Werken met het derde oog

image_pdf

9 augustus 2005

Zoals altijd aan het begin van een avond als deze staan wij erop dat u zelfstandig nadenkt en uw eigen mening vormt.

U hebt de laatste tijd van ons al aardig wat informatie gekregen aangaande datgene dat allemaal zo rondom u plaatst grijpt.  Het is belangrijk – daar wil ik nogmaals op drukken – dat u deze informatie in de komende tijd nog een paar keer zeer goed beluistert en zeer goed overdenkt.  Verder moet ik eraan toevoegen dat, aan de hand van wat is gebracht plus de praktische oefeningen die u krijgt, u daarvoor in de toekomst nog een veel sterkere betekenis kunt hebben voor deze omgeving dan dat u zelf op dit ogenblik kunt inschatten of bepalen. Het is daarom ook zeer belangrijk – en daar wens ik en niet alleen ik maar alle broeders hier aanwezig – de nadruk op te leggen dat de afspraken zeker nagekomen worden en dat niet zomaar willens nillens gedacht wordt dat een afspraak bijvoorbeeld voor meditatie of een afspraak voor oefening, ik doe dat wel eens wanneer ik er zin in heb.  De toestand in deze wereld neemt in zulke snelheid in chaos toe dat het belangrijk is dat diegenen die daar iets tegenover willen stellen, zoals jullie, zich wel degelijk aan bepaalde overeenkomsten en bepaalde oefeningen houden.

Ik zou graag vandaag willen verdergaan met de lering die we tot hier toe gebracht hebben aangaande het werken met de krachten die vanuit de aura en, in dit geval de laatste maal als ik het goed voor heb, de krachten die het derde oog of de voorhoofdchakra aangaan.  Wij hebben u laten proberen kleine zaken te oefenen.  Verschillende onder u zijn naar onze mening redelijk goed geslaagd in deze oefeningen en daarvoor zijn wij u dankbaar omdat je, zelfs door het oefenen van deze zaken, in vele gevallen zonder dat je er zelf erg in hebt, toch aardig wat in uw omgeving aan evenwicht en rust teweegbrengt.  Verder blijkt dat u via uw meditatief proces wel degelijk – u hebt hier zo al een beetje kleine bewijzen gekregen – kunt invloed uitoefenen op bepaalde toestanden.  Wanneer we nu even terugkomen op het praktische gegeven, moet je u het volgende voorstellen.  De kracht, de energie die vanuit uw voorhoofdchakra kan uitgaan, is niet alleen daar gesitueerd maar is eigenlijk, en dat is toch belangrijk dat je dat gaat beseffen, een samenvloeien en een samenwerken van alle onderliggende chakra’s.  Dat wil zeggen dat hoe meer je in evenwicht bent, en dat evenwicht is voor jullie in de meeste gevallen het gemakkelijkst bereikbaar door het meditatief proces, hoe meer evenwichten je in uw fijnstoffelijk lichaam en zo natuurlijk ook in uw stoffelijk lichaam creëert, hoe meer effect je kunt hebben met de werking van krachtuitstraling enerzijds maar, wat ook belangrijk is, waarnemen anderzijds.  Om te beginnen zou ik vandaag willen zeggen: u kent allemaal waarschijnlijk wel de zonnevlechtchakra of plexus solaris genoemd, het buikzenuwcentrum.  Het buikzenuwcentrum is voor de mens zeer belangrijk, in die mate dat deze chakra enorme emotionele ladingen dekt.  Deze emotionele ladingen zijn niet enkel fijnstoffelijk maar ook fysiek.  Dit wil zeggen dat zeer veel van de fysiek opgewekte emotie, en daar verstaan we alle mogelijke scheikundige toepassingen van het stoffelijk lichaam in, zich daar ook afspelen.  Hoe beter en hoe sterker je uw buikzenuwcentrum kunt in de hand houden, om het zo uit te drukken, hoe evenwichtiger je ook tegenover de wereld kunt staan en ook tegenover wat gebeurt.

Hoe doe je dat?  Je doet dat eigenlijk op een zeer simpele wijze.  Je kunt gewoon beginnen met u zeer ontspannend te zetten.  De ene mens zal dat misschien gemakkelijker doen in een zetel, de andere op een stoel.  Maar wat u ook kunt doen is, wanneer u dat beter ligt, op een bed gaan liggen bijvoorbeeld, helemaal ontspannen.  U begint dan, wanneer u rustig zit of ligt – je moet wel zorgen dat je op dat ogenblik niet kunt gehinderd worden door bijvoorbeeld spannende kleding maar ook door invloeden van buitenaf. U begint dan heel rustig diep in te ademen.  Met diep inademen bedoelen wij dat u niet uw adem naar de bovenste longdelen stuurt, wat meestal gezegd wordt als men bij een fysieke inspanning zegt dat je diep moet inademen.  Dan zegt men meestal dat je de lucht naar boven in uw longen moet sturen.  In dit geval, voor uw plexus solaris, moet u de lucht naar de onderste toppen van uw longen of de onderste punten – klinkt beter – van uw longen sturen.  Als u dit doet en u houdt op dat ogenblik even uw zuurstof in, uw lucht in, een tiental seconden is meer dan voldoende, dan prikkelt u het buikzenuwstelsel daardoor zeer sterk.  Er gaat een fysieke prikkel uit maar er is een wisselwerking op dat moment tussen deze fysieke prikkel en dus de chakra zelf. Een maximum herhaling van een drietal maal is voldoende.

Wanneer je dit gedaan hebt, kun je u dus heel bewust gaan instellen op de functie van uw zonnevlechtchakra. Zo een beetje, zoals wij u geleerd hebben, zoals u bewust instellen op de functie van uw derde oog.  U zult dan waarschijnlijk, wanneer u dan daaraan gaat denken, beelden krijgen, beelden die zich verschillende kleuren kunnen uiten. Deze kleuren zullen voor ieder van u individueel zijn. Meestal zullen deze kleuren liggen in het gebied tussen – laat ons zeggen – een klein beetje geel-oranje-achtig, overgaand in bepaalde varianten van rood enzoverder. Soms zullen wij opmerken dat bepaalde mensen daar ook paars in waarnemen.  De kleuren zijn volledig individueel.  Dus daar moet je zeker onder elkaar geen vergelijk van maken.  Wat je wel gaat opmerken, is naargelang je vaststelt dat die plexus solaris of die zonnevlechtchakra zijn werking en zijn evenwicht bereikt, dat u zich rustiger en meer ontspannen gaat voelen.  En dit is van belang.  Op dat moment dat als het ware over u een rust komt, en dit kan ook emotioneel een zeer sterke rust zijn, een gevoel van u goed voelen, en bij sommigen kan dit zelfs een bepaald gevoel van een lichte vorm van levitatie veroorzaken.

O, u moet geen angst hebben, hoor.  Je gaat niet beginnen zweven.  Dat is er niet bij.  Maar het kan dus zo een gevoel geven.  Vooral mensen die de oefening doen vanuit lig kunnen op een bepaald moment de idee ervaren dat zij gewoon even beginnen te zweven.  Dat het precies is of men ligt niet meer op het bed of de zetel.  Niks van aantrekken zou ik zeggen.  Dit is een zeer goed effect.  Op dat ogenblik is het belangrijk dat u zich heel bewust bent van de wisselwerking die ontstaat vanuit het buikzenuwcentrum naar de andere fijnstoffelijke organen.  En in onze oefening nu zou ik het gewoon laten bij de wisselwerking tussen uw voorhoofchakra en uw zonnevlechtchakra.  Dit is belangrijk.  Je zult opmerken – en sommige onder u zeer zeker – dat bijvoorbeeld door deze oefening te doen, zij ook een soort warmtegevoel krijgen in de borststreek en anderzijds een lichte prikkeling ter hoogte van het strottenhoofd.  Dit is heel normaal.  Omdat door de verbinding die je in uw gedachte brengt, en sommigen zullen de verbinding wel degelijk opmerken, dat je ook deze chakra’s pulseert en daardoor in beweging brengt.  Door deze krachten zo op elkaar in te stellen, gaan ook de energiebanen die langs uw ruggenwervels lopen – en ik wil hier nu niet direct gaan spreken van slangenvuur opwekking of kundalini, nee, laat het ons gewoon simpel houden, uw chakra’s zijn verbonden met uw ruggenwervels en daar zitten een paar zeer belangrijke energiestromen – gaan deze energiestromen op dat ogenblik ook in volle werking komen.  In volle werking, dat wil zeggen dat er een uitwisseling is en dat weten maar weinig mensen dat dat gebeurt, van waarnemingen die enerzijds via uw plexus solaris gebeuren en anderzijds via uw derde oog.  Mensen denken dikwijls dat een lichaam enkel maar kan waarnemen via zijn zintuigen of zijn stoffelijke zintuigen maar eigenlijk is niets minder waar. Je bent verbonden door al deze zaken met veel meer dan alleen maar zintuiglijke waarnemingen.  Je gaat dus ook hier op dit terrein en op andere niveaus waarnemingen en bepaalde gevoelens kunnen ontvangen, evengoed als je bepaalde gedachtebeelden via dit proces zeer gericht kunt uitstralen.

In eerste instantie – en dat wil ik nog even benadrukken, we hebben dat in de vorige lessen voor zover ik weet ook al aangehaald – tracht zeker als je een gedachte-uitstraling geeft via uw derde oog, dit zo algemeen mogelijk te doen.  Dat wil zeggen dat wanneer u bijvoorbeeld iemand wilt helpen die ziek is, dat u niet via een diagnosestelling de ziekte eens gaat oplossen maar dat u gewoon vertrekt vanuit het feit dat de persoon zijn evenwichten in het lichaam terug hervindt waardoor hij kan genezen.  Zo voorkom je dat je dus fouten maakt en door het algemeen beeld te verbeteren, krijg je ook een veel sterker en directer effect met deze werkingen.

Nu, tot hiertoe kun je zeggen, heb je via deze zaken al een paar oefeningen gedaan.  Belangrijk daarin is ook dat je beseft dat uw ganse fijnstoffelijke systeem ook op dat moment voor u een soort schild is, een soort koepel, een soort bescherming.  Zeker in deze tijd is dit belangrijk. Er zijn zeer veel invloeden op dit moment die door de kosmos waren en die regelrecht dus u ook beïnvloeden, die u ook emotioneel gaan sturen.

Let maar eens op, waarom voel je u de ene dag zo en de andere dag weer anders?  Waarom ben je plots melancholisch?  Waarom ben je plots heel goed gezind of soms agressief zonder dat je daar een bepaalde reden kunt voor geven.  De redenen zijn zeer simpel. De invloeden rondom u, de golven die u passeren prikkelen deze fijnstoffelijke organen, deze energieën.  Als gevolg komt daar een vertaling en je krijgt dit ook in het stoffelijke.  Het is dus belangrijk dat u, vooral wanneer u begint langzaam maar zeker meer oefeningen en praktijk te voeren met deze krachten, dat u komt tot een zeer goede afscherming.  Een zeer goede afscherming houdt in dat u beseft dat uw eigen aura enkel en alleen dat doorlaat wat voor u positief of lichtend is.  Op dit ogenblik is het nog niet van belang om in discussie te gaan over wat nu juist is in de kosmos, positief of lichtend.  Het is van belang dat wat u aanvoelt – op dit moment – dat dat voor u positief en lichtend is.  Daar kan een nuance in bestaan voor ieder van u.  Ook dit is weer geen probleem. Zeker niet binnen een groep als deze kan dit alleen maar een breder spectrum openen en een krachtiger werking veroorzaken.

Het is dus belangrijk dat u beseft dat uw ganse aura gevuld is met positieve energie, dat die positieve energie voor uw stoffelijke lichaam een filter is, een filter die de invloeden, die van buitenaf op u afkomen, eigenlijk weerkaatst.  Je zou kunnen zeggen dat er een soort spiegeleffect optreedt.  Door dit langzaam maar zeker bij uzelf op te bouwen, en u kunt dat opbouwen door deze oefeningen steeds te herhalen en opnieuw te doen, kunnen steeds minder golven die rond de aarde gaan, u beroeren, u bereiken en dat u hierdoor minder geprikkeld gaat worden en zuiverder een situatie kunt benaderen, zuiverder de zaken rondom u kunt zien.  Dit gaat voor de meeste onder u wel het effect geven dat de buitenwereld jullie in vele gevallen koele kikkers gaat vinden.  Want wanneer er bijvoorbeeld ergens iets gebeurt, bijvoorbeeld een zware ramp, ga je niet meer openstaan voor de emotionele golf die dat vrijgeeft, ga je niet meer mee in de algemene tendens van miserie, ellende enzoverder maar ga je de zaken kunnen bekijken zoals ze werkelijk zijn en ga je ook aanvoelen en waarnemen wat eigenlijk de ware oorzaken zijn en waarom deze mensen bij deze situatie betrokken zijn.  Maar dit houdt ook voor jullie in dat wanneer er hulp kan geboden worden, dat je vanuit een veel zuiverder standpunt hulp kunt bieden, dat je duidelijker weet wat er aan de hand is.  Want wat op dit moment op de aarde nogal eens dikwijls gebeurt met van allerlei soorten religieuze samenkomsten is dat mensen, geraakt door een ramp of een catastrofe, in deze emotie zogezegd gebeden gaan richten of zogezegd sommige andere uitdrukkingen en krachten enzoverder gaan gebruiken om in deze catastrofe te helpen.

Wat blijkt dan? Dat zij juist de zaken versterken, dat juist het verkeerde effect het resultaat is.  Omdat zij afgestemd zijn op de negatieve gedachtegolf, die vanuit de ramp is ontstaan, daarop willen gaan inwerken met alle gevolgen van dien.  Dat de ramp zich verder kan voortplanten en dat er nog meer problemen ontstaan.

Dit zien we op deze aarde zeer dikwijls gebeuren.  Ondanks het feit – en dat kunnen we er wel bij zeggen hier – dat vele mensen dit vanuit de grond van hun hart met de beste bedoelingen doen.  Maar gezien zij gepakt zijn door de negatieve sfeer beseffen zij niet dat zij eigenlijk voedsel geven aan dit fenomeen, onbewust, maar het gebeurt.  Daarom is het zeer interessant dat je door uw oefeningen deze zaken juist kunt gaan plaatsen, juist kunt gaan aanvoelen.  Dat je, wanneer zulke golven rondom u plaatsvinden, je vanuit uw afscherming en uw oefening, de juiste filtering kunt maken, juist kunt waarnemen wat er aan de hand is en vanuit dit waarnemen eventueel de juiste actie ondernemen.  Deze acties zullen meestal niet in overeenstemming zijn met wat de wereld eigenlijk onderneemt omdat de ganse gedachtepotentie van de wereld totaal anders is, en nu vooral in deze periode en de jaren die komen, vooral zal gericht zijn op de afbraak.  Met alle gevolgen van dien.

Je kunt geen vrede stichten door oorlog te voeren.  Maar de mensen zijn er nog altijd van overtuigd dat wanneer wij wapens maken, dat wij de vrede bewaren.  Zij beseffen niet dat er nog nooit op deze aarde een vrede is bewaard met wapens.  Waar wapens zijn, is strijd met alle gevolgen van dien.  Dit is ook belangrijk dat u dit beseft. Over vrede moet niet gepraat worden, men handelt ernaar, dat is iets totaal anders.  Maar goed, dit is een kleine afwijking van datgene waarmee we bezig zijn.

Verder zul je opmerken dat, wanneer u gaat proberen deze energieën die je langzaam maar zeker zult moeten leren waarnemen en voelen, dat je niet moet schrikken als je ze wilt gebruiken, maar je eigenlijk niet ziet hoe je ze juist kunt richten of hoe je ze juist gebruikt. Wel, hier gaan we u een kleine hulp geven.  U bent een groep.  Er zijn nog vele andere groepen op het ogenblik.  Al deze groepen zijn min of meer op hetzelfde niveau bezig en trachten de veranderingen die bezig zijn, zo goed mogelijk te begeleiden en er zo een juist mogelijke actie in te voeren.  Wanneer je nu vertrekt vanuit het punt: deze krachten, daar kan ik mee werken, ik kan ze bijvoorbeeld binnen deze groep ook plaatsen maar verder geraak ik bij wijze van spreken niet, dan moet u proberen een voorstelling te maken dat tussen al die groepen die er zijn – en u hoeft ze heus niet kennen, hoor, is niet belangrijk – maar u stelt zich gewoon voor dat over de ganse wereld, deze groepjes kleine lichtpuntjes zijn en dat al deze lichtpuntjes met elkaar verbonden zijn door een groot web.  Je zou het kunnen vergelijken met een spinnenweb, maar dan een spinnenweb dat volledig alles met elkaar verbindt en waar in wezen geen kern zit.  Dat is belangrijk.  Want als u een gewoon spinnenweb bekijkt, dan ziet u dat alles gesponnen is naar een middelpunt.  Dit is met dit web niet zo.  Dit web overspant de ganse wereld en dan kun je, vertrekkende van de kracht, de energie, van deze groep waarvan je deel bent, dit doorgeven aan dit web.  Je zou bijna kunnen zeggen dat het is zoals bij elektriciteit: je ziet als het ware waar de kracht op het web gaat en je geeft het dan maar zijn vrijheid.  Je laat het dan maar gaan waar het naar toe moet gaan.  En dan zul je opmerken dat wat je ook doet, steeds deze energie samen zal vloeien met de andere energieën en tot uitwerking komen waar zij een uitwerking moet hebben.  Dat is belangrijk.  En zo kun je bijvoorbeeld, wanneer er ergens problemen zijn, zijn het nu problemen van gezondheid of van andere aard, maakt niet uit, vanuit zulk een beeld vertrekkende toch juist helpen, toch de juiste energie op de juiste plaats, de juiste evenwichten op de juiste plaats realiseren.  Maar alles vertrekt vanuit uzelf.  Vanuit de harmonie die u langzaam maar zeker met uw fijnstoffelijk lichaam moet opbouwen.  Het is belangrijk dat je dat leert.  Het is belangrijk dat je nu na deze les gaat oefenen met uw zonnevlecht.  Het is belangrijk dat u tracht aan te voelen hoe je deze energieën voelt stromen, hoe je deze zaken naar buiten kunt uitstralen.  En het is ook nodig dat je langzaam maar zeker ook gaat ontvangen.  Dat je gaat aanvoelen van hé, dat is er.  Of die evenwichten, die harmonieën, die zijn er.  En in vele gevallen zal je dit aanvoelen via uw plexus solaris waarnemen.

Nog niemand in slaap gevallen?  Goed.  Ik hoop dat het niet te ingewikkeld is.  Dat je nog allemaal mee bent?  Anders moet je maar even roepen en zeggen dat je niet meer kunt volgen.

 • Mag daar een vraag tussen gebracht worden, broeder?

Als het gaat over wat wij hier nu aan het uitleggen zijn, kun je dat zeker doen.

 • U sprak over dus die afscherming met een volledig lichtend veld rond – in de aura in feite.  Maar oorspronkelijk hebben wij geleerd van ons in een soort ei te zetten. En ik werk daar eigenlijk met een wit lichtend veld.  Is er een verschil tussen wit licht of geel licht in dit geval?

Ja, er is een verschil tussen wit licht en geel licht, zeer zeker.  Maar even kort, het beeld van u in een ei zetten, is perfect.  Ook hier heeft men u geleerd van u in uw aura te beschermen.  En of je dat nu onder de vorm van een ei doet of je bekijkt uw eigen aura en u vertrekt vanuit de vorm van uw eigen aura, dit zal het verschil niet maken.  Dat zijn omschrijvingen.  Maar er is wel degelijk een verschil tussen geel en wit licht.  Wit licht gaat ervoor zorgen dat je een zeer sterke zwart/wit nuance krijgt.  En dit is voor sommigen soms heel moeilijk.  Het is gewoon de scherpte die dan ontstaat.  Wanneer bijvoorbeeld vanuit de kosmos wit licht, zuiver wit licht, de aarde treft, dan zie je op aarde dat plots alles in extremen gaat.  Men ziet plots heel duidelijk: ah, het is zo en het is niet zo.  Er is geen overvloeien meer.  Het is wit of het is zwart, zoals de mensen zeggen.  Wanneer je nu, zoals we het hier aanhalen, gaat gebruik maken van een zachtere tint, een tint zoals bijvoorbeeld goudgeel, lichtgeel, dan heb je die hardheid niet.  En het grote voordeel daarvan, vooral bij deze oefeningen naar uw chakra’s toe, is dat je kunt vertrekken vanuit iets milder.  Voor de mens is het dikwijls zeer moeilijk – toch zeker in het beginstadium van deze oefeningen – om zaken zwart/wit te benaderen en te verwerken.  Een mens is dat in vele gevallen niet gewoon.  De meeste mensen zijn een beetje chipoteurs, om het zo te zeggen.  Zij proberen een beetje van: ja, laat ik het zo of laat ik het zo en dan zal dit of dan zal sus en dan is het toch niet zo erg.  In vele gevallen is dit niet de ideale situatie.  Maar – en dit is belangrijk – in wat wij u hier leren om de zaken hier aan te leren, is het belangrijk dat je niet afgeleid wordt door extremen.  Maar dat je dus aanvoelt van: dit kan ik verwerken, dit kan ik aan.  En dat ga je krijgen met deze nuance.  Is het duidelijk?

 • Het is duidelijk.  Ja, dank u.

Wat niet wilt zeggen dat het in de kosmos eigenlijk allemaal wit of zwart is, om het volgens jullie gezegden uit te drukken.  Alleen, en daar komt dan de moeilijkheid – maar daar moet je eigenlijk nog niet te veel over nadenken, maar ik zeg het hier even als afronding – om te completeren bij dat, in de kosmos zelf, wit en zwart om het zo uit te drukken, soms gelijken zijn.  Maar daar wordt het voor jullie op dit moment te ingewikkeld.  En daarom is het op dit moment, om uw oefeningen te doen, beter dat je de nuances gebruikt.  En dan is geel – goudgeel – lichtgeel – de ideale kleurschakering om deze zaken aan te leren.  En naargelang je verder gaat, naargelang je praktischer oefent, zul je van deze kleurnuances wel overgaan naar veel helderder zaken.  En uiteindelijk, het eindresultaat na veel oefening, en wanneer je dan eindelijk echt daarin thuis bent, zal de kleur eigenlijk geen belang meer spelen, maar zal het gewoon – en dat is nog moeilijker uit te drukken – voor de mens helderheid zijn.  Want wat is nou helderheid?  Het is eigenlijk geen kleur.  Maar goed.  Ik ga het jullie nog niet te ingewikkeld maken.

Nu om dit eerste gedeelte af te ronden, wil ik jullie nog een paar kleine zaken aanleren.  Wanneer je met krachten werkt, kun je krachten bijvoorbeeld ook overdragen op bepaalde mineralen of op bepaalde metalen.  En dit kan soms heel handig zijn.  Zo kun je bijvoorbeeld, wanneer je wilt werken met uw derde oog, door gedurende een minuutje, enkele minuutjes, een bergkristal tegen uw derde oog te houden, dit bewust laden enerzijds.  Anderzijds kun je bijvoorbeeld met die bergkristal ook een soort camera maken die gericht is op de beelden die rondom u aanwezig zijn.  Sommigen onder u hebben dit misschien al eens uitgeprobeerd.  Maar het is een zeer interessante zaak om bijvoorbeeld een bergkristal te nemen, deze op het derde oog te houden, bewust door te stralen en deze dan bijvoorbeeld ergens op een plaats waar u veel mediteert of doet aanwezig te laten.  Dit is een kleine krachtsbron.  U kunt deze ook gebruiken bijvoorbeeld op dat ogenblik om mensen die je wilt helpen, kracht te geven, om evenwicht te herstellen.  U kunt dit doen met bergkristal en daar moet je dan wel rekening mee houden dat dit vooral het beste zal gaan bij aardtekens, mensen die zich echt verbonden voelen met de aarde.  Wanneer iemand zich bijvoorbeeld meer verbonden voelt met vuur, een vurig teken heeft om het zo te zeggen, kun je hetzelfde doen met jade.  Je neemt een steen van jade, een jade kristal, je houdt die tegen uw voorhoofd.  Je krijgt voor zulke personen hetzelfde effect.  Hebben we bijvoorbeeld iemand die liever met water werkt of water voelt, dan zou je kunnen zeggen dat – hoe moet ik het zeggen – een lapis ja, vooral belangrijk is.  Lazuur, het is een tijdje geleden dat ik hier op aarde geweest zijn en moet even zoeken naar de juiste omschrijving.  En wat betreft diegenen die zich met lucht goed voelen, zou ik kunnen zeggen dat het vooral azuriet is dat daar een rol kan spelen.  Ik zou aan ieder van de groep hier zeggen – in eerste instantie – probeer even met bergkristal.  Dit is het eenvoudigste.  Zelfs wanneer u zegt ja maar, ik ben een aardeteken – ik ben een luchtteken, een water- of een vuurteken, maakt in dit geval niet zoveel uit, zeker in de beginfase niet.  Bergkristal heeft nog andere voordelen.  Het heeft een moleculaire structuur die heel gemakkelijk oplaadt.  Dat is wat mineralen aangaat die je kunt gebruiken.

 • Heeft het belang welke structuur die steen heeft?  Mag dat een getrommelde steen zijn of moet dat echt een mooie punt zijn?  En mogen daar fantomen in zitten of moet dat een echt heldere zijn of maakt dat geen verschil uit?

Kijk, dit maakt heel weinig verschil. Maar het gemakkelijkste is dat je gewoon een plat stuk kristal hebt.  Waarom?  Een rond stuk is veel moeilijker om voor uw derde oog te houden. Een plat stuk is veel gemakkelijker.  En als daar een paar afwijkingen in zitten, ik denk niet dat het nog mogelijk is om in deze tijd echt zuivere zaken te krijgen. Je zult altijd wel hier of daar wat afwijkingen zitten hebben.

Dan wou ik zeggen dat je bijvoorbeeld wat metaal betreft, dat je wat uw derde oog aangaat vooral zuiver goud kunt gebruiken. Een gewoon gouden medaillon of een gouden ring of eender wat, geel goud, geen wit goud. Geel goud kun je ertegen houden en kan op dezelfde wijze geladen worden. Dit is belangrijk. Wanneer je naar uw plexus solaris gaat zou ik u aanraden om bijvoorbeeld een zilveren ring of zilveren medaillon te gebruiken.

 • Ik vind het gewoon een beetje vreemd dat wij dingen zouden instralen omdat er dan op dat moment geen link met de groep wordt gelegd. Of zie ik dat verkeerd?

Er wordt wel degelijk, wanneer je deze zaken instraalt, steeds een link gelegd met de groep.  Maar let weer op, alles wat je hier doet, de kracht die je instraalt, neemt weer deel aan dat geheel.  Maar je blijft vertrekken vanuit uw eigen individualiteit.  En het is juist – en dat wil ik nogmaals benadrukken en dit telt voor elke groep – dat de groep zo sterk is als de verschillen die binnen deze groep aanwezig zijn.  Dankzij het feit dat hier zoveel verschillen aanwezig zijn, krijg je een enorme samenbundeling van waarden.  Dat wil zeggen, wanneer ik het hou bij het voorbeeld van instralen van mineralen of van metalen, dat ieder op zijn eigenste wijze dit doet.  Wanneer je dit dan neerlegt bij u thuis, maak je eigenlijk een soort verbinding met de rest.  Jij zult misschien een stukje goud gebruiken, de andere gaat een bergkristal gebruiken, de ander gaat bijvoorbeeld zilver gebruiken.  En ieder op zijn eigenste wijze werkt daarmee, legt dat daar.  Maar samen vormt dat een enorm krachtig geheel waar toch zo vele verschillende mogelijkheden inzitten waardoor juist de rijkdom van deze groep ontstaat.  Alles wat jullie eigenlijk doen op dit moment, wat jullie proberen, ligt binnen het geheel van wat we hier samen leren.  Maar je ontwikkelt het individueel.  Je brengt het binnen dat geheel en dat geheel op zijn beurt is weer gekoppeld aan de vele andere.  En dat is juist de enorme kracht.  En het grote voordeel is dat, naargelang je verder evolueert en meer feeling hebt met de zaken, dat je ook vanuit die bron voor uzelf kunt tappen.  Dat wil zeggen: stel dat u bezig bent met I Tjing – het is een oud systeem, duizenden jaren oud – en door het feit dat u dit allemaal doet en u op een bepaald moment werkt met deze munten, is het niet alleen jij die daar mee werkt.  Nee, dit wordt bijzaak.  Je sluit eigenlijk aan op dat veel groter geheel met als gevolg dat je veel zuiverder uw antwoorden binnen krijgt.  Dit geldt voor alles.  Kijk.  Je zoekt bijvoorbeeld iets op gezondheidsgebied.  Je weet het niet maar je stelt u open. Je gebruikt bijvoorbeeld uw gouden medaillon.  U straalt ze in.  En u gaat ervan uit dat deze krachten zich wel mengen en dat vandaar uit naar u toe wel het juiste antwoord komt. Op dat moment dat je dat doet en dat je daarop ingesteld bent, leg je eigenlijk contact, ach, als ik het in moderne termen zou moeten zeggen, met een soort kosmische computer. Dat gaat u misschien beter begrijpen. Maar een computer van een zo grote orde die zelfs op deze aarde niet kan bestaan.  Maar in de kosmos is het aanwezig.  En daaruit krijg jij dan die gegevens.  Omdat je u daar gewoon via dat hebt op aangesloten.  En zo kun je dit dan weer verder uitdragen. Is het duidelijk genoeg?

 • Om die oefening met je derde oog dan ook tezamen met de zonnevlecht te doen, is dat met die bundel dat men zogezegd dan uitstraalt of is dat via de ruggenwervel dat je die krachten moet… waar moet je eigenlijk op concentreren, dat dat samenkomt?

Het is zo dat we vertrokken zijn van te stellen: kijk, vanuit ontspanning ga je u eerst even concentreren op uw zonnevlechtchakra. Daar ga je dus de gevoelens krijgen. Deze laat je gewoon vloeien. En dan ga je naar je derde oog. Er is bij gezegd: het zal bijvoorbeeld bij sommigen een warmtegevoel geven in de borstkas, in de hartchakra. Anderen gaan een prikkel voelen aan het strottenhoofd, keelkopchakra. Het is een samenvloeien van alles. Omdat, wanneer je gericht met uw derde oog wilt werken, het belangrijk is dat uw ganse aura met zijn fijnstoffelijke organen in een evenwicht is. Volg je?

Als je dat aanvoelt, kun je ook via uw plexus solaris bepaalde signalen ontvangen, zelfs eventueel uitzenden. Maar dit is hier voor vanavond bijzaak.  Hoofdzaak is dat vanuit het evenwicht dat we creëren in ons eigen fijnstoffelijk lichaam maar dan ook tegelijkertijd in ons stoffelijk lichaam, dat we veel beter en nog krachtiger kunnen werken met onze voorhoofdchakra. Dat is wat ik eigenlijk, kort samengevat, u deze avond heb willen duidelijk maken.

Goed, ik denk dat ik genoeg leerstof gebracht hebt om een beetje over na te denken en na te praten.  En vooral, vrienden, oefenen.  Wij kunnen op een avond als deze heel veel vertellen, heel veel naar voor brengen.  Maar je zult het toch zelf moeten doen.  Je zult zelf moeten oefenen.  En dan zul je gaan opmerken dat deze krachten wel degelijk door de mens heel goed handelbaar zijn.  En dat je daar zeer veel mee kunt bereiken.  En hoe beter je het in de hand krijgt en hoe sterker je kunt aansluiten met al het andere of al de anderen, die ook met deze zaken bezig zijn, hoe groter en hoe sterker en waardevoller de betekenis van jullie zal zijn in de veranderingen die bezig zijn.

Hiermee of hierbij ga ik het laten voor vanavond. U krijgt straks het tweede gedeelte.  U kunt aan deze spreker gerust vragen stellen over wat gebracht wordt.  Ik hou me nog wel even op de achtergrond om eventueel te inspireren als er bepaalde vragen of moeilijkheden zouden zijn.  Verder kunt u ook vragen stellen over wat de vorige malen aan u gebracht is.  Opdat we dan tenslotte de avond kunnen besluiten met de meditatie.  Beminde vrienden, bedankt voor jullie medewerking, bedankt voor jullie aandacht.

Vragen

Zo we zijn aan ons vragengedeelte aanbeland.  Ik zou zeggen: vuur uw vragen maar af.

 •  In verband met het eerste gedeelte waar er gesproken is over het instralen van mineralen.  Is het ook nodig dat die gezuiverd worden?  Daar wordt zo dikwijls over gesproken dat dat regelmatig moet gedaan worden.

Kijk een mineraal heeft zijn eigen trillingsverhouding.  Bij het instralen voeg je daar iets van uzelf aan toe.  Dit kan dan verder overgedragen worden.  Wanneer dit mineraal alleen daarvoor gebruikt wordt en alleen door u, heeft het geen enkel nut of zin om zogezegd een mineraal te gaan reinigen.  Anderzijds, hoe zou u een mineraal reinigen?

 • Ja, er wordt gesproken over onder stromend water, zout water, in de zon of in de maan.

U kunt geen mineraal reinigen.  U kunt enkel een mineraal een lading geven.  Uit het oude magische gebeuren bv. bij de druïden, werd gebruik gemaakt van zonne-energie en in zeer veel gevallen van het licht van de maan om bepaalde ladingen aan mineralen te geven.  Echter nooit is een mineraal ontladen geworden door zulke zaken. U moet begrijpen dat een mineraal op zich een eigen trilling heeft.  Aan deze trilling kunt u enkel iets toevoegen.  Wat ge eraan toevoegt, kan langzaam overgedragen worden, afgegeven worden.  Maar u kunt aan de trilling van de structuur van het mineraal niets wijzigen.  Voldoende?

 • Broeder, als je een mineraal koopt in een winkel, dan is dat door vele handen gegaan.  Dus ik veronderstel dat er ook vele zaken zijn aan toegevoegd, vrijwillig of onvrijwillig.  Ja, kan je daar iets mee doen?  Kan je die, ik hoor nu net zeggen dat kan je eigenlijk niet ontladen of wat ook, zit je dan toch niet met bepaalde ladingen op dat mineraal die niet gewenst zijn?

Een mineraal heeft zijn eigen structuur, zijn eigen lading.  Wanneer je in een winkel een mineraal koopt, is de kans heel klein dat dat mineraal door iemand ingestraald en behandeld is om bepaalde effecten te veroorzaken.  Wanneer je nu gewoon dit mineraal dat je gekocht hebt, wanneer je schrik zou hebben dat er toch zoiets gebeurd is, dit in een natuurlijke omgeving brengt.  Daarmee bedoel ik dat je het bijvoorbeeld in een tuin legt, in de zon, in de regen, noem maar op, dan zal, als het al iets opgeladen heeft van iemand, als, en die kans is – laat ons zeggen – 1 op één miljoen.  Ik zeg niet: wanneer je een mineraal van iemand krijgt die ermee gewerkt heeft, dat is iets anders, maar gewoon een mineraal dat in de handel is, zal veelal geen bepaalde lading van menselijke origine hebben.  Wat wel kan, is dat het mineraal, gezien het uit een bepaalde streek uit een bepaald gebied komt, wanneer dit gebied bijvoorbeeld een oorlogsgebied is, kan daar wel door de algemene sfeer die daar hangt, een lading aanwezig zijn.  Maar wanneer dit mineraal bij vele anderen bijvoorbeeld gedurende enkele dagen of weken aanwezig is geweest, in een winkelruimte, een neutrale ruimte, dan kan u ervan op aan dat de sfeer die in het mineraal aanwezig was, vervlogen is.  Dit zijn zeer vluchtige zaken.  Anders is het wanneer u bijvoorbeeld een beeldje neemt, uit gelijk welk mineraal gekapt door een kunstenaar.  Pak dat je nu een beeld hebt van onyx.  Het is gebeeldhouwd.  En het is gebeeldhouwd door iemand bijvoorbeeld die een haat draagt tegen al wat met blank te maken heeft.  Dan krijg je iets dat zeer sterk geladen is en dat, wanneer het in uw handen komt, een zeer negatieve invloed kan hebben. Maar deze lading, mijn vriend, ga je niet verwijderen met het onder water te houden noch met het in de zon te leggen of iets anders. Deze lading kun je alleen maar verwijderen, bij wijze van spreken, door zelf een positieve handeling daarop uit te voeren.  Maar ik denk dat dit in een vragengedeelte als vanavond ons te ver zou leiden om deze technieken van naaldje tot draadje uit de doeken te doen.  De raad die ik u voor zoiets kan geven is: verwijder het gewoon en zorg dat het niet meer in uw nabijheid is. Voldoende?

 • Ik vroeg mij af, er is gesproken over het fijnstoffelijke dat aanwezig is in de ruimte.  Is er een verschil in wanneer je tussen mensen bent of in de natuur bent? Is dat overal aanwezig bijvoorbeeld het negatieve of …

Elk lichaam – of dit nu een menselijk lichaam is, een dierlijk lichaam, een plantaardig of een mineraal – heeft een aura, een uitstraling, een fijnstoffelijk lichaam.  Als je hier samenzit, in deze ruimte, dan vloeien jullie fijnstoffelijke lichamen door elkaar.  Dat houdt ook in dat jullie elkaar als het ware beïnvloeden, maar ook dat jullie elkaar bevruchten met ideeën, gedachten, met krachten.  Dit houdt ook in dat, wanneer je in een ruimte bent als deze, dat degene die fysiek het zwakste is, meestal sterker zal buiten gaan dan hij binnen gekomen is.  Want er is een evenwicht dat tussen deze aura’s ontstaat.  Daarom is het ook belangrijk en wij hebben vroeger, dacht ik toch, in deze groep er al de aandacht op getrokken dat u zich in deze tijd zo weinig mogelijk beweegt in grote massa’s mensen.  Omdat wanneer u zich bijvoorbeeld, zoals tegenwoordig nogal eens mode is – van die grote buitenconcerten – of hoe noemen jullie dat, waar duizenden mensen aanwezig zijn, dit is de meest schadelijke plaats bijvoorbeeld die je kunt hebben als mens om daar te staan.  Daar komen zeer veel emoties vrij.  Daar vervloeien duizenden en duizenden fijnstoffelijke lichamen en geven overdrachten.  Maar wat de meeste mensen niet beseffen, is dat deze overdrachten niet alleen emotioneel zijn, maar in vele gevallen ook fysieke overdrachten zijn.  Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld in een vakantieperiode als deze, waar zeer vele mensen gezamenlijk vakantie nemen, met massa’s op stranden liggen of op weiden, zij reeds de ziektekiemen voor binnen enkele maanden in zich hebben opgenomen waardoor er allerlei mogelijke epidemieën zullen uitbreken. Verstaat u de werking? Verstaat u dat alles wat rondom u is, zijn eigen uitstraling heeft en deze uitstraling ook overdrachtelijk kan zijn?

Daarom nogmaals, lieve vrienden, let op waar u zich beweegt in de toekomst.  Vermijd grote volksmassa’s, zoveel u kunt, je bent veel beter dat u zich rustig in de natuur beweegt dan dat u bijvoorbeeld in een grote manifestatie gaat plaats nemen. En indien u toch, door omstandigheden, in een massa volk terecht komt, bouw dan bewust uw afscherming op zoals ze u al geleerd is, zodat u niet te veel beïnvloed wordt door alles wat rondom u heen is. Maar dit is voor velen soms zeer moeilijk omdat men dan niet mee kan gaan in de emotionele gevoeligheid van het gebeuren. Voldoende?

 • De vorige keer is hier een vraag gesteld rond hetgeen gebeurd is in London.  Daar is ook op geantwoord, om ons ervan te distantiëren.  Dat, diegenen die in die zaken betrokken zijn, zich daar als het ware zelf in hebben begeven.  Maar nu zit ik wel met een andere vraag.  Je leert werken met krachten, je leert werken met Licht, je bent bezig met elementalen.  En langs de andere kant zie je dat de aarde haar rechten op één of andere manier terugneemt.  Maar kunnen wij met Licht, bijvoorbeeld, werken gewoon op natuur.  Ik bedoel hier naar bosbranden toe enzoverder.  Of doen we dan ook juist het omgekeerde en laaien we het aan of moeten we eraf blijven.  Kunnen we daar iets in doen?

Ik denk dat jullie al heel veel gedaan hebben zonder dat je het zelf beseft. Dankzij groepjes als deze is het hier voorlopig redelijk rustig kunnen blijven, heb je een redelijk normale zomer met weinig of geen incidenten. Wat betreft de bosbranden, wat betreft de wateroverlast die Europa treft en grote delen van de wereld, daar moogt ge u zich niet in moeien. Het enige wat u moogt doen, is voor eigen omgeving hier rust en evenwicht creëren. U hebt niets te maken met wat bijvoorbeeld op het ogenblik in Oost-Europa aan chaos aanwezig is of wat in Azië door de orkanen wordt veroorzaakt. Al deze zaken ontstaan uit de harmonieën die aanwezig zijn bij de bewoners en de natuur.

Ja, ik zeg het wel duidelijk.  Harmonieën, harmonieën die u niet begrijpt, die u niet kunt begrijpen. Maar doordat de natuur zo optreedt, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Wat bosbranden aangaat enzoverder, ook daar is weer het evenwicht dat hersteld wordt. En het is heus niet zoals de media u willen doen geloven, dat deze bosbranden hun bronnen vinden. Het elementaal vuur is wel degelijk bezig even goed als het elementaal water, lucht en ook de aarde zal nog van zich laten spreken. De kwestie is dat u het in al deze zaken rustig houdt.

En wat London aangaat, lieve mensen, dit is niet uw zaak. Blijf er vandaan. Dat men gesproken heeft over de tweede aanslag, dat deze wel gelukt is in tegenstelling tot wat de media beweren, komt omdat men daar proeven heeft gedaan op een totaal ander terrein.  U zult daar in de komende maanden nog wel de resultaten van opmerken. Dus kort samengevat wat uw vraag betreft, werk in uw eigen omgeving, en dan doet u al meer dan genoeg.  Wanneer iedere groep dit doet, dan zullen we voldoende dijken hebben tegen de vloed.  Begrijp je wat ik bedoel?

 • Broeder, als je nu kennissen of vrienden hebt wonen in London, zijn dat dan jouw naasten niet? Kan je daar dan eigenlijk niets aan doen? Of moet je daar dan echt ook helemaal afblijven?

Mijn waarde vriend, wanneer mensen zich in een bepaald gebied begeven, is het omdat zij zich daarmee in harmonie voelen. Ten eerste, wanneer ik u de waarheid zou vertellen, zou ik het medium in gevaar brengen en ten tweede zou ik u in gevaar brengen.  Dus vanuit onze zijde kunnen wij dit onmogelijk doen. Het enige wat we naar u toe kunnen zeggen, is: geloof niet alles wat door de media, en zeker niet door de leiders van een land, naar voor wordt gebracht. En als u uw vrienden in London wilt helpen, dan kunt u dit enkel en alleen door gewoon vanuit uw gedachten hen alle Licht en liefde toe te zenden.  Het is dan aan hen wat zij ermee doen.  En als zij werkelijk niet daar horen en het niet hun weg is, zullen zij dan ook daar niet mee geconfronteerd worden.

Dan rest mij alleen nog mijn tweede opdracht: deze avond af te sluiten, zoals we gewoon zijn, met een meditatie.

Meditatie: De kracht in ons

Kijk, ieder van de aanwezigen hier draagt in zijn of haar rugzak ettelijke problemen.  Ieder van jullie heeft zowat zijn eigen gedachten over bepaalde zaken, ook een beetje eigen wenselijkheden. Daarom zou ik vragen dat ieder van u zijn rugzakje hier in het midden van de groep deponeert, met alles erop en eraan. En wees gerust er zal niemand zijn neus in uw rugzak steken.  Maar zet hem hier maar. Zet hem hier maar in het midden van deze tipi, zoals u dit gebouw zo mooi noemt.  Zet uw rugzak daar.  De rugzak met alles wat voor u toch van belang is.

En wanneer u dit gedaan hebt, vergeet dan even wie of wat u bent.  Voel u gewoon even rustig opgenomen in het groter geheel.  Voel u even in harmonie zijnde met de Vader of met de Oerkracht of met de Bron of welke omschrijving u ook eraan zou geven.

En wanneer u nu, ieder van de aanwezigen hier, u daarmee één voelt, besef dan dat je even voor een kort ogenblik misschien de kracht zelve zijt.  Je bent de kracht waar alles in aanwezig is.  De kracht die de sterren stuurt, de kracht die de zon doet schijnen, de kracht die de maan zijn baan weergeeft.  En je bent ook de kracht die de bron van alles is wat je hier in ons midden hebt gedeponeerd.

En als je nu kijkt naar hetgeen je van u hebt afgezet, dan zie je hoe dit geheel een puzzelstukje is van de totale puzzel die wij zijn.  Kijk naar de schepping.  Zie door tijd en ruimte hoe de Moeder Aarde zich heeft ontwikkeld.  Hoe je er deel van bent, hoe je de kracht zijt die dit heeft mogelijk gemaakt.  Zie hoe je Melkweg, waarvan de mens denkt dat hij toch zo oneindig groot is, eigenlijk maar een heel klein partikeltje is in uw totale kracht, een stofdeeltje dat je als mens ziet spelen in een zonnestraal.  En toch is dit allemaal ondenkbaar weg te denken.  Toch behoort dit allemaal tot hetgeen je bent: de kracht.

En laat deze kracht nu gewoon even zijn werk doen.  Zeg even: “kracht die ik ben, maak voor mij dat ik wat ik als mens zo moeilijk kan plaatsen, wat ik als mens zo moeilijk begrijp, dat dit op dit moment voor mij in deze kracht die ik ben, zijn antwoord heeft.  Dat ik besef dat al wat ik als mens zo belangrijk vind, dat al hetgeen wat ik als mens toch zoals vaststaand bezie, dat al hetgeen wat ik zo noodzakelijk vind, dat dit in deze kracht, opgenomen in zijn ware uiting, naar voren komt”.

En wat merken we dan op?  Dan zien we niets anders dan weer die dartelende stofjes en die zonnestraal.  Die zonnestraal die weer op haar beurt vernieuwing brengt, nieuwe kracht, nieuw leven.  Die zonnestraal die deel is van de universele kracht van de Vader, van wat we eigenlijk op dit moment voelen, op dit moment zijn, op dit moment ondergaan.  Wij zijn de kracht.

En wanneer we dit besef in ons dragen, dan zullen we wat er ook mag gebeuren, mag plaats vinden, beseffen dat er niets, maar niets, ons ook kan raken.  Dan zullen we beseffen dat wat er ook gebeure, wij het zijn in dat gebeuren.  Dat wij de kracht zijn. Dat wij eeuwig zijn.

En dat niets, maar ook niets, ons kan aan het wankelen brengen want wij zijn de kracht, wij zijn de Vader, de eenheid en harmonie.  En wanneer we nu even terugkomen tot onze menselijke gedaante, tot onze menselijke vorm, nog steeds voelende en beseffende de kracht die in ons is, laat ons dan even alles verheffen naar het hogere niveau, het voor de mens, in zijn stoffelijke gedachte, onbereikbare. Maar gezien het behoort tot onze kracht is het onze wereld.  En doordat we dit zo naar boven heffen, verheffen, worden we deel met al de anderen die op dit eigenste ogenblik ook deze kracht voelen, worden we deel, niet alleen met de stofmens zoals wij, maar worden we deel ook met alle krachten, alle energieën die op dit moment in de ganse kosmos trachten de nieuwe heren, de nieuwe tendensen, in een zo juist mogelijke krachtsverhouding aan elk deel, aan elk partikel, van deze kosmos over te dragen.

En dan zijn wij, oh kleine mensen in dit geheel, even onontbeerlijk, even groots of even klein, dan al het bestaande. Wij zijn als mens misschien dat kleine puzzelstukje, maar zonder dat kleine puzzelstukje kan de puzzel niet volledig zijn. Zonder ons bestaat de schepping niet. Want wij zijn de kracht en wij zijn onafscheidelijk deel van deze kracht. En als we nu terug naar ons rugzakje kijken dat we daarjuist hier in het midden hebben neergezet, ach, wat zien we dan? Dat dit een rugzakje is geworden dat straalt. Dat alles, hoe mat dat het er eerst ook uitzag, nu is geblonken. Het straalt. Het geeft ons harmonie, het brengt ons geluk.

En wanneer we nu, één voor één, terug ons rugzakje nemen en dit terug over onze schouders hangen en zo dadelijk de wereld intrekken, dan kun je ervan op aan dat ieder van u een lichtend wezen is dat zijn eigenste boodschap, zijn eigenste harmonie en kracht in zijn omgeving brengt, waardoor juist deze omgeving ietjes meer is, ietjes waardevoller, ietjes rustiger, ietjes harmonischer dan alles wat er rond bestaat.

En zo krijg je dat het nieuwe, de kracht van de Vader, zich langzaam maar zeker overal kan manifesteren, zich uiten en maakt dat de nieuwe tijd geboren is.

Zo, beste vrienden, ik denk dat ik jullie allemaal, hier aanwezig, heb kunnen laten delen van een gedachte, van een sfeer, die de mijne is.  Een sfeer en een gedachte die voor deze wereld een werktuig kan zijn voor velen.

Tracht in de komende dagen en weken elkaar tot steun te zijn.  Want dit is belangrijk.  U zult opmerken dat, wanneer u elkaar bijstaat, elkaar steunt, je steeds sterker wordt en ook steeds meer mogelijkheden krijgt.  U zult opmerken dat door dit te doen in deze tijd zaken zullen kunnen lopen, niet volgens de rationele wegen, maar in veel gevallen volgens wat u een beetje magisch zou noemen.

En zo zult u – dankzij deze praktische ervaringen – steeds sterker en meer geschoold worden in het nieuwe dat op deze aarde aan het ontluiken is.  Je zult als het ware degenen zijn die met de krachten die je in uzelf ontdekt, het nieuwe op deze aarde kunt bevestigen.

Beste vrienden, het moment van afscheid is gekomen.  Maar, het is hier al meermaals gezegd, het is niet omdat we hier afscheid van mekaar nemen, dat wij niet meer bij u aanwezig zouden zijn.  Eén gedachte naar ons toe gericht, is voldoende opdat we zouden trachten u te helpen.  Maar we kunnen jullie maar helpen wanneer u eerst zelf handelt.  Vergeet dat niet.  Je moet zelf eerst de handen aan de ploeg slaan en dan kunnen wij u helpen de voor recht te trekken.

Ik wens jullie nog een vreugdevolle avond.

image_pdf