Wisselwerking tussen de aarde en de mens

12 juli 2011

We gaan vanavond een beetje verder gaan over de mogelijkheden die je in de natuur rondom u vindt en dit zijnde gericht naar de mogelijkheden die u daar in de toekomst kan uit gebruiken. We hebben in de vorige lessen al verschillende zaken naar voor gebracht. Wij hebben u kennis aangaande bomen gebracht. Wij hebben u de raad gegeven van een hazelaar te zoeken en deze te bewerken, omdat u daarmee, wanneer u dit hebt volvoerd, aardig wat mogelijkheden kunt krijgen.

Vandaag zou ik graag even verder gaan op een paar andere zaken die, ook naar de toekomst toe, voor jullie handig kunnen zijn. Wanneer jullie kennisnemen van de natuur rondom, en dit is misschien in de stedelijke gebieden zoals de meesten van jullie wonen, soms niet zo heel gemakkelijk meer, maar toch zou ik de raad geven van zelfs, al beschik je maar over kleine open vlaktes, van te proberen u zich daarnaartoe te begeven en vooral aan te voelen wat de bodem daar weergeeft en ook uw oog te laten vallen op hetgeen wat er groeit. Dit is in vele gevallen belangrijk.

In de oudheid had men de gewoonte van te kijken naar de aarde. En vanuit dit zicht, trachten te kijken naar welke uitstraling deze aarde gaf. En bij de meesten of bij de meeste volkeren ging men met kleuren te werk. Men gaf weer wat men aanvoelde, wat men zag soms, in kleuren. En zo is ook ontstaan, dat kunt u misschien nog terugvinden, dat bij oude magische rituelen aardekleuren werden gebruikt om het lichaam in te kleuren. Omdat men aan deze kleuren krachten ontleende. En dat is nog niet zo fout, want de aarde verschilt qua kracht en uitstraling op velerlei plaatsen. En daarmee wil ik zeggen dat je, wanneer je bijvoorbeeld een veld voor u hebt, en u bekijkt dat veld en u ziet in dat veld bijvoorbeeld – zelfs wanneer er geen gewassen op staan, wanneer het wild is laat mij het zo zeggen – u ziet daar bijvoorbeeld een nuancering in die voor uzelf bijvoorbeeld goudkleurig kan zijn ten opzichte van andere delen van het veld die bijvoorbeeld blauwachtig zou kunnen zijn. En dan spreek ik niet over planten of bloemen die erop staan, ik spreek gewoon over het aanvoelen van het veld. Dan wil dat zeggen dat dit gebied waar u bijvoorbeeld het goudgele ziet, dat dat een gebied is waar de aarde een zeer krachtige uitstraling heeft. Wanneer je een andere kleur hebt, heb je weer een andere vorm van uitstraling. Het kan een vorm zijn van rust, het kan een vorm zijn van prikkeling enzoverder.

Het waarnemen daarvan is voor de huidige mens soms niet meer gemakkelijk. Maar toch willen wij u de raad geven van het te proberen. Waarom? Omdat u zo, voor uzelf en in uw eigen omstreken, toch nog gebieden kunt vinden waar je een uitstraling krijgt die redelijk krachtig is. Die kracht afgeeft en waar je als mens – en dat is meegenomen in deze tijd – uw batterijen bij wijze van spreken kunt opladen. Ik ga jullie besparen in deze les – want dan zouden we te ver uitweiden – welke alle vormen en kleuren zijn die je kunt tegenkomen. Maar één van de belangrijkste en toch in deze streken, het meest voorkomende is de nuance goudachtig, geelachtig. Wanneer je dat waarneemt dan weet je dat je een terrein hebt of een stuk bos of een stuk weide, waar de uitstraling van de aarde krachtiger is dan op andere plaatsen. Wanneer je dan de moeite neemt om daar even op te wandelen, om u daar voor open te zetten, dan krijgt u heel gemakkelijk dat u voelt dat uw lichaam krachtiger en evenwichtiger wordt. U kunt daar ook wanneer het mogelijk is even gaan zitten of gaan liggen, Zodat er een veel sterkere wisselwerking ontstaat.

Wanneer we teruggaan naar het verleden, dan zien we dat uw verre voorvaderen deze uitstralingen gebruikten voor bijvoorbeeld genezing. Dat men plekken zocht, meestal deed men dat in de wouden, maar soms ook op weilanden, op grasgebieden en men zocht deze uitstraling. Vervolgens ging men daar de zieke of de hulpzoekende naar toe brengen en liet men hem daar meestal gedurende enkele nachten slapen. Nu kan ik mij voorstellen dat dit in uw tijd geen haalbare kaart meer is. Maar je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk het begin is geweest van wat jullie op dit moment eigenlijk als een soort hospitaal zien. Dit werd duizenden jaren terug veelvuldig gebruikt en let op, het gebruik daarvan was niet zomaar, ga daar liggen, we zien wel wat er gebeurt. Nee. Het werd volledig begeleid. En daar wil ik met jullie naar toe gaan. Het is op het ogenblik effectief niet mogelijk van zulke zaken te herhalen.

Maar wat wel mogelijk is, is dat bijvoorbeeld op plaatsen, zelfs in woningen, krachtplaatsen gecreëerd worden. Hebt u er al eens bij stil gestaan? U hebt hier gehoord bijvoorbeeld over de eik; welke kracht de eik vertegenwoordigt. Wel een van de mogelijkheden is om mensen te helpen.  Bijvoorbeeld in het najaar wanneer de eikels vallen, deze eikels te verzamelen en in een aarden pot te bewaren. U kunt er zo meerdere vullen als het ware en daardoor kunt u ook een veld creëren met krachtuitstraling. Wanneer u dan – en daar wordt het toch interessant – eventueel de beeldvorming van de kracht van de aarde voor uzelf kunt oproepen, zo kunt u een zone creëren waar effectief een zeer sterke wisselwerking kan ontstaan tussen u en degene die u wenst te helpen.

Wanneer u natuurlijk kunt beschikken over terreinen waar het rustig is, waar die oude bomen aanwezig zijn, dan heb je natuurlijk nog een veel breder spectrum aan mogelijkheden. Maar we zien dat in deze tijd het moeilijker en moeilijker wordt. In de toekomst zal het misschien wel terugkeren, maar dat zal voor jullie tijd niet meer zijn.

Het punt is dat u zoveel mogelijk van deze oude waarden eigenlijk kunt omzetten in een, voor deze tijd, aanvaardbaar en werkbaar geheel. En dat kan je doen bijvoorbeeld door gebruik te maken van eikels. Dat kan je ook doen eventueel door – en dat is dan voor andere zaken – gebruik te maken van tamme kastanjes, van wilde kastanjes, enzoverder. Al deze zaken hebben gekende invloeden op het menselijk lichaam. En het zou op een avond als deze mij weer te ver leiden als ik deze allemaal moet gaan uitspitten. Maar u kunt gemakkelijk de werking van deze vruchten als het ware nagaan. Dat is genoeg gekend. Dus over de wilde kastanje is genoeg gekend, welke invloed deze heeft, vooral op uw zenuwstelsel en ook op het spierstelsel enzoverder. Van eikels weet men dat de uitstraling en dus de inwerking een krachtig gegeven is, zeker wanneer we dit via astrale weg bekijken, enzovoort. Dus dat zijn zaken die u allemaal in jullie achterhoofd kunt houden en bruikbaar zijn, niet alleen voor anderen maar eventueel ook voor uzelf.

De kwestie is hier dat u zich steeds meer verdiept in de kennis die de aarde in zich draagt, u daar meer voor openstelt en meer durft gaan voor het aanvoelen van de wisselwerking tussen de aarde en uzelf. Oh ja, in het begin is dit niet zo evident. Maar wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van de hazelaar kun je daarin een heel goede wisselwerking creëren.

Om verder te gaan kunnen we het volgende stellen. Wanneer u in de natuur gaat en daar allerlei planten ontmoet, dan zou u zich moeten kunnen afvragen: wat kan ik hiermee? Welke wisselwerking heb ik met deze planten. En dan zal je opmerken als u zich daarvoor openstelt dat u plots ervaart dat bijvoorbeeld – ik zal een gekend voorbeeld nemen – u ziet duizendblad staan en dat u van duizendblad aanvoelt dat u daarmee uw eigen lichaam zeer grondig kunt reinigen, dat u het ganse inwendige systeem van uw lichaam kunt opkuisen. Dan kunt u zeggen: ja, maar in welke mate is dit bruikbaar? Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel gaat u, wanneer u iets van de planten kent, gaat u daarvan tisanes trekken en deze inwendig gebruiken.

Maar wanneer u bijvoorbeeld te weinig kennis van kruiden hebt, dan is er een andere mogelijkheid die u ook kan helpen zonder dat je bijvoorbeeld gevaar loopt van verkeerde doseringen te gebruiken. En dan moet ik teruggaan naar het heel verre verleden. In de tijd toen men ook de mens liet rusten in deze krachtzones, die ik zojuist aangehaald heb, toen gaf men de mens ook meestal voor hij zich ter ruste begaf, ofwel effectief een tisane, een aftreksel van bepaalde kruiden, of men gaf, zoals je het in de moderne tijd zou noemen, homeopathische druppeltjes. Oh ja, ver voor de homeopathie was uitgevonden, werd hier in uw streken reeds homeopathie gebruikt. Ach, het had die naam niet. Maar wat deed men? Bijvoorbeeld, men had iemand die het psychisch het moeilijk had, die enorme problemen had, die niet meer verder kon. Men bracht deze persoon naar zo’n krachtplaats en die kreeg dan meestal belladonna toegediend. Nu, u weet allemaal, ik denk dat dat voor iedereen gekend is, dat belladonna op zich zeer giftig is. Maar in die tijd gebruikte men niet de zuivere belladonna, men nam de plant, men nam het sap van de plant en luister heel goed, men maakte een verdunning 3000 x. Dus 1 druppel werd verdund met 3000 druppels water. Nu kunt u zeggen, dan kom je zoals in de homeopathie dat je weinig of geen werking meer hebt. Wel dit is een totaal foute gedachte. Men maakte zulke extracten en deze verdunning gaf men dan aan de patiënt in kwestie, alvorens men hem liet slapen. Wat was het gevolg? Dat de persoon in kwestie, via de verdunning – en die werkt dan niet zoals u zou denken via het stoffelijke veld, maar die werkt volledig via het astrale veld – in die verdunning zijn alle facetten aanwezig die nodig zijn om dus een inwerking via het astrale op de patiënt te krijgen. En dat werkte. Met als gevolg dat de patiënt gedurende de nacht helderziende dromen ontving. Door deze dromen en door deze helderziendheid kreeg hij of zij – het werd ook bij het vrouwelijke geslacht toegepast – een beeld van zichzelf, een beeld van de problematiek en kon hij of zij bij het ontwaken de uitleg verschaffen van wat er eigenlijk aan de hand was. Op deze wijze werden niet alleen psychologische problemen aangepakt, maar werden ook bijvoorbeeld medische toestanden uitgeklaard, zelfs wat u in deze tijd als zijnde dodelijke ziekten zou beschouwen, werden opgelost. Men stond veel verder dan u denkt; Juist door toepassing van de harmonie tussen de aarde, de producten van de aarde en de mens zelf.

Men had daar nog andere zaken bij. Ik spreek nu van belladonna, omdat dit redelijk veel gebruikt werd. Maar er werden ook nog andere kruiden gebruikt die men soms toediende, waardoor bijvoorbeeld de patiënt zeer suggestibel werd. Door een vorm wat u nu hypnose zou noemen, liet men dan de persoon in kwestie vertellen wat hij of zij eigenlijk mankeerde. En dan komt er een belangrijk aspect. Wanneer iemand bijvoorbeeld vertelde dat de hartspier het niet goed deed, en dat daardoor pijnen ontstonden of problemen ontstonden – ik tracht het uit te leggen met jullie woorden want de woorden van over duizenden jaren en de uitdrukkingen lagen wel anders, maar dan wordt het onbegrijpelijk en dat wil ik vermijden. Wel men liet dus via deze weg de persoon in kwestie vertellen wat er aan de hand was en wat men dan niet ging doen, in tegenstelling tot uw moderne wereld, is de ziekte gaan bestrijden. De hartziekte gaan trachten te veranderen. Men ging er van uit en die idee was zeker niet zo dom, dat dat lichaam deze situatie gewoon was. En wat deed men dan? Men ging gewoon de harmonie in het lichaam aansterken. Deze harmonie kon aangesterkt worden eventueel via ook overbrenging van gedachten. Maar ook door de persoon in kwestie in een situatie te brengen waar er een zeer sterke wisselwerking kon zijn. Het gebruik maken bijvoorbeeld van een kring van eiken was in dit geval meestal zeer doeltreffend. Verder zou men ook bepaalde verdunningen gegeven hebben die het geheel ondersteunden, zonder dat men aan het hart zelf iets ging doen. Want het lichaam kende die situatie en kon die situatie wel meester blijven.

Wanneer u dit allemaal bekijkt en gaat overdenken, dan kan ik zeggen van oké, beste vrienden, dit zijn toepassingen van over vierduizend jaar. Maar ik breng ze nu naar voor, omdat er in deze tijd mogelijkheden aanwezig zijn om weliswaar aangepast en op een meer bij de tijdse wijze er resultaten mee te hebben. Resultaten niet alleen naar anderen toe. Voor sommigen hier aanwezig kan dit interessant zijn, maar vooral resultaten voor uzelf. Kijk, wanneer u zich op een bepaald moment minder prettig voelt en u kunt u in harmonie stellen met de aarde, doordat u weet van, ja kijk, wanneer ik bijvoorbeeld met mijn hazelaar werk dan voel ik mij meer één met die krachten. Of wanneer ik mij hier even tussen deze bomen ga neerzetten en ik laat ze op mij inwerken, voel ik mij ook beter. Dan gaat u de natuurlijke zaken van uzelf, ten opzichte van deze aarde versterken. U gaat uw eigen lichaam of indien het een ander is die u wilt helpen, niet als het ware intoxiceren.

Want wees eerlijk, kijk rondom u, wat doen de meesten tegenwoordig? Zij intoxiceren tegenwoordig hun lichaam in de hoop dat ze zo verder kunnen. Alles wat men denkt dat niet volgens de norm is, wordt bestreden. Daarvan moeten we zeggen, beste vrienden, daar zit het fout. En dat we dat op een avond als deze naar voor halen, is belangrijk, omdat dit voor deze foute denkwijze, deze foute handelingen tot het algemene denkbeeld behoort dat op het ogenblik de aarde beheerst. En het is juist nu in de veranderingen die bezig zijn dat er ofwel een keuze dient gemaakt te worden van, ik ga met dat oude denkbeeld mee, met alle gevolgen van dien, kijk maar wat er in uw maatschappij gebeurt. Of ik probeer – ik zeg niet dat het altijd lukt, dat is iets anders – maar ik probeer via de nieuwe kennis die ik krijg, de nieuwe mogelijkheden die ik bezit, het anders aan te pakken.

Doordat u dat op deze wijze zo doet, doordat u meer gaat zoeken in de natuur, in de mogelijkheden die er aanwezig zijn, creëert u niet alleen voor uzelf een totaal nieuw beeld, maar u opent ook de connecties van al diegenen die op datzelfde niveau bezig zijn, aan het werk zijn; plus u connecteert met de kennis die de aarde bevat. En dat is veel meer dan hetgeen u met uw moderne mogelijkheden kunt bereiken. Want vergeet niet hetgeen wat ik hier op een avond als deze vertel, oké het is een beetje aangepast aan uw mogelijkheden, maar dit gaat terug naar kennis van duizenden jaren geleden, die op velerlei terreinen, niet alleen op het terrein van de harmonie met de aarde, maar op velerlei gebieden, veel verder stond in mogelijkheden dan uw huidige technische maatschappij.

Want u kunt wel denken dat u met de huidige, laat ons zeggen mogelijkheden die u hebt qua verplaatsing, qua technologie, noem maar op, veel verder staat als bijvoorbeeld uw voorouders duizenden jaren terug, zo dit is een vergissing. Oké u hebt het misschien gemakkelijker om u van punt a naar punt b te verplaatsen. Goed. Maar in de tijd waren er druïden die helemaal geen vervoermiddel nodig hadden en zich ook van punt a naar punt b konden verplaatsen. Zo simpel was het. Alleen omdat zij een heel goede beheersing hadden van de krachten die mogelijk zijn in, rond en op de aarde. Zo zien we, in de kerk – ik bedoel hier de katholieke kerk – zijn er verhalen waar men zegt dat bijvoorbeeld Franciscus van Assisi op twee plaatsen tegelijkertijd werd gezien. Men vond dit een wonder. En omdat hij dan heilig was verklaard, mocht dat wel verteld worden.

Maar beste vrienden, zulke zaken waren in de oude tijd, en dan spreek ik tussen Atlantis en uw moderne beschaving, op sommige momenten heel normaal. Men zond zijn geest uit als het ware en met dat geheel de ganse astrale figuratie. Met als gevolg dat wel degelijk op plaatsen soms vele kilometers van elkaar, contacten waren, uitwisselingen waren, kennisoverdracht was.

Bijvoorbeeld, hebt u zich ooit afgevraagd, hebt u er ooit bij stilgestaan – dat is nu een praktisch gegeven – hoe het komt dat in Engeland je een Stonehenge vindt en in Bretagne een Carnac vindt, dat toch serieus van elkaar gescheiden is, maar qua invloed en qua uitstraling hetzelfde is. Hebt u zich ooit afgevraagd hoe is dit mogelijk? Volkeren die zo ver van elkaar afgescheiden zijn, creëren een gelijkheid. En ja, toen deze monumenten zijn ontstaan – en toen ze ontstaan zijn, waren ze nog veel groter dan de restanten die er nu zijn, want de restanten die je nu nog ziet zijn gewoon de basisvormen. Maar dit was gewoon mogelijk omdat men de harmonieën gebruikte tussen de aarde en haar toenmalige bewoners. En denk niet, beste vrienden, dat zij toen kranen gebruikten of moeilijke technologieën om deze monumenten op te richten. Dat werd helemaal niet gedaan, noch in Carnac, noch in Stonehenge. Daar werd de kracht gebruikt. Je zou kunnen zeggen enerzijds kracht van de geest, anderzijds de astrale kracht en dan verder zou je kunnen zeggen de kracht van de stof. Maar het is een harmonisch combinatie van deze en de juiste plaatsbepaling in die tijd hebben zulke zaken mogelijk gemaakt. Zaken die de tijd overleefd hebben.  En wanneer u vanuit de lucht deze zaken zou gaan bekijken – en die mogelijkheden die hebt u nu, technisch gezien – U zou ook uw geest kunnen uitsturen en dan kunt u het ook vanuit de lucht bekijken en dan hebt u geen gevaar dat u naar beneden komt. Maar dan zou u ook kunnen opmerken dat de structuur zowel onder Stonehenge als onder Carnac, gelijklopend is. Dat de krachtvelden of de uitstraling – en laat mij dan terug naar het begin van de avond komen – de kleuruitstraling dezelfde is. Wanneer je er dan vanuit gaat dat op deze plaatsen toch honderden en honderden jaren gewerkt is met deze energieën, dan kunt u zich voorstellen wat een geheugenpotentiaal daar aanwezig is. Nu niet dat ik jullie de raad geef van naar daar af te reizen. Verre van, want de huidige situatie is niet meer zo dat je, wanneer je ter plaatse zijt, er nog veel van gaat kunnen waarnemen. Maar wat je wel kan en wat je wel als resultaat kunt behalen is dat u zich een voorstelling vormt van hoe het was. En dan laat u uw gedachten maar vrij. Het komt er heus niet op aan dat het exact zo in uw beeldvorming komt van wat het geweest was. Nee. U concentreert zich op deze krachtplaatsen en u laat uw gedachten gaan. En u zult opmerken hoe meer u uw gedachten laat gaan, hoe meer zaken er in u opkomen. Hoe meer kennis je gaat verkrijgen. En wanneer je werkelijk met deze plaats om het zo te zeggen, en het zijn er nu maar twee die ik genoemd heb, maar er zijn er nog meer, en u kunt dat met meerdere plaatsen doen, u daarop instelt en tracht voor uzelf, een zo harmonisch mogelijk beeld te creëren, dan kunt u ervan op aan dat u zeer snel heel veel gegevens doorkrijgt, dat u kennis opdoet die bij wijze van spreken in het heden verloren is gegaan, zoals ik u vertel hoe uw voorvaders medicaties maakten. Wel die kennis is in wezen lange tijd weggeweest tot er een brave mijnheer kwam die op ongeveer een wijze zoals ik het u vertel op de idee is gekomen van het terug te gaan proberen.

Maar zo zijn er enorm veel mogelijkheden die eigenlijk voor jullie te grijpen liggen, wanneer je u daar op instelt, wanneer je dit met de juiste intentie naar de aarde toe verricht. En het is oefenen. Dat is een feit. Het gaat niet maar zo. Het is niet zo van, ik ga even in mijne luie stoel zitten, ik denk even aan Stonehenge of Carnac en dan weet ik alles. Vergeet het, het is werkelijk oefenen. U moet zich één kunnen maken, u moet het beeld of in het beeld opgenomen kunnen worden. En wat vooral van belang is, om deze oude zaken terug te openen, is dat u dit niet in woorden probeert. Want veel van de zaken die u kunt aanvoelen, zijn niet met moderne woorden omschrijfbaar. Dat wil zeggen, dat u eerst via uw gevoel, via het aanvoelen beeldvorming gaat opbouwen en die beeldvorming, die kan je dan heel rustig omzetten in uw taal. Wanneer u het omgekeerd probeert, zal u er nooit in slagen, daar moet u wel voor opletten.

En dan kan ik u nog een heel kleine truc aanleren, die zeker voor de meesten onder u interessant kan zijn. Wanneer u met deze zaken bezig bent en u wenst u verder te verdiepen in de verborgen kennis van de aarde, de verborgen kennis van de natuur, van de planten, van uw bomen, van die krachtplaatsen, dan kun je dit via uw slaap en op een zeer simpele wijze. Stel, u hebt in de dag, in een woud rondgewandeld, of in het bos, en u bent daar planten tegengekomen die enorm uw aandacht trokken. U kende ze niet als dusdanig. U bent heel snel in een encyclopedie of zo gaan opzoeken wat het was, u weet wat het was, en ja u kunt lezen voor wat het allemaal dient. Maar dat zegt weinig. Dan weet u wat een ander daarover gezegd en geschreven heeft, maar dan weet u nog niet waarom uw oog typisch op die plant, of op die boom, of noem maar op, is gevallen. Kijk, dan is het mogelijk dat u het volgende doet: U noteert kort met enkele woorden hetgeen wat u wenst te weten. Stel nu , uw oog is gevallen, laat het simpel houden, op dovenetel, omdat die zo’n mooie paarse bloemetjes had. Of misschien witte dovenetel omdat het zo’n mooie witte bloemetjes waren. Maakt nu niet uit. De variatie bestaat. Dan noteert u gewoon de betekenis voor u van die dovenetel. Je schrijft dat gewoon kort, bondig op een stukje papier en dan legt u dat stukje papier op uw nachttafel of u steekt het onder uw hoofdkussen. Maakt niet uit. Voor de rest hoeft u niets te doen.

De kans is heel groot dat u gedurende uw slaap droomt en dat die droombeelden u bijbrengen waarom uw oog is gevallen op die dovenetel. Dit kan in allerlei beeldformaties zich voortdoen. Wanneer u ontwaakt, is het op dat ogenblik van belang dat u voor uzelf even aandacht geeft aan die droom. Voor sommigen is het zelfs interessant van de droom kort te noteren. Dat is een mogelijkheid. Een ander mogelijkheid die evenwaardig is en die ook zeer veel voorkomt is dat u niet specifiek een droom hebt die gaat over die dovenetel, maar dat u wakker wordt en dat u, bij het ontwaken een bepaald idee hebt. Bijvoorbeeld die dovenetel is goed voor mijn darm en leverwerking. Dat beeld, dat idee is hetgeen wat ge koppelt, dat wilt effectief zeggen dat uw eigen lichaam gereageerd heeft op die plant wanneer je aan het wandelen waart in dat bos, in dat woud. Omdat de uitstraling een wisselwerking gaf tussen uw lichaam dat een bepaalde noodzaak aanvoelde en de mogelijkheid die in de plant aanwezig was. Het gevolg is dat u dan er van op aankunt dat u met die plant wel degelijk resultaat naar uzelf kunt halen.

En nu kunt u zelfs verder gaan. U kunt doen wat men in de oudheid ook deed, je neemt uw hazelaar in de hand, en je concentreert u erop met de vraag: hoe moet ik deze dovenetel gebruiken? Ook hier weer zul je dan een wisselwerking krijgen. En dan kan het zijn dat je de idee krijgt, ik moet het drinken of ik moet er een aftreksel van maken of ik moet er een verdunning van maken enzoverder. Want de kennis is in principe aan twee kanten aanwezig, enerzijds in de plant zelf, anderzijds in uw opstelling, omdat u zich openstelt naar de harmonieën van de aarde, omdat u zich openstelt, door alles wat u al geprobeerd hebt, naar de oudere kennis.

En zo kunt u dan krijgen dat, bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld van de belladonna je het gevoel krijgt, kijk ik moet daar het sap van nemen en dat, laat ons zeggen honderdvoudig verdunnen. Dat zou best kunnen. En dat doe je dan. En dan zul je opmerken dat het werkt. En misschien tegen alle beschrijvingen in. Want misschien in de planten-encyclopedie staan totaal andere beschrijvingen voor dat kruid. Maar dat hoef je je niet aan te trekken. Want op dit moment en op dat ogenblik is die harmonie die je door die wisselwerking hebt gebruikt, de meest juiste informatie die je kan verkrijgen. Je verkrijgt ze als het ware rechtstreeks uit de aarde. Er is een wisselwerking door u open te stellen via het trucje van, ik noteer het, ik slaap en ik laat het tot mij komen.

Er zijn natuurlijk nog andere wegen. U kunt als u wat gevoelig bent de pendel gebruiken enzoverder. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar tracht voor deze avond dus in het hele kader te zien, zodat u een meer algemeen en toch voldoende gedetailleerd beeld krijgt van de mogelijkheden die rondom u zijn en die spijtig genoeg niet benut worden.

Nu is het een trucje van dat slapen dat niet alleen werkt voor een kruid hoor. Datzelfde trucje kan je toepassen voor probleemoplossingen enzoverder. In de oude tijd, maar toen schreef men nog niet, deed men dat meestal anders. Men liet op sommige momenten de goden het zeggen en dat was meestal door gebruik te maken van wind- en watergeluiden. Maar dat is iets dat ik u ga te goed houden voor de volgende les. Want dat is een andere benadering die even sterk en evenveel resultaten kan hebben, dat is de aanpak wanneer er een probleem is dat je niet via de rechtstreekse weg kunt aanpakken, via de onrechtstreekse weg van geluiden kunt toepassen.

Maar daar zitten ook een paar zaken bij waar je heel voorzichtig mee moet zijn, omdat dit ook weer werkt op het astrale gebied van het menselijke lichaam. En ook dat, mag u toch niet vergeten, astrale gebieden die je gebruikt, moet je in harmonie kunnen gebruiken. Op het ogenblik dat je via deze terreinen een disharmonisch aspect erin brengt, krijg je een koppeling die je eigenlijk niet wenst. En die koppeling is meestal heel moeilijk te breken. Want je zit met krachten die anders reageren, andere uitwerking hebben dan hetgeen wat u in uw normale stoffelijke denkwereld als het ware gebruikt en ondervindt.

Ik zou zeggen, beste vrienden, denk er allemaal eens goed over na. Experimenteer op een rustige wijze ermee en u zal opmerken hoe meer toepassingen u probeert te doen, hoe meer resultaten u krijgt. En het is op dit ogenblik voor groepen als deze, een ideale tijd en ideale omstandigheid. We zitten in de opbouw naar het nieuwe, de vernieuwing. Dat wil zeggen dat degene die bij wijze van spreken zich daar aan linkt, ook alle koppelingen krijgt die in die richting gaan. Waardoor je u beschermt tegen de negatieve spiraal die je op het ogenblik ziet gebeuren in uw maatschappij. Als je de zaken goed bekijkt dan kun je er wel vanop aan dat die negatieve spiraal sneller en sneller en sneller gaat draaien. Dus het is van belang dat u beseft van: daar ga ik niet in mee. Ik ga de omgekeerde weg, de weg van de harmonie, ook de weg misschien van de eenvoud. Want het is niet omdat iets zeer technisch en ingewikkeld wordt omschreven dat het beter of interessanter is dan een eenvoudig middel.

Om even terug te komen, wanneer men in de oudheid een druppel belladonna 3000 x verdunde, dan had men een beter antidepressiva dan de beste pillen die nu met een enorm scheikundige formule zijn samengebracht. Want wanneer je deze bekijkt, op deze moment, dan kun je zeggen, dan ga je eigenlijk een mier doodschieten met een olifantengeweer. Want die ganse samenstelling van de producten die op het ogenblik gebruikt worden, geven eigenlijk meer negatieve bijwerkingen dan het positief resultaat dat er uit kan voortkomen. De mens wilt dit niet zien want dat past niet in zijn kader. Ook vertel ik hier geen leugens, maar de harde waarheid.

En wanneer dat we dan teruggaan in die oudheid en zien hoe men zaken gebruikte. Men ging niet strijden tegen iets. Integendeel. Men ging opbouwen. En dat was totaal iets anders. En men bouwde vooral de harmonie op in het lichaam, tussen alles wat het lichaam had. En dan mag je zeggen ja, maar toen kenden ze weinig van het lichaam. Oh, je zou er nog van versteld staan. Men wist verdraaid goed hoe een lichaam in elkaar zat. Ach, misschien niet zo technisch en uitgefilleerd zoals je het nu zo moet kennen. Dat is iets anders. Dat maakte ook niet uit. Is het nodig om te weten hoe een been in elkaar steekt om een been te genezen? Nee. Wanneer men in de oude tijden een been brak dan zette men dat been en via de instraling van de gedachte genas het been. En lieve mensen, ik vertel hier geen leugens dat soms binnen de 24 en 36 uren een botbreuk waar u hier ongeveer 6 weken voor nodig hebt, genezen was. En nu kunt u denken: ja maar u kunt veel vertellen. Misschien wel ja. Maar toch is het mogelijk. En toch zijn er heden ten dagen soms nog plaatsen waar het gebeurt. Natuurlijk dit wordt bestreden en dit mag niet aanvaard worden, want dit is concurrentie van alles wat volgens de oude regeltjes hier en de normpjes en de voorschriftjes en de verdediging van ieder zijn rechten is.

Maar dat is het oude, lieve mensen. Dat is hetgeen wat nu aan het kapot gaan is, wat zichzelf in de chaos aan het vernietigen is. Ga daar niet in mee, stoor er u niet aan. En daarmee heb ik niet gezegd dat u morgen moet gaan zeggen tegen iemand die zijn been gebroken heeft: ik ga er eens aan denken en binnen 36 uur is het genezen. Die kennis hebt u nog niet, of die kunde is u nog niet eigen. Maar dit wil niet zeggen dat dit niet bestaat, dat dit niet mogelijk is. Dat is iets totaal anders. En op het ogenblik bestaan er wel op de wereld al mensen die dit kunnen. Zo goed dat er op het ogenblik mensen bestaan die ingrepen kunnen doen zonder dat ze het lichaam moeten opensnijden. Wat voor de westerse wereld totaal niet aanvaardbaar is. Maar goed, laat ons daar onze tijd nu niet aan verspillen.

Het is van belang dat u beseft dat dit vroeger – uw voorvaderen, uw verre voorvaderen – dit wel degelijk tot hun normale praktijken hadden. Dat zij in harmonie trachten te leven met de natuur en een totaal ander beeld hadden van wat zij hier liepen te doen en hoe zij stonden in dat ganse plaatje op deze aarde.

 En het is daar dat we met groepen als deze willen naar toe gaan. Niet dat we u in de oudheid willen plaatsen. Niet dat we u van alle gekke toeren willen laten doen. Nee. Het is van belang dat u, via hetgeen wat hier verteld wordt, beseft dat je meer mogelijkheden hebt, dat er meer aanwezig is dan hetgeen u tot hiertoe hebt gehoord, hebt ervaren. En juist door deze nieuwe kennis op te doen en er mee  om te gaan, al is het maar dat u, bij wijze van spreken, in het najaar allemaal eikels verzamelt en in uw living in een aarden potje eikels zet. Op het moment dat u dan een krachtmoment nodig hebt, dan hebt u het staan, dan hebt u de mogelijkheid. En zo zijn er vele zaken. Wanneer u aan iets twijfelt, wanneer u aan kennis twijfelt en u hebt uw hazelaar, kunt u zich daarop concentreren en kunt u ervan uitgaan dat de beeldvorming en hetgeen u dan ontdekt, dat je daarmee verder kunt. Dat zijn de zaken die van belang zijn.

Van belang is, dat u voor uzelf met deze aarde zo sterk mogelijk in wisselwerking komt, in harmonie komt. En dan weet u voor uzelf wat u juist kan doen, welke weg u juist kan gaan. En ook wanneer dan een ander u iets vraagt, of u nu therapeut bent of niet, maakt niet uit. Maar u kunt vertrekken vanuit die optie, kunt u meestal de mens die u iets vraagt een hint geven die hem verder kan helpen. U kunt dit ook doen ten opzichte van uw huisdieren. Wat u aanvoelt, kunt u uitvoeren. U kunt dit doen ten opzichte van uw moestuintje, van uw bloementuintje, Noem maar op. En ik zou zelfs verder durven gaan. U kunt dat ook doen voor uw stalen verhicle, uw auto. U kunt dat doen voor vele zaken. Want zelfs die zaken zijn beïnvloedbaar.

Dat beste vrienden is hetgeen wat dat ik hier vanavond vooral wou brengen voor jullie. Dat je langzaam maar zeker het besef kan opbouwen dat je veel meer zelf in handen kunt nemen, dat je vanuit uzelf veel meer kan bereiken dan met al hetgeen wat buiten u af op u wordt toegezonden in deze tijd. U kunt in vele gevallen, wanneer u voor problemen komt te staan op eender welk terrein, door u deze houding aan te nemen een juiste selectie maken van wat mogelijk is. Van wat voor u eigenlijk het beste is. En dan kan het best zijn dat u op dat moment denkt: eigenlijk voel ik me toch daar niet zo gelukkig mee, maar het voelt aan dat het juist is. Ga er dan voor. Want u bent veel te veel, ieder van jullie, maar de ganse mensenmaatschappij is veel te veel genomen door allerlei vaste regeltjes, gewoontepatronen, cultuurpatronen, noem maar op. Je zit er zo in gevangen dat je het dikwijls niet meer opmerkt en dat je daardoor dikwijls verkeerde beslissingen neemt, omdat je denkt: dat zijn de regeltjes. Het is juist u kunnen distantiëren van die zaken en afgaan op het gevoel en vooral in deze, de harmonie met de aarde, met de leefwereld, die het verschil zal maken en die het u mogelijk zal maken in de toekomst mee te gaan in de vernieuwing en de positieve evolutie.

Zo, ik zou het hier graag bij laten. Denk daar rustig over na. Denk niet omdat het van onze zijde komt dat het allemaal onfeilbaar is. Ik kan ook maar doorgeven wat ik aan gegevens krijg van de velen die mij hier assisteren. Maar u kunt er wel van op aan dat hetgeen wat gebracht is, volgens ons, en hetgeen wat wij kunnen nakijken, correct is. Wat u ermee doet, beste vrienden, dat is jullie verantwoordelijkheid en dat is ook de verantwoordelijkheid van de groep. Tracht er met elkaar over uit te wisselen. Experimenteer als het ware. En geef aan elkaar de resultaten ervan door. Zo maakt u het voor ieder van jullie gemakkelijker en beter en komt u tot een veel hechtere band, een veel sterkere band. En hoe sterker de band van de groep, hoe meer resultaten u steeds krijgt. Dit is een vicieuze cirkel, het één koppelt aan het ander.

 

Deel 2

 In het tweede deel wordt van mij verwacht dat ik uw vragen beantwoord dus vuur maar af.

 

Hoe kunnen we weten welke kennis we al bezaten uit vorige incarnaties en welke kennis we nu dienen te ontwikkelen? We volgen immers van nature onze neigingen.

In uw neigingen zijn zaken die aan uw stoffelijk lichaam verbonden zijn, niet aan uw geest. Uw kennis die u opgedaan hebt in vorige levens is in u aanwezig. Dat is geen enkel probleem. Omdat dus uw geest de totaliteit van zich heeft.

En daar is een kleine moeilijkheid voor de stofmens om te aanvaarden. De geest is niet meer geïnteresseerd in de kennis die hij al bezit. Kijk, wanneer u naar school gaat en u hebt een lagere school met vrucht doorlopen en u bent nu aan de universiteit aan het studeren, dan gaat u zich toch ook niet afvragen, zou ik niet terug de lagere school even overlopen. U hebt deze kennis. U gebruikt deze kennis spontaan. Dus voor de geest is het zo dat hij gezocht heeft naar een voertuig om juist zijn kennis en zijn mogelijkheden, dus zijn bewustzijnsontwikkeling, verder door te voeren. Wanneer je dit nu brengt naar hetgeen wij u hier aanbrengen, is dit niet om u terug de lagere school te laten doen, maar is dit wel om uw hogere studies beter te kunnen laten verlopen. Je gaat niet terug naar wat je ooit – en de meesten onder u hebben dit, of hebben in deze periode geleefd – wat je ooit toen hebt ervaren, ga je niet terug moeten ervaren. Maar dankzij de kennis die je nu hebt en de achtergrond informatie kunt u nieuwe, en ik zeg wel, nieuwe gevoelens, ervaringen, opdoen. En daar zit de kern van de zaak. Het nieuwe ervaren, het doorleven. Dat maakt de meerwaarde voor de geest. En daarmee kun je weer verder. Dus het heeft weinig of geen zin voor uzelf te gaan zoeken wat u allemaal al hebt geleerd. Want dat is in u aanwezig. En juist door de oefeningen die wij u nu geven en de vraag van deze te volvoeren, maak je het mogelijk ook voor uw eigen geest voldoende informatie aan uzelf te verstrekken om verder te kunnen. Dus het is een tweesnijdend zwaard. U krijgt enerzijds de informatie die overal aanwezig is, plus u maakt ook uw eigen kennis weer vrij. Maar u hoeft helemaal niet terug te gaan naar de kleuterschool of naar de lagere school, is voor niets nodig. Die kennis bezit u.

Kan ik tijdens het pendelen de kracht van de hazelaar gebruiken door de tak in de ene hand te houden en de pendel in de andere of is de tak van de hazelaar in mijn nabijheid voldoende?

Wanneer het gebruik van de hazelaar, het is te zeggen de afstemming op de mogelijkheden die deze tak u biedt, wanneer deze afstemming juist is, dan is het niet noodzakelijk dat u deze vasthoudt. De beeldvorming en de wisselwerking is hierin voldoende. U kunt natuurlijk altijd, het is geen probleem als dit voor uzelf een grotere zekerheid geeft, deze in uw nabijheid leggen of bijvoorbeeld uw hand erop leggen terwijl u werkt met de andere hand met de pendel. Maakt toch niets uit. Het punt is dat je eerst wat de hazelaar aangaat de wisselwerking tussen jou en deze, ik zou bijna zeggen scepter als het ware, moet gerealiseerd hebben. En als je dat gerealiseerd hebt dan kun je alle kanten mee uit.

De distel groeit weelderig op de weide. Wij zijn verplicht om deze te verwijderen en te vernietigen. Waarom groeien er distels en waarom eet het paard en de andere dieren de distel op?

Dat u in uw maatschappij een plant moet vernietigen is waanzin. Dit komt niet voort omdat men de natuur in evenwicht wil houden. Dit komt gewoon voort uit het feit dat men onder bepaalde condities daar denkt schade van te hebben. Een distel op zich, en de meeste hier in deze streken groeiende distels, zijn planten die wanneer zij genuttigd worden door dieren – en de dieren voelen dit zeer goed aan – voor een ideale spijsvertering zorgen en tevens, en dan vooral de bloemen ervan, zorgen voor een zeer goede zuivering en een zeer goed evenwicht. Als je dan toch met dierkunde bezig bent; wanneer je de distel zou analyseren, dan zul je zien dat daar een enorm aantal aan vooral mineralen aanwezig is, ook een groot aantal vitaminen. Dus wanneer u in uw streek grazende dieren hebt, is dit voor grazende dieren een interessante aanvulling van hun voedsel. Ik wil er wel opmerken dat niet alle soorten distels hetzelfde zijn. Maar dat weten de dieren beter als de mens.

 Moeten we bijvoorbeeld eikennootjes en beukennootjes en andere gescheiden worden in potjes of mogen ze samen in een potje?

Kijk wanneer u bepaalde krachten wilt hebben of er mee kunnen werken dan is het best dat u de zaken van elkaar gescheiden houdt. Zeker in een beginfase, omdat het voor u moeilijk detecteerbaar is hoe de werking van deze vruchten gebeurt. Wanneer u daarin 100% thuis zijt dan kunt u bepaalde zaken samenbrengen om een bepaalde kracht te realiseren. Maar als ik jullie de raad mag geven, gezien je hier in een proefstadium zit dat nog beginnend is, zou ik zeggen, hou de zaken van elkaar gescheiden. Dit wil niet zeggen dat je ze niet in één en dezelfde plaats kan onderbrengen. Dat is weer iets anders.

Waar wordt de maretak voor gebruikt?

 

De maretak in zijn oorspronkelijke gebruiksvorm was vooral als bescherming bedoeld. Omdat men ervan uitging dat de wisselwerking van de maretak met de planten, de bomen waar hij op groeide en in vele gevallen effectief de eik, dat dit een symbool was van bescherming. Daar kan heel veel over gezegd worden. De maretak zelf, op zich, daarvan kun je zeggen dat het voor de huidige mens, ik zeg wel voor de huidige mens, een giftig product is. Ik zeg voor de huidige mens. Duizenden jaren terug was het eerder voor de mens een versterkend product. Ik zou op het ogenblik het gebruik van de maretak, in deze contreien, en ook de maretak die in deze contreien nu groeit, gebruiken als zijnde een symbool van verlichting. Een symbool van vernieuwing. Het is ook de plant die wanneer alles dor wordt, wanneer de winter is ingetreden, wanneer het landschap als het ware zijn witte vacht heeft, eigenlijk de enige plant is die hoog troont en een lichtgroen signaal geeft, van kijk eens hier, er komt nieuw, er komt vernieuwing, er komt nieuw leven. Het is vanuit die context ook dat in het verre verleden de maretak aanzien werd als dus een goddelijke plant en dat deze voor heel veel zaken gebruikt werd. Bijvoorbeeld één van de gebruiken was dat men extracten ervan maakte – en ik ga u besparen hoe, want anders ga je experimenteren en dat is voor niks nodig, in dit geval – extracten maakte om mensen samen te brengen. En dit werkte. En daarvan bestaat de oude gewoonte, hier in uw contreien, dat je onder de maretak door moet lopen enzoverder. Maar dit is een verbastering van het oorspronkelijk gebruik van het extract van de maretak. Dat wel degelijk een effect heeft op het hormonale systeem van de mens waardoor je beelden verkrijgt die mooier zijn ingekleurd dan de werkelijkheid. Maar dit gaat in en je moet u voorstellen dat u in een verleden leeft waar de winterperiode, de donkere periode zeer moeilijk overbrugbaar is. Dan is juist dat extract de mogelijkheid om het anders te zien en het wel te overbruggen. Maar dit is op het ogenblik niet aan de orde. Maar ik wil maar zeggen u ziet een plant houdt veel meer in dan je op het eerste gezicht weet en kent.

Als kruiden in je omgeving groeien, hoe kan je onderscheid maken of ze voor jou groeien of bv omdat de grond vervuild is (bv. brandnetels) en zo ja, als de grond vervuild is, kan je ze dan nog gebruiken voor jezelf?

Kijk jullie leven in een milieu dat al niet meer te mooi is. De vraag kun je ze gebruiken voor jezelf wanneer je ze op de juiste wijze benadert en behandelt? Zeker. Waarom? Omdat uzelf door in dat milieu te wonen al zo ver afwijkt van het natuurlijke, dat je blij mag zijn dat de natuur mee voor jou deze afwijking opbouwt. Klinkt gek hé. Toch klopt het. Dus dat wil zeggen, wanneer u in uw geburen kruiden ziet groeien, dat zij in vele gevallen wel geschikt zijn voor u. De vraag hier is in welke dosering. En dan gaat u hier gebruik maken bijvoorbeeld van de pendel of uw hazelaar om te doseren wat voor u juist is. En als ik jullie een tip mag geven. In de meeste gevallen zijn heel kleine of lage doseringen het sterkst werkbaar. Het meest efficiënt. Kijk, wanneer je nu spreekt over brandnetel, dan kan je bijvoorbeeld die brandnetel in thee nemen, Of je kunt er zelfs een soepje van maken. De kans is groot dat wanneer je de brandnetels die hier groeien, gebruikt, dat u diarree hebt achteraf. Want effectief in deze streken is de toxiciteit van de aarde zeer groot. Dus u brengt eigenlijk een redelijke dosis toxines in uw lichaam waar uw lichaam gaat op reageren en uw darmstelsel zegt: ik gooi het buiten. ‘t Is niet gemakkelijk. ‘t Is ambetant, ‘t is lastig, maar toch waar. Wanneer u nu in plaats van daar een thee of een soep van te maken, deze brandnetel in een verdunning gebruikt en je moet heus ook niet de moderne homeopathie gaan volgen, u kunt bijvoorbeeld zeggen, ik maak een aftreksel van wat jonge koppen van de brandnetel. Als dat aftreksel klaar is, maak ik daar bijvoorbeeld een verdunning van één op tien, is niet zo moeilijk, en ik neem daar een paar druppels van, maximaal een slokje, en je doet dat bij wijze van spreken een veertiental dagen na elkaar. Dan gaat u geen diarree krijgen, maar u gaat wel krijgen dat u via uw nieren, via uw lever, enzoverder uw lichaam een zeer sterke ontgifting krijgt. Dat de toxines zeer snel ook uit uw bloedbanen worden afgevoerd. En dit is een experiment dat iedereen kan doen zonder daar schade op te lopen. En als ik u dan nog een eindraad mag geven, gebruik enkel de jonge koppen van de brandnetel en u plukt ze best ’s morgens, bij opgaande zon, niet in de dag en zeker niet bij valavond.

Hoe vind ik de plant of het kruid dat voor mij noodzakelijk is, als ik als mens toch al geneigd ben hier een beeld van te vormen of te gericht te zoeken?

 

Kijk eens hier. Wanneer u zich instelt op het vinden van de voor u geschikte planten, dan gaat u gewoon ergens waar het rustig is. Als je natuurlijk een tuin hebt, is het gemakkelijker, als je geen tuin hebt of een pietluttig tuintje waar niks in groeit, gaat het ook niet. Maar u gaat gewoon naar een veld, een bos. U gaat daar rustig wandelen, zonder dat u zoekt achter kruiden of dat u zoekt achter planten. U wandelt gewoon en op een bepaald moment zult u geconfronteerd worden met een plant die u zeer sterk aantrekt. Dat zal meestal de plant of het kruid zijn die voor u het meest geschikt is. Wanneer u dan in de namiddag wandelt, geef ik u de raad van deze niet te plukken, maar de moeite te doen de dag erna, in de ochtend, terug naar die plaats te gaan en eventueel een paar van deze planten te plukken en te gebruiken. Een ander middel is dat u bijvoorbeeld gebruikmaakt van de hazelaar en deze u de richting laat wijzen. Dit kan ook. Ga nooit – en daarmee wil ik het afronden – bewust zoeken achter iets, want dan gaat u uw hersenen inschakelen en dan krijgt u meestal niet hetgeen wat juist voor u geschikt is. Laat het vrij en vanuit die vrijheid zal de harmonie zijn werk doen.

Bij midzomer lag er hulst op de tafel. Wat is de betekenis van hulst en wat als die hulst zomaar overal in je tuin groeit?

 

Dat is een heel goed teken. Waar hulst verschijnt, wil dit zeggen dat er, hoe moet ik het uitdrukken, redelijk wat positieve energievelden aanwezig zijn. Hulst kun je beschouwen als zijnde een zeer krachtige stimulator van het menselijk magnetische veld, om het in menselijke termen uit te drukken, anderzijds gezegd, dus de sfeer van energie die rondom u zit. Hulst is daarvoor een zeer sterke moderator. Wanneer je plots ziet dat overal hulst uitschiet spontaan, wil dit zeggen dat deze omgeving, voor u, wel degelijk veel mogelijkheden inhoudt. Wat de hulst betreft die bij de zomerzonnewende aanwezig is, dat is effectief de symboliek van de krachten, hier gekoppeld aan de krachten van het licht, van de zon. Hulst is nu eenmaal ook de plant, of de boom zelfs, want dat kan een boom worden, die met de zonnekrachten verbonden is.

Heb je een kruid tegen angsten? En is er een verschil in een kruid voor angst of een kruid voor fobieën?

Och ja, er is zeer veel verschil tussen. Kijk eens hier. In eerste instantie kun je niet zeggen dat er kruiden zijn die specifiek voor iedereen geschikt zijn voor dit of voor dat. Dat is de fout die overal gemaakt wordt. U kunt algemeen zeggen van: kijk, we nemen bijvoorbeeld valeriaan. Valeriaan is heel geschikt voor angsten. Je kunt zeggen, ik neem bijvoorbeeld “herfsthooi”; heel geschikt tegen angsten, enzovoort. Maar is dit voor iedereen geschikt? Is nog maar de vraag. Soms is dat niet zo. Soms kan het zijn dat bijvoorbeeld het gebruik van mariadistel, heel geschikt is tegen depressie, omdat het uit het menselijk lichaam, op dat ogenblik, de toxines haalt die juist die depressie veroorzaken. Soms kun je hebben dat je zegt, van ja, ik neem akkerpaardenstaart en ik geef dat aan een persoon die bijvoorbeeld zeer angstig is voor, laat ons zeggen, alles wat fladdert, dan kun je krijgen dat die persoon door die akkerpaardenstaart te nemen, de stoffen die zich connecteren aan de beweging, uit het lichaam verwijderen.

Je zou in de eerste plaats kunnen zeggen: zijn dit toxines? Niet zozeer. Maar nu moet ik eigenlijk al een dokterspraatje houden. Dat is niet de bedoeling. Maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn. En zo zie je maar dat je moet opletten dat je niet zegt van: ah, u bent angstig, dus u geef ik dat, punt. Neen. U kunt nagaan of  dit geschikt is.

En dan heb ik nog een sleutel in dit voor jullie en onthoud dit goed. Wanneer u het juiste geeft aan een persoon, in de juiste verhouding, is het essentieel dat de persoon die het neemt erin gelooft en is het essentieel dat u die het geeft er ook van overtuigd zijt dat het werkt. Die wisselwerking tussen beiden moet aanwezig zijn. Is die wisselwerking daar niet dan zul je nooit het juiste resultaat verkrijgen. U mag de beste medicatie hebben ter wereld, die er bestaat, wanneer de persoon die ze moet nemen er niet in gelooft, zal het niet zijn werking doen. En of dit nu allopathie is, zoals je gewoon bent in deze contreien te gebruiken of het is een andere vorm van medicatie, maakt niet uit. In de eerste instantie voor een stoffelijk lichaam is het van belang dat het stoffelijk lichaam erin gelooft, het aanvaardt. En dan kun je werkingen hebben. Wanneer je er niet in gelooft, zul je nooit de werking verkrijgen die je moet hebben. Wat je wel kunt hebben is dat je dus vergiftigingsverschijnselen en werkingen krijgt die niet voorzien zijn. Maar daar hoeft de persoon niet in te geloven. Die krijg je zo wel op je dak. Onthoud dit goed, dit is een kernpunt, dit is een sleutel voor alles wat in genezing, of helpen van personen, zelfs voor uzelf, aangaat. Wanneer u er niet in gelooft, wanneer u er niet achter staat, mag u het beste hebben – en dit is dikwijls ook zelfs in therapieën – mag u de beste therapie hebben, ze zal niet de uitwerking hebben die ze heeft bij iemand die er wel 100% achter staat. En even noodzakelijk is hoe de therapeut er tegenover staat. Wanneer een therapeut of een arts u iets geeft waarin hijzelf niet gelooft, zal het bij u ook de werkzaamheid niet hebben die noodzakelijk is. Want de wisselwerking ontbreekt. En dat, mijn broeders en zusters, is het grote probleem in uw huidige maatschappij. Waarom uw maatschappij er niet in slaagt van eigenlijk ziektes uit te roeien. Waar uw maatschappij er niet in slaagt van epidemieën te overwinnen. Steeds keert het weer. Steeds komt het terug. Waarom? Omdat in vele gevallen, noch de mens, de patiënt, noch de arts deze verbinding maakt.

Weet u, wanneer u, en dit is nu een ander punt, iemand hebt die opereert en die gelooft werkelijk in zijn kunnen en is er werkelijk van overtuigd dat hij de patiënt kan helpen en de patiënt is overtuigd dat de operateur hem gaat helpen, dan mag die zelf flaters maken, dat je zegt, dat kan niet, dat zou dodelijk zijn, dat zal voor die patiënt niet schaden. Omgekeerd mag je de beste operateur hebben die niet in zichzelf gelooft en een patiënt gelooft er niet in, die raakt ergens een klein adertje en zit met een dode op zijn operatietafel. Je mag het gerust nagaan hoor, het klopt wat ik hier zeg.

Dan gaan we rustig de avond besluiten. Kijk we zullen een klein experimentje doen als u mij toestaat.

Meditatie: Geestelijk verplaatsen in een beeld van de natuur

Ontspan jullie even. Maak het jullie heel gemakkelijk.

Jullie zijn allemaal nieuwsgierig welk kruid er voor jullie het beste is. Als je jullie vragen ziet, dan zou je graag van ons een lijstje krijgen, maar dat doen we niet. Zo zijn we ook weer niet. We zitten niet in de handel hé. Maar wat ik nu wel met jullie wil doen is het volgende. Ontspan jullie en tracht jullie één te voelen met de aarde. Ieder op zijn eigenste wijze. De ene kan een voorstelling maken van ik wandel aan de zee waar het rustig is, het zonnetje schijnt, de ander kan een voorstelling maken, ik wandel in de bergen, weer een ander zit op een groene weide, en u moet zich niet de regenbui voorstellen die nu bezig is, dat leidt maar af.

Maar stel u voor, we zitten in de zomer, een mooi zomers beeld waar u zich goed bij voelt. Een beeld dat in u harmonie oproept. Harmonie met de aarde. En breng dit beeld hier in de kring, in de groep. Ik zou bijna zeggen projecteer zoals een diaprojector uw beeld hier in het midden van de groep. Houd uw beeld vast. En vanuit dit beeld laat u zich nu gewoon wegdrijven. Gewoon, ga maar, laat maar los. U laat u gaan over de aarde als het ware zonder stoffelijke beperkingen. Het is uw geestelijk lichaam om het zo te zeggen dat zich beweegt. Uw stoffelijk zijn is hier in de kring, het is beschermd door de kring, één in de kring. Maar jullie geestelijk zijn verplaatst zich. Heel rustig, heel gemoedelijk, door de beelden, door de sferen die hier zijn vastgelegd. Laat u rustig gaan, laat u als het ware drijven op het goed voelen. Laat u drijven op de vrede van de aarde, op de harmonie, rustig, ontspannen, evenwichtig. En laat alles maar aan u passeren, niet fixeren, niets vasthouden, loslaten. Alles komt aan u voorbij: beelden, gedachten. Alles wandelt als het ware, beweegt als het ware rondom uw geestelijk zijn.

En dan formuleert u voor uzelf gewoon, met welk deel van de aarde ben ik nu het sterkst verbonden. Laat u maar gaan. Het is als een droom. Welk aspect dat in deze beeldvorming ontstaat, is voor mij het meest harmonische, brengt mij het meeste bij, zorgt ervoor dat mijn wisselwerking, aarde, mens, aarde, groep, groep, mens, aarde, het sterkste is. Zie wat er als het ware in u opborrelt.

De ene hier ziet een bron, de andere ziet een boom, weer anderen zien struiken, weer anderen zien bloemen. Ieder voor zich heeft zo zijn eigen beeldvorming op het ogenblik. Ga in deze beeldvorming, neem ze gewoon in u op. Maak ze deel van u.

Vervolgens koppelt u nu een beeld aan hetgeen wat u hebt ervaren, zodat u een sleutel hebt om deze ervaring te bewaren. U bent vrij daaraan te koppelen wat u wenst. Iets wat u niet vergeet, iets wat deel is van u. En zo kunt u deze ervaring vastleggen in uw bewustzijn, zodat ze niet verloren gaat.

En dan – dit is voor de opbouw van de kracht van de groep – legt u het gekregene als offergave in het midden van de kring. U offert het als het ware op, uit dankbaarheid voor de gekregen informatie, geeft u deze aan de kring, aan de groep. En dan stellen we ons in op de krachten van het licht. We verbinden ons met de bron van het licht en vragen dat het licht deze offergave aanvaardt, dat het licht dit bevestigt. En door deze kracht, door deze bevestiging, wordt deze kennis als het ware in onze ziel geschreven, dit wordt verankerd. We laten het licht groeien. We voelen ons één met het licht. We voelen ons één met de krachten van het licht. We voelen ons één met de wisselwerking tussen de krachten van het licht, de krachten van de aarde en de krachten van de maan, de krachten van de zon en de krachten van elke planeet die ons zonnestelsel stuurt, beïnvloedt. En zo vormen we een harmonie met de gehele kosmos waarin we functioneren, waarin we deel zijn. Een krachtig lichtpunt. Een krachtbron die we in de komende dagen en weken kunnen gebruiken.

En dan komen we rustig terug tot ons eigen voertuig. We maken terug de eenheid, met de nieuwe kennis in ons, met de nieuwe mogelijkheden. Beseffende dat deze kleine proef maar een aanzet is tot zelfwerkzaamheid. Maar tot zelfwerkzaamheid die niet tot afzondering leidt, maar die juist tot eenheid met de groep leidt, die juist maakt tot samenwerking, krachtige samenwerking, krachtige uitwisseling van mogelijkheden. En zo is hier bevestigd de kracht van de samenwerking, de kracht van de groep, de kracht van het individu in de groep met de groep. Dit is door het licht omkaderd en vastgelegd.

Dan rest er mij niets meer dan te zeggen: ga in vrede en werk ermee.

Zo, mijn beminde broeders en zusters, dit was misschien even anders dan dat u gewoon bent aan het einde van jullie bijeenkomst. Maar ik heb getracht ieder van u speciaal iets te geven waar je in de komende tijd mee aan de slag kunt. Wees niet ongerust om ermee te werken. Je kan beter enkele malen proberen en falen dan niets te doen. Want uiteindelijk zal je slagen. Uiteindelijk zal je het inzicht, de mogelijkheden en de kracht hebben om van uw theoretische kennis, een praktische werkwijze, een praktische levenswijze te maken. Een levenswijze die ook anderen zal aanzetten om deze vernieuwde weg, de weg van het licht, te gaan. En dat is hetgeen wat wij ook vanuit onze zijde beogen, zodat ieder van de groep en de groep gezamenlijk een baken mag zijn in deze veranderende wereld, deze snel veranderende wereld. Maar dat juist dat baken voor velen de mogelijkheid inhoudt om niet meegesleurd te worden met de chaos en de afbraak. En daarvoor heb je de kennis, daarvoor heb je de mogelijkheden om op de juiste wijze ermee om te gaan en verder te gaan.

Beminde broeders en zusters, ik wens jullie veel kracht, veel licht in de komende weken. En als ik jullie een kleine tip nog mag geven, doe alles rustig aan. Laat u niet op stang jagen. Gebruik de kracht in uzelf en dan kom alles in kannen en kruiken.