Werking van de elementalen

31 mei 2011

Zo ik zou zeggen, allemaal welkom aan het begin van deze tweede reeks die we, zover we kunnen, zullen afstemmen ook op hetgeen wat er bij jullie aan vragen en dorst naar spirituele ontwikkeling leeft. De eerste reeks die jullie gehad hebben of toch de meerderheid van jullie heeft toch al een algemeen beeld gegeven van hoe het menselijk lichaam eigenlijk functioneert in het geheel van de kosmos.

In deze tweede reeks hebben we vooral voorzien dat we de wisselwerkingen tussen de wereld rondom u en de mens zelf – en daaronder verstaan we natuurlijk ook uw geestelijk deel – wel deze wisselwerkingen hoe zij op dit ogenblik in evolutie zijn en wat naar de korte toekomst toe. Want we gaan niet meer praten over wat binnen zoveel tientallen of honderden jaren is. Nee. Het is zeker van belang dat we praten over hetgeen wat in de korte toekomst als dusdanig verschuift, vernieuwt en mogelijk is. Dus kort gezegd, we gaan vanaf heden zeer kort op de bal spelen.

En houdt er rekening mee dat wanneer we u tips of adviezen geven dat die wel degelijk actueel zijn en dat deze tips en adviezen niet geschikt zijn voor de idee: “ach, we voeren dat wel uit wanneer we eens zin hebben of binnen enkele jaren enzoverder”. Dit was vroeger veel meer aan de orde maar gezien de evolutie gaan we proberen van u steeds op het juiste spoor trachten te houden.

De meesten onder u die zitten hier op het ogenblik met de vraag: krijgen we nog iets te horen over hetgeen wat op de Wessac is beslist? Dat begrijp ik best, maar daar moet ik u dadelijk op antwoorden dat vele zaken die zich hebben gemanifesteerd zeker nog niet volledig zijn uitgewerkt. Vanuit onze zijde hebben we een algemeen beeld, maar we kunnen dat algemeen beeld nog niet omzetten in heel detailrijke gegevens. Diegenen die de Wessac hebben doorleefd, zullen opgemerkt hebben dat er vooral een enorme grote explosie is geweest van licht. En dat dit in tegenstelling tot andere jaren waar het licht zich in het centrum, op het altaar manifesteerde, dat het nu zich op dit altaar als het ware heeft gedragen als een uiteenspattende waterval, een soort, ja, een fontein van lichtdruppels, mooi uitgedrukt, lichtdruppels die zich overal naar alle kanten over deze planeet hebben verspreid.

De algemene betekenis die we daar zouden kunnen aan geven in tegenstelling tot de jaren voorheen, waar dus de lichtinterval redelijk gecentreerd was en dat ook inhield dat de gevolgen daaruit redelijk gebundeld waren, kun je nu bijna stellen dat we mogen verwachten dat overal bijna tegelijkertijd door deze partikels veranderingen gaan optreden. En dan kunnen we wel zeggen, dat dit ligt in de lijn van de verwachtingen, in die zin dat oude structuren zoals deze van, laat kerken, landen, multinationals, noemt maar op, dat deze het zeer moeilijk gaan krijgen omdat zij zich niet meer achter de vele illusies die ze opgebouwd hebben en waar zij mee trachten te sturen dus kunnen handhaven.

Het gevolg gaat zijn dat door deze explosie van lichtpartikels je overal maar dan ook overal, kleinere entiteiten gaat zien ontstaan waar mensen samen gaan komen, waar mensen samen gaan denken, samen gaan mediteren, samen gaan handelen in kleine groepen en zich minder en minder zullen gaan storen aan wat de staat, wat een religie, enzoverder voorschrijft. Gezien dat dit een fenomeen gaat zijn dat wereldwijd zich voordoet, kunnen we verwachten dat dit zal leiden tot wereldwijde crisissen, omdat de huidige machthebbers, zo goed op staatkundig als religieus vlak, dit maar heel moeilijk zullen kunnen aanvaarden. En wanneer je ziet dat bijvoorbeeld een paus nog van alles wilt opleggen aan zijn gelovigen en moet vaststellen dat zijn gelovigen niet meer naar hem luisteren, is dit natuurlijk pijnlijk. Maar wanneer een president of een eerste minister, noemt maar op, of een legergeneraal datzelfde moet vaststellen dan zullen we waarschijnlijk sneller opmerken dat zij zullen proberen hun oude macht vast te houden. Maar wanneer overal tegelijkertijd bijna de mens zich dat niet meer aantrekt en zich er ook niet meer aan stoort en zich ook niet meer aan gelegen laat en vooral, wat u zal opvallen is, dat men zich er ook niet aan stoort of de oude zekerheden gehandhaafd blijven. En op het ogenblik dat dat ook begint te schuiven, ja dan kunt u wel begrijpen dat de invloed van het gebeuren een totale, op korte termijn, verandering kan meebrengen.

Dit is nu gewoon een beeld dat ik geef wat mogelijk is bij de mens. Maar de mens is niet de enige die beïnvloed wordt door dit gebeuren. Uw planeet wordt daardoor beïnvloed. Alle krachten van uw planeet worden daardoor beïnvloed. En dat wilt zeggen, hetgeen wat vooropgebouwd was voor het Wessac-gebeuren. U hebt kunnen opmerken dat de aarde al een paar heel eigenaardige fenomenen heeft veroorzaakt. Ja, en zolang dat dit ver genoeg van uw bed was, heeft dit u eigenlijk weinig beroerd. U vindt het erg dat aan de andere kant van de wereld zoveel mensen verdronken zijn en zoveel vernietigd is. U vindt het erg dat weer op een andere plaats er zoveel verloren zijn gegaan door andere rampen. Maar u hebt zelf nog niet in het oog gehad dat u hier ook reeds in eenzelfde situatie zit. Het feit dat bijvoorbeeld in Azië een aardbeving is geweest, is een logisch gevolg dat u hier deze abnormale warmteperiode hebt en droogteperiode. Het koppelt allemaal aan mekaar. Maar nu op dit moment worden deze zaken juist door de invloed die over de aarde gaat, versterkt. Dat wil zeggen dat in de eerste plaats waarschijnlijk redelijk wat ziektepatronen zullen uitbreken, onbeheersbaar, onvoorstelbaar. Ach, en geloof niet het fabeltje dat de komkommer besmet is. Dat is de paraplu die men wilt gebruiken. Men wilt de schuld naar elkaar toe schuiven. Er zijn andere oorzaken. Daar kom ik straks wel op terug wanneer we over een paar andere zaken gaan praten vanavond. Dat is een eerste feit dat we zullen vaststellen.

Wat u ook niet mag vergeten is dat op dit moment door de atmosferische situatie, zo goed hier de warmte en de wind als de aardbevingen en de vulkaanwerkingen op topniveau verkeerde beslissingen genomen worden, paniek beslissingen, beslissingen die op korte termijn zullen duidelijk maken dat zaken onomkeerbaar vernietigd worden of vernietigd zijn. U zult het wel opmerken in uw dagdagelijkse leven, maakt u geen zorgen. Maar daarom is het van – voor u toch – van belang dat u ook als groep blijft functioneren. Dat u zich buiten deze zaken kunt stellen. En dat u zich vooral niet laat meedrijven door hetgeen wat gebeurd. En dit geldt voor ieder van de aanwezigen hier. In deze zin dat praktisch iedereen in deze periode, voor sommigen is het al bezig, voor anderen zal het beginnen, gaat geconfronteerd worden met feiten die eigenlijk, theoretisch gezegd, niet kunnen. Maar gezien de verschuivingen, de wisselingen, worden er zulke fouten gemaakt dat er van alles gaat gebeuren. Je moet opletten: sta niet op uw rechten. Dan ga je mee. We hebben dat hier vroeger in de groep nog gezegd. Maar nu is het nog sterker. Dat wil zeggen doordat er in de komende maanden steeds weer opnieuw verkeerde beslissingen gaan genomen worden op elk niveau, ga je krijgen dat op alle gebieden het chaotischer gaat worden. De kwestie is dat u zich uit dat chaotische uithoudt. Dat u kijkt wat uw mogelijkheden zijn vandaag. Niet wat uw mogelijkheden zullen zijn binnen tien, binnen vijftien jaar. Zelfs niet wat uw mogelijkheden zullen zijn na nieuwjaar. Waarom?

Aan de hand van de inschattingen die we vanuit onze zijde kunnen maken, heb je geen enkel idee, maar ook niet de mogelijkheid om een inschatting te maken van wat gaat komen, van wat gaat zijn. Zelfs van onze zijde hebben we deze mogelijkheid op het ogenblik niet omdat kosmisch gezien de bewegingen en de verschuivingen zo groot en zo sterk zijn dat wij vanuit de geest wel een eindresultaat kunnen zien, maar dat we niet kunnen alle details en alle puzzelstukjes als dusdanig afzonderlijk kunnen beschouwen. Jullie hebt die mogelijkheid niet van zo een overzicht. Dus ga er dan ook u niet om druk maken. Want op het ogenblik dat u in deze periode van verschuiving en verandering u gaat enerveren, gaat druk maken, krijgt u een element waar u tot heden eigenlijk te weinig rekening mee gehouden hebt. Niet het feit dat, laat ons zeggen, de chaos u in zijn greep pakt, dat is nog het minste, maar vooral, doordat ook nu de ganse aarde beweegt als het ware, verandert, kunt u meegenomen worden met deze krachten. En gaat u bij wijze van spreken totaal verkeerd de weg op.

Ik ga u dit in een praktisch voorbeeld geven van iets wat in uw nabijheid is gebeurd en u zult begrijpen wat ik bedoel. U hebt hier in uw geburen een grote brand gekend. Een heidebrand. Deze brand was niet noodzakelijk, helemaal niet. En deze brand was ook niet ontstaan wanneer de kosmische situatie niet geweest was wat ze was toen de brand ontwikkelde. Wat is er aan de hand? Kijk. De bron van het vuur was smeulend. Maar zo zijn er op die heide in een jaar honderden keren de mogelijkheid dat deze in brand zou gaan. Het is niet gebeurd en het gebeurt ook niet. Maar nu door de situatie van de wind, de droogte enzoverder maar ook de wijziging in magnetische verhouding die plaatsgrijpt is dat bronnetje van vuur blijven smeulen waar het anders gewoon zichzelf zou doven. Het heeft op een bepaald moment dank zij het luchtelementaal dat mee een rol heeft gespeeld, zich gaan ontwikkelen. En wat in eerste instantie een klein brandje was dat in een andere situatie zou uitgedoofd zijn, vanzelf, omdat er rondom een beetje van dit of van zand of weet ik veel wat gebeurt, nu dat juist daar de lucht zich gaat verplaatsen. Juist op die plaats komt er een speling, een wisselwerking van krachten. En je krijgt een ontzettende brand. Die wanneer die begint op te gaan en groot en groter te worden samen gaat spelen en u kan dat nagaan, u kan dat ook meteorologisch gaan bekijken met de wind die dan op dat moment de strijdmakker van het vuur wordt. Met als gevolg dat de brandweer het bijna niet onder controle krijgt. Factoren die normaal dit niet zouden veroorzaken, veroorzaken het nu wel. Ik geef dit als voorbeeld omdat dit op het ogenblik nog actueel is.

Maar vertaal dit voorbeeld nu naar uzelf. De vertaling van de aarde hier in uw streken zit hem op het ogenblik nog steeds in het luchtelementaal dat een zeer sterke invloed hier in deze streken heeft. U gaat niet in brand gaan, althans letterlijk niet. Maar figuurlijk gaat deze invloed er wel voor zorgen dat u ongecontroleerd handelt. Bijvoorbeeld, u hebt een mooie tas. U hebt die in uw leven al tien keren laten vallen, is nooit kapot geweest. Morgen neemt u die tas, ze valt uit uw handen, kapot. Ik tracht het zo praktisch mogelijk te houden. Waarom tien keren niet en dan wel? Wel heel simpel, omdat alle elementen op dat moment aanwezig zijn tot vernietiging. En vernietiging is misschien niet het juiste woord. Ik zou moeten zeggen verandering. Maar dat geldt met alle elementen. U hebt honderd keren een trap opgelopen. Geen probleem. De honderdeneenste keer mistrapt u zich, valt u en breekt u een been, in het beste geval.

Dat is de situatie die nu bezig is. Dit geldt voor gewone handelingen, dit geldt voor ongewone handelingen, dit geldt voor denkbeelden, dit geldt voor al wat je maar op dit moment kunt in uw idee naar boven brengen. Let op. Doe zo weinig mogelijk ondoordacht. U gaat opmerken dat dat verder evolueert. Naargelang de wind en de hitte toeneemt, komt ook de instabiliteit tot een groter ontplooiing. Waar het juist naartoe zal leiden is verschuiving, vernieuwing. Op zich niet slecht. U gaat het rondom u zien bij zeer velen. Er gaan zeer vele nieuwe zaken opduiken; sommige gunstig althans in uw gedachten, andere ongunstig. De kwestie is dat u – zoals we vroeger hier ook reeds meer naar voor hebben gebracht – een eenheidsgevoel met elkaar kunt hebben en ook – dit wordt naar de toekomst toe ook een factor waar rekening mee moet gehouden worden – dat je samen aan één zeel trekt. In vele zaken; dat je elkaar steunt, dat je elkaar ondersteunt. Daarom is het ook van belang dat hetgeen wat binnen de groep gebeurt, binnen de groep blijft. Niet omdat dit geheimen zijn. Nee. Maar omdat dit juist de schakels zijn, de kracht, de binding is die mogelijk maakt dat ieder op zich – is niet onbelangrijk – ieder individu op zich de juiste evolutie kan gaan, gesteund van binnen de kracht van de groep.

En daar moeten we toch en dat hebben we vroeger al gezegd en dat moeten we weer herhalen hier de aandacht op vestigen dat wanneer je in een groep als deze – en dat geldt voor de meeste groepen – meewerkt, u inspant; het niet meer geraadzaam is van daar plots mee te stoppen. Zeker niet in deze tijd van enorm snelle ontwikkeling. En de reden is heel simpel. Het is niet alleen omdat we hier samen zitten dat er een gezamenlijke kracht – en nu een kracht die mogelijk is in de vernieuwing – wordt opgebouwd. Maar dat ook voor iedereen hier, niet alleen lichamelijk, stoffelijk, maar ook fijnstoffelijk en geestelijk er enorme linken worden gelegd. Daarmee wil ik zeggen, u weet allemaal dat buiten de stoffelijke aanwezigheid hier aardig wat broeders van onze zijde meewerken om deze krachten op te bouwen. En dan is het als het ware of u zit op een sneltrein en zolang u op die sneltrein zit kunt u mee, geen enkel probleem en zijn er veel mogelijkheden. Maar het is niet geraadzaam en dat herhaal ik eens want in de vorige lessen is dat ook al naar voren gebracht van uit deze sneltrein te stappen. Want dan weet u niet waar u terecht komt. U weet wij trachten dat op te vangen maar zeker in deze tijd moet ik meer en meer zeggen, is dat minder en minder evident. Langs de andere kant is het ook zo dat u niet aan degene die niet op de trein zit duidelijk kunt maken wat u allemaal ziet wanneer deze trein tegen een snelheid door het landschap raast. Een ander kan dit niet begrijpen. Opdat die op een ander niveau de zaken bekijken. Dus de eenheid van elke groep hier is van belang. En vanuit onze zijde kunnen wij deze eenheid dan met elkaar koppelen, met alle soorten groepen die op dezelfde wijze lichtend trachten de evolutie positief door te zetten. Zo dat is zo een beetje hetgeen wat ik wat betreft de Wessac naar voor kan brengen.

Ik ga hier nog een klein onderwerp aan koppelen. Omdat dit ook actueel is. Namelijk de werking van de elementalen. Och, wees gerust ik ga u vanavond niet elk elementaal uitleggen tot in het detail. We gaan daar later tijd voor nemen om u dat duidelijk te maken. Maar op het ogenblik is het zo dat we vooral zitten met zaken die te maken hebben met het luchtelementaal. U vindt dit misschien raar omdat u toch ziet of hoort over aardbevingen, u hoort over vulkaan gebeuren, u hoort over overstromingen en dan denkt u: wat heeft dat nu met het luchtelementaal te maken? Wel heel veel. Het beeld dat u in vele gevallen van een elementaal hebt is dat dit, wanneer we spreken over lucht, enkel met lucht te maken heeft. Wat het elementaal zelf aangaat kunnen we zeggen dat is juist. Het luchtelementaal heeft te maken met lucht. Maar, en er is een grote maar, elk elementaal reageert als het ware in harmonie met de andere elementalen. Op het ogenblik zitten we nog dat het luchtelementaal overheersend is. Wat is het gevolg? Dat bijvoorbeeld water zich hierdoor zeer sterk kan manifesteren. We krijgen door het luchtelementaal verplaatsingen van wolkenvelden. Wolkenvelden die nu, juist door de werking van dit elementaal, op uitzonderlijke hoogte zich verplaatsen. Ik zeg hier niets nieuw u kunt dit meteorologisch nagaan. Is te bevestigen. Doordat zij zich uitzonderlijk hoog verplaatsen, krijg je een totaal andere atmosferische geladenheid en andere atmosferische mogelijkheden want deze wolken gaan zich op totaal andere plaatsen ontladen dan waar dit onder normale omstandigheden op normale hoogte zou waar zijn. Hierbij kunnen we dan zeggen door het potentiaalverschil tussen de hoge verplaatsing en de aarde krijg je dat op aarde bijvoorbeeld het water actief gaat zijn. Krijg je dat dan op zijn beurt weer een samenspel gaat ontstaan tussen de aardkorst en bijvoorbeeld de vulkanische werkingen. Oh, het is heus niet omdat er bijvoorbeeld er veel lava werking is of, nee ik moet zeggen magma werking is dat vulkanen plots in beweging gaan komen. Vulkanologen zullen dit niet graag horen, want hun theorieën vallen daardoor een beetje in duigen. Maar een vulkaan gaat vooral reageren op wat deze elementalen – en in dit geval aarde en lucht – te vertellen hebben. Dan krijg je dus weer een samenspel. En dan krijg je uitbarstingen. Op andere plaatsen kan het zijn dat de aarde zich gewoon bij wijze van spreken schudt. Ook hier gaat men heel gemakkelijk geologisch zeggen van ach ja, dus het zijn de platen die tegen elkaar botsen. Is heel juist. Maar je moet je eens de vraag stellen: deze platen zijn altijd zo, zijn al miljoenen jaren zo. Waarom dat die plots tegen elkaar beginnen botsen en waarom dat dit plots zich herhaalt. Je moet je eens de vraag stellen waarom vulkanen plots gaan uitbarsten, zelfs wanneer de magma werking niet erg is. Want als ze erg zou geweest zijn dan zou men gezegd hebben: het gaat komen. Maar nu wordt men verrast.

Er spelen hier totaal andere elementen. En dat is iets waar we graag van zouden hebben dat jullie daar rekening mee houden. Dat je beseft dat de elementalen een deel van uw dagdagelijkse gebeuren zijn. En dat je nu hier geconfronteerd wordt met een abnormale waterhuishouding door het luchtelementaal, houdt in dat hierdoor spanningen ontstaan, verschuivingen ontstaan. Als je dat weet kun je uw gedrag daar gaan aanpassen. U moet eens rondom u kijken.

Een van de grote invloeden op het ogenblik, ook door het luchtelementaal, is dat in de dierenwereld – en neem mij niet kwalijk, lieve broeders en zusters – u behoort daar ook toe, de toename van vrouwelijke dieren groot is. Kijk eens rond jullie. Ik zou bij wijze van spreken zeggen, maar dan gaat u misschien mij dat kwalijk nemen, bij de kippen of bij de paarden of bij de honden of de katten zie je op het ogenblik veel meer vrouwelijke dieren ter wereld komen. Maar kijk eens naar de geboortes bij de mens. Ook. Is geen toeval hoor. Het heeft met die invloeden te maken. Je moet eens goed stilstaan wat dat betekent. Dat betekent dat op dit moment de aarde zich voorbereid op een vernieuwing. Dat betekent dat, en dat zie je altijd, wanneer er crisissen zijn geweest op aarde dat er verschuivingen zijn in geslachten. Soms krijg je een overschot aan mannelijk, soms krijg je een overschot aan vrouwelijk. Maar nu is het vrouwelijk dankzij het luchtelementaal dat deze zaken wereldwijd, want het heeft wereldwijd op het ogenblik de aarde in zijn greep, veroorzaakt. Waarom? Omdat men ervan uit gaat dat alles wat moet blijven bestaan moet kunnen beschermd worden. En een elementaal is een kracht, een energie – laat het mij zo simpel stellen – die er zich niets van aantrekt of u nu mens bent of u een schildpad bent. Dat maakt daarvoor niets uit. Voor het elementaal is leven, en in dit geval, is leven beweging. Beweging zit hem in voortplanting. Je moet daar eens goed verder over nadenken. Dan krijgt u meer een echt beeld van hoe uw maatschappij eigenlijk, en dan bedoel ik de ganse aarde, bedoel ik niet alleen de mensen, functioneert.

U gaat opmerken dat ook in gewassenteelt enzoverder verschuivingen gaan ontstaan. Zaken gaan tot en met mislukken, andere zaken gaan zich manifesteren en gaan in overvloed aanwezig zijn. Ik laat hier even de industriële kwekerijen buiten beschouwing. Ik bekijk het even wereldwijd. Dit alles heeft te maken met de kracht van dat elementaal in samenspel met de andere. En dit zal volgens wat we kunnen zien nog een tijdje duren. Je moet er mee rekening houden dat dankzij dit ook veel vuurwerking plaatst zal grijpen. De kans is heel groot dat vuur op plaatsen gaat optreden ook waar u het niet verwacht. Houdt daar rekening mee. Verder ga je zien dat wanneer het mogelijk is, de elementalen, ze hebben dat wel niet, maar toch de handen in mekaar slagen. Dan ga je eigenaardige fenomenen krijgen. Dat je door bijvoorbeeld een samenspel van de aarde met lucht en water er plots giftige zaken ontstaan. Anderzijds kan het zijn dat dankzij het vuur de lucht en de aarde er zaken worden opgeruimd die toxisch waren. En zo krijg je dus een enorm spel waar elk deel van deze aarde zijn typische taak in heeft. En waar u als mens als buitenstaander kunt naar kijken maar waar dat u weinig direct vat op heeft. U kunt niet even zeggen tegen een elementaal: kom eens even langs en laat hier eens regen vallen. U kunt wel proberen, en zeker met een groep, u positief in te stellen dat er een evenwicht ontstaat. En zo kun je dan wel bijvoorbeeld, wanneer er op grote hoogte regenwolken aanwezig zijn in een droogtegebied komen dat je regen krijgt. Of dat het dan een vloedgolf is of een mild buitje zal dan nog afhangen van de kracht van de groep en de harmonie van de groep met de kracht van het elementaal. Als individu heb je er helemaal geen vat op. Je kunt wel proberen van in harmonie te zijn en een rust uit te stralen, maar die kracht van het individu is veel te zwak in de totaliteit van de kracht die bijvoorbeeld dat elementaal dat nu eigenlijk overal bezig is, aanwezig is.

Dus kort samengevat, op het ogenblik is er een heel, heel sterke luchtwerking. Het luchtelementaal domineert praktisch rond heel de aarde. Dit zal nog een tijdje duren. Daarna zal er misschien een overgang zijn, bijna laat ons zeggen, 80% zeker, naar het vuurelementaal. En dan krijg je vervolgens nog het water dat, niet als regen een rol gaat spelen, maar waarschijnlijk als minder aangename, hoe moet ik het zeggen, vormen van water een invloed gaan hebben. Maar goed. Dan zijn we al een heel stuk verder op het jaar.

Daarbij komt en dat is dan iets zeer positief dat ik er toch nog aan wil toevoegen, alvorens ik dit eerste deel besluit. Dat je gaat opmerken dat door alles wat er nu gebeurt veel oude kennis vanuit deze regionen, en dan spreek ik hier voor Europa. Ik spreek niet voor Azië, Amerika of Afrika. Ik spreek dus voor Europa, West- en Oost-Europees gebied, waar u het meest mee te maken hebt, dat zeer veel oude kennis plots gaat opduiken. Ja. U gaat soms verbaasd staan maar er gaan plots zeer veel zaken die mensen honderden jaren geleden gebruikten om in harmonie te zijn als het ware met de natuur gaan terug naar boven komen. Soms duiken ze op en weet u echt niet van waar ze komen. Soms is er iemand die iets zegt en ineens komt die kennis daar.

Je zal moeten rekening houden dat veel oude druïdische kennis van voor de christianisering van dit gedeelte van de wereld, zich gaat terug openbaren, zich gaat naar voor brengen. Natuurlijk niet dat de religies dat hier heel graag gaan zien gebeuren of appreciëren en dit is niet alleen voor de katholieke christelijke strekking, dit is ook voor de islamitische strekking, dat ze dat niet graag gaan zien. De enige religie, religieuze strekking die zich daar weinig aan gaat storen zullen vooral de oosterse boeddhistische en hindoeïstische strekkingen zijn. Die zullen veel gemakkelijker zich daarin integreren. Maar wat houdt dat in? Dat houdt in dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan, dat er nieuwe wegen ontstaan. Want wat ik al verteld heb is, door hetgeen wat nu aan het bewegen is, wat nu aan het verschuiven is, gaat veel van hetgeen wat u op het ogenblik als heilige huisjes ziet, aan wetenschappelijke kennis – want ziet eens hoe ver wij staan, wat wij allemaal niet kennen – plots niet meer zo zeker zijn. Veel wetenschappelijke waarheden ga je op korte termijn zien onderuitgaan. Oh, men zal vechten op hoog niveau om het te handhaven en alles te ontkennen, dat begrijp je wel. Het is natuurlijk niet aangenaam wanneer heren professoren die jaarlijks zeer dikke bonussen halen uit alle mogelijke wetenschappelijke onderzoeken die door de staat gefinancierd worden of door de multinationals, plots geconfronteerd worden dat hetgeen wat zij als evangelie verklaarden, wankelt. En dat hetgeen waarop zij zich gebaseerd hebben eigenlijk drijfzand is. Want er komen ineens indicaties en soms vind je echt niet van waar ze komen, die aanduiden dat al die theorieën niet kloppen. Goed, dan begint de miserie.

En juist dan op dat ogenblik ziet u dat oude gedachten, dat oude wetenschappen, in sommige gevallen zou je kunnen zeggen verborgen wetenschappen, terug de kop opsteken. Dat plots zaken naar voor komen, dat mensen gaan zeggen van: kijk als je het nu zo en zo doet, dan hebben we dat resultaat. Dit zijn de zaken die door alles wat nu aan het verschuiven is en aan het gebeuren is zich langzaam maar zeker zullen manifesteren. En het zal erop aankomen dat u de handen in elkaar slaat. Dat u samen verdergaat. Dat u kunt op elkaar vertrouwen. En vooral bedenk, en dat is toch niet zo, ja hoe zou ik het zeggen, niet zo min om het zo uit te drukken. U leeft in het westen, u leeft hier in Europa. Uw roots zijn hier. De idee die velen gehad hebben tot hiertoe dat het licht vanuit een andere hoek van de wereld moest komen, dat de kennis vanuit de andere hoeken van de wereld moesten komen, die was hier zeer sterk en is hier nog zeer sterk. Maar, sta mij toe te zeggen dat het gevolg daaruit is dat je met zaken bezig bent die helemaal niet thuishoren in uw gegeven. Daarmee bedoel ik. Uw geest heeft hier gezocht. U bent hier geïncarneerd. Het is hier dat uw geest de ervaringswereld wilt opdoen. En wat zien we. Dat, en zeker de laatste tijd, door van alle mogelijke zaken die niet met deze leefgemeenschappen te maken hebben, binnen te halen dat daar aardig wat zaken fout lopen. Geestelijk maar ook fysiek, gezondheid, noem maar op.

Het is van belang dat u het volgende goed beseft. De waarheid op de wereld bestaat niet op een plaats. Maar u bent als mens hier, of beter gezegd, de geest is hier in de mens geïncarneerd omdat uw geest deze ervaring wou opdoen. De waarheid van bijvoorbeeld Afrika, Azië, Amerika, is voor u van geen nut of van geen belang. Dit kan hard klinken want er bestaan heel mooie filosofieën. Oh er bestaan heel mooie rituelen. Er bestaat van alles maar u helpt uzelf, en daarmee bedoel ik uw eigen geestelijke ontwikkeling, geen moer mee als u zich daarmee bezighoudt. Integendeel. U blokkeert uw eigen geestelijke ontwikkeling met als gevolg dat wanneer u terug aan onze zijde komt, u zult opmerken dat u eigenlijk op herhaling moogt. Want u bent dan de leerling geweest die, laat ons zeggen in een wetenschappelijke richting heeft gezeten, maar die vergat dat in de wetenschappelijke richting je bijvoorbeeld wetenschappelijke zaken moest leren maar heeft zich enkel beziggehouden met laat ons zeggen enkel met muziek. Goed dat mag. Maar wanneer je dan aan onze zijde komt om bijvoorbeeld te blijven dan moet je vaststellen dat je dat muziek al jaren of incarnaties ervoor, jaren ervoor, honderden jaren ervoor, incarnaties ervoor al lang onder de knie had, daardoor had je natuurlijk de neiging want het zat in u, van dat plezant en aangenaam te vinden. Maar dat was niet de weg. Dat was niet de mogelijkheid die gekozen was door uw geest, dus kom je bij ons en dan doe je uw beklag. Waarom hebben jullie dat niet tegengehouden. Waarom hebben jullie dat niet gezegd. Nou goed, nee. Het is niet aan ons van iemand te blokkeren. Maar we kunnen in de tijd dat nu is, het wel duidelijk naar voor brengen en duidelijk zeggen van, hier waar jullie geboren zijn, heeft uw geest gezocht. En nu krijg je, en dat is het mooie van de zaak, mogelijkheden in de komende tijd die er nog niet eens waren een paar jaar geleden. Mogelijkheden om nieuwe zaken te ontwikkelen, gebaseerd op kennis van vroeger, dat is juist. Maar die zich zullen inpassen in de evolutie en de ontwikkeling die nu bezig is. Goed hiermee wil ik deze eerste les die een beetje een algemene zaak is geweest, omdat ik de noodzaak en niet alleen ik maar de broeders allemaal, de noodzaak hadden van toch jullie een paar zaken voor te leggen die in de evolutie van de groep van essentieel belang zijn.

Mijn beste broeders en zusters, denk erover na, wissel gedachten uit, praat meer met elkaar. Ik zou bijna zeggen deze groep, en ook weer zeg ik, dit geld voor elke groep, maar deze groep naar de toekomst toe zou zich langzaam maar zeker meer als één grote familie, één grote entiteit moeten kunnen gaan gedragen. Oh en ik weet het in de beste families zijn er wel eens wrijvingen. In de beste families zijn er wel eens meningsverschillen. Dat mag, dat kan, dat zal alleen maar het geheel versterken. Alleen besef dat je door uiteindelijk samen de handen in elkaar te slaan, in deze tijd de resultaten kunt boeken. Zodat je alleen maar door samen te werken, elkaar te aanvaarden zoals je bent – wat soms niet gemakkelijk is voor de mens, omdat elke mens zijn eigen voertuig heeft en elk voertuig heeft zijn eigenschappen, het een al beter, het ander al minder. Maar goed het is zo. En het is mogelijk in deze tijd met de krachten die op het ogenblik zich open plooien van zulke kleine gehelen te vormen die er steeds voor elkaar zijn. En dan kan ik zeggen dan is een groep als deze het waardevolste wat er op aarde zich kan ontwikkelen. En dat hopen we dat we dit ook met jullie, met de vele andere groepen waar dat we op het ogenblik aan het werken zijn kunnen realiseren.

Ik ga jullie nu een kleine pauze laten. Indien u vragen hebt over het gebrachte, zoals gewoonlijk, stel iemand aan die ze noteert en ze in het tweede gedeelte voorleest. Dan zult u daar een zo goed mogelijk antwoord op krijgen om vervolgens de avond te kunnen afsluiten met een opbouw van kracht. Zodat deze groep weer in zijn nieuwe vorm bezegeld is.

Deel 2

Elementalen bepalen ons astrologisch teken. Vermits er werd gezegd dat het luchtelementaal nu overheerst, is het dan voor de luchttekens gemakkelijker om ermee te werken?

Hola, hola, hola. Ja, ik denk dat hier een kleine misvatting aanwezig is. Kijk eens hier. Astrologisch deelt men de mens in vier groepen op. Dat klopt. En men spreekt van mensen die het teken van lucht, anderen vuur, water en aarde. Maar om een directe combinatie te maken met de elementalen. Nee, dan denk ik dat we hier een deur te ver zijn.

Kijk, de elementalen zelf zijn krachten die gelieerd aan de aarde te maken hebben met wat er in de natuur gebeurt. Dat wil zeggen: dus uw stormen, uw regen, vuur, aardbevingen, of zelfs vruchtbaarheid van bepaalde lagen van de aarde heeft allemaal met deze krachten te maken. Deze krachten op zich kunnen we zeggen zijn niet zoals een geest als het ware bezield maar zij beschikken wel over bepaalde menselijk uitgedrukt zou ik zeggen, gevoelens, intuïties. Zij worden vanuit de kosmos als het ware gevoed. En daar begint het, vanuit de kosmos. Dus een elementaal is aan de aarde gebonden. Maar trekt bepaalde kenmerken, bepaalde voedingen voor zijn bestaan vanuit de kosmos. En dat wisten de oude astrologen ook. En wat heeft men gaan doen. Men heeft in de tijd opdelingen gemaakt omdat bepaalde planeten bijvoorbeeld heel goed in overeenstemming waren met de werking van bijvoorbeeld lucht, zoals hier vanavond naar voor is gebracht. En denk ik maar aan Mars. Maar wanneer u aan Venus denkt of Neptunus, klopt dat helemaal niet. Dus wat heeft men gedaan. Men heeft in de oude tijd aan de hand van de kennis die men toen had, dus de ganse astrologische kalender gaan opdelen in deze vier groepen. En zoveel mogelijk dit ook gaan samenkoppelen met de toen gekende planeten. Goed, daar is iets voor te zeggen. Maar om nu te zeggen dat iemand die onder het luchtteken valt – en dat is dan vooral onder dus de planeettekens die met de lucht gekoppeld zijn – om dan te zeggen dat die in een periode zoals nu waar lucht overheersend is, dus meer mogelijkheden heeft, dat zou ik niet durven beweren. En ik denk dat het voor de mens die met astrologie bezig is het best is dat hij toch deze zaken een beetje naast elkaar houdt. Je moet ze niet verwerpen. En ik zou niet zeggen dat het helemaal niets aan de orde is. Maar het is beter van bijvoorbeeld de kenmerken die aan een luchtteken, ik zeg een luchtteken gegeven worden in het oog te houden, dan wel een luchtelementaal. Want dat is nog verschillend; of je bijvoorbeeld een vuurteken bent of een vuurelementaal. Kijk het is niet omdat je een luchtteken bent dat je bijvoorbeeld de kracht zou hebben, of de harmonie zou hebben, om een storm of een wervelwind te doen afwijken of tegen te houden. Zo min dat een vuurteken de kracht heeft om te bepalen of het vuur nu al of wel zich zal vernietigen. Die fout mag je niet maken. Het zijn twee eigenlijk totaal verschillende werelden die maar op een heel nauw lijntje ergens met elkaar te maken hebben. En dat is vooral begonnen in de oudheid. Ik denk dat ik hier duidelijk genoeg geweest ben of anders moet je het maar vragen.

Bij de Wessac is er geen kleur doorgegeven. Kan dit alsnog?

Ach, ik was er ook aanwezig. En mijn persoonlijke ervaringen, ik zeg persoonlijke ervaring was dat er een enorme mix is geweest van kleuren. In die mate dus dat de explosie op het altaar enorme heldere kleuren heeft gegeven. U zou het kunnen omschrijven, van heel helder licht over wit, geel, paars, groen, violet enzoverder. Zelfs heel helderrood. Wat ik persoonlijk bij het beschouwen van het gebeuren niet heb opgemerkt, maar ik zeg niet dat het niet kan geweest zijn, maar ik heb het niet opgemerkt, is vuile donkere kleuren. Die heb ik niet opgemerkt. Dit wil zeggen en dat is dan weer mijn interpretatie en ik geef die voor wat ze waard is, ik zeg niet dat zij honderd procent correct is want ik ben ook geen van de grootmeesters die daar aanwezig waren, ik was alleen maar toeschouwer vanuit de geest. Is het idee van, dat ik daar over heb is, dat er enorme mogelijkheden zitten voor alles wat met licht wil werken. Of dit nu op spiritueel terrein is, of op materieel terrein is, of op gezondheidsgebied, noem maar op. Voor de mens denk ik dat er zeer vele mogelijkheden zijn zolang het lichtend is. Op het moment dat je het gaat doen uit begeerte, uit eigenbelang, uit noem maar op wat of welk, dan denk ik dat de kans groot is dat je serieus kloppen gaat krijgen, omdat ik dit niet kan inpassen, maar ik zeg het nogmaals: het is maar mijn idee, met hetgeen wat dat daar is gebeurd. Voldoende?

Welke oude kennis heeft er vroeger in deze contreien gespeeld?

Hoeveel maanden wilt u hier blijven zitten? Ja, mensen kijk eens hier. Ik zal trachten heel kort te zijn. Welke oude kennis gaat naar boven komen. Vooral de kennis die te maken heeft met al wat de harmonie is tussen de stof, de mens en de aarde. Wanneer we even teruggaan, laat ons zeggen, een drieduizend jaar, en we gaan kijken welke kennis hier aanwezig was, dan zou je versteld staan van hoe men toen met krachten van de natuur – en daar bedoel ik ook mee, het gebruik van kruiden, planten, hier noem maar op – wat men daarmee kon bereiken, wat men kon bereiken met de uitstraling. Ja, versta mij goed, de uitstraling van de aarde.

Weet u, één van de oude werkwijzen van vroeger die tegenwoordig nogal zeer sterk gecommercialiseerd zijn, maar meestal in onkunde, is diegene die ligt te praten over aardstralen enzoverder. De aarde straalt uit dat is een feit. Maar wanneer ik drieduizend jaar terugga in uw geschiedenis dan wist men heel goed wat dat betekende, welke krachten dat inhield enzoverder en hoe men daarmee kon omgaan, wat men ermee kon bereiken. Men kon er zelfs zeer krachtige genezingen mee opwekken.

Ik wil hier nu niet het medium in moeilijkheden brengen, maar in die tijd wat men nu als kanker zou kunnen omschrijven – het is daarom dat ik het zo stel – kon men in vele gevallen afremmen en zelfs soms ongedaan maken door deze personen te laten slapen op bepaalde krachtvelden van de aarde. Dat is nu eigenlijk het omgekeerde van wat men nu meestal beweerd. En waarom zeg ik, ik wil het medium niet in diskrediet brengen, dat is omdat dit een boute bewering is die men in deze tijd zeker niet zal aanvaarden. Toch is het juist. En toch gebeurde het en zeer veel zelfs.

Er zijn nog andere zaken die aanwezig waren. Bijvoorbeeld in die periode was er nog een heel sterke wisselwerking tussen onze wereld, de wereld van de geest en de wereld van de stof. Wanneer ik ongeveer een vierduizend jaar terugga dan kun je zeggen dat hetgeen wat uw medium nu doet eigenlijk een normale gangbare zaak was, in praktisch elke gemeenschap. Elke gemeenschap toen had toen wel – men noemde dat dan niet een medium – een contact. Ik bespaar u de technische namen met onze wereld. Er waren meer mogelijkheden. U weet deze mogelijkheden hebben zich redelijk sterk afgesloten ongeveer een tweeduizend vijfhonderd jaar geleden. Maar goed, deze zaken langzaam maar zeker, komen tot ontwikkeling terug en zullen zich op korte tijd zeer sterk manifesteren.

Goed. U hebt iets om over na te denken. Maar echt waar als ik jullie alles moet gaan vertellen dan moet ik hier een paar maanden praten en dan denk ik dat ik met mijn bazen moeilijkheden krijg. Zij gaan dat niet accepteren. U zult en dat weet ik wel en dat kan ik u wel meedelen, stukje bij beetje, langzaam maar zeker, de mogelijkheid krijgen steeds weer per les iets nieuws te krijgen, iets bij te leren, dat bruikbaar is en wat u dan ook weer zelf met uw intuïtie kunt uitwerken en ermee omgaan.

“Vergeet niet het pad van de werkbij te volgen.” Ik kreeg deze zin door. Wat willen jullie hiermee zeggen?

Vergeet niet het pad van de werkbij. Kijk hier. De werkbij kun je als symbool zien als zijnde degene die ervoor zorgt dat de groep als dusdanig kan blijven bestaan. Wanneer u dit bekijkt in de oude context dan betekent dit dat u verantwoordelijk bent voor ieder waar u mee samenwerkt. Dat is de weg van de werkbij. Dat wil zeggen dat wanneer u iets gevraagd wordt, dat u het doet. Dat wanneer u mogelijkheden hebt om anderen te sturen, te helpen, bij te staan, enzoverder, u dit zonder restricties doet. Het is geen gemakkelijk pad hoor. Maar wanneer je zulk beeld voor uzelf binnenkrijgt, dan kun je van op aan dat dit gestuurd wordt vanuit uw eigen geest. Omdat dit dan voor u waarschijnlijk in de stof de meest juiste toenadering is voor uw eigen geestelijke ontwikkeling. En wanneer u dit in uw achterhoofd houdt, ja dan denk ik wel dat u veel mogelijkheden hebt op dat pad.

Dank u broeder, dat waren de vragen.

Allicht de vragen die op papier staan. Maar als ik hier rondkijk zijn er nog meer vragen ontstaan. Maar goed dat zal dan wel voor een andere keer zijn.

Ja, kijk eens hier. Ieder mens hé, die op het ogenblik leeft daarvan zou ik zeggen, eigenlijk tref je het. Want je leeft in een periode die u mogelijkheden geeft om sneller als ooit te ontwikkelen. Kijk, mijn laatste periode dat ik op aarde rondliep, is zo een tweehonderd jaar, ja, ja, ja, als ik het zo zeg, een goede tweehonderd jaar geleden. Nou ik heb er wel veel uit geleerd hoor. Maar het probleem van tweehonderd jaar geleden was dat de maatschappij heel rigide was. En dat je niet te veel u kon buiten die maatschappij plaatsen. Je leefde in een kleine gemeenschap en je hing daaraan vast en dat waren de regels. En als je dan nog maar eens nadacht over iets anders dan had je al heel rap moeilijkheden. Nou ik heb die in mijn leven wel op een manier kunnen overwinnen omdat ik dat zelf wou. Maar daar gaat het nu niet over. Maar als ik dat nu zie, dan moet ik zeggen, okay u leeft in een wereld waar u uzelf als mens veel meer mogelijkheden kunt geven. Dat wil niet zeggen, vrienden, dat ik wil incarneren hoor, denk dat niet. Want als ik dan zie hoe jullie allemaal leven, dan denk ik: ja dat is ook het nog niet. Maar ik heb nog tijd. Er is nog geen enkele drang vanuit mijne zijde om terug naar jullie aarde te komen, buiten dat ik eens graag een babbel kom roeren. Maar goed, tot daartoe.

Ik wil maar zeggen – en ik kom er terug op – u leeft in een periode dat je als mens enorm veel kunt bewustwording ontwikkelen. Maar, maar, alstublieft. Stop dan met in de toekomst te leven en stop dan met de illusie van de materie wat allemaal het uwe zou moeten zijn. Want hoeveel mogelijkheden je ook hebt in deze maatschappij tot bewustzijnsverruiming, zoveel mogelijkheden zijn er ook tot bewustzijnsbeperking.

En wanneer ik dan kijk naar de maatschappij dan zie ik een merendeel van mensen die vastgelopen zijn in hun eigen bezitterigheid, in hun eigen begeertepatroon, in hun eigen wenselijkheden, enzoverder. Nu van mij mag dat allemaal hoor. Ik heb er geen last van. Maar wanneer ik dan zie hoe dat sommigen levens verlopen en wat dat dan daar het eindresultaat van is, dan heeft men een heel leven gemekkerd als het ware dat men steeds meer wou en niet genoeg had enzovoort. En dan komen ze aan onze zijde terug en dan mekkeren ze nog dat ze niets mee hebben kunnen pakken. Ja maar ja. Dat is uw eigen fout. Niets van in de stof dat je wilt, kun je meepakken. Alleen hetgeen wat je in geestelijke waarde hebt betekend, dat kun je wel meepakken. Hetgeen wat je als werkelijke waarde voor de andere gedaan hebt en betekend hebt, dat kun je meepakken, maar niet uw stalen ros, niet uw paleis waar je nu in woont. Ja, in mijn tijd keken we nog eens op naar iemand die in een groot, ja, kasteel moet ik niet zeggen, maar toch in een groot herenhuis woonde. Dat was een uitzondering. Maar als ik nu zie, jullie wonen allemaal in kastelen die, bij wijze van spreken, die niet te vergelijken zijn met de woningen van, een paar honderden jaar terug. En nog bent u niet tevreden. Nog wenst u steeds meer. En daar zit natuurlijk de zeer gevaarlijke adder onder het gras. Daardoor vergeet u eigenlijk wat u hier loopt te doen. U loopt hier niet rond om, bij wijze van spreken een job te hebben die heel veel centen opbrengt, waar u dan als een pauw kunt rondlopen.

Nee, u loopt hier rond om geestelijke ervaringen op te doen. Dat is belangrijk. Geestelijke ervaringen dat wil zeggen, harmonie met hetgeen wat rondom u is. Harmonie met de planeet die u draagt. Harmonie met de medemens, met de geest rondom u, open te staan voor de mogelijkheden tot verdere geestelijke ontwikkeling. En wanneer u het zo bekijkt dan hebt u nu effectief een periode van zeer veel mogelijkheden. En spijtig genoeg zie ik dat de meesten dat laten liggen. Voor de meesten is het uiterlijke, de uiterlijke schijn het belangrijkste. En dat is zeer spijtig. Maar dit heeft ook geleid tot situatie waar dat de wereld nu in terecht is gekomen. Want nu moet u toch eerlijk zijn, lieve vrienden, de laatste honderd jaar heeft het menselijke ras toch aardig wat naar de knoppen geholpen. Als ik het zo mag zien hé.

Waar is de tijd dat, zoals ik nog op aarde was, je ongestoord kon rondzwerven in de natuur, kon genieten van de natuur. Oké, ik had maar een vierpoter. Jullie hebben een vierwieler. Maar ben je daar zo veel beter mee? Is het omdat je u over duizenden kilometers tegen wil en dank verplaatst, dat je u beter voelt? Kijk in mijn tijd ik kon genieten van in het koren te gaan liggen, te liggen dromen. Ik kon genieten van de appelbloesems, enzoverder. Nee, nu moet je naar verre stranden, verre reizen maken. Om dan doodmoe en dan nog ontevreden terug thuis te komen. Ach, neem mij niet kwalijk, ik ben een beetje aan het filosoferen maar goed, ik wil maar zeggen, lieve mensen, lieve vrienden, en dat meen ik hoor, jullie hebben mogelijkheden. Meer dan je denkt. Gebruik ze. En probeer een beetje uw materiële maatschappij los te laten. Probeer een beetje te leven vandaag en te zien wat je vandaag goed kunt doen. Wat je vandaag voor uw medemens kan betekenen. En als ik de wereld zo bekijk dan kan iedereen dat en kan iedereen elke dag opnieuw zeer veel voor een ander betekenen.

Meditatie: Eenheid van de groep

Men heeft mij gevraagd van een meditatie op te bouwen, die een bevestiging is van de nieuwe vorm van deze groep en deze keten terug te sluiten. Ik vraag jullie gewoon, ontspan jullie even, en vergeet even al jullie zorgen. Want als ik dat hier zo een beetje aflees, nou zeg, jullie maken veel problemen om niks. Laat het eens los. Geef het aan de kosmos. Zeg tegen de kosmos: kijk hier heb je alles en los het maar op. Ik voel wel aan. En ik ga vanaf nu op mijn feeling af. Ik volg mijn feeling. Ik volg als het ware de inspiratie die de kosmos mij geeft. En wanneer je u zo kunt instellen, wanneer je kunt loslaten en wanneer je openstaat voor alle invloeden rondom u dan bent u klaar om in deze kleine stoffelijke wereld wonderen te verrichten. Ach, ik weet het, de moderne mens gelooft niet meer in de wonderen. Maar wonderen zijn er wel degelijk, bestaan wel degelijk. Alleen al het feit dat je hier samen zit, dat je hier samen denkt, dat je hier samen mediteert, is al een klein wonder op zich. Uw band hier samen zonder dat u erbij stilstaat is een ontzettende kracht, een kracht van licht, een harmonie tussen jullie die jullie laat samenvloeien en tot één geheel vormt, een kracht die zich hier in de kern van de groep bundelt. Ik zou bijna zeggen het is het samenvloeien van het magma van de vulkaan om zo in volle kracht zijn mooiheid te tonen aan de kosmos. De kracht van het licht. Die zich uit in het vuur, maakt dat ieder van jullie de mogelijkheid heeft vanuit de harmonie van de groep in deze wereld een lichtbaken te zijn. Een lichtbaken voor iedere zoekende, maar ook een lichtbaken die zich verbindt met al de anderen die op dezelfde golflengte aan het werk zijn. Het besef van samen deze kracht te zijn en het besef vanuit deze gezamenlijke kracht te kunnen werken, zorgt ervoor dat je uw eigen geestelijke ontwikkeling de mogelijkheden geeft om steeds groter en beter te worden, om uw bewustwordingsweg trap na trap, trede na trede te verhogen en verder te komen.

Voel deze krachten, voel deze evenwichten. Laat uw ziel opengaan als het ware. Word één met de bron, versmelt in deze eenheid, versmelt in deze kracht, voel u kracht, voel u harmonie, voel u eenheid. Wees één met de kracht van de Vader. Wees vreugdig omdat je deelachtig zijt aan de kracht van de Vader. En hou die vreugde in alles wat er ook geschiedt. Wees waar uit de kracht van de Vader, wat er ook geschiedt. En dat u deel kan zijn van deze werkelijkheid. Van de werkelijkheid van de Vader. En laat mij deze kracht bevestigen, in de naam van Adonai, de titeldrager van deze kracht. In zijn naam mag ik deze binding maken. In zijn naam mag ik deze groep bevestigen. Eenheid, waarheid, harmonie, lichtende kracht. Dit zij bevestigt, zo is de band gesmeed, zo is de eenheid gemaakt. Zo zijn jullie in deze groep één kracht, één harmonie, één geheel, wetende dat de Vader steeds aan uw zijde is, wetende dat de geest u steeds inspireert tot de juiste waarde, tot de juiste gedachte, tot de juiste eenheid. Dit zij zo. En in deze eenheid kunnen wij werken, in deze éénheid hebben wij betekenis voor elkaar, in deze éénheid zijn wij voor de universele liefde van de kosmos, van de bron,  deel en ondeelbaar met elkaar verbonden. Dat het licht steeds aan uw zijde mag zijn.

Zo lieve vrienden, zo heb ik weer mijn taak volbracht. Ik hoop dat jullie werkelijk – en dit hoop ik vanuit de kern van mijn wezen – door deze bevestiging, de gebeurtenissen die komende zijn kunnen aanvaarden als positief en er ook mee omgaan als zijnde de aangereikte mogelijkheden tot bewustzijnsverhoging. Wanneer u op een moment van zwakte twijfelt, stel u dan in op uw groep. Stel u in op deze kracht en u zult opmerken dat telkens opnieuw het wonder van deze kracht zal geschieden. Dat u telkens opnieuw verder zult kunnen. Dat u telkens opnieuw deze éénheid, dit deel zijn, zult ervaren. Dat u de juiste gevoelens, denkbeelden, inspiratie vanuit de groep naar jou toe zult voelen. Want dat is effectief de nieuwe tijd. Het individu binnen de groep. De groep die de bundeling is van alle kracht, die de bundeling is van de mogelijkheden. En die toch het individu de mogelijkheid geeft zijn juiste individuele weg te gaan, samen met uw broeders en zusters van de groep.

Zo lieve vrienden mijn tijd van afscheid nemen voor vandaag is aangebroken. Ik wens jullie nog een gezegende huisgang en zeer veel licht op uw weg. En houd rekening met wat gezegd is vanavond. Het luchtelementaal werkt zeer krachtig, het magnetisch veld van de aarde wijkt af, zodat hetgeen wat u als normaal voelt of voelde nu ook onder spanning staat en afwijkt. Maar wanneer je er rekening mee houdt dan kunt u heel veel moeilijkheden voorkomen en kunt u al laverend tussen al deze invloeden toch steeds weer het pad van het licht volgen.