Winterzonnewende 2013

20 december 2013

Ik zou zeggen: van harte welkom op deze toch een beetje speciale avond en een uitzonderlijke bijeenkomst. U weet allemaal dat de periode van de zonnewende een zeer geladen periode is. U hebt vroeger vanuit verschillende hoeken daar reeds allerlei uitleg over gekregen, maar vanavond zou ik graag jullie toch een beetje verder brengen in de kennis van wat er eigenlijk juist gebeurt en welke uitzonderlijke invloeden deze uren, die nu verlopen, voor deze aarde hebben. Er is meer aan de hand dan alleen maar dat u de kortste dagen doormaakt en langzaam maar zeker, terug langere, lichtere dagen krijgt.

Het feest van de zonnewende, midwinter of hoe u het graag wilt noemen, is veel ouder dan de u gekende beschaving. Het gaat terug tot in het begin, dat hetgeen wat we al als eerste menselijke vormen op aarde kunnen aanduiden, de zon zagen als zijnde de Kracht van alles, de zon bekeken als zijnde de bron van alle mogelijkheden en evolutie die op deze aarde toen mogelijk was. Er was zeker nog geen sprake van dat men de zon als een god aanbad. Deze beelden zijn later gekomen, maar het komt erop neer dat de eerste bewustzijns op aarde de zon zagen als zijnde een vorm van bewustzijn die voor het leven op aarde de mogelijkheden bood om tot verdere ontwikkeling te komen.

En zo is er, door de duizenden jaren heen, langzaam maar zeker, een ganse cultus ontstaan waaruit later ook, men zou kunnen zeggen, de astrologie  en zo verder is voortgekomen. En dan kunnen we gaan naar het punt dat we kunnen zeggen: kijk, op een bepaald ogenblik is er een menselijke vorm op aarde die ongeveer gelijk is aan de vorm die u kent. En deze eerste menselijke vormen hebben dan, gezien zij konden vaststellen dat op het ogenblik van de zonnewende er mogelijkheden waren om met onze wereld gemakkelijker in contact te komen, de eerste echte, ik zou bijna zeggen, rituele zonnewendes laten plaatsvinden. En het was niet zo verwonderlijk dat deze eerste mensen dit aanvoelden. Je mag niet vergeten dat in die tijd, ik spreek van duizenden jaren terug, in uw tijdrekening dan, dat de mens nog zeer experimenteel was voor ons, voor de geest. De mens bood toen mogelijkheden hier op aarde voor de geest, die nieuw waren.

Ach, u kunt zich dat allemaal moeilijk voorstellen, maar toch is het zo geweest. En vanuit die mogelijkheden is al het andere, langzaam maar zeker, tot ontwikkeling gekomen. En dat wil zeggen dat, en dat is misschien het spijtige verloop in deze evolutie, door allerlei mutaties het menselijke ras van heden ontstaan is, maar door deze mutaties die plaats hebben gegrepen, zijn er aardig wat afwijkingen ontstaan. Want wees nu eerlijk: het menselijke voertuig van heden is nu niet het ideale voertuig dat u zich kunt dromen als mens om mee om te gaan. Er zitten veel beperkingen in en er zitten dikwijls zeer veel storingen in, dat weet u allemaal.

Maar, waarom vertel ik u dit? Omdat u een achtergrond zou krijgen waarom dat een bijeenkomst van deze avond zo belangrijk is, niet alleen voor jullie maar in wezen voor de ganse aarde. De werking van uw zonnestelsel en vooral de werking van de aarde is niet, zogezegd, gebaseerd op astronomische kennis. Dat zijn theorieën die in uw driedimensionale geaardheid werd opgebouwd maar die niet, sta mij toe te zeggen, met de werkelijkheid overeenkomen. Uw ganse zonnestelsel functioneert wel anders dan dat de astronomen met hun beperkte mogelijkheden kunnen vaststellen.

En één van die werkingen daarvan is dat de zon een eigen wereldbeeld heeft, een eigen gedachtewereld heeft. Want u kunt de zon zien als zijnde een bol van vuur, maar dat is maar een gedeeltelijke beschouwing van deze planeet. Er is veel meer. De zon is, ook zoals de aarde en zoals de maan, wanneer je het in een andere dimensie gaat bekijken, een denkend en levend wezen dat een bepaalde cyclus doorloopt. Een cyclus die niet overeenkomt met de kennis die u hebt, want dat is een beperkt beeld. Maar u moet daar ook niet teveel aandacht aan geven. Wat vooral op het ogenblik, op een avond als deze, van belang is, is dat gedurende ongeveer een 48 uur in uw tijdsrekening de Krachten zo zijn dat zij ook voor de mens mogelijkheden inhouden die verder gaan dan dat u in uw denkpatroon voor mogelijk acht. In deze periode van Kracht kunt u voor uzelf beelden opbouwen, mogelijkheden opbouwen, en deze, als het ware, realiseren. Gewoon omdat zij binnen de krachtsituatie van deze uren voor u zijn opgebouwd.

Ik zal het in een praktisch voorbeeld gieten: u kunt op dit ogenblik, in deze moment, ziekten overwinnen die u gedurende een gans jaar niet kan overwinnen. Dit kan zeer ver gaan. Dit kan zelfs zo ver gaan dat bepaalde onomkeerbare schade aan een lichaam in deze periode afgeremd wordt en zo hersteld wordt dat het lichaam kan verder functioneren. Ach, er zijn zovele mogelijkheden. U kunt niets bedenken of het is in deze periode realiseerbaar. En waarom is dit realiseerbaar? Omdat de ontzettende krachtinvloeden van de drie planeten, en ik laat om gemakkelijk te blijven alle andere deelnemers van het zonnestelsel buiten spel, maar gewoon de aarde, de maan en de zon in zo een constellatie staan en zo een krachtwisselwerking hebben dat de normale natuurwetten, als dusdanig, die u kent, zonder moeite kunnen overschreden worden. Dat de krachtsvelden door de gedachtebeelden van de zon veel verder gaan dan dat u zich kan voorstellen. En in dat geheel kan u betrokken worden wanneer u zich maar gewoon openstelt voor deze werkingen. En dat is juist wat er vanavond aan de orde gaat zijn.

Oh, ik weet, u hebt daar al een beetje van gehoord, u kent daar een beetje van. Maar wanneer we even een paar duizend jaar terug gaan en de meeste van uw leraren, die u de laatste tijd gehad hebt, op deze aarde werkzaam waren, dan kenden zij reeds deze mogelijkheden en maakten zij daar gebruik van. Zij maakten daar gebruik van om niet alleen de mens ten volle te helpen maar ook, en dat was toch het belangrijkste, om de harmonie tussen hen en deze planeten in stand te houden, te ondersteunen en zelfs naar een hoogtepunt te brengen. Nu vraagt u zich af: “ja, dat is allemaal mooi wat u daar vertelt, maar wat kunnen wij op het ogenblik daarmee?”

Heel veel. U hebt, en ik weet niet of het u is opgevallen, in de laatste weken al als groep, zonder dat u er stil bij hebt gestaan, een zeer sterke band gecreëerd. We hebben jullie gevraagd van: “mensen, zorg dat je maretak voor uzelf meebrengt want we gaan op deze avond met maretak werken”. Als u ziet hoe er een wisselwerking is ontstaan tussen jullie en aan de hand van wat u verzameld hebt voor mekaar, dan hebt u, zonder er bij stil te staan, zonder er eigenlijk aandacht aan te geven al een enorme eenheid gecreëerd. U hebt zich als groep in deze regio gemanifesteerd. U hebt eigenlijk een klein wonder laten gebeuren, om het zo te zeggen. U hebt er niet bij stilgestaan dat doordat iedereen op zijn eigenste wijze op zoek ging, je een, ik zou bijna zeggen, het is niet de juiste omschrijving maar voor jullie de duidelijkste, een beeld, een geestelijk beeld hebt gebouwd van samenwerking om deze maretak hier vanavond samen te brengen.

De symboliek die er achter steekt, is nog van groter belang. Want je kunt de maretak beschouwen als zijnde een uitstraling van de aarde die het bewijs is van de harmonie die in de natuur aanwezig is. Een harmonie die geen goed en geen kwaad kent maar, ik zou zeggen, die enkel en alleen een evenwicht kent. De maretak leeft in harmonie met de boom die uit de aarde zijn voedsel neemt en de wisselwerking tussen de maretak en de boom is zeer belangrijk. Wanneer u dit even nu omzet naar de mens, dan zie je dat de mens voor de aarde ook de maretak kan zijn wanneer de mens in harmonie is met deze aarde. Dan krijg je een wisselwerking, dan krijg je dat deze mens inzicht krijgt in vele processen, vele mogelijkheden, dat er een harmonie ontstaat tussen hem en zijn planeet. En vanuit die harmonie groeit er een bewustzijn in wisselwerking dat ook de zon, de krachtsbron van alle leven, de maan, ook diegene die alles in beweging zet, een rol spelen. En zo krijg je dat via een plantsymbool, de mens daaraan gelieerd, deze werkingen voor zich ook kan ontdekken en ermee omgaan.

Wanneer je dan weet dat één van de krachtigste zaken van maretak niet zozeer hetgeen is wat in de medische wereld gekend en beschreven is, maar wel de uitstraling van de maretak zelf. Maretak, als symbool van harmonie in de natuur tussen de aarde en alles wat op de aardkorst groeit, geeft ook de mogelijkheid aan de mens om via zijn uitstraling zichzelf tegen andere invloeden, die hij niet als positief ervaart, te beschermen.

Je kunt zeggen dat, wanneer je maretak als dusdanig bij u hebt, dit kan bezien worden als één van de sterkste talismannen ter bescherming van uzelf die je u kunt voorstellen. Bescherming van u zelf, dit wil zeggen dat de uitstraling van de maretak ervoor zorgt dat je eraan herinnerd wordt dat harmonie belangrijker is dan elke tegenstelling. En dat je vanuit de kracht van de harmonie veel meer gaat bereiken dan dat je vanuit alle mogelijke tegenstellingen kunt realiseren. Maretak kun je ook zien als zijnde het ware, het tussen verschillende entiteiten uitwisselend gegeven, iets waar gewoon – en dat is voor de mens zeer moeilijk – geen waarde aan gegeven wordt in geld of in andere zaken, maar gewoon is. De maretak zet op, geeft, de plant zet om, geeft en beiden doen hun uiterste best om, zonder dat zij van de ander iets eisen, in harmonie te zijn. En dat voorbeeld, beste mensen, is iets wat in jullie tijd, door de wijze waarop je uw maatschappij hebt opgebouwd, bijna onmogelijk is geworden. Nochtans zal het naar de toekomst toe, juist vanuit deze visie, de mogelijkheid zijn om te overleven in de veranderingen die gaan plaatsgrijpen. Want het ganse systeem dat nu wereldwijd de aarde beheerst, loopt op zijn laatste benen. Dat weet u allemaal. U ziet de ganse wereld rondom u, u ziet hoe de chaos toeneemt, hoe het geweld toeneemt en hoe alles gebaseerd is alleen maar op zijn eigen begeerte. Er zijn nog maar heel weinig plaatsen op de wereld die zuiver zijn. En u weet ook uit de lessen dat de aarde bezig is met, langzaam maar zeker, een schoonmaak. Wel juist dit, deze schoonmaak, daar kun je van zeggen dat het als symbool uw maretak kan dragen.

Want dit is één ook van de punten die op een avond als deze, ach, niet alleen voor de groep die hier aanwezig is, maar wereldwijd voor ieder die ervoor wilt openstaan, een belangrijk gegeven is. U moet u kunnen vrijmaken van hetgeen wat u door opvoeding, door de cultuur waarin u opgroeit, door uw regels en uw wetten die u aan banden hebben gelegd, u moet zich daarvan kunnen vrijmaken om, als het ware, te kunnen zonder al deze begeertepunten te leven. En daarmee wilt niet gezegd zijn dat u alles moet weggooien of dat u als een kluizenaar moet gaan leven, verre van. U kunt gewoon leven in de maatschappij, maar u kunt het inzicht hebben van: “ik ga niet mee in deze materiële ik-denkwereld”. En dit is niet gemakkelijk want u wordt er langs alle kanten rond uw oren mee geslagen én, het erge van de zaak, u wordt dagelijks bijna omsponnen met verkeerde informatie die u steeds weer opnieuw in verkeerde richtingen doet denken.

Het is daarom ook dat hier meermaals al naar voor is gebracht: stoor u niet aan al hetgeen dat u te horen krijgt; leef uw eigen leven volgens wat in uw aanvoelen juist is, ga daarvoor; geloof niet alles wat men u vertelt. Enerzijds is hetgeen men verspreidt zeer gekleurd, omdat bepaalde groepen daar voordeel uit halen en anderzijds moet ik erbij zeggen, spijtig genoeg, kan je de werkelijkheid van het gebeuren dikwijls niet eens bevatten. Maar dit is niet nodig. U bent op aarde gekomen om bewustzijn op te doen. U hebt een omgeving gezocht om te incarneren om zaken te leren. Het maakt dan niet uit wat men in Azië doet of in Afrika. U hebt deze plaatsen nu niet gezocht. U hebt deze omgeving gezocht en als je in deze omgeving u inzet volgens uw beste kunnen en vermogen, dan kunt u van uw leven iets heel mooi maken. Dan kunt u op een avond als deze de krachten ervaren, dan kunt u hier uw eigen denkbeelden van hoe uw ontwikkeling verder zou moeten gaan, inleggen en kunt u de kracht opdoen op de meest harmonische wijze en daar een ontwikkeling in te kennen.

De uren die nu verlopen, zijn de meest belangrijke uren van het jaar omdat zij individueel uw leven kunnen wijzigen, omdat zij individueel u kunnen sturen in een richting die voor u de meest juiste is. En daar hebt u nog te weinig bij stil gestaan. En daarom zou ik zeggen dat, wanneer we zodra een pauze geven, in plaats van dat iedereen maar gaat beginnen met iedereen te praten, is het misschien geraadzaam dat je even rustig bij uzelf gaat nadenken wat je in de toekomst met uw eigen leven aan wilt, hoe je voor uzelf de toekomst, úw toekomst, uw geestelijke ontwikkeling ziet. Laat gewoon uw gedachten vrij, vult het voor u in. Want u krijgt in het tweede gedeelte een celebrant, en ik kan zeggen, dat is iemand die een voorganger is geweest, eeuwen terug, in de filosofie van de druïden. Maar ook deze filosofie is universeel, is veel universeler en veel opener dan alles wat u er van kent. Want, wees nu eerlijk, er is in uw maatschappij over de denkpatronen van zoveel jaren terug weinig gekend. En wat je meestal er van weet, is zoals je nu weet, of denkt te weten, wat er in de wereld gebeurt: de media vertelt het u. Maar weet u zeker dat het zo is? Nee. Weet u zeker dat hetgeen wat gebeurt, gebeurt volgens de uitleg die men u geeft of die uw leiders u geven? Nee. Meestal is die incorrect. En zo kun je nagaan dat de uitleg die u weet of de kennis die u hebt van de natuurfilosofie die wij kenden, totaal verkeerd is. Want de uitleg en de kennis die u hebt, is een kennis die geschreven is door een religie, de zogezegde katholieke kerk, die veel zaken heeft willen overnemen.

Want u zit nu hier bij ons, het is midwinter, wat heeft de kerk gedaan? Ze hebben er kerstmis van gemaakt, een paar dagen later. En de gedachte van het Licht en de Krachten van het licht van de zon, zijn zij gaan vertalen in een ster. En dan hebben zij, en nog maar enkele honderden jaren terug hebben zij daar dan kerstmis van gemaakt met een geboorte van Christus en zo verder. Een totale vervorming van hetgeen wat hier in deze streken gedurende duizenden jaren aan de orde was. Men heeft geprobeerd dit uit te roeien. Dit ging niet, dus men heeft dan maar verhalen er rond gesponnen. Hetzelfde geldt voor vele andere zaken die u kent en waarvan u denkt dat zij behoren tot die religie, maar die in wezen vervormingen zijn van bronnen van vroeger.

Wanneer u, en bijvoorbeeld hier in Vlaanderen was dat toch een gewoonte, langs Vlaamse wegen gaat, vindt u Maria, zegt men. En overal, vroeger toch meer dan nu, gezien uw maatschappij een beetje seculierder is geworden, maar vond u dus Mariabeeldjes aan bomen. Hebt u er ooit bij stil gestaan hoe dit ontstaan is? Het is heel simpel: vroeger waren er veel plaatsen die door de gewone mens als krachtplaatsen werden aangevoeld. Ja, je moest geen druïde zijn om te kunnen erkennen dat bepaalde plaatsen in een bos of in een veld sterker geladen waren dan andere. Mensen gingen daar naartoe, zeker wanneer zij zich niet al te best voelden, om zo krachten op te doen. Ook dit fenomeen is lang blijven bestaan nadat de kerk alles had overgenomen. Zij konden dit fenomeen niet uitroeien, dus hebben ze het gaan gebruiken en hebben ze gaan zeggen: “Kijk, dat is een heilige plaats want Maria is daar verschenen” of “er is dit of dat wonder van die heilige gebeurd”. En zo zijn dit zaken die eigenlijk gewoon overgenomen zijn door priesters die eigenlijk niet wisten waarmee ze bezig waren maar wel een macht hadden, een begeerte naar macht en naar overwicht over de mens. En zo kan ik u nog vele zaken aanhalen, maar dat zou ons te ver leiden. Ik wil alleen maar naar voor brengen dat de werkelijke Krachten in deze periode aanwezig zijn. En dan mag u gerust van mijnentwege in de komende weken, zoals de gewoonte is, feesten, dat maakt niet uit. Maar vergeet niet dat voor u en uw mogelijkheden, zij op een andere wijze liggen dan dat de maatschappij u in deze dagen tracht duidelijk te maken. En als je dat beseft, dan ga je al een grote stap vooruit.

En wat zo mooi is, is dat de Kracht van de groep die hier aanwezig is vanavond, er niet alleen voor kan zorgen dat u ermee verder komt, dat uw ontwikkeling erdoor vooruit gaat, maar ook dat u in de komende maanden, dankzij de eenheid, dankzij alle kennis die langzaam maar zeker samenvloeit, een bron bent die, als het ware, een buffer opwerpt naar alles wat er te gebeuren staat.

U hebt, zonder dat u er erg in hebt gehad, sommigen onder u misschien wel, anderen onder u misschien minder, maar na de vorige bijeenkomst hebt u een buffer opgeworpen van harmonie met bepaalde elementalen. Het gevolg is geweest dat u hier een redelijk rustige doorgang hebt gekend waar wat kilometers verder naar het noorden toe dit niet zo was. U hebt eigenlijk, zonder te beseffen, aardig wat schade vermeden. Maar dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste van het resultaat dat hier was geproduceerd, is dat zeer veel mensen door hetgeen wat zich ging manifesteren, zijn gaan nadenken. Want men had schrik. Men voorzag dat de chaos door wind en water hier wel eens reëel zou kunnen geworden zijn. En het is juist aan jullie voorbij gegaan. Zelfs Nederland is redelijk gespaard gebleven. Het gevolg is dat er een ander denkbeeld is ontstaan dat men, en dat groeit, de zaken anders gaat moeten benaderen dan dat men tot hier dit gedaan heeft.

En dit wil niet zeggen dat u, naar de toekomst toe, volledig gevrijwaard bent. Maak die illusie niet. Maar wat het wel inhoudt, is dat u waarschijnlijk, zolang u als eenheid kunt optreden, de zaken steeds weer in een juistere richting kunt laten evolueren zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. We hebben het van in den beginne jullie duidelijk gemaakt en gezegd: “Wij willen jullie les geven, wij willen jullie zaken leren kennen, maar daar tegenover staat dat de kracht van de groep, dat deze het belangrijkste is en dat we deze gebruiken om zoveel mogelijk de vernieuwing die de aarde wilt doorvoeren, want daar gaat het toch over, op een juiste wijze tot uitwerking kunnen laten komen. En aan de hand van wat je nu al als mogelijkheden hebt gerealiseerd, kun je er gaan bij stilstaan dat uw mogelijkheden steeds vergroten naargelang de eenheid van de groep sterker wordt, naargelang alles wat bij iedereen aanwezig is, in elkaar vloeit, tot een eenheid komt, een eenheid in verscheidenheid, zou ik zeggen. Wanneer ieder de ander kan aanvaarden zoals hij is, wanneer ieder voor zichzelf de harmonie kan opbouwen met het geheel, dan gaan we met rasse schreden vooruit. En dankzij ook, en dat moet toch gezegd, de vele verschillende kundigheden die hier aanwezig zijn in deze groep, krijg je een samenwerking die aan middelen veel andere groepen te boven gaat. En dat is misschien de boodschap van midwinter, die ik u kan geven, een boodschap van harmonie van een groep die er kan zijn, een groep die in zijn eenheid het lichtpunt kan zijn voor een heel grote omgeving; een lichtpunt en een inspiratiebron voor zeer velen die op het ogenblik in deze streken zoekende zijn, die in deze streken, als het ware, het noorden verloren zijn.

Want ja, beste mensen, ondanks alle schijn en glitter in deze tijd kunnen we zeggen dat het merendeel van de mensen de weg kwijt is, het niet meer ziet zitten en zichzelf eigenlijk in alle mogelijke moeilijkheden werkt. En daarom kunnen wij op een avond als deze juist datgene doen dat juist dat puntje voldoende is voor velen om toch door te zetten en verder trachten te gaan en dit zonder veel tamtam, zonder veel gerommel en geroep. Want wanneer ge op het ogenblik uw maatschappij bekijkt, ach, dan voert men allerlei acties voor jan en alleman. Maar tot mijn grote spijt moet ik zeggen dat uiteindelijk jan en alleman alleen ‘ik’ is, de bevestiging van mijn eigen ik, van mijn eigen begeerte en dat na alle fanfares er het verval is. Maar goed, daar doen we niet aan mee en we gaan proberen van deze avond een avond te maken die voor het komende jaar voor jullie sturend kan zijn; een avond die voor het komende jaar jullie alle kracht en harmonie kan geven die je nodig hebt.

En tot slot zal ik nog een klein woordje zeggen over uw maretak. U kunt, nadat u straks met de celebrant samen midwinter gevierd hebt, om het zo te zeggen, de maretak gebruiken. U kunt enkele bladeren daarvan drogen en op uw lichaam dragen, als een talisman, als symbool, als symbool van harmonie. En wees ervan overtuigd, als u dat doet, dat dat u aardig wat zal bijbrengen. U hoeft geen ganse struik mee te sleuren, een bladje of 5 à 10 gedroogd, is meer dan genoeg. En voor diegenen die graag er een medische werking van hebben: ach, u kunt maretak verdunnen, u kunt er homeopathische extracten van maken, u kunt er ook gewoon thee van maken, u kunt er gewone aftreksels van maken en zo verder. Maar dat is eigenlijk bijzaak. De hoofdzaak is dat de plant symbool staat voor de harmonie met de aarde waarop u leeft en de wisselwerking tussen aarde, u, maan en zon en deze krachtsverhoudingen.

Als u dat zo gebruikt, dan kunt u daar aardig wat resultaten mee hebben. En niets let u, wanneer u iemand wilt helpen, dit vanuit deze symboliek te doen. Want de kracht zit hem niet in het bladje, de kracht zit hem in wat het bladje vertegenwoordigt en hetgeen wat u ermee doet.

Zo, zoals ik gevraagd heb, beste mensen, ik ga het medium nu vrijgeven, maar ik zou graag hebben dat u in de pauze rustig overdenkt hoe u verder wilt gaan met uw leven, wat voor u in de toekomst van belang is, rustig. U moet niet onder elkaar dat gaan beridderen. U moet niet tegen elkaar gaan zeggen: “en ik vind dit en ik vind dat”. Denk er persoonlijk even rustig over na zodat u, wanneer straks de celebrant aan het woord komt en hij u vraagt uw gedachtebeeld aan hem te geven, dat u een juist geformuleerd beeld in uw gedachten kunt laten opborrelen en al deze beelden kunnen dan samen gebracht worden tot één grote harmonie, in één grote wisselwerking. En dan zal u wel in de tijd die erop volgt, want we kunnen toch zeggen dat we staan aan het begin van de 48 uur, ja, er zijn al een 12 uurtjes voorbij, dat is niet zo erg, dan kan dat zich ontwikkelen en dan gaat u zien dat u in deze komende dagen in uw eigen leven verschuivingen, veranderingen zult zien ten gunste. En dan krijgt u weeral eens het bewijs dat u, wanneer u in harmonie wenst te werken, aardig wat resultaat zal kunnen behalen.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik wens jullie nog een zeer lichtende, harmonische midwinter. Het ga jullie goed.

Deel 2

Inleider

Welkom vrienden. Ik heb de opdracht van de celebrant in te leiden. U gaat zo dadelijk een van onze grote geestelijke voorgangers aan het woord krijgen. Het is vooral de sfeer die zal opgebouwd worden die voor jullie van het grootste belang is.

Woorden kunnen maar zeer beperkt uitdrukken van de Krachten die gaan aangeboord worden. Daarom mijn bede naar u toe van: stel u gewoon open, laat gewoon de Krachten die hier opgewekt worden u meenemen. Onderga gewoon hetgeen de celebrant u aanbiedt. En dan zult u opmerken dat u daar, naar de toekomst toe, voor uzelf het meeste kan uithalen.

U moet er rekening mee houden dat het gebeuren puur magisch is. En daarmee bedoel ik dat hetgeen wat er gebeurt, niet kan vertaald worden in uw gekende wereld. Uw gekende wereld heeft niet de mogelijkheden, noch in daden, noch in woorden, hetgeen wat plaatsgrijpt te vertalen, om te zetten. Maar u hebt wel de kans om het via uw gevoelen, uw eigen geest, volledig te assimileren, volledig mee door te maken en zo deel te zijn van het gebeuren.

En ik wil hier echt niet zeggen, als er zijn die dit niet willen doormaken, dan moet u zich maar neutraal houden. Ik besef heel goed dat u hier bent en dat ieder van u wel degelijk dit wil doormaken. Dus laat het gewoon over u komen.

Het kan zijn dat ik nog even, en dit vooral voor het medium te ondersteunen, na de celebrant even terugkom.

Ik vraag jullie wel heel rustig te zijn, zo weinig mogelijk geluid te maken om zo weinig mogelijk storing te creëren en dit niet enkel voor het medium, maar ook voor uzelf omdat ieder van u mee gaat genomen worden in de sfeer die door de celebrant wordt opgebouwd.

Ik ga nu rustig mij terugtrekken en het medium doorgeven aan onze lichtende voorganger.

Celebrant

Het Licht is onze Bron.

Oh Vader, de Zon, de Kracht. De Bron van alle Licht. Verlicht ons, wij zoekenden.

Oh Kracht, gij Maan, geef ons het voelen, geef ons de juiste emotie, de juiste harmonie, het juiste evenwicht.

Wij allen bevinden ons in de kosmos. Een kosmos die geen Licht of Duister kent. Maar een kosmos die is. Een kosmos die stralend is. Een weg, u zou kunnen zeggen: gespikkeld grijs. En het Licht manifesteert zich en het Duister speelt met het Licht. Want beiden zijn de harmonie van de Schepping.

Vader Zon, bron van mogelijkheden, bron van onze evolutie, bron van ons bereiken.

Broeder Maan, gij die het mogelijk maakt dat wij steeds opnieuw ervaring opdoen.

Moeder Aarde, gij die ons draagt, gij die ervoor zorgt dat wij verder kunnen komen in deze kosmos, in deze fonteinen van Licht.

Vader, wij zijn deel van u. U hebt ons de mogelijkheid gegeven om een bestaan te ontwikkelen.

Vader, u bent er voor ons op onze weg in bewustwording.

Vader, u bent voor ons de Kracht, de Harmonie. U bent de binding tussen alles wat zijnde is.

Wij zijn hier samen verenigd in Uw Licht. Vandaag, in deze tijd, in deze omgeving creëert U de openheid waarin wij onze eigen gedachtebronnen kunnen laten opborrelen zodat zij één worden met de stroom van Licht, de stroom van Harmonie, van Kracht. Zodat wij, dankzij dat we deel zijn van Uw Kracht, dankzij U de mogelijkheid hebben te evolueren. De mogelijkheid krijgen om inzicht te hebben in het ware gebeuren van Uw ware Schepping.

Oh Zon, gij bron van ons leven. Oh Luna, gij bron van onze emotie. Oh Aarde, gij bron van ons zijn. Samen vormen wij één groot Beeld, één grote Gedachte, één grote Kracht. Laat ons nu één zijn met onze goden, met onze bronnen. Ach, wij zijn te nietig om te beseffen wat zij werkelijk zijn. Maar in onze nietigheid kunnen wij één zijn met hen. Kunnen wij voelen wat zij voor ons mogelijk kunnen realiseren. Want zij hebben ons de mogelijkheid gegeven deel te zijn van deze kosmos. Te leven in deze kosmos. Deel te zijn van hun Gedachten, van hun Kracht, van hun Harmonie. Dit is hetgeen wat is.

De wegen van Harmonie zijn geplaveid met Licht. En door het Licht hebben we de mogelijkheid van inzicht te hebben in onze beperkte wereld. Hebben we de mogelijkheid van in ons beperkt bestaan een bewustzijn uit te bouwen dat ons steeds weer in deze kosmos verder kan brengen.

De eenheid tussen de Vader, de eenheid met de Bron maakt het mogelijk voor ons deel te zijn van het Licht. En deel zijnde van het Licht doorklieven wij de kosmos. Is geen grens onze beperking, maar staan wij open voor alle kosmische harmonie. Staan wij open voor elke kosmische invloed en werk. Staan wij open voor wat de Vader in ons heeft gelegd op het ogenblik dat zijn gedachte ons heeft gecreëerd.

Want wat zijn wij meer dan een gedachte? Een gedachte van de Vader. Een gedachte die zijn weg moet gaan. Een gedachte die zich moet voltrekken. Een gedachte die, wanneer zij zich voltrekt, teruggaat in de lichtende Harmonie van de Bron. Eén wordende met die Kracht. Inzicht gevend. Voortgaand tot in de oneindigheid.

Ach, ik kan jullie niet veel geven. Want wat ik jullie zou geven, bezit je reeds. Alles wat bestaat, is ook het uwe. Mijn enige mogelijkheid die ik heb, is er u op te attenderen, u trachten te doen inzien dat niet de Kracht van buiten u komt, maar dat de Kracht in u is. U te doen inzien dat het Licht niet van buitenaf komt, maar dat het Licht in u is, dat u deel bent van het Licht. Ik kan u niets geven. Ik kan u enkel zeggen: “U hebt alles. U bent deel van God. U bent deel van de Bron. De Zon is in u. De Maan is in u. De Aarde is in u. De ganse Schepping is u.” Wat zou ik daar kunnen aan toevoegen? Niets. Want alles wat bestaat, bent u. En als u dit beseft, dan hebt u de Krachten, dan hebt u het Licht dat u nodig hebt om uw leven zinvol te maken. Om in uw leven uw bewustwording te verhogen. Om in uw leven de waarde te vinden die het bestaan voor u heeft weggelegd.

Verwacht niet van mij dat ik voor u iets kan doen buiten enkele woorden te spreken die u tot nadenken kunnen zetten. Dat is de grote Kracht, dat is de weg die ik u kan tonen maar die u zelf moet gaan. Niemand kan voor u de weg gaan buiten uzelf. U bent deel van de Vader zoals ik deel ben van de Vader. Zoals uw broeders en zusters deel zijn van de Vader. En samen kunnen wij de weg gaan. Samen kunnen we gaan in het Licht en de Harmonie. Samen kunnen wij uw aarde steunen in zijn vernieuwing. Zodat de aarde, in wisselwerking met maan en zon en alle planeten van uw stelsel, in wisselwerking met uw Melkweg en alle kosmossen er rond de mogelijkheid blijft behouden, ondanks alles, om te zorgen voor inwijding, voor Kracht voor de geest die zoekende is.

Dat de Harmonie met de Aarde steeds in u aanwezig mag zijn. Dat het Inzicht van de Maan u steeds mag verblijden. En dat de Zon uw Kracht mag zijn in het aanschijn van de eeuwigheid.

Als nederige afgevaardigde van de Zon, de Maan en de Aarde geef ik jullie mijn Harmonie, geef ik jullie mijn Licht, mijn Kracht, geef ik jullie de Eenheid die is. Zodat wij samen kunnen gaan op de weg van bewustwording. Zodat wij samen het Licht kunnen uitdragen. Zodat we samen het Licht kunnen doorgeven. Ach, aan al degenen die nog niet begrepen hebben dat dit hetgeen is wat ze eigenlijk zoeken. Aan al degenen die denken dat hun begeerten naar materie belangrijker zijn dan de harmonie met het bestaan.

Laat ons op een avond als deze dit Licht uitstralen. Laat ons in de uren die komen boden zijn van de Zon, de Maan en de Aarde. Boden zijn van het Licht. Boden zijn van de Kosmos. Zodat wij in deze periode, een periode van stilstand, het Licht kunnen activeren, de vlammen kunnen laten opwakkeren in allen die nog maar een beetje zoekende zijn naar dit Licht. Laat ons voor hen voorganger zijn. Laat ons voor hen nederige dragers zijn van het Licht, zodat zij dit kunnen zien en zelf tot inzicht komen zonder dat wij één woord hoeven te zeggen. Zonder dat wij één daad moeten stellen. Alleen er zijn. Het Licht tonen. Het Licht doorgeven aan degene die het Licht wil erkennen. En als we dit in deze periode kunnen realiseren, dan hebben we voor de aarde al aardig wat bereikt. Dan hebben we de maan een meerwaarde gegeven. Dan hebben we de zon een schitterende gloed gegeven.

Ach, dat we in deze dagen als groep op zichzelf de Zon mogen zijn. Dat we in deze dagen als groep de Maan mogen zijn. En dat we als groep de Aarde kunnen vertegenwoordigen in zijn puurheid en zijn volheid. Zodat we als groep deze wisselwerking van eenheid en harmonie kunnen bestendigen.

Deze Krachten zijn bevestigd. Deze Krachten zijn onderschreven.

En sta mij toe dat ik even een oud symbool gebruik. Deze Krachten zijn onderschreven met de gouden sikkel die op dit moment in de eeuwenoude eik de maretak in harmonie brengt met het bestaan. En nederig trek ik mijn kap over het hoofd, zodat alle Krachten in wisselwerking mogen zijn zonder dat er individueel een recht op wordt uitgehaald.Want de Krachten zijn universeel. De Krachten zijn van ieder. De Krachten doen hun taak, doen hun werk in naam van de Zon, in naam van de Maan, in naam van de Aarde. Deze Drie-eenheid is de Kracht van de Schepping. Deze Drie-eenheid is hetgeen wat ons verder brengt. En nederig buig ik daarvoor het hoofd als dienaar van het Bestaande. Dat de maretak u mag begeleiden in uw weg van ontwikkeling, in uw weg van inzicht, van bereiking. En dat de kosmische Liefde u mag omarmen. Dat de kosmische Liefde deze groep tot een onbreekbare eenheid vormt. Een eenheid die er steeds zal zijn. Dat ieder van deze groep in deze eenheid zijn weg in het Licht kan voorzetten.

Dit zij bevestigd in de naam van de gouden cirkel. Dit zij bevestigd in de naam van de Zon, in de naam van de Maan en de Aarde. En uiteindelijk in het oude symbool van de gouden sikkel.

Het Licht van de gouden cirkel rondom u is uw steun en uw toeverlaat. De Kracht van de gouden sikkel in uw midden, samen met de maretak, is uw symbool. Draag de Kracht van uw hazelaarstaf met u mee. En zo kun je in de komende tijd, in de komende periode steeds weer opnieuw het Licht zijn in de chaos die rondom u is. Want dat is uw taak, uw taak als dienaren van deze Krachten, als dienaren van deze Drie-eenheid, de Harmonie, het Licht en de Kracht steeds opnieuw door te geven zoals ik ze tracht in u duidelijk te maken. Niet vanuit een meerwaarde maar vanuit een nederigheid. En vanuit deze nederigheid duidelijk te maken hoe krachtig de Krachten van de Drie-eenheid, Zon, Maan en Aarde zijn voor de mens die er op leeft, in alles, in harmonie met het Zijnde.

Afsluiting

Zo mijn geliefde broeders en zusters, ik neem nog even het medium over om het de mogelijkheid te geven terug tot zijn eigen evenwichten te komen.

Hetgeen wat u aangevoeld hebt, laat dit rustig bezinken. Het zal voor ieder van u anders overgekomen zijn. Maar één ding kan ik jullie garanderen: u gaat vanavond naar huis anders dan dat u hier bent binnen gekomen. U gaat vanavond naar huis, als het ware, geladen met de Krachten van de kosmos. En of dat u nu deze Krachten beschouwt als zijnde Krachten van de natuur of Krachten van de Zon, de Maan en de Aarde, ach, dat zijn maar naamgevingen. Maar weet dat de Bron die in elk van u is, deze avond is aangesproken, is aangeboord als het ware. Dat in elk van u iets is in gang gezet. Ga er niet achter zoeken, maar laat het rustig zijn werk doen. En u zult opmerken dat u in de komende uren u aardig anders gaat voelen. Dat u  in de komende uren misschien zaken gaat zien voorvallen die u niet verwacht had. Dat u in de komende uren misschien zaken gaat opmerken die uw leven in een andere richting gaan brengen. Neem gerust van mij aan, wat er ook gebeurt, het zal voor u, voor uw eigen bewustwording, positief zijn. Misschien dat het soms in menselijk opzicht anders blijkt. Maar dit is bijzaak. Van belang is dat u verder kan, dat uw voertuig zijn evolutie verder kan zetten op de meest juiste wijze. En dat de geest van uw voertuig de zaken kan leren waarvoor hij of zij hier geïncarneerd is.

En kijk, dan zou ik zeggen, dit is de mooie boodschap van midwinter. U krijgt de mogelijkheid, u krijgt het geschenk, als het ware, om uw eigen incarnatie naar een hoger niveau te heffen. Geen enkel nieuwjaarsgeschenk kan daaraan tippen. Dit is hetgeen wat ik kan zeggen dat u, als groep en als individu, samen met ons ontvangt van de kosmos om uw inzet voor de Harmonie en het Licht.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik ga nu rustig het medium trachten vrij te geven. Geniet nog van de komende uren. En ik weet, in de wereld waarin u leeft, gaan de feestelijkheden aan de gang. Ik zal jullie zeker niet beletten van te genieten van de mogelijkheden die u aangeboden worden. Maar hou wel in uw achterhoofd dat er eigenlijk niets wijzigt. Het is niet omdat wij overgaan naar een ander jaar dat er in de wereld iets verandert. De evoluties gaan verder. Het is de illusie van tijd die de mens viert. Maar rap na de viering zal hij opmerken dat alles gewoon verder gaat, tot zijn grote spijt meestal. Maar ik wens jullie dat jullie gerust een ontspannen en rustige viering hebt. Maar besef wel dat hetgeen wat we hier tezamen op het ogenblik hebben volbracht, veel krachtiger is en dat dit de echte waarden zijn naar de toekomst. En dat je met deze Krachten, in uw achterhoofd misschien, wanneer je uw medemens een zalig kerstfeest toewenst of een gelukkig Nieuwjaar, misschien een beetje van deze Krachten erin legt om hun te ondersteunen om hun weg te vinden, die ze misschien in al dat feestgedruis helemaal kwijt zijn geraakt.

Dat het Licht, vrienden, u in deze dagen meer nabij moge zijn dan ooit. En dat de Harmonie uw sleutelwoord mag zijn. En dan wens ik jullie als groep dat deze Harmonie bevestigd zij en ook voor jullie, in jullie komende nieuwe jaar, dat deze Harmonie samen met het Licht de Kracht mag zijn om door te zetten en om van uw stoffelijk leven een waardevol leven, een leven met inzet voor de ander, te maken. Zo zal je zien dat het deelgenootschap van de groep de ware vreugde is van het leven.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik geef nu het medium vrij en ik wens jullie nog veel Licht, veel Harmonie in de komende dagen.