Winterzonnewende 2012

image_pdf

21 december 2012

Ik zou zeggen: wel gekomen op deze avond.
Ik ben uw inleider en ik ga met u een tijdje praten over de Midwinterbetekenis. Na mij krijgt u een broeder, die u zal onderhouden over de invloed van het Licht in deze huidige situatie. De reden daarvan is, heel simpel, de veranderingen die bezig zijn, daar voor u de nodige lichtende krachten te voorzien; u de nodige inspiratie te laten toekomen om zo juist mogelijk, niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk in deze tijden te kunnen handelen, zodat u daar het meeste resultaat voor uzelf alsook voor de groep kunt uithalen. Men heeft mij gevraagd om vanavond u een beetje duidelijk te maken waarom dat wij de laatste jaren het accent meer leggen op het Midwinterfeest, of het ‘Yulefeest’, zoals sommigen willen zeggen, dan wel op het kerstgebeuren. Wel, dat is eigenlijk heel simpel. ‘t Midwinterfeest is veel, veel ouder. Dit bestaat, in uw tijdrekening omgezet, duizenden en duizenden jaren. Het is altijd een moment geweest dat de mens, of  hij nu in Atlantis was, later in Egypte, of in India, of in China, noem ‘t maar op, waar ook ter wereld, is het ‘t moment geweest dat het Licht eigenlijk terug kwam. En heel lang ook het nieuwe jaar zijn aanvang nam. Het oude was voorbij, en men stelde zich in in de terugkeer van het Licht. In de oude religies, of de oude filosofieën, was de zon steeds het symbool van het Licht.

Wanneer we naar deze tijd terug gaan, dan zien we dat het pas einde dertiende eeuw, als ik het goed voor heb, ongeveer 1294 is geweest dat voor ‘t eerst in Italië kerstmis werd gevierd. Dit is gebeurd via een monnik, broeder die de naam Franciscus droeg, en die vond dat de Midwintervieringen te heidens waren. En hij wou daar iets tegenover plaatsen. De kerk is daar toen direct opgesprongen. En het is van toen af dat langzaam maar zeker overal een ontwikkeling is geweest naar ‘kerstmis’. Maar de oude waarden liggen niet daar.

Je zou kunnen zeggen: “ja, maar kerstmis is toch de geboorte van Christus, van Jezus, de symboliek voor Licht” enzoverder. Eerstens, geschiedkundig, dat doet er weinig toe, klopt het helemaal niet. De here Jezus is geboren eind februari, begin maart. Dus hoegenaamd niet in de kerstperiode die ze er voor aangeven. En tweedes, moet ik er bij zeggen dat op het ogenblik van de geboorte van Jezus deze nog maar een gewone mens was, zoals een andere. Zijn taak, zijn Goddelijke taak, om ‘t zo uit te drukken in deze regio, is maar ontstaan op latere leeftijd. Daardoor is ‘t ook zo dat men heel lang eigenlijk nooit de geboorte van Christus heeft gevierd. Een andere reden was, omdat men bij de geboorte van Christus eigenlijk de vrouw moest betrekken. En dat was iets wat de toenmalige religieuze machthebbers helemaal niet wilden. De vrouw was eigenlijk niet gewenst. En zeker niet de verhalen er rond.

Dus je ziet, de ganse kerstlegende is nog niet zo oud. En als we dan zien hoe de kerstlegende verwaterd is in deze tijd naar eigenlijk een cadeautjesperiode en een eetpartij, dan denken wij aan onze zijde dat we er beter aan doen van de Midwinter werkelijk verder nieuw leven in te blazen. Het is nooit weg geweest. Het is altijd aanwezig geweest, maar, de laatste eeuwen een beetje op de achtergrond. Nu, door achteruitgang van de meeste overheersende religies komt het langzaam maar zeker terug. Wanneer ik u zeg dat op een dag als deze wereldwijd er verschillende duizenden groepen samen komen om Midwinter te vieren, om aan het Licht te denken, om vanuit ‘t Licht naar de wereld een boodschap trachten te geven van vrede en harmonie, dan moeten we er toch langzaamaan bij gaan stilstaan dat we hier een werktuig hebben waarmee we, in de grote veranderingen die bezig zijn, aardig wat kunnen bereiken.

Wij zijn hier samen, maar in wezen ook is hier heel veel verschillend van gedacht, samen gekomen. Nochtans, ieder van u is op hetzelfde gericht. En wanneer we nu even trachten, niet alleen van jullie hier aanwezig, maar van de duizenden andere groepen, wereldwijd te bundelen, dan krijgen we een ontzettende mogelijkheid. Een ontzettende Lichtkracht, die de harmonie en de juiste evolutie op deze aarde kan stimuleren. Dan kunnen we werkelijk spreken van een ‘Lichtster’ die aan het firmament verschijnt, en die aankondigt dat er vernieuwing en verbetering aan ‘t ontwikkelen is.

En zo, lieve broeders en zusters, kunnen we van deze avond een avond maken die niet alleen voor onszelf, maar voor de ganse planeet een meerwaarde heeft. Een meerwaarde die zal toelaten om het Licht, dat zich, en u zult zo dadelijk van broeder Ambrosius verder uitleg krijgen, op een heel andere wijze aan ‘t manifesteren is, dan dat de meeste onder u het Licht beschouwen.

En dat is dan ook het mooie. De vernieuwing, de Kracht die aanwezig zal zijn, om duidelijk te stellen welke wegen we kunnen opgaan, wat de nieuwe mogelijkheden inhouden. En ik kan u vertellen, de kering van het Licht heeft enkele uren geleden plaats gevonden. Het moment dat dit heeft plaats gegrepen is, zoals elk jaar ten andere, even een opening geweest tussen de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld. Deze opening heeft vandaag het zaad gelegd voor zeer snelle veranderingen. U zult dit in de komende weken en maanden duidelijk kunnen opmerken. Het valt op het moment van het gebeuren voor de meesten niet op. Omdat de meesten heel druk met zichzelf bezig zijn, zeker in deze periode. Of men is aan ‘t werk, of men is bezig met feestelijkheden enzoverder. En juist dat heeft ervoor kunnen zorgen dat het zo krachtig was. Juist dat heeft de mogelijkheid gegeven, omdat er geen aandacht werd aan besteed, dat het heel sterk is kunnen doordringen. Heel sterk zich op de aarde heeft kunnen vastleggen.

En dit is ook voor ons een zeer mooi signaal. Een signaal dat, wat de aarde aangaat, er nog zeer vele mogelijkheden zijn, dat de vernieuwing werkelijk met een Kracht zich gaat verder voltrekken. En dit heeft niets te maken, want ik lees dit even af, maar het heeft niks te maken met uw Mayakalender. Ik weet dat daar veel aandacht naar toe is gegaan in deze dagen, maar ik moet jullie een beetje daarin teleurstellen. De berekeningen, die jullie gemaakt hebben aangaande de datum van die kalender, zijn eerst en vooral niet juist. Om de doodeenvoudige reden dat slechts weinigen, enkele ingewijden, juist weten hoe de jaartelling, in de tijd dat die kalender is samengesteld, ging. En deze jaartelling komt hoegenaamd niet overeen met de jaartellingen, of het nu uw jaartelling hier is, uw westerse, of dat ‘t een Joodse jaartelling zou zijn, of een mohammedaanse jaartelling, er is niemand praktisch, die de juiste verhoudingen kent. En dan, natuurlijk, krijg je heel gemakkelijk interpretaties, zoals degene die de laatste jaren omgang hebben gemaakt. Maar eigenlijk vertel ik u niets nieuws hier, want u kunt dit in vele voorgaande voordrachten terugvinden.

Anderzijds, en daarom haal ik dit aan, was het wel, ook voor ons, boeiend om vast te stellen hoe door miljoenen mensen de aandacht op dit fenomeen gevestigd was. De aandacht was dan misschien niet al te positief, maar door de kracht die deze aandacht heeft opgebracht, hebben wij vanuit onze zijde aardig wat mogelijkheden gehad om deze te sturen in de richting die wij wilden dat zij gestuurd werd. Waardoor langs de ene kant de angstprojectie en al wat daarrond hangt, kon omgezet worden naar een projectie van harmonie. Naar andere denkbeelden. Daardoor zijn we erin geslaagd van op zeer korte tijd bij velen een inzicht te doen ontstaan dat deze gedachtegang eigenlijk niet de vernietiging inhield, maar de vernieuwing van het menselijke denken. Alleen al door het feit dat we dat bereikt hebben, dat er nu miljoenen van overtuigd zijn dat de menselijke gedachte anders is dan twaalf uur er voor, hebben we een ‘item’ kunnen creëren waar vele zaken kunnen aan vast geankerd worden in de toekomst. Dat gaat leiden tot een totaal andere benadering van het leven van miljoenen mensen, waarom ze leven, waarom ze werken. Waarom ze bezig zijn met de zaken, waarmee ze bezig zijn. Dit fenomeen, mijn lieve broeders en zusters, is nu voor ‘t eerst op Midwinter waar gemaakt. U kunt dus wel inschatten hoe belangrijk deze Midwinterbijeenkomst is!

U merkt daar niets van op, u ziet daar weinig van, ach, misschien hoort u eens hier of daar iemand die zegt: “ja, ik denk dit of dat”. Maar het is niet met grote manifestaties, het is niet met oproer of eender wat, nee. Het is werkelijk in de kern van het wezen van de mens dat ‘t zich heeft vast gezet. En ‘t zal leiden tot enorme wijzigingen. Tot enorme veranderingen. Het is: één klein zandkorreltje kan voldoende zijn om de oceaan te laten keren, wanneer ze er tegenaan botst. En dat is hetgeen wat we op een dag als deze, op een avond als deze hebben kunnen bereiken. En ik kan u zeggen: wij zijn daar heel tevreden over. Heel gelukkig mee. Omdat we zo ook geestelijk voor ons de zekerheid hebben kunnen opbouwen dat het Licht zijn juiste werking kan volvoeren. Dat de evenwichten tussen Duister en Licht tot een maximum van rendement voor de aarde zijn gebracht. En wat kun je mooier hebben op een avond als deze, het besef dat voor velen voor het eerst de krachten van het Licht hen beroerd hebben. Ach, zij zullen het zo niet omschrijven. Zij zullen denken van “ik heb een idee,” of “oh, dat heb ik zó gelezen.” Of “het komt van daar”. Het maakt niet uit. De kwestie is dat het als het ware kleine, fijne druppeltjes zijn. Je zou bijna zeggen, we hebben de mensheid ‘homeopathisch’ het Licht kunnen toedienen. En de werking daarvan zal ontzettend zijn. Dat zul je ook in de komende tijd kunnen vaststellen.

Ja. Er rest mij nu nog enkel jullie nog een zeer lichtvol Midwinter te wensen.
Ik ga doorgeven aan de broeder, die u gaat onderhouden over het Licht.
Ik hoop dat u in de komende dagen niet alleen geboeid zult zijn door feestelijkheden en geschenkjes, maar dat u achter deze, ik zou bijna zeggen, illusiewereld van feest en geschenk, toch even dagelijks bezint over het ware Bestaan, en het ware Zijn dat je als mens hier op aarde bezit.
Lieve broeders en zusters, het gaat jullie goed, en ik geef nu het woord door aan broeder Ambrosius.

Broeder Ambrosius

Men heeft mij gevraagd om aan deze groep trachten duidelijk te maken welke lichtinvloeden op ‘t ogenblik de aarde beroeren. Dit is niet zo evident om een mens duidelijk te maken in welke sfeer hij zich op dit ogenblik beweegt. De meeste onder u mediteren al eens, en denken aan Licht. Maar ik denk niet dat er iemand van de aanwezigen eigenlijk juist kan omschrijven wat het Licht is. “Ach ja, het Licht is een Kracht, het Licht is energie.” Dat is allemaal heel mooi. En wanneer u op gevoelsbasis daar mee om kan, dan bent u al een heel geprivilegieerd mens. Maar het Licht is veel meer, lieve mensen.

Op ‘t ogenblik zou ik kunnen zeggen dat de aarde omkaderd wordt door het Licht. Maar een Licht dat veel sterker is, veel intenser is dan het licht van uw zon. Ik durf zelfs zeggen, dat ‘t zonlicht ten opzichte van het Licht dat nu aanwezig is, eigenlijk maar een fijne nevelsliert is in het ochtendgloren.

Telkens wanneer er op aarde grote wijzigingen ontstaan, wijzigingen in gedrag van de mens, wijzigingen in de gedachtewereld, in de filosofieën, hebben we zulke omkaderingen meegemaakt. Dit Licht, en ik zal trachten het voor u simpel uit te drukken, is in wezen een gedachtebeeld van een entiteit. Oh, een entiteit die wij niet kunnen bevatten. Een entiteit waar men in vroegere eeuwen van zou gezegd hebben: dat is de godheid. Maar nee, zelfs deze grote, ontzettende entiteit die zo ver gevorderd is dat hij op zulke wijze met het Licht kan omgaan, behoort nog niet, voor zover wij dit kunnen nagaan, tot de Goddelijke Wereld, om ‘t zo te zeggen. Maar, wat zijn deze woorden. Deze woorden zijn stoffelijke uitdrukkingen van een grootsheid die eigenlijk niet stoffelijk bevatbaar is.

Maar is dit nodig? Ach, ik denk ‘t niet. Wanneer ik even mag, ga ik even door de geschiedenis met jullie. En dan zien we dat op elk keerpunt dat de aarde heeft doorgemaakt, zelfs nog voor de mensheid op aarde was, we zulke entiteiten aan het werk hebben gezien. De eerste keer dat ‘t voor de mensheid van belang was, was de overgang in Atlantis. Er zijn dan gedurende de duizenden jaren die daarop volgden, nog verschillende keren zo’n ingrepen geweest. En de laatste zware ‘Lichtingreep’ op aarde is geweest, effectief rond de periode dat Jezus op aarde kwam. Je zou kunnen zeggen, geboren is, maar de Kracht is de uiting, is op het moment geweest dat hij door dit Licht geraakt werd en zijn Goddelijke taak erkende.

Nu staan we weer op zo’n punt, enkele duizenden jaren verder. We hebben in tussentijd, zoals u weet, leraars gehad; wij hebben verschillende nieuwe filosofieën de kop zien opsteken; er is van alles op dit ogenblik aan nieuwe gedachten op aarde in ontwikkeling. Dit alles maakt dat er een sterke bevestiging gaat zijn van deze nieuwe gedachtebeelden.

Ieder van u heeft toch al filosofieën gehoord van de nieuwe wereldleer. Deze leer heeft zich vooral verspreid in het Aziatische gedeelte van de wereld. Maar langzaam maar zeker is deze ook verder doorgedrongen en heeft ze op ‘t ogenblik de ganse wereld eigenlijk al omvat.

Degenen die ‘t meest opmerkzaam zijn onder u, zullen dit hebben kunnen vaststellen, dat er in geschriften, zelfs via de moderne communicatiemiddelen, de nieuwe beeldvorming, de nieuwe ideeën van deze filosofie, langzaam maar zeker, druppelsgewijs overal zich hebben gaan vastankeren. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat heel veel oude waarden plots in een ander daglicht komen te staan. Dat plotseling zaken worden vastgesteld over kennis, zoals men het nooit heeft bezien.

En nu komt eigenlijk het heel mooie van het verhaal. Doordat we op dit ogenblik een zo sterke Lichtomkadering krijgen, gaan heel veel zaken die tot op heden voor de mens als deel van zijn bestaan werden beschouwd, plots anders lijken. Het Licht gaat bij wijze van spreken plots een andere schaduw op het geheel werpen, waardoor je u niet meer kunt vasthouden aan deze oude waarden. Je krijgt een totaal ander zicht. En of de mens het nu graag zal hebben of het niet kan accepteren, deze invloeden maken hierop geen enkel illusie. Zij zijn er. Zij manifesteren zich.

En zo zal je zien dat in een zeer korte periode, en ik denk hier over maximum enkele honderden jaren, het volledige wereldconcept zoals u ‘t nu kent, zal behoren tot de geschiedenis. De ganse gedachtewereld van hoe de mens zich moet gedragen naar de medemens, hoe een maatschappij in mekaar moet steken, zal ten gronde veranderen.

Dit is op ‘t ogenblik nog voor velen onder u niet voorstelbaar. Maar vooral de ouderen die hier aanwezig zijn, zullen zeer goed kunnen volgen. Wanneer u vijftig, zeventig jaar terug gaat, dan kende u niet de maatschappij zoals ze nu was. De ouderen onder u hebben leren schrijven, waarschijnlijk nog met een pennetje, met een inktpot, of met een griffel en een lei. Als we nog wat verder kijken, schreven we nog op perkament. En zie op korte tijd hoe uw wereld is omgeslagen. Hoe je nu leeft met totaal andere mogelijkheden. Kijk naar uw communicatie. Is juist hetzelfde. Kijk naar de werkverhoudingen. Alles is op een minimum van tijd gaan schuiven, gaan veranderen. En dan spreek ik nog niet over het religieus denken. Wanneer u nog maar een kleine vijftig jaar terug gaat, dan was hier in deze lage landen het normaal dat meneer pastoor of een andere geestelijke, een dominee of noem ‘t maar op, het voor ‘t zeggen had. Dit is op de meeste plaatsen totaal verleden tijd. Op minder dan één generatie tijd. Totaal andere denkbeelden zijn al in ontwikkeling.

Wanneer ik kijk naar ons werk, dan zie ik dat begin de jaren vijftig wij met hetgeen wat we toen aan dieptrance naar de mens brachten, voor het ganse Nederlandstalige gebied een uitzondering waren. Hetgeen wat wij brachten, en het was toen nog redelijk omkleed binnen de oude filosofieën, was  bijzonder revolutionair. Nu, wanneer u nu kijkt, vijftig jaar later, kunnen we zeggen dat dit door de meesten als een denkmogelijkheid aanvaard is. En zeker niet meer als revolutionair wordt gezien. Het denkbeeld dat de geest bestaat, is op minder dan een generatie door de mensheid aanvaard. En de oude denkbeelden van hemel, hel, vagevuur, noem ‘t maar op, en in andere religies de andere beelden, zijn op de achtergrond verdwenen.

Al deze gedachtesporen zijn langzaam maar zeker binnen één generatie opgebouwd. En nu, lieve mensen, door hetgeen wat zich nu vanuit de Kosmos rondom ons creëert, gaat deze evolutie veel sneller gaan. Waar de meesten onder u een mensenleven zullen over gedaan hebben, gaan de komende generaties maar enkele jaren over doen. En deze evolutie gaat sneller en sneller. Want deze omkadering wordt sterker en sterker. En je zou kunnen zeggen dat de evenwichten zich meer en meer gaan voltrekken. En o ja, voor sommigen misschien klinkt ‘t hard en spijtig, maar het geweld, de terreur, de ziekte, de oorlog, zal in evenredigheid zijn met hetgeen wat aan de andere kant de rust, de vrede, het Licht, de harmonie zal betekenen.

Dit is misschien als mens heel moeilijk te plaatsen. Omdat de mens geneigd is vanuit zijn geaardheid te zeggen dat dat beter is dan dat. Maar je mag niet vergeten, lieve mensen, dat in de Kosmos geen goed of kwaad bestaat. Zelfs hetgeen wat we hier vanavond als ‘Licht’ omschrijven kan enkel maar bestaan als er schaduw aan de andere kant is. Licht en Duister zijn één facet. Goed en kwaad zijn één facet. En dat is iets wat de nieuwe mens met zijn nieuwe denkbeelden beter dan ooit zal moeten doorgronden. En het wordt dan zeker voor de ouderen onder u moeilijker. Omdat de vaste waarden, die heel duidelijk omschreven van ‘dit is juist’ en ‘dat is niet juist’, tussen dit en enkele jaren totaal zullen verdwenen zijn.

Je zult verantwoordelijk zijn voor uw eigen daden, je zult zelf moeten beslissen wat in de context voor jou goed of kwaad is. Oh, en denk niet dat dat gemakkelijk is. Want dan zou je kunnen zeggen van: “oh ja, voor mij is alles goed, dus…” Er is een keerzijde. En de keerzijde is dat, wanneer je een beslissing neemt, u de verantwoordelijkheid van het evenwicht in de Kosmos er voor draagt. We zouden kunnen zeggen dat, naargelang de evolutie de komende jaren, hetgeen wat vroeger door de mensheid als magie werd beschreven, meer en meer als dagelijkse waarde aan bod gaat komen.

Maar dan moet je weer rekening houden dat deze waarden evenwichten inhouden. Dat wil zeggen dat, wanneer je hier dìt creëert, op een andere plaats dàt gebeurt. Dat je niet kan zeggen van “ik haal alles naar mij toe want ik zeg ‘het is goed’.” Dat mag je best doen, maar dan mag je niet vergeten dat de weerbots even sterk zal zijn als hetgeen wat je naar u toe hebt gehaald. Dat is het grote probleem in de zwarte magie, om het zo uit te drukken, in de oude zwarte magie. Daarom probeerden de oude zwarte magiërs steeds alternatieven te hebben om zo weinig mogelijk zelf slachtoffer te worden. En in de vorige periode hadden zij daar nog redelijk mogelijkheden; niet dat zij ontsnapten aan hetgeen gebeurde, oh nee. Alleen was de tijd tussen de handeling en de reactie veel groter. Daar kon een mensenleven tussen gaan, of zelfs meer. Maar nu, met de nieuwe omkadering, met de nieuwe opbouw in de Kosmos is dit niet meer mogelijk.

En zo zal je ook zien dat niet alleen voor u persoonlijk deze zaken zich zo manifesteren; maar dat dit ook zal zijn voor industrieën, of conglomeraten, of landen, of noem ‘t maar op. Alles zal zich duidelijk zetten. Soms tot wanhoop van beleggers, natuurlijk. Ze hebben nog niet door dat de oude spelregels voorbij zijn en trachten het oude systeem nog steeds in gang te houden. En telkens weer zie je dat ‘t onderuit gaat.

Of dat u nu kijkt naar uw auto-industrie, of u kijkt naar de geneesmiddelenindustrie, zij zijn voorbijgestreefd. Het idee dat iedere mens één of meerdere auto’s moest hebben, is in de toekomst niet meer haalbaar. De vraag zal zijn: hoe kunnen we gezamenlijk ons verplaatsen? Wat kunnen we gezamenlijk doen? Het idee dat overal medicijnen voor moeten gemaakt worden om de symptomen te onderdrukken, niet om de mens te genezen, valt. De firma’s die zich blijven vasthouden aan het idee van vroeger, zullen zichzelf vernietigen. En het is de andere die de nieuwe weg gaat. Die kijkt “hoe kan ik mijn medemens helpen? Hoe kan ik oplossingen bieden die uiteindelijk het zullen realiseren?” Oh, en wanneer je rondom u kijkt, dan zie je nu een maatschappij die probeert ten koste van alles dat oude te handhaven.

Maar wat wil je doen wanneer een tsunami op u af komt van Licht? U kunt proberen u om te draaien, u kunt proberen de ogen te sluiten, maar de tsunami gaat over u heen. U wordt omkleed door dat Licht. U kunt zich inkapselen. En u kunt dat volhouden en zo als het ware uzelf tot duisternis verplichten. U zou zelfs kunnen zeggen: uzelf vernietigen. Maar wat ben je daarmee? Je haalt daar alleen maar moeilijkheden voor uzelf, pijn voor uzelf, lijden voor uzelf. Is het dan niet beter dat u met open geest de zaken tegemoet treedt? Dat u durft te gaan voor hetgeen wat u in uw eigen kern, in uw eigen ziel aanvoelt, als zijnde voor u juist. En dan zal u ook opmerken dat wanneer u deze weg bewandelt, dat de aarde en alles wat op deze aarde aanwezig is, u bijstaat. Dat toeval niet bestaat en dat u, door op zo’n wijze om te gaan met het Licht, u steeds verder kan doordringen in deze wereld. In deze nieuwe gedachten, in deze nieuwe ontwikkelingen. En dat is het mooie, dat is de boodschap, die ik u op een avond als deze van Midwinter wil meegeven.

Lieve mensen, op dit ogenblik hebt u allemaal de mogelijkheid om, niet alleen geestelijk, maar ook stoffelijk voor u de juiste evoluties door te maken. De juiste weg te gaan, van uw leven in de stof een leerschool te maken die vele andere levens kan inhouden. Daarmee wil ik zeggen dat je in dit moment, in deze tijd de mogelijkheid krijgt van zaken te leren, zaken te ervaren waar anderen verschillende levens voor nodig hebben gehad. Dat is ‘t mooie in zo’n overgangsperiode. Dat is ‘t mooie van de vernieuwing. Alles is er in aanwezig. Je hoeft alleen maar het te aanvaarden. Het Licht in u te aanvaarden. En er voor te durven gaan.

En dan is een avond als deze een avond die duizend keren meer waard is dan alle feestavonden die nu in de komende week naar u toe komen. Ach, ik kan wel beseffen dat het aangenaam is samen te zitten, eens lekker te eten. Geschenkjes te geven en te krijgen. Maar lieve mensen, dit is zo voorbijgaand. Dit is zo een illusie. Je mag ze wel eens koesteren, maar leef er niet voor.

Zie en voel wat voor u belangrijker is. En ga daarvoor. En dan zal je opmerken dat je in de komende tijd de mogelijkheden, de krachten, aan uw zijde hebt. En hoe sterker uw harmonie, hoe beter uw resultaten. En dan zal je opmerken, dan is uw leven het leven waard geweest. En als je dan uiteindelijk terug bij ons komt, dan kan je zeggen dat je aankomt met een zeer grote meerwaarde. Waardoor je ook in de sferen, waar toch uw bestaan is, want uiteindelijk, uw verblijf hier op de aarde is maar een tussenstap, maar uw bestaan in de geest is oneindig, om ‘t zo te zeggen. Maar ‘t maakt wel dat je met de mogelijkheden die je hier in deze korte tijdspanne dat u op deze aarde hebt mogen zijn, voor velen ook in de geest dan een lichtend baken kan zijn. Een voorbeeld kan zijn, een hulp kan zijn om hen dan ook weer verder in de evolutie te helpen.

En zo zie je maar, lieve mensen, hoe het krachtige Licht dat, wanneer je in de Kosmos zou kijken, voor u als mens eigenlijk zich zou manifesteren als een groot zwart gat! Wat dat is, heeft de wetenschap nog niet door, dat de grote zwarte gaten in de Kosmos enorme Lichtbronnen zijn. Zó krachtige Lichtbronnen dat zij voor de mens op aarde niet waarneembaar zijn. En dan zegt uw wetenschap dan maar: kijk, daar zijn zwarte gaten. En zoals u weet, hebben ze dit jaar er nog een paar ontdekt. Niet beseffende dat dit de volledige lichtende omkadering is van invloeden van vernieuwing, die zij helemaal via hun astronomie niet kunnen inschatten. En waar, eigenaardig genoeg, de goede astroloog, degene die met hart en ziel daarmee bezig is, aanvoelt wat de waarde ervan is. En deze waarde dan weer kan vertalen in de mogelijkheden, die hij terug vindt wanneer hij voor iemand een horoscoop trekt.

En zo zie je maar, hoe op de ene moment de hoog vereerde wetenschap eigenlijk onder moet doen voor hetgeen wat zij denken dat gewoon maar charlatanisme is. Wanneer je natuurlijk uw eigen beperktheid niet kan aanvaarden, dan kom je in deze tijd aardig in de moeilijkheden. En dat, lieve mensen, zal voor zeer vele wetenschappers in de komende maanden en jaren gelden. En zij zullen zich nog sterker gaan afzetten tegen de vernieuwing. Nog sterker tegen het nieuwe denken van de mens. Want zij voelen hun prestige door het Licht, hoe gek dit ook mag klinken, ondermijnd. En zij duiken als het ware het Duister in. Met voor hen, spijtig genoeg, wanneer zij zich niet herpakken, de meeste aardige gevolgen van dien.

Zo, ik neem hier waar dat broeder Theodotus langzaam maar zeker gaat overnemen.
Lieve mensen, ik dank jullie voor jullie aandacht. Ik hoop dat ik jullie op deze Midwinteravond een blijde boodschap heb kunnen geven. Niet een blijde boodschap van ‘er is een kindeke geboren’, want die worden elk moment geboren. Maar de blijde boodschap dat het Licht zich om jullie bekommert, als ‘t ware. Dat ‘t Licht zich in sterke mate voor jullie heeft ingezet. En dat je hierdoor voor uzelf verder kan gaan. Dat je hierdoor nieuwe mogelijkheden hebt gekregen. Dat je hierdoor krachten hebt, harmonieën kunt bezitten, zoals nooit tevoren.

Laat dit goed tot u doordringen, ik zou zelfs zeggen: denk er over na, mediteer er over, wees er in harmonie mee, en dan is mijn deel van deze avond voor jullie een heel waardevol, een heel lichtend gegeven.

Sta mij toe dat ik mij nu nederig terug trek, en het woord geef aan de voorganger.

Broeder Theodotus.

Beminde vrienden,

We zijn hier vanavond samen als deel van het Licht. Wij zijn hier niet samen om het Licht, wij zijn hier samen als deel van het Licht. Deel zijnde van deze energie geeft u de kracht, geeft u de mogelijkheid om deel te zijn van de vernieuwing die in dit deel van de Kosmos zich voltrekt. Een vernieuwing die slechts enkele malen plaatsgrijpt. Een vernieuwing die de mogelijkheid moet bieden om vele van uw broeders en zusters lering aan te bieden in een totaal nieuwe context, in een totaal nieuw gegeven. Een totaal nieuw patroon. Een patroon van geestelijke waarde, een patroon van harmonie. Een patroon van evenwicht.
En aan deze Krachten werken mee alle hoogingewijde broeders en zusters die reeds op aarde aanwezig zijn geweest. Gekend of ongekend voor u, maakt niet uit. Zij zijn aanwezig. En het gevoel dat zij aan u overdragen, stuurt u. Maakt ‘t u mogelijk om uw eigen geestelijke inzichten beter tot ontplooiing te brengen. Maakt ‘t u mogelijk om uw eigen gevoel duidelijk waar te nemen. Om vanuit uw gevoel duidelijk te kunnen handelen, juist te kunnen handelen. Om vanuit uw gevoel in harmonie te zijn, één te zijn met al diegenen die dezelfde weg van het Licht gaan. Deze Krachten zijn volop aanwezig. Deze Krachten maken nu dat iedere cel van uw wezen als ‘t ware zich er in baadt. Deze Krachten zorgen er voor dat wanneer u het wenst, u nooit of nooit in de stof zonder de Krachten van het Licht zal wezen.
Het Licht bevestigt deze Krachten. Eén zijn wij allen. Eén zijn wij, allen, die op een avond als deze overspoeld worden door het Licht. Deze Kracht wordt op dit ogenblik door velen opgenomen. Deze Kracht zal de stuwing zijn tot de vernieuwing die bezig is en die nu, dank zij de kering van het Licht, de opening die ons gegund is, in volle kracht kan verder gaan. In volle kracht tot uiting kan komen.
Deze Kracht is bevestigd. Deze Kracht draagt u in de kern van uw wezen. Deze Kracht is de link met de Bron. De Bron, die ver boven het Licht aanwezig is, en die voor ons niet vatbaar is. Maar die wel kan gevoeld worden.
Dit gevoelen is nu in uw wezen vastgelegd. Dit gevoelen gaat u meedragen, dit gevoelen gaat u delen met al degenen die er zoekende naar zijn.
Ga vanavond heen, als dragers van het Licht. Ga huiswaarts als boodschappers van het Licht. En draag het uit gedurende de rest van uw stoffelijk bestaan.

Afsluiting

Lieve broeders en zusters, ik neem even terug het medium over. U zult begrijpen dat de Kracht die nu is opgebouwd zeer intens is. En dat we voor het welzijn van het medium dit even terug moeten naar het niveau brengen dat het lichaam kan verdragen. Je bent allen deel geweest van een enorme krachtige zegening binnen het Licht.
Als ik jullie een raad mag geven, wanneer ik zo dadelijk het medium vrij geef, houd het rustig. Geniet van uw avond, praat met elkaar, wissel jullie ervaringen gerust uit, maar houd het heel rustig. En dit geldt ook voor de komende dagen. Want u zult de komende dagen langs de ene kant de feestelijkheden opmerken, maar langs de andere kant het minder feestelijke.

Bedenk dat je, dank zij deze samenkomst, over krachten en harmonieën beschikt waardoor je op de meest juiste wijze kan reageren. Maar let wel op, door uw geladenheid die u meekrijgt, zult u ook, wanneer u er niet de juiste aandacht aan geeft, even gemakkelijk naar de andere zijde worden getrokken en meegaan. Vermijd dit.
Ga steeds terug naar de kracht van het Licht. Dat wil zeggen, vermijd, zeker in de komende weken, alle strijd. Wees open oor en oog, om ‘t zo te zeggen. Indien je kan, help, of geef een helpende hand aan degene die het kan gebruiken, maar vermijd dat je ook maar iets naar voor poneert van ‘je moet zó’, of ‘je moet dit’ of’ je moet dat’. Want ik kan u, en ieder van u, garanderen dat op dit ogenblik het niet de moment is om anderen te zeggen hoe ze moeten omgaan. Wees een voorbeeld, en laat de anderen vrij. Zo zal je opmerken dat je, eerstens, vele botsingen vermijdt, en tweedes dat je veel betere resultaten behaalt van wat je ooit had kunnen inschatten.

Houd dit in jullie achterhoofd. Ook wanneer u, voor degenen die met de wagen gekomen zijn, huiswaarts rijdt. Er zijn er veel die geen tijd hebben, laat ze rustig voor gaan. Stoor er u niet aan. Er zijn er veel die van alles doen waar u u druk om zou kunnen maken in het verkeer. Denk bij uzelf: “ze zijn niet slimmer.” En vervolg uw eigen weg. En hetzelfde geldt op alle terreinen. Ga niet, in deze periode, in discussie. Noch over politiek, noch over religie, noch over filosofie, noch over wetenschap. Want u zal opmerken dat elke discussie, op welk terrein ook, altijd juist verkeerd uitdraait. Dat is ook één van de punten die aanwezig zijn in deze grote verandering. En zoals het Nederlandse spreekwoord zegt: een verwittigd mens is er twee waard.

Dus, mijn lieve broeders en zusters, u bent verwittigd, dus u bent allen dubbel waard. Nu rest er mij niks meer dan jullie nog veel Licht toe te wensen in de komende feestperiode. En geniet er van! Ieder op zijn eigen rustige wijze. En dan zal je zien, dan wordt het nieuwe jaar niet een jaar van vernietiging, maar een jaar van opbouw. Dan wordt het nieuwe jaar niet een jaar van verlies, maar van winst. Niet een jaar van disharmonie, maar een jaar van harmonie. Een jaar waarin ieder van u vele nieuwe mogelijkheden aangereikt krijgt.
En ik zou zeggen, neem ze met beide handen aan, en ga er voor!
Nog prettige feestdagen!

image_pdf