Werken met halfedelstenen

17 juli 2012

Vragen

*Broeder, ik heb in een van de vorige lessen te horen gekregen dat ik een nieuw zegel kon maken. Ik ben daarmee begonnen en het schrikt mij wat af. Het voelt heel goed aan maar ik stel een verandering in energie vast. Ik krijg dit door, ik voel dit aan en ik heb daar, ik weet daar geen weg mee. Wat is er juist aan het gebeuren? Want het zet mij een beetje vast.

Wanneer u bij het ontwikkelen van een zegel bepaalde gevoeligheden ervaart, dan kunnen we zeggen dat u eigenlijk op een goed spoor zit. Het is doordat u, onbewust misschien, bepaalde zaken raakt, dat u daarmee sluimerende mogelijkheden van u in gang zet. Zo simpel is het. Ik zou u de volgende raad geven: Wat u zegt: het maakt mij een beetje onzeker enz., daar zou ik niet teveel op ingaan. Ik zou vooral, als ik u was, proberen van eerst eens tot rust te komen terwijl u met deze zaken bezig bent en te zorgen dat u daarover kunt mediteren, kunt nadenken. Zorg dat u tijdens deze handelingen niet gestoord wordt en zo zal u opmerken dat u plots zaken gaat erkennen, aanvoelen, die u eigen zijn maar die tot op heden nog niet naar voor zijn gekomen.
Er zit –  en dit geldt voor ieder van de aanwezigen – enorm veel potentiaal in ieder van u, dat nog niet is aangeboord. En door bepaalde handelingen, o.a. dus het proberen van een magisch zegel samen te stellen, ga je soms, zonder dat je het zelf door hebt, zaken waar u mee bezig bent, overdragen aan het papier. En dat is zeer mooi want zo kan je tot vaststellingen komen, waar je anders waarschijnlijk niet snel zou toe komen.
Dus ik geef u de raad, laat deze ontwikkeling rustig verder gaan maar vooral, stel u open voor de mogelijkheden, die daaraan verbonden zijn. Zeker geen angst hebben om wat duidelijk wordt bij uzelf, dat is heel belangrijk. Want op het ogenblik dat u zich afremt omdat u denkt: ben ik nu juist bezig, of uit onzekerheid of welke andere factor ook gaat u zaken tegenhouden en dat is niet de bedoeling. De bedoeling is in deze tijd  zoveel mogelijk van het potentiaal, dat in u aanwezig is, te kunnen ontwikkelen en er in de toekomst ook mee te werken. Als u het zo probeert, dan zult u zien dat u goede resultaten krijgt.

*Broeder, kan ik daar even verder op inpikken. Zijnde van geen angst te hebben, dat is iets dat mij blokkeert, dat weet ik. Maar hoe kan je dit stilaan afbouwen. Want ik vermoed dat je dat niet op 2 seconden zo maar weg krijgt.

Nee. Je kunt vanuit de suggestie vertrekken: Alles wat mij niet doodt, maakt mij sterker. Het is een stoffelijke suggestie maar die in wezen voor zeer velen zeer goed werkt. Anderzijds kun je voor uzelf een opbouw maken dat al wat u angst aanjaagt, niet uw deel is. U kunt bijvoorbeeld, om deze krachten in u op te wekken, voor u slapen gaat een formulering maken die zegt dat, terwijl u rust, uw geest alles wat u stoffelijk angstig maakt, opkuist, opschort, en dat u ontwaakt met een zeer harmonisch en rustig gevoel. Als u dit verschillende avonden voor het slapengaan voor uzelf herhaalt, dan gaat u daarmee in uw slaap werkelijk een opkuis houden van factoren die, en soms is dit eigen aan het lichaam, u tot angst brengen. Verder kun je in de loop van de dag, wanneer je angst aanvoelt of er is iets dat u belaagt, u heel bewust afschermen. U kunt dit doen door voor uzelf u onmiddellijk in licht te plaatsen, geel licht,  goudgeel licht. U kunt ook uzelf, en dit is weer suggestie maar een zeer goed werkende suggestie, een bepaald signaal aanmeten, dat u toepast op het ogenblik dat u angst voelt opkomen zodat u via dat signaal, wat het ook is, al is het even door uw haar wrijven of al is het gewoon even knippen met uw vingers – maakt niet uit, de keuze is aan u, er zijn duizenden mogelijkheden – maar dat signaal is voor u de sleutel, die de angst tegenhoudt. De angst wordt dan niet uw deel, u voelt zich afgeschermd. Door het signaal bent u ook omgeven in uw gedachtebeeld door goudgeel licht en u staat op dat ogenblik zeer sterk. Dat wil zeggen dat u niet tegen de angst vecht want dat heeft geen zin. Hoe meer u zich afzet tegen angst, hoe sterker de angst in u wordt. Want het afzetten tegen angst geeft energie aan de angst om nog groter en sterker te worden. Maar door u af te sluiten en voor uzelf uit te maken: dit is geen deel van mij, kunt u gewoon elke angstaanval op deze wijze pareren.
Ik weet het, het is misschien enkele dagen oefenen tot u dit onder de knie hebt. Maar eens dat uw lichaam – en ik zeg wel ‘uw lichaam’ – deze signalen herkent, dan is het gewoon zoals andere zaken. Het signaal is er en uw lichaam reageert erop. Want angst is eigenlijk, lichamelijk gezien, niet meer dan een chemische reactie. En door die signalen blokkeert u, zonder dat u daarover nadenkt, deze chemie in uw lichaam waardoor de angst niet kan verdergaan en dat u in een andere sfeer als het ware komt te staan. Dus het is misschien een klein beetje werk maar het loont de moeite om zo angstpatronen op te lossen.

*Als ik daar eventjes iets op bij mag vragen: Het is namelijk zo, zelfs als ik in meditatie ben en ik voel iets, dat die angst zich onmiddellijk ook kenbaar maakt. Ik heb echt, en ik weet dat er iets is, maar die schrik daarvoor.

Omdat u de toelating geeft aan uw lichaam van dit te laten doorkomen. En daarom heb ik u de raad gegeven van enkele suggestieve zaken op te bouwen zodat deze angst er niet door kan komen. Als u zegt: ook in meditatie kan ik dit hebben, terwijl ik mediteer, dan kan ik u nog een kleine hint bijgeven. Wanneer u gaat mediteren, trek dan zeer bewust een beschermende cirkel rondom u. U kunt dat zelfs uitbreiden door rond de cirkel volgens u beschermende godennamen of engelennamen of zo te brengen. U kunt zelfs zo ver gaan dat u drie parallelle cirkels trekt met alle mogelijke voor u afschermende beelden of tekens of namen. Als u dat doet en u gaat dan mediteren, dan hebt u uzelf al de suggestie gegeven: hier kan geen angst binnenkomen; en dan gaat u veel gemakkelijker, ook in meditatie, vrij blijven van deze scheikundige lichamelijke reactie. Want dat is het eigenlijk.  Het is niet een reactie van buitenaf, het is een reactie die inherent is  aan het lichaam en je kunt het lichaam daarop trainen door dus allerlei herkenningspunten op te bouwen, dat het lichaam voor zichzelf besluit: hé, dit is op het ogenblik niet aan de orde.
Het is belangrijk te beseffen dat angst vertrekt vanuit de fysieke reacties van het lichaam. Angst heeft iets ook dat eigen is aan het dierlijk instinct van het menselijke voertuig. Iedereen kent dat, maar daarom is het ook, wanneer u dat beseft, hanteerbaar, kunt u uw eigen chemie van het lichaam zo plaatsen en laten functioneren dat deze angsten niet kunnen opborrelen. Maar het vraagt oefening, zeer bewuste oefening en als u, wat ik u nu hier allemaal verteld heb, u volledig eigen maakt zodat het voor u een tweede werkelijkheid is, die zich onmiddellijk manifesteert op het ogenblik dat er maar ergens een druk zou ontstaan in uw lichaam naar angst toe, dan zult u opmerken dat die druk onmiddellijk afvloeit en dat u zich direct op een harmonisch terrein bevindt.

*Broeder, ik heb een beetje een probleem van energie, in die zin: iemand stelde mij dat zij in een moeilijke positie is terecht gekomen, in een eigenlijk negatieve situatie. Maar, en daar gaat mijn vraag over, zij droeg wel dus voorwerpen, die ingestraald waren op de Wessac, dus een positieve lading. Je gaat ervan uit dat die bescherming voor uzelf geldt maar waarom werkt het dan zo dat je in de negativiteit kunt gaan?

Eerstens moet je opletten, een ingestraald voorwerp is maar gedurende korte tijd zeer actief. Als je dit niet onderhoudt, dan kan, naargelang het voorwerp goud, zilver of iets anders is, dus de kracht die het dan opgeladen heeft, zeer snel achterwege laten. Dat moet je toch beseffen. Anderzijds is het zo dat, wanneer u gaat zeggen: ik heb een ingestraald voorwerp en nu voel ik plots zeer sterke negativiteit, dat het niet noodzakelijk is dat het een aan het ander gekoppeld is. Het zou, het zou, en ik zeg dit voorwaardelijk, kunnen dat wanneer je een positief geladen voorwerp hebt dit, wanneer er in uzelf te sterke negatieve stromingen zijn, dat deze in wisselwerking komen. Dit wil zeggen: het positieve zal hier u duidelijk maken wat er aan de hand is en daardoor kun je opmerken dat, wat eigenlijk u stoort, beter achterwege blijft.
Maar als ik naga wat hier aan de orde is, dan ligt het wel anders. Het heeft niets te maken met de ingestraalde voorwerpen. Het heeft wel te maken met sferen die rondom de persoon aanwezig zijn en waar de persoon in kwestie op inspeelt, met als gevolg dat door er aandacht aan te geven, het opmerkelijk wordt dat wat ogenschijnlijk negatief is, zich als dusdanig ook zo zal manifesteren.
De raad, die ik hier kan geven, is ook hier: scherm u af. Leer omgaan met positieve energie, vertrekkende vanuit een rust en meditatie en een opbouw van een lichtende sfeer rondom u.  Ik denk dat dit voldoende beantwoord is.

Ik wil hier voor iedereen een kleine toegift doen. Wanneer u, hetzij op een Wessac, hetzij op een andere belangrijke bijeenkomst, de mogelijkheid krijgt dat voorwerpen een lading krijgen, ingestraald worden, dan moet u ermee rekening houden dat deze voorwerpen, op het ogenblik van de instraling, hun moleculaire structuur eigenlijk een klein beetje verandert en dat dit naargelang wanneer het goud is, kan dit gedurende langere tijd gehandhaafd worden, maar wanneer het gewone metalen zijn, zal dit zeer korte tijd zijn; wanneer er lood in aanwezig is, zal het bijna niet werkzaam zijn;  voor mineralen kunnen we zeggen dat dit soms gedurende enkele weken kan standhouden, als de persoon in kwestie het ingestraalde voorwerp niet zelf als het ware blijft ondersteunen. Daarmee bedoel ik het volgende: Wanneer u bijvoorbeeld een gouden voorwerp hebt en u laat dit instralen, dan kan u dat gouden voorwerp geladen houden door zelf regelmatig tijdens de meditatie daar heel bewust licht, in dit geval dus energie, aan over te dragen. Omdat het voorwerp op dat ogenblik reeds door de algemene instraling in zijn moleculaire samenstelling anders is – en ik tracht het zo duidelijk mogelijk uit te drukken, misschien voor wetenschappers niet al te wetenschappelijk maar wel begrijpelijk – is zijn zindering of trilling in de moleculaire structuur iets gewijzigd, dan kun je dit door zelf er op in te werken, deze zindering handhaven. Met als gevolg dat er een permanente krachtsoplading aanwezig is, die dan bruikbaar blijft. Wanneer het een gemakkelijk handelbaar voorwerp is, dan kun je dit ook doen tijdens het meditatief gebeuren door het tussen uw handen te nemen, tussen uw handpalmen, zoals u water magnetiseert, en u voor te stellen dat u dus de lichtende lading overdraagt aan dit voorwerp. En effectief, u zult opmerken dat dit voorwerp zijn lading dan gaat verzekeren en dat het steeds langer gaat duren.
Dit kan met velerlei zaken. U kunt zo ook bijvoorbeeld een kracht leggen in een voorwerp, en liefst is het toch altijd ofwel een edelmetaal, halfedelmetaal of een mineraal, een halfedelgesteente, die zijn voor de mens het gemakkelijkste om te laden. U kan hier een lading aan geven en zelfs dit voorwerp doorgeven aan iemand, waarvan u denkt dat deze kracht nodig heeft.
En dan komt er iets moois, en dat wil ik u vanavond als bijgift aanleren. Stel, u hebt iemand een halfedelsteen gegeven, die u geladen hebt om bijvoorbeeld iemand te helpen, gelijk in wat; is het iemand, die examens moet doen of is het  iemand, die iets anders moet doen,  een sollicitatie of gelijk wat, u wilt die daarmee helpen. U hebt een tijgeroog – dat kent iedereen wel,  dat gesteente – geladen. U geeft dat aan die persoon. Die lading zal gedurende zeker minstens 48 uur en misschien langer zijn volle kracht vanuit dat tijgeroog afgeven aan de betrokkene.  Maar wanneer de betrokkene bijvoorbeeld enkele dagen later dit nodig heeft, en u weet dat, dan hebt u de volgende mogelijkheid om te zorgen dat deze lading zijn volle kracht behoudt: U gaat uzelf ontspannen en u gaat u al mediterend concentreren op het tijgeroog, dat u aan deze betrokkene hebt gegeven. En u gaat in deze procedure de voorstelling maken dat u kracht, lichtende kracht, via uw eigen aura opbouwt en uitzendt via uw derde oog naar het tijgeroog, dat u aan deze persoon hebt gegeven en u visualiseert voor uzelf dat u het gesteente sterker en sterker laadt. Dit moet niet zo lang duren, enkele seconden, bij wijze van spreken, dat u geconcentreerd daaraan denkt en dat u de lading overdraagt. Wees ervan verzekerd dat, als u dit op deze juiste wijze doet, dit tijgeroog zeer krachtig zal werken op het ogenblik dat de persoon in kwestie zijn aandacht daaraan geeft, wanneer hij het werk moet volvoeren waarvoor hij het tijgeroog gekregen heeft. Is dit een examen, dan zal de persoon in kwestie heel gemakkelijk zijn examenstof kunnen recapituleren. Is het een sollicitatiegesprek of iets anders, ik zeg maar wat, dan zal de persoon door de geladenheid van het tijgeroog de juiste woorden en de juiste sferen aanvoelen. U kunt zelf via deze manier bepaalde ziekten onder controle houden en zelfs kunt u genezende, zelfgenezende krachten van het lichaam van degene aan wie u het gegeven hebt, oproepen. Er zitten in deze procedure zeer vele mogelijkheden.
Ik vertel dit nu omdat dit een van de kleine onderdeeltjes is, die behoren tot jullie opleiding om met geestelijke krachten te kunnen werken in de komende tijd. Ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt dat ik even ben afgeweken van de vraag.

*Wat stellen de mineralen voor mij voor – auraliet en sugeliet – doorgekregen in meditatie en enkele jaren geleden aangeprezen gekregen van iemand.

Kijk, wanneer bepaalde mineralen bij u op uw weg komen, dan zou ik u de raad geven om deze mineralen trachten aan te voelen. U kunt een mineraal aanvoelen als volgt: U gaat u ontspannen, ook weer hetzelfde als in de vorige procedure, maar nu gaat u het mineraal nemen en u kan het mineraal tegen uw derde oog houden, uw voorhoofdchakra. En u concentreert zich daarop. De gevoelens die u dan krijg, dit kan zijn zeer koud of aangenaam warm, is al een grote selectie. Wanneer u het aanvoelt als zeer koud en misschien zelfs stekend, dan geef ik u de raad het mineraal te laten voor wat het is. Dan is het niet een mineraal dat in uw trillingswereld van pas kan komen. Maar wanneer het mineraal op uw derde oog goed aanvoelt, warm aanvoelt, dan is het een mineraal dat eenzelfde trilling heeft als uw algemene trilling. Ik tracht het simpel te houden. Als je dat vaststelt, dan geef ik u de raad om eerstens het mineraal 48 uur in de zonneschijn te leggen zodat het mineraal door de zon heel goed kan gezuiverd worden. Zo bent u zeker dat alle zaken, die eventueel met het mineraal meegekomen zijn, hierdoor wegvloeien. En dan kan u, nadat het mineraal op deze wijze behandeld is, het tot u nemen en het ook weer tussen uw handen nemen en aanvoelen wat het u vertelt. Dan kan het zijn dat u werkelijk bepaalde beelden doorkrijgt dat het mineraal u wilt vertellen. Hoe sterker de harmonie met het mineraal, hoe meer dat u daarmee zal kunnen bereiken. Dat wil zeggen dat, als u dit wilt gebruiken om bepaalde mensen te helpen of zelfs om zaken voor u te laten ontwikkelen, dit dan tot de mogelijkheden behoort.
Een kleine raad, die ik er u bij kan geven: als het mineraal werkelijk u ligt, dan kun je ook gedurende een tijd het steeds op uw lichaam dragen en gaat u aanvoelen welke krachten en welke mogelijkheden het mineraal voor u inhoudt. Let wel op, wanneer een tweede mineraal in het spel komt, zoals u zegt,  dan moet u wel zien dat beide mineralen ten opzichte van elkaar niet opposiet zijn, dat zij voor elkaar aanvullend zijn. Dat kunt u ook waarnemen. Want wanneer u beide mineralen samenbrengt en het voelt niet meer goed aan, dan moet u ze van elkaar gescheiden houden. Het kan best zijn dat je twee verschillende mineralen hebt, die voor u goed zijn maar wanneer je ze samenbrengt een – en dan ligt het in de opbouw van de trilling, die het naar uw lichaam geeft – een te hoge trilling veroorzaakt, die voor u niet aanvaardbaar is. Dan moet u ze gescheiden houden, moet u ook opletten dat, wanneer u ze niet gebruikt, ze liefst niet samen liggen. Dus ik denk dat ik u zo – en dit geldt voor iedereen, hoor, want ik hou het in deze zo dat iedereen dit kan experimenteren met mineralen – maar op deze wijze hebt u het juiste antwoord op wat u gevraagd hebt en kan ieder lid van de groep ook voor zichzelf uitmaken wat voor hem of voor haar het meeste aan te raden is.

*Broeder, ik ervaar veel hulp vanuit de geest als ik anderen wil helpen. Maar als ik zelf met spanningen, problemen zit, wordt dit moeilijker. Als ik dan mediteer, krijg ik altijd door: veranderen, dat ik zelf moet veranderen. Vorige les is gezegd dat we ons karakter niet kunnen veranderen maar ik ervaar toch, telkens als ik die boodschap krijg en ik verander mijn instelling, dat dit altijd, dat dit de goede weg op gaat. Klopt dat?

Ja. Ik wil eerst een opmerking maken. In de vorige les is er gezegd: u kan een karakter van een mens niet wijzigen. Dit klopt 100%. De basisgegevens van een menselijk karakter zijn vastgelegd in de cellen, in de genetica van het stoffelijke voertuig. Wil dit zeggen dat een mens totaal onveranderlijk is? Nee. Maar zijn  karakter blijft wel.  U kunt een karakter bijschaven. U kunt, wanneer u uw karakter goed kent, regelmatig hier of daar een kleine bijsturing doen. Maar het is effectief zo dat u de basis van uw karakter niet kunt wijzigen. Zo goed dat je een hoofd hebt,  dat je dat er niet kunt afvijzen en een ander hoofd opvijzen. Is misschien ludiek, maar het zal duidelijk zijn. U kunt wel aan uw hoofd kleine wijzigingen aanbrengen. U kunt een ander kapsel nemen. U kunt bij wijze van spreken uw gelaat een beetje in een ander mimiek brengen enz. Maar u kunt niet zeggen: ik ben met dat hoofd niet tevreden, ik haal het eraf, ik zet er een ander op. In deze moderne tijd kan men veel, men kan een neuscorrectie doen, men kan zijn ogen laten veranderen maar het blijft uw hoofd. En zo is het ook met een karakter. Een karakter blijft, maar u kunt dit bijschaven.
Wanneer u nu zegt: wanneer ik voor mezelf iets wil doen, dan voelt dit niet zo aan zoals ik het zou voor een ander enz. Dan moet u even nagaan wat de essentie is van wat u voor uzelf wenst te doen. En als u die analyse maakt, zult u waarschijnlijk vaststellen dat u in de grond wat u wenst, eigenlijk niet wenst. Oh, nu wordt het ingewikkeld. Maar dit is dikwijls zo. Er zijn veel zaken, die een mens denkt te wensen omdat de beïnvloeding rondom hem of haar zo is dat je een idee gaat opbouwen: eigenlijk zou het zo moeten zijn. Maar in de kern van uw wezen, en zeker wat uw geestelijk wezen aangaat, voelt dit niet zo. En dan krijg je een spanning. Een spanning, die dan zich uit met: verdraaid, ik probeer dat en ik voel er mij niet goed bij. Dat wil zeggen dat u, dat herkennende, gewoon uzelf moet gaan afvragen: wat is er nu voor mij het meest harmonische? Ik zou u de raad geven om ook hier weer eerst tot rust te komen, want dit is voor de moderne mens een zeer belangrijke factor. U denkt te snel: ik ben in rust; maar in vele gevallen zit daar nog een enorme gejaagdheid in u en rondom u. Dus tracht eerst in rust te komen. Verder, gezien we toch de magische toer opgaan, trek rondom u effectief heel bewust een magische cirkel. Breng daar eventueel ook weer namen aan die voor u belangrijk zijn, godennamen, engelennamen, maakt niet uit, hetgeen waar u zich mee in harmonie voelt.  Trek u binnen dit geheel terug, omkader u  – en als u het aandurft, want het is niet evident –  zet uzelf in wit licht. Durft u dat niet aan, er zijn geen potten aan gebroken,  dan probeert u met goudgeel licht. Het zal alleen iets langer duren. Maar wanneer u het aandurft van u in wit licht te zetten, zult u opmerken waar de spanningsvelden ontstaan, waar het is dat de kortsluiting tussen wat u stoffelijk denkt en wat u geestelijk eigenlijk wilt ervaren, is. En dan kunt u dat binnen die ervaring harmoniseren en zelfs in vele gevallen tot een voor u zeer aanvaardbare oplossing komen.
Als u daar in die procedure voor uzelf deze oplossing, deze harmonie ontdekt, dan bevestigt die u, bevestigt u ze voor uzelf, voordat u heel bewust dan terug de magische cirkel opent en eruit stapt.  Het grote voordeel van deze procedure gaat zijn dat u, fysiek, een stempel hebt gedrukt en dat u, geestelijk, een openheid hebt gemaakt naar nieuwere zaken. Dat wil zeggen, wanneer u de volgende maal voor uzelf iets gaat aanvangen, dat u veel gemakkelijker nu naar de juiste harmonieën komt waardoor het probleem van het niet goed aanvoelen zal ondervangen worden.
Ook dit weer vraagt oefening. Het is niet zo, lieve mensen, dat deze zaken – ze zijn snel verteld, ze zijn gemakkelijk uitgelegd – dat het zo is dat je dit onder de knie krijgt. Neem gerust van mij aan, dit vraagt oefening; maar ik kan jullie garanderen, want ik heb het in de tijd in de stof ook allemaal geëxperimenteerd: als je de moed hebt om u ervoor in te zetten,  gaat u ook hier de resultaten ervaren. Werken doet het, maar u moet er u voor inzetten en het moet als het ware, u hebt hier vroeger genoeg over de tweede werkelijkheid al gehoord, het moet als het ware voor u een tweede werkelijkheid zijn, waar u zich in kan bewegen, waar u mee kunt werken, die dan zich overzet in het dagdagelijkse, uw eerste werkelijkheid, als een eerste werkelijkheid.

*Ik heb inmiddels gehoord dat ik beter niet iets onderneem om de geest uit te sturen en op pad te sturen, ook al doe ik het niet dagelijks. Omdat ik nu van binnen zo onrustig ben. Klopt dit?

Wanneer u  onrustig bent, dan is de eerste vereiste om te trachten in evenwicht te komen, trachten de onrust te laten afvloeien. Wanneer u onrustig bent en u gaat proberen geestelijk te werken, en zeker wanneer u gaat proberen iets geestelijk uit te sturen, dan mag u niet vergeten dat die onrust, die in u heerst, als flikkerlichten in de sferen kenbaar zijn waardoor zeer veel zaken, die u eigenlijk niet wenst, aangetrokken worden. Zo goed als iemand, die angst heeft, iets gaat uitsturen; dat is hetzelfde. Die trekt ook dit aan. Daarom nogmaals, en ik hoop dat u mij niet vervelend vindt maar nogmaals, lieve mensen, als je geestelijk wilt werken, als je magisch wilt werken, alstublieft, zoek de mogelijkheid om tot rust te komen, tot ontspanning, tot in harmonie zijnde met de aarde rondom u, om het zo te zeggen. Als je dat vindt, en dat zal voor velen misschien, zeker in de eerste fase, zijn dat je via meditatie in een sfeer komt, dat je plots niet meer beseft dat je zit te mediteren, dat je met iets bezig bent, dat je ineens weg bent. Maar het is juist op dat cruciale punt dat je kunt krijgen, het weg zijn als het ware van dat stoffelijk verankerd zijn, dat je dan kunt komen tot een volledige ontspanning en dat je vanuit die toestand – en daar speelt dan het hersenwerk eigenlijk geen rol, wel uw geest – de mogelijkheid hebt om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
En u zal opmerken, bv. stel dat u  iemand wenst te helpen. Iemand heeft uw hulp gevraagd in een probleem. U trekt zich terug in meditatie. U vertrekt met het idee: deze meditatie ga ik gebruiken om deze mens, die mij hulp gevraagd heeft, te helpen. En u bent bezig, en zoals bij iedereen, zelfs in meditatie, van het een naar het ander springen en op bepaald moment gaat u echt weg zijn, om het zo te zeggen. Een kort ogenblik daarna, volgens u, bent u daar terug. Wanneer u echter op uw klok kijkt, ziet u dat u ongeveer 20 minuten, een halfuur weg bent geweest, dat u niet weet wat het was. U had het idee dat u even weg was. Maar u bent redelijk lang weg geweest. En dan mediteert u verder. U bouwt de boel af en het is gedaan.  Wees ervan overtuigd, als je dit hebt meegemaakt, dat het probleem, dat gesteld was waar u wou helpen, dat dit zijn hulp heeft gekregen. Dat u enkele dagen later hoort van degene, die uw hulp gevraagd heeft,  dat het goed verlopen is en dat alles in orde is.
Wat gebeurt er? Heel simpel, u gaat stoffelijk in  gedachte met wat u gevraagd is, in meditatie. U slaagt er in  om – en dat is meestal niet met opzet want het is gewoon omdat u met die procedure bezig bent – de zaken los te laten en eigenlijk in een harmonie te komen tussen uw stoffelijk functioneren en uw geestelijk zijn en uw fijnstoffelijke. Dus het ganse pakket komt eigenlijk op dat moment op één lijn. Eén trillingsniveau of hoe het u wilt voorstellen. Vanuit dat gegeven is er een wisselwerking: uw geest krijgt de mogelijkheid om de vraag tot hulp over te brengen via zijn kanalen, zijn mogelijkheden om zo de werking, die u niet kent en die u ook niet hoeft te kennen, want u kunt niet inschatten in de stof wat het juist is. Maar uw geest heeft wel een overzicht en gaat via deze procedure de juiste handelingen trachten te laten voltrekken. En wanneer de andere persoon ook maar enigszins in u gelooft, in u vertrouwt, zal die dat aanvoelen en gaat daarmee aan de slag of gebeurt het in de omgeving, maakt allemaal niet uit, maar het voltrekt zich. Maar het is vertrokken vanuit het moment, dat u er niet meer stoffelijk bewust mee bezig was. Dat is eigenlijk de sleutel. Zolang u in meditatie zit te denken: ik moet haar helpen, ik moet dit, ik moet dat, dan zal het niet lukken. Op het moment, dat u begint en u zegt: deze meditatie is daarvoor en u gaat gewoon verder, u laat het los,  en u komt op het punt van de volledige harmonie, voor u eigenlijk een soort blinde vlek na het mediteren, dan krijgt u de mogelijkheid dat u hebt overgebracht wat noodzakelijk was, en resultaten. Daarom is het ook zo belangrijk dat u, wanneer u zaken wilt doen, geestelijk of magisch, geen onrust kent, geen angst kent, maar alleen een zekerheid, een harmonie, van: het zal zich voltrekken zoals het zich moet voltrekken.

*Nog een klein vraagje broeder, ik werk veel met die oefening van het blauw licht. Dat blauwe licht is ook terug gekomen in bepaalde meditaties. Het werkt voor evenwichten en harmonie. Maar heeft het nog een andere werking?

O ja. Kijk, het blauwe licht is vooral het licht dat, wanneer het de mens omvat en kan doordringen, een enorm versnelde geestelijke ontwikkeling gaat veroorzaken. Wanneer je met blauw licht kunt omgaan en het u niet verstikt maar wel de vrijheid geeft van denken en de mogelijkheid van daarnaar te handelen, dan zal o.a. bijvoorbeeld het intuïtief aanvoelen zeer sterk naar voor komen. Dat wil zeggen, u wordt geconfronteerd met een probleem van iemand en in plaats van dat volgens de logica er een antwoord komt, gaat het intuïtieve aanvoelen zeer sterk zijn en zal het antwoord vertrekken vanuit hetgeen wat overschouwd wordt. Geestelijk. Dat is een van de kenmerken van blauw licht. En dat, wanneer het met regelmaat gebruikt wordt, ga je dit steeds sterker opbouwen. Dit heeft voordelen, dit heeft nadelen. Een voordeel is voor uzelf dat u heel sterk gaat aanvoelen wat iemand in werkelijkheid denkt of naar voor brengt of wat er rondom u in de wereld gebeurt. Anderzijds heeft dat een nadeel dat je door zaken waar te nemen, eigenlijk ja, in de stof teveel zaken kent, die je in wezen beter niet zou kennen. Dus je moet daar zeer subtiel mee kunnen omgaan. Het is hetzelfde een beetje als spontane helderziendheid. Vele mensen denken: spontane helderziendheid, ik wenste dat ik dat kon. Maar ik kan u garanderen, wie dit meemaakt en dat aangeboren mee heeft gekregen, dat dit niet altijd zo happy is om direct aan te voelen wat er gedacht wordt rondom u en zeker niet wat er gedacht wordt over u. In vele gevallen kun je dat best missen. Als je ergens binnenkomt en je voelt gewoon dat ze denken: au, is die daar weer. Ja, dan weet je al hoe laat dat het is. Dus het is niet altijd een gave, die met beide armen moet omsloten worden.
Hetzelfde is wanneer je met blauw licht werkt. Wanneer je met blauw licht werkt, ga je, en dit vooral op geestelijk terrein, zeer veel zaken ontdekken, zeer veel zaken zien in een juiste context. Maar dat wil ook zeggen dat je meer en meer vaststelt dat heel veel zaken, die voor u als normaal waren, als aanvaardbaar waren, plots blijken gestoeld te zijn op basissen, die u eigenlijk niet accepteert, die u eigenlijk moeilijk kan aanvaarden. En dit kan, hoe sterker de gevoeligheid wordt, soms een handicap zijn. Daarom is het best dat u, wanneer u met deze zaken wenst te werken, dit zeer afgelijnd doet en voor uzelf zegt: oké, op dat moment wil ik daarmee omgaan maar daar stopt het dan. En dat u niet permanent met dat blauwe licht werkt. Dat u dan een keer ook probeert met goudgeel licht te werken enz. Want het is heel mooi uw intuïtie tot het uiterste te ontwikkelen, u kunt daar zeer prachtige resultaten mee halen, maar vergeet niet dat het u als mens steeds verder alleen zal zetten omdat voor velen het moeilijk aanvaardbaar is dat door uw gevoeligheid, die u ermee ontwikkelt, steeds weer weet wat er werkelijk aan de orde is.
U leeft in een maatschappij en een maatschappij, u weet dat allemaal, lieve mensen, die opgebouwd is achter maskers, achter façades. En blauw licht geeft de mogelijkheid om via spiritueel aanvoelen deze kijk achter die maskers te hebben en dat is meestal niet zo prachtig. Als ik dit vertel, doet mij dat altijd denken aan Venetië in mijn tijd. U weet, in Venetië, daar droegen ze ook altijd maskers. Omdat men niet wou gezien zijn, zogezegd. Want het masker had een zeer grote belangrijkheid. Heden ten dage is dit naar een carnavalesk gebeuren gebracht maar in het verleden had dat vele andere waarden. Men mocht niet de werkelijkheid zien. En dat was in Venetië werkelijk iets, dat aan de orde was. Venetië in mijn tijd was een enorm ontwikkelde stad en al wat je wou, maar men droeg effectief de maskers om de waarheid, als het ware, te verbloemen. En dan, ja, ga je, als je met blauw licht veel werkt, steeds meer die maskers afrukken.
Sorry, ik ben een beetje aan het uitlopen, maar al wat ik hier nu al vanavond gezegd heb, is voor iedereen belangrijk. Iedereen kan daarmee aan de slag. Ieder van jullie, aanwezigen, kan ook met blauw licht trachten om te gaan. De ene zal dit al wat sterker hebben dan de andere. En als je wilt weten wie het sterkste ermee kan zijn? Wel, degene die in zich vooral de aarde-typologie hebben.

*Ik heb nog een aanvullende vraag over dat blauw licht. Dan hebben we die bol opgebouwd en het blauw licht kun je zelf uit de kosmos trekken . Je hebt behandeld. En dan zit ik met die blauwe bol. En ik weet steeds niet wat ik met die blauwe bol moet doen. Dus, ik eet hem maar op.

U kunt dit natuurlijk doen maar u moet wel opletten dat u geen blauwe indigestie krijgt want dan gaat u behoren tot het ras van Peyo, of hoe heten die smurfjes weer? Maar ik zou het volgende zeggen: Wanneer u zoiets hebt – en dit geldt niet alleen voor een blauwe bol,  dit kan even goed voor een groene bol of iets anders werkzaam zijn – wanneer je iets opbouwt en u zegt dat u er niet direct bij kan, wel geef het, laat het gewoon  in de aarde afvloeien. Stel u gewoon voor dat u dit geeft aan de aarde. Dat dit visueel eigenlijk, in uw beeldvorming in de aarde opgenomen wordt.  De aarde zal u er dankbaar voor zijn. En u gaat daar weinig of geen last van hebben.
U mag het volgende niet vergeten: Uw stoffelijk voertuig is een deel van deze planeet. De geest niet. De geest gebruikt dit deel van de planeet als werktuig. Maar op het ogenblik dat dat stoffelijk voertuig bepaalde zaken opbouwt, kan het ook dit laten afvloeien naar zijn bron. En de bron van dat stoffelijke voertuig is deze aarde. Dat moet u goed beseffen. U bent deel van die aarde, onafscheidelijk. U bent daaruit ontsproten en u gaat uiteindelijk als lichaam terug deel worden van die aarde, al dan niet verast of ontbonden, maakt niet uit, maar je komt terug in dat geheel. Dus u hebt ook tijdens uw leven, als stoffelijk voertuig, de kans om alles wat u kwijt wenst, terug te geven aan de aarde. En doe dat met een gevoel van dankbaarheid, dan gaat u een grote harmonie opbouwen met alles wat de aarde rondom u heeft gecreëerd. En u zal opmerken dat u daarmee serieuze resultaten kan boeken.

*Ik heb een probleem met zelfvertrouwen. Dat was nooit zo heel geweldig, maar het is de laatste tijd helemaal niets meer. Alsof ik gestript ben.

Dat is prachtig. Want als u alles  aan zelfvertrouwen kwijt bent, dan kunt u van nul alles opnieuw opbouwen. Nu moet u eens voor uzelf nagaan: Waarom heb ik eigenlijk geen zelfvertrouwen meer? Omdat heel veel zaken in uw leven anders uitdraaien dan dat u in uw oude denken had verwacht dat zij zouden verlopen. En dat is dikwijls bij mensen zo. Je hebt een bepaald stoffelijk denkpatroon en daar wenst uw voertuig aan te beantwoorden. Maar u bent in een geestelijke ontwikkeling op het ogenblik. En uw geest heeft niet dezelfde behoeften, niet dezelfde ideeën als dat stoffelijk voertuig. Ook hier krijg je, zoals de mogelijkheden-dame hier, dat je door uw ontwikkeling, die de laatste jaren in versneld tempo gaat, dat je ziet dat zaken, waar je vroeger zeker van was in de stof, dat deze belangen niet zo zeker zijn als dat je dacht.  Maar daar tegenover staat, wanneer je uw ontwikkeling verder laat doorlopen, dat langzaam maar zeker via uw geestelijk denken je steeds meer gaat geconfronteerd worden met geestelijke zekerheden. Geestelijke zekerheden, die voor u sterker zijn en meer werkbaar dan al dat oude, dat in de stof aanwezig was. En als u nu zegt hier dat u zich stoffelijk gestript voelt, dan zeg ik: dat is een heel goede zaak.  Want dan geeft u  uw eigen geestelijke ontwikkeling de mogelijkheid om werkelijk dat stoffelijk voertuig opnieuw te kneden, nieuwe mogelijkheden te geven. En wanneer u daar aandacht aan geeft, wanneer u daaraan verder werkt, dan zal u zien dat u op redelijk korte tijd een totaal nieuwe zekerheid zal opbouwen. Maar een zekerheid, die blijvend is. Ook wanneer u deze aarde verlaat. Stoffelijke zekerheden, die moet u achterlaten. Die neemt u niet mee.  Maar de geestelijke zekerheden, die u kunt opbouwen tijdens dit  stoffelijk bestaan, die zijn waardevol, die gaan mee wanneer u naar onze zijde komt; die gaan mee wanneer u verder in ontwikkeling gaat. Dus je moet dat niet zo erg vinden, dat u stoffelijk gestript bent.

Dat waren een hoop vragen, nietwaar.  Ik zou voorstellen dat ik hier deze bijeenkomst afrond. Ik vraag jullie heel goed na te denken over alles wat ik u hier vanavond als antwoord gegeven heb op uw vragen. Let op, de vragen zijn door een lid van de groep gesteld maar de antwoorden zijn steeds zo geformuleerd dat ze voor iedereen van jullie bruikbaar zijn en geldig zijn.
Verder wens ik er uw aandacht op te trekken dat hetgeen ik gezegd heb voor het magische opbouwen, dat dit door iedereen liefst zou ingeoefend worden en liefst mee zou gewerkt worden. Hoe meer dat je met deze zaken omgaat, hoe beter de wisselwerkingen tussen jullie en de geest kunnen worden, ook hoe gevoeliger je allemaal gaat worden; niet alleen voor jullie eigen geest maar ook, en dat is niet onbelangrijk, voor de entiteiten rondom u, die ook met u begaan zijn. Zo ga je langzaam maar zeker ook een veel grotere kennis en gevoeligheid kunnen opbouwen.
De kwestie is: geloof erin en werk ermee. Het geestelijke, waarmee je bezig bent, lieve mensen, moet voor jullie eigenlijk normaal worden. Het denken via een tweede werkelijkheid moet eigenlijk voor jullie een normale werkelijkheid worden. Daarmee wil ik zeggen dat je probeert, ieder van u, het negatief denken dat op het ogenblik overal aan bod is en overal heerst, buiten te houden. Er niet in mee te gaan. Al is dat negatief denken nog maar over het weer. Iedereen loopt te denken: het is geen zomer. Het is slecht. Het regent. Het is nat. Laat dit. Zie wanneer de zon schijnt, de zon. Zelfs al is dat maar ene minuut op 24 uur. Zelfs al besef je dat ze achter de wolken zit. Want je ziet het ganse plaatje nooit. Dat je nu in zulke atmosferische toestand zit, wees er blij voor. Want had je deze toestand nu hier niet gehad, dan was atmosferisch gezien de situatie voor zeer velen in deze gebieden totaal onhoudbaar geworden. U kunt dat niet overzien. U kunt dat niet inschatten. Maar neem van mij aan dat het elementaal water jullie deze maanden voor heel veel heeft behoed. En als je dat zo kunt aanvoelen en je kunt dan zelfs vanuit uw wezen daar nog een dankbaarheid voor voelen, dat je dankzij deze situatie beschermd bent geworden, dan kom je tot een veel grotere harmonie; dan kom je tot een harmonie, niet alleen met de aarde maar ook met zijn werktuigen, en in dit geval vooral met het water en de wind. Deze elementalen zijn dan voor u eigenlijk compagnons de route met als gevolg dat u daar, positief op ingesteld zijnde, dat u daar nog gezondheidsvoordelen kan uithalen voor uw stoffelijk voertuig. En dan kunt u denken: ik heb de zon maar even gezien maar dat is geen ramp.  Maar wanneer u meegaat met het algemeen denken van: het is toch erg en het is een ramp,  dan trekt u ook dit aan. En dat moet u vermijden.
Dit was als afsluiter een praktisch voorbeeld, waar u misschien ook nog over kunt denken.

Deel 2

Ik heb opgemerkt dat men in het eerste deel een grote taak van mij al heeft afgenomen. Mag ik u dan vragen of er nog mensen zijn, die er iets aan toe te voegen hebben?

*Ik heb nog één vraag. Ik sta regelmatig ’s ochtends tegen een boom aan en ik heb de indruk dat ik de afgelopen week een woord hoorde. De eerste keer was dat het woord water, dat ik voelde, en de tweede keer was het het woord liefde. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Is dat misschien een soort begin van een conversatie?

Dit kan een begin van een conversatie zijn. Maar wanneer u zegt: ik sta tegen een boom en ik krijg dus de beelden water en liefde door, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u daar een waarneming doet, die te maken heeft met de omstandigheden, die in dat gebied aanwezig zijn. Ik geef u de raad u gewoon daar even verder op in te stellen zonder heel bewust te gaan concentreren van: wat komt er nog? maar gewoon u open te stellen bij die beelden. En dan zult u er waarschijnlijk nog enkele andere zaken bij krijgen, die dan het plaatje vervolledigen. Als ik het zo kan aflezen, dan zou ik zeggen dat het vooral te maken heeft met  een gebrek aan solidariteit in uw omgeving, een gebrek aan samenwerking enz., het niet doorvloeien van de mogelijkheden, die aanwezig zijn. Dit is een vertaling, die ik aflees van de omgeving. Misschien dat u dat beter begrijpt.

Ik kan het nu in elk geval niet plaatsen. Ik zal er over nadenken.

U moet het wel zien in de totaliteit van uw omgeving, dat wil zeggen: het ganse geheel rondom u, uw ganse maatschappij rondom u. Niet beperken tot enige mensen rondom u maar de ganse maatschappij rondom u. En als u dat doet, dan zult u wel opmerken dat wat ik nu aflees, zeer dicht bij de harde realiteit komt.

Men heeft u reeds verschillende zaken bijgebracht wat de wisselwerkingen aangaat tussen de geest en het stoffelijk voertuig. Er zijn, wat die wisselwerkingen betreft, nog ontzettend veel mogelijkheden en zeer veel mogelijkheden gaan zelfs verder dan dat u zich in uw stoutste dromen kan voorstellen. Want een mens beperkt zich teveel in zijn stoffelijke mogelijkheden door overal grenzen te zien, beperkingen te zien en niet verder te durven denken dan algemeen wordt aanvaard.
De broeder in het eerste gedeelte heeft jullie een mogelijkheid geven om via jullie derde oog energie, kracht, harmonie over te dragen op een voorwerp en dit zo aan iemand anders te bezorgen, die er dus mee kan werken en resultaten mee kan boeken. Maar wat jullie nogal eens dikwijls vergeten, is dat dit omgekeerd ook zo kan werken. En daar ga ik het vanavond kort even met jullie over hebben. Ik ga het niet te lang meer trekken want anders wordt het voor jullie te zwaar. Maar het gebruik van jullie derde oog heeft zeer vele mogelijkheden. Wanneer je bijvoorbeeld, en ik blijf even in die halfedelstenenwereld, gebruik maakt van een bepaalde halfedelsteen en u plaatst dat op uw derde oog en u voelt daarvan een bepaalde werkzaamheid, dan kan dat betekenen dat dit voor uw stoffelijk lichaam een mogelijkheid is om een betere werking, een grote harmonie in uw fysiek gegeven te brengen. Velen die hier aanwezig zijn, zijn gevoelig voor bergkristal. Misschien weet u dat zelf niet maar de meesten onder u zijn daar heel gevoelig aan. Bergkristal kan uw harmonie in uw lichaam vergroten. En hoe doe je dat? Je gaat eerst na of dat de kristal, die u hebt, u iets zegt. U kunt dit effectief via u derde oog detecteren. Dat wil zeggen, u neemt een kristal en u houdt die voor uw derde oog. U moet deze echt niet tegen uw voorhoofd drukken, hoor. U kunt die gewoon zo voor u houden. U sluit uw twee andere ogen liefst. Als u dan aanvoelt dat dit voor u goed doet, dat dit een warmte geeft als het ware, een goed gevoelen, dan weet u dat die kristal voor u werkzaam is. Als u nu voor uzelf de kracht van deze kristal wenst op te nemen, dan kan u deze kristal ter hoogte van uw hartchakra houden. En als u nu vraagt waar  uw hartchakra juist zit, wel heel simpel:  een beetje ter hoogte van uw hart, voor de meesten redelijk dicht bij het borstbeen en vooral ter hoogte van het zwaardvorming aanhangsel van het borstbeen, langs de zijde van het hart. Maar als u in die zone, de hartzone zelf, deze kristal houdt en u stelt u erop in, dan kunt u de harmoniserende kracht van deze kristal opnemen via uw hartchakra, via uw aura naar uw ganse cellensysteem. Dit gaat een prikkel geven op uw zenuwstelsel, in die mate dat uw zenuwstelsel daarin een harmoniserend effect vindt. Dit harmoniserend effect is dan rustgevend. En zo geef ik u een kleine mogelijkheid van hoe u via een gewoon halfedelgesteente een positieve inwerking kunt hebben op uw eigen systeem dat veel gunstiger is dan eender welk kalmeermiddel, dat u in de apotheek gaat halen. Maar u moet het gewoon op de juiste wijze aanwenden.
U kunt op deze wijze nog met andere zaken resultaten boeken. U kunt bijvoorbeeld, wanneer er een stoorveld in uw fysieke lichaam is, dit stoorveld neutraliseren door op ongeveer eenzelfde wijze te werken met bijvoorbeeld rozenkwarts. Maar dan plaatst u deze rozenkwarts niet op uw hartchakra maar wel op uw plexus solaris. En ook hier weer kun je een krachtige overdracht hebben, die bijvoorbeeld infecties enz. gaat tegengaan, die zelfs door de harmoniserende werking bepaalde ontstekingen gaat oplossen, langzaam maar zeker. En u hoeft geen uren deze rozenkwarts op uw zonnevlecht te houden. Wanneer u dat enkele minuten doet en dit voelt goed aan, dan hebt u al een zeer sterke overdracht.
Dit zijn zaken, die vroeger zeer gekend waren en die nu in uw moderne wereld totaal onder het stof bedekt zijn geworden. Nochtans zijn ze zeer werkzaam. Want u mag niet vergeten dat mineralen, halfedelgesteenten, zelfs edelgesteenten maar ook edelmetalen,  hun eigen trilling hebben, hun eigen frequentie. Zij komen allen van dezelfde bron als dat u komt: uit deze aarde. En zij werken ook op elkaar in. Uzelf bent een deel van deze aarde en wanneer u via harmonieën zaken in evenwicht kunt trekken, dan kunt u zo voor uzelf medicatie hebben, die via het fijnstoffelijke en via een trillingsniveau, dat op zulk gebied ligt dat u als stofmens met uw technische metingen weinig of niet kan vaststellen; maar wie in radiëthesie een beetje onderlegd zijn, kunnen dit wel, want die hebben een veel scherper meettoestel dan eender welk technisch meettoestel. Op deze wijze kan u voor uzelf aardig wat bereiken.
Ik geef jullie de raad om voor uzelf een beetje te gaan experimenteren. Voor uzelf trachten uit te zoeken: wat is voor mij het meest geschikt? U kunt dit doen met steeds te vertrekken vanuit uw derde oog. Als u een kristal, maar zelfs een plant, voor uw derde oog houdt en ze voelt goed aan, dan is ze voor u werkzaam. Uw derde oog is als het ware een soort analysemogelijkheid van wat via uw aura en via de trillingsverhoudingen van alles wat bestaat, kan overgebracht worden. Aan de hand van dat gaat u ook heel snel kunnen vaststellen of wat door uw derde oog erkend wordt als goed voor u, via welke weg het best kan binnengebracht worden. Ik geef u de raad: probeer even of het via uw keelkopchakra gaat, of het via uw miltchakra gaat.
Meestal ga je, wanneer je via uw derde oog detecteert of iets voor u geschikt is, daarbij ook wel aanvoelen langs welke weg het het meest werkzaam is. Stel u voor, u neemt bvb. duizendblad. Dit is een gekend medicinaal kruid. U kunt dit ook in de lexiconen van medicinale kruiden terugvinden, want het is een kruid dat hier overal groeit. U neemt daarvan een deeltje, u houdt dit voor uw derde oog. U stelt vast dat dat voor u zeer geschikt is. Dan is de vraag: wat ga ik ermee doen? U kunt dit natuurlijk via thee en allerlei andere zaken consumeren maar dat is niet aan de orde vanavond. Aan de orde is: hoe kan ik de kracht van dit kruid overbrengen via mijn aura naar mijn fysieke lichaam om zo er een zeer goed effect uit te halen? Wel eerstens kan het zijn dat wanneer u dit voor uw derde oog houdt, dat u het idee krijgt van ‘lever’. Dan gaat u dit kruid voor uw miltchakra houden, want die is met de lever en alles verbonden. Dan gaat u zien dat u daar de sterkste werking krijgt. Maar voor hetzelfde geld kan het zijn dat de stuitchakra of de darmen naar voor komen. Dan gaat u het daar plaatsen. Op het ogenblik dat u deze gevoeligheden volgt, zult u langzaam maar zeker kunnen ervaren dat zeer vele zaken in wisselwerking staan met u, zonder dat u daar vroeger ooit erg in hebt gehad.
U staat er misschien niet bij stil, maar u moet eens gewoon in uw eigen leefomgeving gaan kijken wat u als mens voor u in uw omgeving hebt gebracht qua mineralen, qua planten, noem maar op, dat u typisch uzelf hebt binnen gebracht. Dan zult u dikwijls opmerken dat er veel zaken zijn die, zonder dat je het wist, met u in harmonie waren. En dat u onbewust daarna gegeven hebt. Sommige mensen verzamelen kristallen, anderen verzamelen kruiden, soms zeggen ze: ja, het is voor in het eten, of voor in de keuken. Maar waarom juist die en geen ander? Anderen verzamelen weer misschien houtsoorten. En er zijn er misschien die diamanten verzamelen. Maar dat is iets anders. Maar goed. Zelfs een diamant kan in sommige gevallen zeer sterk inwerken. Ik wil maar zeggen, wanneer je voor uzelf eens nagaat wat u zo in uw omgeving hebt samengebracht, dan kunt u zich een beeld vormen van wat er met u in stoffelijke harmonie is. En dan kunt u rustig voor uzelf nagaan welke inwerking, welke wisselwerking dit voor u heeft. En dit gaat zeer ver.
Hier zijn nogal wat dames aanwezig. Dames, waarom kiezen jullie een parfum? Hebben jullie er ooit bij stilgestaan waarom de ene dame dat kiest en de andere dame dat? Ook hier zitten vluchtige stoffen in die, wanneer je ze gebruikt, een inwerking hebben. En dan kunt u denken: ja, maar het is voor dit of het is voor dat. Juist. U mag dat denken. Maar dikwijls vergeet u hoe sterk die zaken op u inwerken. En er zijn aardig wat fabrikanten van deze geurtjes, die weten hoe ze daarmee moeten omgaan om mensen aan te trekken, het te kopen. Eens ze de geur geroken hebben, zijn ze als het ware eraan verbonden. Ook hier krijg je dat via de eigenlijk minieme dosis van bepaalde oliën die daarin aanwezig zijn, van bepaalde geurstoffen – want het is minimaal, u zou bijna zeggen: het is homeopathisch, maar zo ver moeten we het niet drijven – maar de overdracht via uw aura, via alle mogelijke trillingsverhoudingen is dat u dit in uw lichaam opneemt en dat dit een prikkel geeft; sommige zeer positief, andere misschien nogal eens negatief. Maar u neemt het tot u en u bent er bij wijze van spreken gelukkig mee. Soms beseft u zelf niet welke prikkel hormonen op uw lichaam hebben. Maar dat zijn allemaal zaken waar u in de komende tijd meer mee moet bij gaan stilstaan, meer moet over gaan nadenken en voor uzelf uitzoeken: waarom? En als u dat langzaam maar zeker allemaal doet, dan gaat u ontdekken welke wisselwerkingen er bestaan tussen u en veel zaken, die op de aarde voorkomen. Maar ook krijg je mogelijkheden om uw eigen fysieke lichaam veel beter in evenwicht te houden, veel beter, sterker te houden, gezonder te houden, harmonischer te houden dan wanneer u dat allemaal niet kent of niet weet. Want op het ogenblik dat u door hebt waarom uw lichaam op iets reageert, kunt u er ook naar handelen, kunt u er ook mee omgaan.

Ik ga het hierbij laten. Ik ga het aan jullie overlaten zelf wat meer te gaan uitzoeken hoe iets een wisselwerking op u heeft. Er is eigenlijk niets stoffelijks op deze aarde, dat niet een interactie kent met uw lichaam. Dat is veel te weinig gekend, maar toch is het zo. En heus, het zijn niet alleen maar kruiden en mineralen of edele metalen; zelfs kleding en alles heeft een invloed. Nu moet u niet daar als een geobsedeerde mee gaan bezig zijn, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u meer en meer gaat stilstaan bij alles, wat rondom u is. Dat u meer en meer aandacht gaat geven aan het deel-zijn van dat geheel, dat ‘de aarde’ heet. En als u dat doet in deze tijd, dan gaat u aardig wat kunnen voorkomen. Dan gaat u tot inzichten komen, die u anders nooit zou kunnen bereiken. En de wisselwerking dan tussen een voertuig, dat dat kan ervaren, en uw geest kan dan naar een optimaal gebeuren komen.

Ik ga het hier rustig bij laten. U hebt stof genoeg om in de komende weken te knauwen en na te denken en u kunt gerust gaan experimenteren. En als u van iets niet zeker bent, u weet, u kunt aan ons altijd denken, u kunt altijd een antwoord vragen; en als wij enigszins de mogelijkheid hebben, inspireren we wel om u verder te helpen, dat weet u. U staat er nooit alleen voor.
Dan zou ik dit gedeelte van de avond willen afsluiten. Dan gaan we nu rustig samen mediteren. Is er iemand van jullie die binnen hetgeen wat vanavond is gebracht, een onderwerp van meditatie naar voor wilt schuiven?

Turkoois, mineraal turkoois. Bergkristal.

Turquoise. Goed. Was er nog iets dat iemand wou zeggen?

Amber. Regenboog.

Meditatie: De kleuren van de regenboog

Nou ja. Wanneer ik het zo bezie, dan kun je zeggen dat de regenboog eigenlijk de spiegeling is van alle mineralen, die deze aarde bezit en dat je in uw regenboog zo goed turquoise als amber als heldere kristal kan waarnemen. Alleen, zou ik er dadelijk aan willen toevoegen, is het menselijke oog nog niet zo ontwikkeld om dit alles in één fractie waar te nemen. Maar uw geestelijke oog kan dit zeker.

Wanneer we ons nu even ontspannen, dan zou ik zeggen: stel u even voor dat we hier in ons midden een mooie turquoise leggen, een mooie amber leggen, een mooi bergkristal.  En de anderen hier aanwezig mogen hun eigen voorkeur van halfedelsteen of edelsteen of gelijk wat daar bij leggen, zodat we hier mooi in ons midden een tafel krijgen met prachtige uitstralingen. Een prachtige kleurencombinatie die in onze ruimte als het ware een regenboog van kleuren creëert.
En dan vraag ik jullie, in alle rust, in alle ontspanning: denk even na wat je zo graag in de komende tijd voor uzelf, ja, voor uzelf zeg ik, wenst dat er zich kan voltrekken. Het moet niet groot, het moet niet ingewikkeld zijn. Maar iets, wat voor u een goed gevoel kan geven. Iets, wat voor u harmonie kan betekenen. Ieder mag zijn eigen keuze maken en je projecteert deze keuze rustig naar onze tafel met ons stralende voorwerpen. U creëert dit mee als één stralend geheel. Uw wens legt u daarin vast. En als u dat gedaan hebt, als u uw wens voor iets harmonisch, iets positiefs wat u betreft, daar hebt verankerd, dan laat u dit nu los. U vergeet het beeld. U laat het gewoon los. U denkt gewoon aan de krachten van de kosmos nu. U omsluit u met de kleuren van de regenboog, die hier aanwezig zijn. Dit houdt het volledig spectrum in dat aan kleur en klank bestaat. Oh ja, ook klank. Woorden dragen. En zo vormen wij één koepel, verbonden aan elkaar, geladen door deze mooie speling, die de aarde voor ons mogelijk maakt. We zijn omsloten door dit kleurenpalet. En elke kleur geeft ons nu een verfrissing. Elke kleur geeft onze cellen een vernieuwing. Elke kleur zindert ook in ons stoffelijk voertuig. Het is als het ware of de goden spreken tot ons. We voelen en we horen, we nemen waar. We zijn één met die bron. Samen voelen we de kracht. Samen voelen we de eenheid. De kosmische eenheid. De eenheid met de aarde. De eenheid met de zon, de maan, de sterren, het firmament. De eenheid met de elementalen. De eenheid met alle krachten, die stoffelijk rondom ons zijn. De eenheid met alle sferen, die ons ondersteunen. De eenheid met de ganse schepping, waarvan wij onafscheidelijk deel zijn.
En deze kracht is bevestigd. Deze kracht is nu in ons. Deze kracht gaat uit en stelt ons in harmonie met het ganse bestaan. Ons ganse wezen is deel van het bestaan. We zijn harmonisch in alles, wat is. Eén zijn we als groep. Krachtig, omsloten door deze prachtige speling van deze regenboog, opgebouwd uit de kleuren van de kosmos. Opgebouwd uit de spiegeling van de bronnen van de aarde.
En als we dit nu zo in ons opgenomen hebben, dan kunnen we rustig terugkeren naar ons eigen lichaam. We kunnen rustig de regenboog laten optrekken zodat hij voor anderen ook de krachtige mogelijkheden kan verwezenlijken. En dan mag je uw voorwerp terug nemen. Uw turquoise komt terug naar u, geladen met kracht van de bron. Het amber wordt terug uw deel, één met de krachten van de bron. Het bergkristal gaat dezelfde weg. Eén met de krachten van de bron. En alle anderen: juist hetzelfde. U neemt het terug, het komt tot u, het is voor u als het ware uw talisman van de komende tijd. Uw talisman, uw geestelijke talisman, en of het nu turquoise, amber, bergkristal is, het maakt niet uit. Al is het toermalijn of is het amethist. Al is het lapis lazuli of aquamarijn. Het geeft niet. Ieder heeft zijn eigen talisman gecreëerd. Deze wordt opgenomen in u en is de kracht voor de komende tijd. Het beeld leeft in u, het beeld is verankerd in u. Het beeld is één met u. U kunt ermee omgaan, u kunt het gebruiken. Al deze krachten zijn bevestigd. Uw wens is volvoerd. Want dit ligt allen in het plaatje van de werking.
En zo kunnen we rustig tot onszelf terug komen. Kunnen we rustig de kring openen als het ware en kunnen we met de harmonie, die nu in ons aanwezig is, huiswaarts keren met een meerwaarde van geluk, met een meerwaarde van gezondheid, met een volvoering van wat de toekomst voor ons brengt.