, namelijk: schoenmaker blijf bij uw leest.

In de tijd dat ik nog op deze aardbol in een stoffelijke verpakking mocht rondlopen, dan had ik eigenlijk twee soorten van bezigheden. In de dag was ik vooral met cijfers bezig. Ik werkte voor een grote onderneming en moest ervoor zorgen dat de cijfers klopten. Maar eens dat mijn dagtaak voorbij was, dan hield ik mij met mijn hobby, ik zou misschien wel kunnen zeggen ‘mijn obsessie’ bezig, en dat was alles wat magie aanging.
Nu denkt u: dat zijn twee verschillende werelden, een wereld van cijfers en magie. Maar u zou ervan versteld staan hoe sterk deze twee werelden elkaar verbonden, elkaar overlapten. Want, zoals u misschien wel weet, de wereld van de cijfers, ook heden ten dage, is in vele gevallen een wereld van illusie. Cijfers moeten kloppen en er bestaan allerlei mogelijke trucs en handelingen om cijfers steeds weer te doen kloppen zodat het beeld blijft bestaan dat een bedrijf of een bank het goed doet. De illusie dat de cijfers kloppen, geeft dan ook het idee dat alles in orde is. En wat zien we? In de stof, dat de mens zich daar naar gaat gedragen. De bankier, die aan iedereen vertelt dat de cijfers kloppen en dat er voldoende kapitaal is, gelooft het zelf en heeft meestal zeer vele volgelingen. Want ieder wenst zeker te zijn dat zijn cijfers ook kloppen. En kijk naar eender welk bedrijf, in mijn tijd was het zo en deze tijd is het zo, zolang de cijfers kloppen is er schijnbaar niets aan de hand.

Wanneer we dan naar de magie gaan kijken, dan zien we ongeveer eenzelfde beeld. En ik durf zelfs een beetje cru zijn: met dezelfde uitwerking, en misschien zelfs nog met sterkere uitwerking. Ook hier moeten de zaken in elkaar passen om een beeld te creëren en als de zaken in elkaar passen en het beeld is gecreëerd, dan past de kosmos zich wel aan.
Natuurlijk, en dat heb ik in mijn leven ook ervaren, het gaat allemaal zo ver tot op een bepaald punt dat er iemand komt die zegt: “Hé, maar die zaken kloppen niet! Wat deze cijfers weergeven, komt niet overeen met de werkelijkheid.” En dan is meestal het hek van de dam. Dan zie je in vele gevallen een sneeuwbaleffect. Ik heb dit in mijn tijd meegemaakt en jullie zullen dat waarschijnlijk in deze tijd, voor zover ik het kan observeren, ook wel meemaken.

En nu komen we eigenlijk aan een verschilpunt. Wanneer men in magie iets opbouwt en men doet dit juist, dan mag een buitenstaander zeggen: “hé, dit klopt niet”, toch blijft de werking, toch blijft de kracht, toch gaat het proces verder. En dat is een eerste punt van verschil. Er zijn er nog meer. Maar wat van belang is in deze, is dat diegene die met magie bezig is, weet waar hij of zij mee bezig is. En wanneer ik zo een overzicht maak van deze groep en naar het verleden van deze groep kijk, dan zie ik dat hier aardig wat deelnemers zijn die, naar mijn mening, mijn bescheiden mening, al heel wat ervaring hebben opgedaan, al heel wat resultaten geboekt ook. Maar anderzijds zie ik toch ook wel dat er zo hier en daar toch een paar zaken fout geïnterpreteerd worden. En daarom de titel die ik in het begin gegeven heb. Wanneer u in een groep als deze met magie werkt, dan is één van de belangrijkste punten om te beginnen een zeer goede zelfkennis. En dat ontbreekt soms wel even. Een zelfkennis houdt in dat u weet waar u naartoe wil, weet wie uzelf bent. Niet het idee van wat de wereld over u denkt, niet het idee wat de ander zegt dat u bent.

Wanneer ik naar mijn tijd terugga, durf ik gerust zeggen dat er maar een klein aantal intimi was, dat wist dat ik met magie bezig was. Op mijn werk wist dat niemand. Ik denk ook niet dat zelfs in die tijd dit zou aanvaard geweest zijn. En voor de rest werkte ik in de meeste gevallen alleen en trachtte ik daar zo goed mogelijke resultaten te behalen. Ik liet mij niet beïnvloeden door wat de buitenwereld over deze zaken naar voor bracht. Maar ik ging ook niet naar de buitenwereld als magiër. Wanneer ik iemand wou helpen, dan zou ik dit gedaan hebben, maar steeds ofwel op de achtergrond ofwel onder een of andere dekmantel zodat de hulp wel degelijk kon gegeven worden, de resultaten konden behaald worden maar niet dat er achteraf een mogelijke verwijzing of binding was. En dat is nu juist hetgeen wat sommigen onder u hier nog niet goed in de hand hebben. Je moet proberen, wanneer je met deze zaken omgaat, te zorgen dat u voor uzelf ook een soort bescherming voorziet. En ook dat u niet buiten de lijnen gaat, die uw maatschappij rondom u toelaat.

En waarom zeg ik dit op een avond als deze? Wel, u zult opgemerkt hebben, beste vrienden, zeker de laatste maanden, dat de wereld rondom u steeds meer prikkelbaar is, om niet te zeggen agressiever is. Iedereen bijna loopt op de toppen van zijn tenen en van op het moment dat men nog maar denkt dat men op de teen getrapt wordt, explodeert men.
Nu moet u goed beseffen dat dit niet zal afnemen in de eerste tijd, integendeel. Maar dat houdt ook in dat de maatschappij rondom u steeds minder zaken aanvaardt, die niet binnen de lijntjes van die maatschappij lopen. Wil ik daarmee zeggen dat u alles moet achterlaten en schoon binnen de maatschappij functioneren? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd: let op dat u voor de buitenwereld niet anders overkomt dan dat op dit moment aanvaardbaar is. Want als u dat doet, dan creëert u een spanningsveld waar u na verloop van tijd weinig vat op hebt. Ik ga u een voorbeeld geven, een praktisch voorbeeld. Stel: er is iemand die heel gelovig is, en die vraagt, omdat die persoon zich niet goed voelt of weet ik veel, dat u voor haar zou bidden. Niets abnormaals in een maatschappij als deze. U kunt dan met de kennis die u hebt deze persoon helpen. Maar wanneer u nu aan deze persoon zegt, die u gevraagd heeft om voor haar te bidden om haar gezondheid beter te maken, wanneer u nu gaat zeggen: “kijk, wanneer u nu alle dagen bij voorbeeld een glas fruitsap drinkt, dan zult u rap beter zijn.” Op zich zou je zeggen: er is niks verkeerd gezegd. Of u zegt: “kijk, als u een vitaminecomplexje neemt, dan gaat u ook beteren.” Wel, daar zit al de fout. Door het feit dat u iets inbrengt dat u niet gevraagd is en waar, en dat is toch belangrijk, de omgeving van u niet verwacht dat u dat doet, creëert u een spanningsveld. Een spanningsveld dat zeer snel kan uitdeinen en, in dit geval, meerderen erbij betrekken die u zullen terechtwijzen. Met alle moeilijkheden van dien.

De echte magiër trapt niet in die val. De echte magiër zal, waar het gebed gevraagd is, dit wel degelijk doen en zal met hetgeen hij of zij aan kennis heeft, ingrijpen en zo een resultaat boeken zonder dat de andere partij dit eigenlijk in het snuitje heeft, om het zo uit te drukken. In mijn tijd was dit al een heel belangrijk item, maar heden ten dage, zoals de evolutie nu gaat, is dit een nog veel groter item. U moet er rekening mee houden, beste vrienden: het gaat op het ogenblik in uw maatschappij niet al te best. Hier vertel ik niets nieuws mee, dat weet u allemaal. Maar u weet ook dat, wanneer in een maatschappij het niet al te vlot loopt, de maatschappij steeds zondebokken zoekt. En wie is de eerste zondebok? Diegene die iets doet dat niet binnen het plaatje past van het geheel van de maatschappij. En in dit geval mag je gerust zijn, wanneer men ervan overtuigd is dat u met magie bezig bent, dat u niet in dat plaatje past. Wanneer u met zaken bezig bent zoals esoterie, dat u niet meer in het plaatje past, ondanks het feit dat er zogezegd in uw maatschappij hier alle mogelijke vormen van vrije meningsuiting bestaan. Ja, die bestaan, voor zover alles vlot loopt. Maar wanneer het verkeerd gaat, ach, dan heeft men graag zondebokken waar men kan naar wijzen: “zij zijn het die de oorzaak zijn dat alles fout gaat. Zij hebben getwijfeld aan de ware weg. Zij hebben getwijfeld aan hetgeen wat wij, als leiders, zegden.”

Het was in mijn tijd al zo en dit is in uw tijd nog erger aan het worden, zeker nu er grote verschuivingen aan het gebeuren zijn. Ze staan niet voor de deur, ze gebeuren op het ogenblik. U hebt het misschien nog niet door of u beseft het misschien nog niet, maar neem gerust van mij aan: uw gemeenschap, zoals ze is opgebouwd geweest, is in feite al niet meer bestaande. Alleen bestaat de illusie van de cijfers nog. Maar goed. Daarom, ik heb in mijn bestaan op aarde dit ook allemaal doorlopen. ‘t Is daarom dat de Broederschap mij gevraagd heeft het woord vanavond tot jullie te richten. Omdat iemand die het in de praktijk heeft doorzwommen, het toch misschien iets gemakkelijker overbrengt, zeker voor een groep als deze, dan iemand die louter maar het theoretische gevolgd heeft.

Daarom, sta mij toe u volgend advies te geven: de kennis die u tot hiertoe gekregen hebt, blijf er intens mee werken. Bouw deze verder uit. Leer echt ermee om te gaan. Vertrouw op de resultaten, die u kunt behalen. En dan staat u als individu en als groep zeer sterk in deze veranderende, bewegende tijden. Hecht u aan niets op dit ogenblik.
Dit klinkt misschien raar maar wanneer u kunt aanvaarden dat er altijd alles zal zijn wat voor u van belang is om verder te kunnen werken, om uw bewustzijnsontwikkeling verder te laten evolueren, dan zit je op een goed spoor. Dan kan je, steeds weer opnieuw, voor uzelf verder komen. En wanneer je dan in de gebundelde kracht van een groep als deze werkt, dan hebt u nog veel meer mogelijkheden. Dan hebt u de mogelijkheden om de vernieuwing, die volop bezig is, ten volle in u op te nemen, te doorleven en ermee om te gaan, ermee te werken. De tijd, en dat is mijn bescheiden mening, van getheoretiseer is achter de rug. Het is nu de tijd van de praktijk. D.w.z., wanneer u met iets geconfronteerd wordt, dat u met de kennis die u reeds hebt, aan de slag durft gaan. Dat u zich durft baseren op hetgeen dat u aanvoelt. Dat u durft werken met de inspiratie, die u krijgt. Dat u uw buikgevoelen durft gebruiken, ondanks al hetgeen dat er tegenover staat dat de maatschappij anders indiceert. Velen van u, van deze groep, ook van andere groepen, maar laat mij me specifiek tot jullie richten, hebben de laatste maanden al bepaalde ervaringen doorgemaakt. Deze ervaringen zouden voor jullie al een anker moeten zijn om te zeggen: “kijk, hetgeen dat ik geleerd heb tot hier toe, hetgeen waar ik mee bezig ben geweest tot hiertoe, ja, dat klopt; ik ga ermee verder; ik werk er verder aan.”

U hebt gedurende de maanden hiervoor allerlei alaam gekregen. Men heeft tegen u gezegd: “maak uw zegel”, en zo verder. Men heeft u ook andere zaken gegeven, toch toegestoken, als het ware, die voor u bruikbaar zijn. Nu is de tijd daar om ermee om te gaan. Nu is de tijd daar om ernaar te leven, ermee te werken. Maar ook om het binnen het geheel van de groep te houden en binnen dat geheel de Kracht verder uit te bouwen.
We leven in een tijd met ontzettend veel mogelijkheden. En daar staat u te weinig bij stil. We leven in een tijd dat gedachtekracht nog nooit zo sterk heeft ingewerkt op de maatschappij als heden. Gedachten zijn altijd al energievelden geweest en gerichte gedachten hebben altijd uitwerkingen gehad. De sterkste voorbeelden die je kunt aanhalen, zijn de toespraken van politieke leiders voor duizenden, honderdduizenden soms, met als gevolg dat ganse volkeren in beweging kwamen. Dat is gedachtekracht. Zelfs wanneer iemand die zich daar buiten stelt en luistert naar wat gezegd is, in zichzelf denkt: “wat voor een lulkoek verkoopt die man of die vrouw daar.” Toch zie je dat de massa meegaat, gewoon omdat men zich fixeert op de gedachte die door één persoon is gelanceerd en die zich dan vermenigvuldigt door de massa die er is. En of dit nu in politiek of kerkelijk is, kijk naar de wereld op het ogenblik rondom u, vooral op dit moment, de wereld van de moslim, hoe daar enkele imams erin slagen een kwart van de wereld continu in vuur te zetten, hoe ze erin slagen van miljoenen mensen, als het ware, de hel in te drijven, om het zo te zeggen. Dit is ook gedachtekracht. En effectief, op dit ogenblik, dankzij, of ‘ondanks’ is misschien beter gezegd, de kosmische tendensen die de aarde omvatten, zijn deze velden zeer sterk. Maar daar tegenover staat, en dat is niet onbelangrijk, dat waar men tot heden misschien vele mensen nodig had om een gedachte in werking te krijgen zodat iedereen in dezelfde richting ging, staan we nu op een punt dat de individuele gedachte de mogelijkheid inhoudt eenzelfde zaak te creëren als waar men 10 jaar geleden duizenden gelijk denkenden moest hebben.

Ik hoop dat je goed beseft wat hier gezegd wordt. Dat wil zeggen dat bijna ieder van u met zijn gedachtekracht de wereld kan doen bewegen. Waarom is dit mogelijk? Voorlopig om de kosmische tendensen, die er zijn, die dit mogelijk maken. Maar dit houdt ook in dat, wanneer je nu samen denkt in eenzelfde richting als kleine groep, je ontzettend veel kan bereiken. Je kunt met een groep als deze op dit moment, wanneer je, en dit gaan we niet doen maar ik zeg dit als voorbeeld, bij voorbeeld de wereldpolitiek zou willen sturen, zou je dit met een groep als deze op dit moment kunnen. Meer man heb je niet nodig. Je zou het ganse systeem kunnen doen daveren. Maar daar gaan we ons niet mee bezig houden want dit is totaal onbelangrijk en het helpt u ook niet verder op uw weg naar bewustwording. Maar wat u wel helpt, is dat u met uw gedachte op dit moment aardig wat positieve resultaten naast u kunt neerzetten. Zeker wanneer u gebruik maakt van het Licht en de Harmonie, die eigen is aan u en aan een groep als deze. Wanneer u gebruik maakt van de wisselwerking tussen de Bron en uzelf.
D.w.z. dat u op dit ogenblik in uw eigen leven heel veel zaken in de eigen hand hebt. Ik durf zelfs zeggen: u hebt uw eigen leven in de stof op dit ogenblik via uw gedachten volledig in de hand. Wanneer u nu negatief denkt, dan bouwt u uw eigen stoffelijk voertuig af. Wanneer u positief denkt, bouwt u uw eigen stoffelijk voertuig op. Zo simpel ligt het op het ogenblik. En wanneer u denkt: “ik moet dit en ik moet dat”, dan creëert u tekorten. Besef dit goed. U hebt op het ogenblik, en dit voor een zeer lange tijd, enorm veel mogelijkheden.
Wanneer ik terugkijk naar de periode dat ik op aarde leefde, ach, ik had gewenst dat ik toen deze mogelijkheden had gehad. Maar toen was het niet zo op aarde. De kosmische krachten waren anders. Als ik toen magie deed, moest ik mij zeer sterk houden aan de procedures en zo verder om resultaat te verkrijgen. Nu kunnen jullie met jullie gedachten op een minimum van tijd resultaten krijgen die niet in te schatten zijn. Maar de gedachten moeten dan wel juist zijn. Want wanneer u denkt: “oei, ze gaan dit of ze gaan dat met mij”, garandeert: u zult het meemaken. U creëert het op dit moment zelf. En daar staat u te weinig bij stil. Dat geldt voor iedereen. Wanneer u denkt: “men gaat mij bedriegen, men gaat mij oplichten, men gaat mij bestelen”, gegarandeerd, beste vrienden: u zult bedrogen worden, u zult opgelicht worden, u zult bestolen worden. Want u hebt het in de wereld gezet en de wereld gaat eraan beantwoorden. Want het is uw gedachte geweest. In tegenstelling, wanneer u denkt: het gaat goed, de wereld is vriendelijk tegen mij, wat er moet zijn, zal er zijn, men zal mij steeds helpen als het nodig is, noem maar op hoe u het bekijkt, wel, u zal zien dat het zo zal lopen. En misschien zijn er al verschillende onder u, voor zover ik het kan afscannen, die dit de laatste tijd al meegemaakt hebben, dat hun gedachte zich rapper inhaalde dan ze verwacht hadden.
Denk positief. Houd uw gedachte positief. Ga niet mee in het negatief denken. En dit is pure magie, hé! U kunt misschien denken: “ach, wat u vertelt is toch zo simpel.”
Ja, het is simpel. Het is zό simpel dat de meeste mensen er niet mee weg kunnen en gaan twijfelen waardoor ze juist de omgekeerde richting gaan. Want de huidige mens is gewoon van om te gaan met heel complexe zaken. En dan kom ik terug op mijn job als diegene die de cijfers moest doen kloppen, de boekhouder. En die cijfertjes, die moesten maar kloppen, maar zij vertegenwoordigden eigenlijk niks dat klopte. Maar als op het einde de optelsom overeenkwam, ach, dan was het goed. De miserie en al de rest, dat zag je toch niet want de boeken klopten.

Maar zo gaat het nu niet. Al die ingewikkelde constellaties, al die ingewikkelde cijfers. In uw moderne tijd gebruikt u daar misschien computers voor, die u helemaal niet meer beheerst maar die wel cijfers spuwen en gegevens spuwen waar je alles mee kan vertellen. Wij schreven het nog met de pen en de inktpot op papier, met vele kolommen; en hoe meer kolommen er waren, hoe onduidelijker. Zolang het eindresultaat maar klopte. En dat doen jullie nu met jullie snuggere machines. En alles is zo ingewikkeld mogelijk gemaakt dat niemand er nog aan uit kan. Tot op de moment ook weer dat die ene persoon komt, die erom lacht en zegt: ”je bedriegt jezelf, hier klopt niks van.” En uw ganse luchtkasteel valt in duigen. En dan sta je daar.
Daarom: eenvoud, simpel, geen ingewikkelde constructies, een rechte gedachte.
“Ik voel mij goed”, dat is voldoende. Niet: ik voel mij goed omdat ik dat en dat en dat en dat en dat allemaal neem en omdat ik die en die en die therapie ga volgen en omdat ik dat en dat en dat ook allemaal heb. Want dan ben je al ziek door het feit dat je al die zaken wilt doen. De gedachte van: “ik voel mij goed”, is de gedachte die u draagt. De gedachte dat u steeds over kracht beschikt omdat u in harmonie bent met de Kosmos, omdat u het Licht als het ware ervaart, is voldoende. Dat is de kracht, dat is de werking. En u gaat door. U kunt alles opbouwen. U kunt verder. U hebt heus niet al die ingewikkelde formules nodig. Laat dat maar over aan de anderen. En je zal dan wel zien wat al de gevolgen daarvan zijn.

Maar de mens is een eigenaardig wezen, zeker de stofmens. Hij kan dit moeilijk aanvaarden. Eenvoud is het moeilijkste. U rijdt liever, bij wijze van spreken, met een zeer complexe, ingewikkelde auto, computergestuurd, weet ik veel wat allemaal, dan dat u zich verplaatst met een wagentje dat heel simpel in mekaar zit. Maar het gevolg is dat uw super-de-luxe, dure bak, wanneer er iets aan mankeert, stilstaat. En dat, wanneer dat simpel wagentje, wanneer daar iets mankeert, je het, bij wijze van spreken, met een veiligheidsspeld terug aan de praat krijgt en verder kunt rijden. Maar ja, zo was het vroeger, zo is het nu. De mens denkt dat hoe ingewikkelder, hoe grootser, hoe beter. Nee, hou het simpel.
Wanneer u directeur-generaal bent van een grote firma en uw bureau is op de 25e verdieping of op de 125e, kan dat misschien een heel mooi zicht geven. Maar o wee de dag dat de elektriciteit niet werkt en de lift blijft staan. Dan mag u directeur-generaal zijn zoveel u wilt, u geraakt niet boven. Dan ben je beter de portier, die beneden de deur open en dicht doet, is een minder vermoeiende job dan directeur-generaal, cru gezegd.

Nee, ik zeg het misschien ludiek, beste vrienden, maar denk er goed over na. Probeer zo correct mogelijk, zo simpel mogelijk voor uzelf met de gedachte te werken. En het is misschien nuttig dat de meeste onder u er terug de gewoonte van maken van dagelijks te mediteren. Ach, ik weet, ‘t hangt er soms met zijn voetjes uit en “ik heb soms geen tijd want ik moet dat nog doen en dit moet nog gebeuren” of “ach, dat is toch een mooi programma daar” of “ik wil dat”. Ik verwijt jullie dat niet, dat is menselijk. En, gezien dat de meeste onder u in een relatie zitten, ik ben gelukkig nooit zo stom geweest van dat te doen in mijn leven, ja, is het soms niet gemakkelijk, hé. Want dan heb je altijd nog rekening te houden met die andere kant. Maar ja, langs de andere kant, in mijn tijd had ik geen relatie en dan vond men mij maar een zonderling. Nu zou je al gauw in deze maatschappij andere etiketten opgeplakt krijgen, maar goed, in mijn tijd was dat nog niet zo. Het bleef bij een gewone zonderling die je best maar ontweek. En ik vond dit best. Zo kon ik werken aan hetgeen ik wou werken.

Maar om terug te komen op het feit van: probeer tijd vrij te maken; bouw voor uzelf een discipline op, een discipline die in den beginne misschien een beetje moeite vraagt. Maar een discipline dat u zegt: “kijk, ik neem alle dagen bij voorbeeld 15, 20 minuten de tijd om tot rust te komen, om te mediteren”. En dan zou ik u de raad daarbij willen geven dat u uw meditatie zo steeds opbouwt dat u voor uzelf vertrekt dat uw lichaam en uw geest in harmonie zijn. Dat uw lichaam, ook stoffelijk, in evenwicht is. Gewoon de kleine positieve gedachten, daar begint u mee. En voor de meesten, zeker in deze streken, is het raadzaam van de meditatie ook aan te vatten met rustig diep in en uit te ademen enkele malen. Dit heeft het grote voordeel dat je op dat ogenblik uw lichaam een beetje extra zuurstof toevoegt en dat je, wanneer je dan gewoon begint met de positieve gedachte over de evenwichten die in uw lichaam zijn, over de harmonie in uw lichaam en de eenheid met het Licht, dat dit veel sterker in al uw cellen doordringt met als gevolg dat uw lichaam zonder moeite, zonder inspanning krachtiger wordt.
Nou, het is geen elixir voor eeuwig leven, dat niet, maar het is wel een elixir dat je kan gebruiken om heel veel kwaaltjes en heel veel moeilijkheden met het lichaam wat af te remmen of te voorkomen. Het lichaam is een biologisch gegeven dat beantwoordt aan biologische wetten, dat is een feit. Maar daarop heeft de gedachte, en zeker wanneer je nog ondersteund bent door uw eigen geest, toch nog een sterke impact, ook op de meest simpele wijze. U moet daar geen ganse therapeutische toestanden creëren om een lichaam een evenwicht te geven of te houden. En wanneer uw geest dan zegt: “ik hou het hier voor bekeken”, dan kan die ook veel gemakkelijker naar onze zijde terugkeren, dan is dat ook een probleem dat opgelost is. Je ziet, houd het simpel.

Ja, u denkt misschien, het is een eigenaardige les, die we krijgen vandaag. Ik geef ze op mijn manier en ik zeg het: ik ben maar een gastspreker t.o.v. de Broederschap. Maar ik heb toch in mijn stoffelijk bestaan kunnen ervaren dat hetgeen dat ik u hier vanavond breng, dat dit zaken zijn die werken. En denk niet, wanneer ik mijn voertuig achtergelaten heb en als voedsel aan de natuur heb gegeven, dat ik gestopt ben met magisch werken, met zoeken. O neen, ook in de sferen, waar ik nu vertoef, werk ik verder, om het zo te zeggen. En daarom dat ik misschien wel heel dicht bij jullie geplaatst ben om nu voor jullie de puntjes op de i te zetten wat betreft het gebruik van uw gedachtewereld.
Op het ogenblik dat u het voor uzelf rond hebt, dat u uw gedachten beheerst, dan zal u opmerken welke krachtige resultaten je daarmee kunt behalen. En wat daar dadelijk aan gelinkt is, eens dat je er vat op hebt, is dat u ook heel gemakkelijk over tijd en ruimte aanvoelt wat er gaande is. Dat is het grote voordeel. Je moet een onderscheid kunnen maken tussen de massale gedachtegolven, gecreëerd en gestuurd door bepaalde, sta mij toe te zeggen in magische termen, duistere groepen en hetgeen wat behoort tot het Licht, tot de met Licht werkende groepen. En dan zal je opmerken dat rondom u een caleidoscoop van alle mogelijke gedachten: zwart, duister, aanwezig is en dat u zelf verbonden bent in een kring van Licht. Want al diegenen die met Licht bezig zijn, zijn aan elkaar gelinkt. En dat maakt dat je een wisselwerking krijgt. En hoe simpeler uw gedachteopbouw is, hoe sterker de wisselwerking. Want u hebt geen barrières. Hoe ingewikkelder u uw gedachten opbouwt, hoe meer barrières in de vloed van het Licht moeten overwonnen worden. ‘t Is als het ware lijk een stroom. Wanneer het water vlot kan lopen, gaat alles vanzelf. Maar wanneer de mens zich gaat moeien en van alles in de stroom gaat plaatsen, dan heb je die barrières. Maar met de krachten van de magiër ligt het enigszins anders. U bepaalt of er barrières zijn. En wanneer u op een simpele wijze u openstelt voor het Licht en de connectie legt met al diegenen die daar in werken, dan krijgt u één groot lichtend geheel. Ja, daar rond heb je de massa aan duister. Maar dat stoort u niet. Want uiteindelijk is dat het evenwicht in de Kosmos. Maar, als mens en als entiteit staan we niet zover dat we de twee in ons kunnen opnemen. We moeten een keuze maken, een simpele keuze. Je kiest voor het Licht of je kiest voor het duister. Wij kiezen voor het Licht. En op deze simpele wijze creëren we de nieuwe mogelijkheden, creëren we voor ons een meerwaarde, een kracht. Deze meerwaarde, deze kracht kunnen we dan heel spontaan uitdragen. Wij gaan hoegenaamd niet preken, wij gaan hoegenaamd niet missioneren, integendeel. We zijn wie we zijn en we blijven wie we blijven. En het is aan de hand van dat voorbeeld wie we zijn, die uitstraling, dat ook anderen daarop kunnen inspelen en mee kunnen gaan. Zonder dat wij enige verplichting leggen, zonder dat wij enige vraag stellen. We zijn wie we zijn in alle eenvoud. En we geven dit gewoon door. En dan zie je hoe die kracht tot volle ontplooiing komt. Zo simpel is het. Het is heus niet nodig dat u 3 cirkels trekt, 25 wierookvaten aansteekt, 100 godennamen prevelt en daarbij nog van alle andere mogelijke attributen bijhaalt. Laat dat voor diegenen die zich daarmee willen amuseren. Houd het op het ogenblik simpel. En u zult zien, u gaat resultaten halen.

Daarmee is niet gezegd dat u voor uzelf, wanneer u in alle rust mediteert, niet een cirkel van Licht kunt creëren, dat heb ik niet gezegd. Daarmee is ook niet gezegd dat u niet de mogelijkheid hebt om de namen waarmee u in harmonie bent, waarmee u een wisselwerking hebt, van deze te gebruiken. Maar ook dit zijn simpele zaken. Maar het is heus niet nodig, zoals in mijn tijd, wanneer ik een magisch ritueel begon, dan begon dit eerst met reinigen. Dat begon ook met mooie kleren aan te trekken, zuivere kleren. Dat begon met cirkels te trekken, met wierook te branden, met godennamen te schrijven en zo verder om uiteindelijk, via incantatie en zo voort, de krachten te beroeren. Dat was 150 jaar geleden zo aan de orde, 200 jaar terug. En dat werkte. Dat had zijn effect. Maar we zijn nu in een ander tijdperk en het mooie is: we zitten in een totaal andere kosmische verhouding. Een verhouding waar je via de heel simpele, eenvoudige weg het maximale resultaat behaalt. Blijf daarbij. Deze kennis is jullie basis. Gebruik die en laat al de rest achterwege. Zeker wat betreft hetgeen dat u zogezegd overal geleerd en gehoord hebt of wat zogezegd in boeken is geschreven door mensen die het zelf niet wisten. Want dat is een groot probleem op dit moment. Heel veel informatie gaat rond maar de echte informatie vind je niet omdat die in de meeste gevallen versleuteld is. Binnen groepen als deze kun je daar dan mee werken.
Daarom is het ook zo dat het belangrijk is dat je binnen dit gegeven blijft. Dat de schoenmaker effectief bij zijn leest blijft.

Zo, beste vrienden, dit was wat ik jullie vanavond wou brengen. Ik hoop dat ik jullie een meerwaarde heb kunnen geven. Ik heb dit medium een beetje bespeeld en tezelfdertijd, en u mag dat gerust weten, ben ik ieder van jullie een beetje aan het triggeren geweest. Ook een beetje op jullie aangezet. Dat is het voordeel van entiteit te zijn. Je hebt niet de beperking van de stof, je hebt niet de beperking van de ruimte noch van de tijd. Och, dit geldt ook voor diegenen die op afstand mee volgen. ‘t Is misschien niet iets dat jullie gewoon zijn, dat een spreker probeert iets in jullie neer te leggen. Ik heb geprobeerd iets van het Licht dat ik ervaren heb en waar ik mij in thuis voel, door te geven aan jullie. En ik hoop dat deze kleine prikkel voldoende is om in de komende dagen over mijn woorden verder na te denken.
Ach, ik verplicht jullie hoegenaamd niet van met mij akkoord te zijn. Maar één zaak wens ik er nog aan toe te voegen. Let wel op want hetgeen ik gezegd heb, is volgens mijn overtuiging en ook dat van al de inspiratoren die mij hier bijstaan, op dit moment het meest juiste. Het simpele is het meest juiste.

En nu kunt u denken: “ja, ja, en wij leven nog in de stof en dat stelt wel andere problemen”. U mag dat doen maar dan vind ik het spijtig want dan gaat u in de komende tijd aardig wat meemaken. Niet mijn fout, hoor, maar u creëert het zelf. Omdat de tendensen er zijn en u binnen die tendensen dan u laat meeslepen. En dat is ook simpel. Begrijpt u? De les die ik u geef, is heel simpel. Maar het tegenovergestelde heeft diezelfde kracht, in zijn eenvoud. Dat wil zeggen dat gedachten zoals ik hier naar voor schuif van: “ja, ja, wij leven in de stof, dus wij moeten het maar zien”, ook heel simpel zijn om u mee te sleuren in een stroomversnelling waar u geen rem meer op heeft.
Daarom, beste vrienden, laat het rustig bezinken. Denk er zelf rustig over na en als je enigszins met mij akkoord kunt gaan, doe het dan zo. En dan gaan we heel goede, lichtende, krachtige, harmonische resultaten tegemoet in de komende tijd.

Vragen.

  • Geachte broeder, ik ben u erkentelijk voor de antwoorden die u heeft gegeven op mijn vragen. Het laatste wat ik wil doen, is gaan zeuren. Mijn excuus als het erop gaat lijken. Maar ik denk dat ik mijn werk beter kan doen, wanneer ik tot een communicatie zou kunnen gaan komen met de entiteiten die zich aanmelden. En zoals u weet, tikt de klok door. De mogelijkheid om met een entiteit te communiceren, is nog niet veranderd. Het is net alsof er een entiteit zich aanmeldt en als ik de deur open doe, de entiteit  weg is. Als ik doorsein dat ik open sta voor contact, weet ik niet of ik nu achter een schrijfblok moet gaan zitten of dat ik moet gaan luisteren of moet gaan zien enz. De vorige keer gaf u mij in een antwoord dat je een blok zet als je hierin gaat sturen. Maar als ik niets doe, gebeurt er ook niets. Ik weet dat u er voorstander van bent om niet te vertellen over welke mogelijkheden je beschikt. Maar omdat ik al vele jaren probeer om een contact tot stand te brengen, is het misschien mogelijk dat u toch een hint kan geven. Ik dank u bij voorbaat.

Ja, ik kan daar maar een hint op geven: houd het simpel. Houd het simpel. Alleen al de formulering van de vraag houd in dat je de zaken voor uzelf te ingewikkeld ziet. Op het ogenblik dat u gewoon kunt aanvaarden dat wij van onze zijde inspiratie doorgeven en u deze gewoon laat binnen komen, en als u het handig vindt, dan noteert u het of misschien vertelt u het tegen een opnameapparaat, maakt allemaal niet uit, dan zou je zien dat het heel vlot loopt. Maar zolang u er bepaalde procedures tracht aan te verbinden, dan zet u zoveel barrières voor uzelf dat het niet lukt. Dus nogmaals, houd het simpel en het zal werken.

  • Het kruisteken, gebruikt door meerdere religies, is dat een demonisch teken? Of zit er een magische betekenis achter?

Kijk, het kruisteken, zoals jullie het kennen, is zeer zwart magisch. Het is gebruikt gedurende eeuwen als symbool om de mens te onderdrukken, om de mens te laten lijden, wanneer je dit kruisteken dus bekijkt vanuit de religie.
Wanneer je echter het buiten die wereld bekijkt en wanneer je het kruis ziet als een symbool van de Christos, die zich opoffert voor de mensheid, dan zou je kunnen zeggen dat dit een positief symbool is. Maar, en daar zou ik toch enkele grote restricties durven bij zetten, gezien de geschiedenis, sinds de Christos de aarde verlaten heeft, niets anders heeft gedaan dan voor het kruis ellende gecreëerd; denkt u maar aan alle moordpartijen die gebeurd zijn ‘in naam van’, dan kunnen we zeker niet stellen dat dit een positief symbool is. Maar vergis u niet, de meeste religieuze symbolen, religieuze symbolen zeg ik wel, zijn zeer duister en zwart magisch. Omdat, en dat is eigen voor de meeste religies, zij maar één zaak nastreven, dat is: macht over de medemens. Macht ten koste van alles. En dat is dus totaal onaanvaardbaar.

  • Kan je in de tweede werkelijkheid verschillende items brengen die je ten goede wilt keren en hoelang moet je dit dan eigenlijk blijven doen?

Je moet in de tweede werkelijkheid geen items brengen die je ten goede wilt keren, want dan ben je fout bezig. In de tweede werkelijkheid creëer je de juiste item, om met uw woord te zeggen. Dat wil zeggen, alles wat je wenst te veranderen en je brengt dat in een tweede werkelijkheid, gaat een blokkering veroorzaken. In de tweede werkelijkheid, en het is zoals de woorden het hier zeggen, is de nieuwe werkelijkheid, waarin de zaken die je wenst te veranderen, gewoon niet eens voorkomen, niet eens bestaan. Door het feit dat ze niet voorkomen en niet bestaan, zullen ze ook geen effect hebben en kan je in die tweede werkelijkheid creëren wat nodig is.
Kijk, jullie leren magisch denken. Vergeet dan even de realistisch stoffelijke denkweg. Zolang je uw hersenen het dictee laat geven, zal het niet lukken. Je kunt niet iets veranderen want dan ben je in strijd. Je kunt alleen iets opbouwen. Dat wil zeggen dat je niet kunt strijden, bijvoorbeeld tegen een ziekte, maar dat je enkel en alleen gezondheid kan opbouwen. Dit is belangrijk. Al diegenen die bezig zijn met strijden tegen, strijden tegen kanker: “ik kan kanker genezen”, strijden tegen multiple sclerose, “ik kan MS genezen”, zullen niet slagen. Want zij versterken alleen de kanker of de MS of eender welke andere kwaal. Op het ogenblik dat u in de tweede werkelijkheid gezondheid creëert, dan heb je de juiste positie ingenomen om de gezondheid werkelijk te laten ontwikkelen en te laten zijn. Het is misschien heel moeilijk om denken omdat velen onder jullie steeds weer strijden. Uw maatschappij is een maatschappij van: “wij strijden tegen”, “wij strijden tegen het onrecht”, “wij voeren oorlog voor de vrede”. Hebt u daar eens over nagedacht? ‘Oorlog voeren voor de vrede’, hoe absurd dat dit is? Wanneer je vrede wenst: wees vrede en geef vrede, maar ga niet strijden voor vrede. Wij strijden tegen belastingontduiking. Dat is hier een spel, hé. Maar hoe meer je er tegen strijdt, hoe meer belasting dat je krijgt. Ga er gewoon van uit dat er geen is. Oei, daar gaan er een paar niet mee akkoord zijn in de politiek als ze dat horen. Maar goed, begrijp goed wat ik wil zeggen. Hoe meer je tegen iets ingaat, hoe meer dat je van alle procedures gaat opstarten om tegen iets te zijn en dat te veranderen, hoe sterker dat je het maakt. Ik denk dat dit voldoende is.

  • Inzake die tweede werkelijkheid, als je die opbouw doet, is dat dan onmiddellijk resultaat of kan dat maar binnen een aantal maanden resultaat geven?

Kijk eens hier. Wanneer u een tweede werkelijkheid opbouwt en u leeft volgens die tweede werkelijkheid, dan is die daar. Zo simpel is het. Eenvoud. Het probleem dat de meesten van jullie hebben, is dat ze niet durven geloven in de eenvoud. Met alle gevolgen van dien. Zelfs in de opbouw van een tweede werkelijkheid gaan de meesten van jullie in de fout door er van alles ‘als’ en ‘indien’ bij te schrijven. Neen. Als je een tweede werkelijkheid opbouwt, dan is die tweede werkelijkheid er en dan handel je er naar. En dan is er geen ‘als’ en ‘indien’. Dan is er geen strijd maar dan is alleen die tweede werkelijkheid aan de orde. Dat is magie. Dat is werken met de krachten, die er zijn.
Nu, ik neem het jullie niet kwalijk, hoor. Het is oefenen, het is leren. Het is zoals het kind dat leert fietsen. Als je zegt: let op voor dat paaltje daar, dan fietst het er wel tegen. Zo is de mens ook in de magie. Als je zegt: “let op, doe dat niet”, dan doen ze het. Dat is hetzelfde als dat je tegen iemand zegt: “je mag aan alles denken behalve aan dat olifantje met die witte sokjes en die rode bolletjes”. Wel, iedereen zit dan te denken dat hij niet mag denken aan dat olifantje met die witte sokjes en die rode bolletjes. Dit is de mens. Maar ondanks dat, probeer het anders aan te pakken en je zult zien: dan zul je resultaten hebben. Zeker in deze tijd.

  • Als je met een vraag zit en je werkt met blauw licht, moet je die vraag in dat blauwe licht zetten? Of hoe moet je met het blauwe licht werken?

Dit is ook zo weer typisch een menselijke vraag. Wie stelt er nu een vraag in blauw licht? Je stelt een vraag, ja goed. En je werkt met licht, ja goed. Maar een vraag in licht stellen? We zijn hier niet bij de hulpdiensten, hé. Die rijden met blauw licht en dan gaan ze nog niet opzij. Neen kijk, wanneer je een vraag hebt en je wilt die beantwoord krijgen, hetzij door ons, hetzij dat je misschien verder wenst te gaan en dat je het aan de Bron wenst te vragen, om het zo uit te drukken, stel je dan gewoon open op het antwoord. Maar ga toch niet zeggen: “er moet een blauwe kader of een gele kader of een groene kader rond zitten”. Want dan ben je zoals die bedelaar, die honger had en die aan u een boterham komt vragen en u geeft hem een boterham met kaas en hij zegt: “neen, ik wil er een met hesp”. Sorry, dat lukt niet. Dat gaat niet.
Als je een vraag hebt en je geeft die vraag aan de kosmos en je krijgt een antwoord, aanvaard het dan zoals het komt. En nu weet ik echt niet waarom je nu per se blauw licht nodig hebt.

Omdat blauw licht, broeder, in een van de teksten werd doorgegeven dat dit meer inzicht zou brengen als je problemen hebt.

Ja, elke kleur van de kosmos is een trilling, dat weten we. Maar wanneer jij als mens de eis gaat stellen van: als ik een antwoord krijg, moet het zo verpakt zijn, dan gaat het niet gaan. Wanneer jij een antwoord vraagt en dat antwoord ligt op het niveau van de trilling van het blauwe licht, om het zo te zeggen, oké, dan zal via die trilling het antwoord bij u binnen komen. Maar of jij zult ervaren dat het blauw, groen of oranje is, is nog maar de vraag. En daar gaat het ook niet over. Het gaat er over wat je binnen krijgt, de essentie van het antwoord.
Hou het simpel. Oh, ik weet het, het is interessant. Blauw licht is spiritueel, paars licht: mystiek, violet: mystiek, groen: ha, de natuur; geel: kracht, energie. Elke vraag van kracht en energie moet geel zijn. En wit, daar gaan we allemaal in op. Want dit is de oneindige kracht. Kleuterschooltherapie. Neem gerust van mij aan, deze krachten zijn er, maar hou het simpel. Heb je een vraag, stel ze gewoon en laat de kosmos antwoorden. En of je dat nu verpakt in wit, geel, goud, groen, oranje, paars, maakt niet uit. Wanneer je het antwoord krijgt en je bent er iets mee, ben je geholpen.
Wanneer je honger hebt en je krijgt een boterham, heb je gegeten, ben je geholpen. En of dat nu bruin of wit of groen brood is, maakt niet uit. Als het maar eten is.

  • Toch niet duidelijk.

Pardon?

  • Toch niet helemaal duidelijk omdat het verwarrend is met die les.

Neen, het is niet verwarrend met die les. In een les worden mogelijkheden naar voor gebracht, worden zaken aangegeven, waar u zelf mee kan werken, over nadenken en zo verder. Maar wanneer u van alles wat gegeven wordt u gaat vastankeren dat het zo moet zijn, lukt het niet. Kijk, dan bent u zoals die brave autobestuurder, die een gps in zijn wagen heeft en waarvan de gps zegt: hier moet u links afdraaien en over de brug rijden. Die draait links af maar er is geen brug. Maar de chauffeur blijft links rijden want de gps heeft het gezegd. Ja, hij komt wel in het water terecht, hé. Dat is nu modern uitgelegd. Ik denk dat u dat best verstaat. Zo is het ook met de krachten van de kosmos.
Wanneer u per se iets in blauw licht wil hebben, dat kan best, maar kom dan achteraf niet klagen dat u blauwe ogen hebt, of dat u blauwe vingers of voeten hebt. Begrijp je waar ik naartoe wil?

  • Ja.

Voilà, we zijn het weeral eens eens. Het is heel simpel.

Ja kijk, als ik zo zie, u krijgt hier vanavond een les van een zeer geëerde magiër, iemand die al aardig wat ervaring achter de rug heeft en die vertelt jullie: hou het simpel, hou het eenvoudig. Maar ik heb de indruk, aan de hand van jullie spontane vragen, dat het voor de mens blijkbaar alles behalve eenvoudig is om eenvoudig te zijn. Toch, probeer het.
Kijk, het is wel degelijk zo, u hebt lessen gekregen met zeer veel richtlijnen en u hebt lessen gekregen over licht en de kleuren van licht. Maar kleuren van licht is eigenlijk maar een omschrijving om bepaalde trillingsvelden in de kosmos u duidelijk te maken. Maar al deze lessen, die zijn een basis voor uw werking. Het is goed dat u die kennis hebt. Maar wanneer u ermee gaat werken, wanneer u ermee omgaat, dan is het, en ik hou het weer even modern, zoals de hedendaagse chauffeur. Die weet wel dat hij zijn voet op de gas moet zetten en op de rem en op de koppeling en zo voort, maar hij staat daar heus niet meer bij stil als hij rijdt. Je houdt gewoon het verkeer in het oog en je schuift gewoon mee. Simpel. Of u staat mee stil in de file. Dat is modern. Maar effectief, wanneer we naar het begin gaan, dan heeft die chauffeur, wanneer hij leerde rijden, moeten leren pedalen indrukken, moeten leren de knopjes van de wagen te gebruiken. Maar wanneer je enkele duizenden kilometers gereden hebt, dan sta je daar niet meer bij stil. Dan is dat een eenvoudige, simpele handeling waar je niet eens meer over nadenkt, die je spontaan doet. Zo goed dat je, wanneer je auto rijdt, spontaan reageert op de lichten, op de verkeerstekens en zo verder. Wanneer het rood licht is, ga je toch ook niet de vraag stellen:. “maar waarom is dat nu juist rood licht? En waarom stop ik nu voor dat rood licht? En wat betekent nu rode kleur?” Je weet, het is rood: ik stop. Simpel. Het is groen: ik rij door. Simpel. U kunt daar natuurlijk een ganse wegcode rond cijferen en rond doen. Maar daardoor ga je u niet sneller verplaatsen, integendeel. En magie is ook zo een beetje.
We moeten jullie bepaalde basissen bijbrengen, dat is logisch. Maar je mag je niet gaan ankeren op die basissen. Wanneer je iets wil bereiken en je bouwt een tweede werkelijkheid op, dan geef je die tweede werkelijkheid de vrijheid om zich te ontplooien. En dan zeg je tegen die tweede werkelijkheid niet:” ja maar, aan de zijkant moet je blauw zijn, in het midden moet je groen zijn en dan in de kern, laat ons zeggen, moet je nog wit zijn”. Neen, dan bouw je voor uzelf gewoon hetgeen op waar je naartoe wilt, wat je wilt bereiken, dat zie je voor u, op de meest simpele wijze en je handelt er naar, je gaat er naar en je ziet de resultaten. En je vraagt u niet af op voorhand: die tweede werkelijkheid, is dat nou onmiddellijk of is dat volgend jaar of is dat als ik volgende keer incarneer? Neen, neen, die tweede werkelijkheid is er. Je leeft er naar, je werkt er naar, je handelt er naar.
Nu, ik weet het wel, jullie zitten nog allemaal vast aan dat stoflichaam. Maar ja, daar heb je zelf voor gekozen. Je was het aan onze zijde beu en je dacht: “ja, in de stof is het misschien toch interessanter”. En dan ben je maar, in vele gevallen, op een goeie tram gestapt en ja, daar zit je nou en dan kom je nu tegen ons klagen dat het toch anders is dan dat je had verwacht. Ja, je hebt uw tweede werkelijkheid toen ook niet goed ingeschat, hé. Sorry dat ik het zeg. Maar zo is het met vele zaken.
Kijk, als ik zo zie wat hier aan vragen komt. Eerstens: vragen van leden van de groep die ook het zichzelf moeilijk maken. Die bijna aan politiek doen om een vraag te stellen. Het is allemaal heel mooi en heel lief. Maar wij vinden het fantastisch wanneer je ons zo acht. Maar dat hoeft hoegenaamd niet. We zijn maar gewoon entiteiten. Maar hetgeen wat ik spijtig vind, is dat je eigenlijk het kunt, het hebt en gewoon omdat je nog teveel aan regeltjes denkt, uzelf blokkeert. Probeer eens, zeker in de komende tijd, uw gedachten, want daar gaat het om, uw gedachten simpel te houden. Positief, simpel, te richten en dan is het voor elke vraagsteller hier het antwoord op iedere vraag.
Ja, ik weet het, jullie denken: “de geest heeft gemakkelijk zeggen, heeft gemakkelijk spreken, hij zit niet in onze situatie, hij zit niet in de stof”. Ja, het is waar, maar je vergeet één zaak: ook wij hebben in de stof geleefd. Wij hebben dezelfde stommiteiten gedaan als jullie. Dus we weten wel waar we over praten. Dus is het misschien toch wel prettig voor jullie van het eens te proberen op een andere wijze en het eens op deze, wat vanavond jullie is bijgebracht, ‘simpele’ wijze uit te voeren.
Och, dit was een simpele bijdrage van een simpele geest voor jullie.

Goed. Als je verder geen opmerkingen meer aan te brengen hebt, dan zou ik voorstellen dat we deze bijeenkomst afronden met onze gezamenlijke meditatie. Is dat goed voor iedereen?

Meditatie: De krachten van de zon, de maan, de aarde.

Kijk, we gaan vanavond gebruik maken van hetgeen wat hier aan kracht aanwezig is. En het is eigenlijk, en lach niet alsjeblief lieve mensen, simpel. Want hier boven jullie hoofd schittert op het ogenblik de krachtigste energiebron, die je op dit moment maar voor het grijpen hebt: de maan staat in haar volle glorie, in haar volle kracht hier boven uw hoofd.
Dan vraag ik jullie: concentreer jullie nu even op deze prachtige satelliet die op dit moment een blauwe glans aan de aarde geeft. Ja, de meditatie is verpakt in een blauw licht. Waarom? Wel heel simpel, de maan heeft nu een gouden blauwe gloed. Waarom zouden we een ander licht gebruiken wanneer we dit op het ogenblik zomaar vanuit de kosmos ten geschenke krijgen? Een gloed, die er voor kan zorgen dat onze stoffelijke voertuigen op dit ogenblik gestimuleerd worden en dat alles in dat voertuig zo harmonisch mogelijk wordt opgebouwd. Want de blauwe gloed van deze maan beïnvloedt uw volledig endocriene stelsel. En dat stelsel doet uw lichaam werken, geeft uw lichaam kracht, geeft uw lichaam harmonie en evenwicht. En wanneer je nu u open stelt voor deze golven van de maan, deze energiegolven, deze positieve krachten, dan zul je opmerken dat elke cel van uw lichaam, elke cel geladen wordt door deze blauwe gloed. Dat elke cel levendiger wordt, virulenter wordt zodat je als het ware een verjongingsbad ondergaat op een avond als deze.
Eén zijnde met de krachten, gekoppeld zijn aan de krachten van de aarde, de maan, de zon. Want de gloed van de maan ontstaat door het gouden licht dat de zon als reflectie geeft op deze planeet. De wisselwerking tussen de uitstraling van uw moederplaneet, de aarde, en de anderen is nu de krachtsbron voor uw eigen voertuig. En het licht van de drie tezamen is de inspiratiebron van uw geest om in de komende dagen verfrist, vernieuwd, versterkt op deze planeet verder te werken, op deze aarde verder te stappen.
Voel de kracht van deze samenwerking. Voel de kracht van de eenheid van deze planeten. Een eenheid die niet besproken wordt maar die IS. Een wisselwerking die gewoon aanvaard wordt zonder enige restrictie. Voel deze krachten. Laat deze krachten door jullie doorgaan. Zodat je, na een avond als deze geestelijk verfrist, stoffelijk opgepept, als het ware, bent. Zodat je met hernieuwde kracht, met hernieuwde energie uw leven in de stof, uw leven in de geest, in de sferen verder kunt zetten, beseffende dat deze krachten er steeds zijn. Beseffende dat de aarde uw draagvlak is. Beseffende dat de maan uw inspiratiebron is. Beseffende dat het licht van de zon uw leven is. Laat dan al deze krachten gewoon deel zijn van u. Het is, ze zijn er, u gebruikt ze, je werkt er mee, je bent er mee in harmonie. Zij zijn deel van die Bron, onafscheidelijk. En gezien jij deel bent van de Bron, ben je ook onafscheidelijk. En zo vloeit alles samen. Alles is één, alles is één kracht, één evenwicht, één harmonie. En dat beseffende in deze tijd van verandering is voor u de blauwprint van alle mogelijkheden die dit leven nog voor u inhoudt. Het is de blauwprint van alles wat er op uw stoffelijke weg, in samengaan met uw geestelijke ontwikkeling mogelijk is. Laat dit gewoon in u werken. Laat dit gewoon één zijn met u. Want dit is de kracht van de Vader. Dit is de liefde van de Vader voor u. Oneindig. Want op deze kracht staat geen beperking, staat geen rem. Deze kracht kan je gebruiken, kan je mee werken, kan je één mee zijn zonder enige beperking, want deze kracht bent u, deze kracht zijt u, onafscheidbaar deel van dat geheel. En zo is het mogelijk op de juiste wijze in deze nieuwe veranderende tijden de weg te gaan die voor jullie bewustwording de meest aangepaste, de meest juiste, de meest leerrijke is, zodat je na uw stoffelijke ervaringen verrijkt kunt terugkomen naar onze zijde, zodat u met al deze nieuwe indrukken, nieuwe doorlevingen, als geest verder kunt op uw weg van bewustwording, op uw weg naar de Bron. En dat is wat belangrijk is. Al de rest is bijzaak. Al de rest verdwijnt zonder sporen na te laten. Alleen deze waarden zijn er altijd en zullen er altijd zijn.
Dat deze Kracht, dit Licht, deze Harmonie uw weg mag bepalen.

Zo, beste vrienden, mijn taak voor vandaag zit er op. En zoals u hebt kunnen opmerken, heb ik simpelweg gebruik gemaakt van de ontzettende krachten die nu rondom ons zijn. De kracht van een planeet die deze ganse aarde mee beïnvloedt. De kracht van de maan die er voor zorgt dat op aarde zo veel kan ontwikkelen en evolueren. Deze kleine satelliet, onmisbaar voor de ganse natuur, maar zeker ook voor de mensheid. Want moest de maan de aarde verlaten, het zou voor de mensheid zeer problematisch zijn. De invloed van de maan is de invloed van het positieve op het menselijke gedrag. Dus ik zou zeggen: wees steeds ten opzichte van de maan in gedachte positief. Aanvaard haar krachten. Aanvaard haar mogelijkheden en je hebt een bondgenoot voor de rest van uw leven.

image_pdf