Wisselwerking tussen aarde en zon

image_pdf

23 november 2007

Zoals gewoonlijk, aan ‘t begin van iedere bijeenkomst, denk goed na over hetgeen wij u brengen en houd er rekening mee dat wij ook niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dat is niemand in de kosmos, behalve misschien de Bron zelf.

Vanavond, lieve mensen, zou ik jullie graag even meevoeren naar hetgeen wat op ‘t ogenblik aan ‘t gebeuren is tussen uw aarde en haar zon. U kunt misschien denken: ‘wat heeft dat nu te maken met hetgeen wat we hier allemaal te leren krijgen’. Wel, eigenlijk heel veel. Men heeft u in de laatste lessen redelijk wat bijgebracht, wat je kunt zeggen dat nogal wat op ‘t magische terrein ligt, en zeer zeker ook vele zaken die we kunnen gaan plaatsen onder hetgeen wat met ‘groene magie’ en zo verder te maken heeft.

Hetgeen wat ik u vanavond wil brengen is echter iets wat op het ogenblik, op dit eigenste ogenblik bezig is, aan het manifesteren is, en waar ieder mens op aarde eigenlijk invloed van ondergaat. Alhoewel, sta mij toe te zeggen dat het een minderheid zal zijn die dit beseft. De meerderheid van de mensheid wordt erdoor gestuurd, stelt daden zonder te beseffen, dikwijls, waarom. Maar goed, wat is op het ogenblik aan de hand?

Op het ogenblik – en tracht het te volgen in de woorden die ik spreek – is de aarde als bewuste geest en niet als een gewoon planeetje, zoals jullie het zien, maar als een bewuste geest, een zeer zwaar confrontatie-gesprek aan het voeren met de zon. De zon op haar beurt beantwoordt de aarde. Dit is sinds enige weken aan de gang en gaat in een stijgende lijn. Wanneer hier wetenschappers aanwezig zijn dan kan ik zeggen:’kijk, let eens op wat er met de zonne-uitstraling gebeurt op dit ogenblik.’

Er zijn zeer sterke zonne-erupties, er zijn enorme golven van elektromagnetische velden, die vanuit de zon ‘gekatapulteerd’ worden naar de aarde. En wanneer je uw aarde goed bekijkt, dan ziet u dat zij ook daarop met ‘uitstulpingen’ als het ware van de ganse atmosfeer rondom haar, op reageert.  Ach, het is natuurlijk in de wetenschap allemaal mooi te beschrijven, en vooral dan op basis van fundamenten die eigenlijk niet voor 100% kloppen.  Maar dat laat ons koud vanavond.

Wat is er eigenlijk gaande? We zitten in een nieuw tijdperk, dat weet u. Dat is hier al dikwijls verteld, en er moeten op deze aarde enorme verschuivingen gaan gebeuren. Deze verschuivingen, deze veranderingen, zullen gebeuren in samenspraak, je luistert goed, in samenspraak tussen de andere planeetgeesten. U mag niet vergeten dat ook de zon bezield is, haar eigen wereld en haar eigen gedachten kent, dat de andere planeten in uw zonnestelsel ook een bezieling hebben.

De Ouden wisten dat maar al te goed, zeker degenen die in de Oudheid vooral met astrologie en zo bezig waren, hebben dit dikwijls naar voren gebracht. Natuurlijk, voor de huidige maatschappij is dit nogal onaanvaardbaar. Maar daar kunnen we ons vanavond, spijtig genoeg, niet te veel mee bezig houden. Omdat het van belang is dat ik jullie bijbreng welke de gevolgen en de invloeden zijn die u op dit moment aan het ondergaan bent en die vooral de komende weken, zeker tot midwinter, aan de orde zullen zijn.

Kijk, doordat vanuit de zon enorme impulsen naar de aarde komen, worden zeer vele gewone natuurlijke evenwichten die in de atmosfeer van deze aarde aanwezig zijn, verstoord. Sommige zeer sterk, andere minder sterk. Het grootste verstoringsgebied gaat vooral liggen bij alles wat te maken heeft met ‘aanvoelen’, met ‘gevoelen’.

De mens gaat in vele gevallen, en niet alleen de mens, ook de dieren, ook planten, gepakt worden op wat we zouden kunnen zeggen, hun zwakste punten. En voor de meesten van jullie, en dit geldt ook voor de dieren en de planten, in mindere mate voor de gesteenten, hoewel dat er daar ook wel een vorm van is, is dit het ‘gevoelen’, het ‘aanvoelen’, de emotie; in zijn breedst mogelijke vorm. Het gevolg daaruit is dat u, en wanneer u opmerkzaam bent geweest de laatste weken, zult opgemerkt hebben dat heel veel zaken die daarmee te maken hebben, zijn fout gegaan. Dat er mensen handelingen doen die eigenlijk niet logisch te verklaren zijn.

Anderzijds, wanneer je naar uzelf kijkt, zult u opmerken dat u ook in sommige momenten of op sommige momenten gehandeld, gedacht hebt, misschien impulsief, zonder na te denken, en dat u vervolgens daar, ja, spijt van had. en ook de gevolgen van droeg. En dit kan gewoon op emotioneel, rationeel terrein geweest zijn, maar ook op alle andere gevoelsterreinen die een mens bezit. Daardoor kunnen we zeggen dat ook bv. in de maatschappij algemeen het fanatisme de laatste weken verveelvoudigd is. En het eigenaardige daarvan is, dat het niet ‘zomaar’ versterkt is, maar dat men ervan overtuigd is, dat het ‘juist’ is, dat het ‘correct’ is. Men heeft op dit moment in vele gevallen zelfs niet de mogelijkheid tot een juist beoordelen van hetgeen wat er gebeurt.

Daardoor gebeuren er op het ogenblik niet alleen in hetgeen wat u direct rondom u ziet, zeer grote fouten, maar bv. ook in industriële processen en zo verder, loopt er heel veel mis. Op het ogenblik bent u best dat u bv. ook zoveel mogelijk uit de klinieken blijft. Want ook daar gebeuren op het ogenblik zaken die achteraf liefst het daglicht niet zien. Niet vrijwillig, maar gewoon omdat door de kracht van de invloed van de zonne-pulsaties de mens zelfs in zijn denken wordt verstoord. En dit gaat toenemen, de komende weken.

Ook de natuur gaat daarop reageren. U gaat in de natuur zaken zien gebeuren, waarschijnlijk, wanneer u oplettend bent, waarvan u zult zeggen: ‘nee, dit is in een verkeerd seizoen’, of: ‘dit past niet,’ of: ‘dit hoort niet tot deze streken’. In sommige gevallen kan dit tot kleine catastrofen leiden.

Anderzijds kunnen we er ook krijgen door gewoon kleine misrekeningen met enorme gevolgen. Het is heel lang geleden dat de aarde zo in gesprek is gegaan met de zon.

Dit alles heeft te maken met de verschuivingen in de kosmos. Maar iemand die ervan op de hoogte is en die er rekening mee kan houden, kan in deze tijd en in de komende weken voor zichzelf veel last besparen. Ook zul je moeten opletten, want door deze erupties door deze samenspraak krijg je ook dat organisch, dus functioneel, zaken gemakkelijk overbelast geraken, dat oude gebreken van organismen plots terug actueel worden. Dit zijn de prikkels. En je moet daar rekening mee houden. Dit wil zeggen, doe alles overdacht en rustig. Neem voor alles uw tijd en laat u tot niets pousseren. Alles wat dringend is, lieve mensen, leg dat maar weg tot volgend jaar! Hoe dringend het ook mag zijn.

Ook handelingen die je gewoon bent; huishoudelijke handelingen, arbeidshandelingen, geef er meer aandacht aan dan je gewoon bent. Routine kan op dit moment leiden tot fouten. Gewoon omdat u meegenomen wordt in de discussie van deze planeten. En wanneer u zou denken dat dit enkel tussen de aarde en de zon gespeeld wordt, dan moet ik er spijtig genoeg bij zeggen dat op dit eigenste moment andere planeten, zoals Jupiter en Mercurius, ook mee aan de discussie doen. Dit heeft dan weer directe gevolgen op andere gebeurtenissen op deze planeet.

Dit is zo het plaatje dat ik u vanavond wil meegeven.

En nu zou ik naar het tweede gedeelte willen gaan. Wat kunnen wij, nu wij dit weten, daarmee aan? Ik denk dat dit voor jullie nog belangrijker is dan gewoon de technische kennis van:’ ja, de aarde praat met de zon en andere planeten om te zien hoe de aarde de volgende duizenden jaren zich gaat gedragen.’

Om in deze omstandigheden zo goed en zo juist mogelijk te handelen moet je ervan vertrekken dat alles wat je doet bijna een direct antwoord krijgt. En in sommige gevallen onmiddellijk! Dat wil zeggen dat u, wanneer u een handeling wil doen, goed overweegt wat de gevolgen daarvan zijn. Dat u tracht, in de komende weken zeker, zoveel mogelijk vanuit het Licht te vertrekken. Handelingen gebaseerd op boosheid, handelingen gebaseerd op haat, laat die alstublieft achterwege! Want de weerslag voor u op uw handeling, wanneer zij vanuit zulke grootte-orde vertrekt, zal bijna onmiddellijk zijn!

Dat wil zeggen, wanneer u in volle boosheid op iets reageert, (misschien iemand die u in de weg heeft gelopen, of in het verkeer), dat uw kans groot is dat op die boosheid nog een ergere boze reactie komt, met als gevolg dat u misschien een tijdje in uw bewegingsvrijheid beperkt zult zijn. Of dat u ineens terug voetganger wordt omdat de schade zo groot is en dat u niet bij machte zijt direct iets te vervangen.

Maar wanneer u met haat werkt, dan is de kans nog veel groter dat dit een terugslag heeft die het veelvoudige is van wat u hebt gecreëerd. En, lieve mensen, kijk gewoon rondom u, volg een beetje wat rondom u gebeurt, zonder er deel van te zijn, en dan zal u opmerken dat de woorden die ik vanavond gesproken heb, duidelijk zullen zijn. Je zult het zien gebeuren rondom u.

Daarom, neemt dagelijks de tijd om u even in uzelf terug te trekken. Om rustig te mediteren, u plaatsend in het Licht. Tracht één te zijn met het Licht. Tracht één te zijn met de Bron, met de Vader, ieder kan dit volgens zijn of haar aanvoelen het beste op zijn eigenste wijze uitvoeren. Dat je rust kunt vinden, dat je ook kunt aanzetten op de positieve krachten die in dit gesprek tussen de planeten aanwezig is.

Want dat is er! In wezen is het een opbouwend gegeven. Maar een opbouwend gegeven dat in de huidige gestructureerde maatschappij, om het zo te zeggen, niet past.

Uw maatschappij die, spijtig genoeg, de hebzucht, de bezitszucht hoog in het vaandel voert. Wanneer uw maatschappij moest geweest zijn, laat ons zeggen, zoals er periodes geweest zijn duizenden jaren terug, of wanneer ik denk, sommige periodes van ongeveer een achthonderd jaar geleden, in sommige delen van de wereld. Daar waren groepen van mensen die samenleefden in een harmonie. Die er voor elkaar waren. Dan is zo’n gesprek een verrijking van zulke groep. Maar spijtig genoeg, en ik denk niet dat ik hier veel tekeningetjes van moet maken, spijtig genoeg, uw maatschappij kent dit niet meer; misschien op enige kleine uitzonderingen na, hier of daar. En dan redelijk geïsoleerd.

Het grootste deel van uw maatschappij, en dat weet u zeer goed, is gebaseerd op ‘ik’. En spijtig genoeg zien we dat zeker bij de jonge generaties. En alleen nog maar ‘rechten’ bestaan in de ‘ik-vorm’. U begrijpt dat de aarde dit niet kan aanvaarden. En gezien de mens maar een onderdeel is van die aarde; en de aarde de mens niet ziet als iets uitzonderlijks maar als een gewoon deel van de ganse natuur die op de korst leeft, kun je begrijpen dat de Kracht die gepulseerd wordt om dit te wijzigen, zeer sterk is. En dat het gesprek met de zon daarbij een ondersteuning gaat vormen om zaken langzaam maar zeker te wijzigen. En zo zal u zien, lieve mensen, dat er veel verschuivingen gaan gebeuren. Dat er in deze donkere dagen heel veel droefenis gaat ontstaan. Heel veel lijden.

En daarom vinden wij het ook noodzakelijk dat groepjes zoals deze, dat we daar toch trachten hier en daar een mens in te bereiken die de zaken een beetje anders gaat benaderen. Een beetje anders gaat denken, een beetje anders gaat voelen. En vanuit dat positieve van die ingesteldheid waaruit men tracht in harmonie te zijn met het Licht, dat wij vanuit onze zijde ook trachten daarin te stimuleren. Zodat we – en misschien is het voorbeeld niet het juiste – zoals een olievlek het zich kan verspreiden. Rustig, over grotere oppervlakten. Vertaald naar meerdere mensen. En hoe meer mensen we krijgen die ondanks alle verschuivingen, ondanks alle miserie, alle ellende die er is, toch een punt van rust kunnen zijn, ja, dan kunnen wij ook daarop inspelen. Een helpende gedachte inspireren, om zo de mogelijkheid te geven het nieuwe, de nieuwe gedachten, de nieuwe mogelijkheden langzaam maar zeker te laten ontplooien.

Ach, vergeet niet, zelfs de grootste krachtigste boom op deze aarde is ooit ontstaan uit een klein, nietig zaadje. Heeft ooit als een klein nietig plantje zijn kopje juist boven de aarde gestoken en is dankzij al hetgeen wat het woud rond hem als bescherming opbouwde, kunnen uitgroeien tot een machtige woudreus. Als het woud dit niet had beschermd, op zijn eigenste wijze, was het vertrapt geweest, opgegeten geweest, maar had het nooit de kans gekregen om zich in alle schoonheid en pracht te ontplooien. Dit trachten wij ook te doen voor al degenen die zich niet laten meeslepen in hetgeen wat op het ogenblik over deze aarde gaat. Het is geen gemakkelijke taak, maar het is een werk dat zeker naar de toekomst zijn resultaten zal opleveren. En naar de toekomst moeten wij kijken. Een toekomst die veel nieuwe mogelijkheden zal inhouden.

Vervolgens willen we jullie ook nogmaals duidelijk maken, het is hier vroeger ook al meermaals naar voren gebracht, maar in de komende weken en dagen zal het nog in belang toenemen, dat u zich als mens zoveel mogelijk uit de massa verwijderd houdt. De reden daarvan is heel simpel. Zoals ik gezegd heb, bij iedere mens op het ogenblik is de prikkel, de stimulans die vooral van de zonne-eruptie komt in de komende dagen en weken, zeer sterk. Wanneer u nu u begeeft in grote massa’s, kunt u zich voorstellen welke enorme uitstraling door een massa wordt opgebouwd. Ik zal ‘t u praktisch trachten duidelijk te maken. Stel, u gaat bv. op een drukke winkeldag winkelen in een winkelstraat. Zoals je hier hebt, bv. in Antwerpen, de Meir, de Keizerlei. Daar lopen op dat ogenblik duizenden en duizenden mensen heel dicht op elkaar, allemaal met dezelfde gedachten van koopjes te gaan doen, en weet ik veel. Vergeet niet dat op dat moment, doordat deze mensen op een zeer kleine oppervlakte met duizenden tezamen zijn, zij één sterk negatief gedachtebeeld vormen. Dat zij via hun aura, gekoppeld aan alle anderen die daar zijn, één krachtig eigenlijk hebzuchtig beeld vormen. Dat wil zeggen dat binnen dat geheel van alles nog kan gebeuren. Maar dat laten we terzijde. Alleen de beeldvorming van dus deze massa wordt nog gestimuleerd door de invloed van de zon. Dus door de eruptie. Met als gevolg dat er van alle mogelijke overdrachten zijn. Niet alleen emotioneel-gevoelsmatig, maar ook via de aura alle mogelijke ziekten. Een mens staat daar niet bij stil, maar wanneer u in deze periode in de massa staat, dan is het heel gemakkelijk om ziekten over te nemen. Om zwakheden in uw eigen lichaam gestimuleerd te krijgen omdat er storingen zijn in een ander lichaam dat zeer dicht bij jou is. En gezien door de massa krijg je een ‘cumul-effect’. Met alle gevolgen van dien. Mensen staan daar niet bij stil, zelfs de meesten zullen het niet geloven. Gaan hun schouders ophalen en zeggen:’ach, we verwijzen dit naar fabeltjes-land.’ Men mag dit doen, maar men zal ondanks alles dit ondervinden. Men zal ondanks alles op zeer korte termijn de gevolgen daarvan meedragen. Daarom, herhalen we het advies: blijf uit grote massa’s weg!

En vervolgens: ga ook niet mee in hetgeen men u in de komende weken misschien zal vragen te doen. Er zal beroep gedaan worden op uw emotie. Er zal beroep gedaan worden op uw rechtvaardigheidsgevoel. Maar let op, dit rechtvaardigheidsgevoel is het gevoel dat degene die een beroep op u doet, vindt dat juist is! Niet kosmisch juist, en in vele gevallen zal het in uw achterhoofd ook wringen dat het eigenlijk toch niet klopt. Maar goed, men zal het proberen. U zal ook opmerken dat in de gerechtelijke wereld er ook van alles zal schuiven. Dat er zaken zullen gebeuren waarvan u zegt: ‘dit is nu toch onaanvaardbaar! Waar halen ze het in hun hoofd’!  Maar ook hier weer, lieve mensen, houd rekening met de invloeden en ook dat u niet het plaatje kent. Want hetgeen wat in de komende weken tot u komt aan informatie via alle moderne middelen, zou je kunnen omschrijven als de meest geslaagde desinformatie van de laatste jaren! Enkele maanden later zal u het opmerken. Maar in tussentijd, wanneer u erin meegaat, wordt u erbij betrokken. En het is best dat u dat vermijdt.

Vervolgens, een volgende tip is: ondanks dat we in de winterperiode komen, tracht zoveel mogelijk in de natuur te gaan. Als het enigszins mogelijk is, plaatsen waar niet te veel beweging van mensen is, waar het rustig is. Een stadspark waar duizenden mensen rondlopen heeft weinig nut. Tracht u in de natuur te begeven waar het rustig is. En tracht, wanneer u in de natuur bent, deze aan te voelen. Heb oog voor wat er in de natuur rondom u gebeurt. In deze periode zal u opmerken dat u waarschijnlijk zaken gaat te zien krijgen die u in uw ganse leven nooit hebt opgemerkt. Ook in deze natuur zult u opmerken dat de aarde met de zon praat! Dat er zaken gebeuren die eigenlijk in een ander seizoen soms thuishoren. Wanneer u dan u tracht in alle rust één te voelen met de aarde, met de natuur, dan zal je opmerken dat je daar uitzonderlijk veel kracht kunt uit putten. Dat wanneer u zich bvb moe en uitgeput voelt, en u bevindt zich in een rustig stuk natuur, dat op zeer korte tijdspan u terug krachtig en energiek kunt voelen. Want, zoals ik daarstraks gezegd heb, oorzaak en gevolg volgen bijna onmiddellijk op elkaar. Ook met deze zaken is het zo. Je kunt het ene moment, bij wijze van spreken bijna niet meer vooruit kunnen, u komt in de juiste omgeving, en enkele seconden later voelt u zich bij wijze van spreken opgeladen van energie en kunt u er weer tegen aan! Ook dat zal een kenmerk zijn in deze periode. En hier ook wil ik nog opmerken dat je dit waarschijnlijk ook met uw eigen gezondheid verschillende malen zult kunnen vaststellen. Het ene moment zult u zich heel goed voelen, en plots zal het niet meer gaan. Plots gaat u zich precies ziek, grieperig, verkouden voelen, krampen hebben, en dit kan dan, gewoon door een andere ingesteldheid te maken, in een andere omgeving te komen, van de éne moment tot de andere wijzigen. Dit geldt voor iedereen. Wat er ook gebeurt, en dan kom ik terug naar mijn eerste advies, tracht u steeds in te stellen op het Licht. Voor de meesten van u, als ze het in beeldvorming willen doen, gebruikt goudgeel. Iets verder gevorderden kunnen van goudgeel op wit Licht overstappen. Maar vermijdt zeker in deze periode dat u met andere kleuren gaat functioneren. Dit is in de komende weken niet zo aan te raden.

En dan een laatste punt, maar ook niet onbelangrijk, luister naar uw eigen gevoel, in die zin dat ik wil zeggen: tracht één te zijn met uw geest. Tracht uw gedachten te koppelen aan de impulsen die uw eigen geest uw lichaam tracht te geven. En hoe doet u dat het best in deze periode? Eigenlijk een heel simpele manier is daar een handigheid in. Wanneer u met iets geconfronteerd wordt, in plaats van zoals u in vele gevallen de gewoonte hebt, u denkt aan iets en u reageert, u voert het uit. Nee!  In deze periode: u denkt aan iets. Stop!  Halt! En u gaat deze gedachte, dit beeld, heel bewust doorgeven aan uw eigen geest. U gaat die gedachte, in plaats van uit te voeren, zeggen van: ‘kijk mijn vriend, wat is jouw opinie, jouw idee daar rond?’  En je luistert dan naar hetgeen wat in u opborrelt. En hetgeen wat dan, wanneer je deze weg volgt, opborrelt, kan wel enigszins verschillen met hetgeen wat u in eerste impuls naar voor zou hebben geschoven. U kunt deze proef, wanneer het om belangrijke zaken gaat enkele malen op verschillende tijdstippen dan herhalen. En wanneer u opmerkt dat telkens weer ongeveer in dezelfde context dezelfde inspiratie bij u binnenkomt, dan kan u ervan op aan dat u beter deze weg volgt dan dat u de spontane weg zou gevolgd hebben die uw stoffelijke logica u geeft. Je zou ertoe moeten komen van langzaam maar zeker in de komende weken en maanden heel bewust te zijn dat uw geest samen met u wilt werken aan de vernieuwing die op deze aarde aan het gebeuren is. En dat u vanuit deze positie heel veel zaken op een juiste en een totaal andere wijze dan u gewoon waart te volbrengen, kunt uitvoeren en hiermede een zeer mooi en goed resultaat in deze verandering, in dit gesprek tussen de planeten, te realiseren.

Wanneer u al deze kleine adviezen opvolgt, dan moet u heus niet verontrust zijn over alles wat er gebeurt. Dan zult u het wel horen, maar het zal aan u kunnen voorbijgaan. U zult integendeel, de positieve interactie van dit gebeuren ondervinden. U zult zien dat uw mogelijkheden groter worden, dat ook op terreinen waar u anders nogal zwak staat, u zich sterker en beter gaat voelen.

Maar het is voor ieder van u, wanneer je wilt slagen, een periode dat je alert moet blijven. Een periode waar je niet achter uw begeerten moogt aanlopen. Begeerten, lieve mensen, in de breedste zin van het woord. Iets wat noodzakelijk is kan je uitvoeren. Maar wanneer u, om maar als voorbeeld naar voor te schuiven, begeert van, laat ons zeggen, directeur te worden van een groot bedrijf, dan moet ik u dit ten zeerste ontraden. Of wanneer u begeert van bvb de lotto te winnen, het klinkt misschien raar, maar ook dit moet ik u op dit moment ontraden. Alles wat te maken heeft, op dit ogenblik, met een verlangen tot meer, zonder dat dat meer een noodzaak is om een harmonie te creëren, is in deze moeilijke periode een zeer gevaarlijke ingesteldheid die gestimuleerd zal worden met voor u meestal nadelige gevolgen.

En dit is nu gewoon gezegd in een kleine kring. Maar we kunnen dit ook extrapoleren en bv. naar een ‘Staat’. Wanneer op dit ogenblik bv. de Staat denkt van: ‘we kunnen méér belastingen eisen, we kunnen méér geld van de burgers halen’, dan gaan zij opmerken dat dit juist het omgekeerde effect gaat hebben. En dat hetgeen wat zij in theorie en in begeren als instituut naar voor schuiven, juist het andere als resultaat geeft. Met natuurlijk alle gevolgen voor die machthebbers die hun belangrijkheid aanmeten op hetgeen zij op de rug van de anderen zogezegd kunnen waarmaken.

Maar ook gaat dit bv. in militaire structuren gebeuren. Ook daar gaan we zien dat alles weer anders verloopt dan dat de plannenmakers in hun dromen hebben omschreven.

Ook zal dit gebeuren op infrastructuurzaken. Je kunt niets te gek bedenken, lieve mensen, of je zal opmerken in de komende tijd dat zaken niet kloppen, dat zaken anders uitpakken dan voorzien, en dat van klein tot groot de logica zoek is.

Dat – en dit is ook boeiend – hetgeen wat bijna iedereen als waarden, vaste waarden, onomstotelijk vaste waarden, beziet, plots drijfzand blijkt te zijn.

En voor de wetenschappers onder u, ach, zal het nog mooier worden. Vele fundamenten die wetenschappelijk vastliggen zullen plots eigenlijk gebaseerd zijn op datzelfde drijfzand. Men heeft ook in deze wereld veel te lang de wetenschap bekeken als zijnde enkel en alleen juist: ‘omdat wij het telkens weer konden bewijzen!’. Maar waar de meeste wetenschappers blind voor zijn, is dat de vertrekbasis meestal op een aanname van een veronderstelling berust. En zeker niet op een vaststaand gegeven. Met alle gevolgen van dien!

Dus, lieve mensen, samengevat zou ik zeggen, u komt in een periode waar het best is dat u enkel en alleen op uzelf rekent. Op uzelf vertrouwt. Dat u niet te veel vertrouwen hebt op alle structuren van de maatschappij. Of dit nu gaat om pensioenfondsen, of om openbaar vervoer, of op gewoon de mogelijkheid tot verplaatsing, of verwarming, of lichtvoorziening, watervoorziening; zorg ervoor dat u in de komende tijd uw eigen voorzieningen treft, dat wat er ook gebeurt, u voorzien zijt en verder kunt gaan op de weg die u wenst te gaan; die voor jou de juiste aanvoelt. En dan liefst in samenspraak met uw eigen geest.

Ook zal u opmerken dat een groepje als dit, hoe verschillend jullie ook zijn, wel degelijk iets kan bereiken waar anderen, die, om het zo te omschrijven, duizenden keren meer mogelijkheden bezitten, er niet kunnen toe komen.

Want wanneer jullie in gedachten u verbinden, en samen jullie in het Licht zetten, dan bent u een krachtige ‘centrale’ in deze tijd, van waaruit zeer veel positieve impulsen kunnen vertrekken. Die op hun beurt dan enorm versterkt worden.

Zo! Lieve vrienden, lieve mensen, dit is hetgeen wat ik vanavond wou brengen.

De les is misschien een klein beetje anders dan jullie gewoon waren. Maar wanneer u er gaat over denken, zult u moeten vaststellen dat ik, ondanks de beschrijvingen die ik gegeven heb, u zeer veel praktische tips heb meegegeven.

Denk erover na, en tracht deze tips in de komende dagen, wanneer je aanvoelt dat je ze kunt gebruiken, om te zetten. En dan zal je zien, dan is deze les, van deze avond, een zeer belangrijke geweest; die u handig kan helpen de komende weken en maanden door te komen. Zonder dat je al te veel meegesleept wordt in alle gebeurtenissen die zich rondom u zullen voltrekken.

Indien er onder u zijn die over hetgeen ik hier naar voor heb gebracht, een dringende vraag hebben, mag je die nog naar voor brengen. Anders zou ik zeggen, gaan we eerst even rustig pauzeren, kunt u onder elkaar rustig van gedachten wisselen, en misschien de vragen die opkomen aan de broeder die het tweede gedeelte voor jullie zal doen, naar voor schuiven. Is er soms nog iemand die eerst nog wil spreken? …

Zo! Wanneer iedereen de stilte bewaart dan zou ik zeggen, neem rustig uw pauze, praat rustig onder elkaar over hetgeen naar voor is gebracht.

Ik wens er nog aan toe te voegen: dit is naar jullie toe gebracht in een volledig positieve ingesteldheid. Let op dat u dit niet naar een negatieve ingesteldheid ‘ompoolt’.

Want als mens heb je gemakkelijk de neiging u te gaan afvragen: ‘wat moet er nu allemaal gebeuren?’ Dit is voor jullie van geen belang of tel! Het belangrijke is hier dat u een positieve ingesteldheid opbouwt en dat u het gesprek tussen de aarde en de zon als een positief, opbouwend geheel ervaart en de krachten die daarin vrijkomen gebruikt om zelf uw eigen weg van bewustwording te verrijken, verder te zetten.

En als u het zo benadert, op deze wijze, dan hebt u een zeer waardevolle bijeenkomst, en dan zult u een zeer waardevolle bewust wordende tijd voor u hebben; wanneer deze dan uiteindelijk zal afgerond zijn, zal zij, wanneer u erop terugkijkt, een schittering zijn in uw bestaan.

Lieve mensen, ik wens jullie een rustige, positieve pauze.

En nog veel Licht in de komende dagen.

 

 Vragen.

In het tweede gedeelte is het aan mij om vragen te beantwoorden die eventueel bij u zouden gerezen zijn, om vervolgens samen een meditatie te doen.

  • Een praktische vraag: binnen een maand ongeveer is het Midwinter, is de bijeenkomst met deze groep of zijn daar al richtlijnen over?

Voor zover ik het kan nagaan, is de samenkomst met de twee groepen als één geheel om gezamenlijk en ook met de kunde die de andere groep in specifieke zaken heeft opgebouwd, te komen tot een zeer krachtige opbouw, die rond die periode nodig zal zijn ook. Dat is het enige dat ik daar eigenlijk over kan zeggen. En ik dacht dat dit al, toch zeker in de andere groep, naar voor is gekomen.

Zijn er nog mensen die bepaalde zaken willen naar voor schuiven, bepaalde vragen hebben?Ik kan me voorstellen dat het eerste gedeelte redelijk zwaar was.

  • Broeder, als iemand in uw nabije omgeving last heeft van die emoties, zal het waarschijnlijk de bedoeling zijn dat we tussenkomen, die helpen of …

Ik denk niet dat het de bedoeling is of kan zijn dat u iets onderneemt wanneer het niet specifiek gevraagd wordt. Let op dat u niet in de valkuil trapt van goedbedoelde hulp. We leven in een periode waar iedereen dit, of de invloeden die over de aarde gaan, zal ondervinden, zal doormaken, ieder op zijn eigenste wijze. Het is niet de bedoeling, noch van de individuen van deze groep, noch van de groep zelf, om op aarde rond te lopen en iedereen trachten op te vangen waarvan je ziet dat die iets gaat meemaken of iets onjuist zou doen of handelen in uw ogen. Het is de bedoeling dat u, voor uzelf om te beginnen, redelijk stabiel bent, dat u zich op een juiste wijze profileert in het gebeuren. En als u dat doet, zal u voldoende zelf uitstralen dat diegenen die voldoende ver gevorderd zijn, u opmerken en eventueel uw hulp kunnen vragen. En dan kunt u, naargelang de mogelijkheden die op dat ogenblik aanwezig zijn, eventueel de juiste hulp bieden.

Of men deze aanvaardt, of men verwerpt deze, is niet meer uw zaak. U biedt het gewoon aan en daar eindigt ook uw tussenkomst. Het is niet de bedoeling dat u een soort ‘Rode Kruis’ gaat spelen en overal zo maar gaat tussenkomen. U mag niet vergeten dat op dit ogenblik in uw eigen omgeving heel veel incarnaties zijn die deze chaos hebben opgezocht, die speciaal op aarde zijn geïncarneerd omdat zij het op het ogenblik zo sterk demonische als heel belangrijk hebben ervaren. Aan al deze personen kunt u eigenlijk heel weinig doen. Daarom: blijf in het Licht, werk met het Licht. En diegene die dan daarop reageert, kan u helpen. Al de rest, hoe dicht of hoe ver zij ook van u staan, zijn door u niet te helpen.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijk is en dat deze vraag, die ook voor iedereen waardevol is, voldoende begrepen is..

Zo, ik zou jullie toch het advies geven om het eerste deel van deze avond meermaals te overdenken, te beluisteren. Het is voor ieder van de aanwezigen een belangrijke avond geweest. Er zijn voor ieder van de aanwezigen zeer duidelijk bepaalde delen in gelegd.

Begin nu niet te zoeken welk deel voor wie is. Ieder zal voor zich er wel kunnen uitnemen en aanvoelen wat het beste bij hem of haar past. Tracht, vrienden, het zo goed mogelijk naar de praktijk om te zetten. Vanuit onze zijde beseffen wij heel goed dat dit voor jullie niet zo evident is als het op het eerste gezicht lijkt. U bent mens, met de beperktheden van een mens. U leeft in een maatschappij; dit houdt ook vele beperktheden in. Maar, we zijn gekomen in een tijd dat u moet beseffen dat uw weg naar bewustwording, uw weg in het Licht, belangrijker is dan alle andere zaken die een maatschappij, waar u nu in verkeert, u tracht duidelijk te maken, tracht op te leggen. En wanneer u in de toekomst, zeker in de nabije toekomst, zoals de broeder in het eerste deel naar voor heeft gebracht, tracht te volgen wat uw geest u tracht duidelijk te maken, tracht te inspireren, dan zult u opmerken dat u wel degelijk in dit leven resultaten boekt, dat wel degelijk datgene waarvoor u gaat, vervuld kan worden. Maar om dat te kunnen realiseren, zult u – en dit geldt voor ieder van de aanwezigen – uw oude vastgeroeste levenspatronen, uw oude vastgeroeste gedachtewerelden een beetje moeten ontstoffen en opkuisen.

U zult andere zaken in uw leven terug belangrijk moeten gaan ervaren. Ieder van u is door deze maatschappij, waar je in groot gekomen bent, waar je in geleefd hebt, waar je in gewerkt hebt, zodanig geprogrammeerd dat je denkt dat het niet anders meer kan.

Men denkt: “ik moet dit doen en ik moet zus doen want zo zijn de voorschriften want anders val ik uit de boot en kan ik niet meer genieten van dit of van dat.”

Vrienden, zelfs wanneer u dit zo strikt zou volgen, kan ik jullie op een briefje geven: jullie vallen allemaal uit de boot. Iedereen valt uit de boot. Want de boot is een illusie die door uw maatschappij is opgebouwd. Het is een spookboot die niet bestaat, alleen in de machtsbeelden van heersers die zo denken dat zij de macht, die zij denken te hebben, kunnen behouden.

En wie erin gelooft, zal ondervinden, dag na dag, moment ne moment, dat het steeds moeilijker wordt, dat het steeds hopelozer wordt. Doe daar niet aan mee. Ga voor wat u voelt dat juist is. Ga voor datgene waar je werkelijk iets aan hebt, dat werkelijke waarde heeft. Je bent veel beter dat je éénmaal in je leven, bij wijze van spreken, één mens een goed gevoel hebt gegeven dan dat je een heel leven geleefd hebt volgens de regeltjes. Want een heel leven volgend de regeltjes, heeft geen meerwaarde. Maar éénmaal een mens een goed gevoel gegeven, heeft een grote meerwaarde. En u zal opmerken dat dit in de komende tijd zeker een waarheid zal zijn.

Zijn er mensen die nog iets willen inbrengen. Of hebt u soms nog een bepaalde vraag? Dan wil ik daar nog even op ingaan alvorens de avond af te ronden.

Toe was het stil en bleef het stil. Misschien kan ik daarop zeggen dat, wanneer u de stilte de komende weken in uw eigen hart kunt bewaren, wanneer u de rust in uzelf  kunt vastleggen en wanneer u dan op deze stille momenten tot overdenking kunt komen, dan zult u zien dat in de stilte heel veel wijsheid te halen valt; dat de stilte voor jullie in deze oorverdovende omgeving waarin je leeft, een bron zal zijn van vernieuwing, een bron zal zijn van kennis. Want vanuit de stilte is alles ontsproten. En wanneer je deze stilte in u kunt doen ontwikkelen als een kracht, dan gaat u, telkens herladen in positiviteit, met deze kracht kunnen functioneren in deze veranderlijke wereld. En dan gaat u voor velen een eiland zijn waar zij tot rust kunnen komen, een eiland waar zij zichzelf kunnen hervinden en zo ook, voor zich, de stilte ervaren. Want voor het Woord, lieve vrienden, zoals het in de oude geschriften staat, was er de Stilte. En het is vanaf het ogenblik dat de Stilte in het Woord werd geuit, dat alle mogelijkheden en veranderingen zijn tot ontplooiing gekomen. En misschien is het de beste leerschool dat we allen even terugkeren tot de periode van voor het Woord, de periode van de Stilte, de periode voor we uit de Bron zijn gekomen, de periode dat we de volledige eenheid bezaten met de Bron, de volledige eenheid met de Vader, de volledige eenheid met de Kracht of welk woord of welke omschrijving je er ook wilt aan geven. Maar daar ergens, in die Stilte, ligt het begin en waarschijnlijk ook, vrienden, ons einddoel.

Zo, dit is een kleine toegift waar je even over kunt nadenken.

Dan zou ik nu rustig met jullie een meditatie willen opbouwen, een meditatie die ik zou willen inschuiven in het ‘gesprek’ van de planeten. Dat klinkt misschien raar maar ook wij kunnen als bezielde geest, omkleed met de stof, een impuls geven, al is het maar een vonkje in deze grote discussie. En we hebben hedenavond het grote voordeel dat een heel mooie planeet aan onze zijde staat in volle glans en glorie: de maan. We zitten juist in een periode van volle maan.

Meditatie: Eenheid in liefde van zon, maan en aarde.

Laten we ons dan gezamenlijk hier één voelen als groep, als kracht. En gezien de maan hier juist boven ons in volle glorie staat te schitteren, stel u even voor dat haar lichtblauw licht deze ruimte vult. ’t Is zacht met de aura van uw Moeder, hoe u één bent in alles blauw, aanvaard gewoon dit licht. En dit licht zal ons gevoelig maken; dit licht zal ons emotioneel binden. Laat dit licht gewoon met ons versmelten zodat wij even vergeten dat wij individuen zijn. Maar laat ons even, dankzij dit licht, één emotie van licht zijn, één emotie van geluk, één emotie van goed voelen, één emotie van liefde.

En deze kracht, die we nu samen zijn, laat die opgenomen worden in de zonneflux, in de kracht die de zon naar de aarde stuurt zodat dit gevoel van wederzijdse liefde onder elkaar, van eenheid duizendvoudig versterkt wordt; zodat onze zielen samenvloeien in liefde, in één kracht, één energie, liefde, Goddelijke Liefde, Vaderlijke Liefde, de Liefde van de Bron, welke omschrijving je er ook aan geeft; een Liefde die ver boven het aardse uitstijgt.

En laat ons dan deze ontzettende Kracht, een Kracht die oneindig sterker is dan de atoomkracht, oneindig sterker dan de kracht van de vulkanen, laat deze Kracht vrijuit gaan naar de aarde. Geef deze Kracht aan uw Moeder van waaruit u ontsproten bent: de aarde, deze grote dame die het u mogelijk heeft gemaakt van lering op te doen; die het u mogelijk heeft gemaakt van hier geboren te worden, van hier te leven, van bewuster te worden in die oneindig grote Liefde van onze Vader. Laat deze Liefdeskracht vloeien. Wees één nu met de Moeder, wees één met onze Moeder, één Kracht. Voel hoe u één wordt met wat deze aarde, deze Moeder doet en voortbrengt.

Want u bent onafscheidelijk deel van haar. U bent uit haar ontsproten. U zult tot haar terugkeren om dan, bevrijd, verder te kunnen gaan door deze ganse kosmos, u te bewegen in werelden en door werelden waar u hier, als kind van de aarde, nog geen weet van hebt. Maar wel beseffend en aanvoelend dat het kind van de aarde een sterk kind is dat eens, wanneer het zijn oude verpakking heeft afgelegd, verder door de kosmos heen zijn weg zal gaan, zijn weg in het Licht, ster na ster, planeet na planeet, Licht na Licht, om steeds verder één te worden met de Kracht, met de Bron, om uiteindelijk terug te keren tot de Stilte, die het Begin en de Bron is van alles, waarschijnlijk, één te zijn met deze Krachten.

Maar ondertussen leren wij, evolueren wij, gaan wij stap na stap, trede na trede, onze weg van bewustwording. En nu, in deze Eenheid, in deze Kracht, kunnen wij de wonderen laten voltrekken omdat wij één zijn met dit alles. Daarom, laat deze groep één krachtig geheel zijn, laat deze groep, zelfs wanneer zij in stof niet samen zijn, samen zijn steeds als geheel in gedachten, in energie, in kracht en in Licht.

Wees één met het Al bestaande. Zorg dat je steeds de Liefde vanuit u naar de schepping toe geeft. Want het is de Vader die uit Liefde u alles gegeven heeft en het is uw opdracht deze Goddelijke Liefde, deze Kracht, dit Licht door te geven aan ieder die zoekende is, aan ieder die wenst deel te zijn van deze grote lichtende Kracht. En in deze tijd, in deze periode dat het ganse heelal met elkaar in conversatie is, heb je de mogelijkheid om mee te praten. Want elk positief woord dat je naar voor brengt voor de ander, wordt door de kracht van het Licht verduizendvoudigd, oneindige malen zodat je steeds meer en meer dit Licht zijn weg kunt laten gaan, zodat je steeds meer en meer vanuit uw liefde voor de Moeder, voor de aarde, het Licht op deze planeet feller doet schijnen, helderder doet schijnen. Want het Licht is de Kracht, het Licht is het Leven, het Licht is de Energie, het Licht is de alomvattende Liefde waaruit wij allen geboren zijn.

En laat ons nu rustig, hier zittende onder het maanlicht, de stilte in ons hart vastleggen. En in de stilte het beeld van de eenheid, de harmonie van deze groep. En zo kunnen we rustig, geladen met deze Kracht, in harmonie met Moeder aarde, met onze zuster de zon en de maan en de andere planeten – want ze zijn onze broeders, ze zijn onze zusters – want de Vader is de Bron.

Laat ons dit alles met de Goddelijke Liefde in ons omsluiten zodat we dit steeds verder kunnen uitdragen, zodat de Kracht ons nooit verlaat en dat we in deze veranderlijke tijden alle mogelijke geestelijke verrijking mogen kunnen opdoen.

Zo vrienden, laat ons nu de kring terug openen maar niet verbreken want de band is magisch tussen ons; en niet alleen tussen ons, stofmensen, maar ook tussen de broeders aan de andere zijde; maar ook tussen de planeetgeesten en ook alle anderen die nu samen met ons één zijn geweest in deze universele Goddelijke Liefde. Bewaar deze gedachte en bewaar dit gevoel in uw ziel. En dan kan je in de komende tijd de juiste weg bewandelen, steeds met het Licht aan uw zijde.

Mag ik vragen, wanneer ik het medium heb vrijgegeven, deze plaats rustig te houden, niet te luid meer te spreken zodat de kracht die is opgebouwd, zich kan bevestigen; niet alleen in uw stoffelijk voertuig maar ook in deze natuurlijke omgeving.

Vrienden, de dank van de broeders, hier aanwezig, en mijn dank voor jullie spontane en sterke medewerking. Dat het Licht u nooit moge verlaten.

image_pdf