Werken met kracht en voorbereiding Wessac

image_pdf

25 mei 2007

Zoals gewoonlijk, aan het begin van een bijeenkomst: denk zelf na, wij zijn niet alwetend, noch onfeilbaar, en wij appreciëren dat u over het gebrachte zelfstandig uw mening vormt.

Voor vanavond zou ik graag de avond, of het deel dat ik hier breng voor jullie, in twee zaken opsplitsen. Eerst zou ik jullie nog een paar kleine zaken willen aanleren wat de praktijk van werken met energie aangaat en dan het tweede deel dat ik u breng, zou ik willen plaatsen in het kader van de voorbereiding tot de Wessac. Als ik het goed voor heb zult u daar allen aanwezig zijn en is het dus wel de moeite om daar bepaalde zaken aan voor te bereiden, om zoveel mogelijk resultaat te behalen van deze samenkomst.

Ik zou eerst graag met jullie het een beetje hebben over hoe men ook in de toekomst energie gaat overdragen op bepaalde materiële zaken en hoe deze kunnen veranderd worden om zo uw medemens te helpen en in vele gevallen soms ook uzelf een stapje vooruit te helpen.

Als ik het goed voorheb, heeft men u vorige maal gesproken over hoe bv. halfedelstenen, edelstenen en metalen kunnen geladen worden. Vanavond zou ik u graag een beetje onderrichten over hoe u bv. met planten kunt omgaan.

Ach, de meeste onder u kennen wel iets van geneeskruiden, u hebt al van kleinsaf, wellicht al bepaalde soorten thee gedronken wanneer u verkouden bent, en zo verder. Dat is algemeen nogal gekend, mensen weten dat bv. de bloesem van linde goed is voor uw longen en uw ademhaling, dat kamillebloemen bv. van de kamille dat dat nogal rustgevend is, en zo verder. Maar daar wil ik vanavond het eigenlijk niet zo zeer over hebben.

Waar ik het wil over hebben, is eigenlijk over een heel oude kennis, die de laatste eeuw toch een beetje in de vergetelheid is geraakt. Namelijk, hoe u kruiden, zelfs groenten in uw geval, zo kunt laden, dat zij niet alleen een eigen werking voor het lichaam hebben, maar dat er een meerwaarde aan toegevoegd wordt, waardoor ze eigenlijk ook krachten veroorzaken en uitwerkingen geven die nogal ongekend zijn.

Wanneer ik u ga zeggen dat bv. duizenden jaren terug bij de druïden het bv. een gewoonte was onder bepaalde condities met nachtschade te werken. Nachtschade waarvan we weten dat die dus zeer giftig is, en zeer gevaarlijk, zelfs dodelijk kan zijn, maar dat door toevoeging van bepaalde krachten en energieën deze een andere werking ging hebben, en voor de persoon die het nodig had, zeer positief kon uitgewerkt worden.

Daarmee wil ik niet zeggen dat u met gevaarlijke planten moet gaan experimenteren.
Daarvoor is uw kennis te weinig; maar u kunt wel met gewone zaken heel veel bereiken.

Ik denk hier bv. aan een plant zoals bieslook, dat iedereen wel kent, die mooie groene stengeltjes, die nogal gebruikt worden om een beetje pit aan uw eten te geven. Wanneer u nu zulke plant neemt, en u wilt die gaan toepassen voor een bepaalde hulp; bv. iemand is ziek, laat ons nu zeggen: iemand heeft een maagprobleem en die heeft uw hulp gevraagd. Dan kunt u bv. door deze bieslook in te stralen daar een kracht aan geven dat de verhouding van de plantaardige cellen minuscuul wijzigt, waardoor er andere sappen ontstaan, en wanneer dit in het menselijk lichaam komt, dat dit bv. voor de maaglijder zeer positief is. U kunt dit bv. ook met waterkers doen, u kunt dit bijna met elke plant doen, en op een redelijk onschadelijke wijze.

Hoe gaat u te werk? Het is heel simpel. Eerst en vooral moet u een voorstelling hebben van wat u wilt bereiken. Stel u voor, zoals ik het eerste voorbeeld geef, u hebt iemand die uw hulp gevraagd heeft, die maaglijder is. Heeft een zeer nerveuze maag, een maag die niet goed wilt functioneren, heeft neiging tot maagzweren en zo verder. Dit is al een redelijk complex geheel. Het kan voortkomen uit de gedachtewereld van de persoon, de stress en zo verder. Kan ook voortkomen uit een totaal verkeerde voedingsgewoonte. Maar goed. We gaan dit probleem niet te ingewikkeld maken, want dat is een beetje eigen aan uw tijd. Dat is van zoveel mogelijk de zaken te gaan ontleden en dan trachten een oplossing te vinden. Maar eer de zaak ontleed is, is de oplossing al voorbij, met alle gevolgen van dien, natuurlijk. Wat u als helper moet doen, in dit geval, wanneer u dit met deze planten wilt veroorzaken, is u een voorstelling maken van de persoon wanneer hij terug gezond is. Een voorstelling die je zo opbouwt dat u bij die persoon een normale maagwerking incalculeert. Het kan natuurlijk zijn, maar dat is in de vorige bijeenkomsten besproken, dat het noodzakelijk is ook het denkpatroon van deze persoon aan te passen. Maar dat is een ander gegeven, we houden ons nu tot het praktische.

U gaat die persoon dus in u als een beeldvorming opnemen dat hij gaat genezen. Dat die maag normaal gaat functioneren, dat er geen weerstand meer gaat zijn. En dat dus hetgeen wat u hem laat eten of laat drinken, want het kan natuurlijk in tisanes gemaakt worden, zo goed dan dat het in een soort salaadje kan geprepareerd worden, dat dit in de maag in zijn ganse systeem dus een zeer genezende, dus een positieve werking heeft. Om dan bij de bieslook te blijven, kunt u deze bieslook tot u nemen, en u gaat, en het is op tweeërlei wijze mogelijk, natuurlijk, gewoon in gedachten u concentreren op de bieslook die u hem gaat geven, en u gaat daar dus energie aan toevoegen. U moet daar geen geneeskundig beeld bij vormen, u stelt u gewoon in zoals u voor de andere zaken dat gedaan hebt, en u richt u op deze bieslook. Ben je wat praktischer aangelegd, dan kunt u bij deze gedachte bv. de bieslook in uw handen nemen en dus voor uzelf het beeld vormen dat de kracht vanuit uw handen overgaat in de plant. Wanneer u dat zo doet en u houdt dat – het moet niet zo heel lang zijn, tot maximaal een 15 minuutjes -: gaande, doordat u het dus ofwel tussen uw handen neemt of u concentreert u daarop; u moogt dat zelfs meditatief doen. U kunt zelfs, indien u een beetje magisch gevoelig bent en dat boeit u, bv. een cirkel rond de bieslook trekken, dat u zegt: ‘kijk, dat is het afgesloten gebied, en daar werk ik op in’. Zodat het geheel zijn zeer sterke lading krijgt.

Hetgeen wat dan gebeurt is: dat doordat u eerstes u ingesteld hebt op de persoon die uw hulp heeft gevraagd, en een beeld hebt opgebouwd dat deze persoon beter wordt, dat u deze overdracht ook geeft aan de plant, in dit geval de bieslook, die uiteraard al met zijn eigenschappen gunstig is voor de spijsvertering.

Nu gaat u door deze gedachtevorming een extra toevoeging doen, waardoor, wanneer de persoon daarna deze plant consumeert, dus een extra werking krijgt in zijn spijsverteringsysteem, waardoor effectief er een genezing en een snellere genezing kan optreden. Ik hoop dat dit redelijk aanvaardbaar en duidelijk is.

U kunt er van op aan dat naar de toekomst toe dit een gegeven gaat zijn dat verder uitgebouwd zal worden en zeer vele mogelijkheden inhoudt.

U mag niet vergeten dat wanneer we nu kijken naar de toekomst, de korte toekomst, en eventueel de langere toekomst, dat het probleem met het voedsel op de aarde zich zeer sterk gaat stellen. Eerstes door de vervuiling die optreedt en door de verandering.

Het gevolg gaat zijn dat in vele omstandigheden niet de juiste voedingsbronnen meer aanwezig gaan zijn. En denkt u nu niet: ‘och, dat is geen probleem, de farmacie zal wel pilletjes maken met alle mogelijke supplementen en we nemen die dan wel en het is in orde’. Ik kan jullie garanderen dat dit een miskleun gaat zijn en dat dit niet zal lukken. Ondanks alle reclame die daar misschien voor gemaakt wordt. Daarom, als u deze techniek een beetje u eigen maakt, dan gaat u in staat zijn van door bepaalde planten, door bepaalde kruiden die u tot u wilt nemen, zo te bewerken, dat u wel degelijk voor het lichaam de nodige bouwstoffen hebt en dat het lichaam in een harmonie kan blijven.

Het zal ook naar de toekomst, in vele gevallen, een noodzaak worden, om tekorten te voorkomen. Maar dit is dan op langere termijn gesproken.

U kunt dit met zeer vele zaken doen. U kunt bv. kruiden nemen, en u kunt deze kruiden door in te stralen extra sterk maken, maar u kunt daar ook werkingen aan toe voegen. U kunt ook dingen samenbrengen die normaal gesproken niet samen kunnen functioneren, maar doordat er een energietoevoeging is, dat deze wel degelijk samen kunnen werken.

Zo kunt u ook bv. dit met gewoon zuiver water doen. Ach, ik weet niet of dat er hier onder u zijn die bv. een beetje thuis zijn in wat men in de moderne tijd ‘Bachbloesem-remedies’ noemt. Wanneer we nu naar de oorsprong gaan kijken, dan is dit eigenlijk hetgeen wat ik u nu verteld heb. De pioniers die met deze bloesems en deze planten werkten, gingen er vanuit: eerstes van het ganse beeld van de patiënt, en gingen dan op zoek naar wat daarbij het best kon passen, en gingen dit dan bewerken. Het was dan wel een beetje in die tijd een show, want men zou het niet aanvaard hebben dat het zogezegd ingestraald werd, maar daardoor kreeg je dat heel eigenaardige zaken plots heel sterk gingen werken. Wanneer ge een arts had, zoals Bach, maar er waren er verschillende andere ook, maar dat is toch in uw streek de meest gekende, dan was dat een man, die gewoon bronwater nam en dit aan de patiënt gaf. De patiënt dacht dan wel dat dat bronwater van een speciale bron was. Daar ging het voor hem niet om. Het ging er voor hem om, dat hij zuiver bronwater had, dat hij kon met zijn beeldvorming van een genezen patiënt, inwerken, en dit aan de patiënt gaf. Waardoor de patiënt wel degelijk genas. Zo heeft hij zeer vele resultaten gehad en ook zijn naaste volgelingen hebben daarin enorm resultaten geboekt. Dit haalt natuurlijk de ganse theorie onderuit die men nu handhaaft en die de industrie er toe verleid heeft van allerlei extracten te maken, die dan zogezegd voor dit of dat zijn. Deze extracten werken maar op het ogenblik dat zij samengesteld worden door iemand die deze codes heeft doorgrond. En niet door iemand die zogezegd door de industrie is opgeleid om u te vertellen hoe het moet. Maar dat moet ik u niet vertellen, ik denk dat de meesten onder u wel beseffen dat dit al lang zo aan de orde is. Dit is niet alleen het geval met die Bachbloesems, dat is ook dikwijls het geval met andere medicatie, die op deze wijze zijn extra dimensie krijgt, waardoor dat we betere resultaten boeken.

Dit ganse proces, van voorstelling van genezen patiënt plus een product dat kan helpen, plus de beeldvorming erbij, daarvan kunnen we zeggen dat dit langzaam maar zeker in veel gevallen zal leiden tot een vervanging van zeer vele zaken die op het ogenblik gangbaar zijn en – zoals bv. terug op mijn voorbeeld van de maagpatiënt te komen – nogal veel bijwerkingen hebben en zeer sterk agressief kunnen zijn.

En in wezen, broeder en zusters, zijn dit zeer simpele procedures. De ganse kwestie zit hem in uw eigen beeldvorming. U moet kunnen de positiviteit opbouwen, het beeld opbouwen dat nodig is om de persoon in evenwicht te hebben en te genezen, dit over te dragen aan het middel dat u hem kunt geven en u krijgt dan als het ware een perfecte reactie. Nu besef ik heel goed, dat de uitleg die ik u nu geef heel summier is en dat daar veel oefening en praktijk aan vastzit. En dat is dan weer voor ieder persoonlijk. Je kunt daar niet van zeggen: de ene gaat dit veel rapper dan de andere doen, het hangt allemaal van de inzet af. Maar normaal gesproken kunnen we toch stellen dat het merendeel van de mensen, wanneer zij een beetje de juiste ingesteldheid hebben, dit proces kunnen realiseren. En wanneer je dit dan samen brengt met al het andere wat tot hier toe hier naar voren is gebracht, dan krijgt u eigenlijk al een gans pakket waar u zeer veel resultaten mee kunt boeken. Maar het is belangrijk dat u steeds weer vertrekt van de juiste beeldvorming. Dat u steeds weer voor uzelf het eindresultaat kunt zien. En dat wordt soms nogal eens vergeten. En het eindresultaat zien houdt in dat u degene die uw hulp vraagt ziet als zijnde genezen, geholpen. Alle tussenliggende processen hoeft u niet te kennen en niet te overschouwen.

Dit is ten andere ook de grote kracht van genezers die overal nogal eens optreden. Waar mensen dikwijls niet aan uit kunnen en die toch resultaten boeken, ondanks het feit dat zij handelingen doen die niet direct verklaarbaar zijn als zijnde medisch, maar toch geven zij resultaat, toch genezen zij de mens. Op het ogenblik dat u dit kunt: het juiste beeld opbouwen, realiseren van: ‘deze maag van deze persoon functioneert normaal, de maagsappen scheiden normaal af, de verteringsprocedure werkt normaal, de spiercontracties zijn normaal’, als u dat beeld voor u kunt opbouwen en u draagt dat dan over, dan kunt u er van op aan dat er resultaat ontstaat.

En dan moet u heus niet voor dokter gestudeerd hebben, dan moet u heus niet een ganse medische encyclopedie van buiten hebben geleerd om te weten hoe het er nu juist uitziet, dit doet niet terzake. U moet zelfs niet nog weten hoe eigenlijk een maag er uit ziet. U mag u dat gerust voorstellen als een zak waar het eten in terecht komt, die een beetje beweegt om het te verteren en zo verder. Of dacht u soms dat zoveel jaren terug al die genezers die resultaten boekten, dat die wisten hoe een menselijk lichaam in elkaar zat? De mens van heden, laat ons zeggen, kent nog maar, en dan schat ik puur een honderd jaar, hoe eigenlijk een menselijk lichaam functioneert. En als ik dan de puntjes op de i mag zetten, heden ten dage weet hij het eigenlijk nog niet volledig. Men veronderstelt veel zaken, men denkt veel zaken te weten, maar men weet ook veel zaken fout.

En toch, broeder en zusters, tweehonderd jaar geleden, driehonderd jaar geleden, zelfs duizend jaar geleden, slaagde men er in van mensen te genezen. Van zaken op te lossen die de dag van vandaag eigenlijk nog niet eens oplosbaar zijn. Men deed zelfs geestelijke operaties. Ik kan u vertellen dat in bepaalde kloosters bv. operaties werden uitgevoerd, volledig geestelijk, waar men galstenen verwijderde, op bepaalde momenten nierstenen er uit haalde, in sommige gevallen slijmvormingen verwijderde, en zo verder, zonder enig mes, zonder enig alaam van de moderne geneeskunde. Maar degene die het uitvoerde had een bepaalde beeldvorming. Was geoefend in de juiste voorstelling, hoe volgens en in die tijd zijn kennis, die mens moest functioneren, dat lichaam moest werken. En kon alles verwijderen wat er niet in thuis hoorde. Zonder dat er één incisie moest gemaakt worden.

Ach, dit klinkt misschien voor u vreemd, maar wanneer ik zeg dat tot in de jaren ’50, van de vorige eeuw, jaren ’60, er in Marokko – en dit is na te gaan, want dit is beschreven en vastgelegd – een dame woonde ter hoogte van Agadir. En dat die dame gekend was omdat ze gewoon zogoed galstenen als nierstenen van de patiënt uit het lichaam haalde door de patiënt een draadje te laten inslikken. Nu denkt u allemaal: ‘dat is kolder, dat kan niet.’ Nochtans zijn er ook westerlingen zo genezen die in die tijd daar waren. Die dame die liet het inslikken en haalde dan langzaam het draadje terug naar boven, en aan het draadje bevonden zich op dat ogenblik de ergerlijke stenen! Wanneer je dat wetenschappelijk bekijkt met uw huidig denken dan zegt u: ‘dit is nonsens’. Ik kan u dat niet kwalijk nemen, maar toch is het gebeurd. Toch heeft het plaats gevonden. Toch is het vast gelegd. En wanneer u de moeite zou doen om geschriften te gaan opsporen, dan zult u deze beschrijvingen van het gebeuren terug kunnen vinden. Men zal dan proberen u de uitleg te geven dat dit waarschijnlijk hocus pocus was, en dat deze mensen dus niet ziek waren. Maar tot daar toe. Men wilt alles weg verklaren wat men niet begrijpt, omdat men angst heeft van hetgeen wat men niet kent. Ik haal u dit speciaal aan omdat dit redelijk gekend is. Ik zou u veel andere feiten kunnen vertellen, maar die zijn moeilijker te controleren.

Dus, om dit kort samen te vatten, wanneer u een juiste beeldvorming maakt, wanneer u dan een juiste overdracht doet naar de groente of de plant of het kruid dat u wenst te gebruiken om te helpen, dan kunt u zeer sterke ingrepen veroorzaken, en kunt u komen dat u werkelijk hulp en genezing voor iemand teweeg brengt.

Eén zaak wil ik daar nog aan toevoegen, en dan sluit ik dit deel af. Wanneer het natuurlijk gaat om zaken die in de gedachtewereld van die persoon zitten, dan komt er wel een kleinigheid meer bij kijken. Dan moet u in wezen kunnen ontdekken en binnendringen in deze denkwereld. Dit is soms niet zo evident. En het probleem in het denken van de mens kan soms wel een zeer sterke barrière zijn om het lichamelijke ongemak ongedaan te maken. Je mag niet vergeten dat er nogal wat mensen zijn die, en zeker in uw tijd is dit het geval, meer dan ooit tevoren, omdat u het veel te gemakkelijk hebt in dit leven, u leeft allemaal zo luxueus, dat er nogal eens gezocht wordt naar alternatieven. Onbewust soms, soms bewust. En deze kunnen zich dan uiten in het ziek zijn. Maar deze ziekten vertrekken dan vanuit het gedachtebeeld, vanuit meestal ook een ontevredenheid van de luxesituatie waar men in verkeert, met alle gevolgen van dien.

Of is het u nog niet opgevallen, wanneer u de wereld rond kijkt, dat waar het de mensen slecht gaat, dat er veel minder ziekte voorkomt? Heel eigenaardig. Je zou bijna zeggen: ‘het moet slecht gaan voor gezond te zijn’. Eigenlijk is dit niet zo, maar de mens veroorzaakt dit dikwijls voor zichzelf. Omdat hij in vele gevallen steeds kijkt naar zijn tekorten, steeds angstig is, dat hij toch maar iets minder zou hebben dan zijn gebuur en daardoor in het lichaam van alle secreties veroorzaakt die helemaal niet hoeven.

Wanneer de moderne mens tevreden zou zijn met hetgeen hij op het ogenblik bezit, niet vergelijkend met anderen en dat bezit vrijelijk delend met degenen die rondom hem zijn, zonder daarbij steeds te denken van: ‘oei, zou ik morgen nog iets hebben?’, of ‘ga ik niet tekort hebben?!’ ‘Of zal ik volgende week niet tekort hebben?’ ‘Zal ik dan nog mijn tasje koffie met mijn gebakje nog kunnen consumeren, of zal dit niet meer gaan, is het alleen een tasje koffie meer?’

Ach, ik trek het misschien een beetje in het ridicule, maar in werkelijkheid is het zo! Jullie leven hier in veel gevallen in een zeer luxueuze toestand, een geprivilegieerde toestand en jullie maken zich druk om zaken waar je helemaal geen erg moet op hebben. Als u ‘s morgens opstaat hebt u eten en drinken; mag er hier eigenlijk gebeuren wat wil; u zult eten en drinken hebben. 3/4 van de wereldbevolking wordt ‘s morgens wakker en weet niet eens of het eten of drinken zal vinden die dag! En u maakt zich zorgen dikwijls voor wat het binnen 10, 20, 30 jaar zal zijn. Je begrijpt toch dat al deze gedachtebeelden zo nefast voor u zijn, dat zij de bron zijn, zeer dikwijls, van alle mogelijke afwijkingen die de stof vertoont. Waar u dan nog in een harder beklag komt: ‘want waarom moet ik dit toch meemaken’

Dus, kort samen gevat, leef vandaag, geniet vandaag van alles wat u bezit, van wat u gekregen hebt, en wees zo wijs van dit te delen met allen waar u contact mee hebt. En dan zult u opmerken, dan creëert u een harmonie rondom u die eigenlijk een heel rijke, voor de geest, toestand creëert. Een toestand waaruit u zeer veel kunt leren. Zo!

En hiermee wil ik mijn eerste gedeelte als afgerond beschouwen. U kunt daar later vragen over stellen als er zaken onduidelijk zijn. Maar nu zou ik graag over willen gaan tot het tweede gedeelte van de avond, en wel de voorbereiding naar hetgeen wat de Wessac gaat brengen.

De meeste onder u zijn toch vertrouwd met het Wessac gebeuren, zij weten min of meer waarover het gaat. Kort gezegd, kun je zeggen dat het eenmaal per jaar is dat op de wereld er een samenkomst is van de hoog-ingewijden, de lichtende krachten en zo verder, om trachten sturing te geven aan de ontwikkeling die de mensheid eigenlijk doormaakt. Dit is zo heel summier gezegd wat er gebeurt. Alles heeft ook te maken met de invloeden die vanuit de kosmos over de aarde komen, en die dus ook stimulerend optreden naar de mens toe, en die het gedrag van de mensheid eigenlijk bepalen. Maar ook de reactie van de natuur van de aarde en zo verder.

Wanneer we zo een beetje de opbouw bekijken, en deze is toch al een aantal weken bezig, dan moeten we zeggen dat we, en dit is niet abnormaal, in een soort ‘afrekeningsfase’ gekomen zijn. Waar we een jaar gehad hebben waar nogal wit licht, helder licht, groen licht een rol heeft gespeeld, je hebt dat kunnen opmerken met hetgeen wat er allemaal de laatste jaren heeft plaats gehad, ook wat de natuur eigenlijk naar voren heeft gebracht, zien we nu, en dit is misschien niet zo positief, maar het moet nou eenmaal gebeuren, zien we nu dat waarschijnlijk de ‘rood-invloed’ het sterkste gaat zijn. De ‘rood-invloed’ wil zeggen dat, naar de toekomst toe vooral zal ingewerkt worden op de emotie, op het begeerteleven van de mens. En niet alleen van de mens, maar dat dit ook zich vertaalt naar de aarde toe, de ganse natuur en zo verder.

Ik kan hier nog geen prognoses gaan doen, hoe zich dit allemaal juist gaat uitwerken. Wat ik wel kan doen voor jullie is, trachten jullie te helpen in de voorbereiding naar dit gebeuren, om de juiste ingesteldheid op te bouwen. Het is kort, nog een kleine week en het is zover dat de krachten bevestigd worden, dat de uitstortingen er zullen zijn.

In deze dagen die vooraf gaan zou het nuttig zijn dat ieder van u zich zeker wat emoties aangaat, zo rustig mogelijk houdt. Dat, waar het enigszins kan, de begeerte even op een klein pitje wordt gezet.

Waarom is dit? Kijk, er gaan al extra stimulansen de wereld rond. Wanneer u onoordeelkundig uw emotie laat gaan, uw begeerte laat gaan, dan sluit u zich aan bij een oneindig grote groep van personen die dit niet in de hand hebben. Vele miljoenen en miljoenen die op het ogenblik redelijk stuurloos emotioneel zijn, over gans de wereld. U moet u voorstellen, en we hebben u hier toch al het een en ander verteld van gedachtekracht en zo, wat voor een ‘astrale figuratie’ dit vormt. Welk krachtsbeeld hier ontwikkeld wordt, en dit houdt in dat je zult zien, ook in de komende weken, en zeker waarschijnlijk na de Wessac, dat emotie een grote rol gaat spelen in al wat gebeurt, dat daardoor enorm verkeerde beslissingen worden genomen, met enorm grote gevolgen. Maar wanneer u deel daaraan bent, dan mag u niet vergeten dat u ook voor uzelf verkeerde beslissingen gaat nemen! Dat u ook voor uzelf verkeerde reacties gaat meemaken. En dit kan gaan van ondoordachte aankoop tot ondoordachte handelingen die leiden tot ongelukken. Er is niets op de wereld dat daardoor niet verkeerd kan gaan. Juist omdat deze rood-invloed dit allemaal stimuleert.

Het past natuurlijk volledig in het kader van de vernieuwing. Je kunt maar zaken vernieuwen wanneer het oude opgeruimd wordt. Dit is een deel van de vernieuwing. En wanneer u dit nu beseft, dan is het van belang dat u tussen nu en de Wessac geen beslissingen neemt. Dat u nu tot de Wessac een begeerteleven op een zo laag mogelijk pitje zet. En dat u daar tegenover, zelf voor uzelf, iets stelt dat we zouden kunnen omschrijven als een kleine opoffering. U zou bv. kunnen zeggen, maar ik laat het aan iedereen over wat je kiest, iemand die bv. alle dagen graag zijn kopje koffie drinkt, van te zeggen; ‘vanaf heden tot de avond van de Wessac zal ik geen koffie meer drinken, ik zal mij bv. beperken tot water’. En dit consequent volhouden. Iemand anders die bv. graag chocolade heeft, zou kunnen zeggen: ‘ik eet tot de Wessac geen chocolade meer’. Kijk, hetgeen wat u voor uzelf kiest, moet iets zijn dat voor u waarde heeft. U moet niet zeggen: ‘ik ga niet meer roken’, wanneer u nooit rookt. Dan bedriegt u zichzelf. De mens kennende zullen er altijd wel zijn die het op deze wijze proberen. Maar dit werkt niet, integendeel. Daardoor maakt u zichzelf iets wijs, en gaat u eigenlijk de verkeerde richting uit. Het moeten geen grootse zaken zijn, het moeten ook geen moeilijke zaken zijn, echt niet, je moet u niet gaan folteren, bij wijze van spreken, niet in gedachten, niet lichamelijk, maar gewoon iets wat u als gewoontepatroon hebt, dat u dat breekt en dat u dit volhoudt tot aan het gebeuren van de Wessac. En dan zult u opmerken dat u, door juist zoiets te doen, reeds deel wordt aan de voorbereiding. Dat u in uzelf reeds kleine veranderingen kunt waarnemen. Uiteindelijk gaat u zich daar goed bij voelen. In den beginne zal misschien de verleiding nog groot zijn, maar na een 48 uur kunt u gerust zijn, vermindert dat en gaat u juist het omgekeerde ervaren. Gaat u zich daarin beter voelen.

Verder is het voor iedereen geraadzaam van de komende week het wat rustiger aan te doen dan je tot op heden gewoon bent. Leer uzelf in de komende dagen te beperken. In die zin, u hebt allemaal bepaalde vaste gewoonten in werken, in handelen, en u bent altijd er van overtuigd, dat dit of dat moet zeker gebeurd zijn, want als het niet gebeurd is, is de dag niet goed geweest, of het is niet in orde. Dit kan zijn van iemand op zijn werk die per se wilt dat alle correspondentie die binnenkomt dezelfde dag is afgehandeld als bv. een huismoeder die per se wilt dat alle dagen dat of dat aan de orde van de dag is opgeruimd en zo verder. Ieder kent wel zijn eigen gewoontepatroon. Tracht daarin af te remmen. Neem voldoende rust. Belangrijk!

En tracht op zijn minst dagelijks gewoon even, al is het maar een kwartier tot een half uur rustig te gaan zitten en even te mediteren, of als je liever bidt, te bidden. Maakt niet uit. Maar dat ge u eigen verplicht van uw gewoonte te onderbreken en aan iets geestelijks te denken en er mee bezig te zijn. Al deze kleine details, deze kleine zaken zullen er u toe leiden dat u, wanneer het moment van de Wessac is aangebroken, u zich beter gaat voelen en dat u ook in het geheel van het gebeuren een plaats vindt. Dat u daarin als het ware dan wel als toeschouwer wordt opgenomen en deel kunt hebben aan hetgeen wat de celebranten laten naar u komen.

Kijk, voor degenen die al een Wessac hebben meegemaakt, die weten dat ook voor een medium het een noodzaak is dat die avond wordt opgebouwd. U weet dat er meestal verschillende sprekers na elkaar komen, die telkens de sfeer als het ware verdichten. Om uiteindelijk de celebrant te laten doorkomen die u dan in verbinding zet met hetgeen wat gebeurt op het brandpunt zelf. U weet ook dat dit voor het menselijk lichaam redelijk sterk ingrijpend is, en dat dit achteraf terug op een juiste wijze moet afgebouwd worden. Het is daarom dat we, gezien het hetgeen we verwachten aan invloed, iedereen die daaraan wilt deelnemen er trachten op voor te bereiden, zo goed en zo kwaad als het gaat. Dat u zoveel mogelijk ervan voor uzelf kunt opnemen. U moet geen angst hebben, dat er voor uw lichaam enige schade zou ontstaan. Dat is niet het geval. Maar wanneer de voorbereiding daarop iets of wat goed is, dan is de kracht waaraan u deel kunt hebben veel groter. Dan gaat ook de nawerking veel krachtiger zijn. En dan gaat u zien dat voor alle aanwezigen van dat moment geestelijk zowel als stoffelijk waarschijnlijk grote wijzigingen en verschuivingen in het leven zullen ontstaan. Omdat er door hetgeen wat er gebeurt en de voorbereiding die er aan vooraf gegaan is, er in het geestelijk denken van u een grotere helderheid kan ontstaan. Zo! Dat was hetgeen wat ik jullie vanavond naar voor wou brengen.

Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest en dat ieder van u deze kleine opdrachten, die eigenlijk een kleine moeite inhouden, trachten uit te voeren. En dan kunnen wij rustig verder gaan met de voorbereidingen en trachten naar ieder van jullie de zo juist mogelijke linken op te bouwen dat ieder van jullie er zoveel mogelijk resultaat mee kunnen behalen.

Deel 2.

Aan mij de eer om jullie vragen te beantwoorden, dus ik zou voorstellen dat u de eerste vraag naar voor brengt.

Vragen.

  • Broeder, er is over vele krachten gesproken, zou er een gelegenheid zijn om ook iets te vertellen over de krachten die met ‘pendelen’ gebruikt worden?

Wanneer u over pendelen spreekt, dan spreekt u eigenlijk over het, in de meeste gevallen, onbewust registreren en aanvoelen van hetgeen wat aanwezig is. Een goede radiësthesist is iemand die eigenlijk de pendel maar gebruikt als middel tot uiting van hetgeen wat hij zo waarneemt. De ganse radiësthesie is gebaseerd op een aanvoelen. En niet op de pendel die gewoon rond draait. Maar het is wel handig wanneer u uw gedachten kunt omzetten in zulke beweging. Omdat dit voor de meeste radiësthesisten een groter zekerheid geeft. Nochtans hebben zij dat, wanneer zij meer vertrouwen in zichzelf zouden hebben, dit niet nodig. Maar goed, het is een hulpmiddel.

Alle verhalen die gaan van ‘het is zo’ of ‘het is zo’ , laat het maar voor wat het is. Het vertrekt vanuit uw eigen gevoeligheid! Als je deze gevoeligheid niet in u bezit, zult u ook nooit goed met een pendel, of met een wichelroede kunnen werken. Hebt u deze gevoeligheid in u en dit is, zoals ik zou kunnen vergelijken met een kunstschilder, je hebt mensen die wat kleuren op een doek kunnen brengen, maar er niet in slagen van een prachtige compositie te maken, en je hebt mensen die dan de talent van een Rembrandt of een Rubens bezitten en die prachtige doeken kunnen schilderen. Zo is het ook met dit. Je hebt mensen die wel wat gevoelig zijn en die soms wel een resultaat boeken, en je hebt er anderen die er mee geboren zijn en die werkelijk dit instrument heel kundig kunnen gebruiken.

  • Om nog even terug op die bomen terug te komen, voorbije weekend was ik in een elzenbos. En ik had het gevoel dat ik daar toch dezelfde werking kon voelen….

Kijk, van elke boom kun je een typische uitstraling verwachten. Je zou het een beetje kunnen vergelijken: je hebt de mens en de mens is opgedeeld in verschillende rassen. Wanneer u bv. het negroïde ras hebt, dat heeft andere eigenschappen en kenmerken dan bv. het blanke ras waar u toe behoort. En deze zaken zijn moeilijk samen te brengen of te vergelijken. Dit wil niet zeggen dat de ene meer waard is dan de andere. Nee. De waarden zijn gelijk, maar ze zijn anders. En wanneer u in een elzenbos gaat lopen, in zoverre je hier nog een groot bos vindt, dan krijgt u andere invloeden dan wanneer u te doen hebt met een eik of een beuk.

Wanneer u mij nu gaat vragen welke invloeden zijn daar meer aan verbonden, dan zouden we kunnen zeggen dat een elzenbos eigenlijk, en dit kan misschien gek klinken, u eerder zal aanzetten tot kunstminnendheid, eerder zal aanzetten tot bepaalde zweverigheid in gedachten. Waar dat je bij een eikenbos dus wel degelijk energie en kracht kunt opdoen, zal dit bij de elzelaar veel minder het geval zijn. En zo kun je eigenlijk elk boomtype gaan omschrijven.  Maar ik denk niet dat dit voor jullie echt op dit moment heel belangrijk is. We hebben de drie belangrijkste, waar jullie iets mee kunnen doen, naar voor gebracht. Wanneer je deze gaat opzoeken in een redelijk rustige, groene omgeving, dan kunt u zelfs wanneer ze alleen voorkomen, hetzij een eik, een beuk, of een berk, maar dan nog liefst een eik, kunt u daar de nodige energie in opladen, of uit opladen.

  • Broeder, i.v.m. het instralen bieslook, waterkers en water. Mijn vraag is: hoe lang blijft die kracht daar dan inzitten? Is dat na 24 uur weg? En moet je dat dan zo eten of met ander eten vermengen? Hoe gaat dat praktisch?

Praktisch zou ik zeggen, als je met zulke zaken gaat experimenteren, dat u deze zaken instraalt en dan binnen de twee uren consumeert. U moet rekening houden dat, en ik kan mij voorstellen dat de broeder die in het eerste gedeelte hier gesproken heeft, het is een zeer deskundig man geweest ten opzichte van die zaken, met heel veel ervaring, maar het is eigenlijk allemaal heel kort gebracht. Ik kan mij voorstellen dat u zulke zaken doet, maar het is niet zoals met water. Water houdt redelijk lang de kracht die u geeft vast. Wanneer u dit doet met planten of met groenten, dan krijgt u een wijziging in de structuur, deze wijziging die kan dan een tijdje aanhouden. Maar ik zou u toch het advies geven van dit niet langer dan enkele uren te laten. Ik denk zeker in jullie geval, omdat je beginners bent met deze gegevens, dat u best binnen de twee uren deze zaken consumeert of laat consumeren.

Er is natuurlijk, en dat wil ik er aan toevoegen, wel een nuance wanneer u bepaalde aftreksels gaat maken. Wanneer u bepaalde aftreksels maakt van bv. een thee die u bewerkt hebt, ik denk hier bv. wanneer je nu paardenwortel neemt en u bewerkt dat, en u maakt van die paardenwortel een zuiverende thee, dan kunt u dit, wanneer het goed afgesloten is, ik zou dan voorstellen van het tegenwoordig gewoon in een thermosfles te doen, die dus afgesloten is van licht en lucht, dan zou het afgietsel ervan toch zeker gedurende 24 à 48 uur de werking behouden. Maar daar krijg je het voordeel dat het dus is gebonden met water.

  • Broeder, die bieslook, als ge eerstens die energie erin gestoken hebt en die dan gaat knippen om tussen sla te doen, dan kom die in aanraking met metaal. Heeft dat een invloed?

Gezien de beweging van korte duur is, gaat het eigenlijk weinig invloed hebben. Wanneer u nu bv. een geladen groente, of dat dit nu bieslook is of iets anders, en u gaat deze groente bv. op metaal leggen, en in sommige gevallen heb je in uw keuken waarschijnlijk wel metalen potten en pannen, dat is dit niet geraadzaam. Het beste is dat u ofwel gebakken aarde gebruikt, of hout. Maar om dit te snijden, dit is een korte beweging, ligt dit wel enigszins anders.

Het is anderzijds nooit aan te raden, dit is een kleine toevoeging die ik u geef, van voedsel teveel in metaal te laten staan. Het is ook niet aan te raden bv., wat in de moderne keuken nogal eens gebeurt, van voedsel af te dekken met soorten aluminium en zo verder. Metalen hebben meestal een overdrachtswerking tussen hetgeen wat er aanwezig is aan planten en de stof zelf. Met als gevolg dat nogal gemakkelijk er een opname is van bepaalde metaalmoleculen, met alle gevolgen van dien. Het beste is nog altijd gewoon gebakken aarde en hout.
  • Broeder, huishoudfolie om dingen af te sluiten, is dat negatief of positief?

Het hangt er allemaal vanaf hoe lang dat soort ‘iets’ is afgesloten en er mee in contact blijft. Wanneer we de herkomst van deze zaken bekijken, dan zien we dat uiteindelijk dit zijn bron vindt in aardolie. Aardolie op zich is niet schadelijk voor de mens op zich. Natuurlijk, op het ogenblik dat deze volledig verwerkt wordt en omgezet wordt met alle mogelijke scheikundige residu’s, dan krijg je iets dat, wanneer dit langere tijd en onder bepaalde condities aanwezig is, wel degelijk bepaalde overdrachten van scheikundige stoffen op het voedsel kan veroorzaken. Maar, en nu komt er een grote ‘maar’ bij, dit gegeven is minimaal ten opzichte van alle stoffen die men op het ogenblik gebruikt in uw voedingsketen. Deze zijn veel gevaarlijker en veel agressiever.

En dit begint al wanneer u gewoon naar uw landbouw gaat kijken hoe men totaal een verkeerde benadering heeft op dit ogenblik. Van hoe men gewassen moet kweken, men gaat er vanuit dat hoe meer meststoffen, en dan is het wel degelijk dus scheikundige meststof, geen natuurlijke meer, want dat is natuurlijk schadelijk, degene die de fabriek maakt is veel beter, dat geeft een invloed op uw planten. Wanneer je dan nog eens gaat bekijken wat er allemaal gebruikt wordt om alle mogelijke bestrijdingen toe te passen, dat deze zaken allemaal in deze planten opgenomen worden, en om dan de keten te sluiten, wanneer de oogst gebeurd is, dat al hetgeen wat tot dan verpakt wordt, bewerkt wordt met alle mogelijke antibiotica, want de farmacie moet ook leven, om zogezegd de voedselketen gezond te houden, is het eindresultaat dat ongeveer toch 90 tot 95 % van het voedsel dat u tot zich kunt nemen, eigenlijk besmet is. En dan moeten we toch niet veel meer zeggen over het kleine beetje dat eventueel in folie en zelfs, wat ik daar juist gezegd heb, dat uw aluminium doet. Alhoewel aluminium agressiever is dan plasticfolie.

Dit wil zeggen, kort gezegd, dat dit op het ogenblik één van de grootste problemen van uw maatschappij is dat uw maatschappij zijn eigen voedselproductie totaal geïntoxiceerd heeft, vergiftigd heeft. Ondanks alle grote bazuingeschallen van ministeries voor gezondheid en zo verder. Dit houdt ook in, naar de toekomst toe dat dit op gezondheidsgebied heel veel gevolgen gaat hebben, en dat er een zeer sterke toename gaat zijn van alle mogelijke ziektefenomenen, juist omdat uw lichaam nog niet aangepast is aan al deze toxines die binnenkomen. Daar tegenover staat dat men de mens eigenlijk van al zijn weerstand afhoudt, door alle mogelijke vaccinaties, door alle mogelijke voorkomingsacties van: ‘je zou eens iets kunnen tegenkomen’, en wanneer je dat optelt, dan begrijpt u wel waarom er hier al verschillende malen gezegd is dat het huidige menselijke ras tussen dit en een kleine 300 jaar zal teruggevallen zijn op ongeveer een 600 miljoen inwoners op deze planeet. Dat is niet veel! Dat weten we, maar beter dat dan al hetgeen wat nu fout gaat. Voilà!

  • Maar door het instralen met gedachtekracht, kunnen we ons voedsel zodanig beïnvloeden dan het geen schadelijke gevolgen heeft voor ons lichaam?

U kunt daar moleculair verschillende zaken wijzigen, waardoor het voedsel aannemelijker is voor het lichaam. Het is echter zo, en dit moet u over langere termijn bezien, dat deze praktijk langzaam terug zijn intrede zal vinden, en dit één van de mogelijkheden zal zijn die het zal toelaten van te overleven.

Indien u geen vragen meer wenst naar voren te schuiven, lieve vrienden, dan ga ik de avond besluiten, zoals gewoonlijk met een meditatie.

Meditatie: Reis naar de Andes.

Ik zou graag de meditatie vanavond wijden aan hetgeen wat dat aan het gebeuren is en aan de opbouw van de Wessac.

Ik zou u graag meenemen naar de Andes. Ik zou u graag al de voorbereidingen laten voelen.

Dus, zet jullie zo gemakkelijk mogelijk, laat even al uw problemen achter u en volg mij op de weg door de wereld.

De plaats waar de grote samenkomst elk jaar gebeurt is in een voor de mens zeer moeilijk bereikbare vallei. Het is een vallei die omsloten ligt door het ganse Andesgebergte, voor degenen die een beetje nieuwsgierig zijn kunnen we zeggen: het ligt op de grens van Peru en Bolivië. Het is in dat gebied. Ik kan u niet meer omschrijving geven, dat zou ik ook niet mogen. Maar goed.

Stel u de hoge Andes voor. En stel u in dat hooggebergte een dal voor dat langs elke windstreek volledig omsloten is door hoge bergtoppen. Je kunt er niet in komen als je niet de juiste bergpas kent. Maar dit is voor ons geen probleem. Wij benaderen het vanuit ons eigen geestelijk inzicht.

En wij bevinden ons nu op de toppen van de bergen, en kijken in het dal. En dan zien we dat vanuit het dal een schittering ontstaat. Het is alsof in dat dal een heel krachtige lichtbron aanwezig is. Een Lichtbron die al die bergflanken doet schitteren; een lichtbron die gaat tot hoog in de atmosfeer.

En wanneer we ons dan naar die lichtbron toe verplaatsen, dan zien we dat in dat dal, dat een redelijke grote oppervlakte heeft, al aardig wat mensen aanwezig zijn. Een groot aantal stofmensen is met de voorbereiding van het feest bezig. Mensen vanuit alle hoeken van de wereld, alle rassen, zou je kunnen zeggen, zijn ter plaatse.

Er heerst een zeer serene sfeer. En je ziet duidelijk dat iedereen zijn taak volbrengt zonder dat er eigenlijk iets moet bevolen worden. De sfeer die aanwezig is, houdt in dat iedereen voelt wat van hem of haar verlangd wordt. En dit spontaan ten uitvoer brengt, één zijnde met de kracht die daar is opgebouwd.

Het is moeilijk een onderscheid te maken tussen stoffelijke mensen die er zijn en de entiteiten die er aanwezig zijn. Want voor de toeschouwer nemen zij ook een vorm aan. Je zou misschien kunnen zeggen dat dit een lichtere vorm is, maar gezien dat men allen nogal ongeveer dezelfde gewaden draagt, is dit ook weer iets dat samenvloeit en een eenheid vormt.

Wanneer we dan nog wat nader kijken, dan zien we op bepaalde plaatsen reeds groepjes zitten waarvan we kunnen zeggen dat zij behoren tot de hogere ingewijden, tot de Meesters van het Licht. Je zou kunnen zeggen dat men met elkaar druk in overleg is om te komen tot de juiste handeling en de juiste uitvoering van hetgeen moet gebeuren. En het gebeuren zal plaatsgrijpen redelijk centraal in de vallei.

Want daar staat, als het ware door de natuur zelf uit gebeeldhouwd, een altaar. Het is een altaar dat niet door mensenhanden is gemaakt, maar dat de natuurkrachten zelf zo hebben gevormd. Het is daarop dat de celebrant binnen enkele dagen de aanroepingen zal uitvoeren, de Krachten zal oproepen, de Krachten zal bevestigen, en de Krachten zal doorzenden naar ieder die op dat ogenblik, samen met hem, in gedachten aanwezig is.

Een Kracht die rond gans de wereld zal gaan; een Kracht die als het ware een verpakking zal zijn van energie en mogelijkheden voor de vele groepen, overal ter wereld, die met het positieve, met het Licht bezig zijn en trachten de verandering op deze aarde zo vlot mogelijk en zo positief mogelijk te laten verlopen.

We zien dat het licht dat vanuit de vallei zelf ontstaat, zijn bron vindt in de velen die daar aanwezig zijn. En het eigenaardige is dat nog steeds, zelfs op deze huidige moment, nieuwe mensen en entiteiten toe komen en zich verzamelen. Degene die in de stof ter plaatse moet zijn, wordt geleid door deze Lichtkracht, en vindt zijn weg zonder enig probleem tot de vallei, die voor al de anderen onvindbaar is door de afscherming van het Licht.

We zien ook hoe dat vanuit alle mogelijke richtingen, filosofische richtingen, vanuit alle mogelijke, voor de mens ‘gedachten’, afvaardigingen aanwezig zijn. Het heeft niets te maken met religie of kerk, het heeft te maken met ingesteldheid, het heeft te maken met denken. Het heeft te maken met ZIJN.

We zien hoe alle broederschappen die in de geest aanwezig zijn hun opwachting daar maken. We zien hoe de eenheid gesmeed wordt, in gedachten. Hoe er een respect is voor elkaar. Hoe er een aanvaarden is van elkaars zienswijze. Zonder dat enige druk wordt gelegd, zonder dat de één de ander probeert te overtuigen.

Men is er toe gekomen dat men beseft dat voor deze aarde het noodzakelijk wordt dat al degenen die er mee begaan zijn de gedachten in één richting zetten. Dat al degenen die getracht hebben tot op heden het menselijk voertuig te behouden als incarnatiemogelijkheid voor de geest, dat deze allen dezelfde principes gaan volgen. Hoe moeilijk het soms ook is. Want de ene groep is meer voor een krachtdadig optreden, de andere groep is meer voor een vrij optreden. Maar de kosmische wetten laten niet toe dat er een spielerei is. De kosmische wetten van de nieuwe Heerser die in dit deel van de kosmos plaatsgrijpt, verplichten als het ware alle neuzen in dezelfde richting te zetten.

Aquarius is de Kracht van de vrijheid, maar is ook de Kracht van de waarheid. De Kracht van het Licht. De tijd van illusie, de tijd van politiek spel is voorbij onder deze Heerser. Deze Heerser verlangt dat hetgeen wat naar voor gebracht wordt, ook uitgevoerd wordt. Deze Heerser kent maar één motto: harmonie.

Harmonie betekent: wat ook de verschillen zijn, dat er samenwerking is.

En dit is ook voor de hoog-ingewijden een must. Wij, als kleine mens, kunnen denken dat zij gezien hun situatie en hun ervaring, dit toch zouden moeten kunnen ontwijken. Maar juist zij doen dit niet. Zij gaan juist samen in eenheid, in harmonie, ondanks hun benaderingsverschillen werken aan deze Kracht.

En de vraag is niet: ‘wie is de hoogste in rang?’ De vraag is enkel: ‘wat is uw capaciteit, wat is uw mogelijkheid’? ‘Wat kan je?’ En er wordt verwacht dat je dit volgens uw kunde zo goed mogelijk uitvoert. En niet alleen degene die ver in het Licht gevorderd zijn, niet alleen de Jezus, de Boeddha, de Krishna, of noem maar op, maar ook de gewone mens, ook de simpele entiteit; van allen wordt verwacht dat zij uitwerken wat hun kracht, wat hun sterke kant is. Dat zij er voor gáán, zonder zich af te vragen wat de ander doet, vertrouwend op het feit, dat ieder dit doet, en dat ze zo, in deze vallei, samen met alle anderen buiten de vallei, één krachtig, groot, harmonisch veld vormen.

Dit krachtig veld van harmonie zal dan de mogelijkheid hebben om de opgewekte Kracht van de voorgangers te verdelen over deze aarde en er voor te zorgen dat deze Kracht over de ganse aarde de juiste uitwerking heeft.

Niet de uitwerking die de huidige stofmens verlangt, of denkt dat voor hem of haar goed is. Maar de juiste uitwerking die voor deze planeet en zijn bewoners het meest harmonische, het meest correcte is. Ook als dit inhoudt dat dit voor sommigen lijden kan betekenen. Ook als dit inhoudt dat bestaande waarden verdwijnen. Ook als dit inhoudt dat de aarde een totaal ander aanschijn krijgt.

Dit is de Kracht van de Wessac. De Kracht van de samenwerking, van de harmonie, de Kracht van de duizenden die in dezelfde richting werken; in harmonie met de nieuwe kosmische Heerser. In harmonie met de Schepping zelf.

En dan zullen we waarschijnlijk opmerken, maar dit kunnen we maar bevestigen op het moment dat het plaatsgrijpt, dat de celebrant en zijn helpers, kosmische Kracht die gebundeld op het altaar komt, in al zijn grootsheid doorzenden, uitzenden, zodat deze Kracht, welke kleur zij ook vertoont, of welke kleuren zij inhoudt, de taak kan volbrengen.

Dat deze Kracht de mogelijkheid zal geven aan ieder die er deel van is, ze in zich op te nemen en in het komende jaar mee te werken. Een gans jaar, zonder ophouden, er mee te werken voor de ganse Schepping, voor het ganse geheel waarvan je deel bent.

Beseffende dat wanneer de Kracht bevestigd is, dat voor de stofmens de ‘God-in-hem’ bevestigd is, zich geuit heeft, en hem de mogelijkheid geeft om deze Kracht steeds toe te passen; het Licht steeds door te geven, en voor deze aarde, samen met al de anderen, het nieuwe fundament te zijn waarop Aquarius zich kan ankeren en zo de vorming van het nieuwe kan laten plaatsvinden.

En wanneer ik nu, na deze korte meditatie u een kleine raad mag geven, u hebt nog enkele dagen voor dat het zover is. Neem de moeite van dagelijks even aan dit beeld te denken, aan deze plaats in de Andes, volledig afgezekerd van alles wat de wereld aangaat, waar deze Krachten worden opgewekt, door gewoon dagelijks even er aan te denken.

U even in te voegen in al degenen die er zijn, dan zal de dag van het gebeuren zelf voor u eenvoudiger te begrijpen zijn en zal het gebeuren gemakkelijker op te nemen zijn.

U zal minder vreemd staan ten opzichte van al hetgeen u waarschijnlijk gaat mee- en doormaken wanneer de celebrant uw eigen kern van uw wezen beroert.
En wees ervan overtuigd, wanneer u dit als voorbereiding doet, dat uw kern, uw ziel zal beroerd worden. En dat er, na die avond, een goddelijke stempel zal ingedrukt zijn.

Vrienden, ik wens jullie nog een geestelijk rijke week toe. Een week van veel inzicht en harmonie, een week met veel Licht op jullie weg. En dan treffen we elkaar op het grote gebeuren, in één grote harmonie.

image_pdf