Wisselwerking tussen stof, fijnstof en geest

23 augustus 2007

Zo, vanavond gaan we proberen een stapje verder te gaan in jullie mogelijkheden. Vanaf vanavond gaat het toch ietsjes zwaarder worden en hetgeen wat we jullie nu gaan trachten bij te brengen zal bijdragen tot een nog grotere zekerheid bij uzelf met hetgeen wat u doet of over hetgeen wat u doet en dat is toch naar de komende tijd een noodzaak om steeds verder te kunnen doordringen en jullie eigenlijk voor te bereiden op een zeer zelfstandig kunnen functioneren.

U hebt allemaal al een beetje kennis van jullie aura, van jullie chakra’s en vandaag zou ik daar om te beginnen een klein punt aan willen toevoegen. Vergeet even al uw theoretische kennis aangaande deze zaken en tracht u gewoon voor te stellen dat u via uw chakra’s gewoon kunt werken, dat u gewoon via uw chakra’s kracht kunt ontvangen, kracht kunt geven. En ga nu niet verder met te definiëren: stuitchakra of kruinchakra, neen.  Tracht u elke chakra voor te stellen, langs de ene kant als een oor en de andere kant als een mond. En vergeet even alle mooie tekeningen en afbeeldingen van chakra’s die u kent. Het oor als symbool van hetgeen u kunt ontvangen enz., de mond als hetgeen wat dat u kunt afgeven, de wisselwerking. Dan gaat u opmerken dat u bv. veel gemakkelijker, wanneer u mediteert en u overdenkt deze zaken, contacten krijgt. U gaat bv. gemakkelijker ergens iets horen en u gaat ook gemakkelijker ergens iets weergeven. U moet dat heel goed laten doordringen. U moet trachten een beeld op te bouwen van die chakra’s als fijnstoffelijk orgaan, gelieerd aan uw zenuwstelsel, vooral in hoofdzaak via de ruggenstreng en dat u zo daarmee kunt omgaan. Hou nu even dat beeld voor u bij.

Wij hebben u gevraagd van te trachten in uzelf te gaan en een beetje uzelf te leren kennen. Nu wil ik er vanavond toe komen om jullie een oefening te geven die ertoe gaat leiden dat uw zelfkennis enorm gaat vergroten, dat u gaat kunnen doordringen in uw eigen wezen. Dit is een heel oude oefening, maar een oefening die steeds zeer goede resultaten heeft opgeleverd en uiteindelijk voor diegene die deze oefening goed doet, de mogelijkheid heeft gecreëerd om uw eigen talenten – en die hebt u allemaal – tot ontwikkeling te brengen. De ene is al wat meer mediamiek dan de andere. De volgende heeft het meer op gewoon geven van krachten. Een ander heeft het meer op aanvoelen enz..

We gaan hier vanavond niet het rijtje afgaan en zeggen: “Jij bent goed voor dat en jij bent goed voor dat ..”, neen, wat belangrijk gaat worden is dat u zelf gaat ontdekken en aanvoelen “wat is mijn sterke kant, welke mogelijkheden heb ik?” Ach, ik weet de meesten hebben al veel gevraagd en al antwoorden gekregen op bepaalde zaken, doch vergeet niet: ieder mens heeft zijn eigenheid. Deze eigenheid – en daarom heb ik juist u gezegd : “denk aan een chakra als een oor en een mond” – deze eigenheid zit hem ook in die fijnstoffelijke organen en het is juist naargelang u deze meer voor u kunt laten functioneren – en dan gaat het er niet om zoals in vele cursusjes gezegd wordt: “en we ontwikkelen dit en dat …”, men ontwikkelt dan bv. de plexus solaris of de borstchakra of de keelkopchakra – daar gaat het niet over, dat is een totaal foute benadering. U kunt dat niet ontwikkelen. U kunt het alleen openstellen en er met werken.

Kijk, u hebt een stoffelijk voertuig. U kunt daar met werken. U hebt nieren in uw lichaam zitten, maar u kunt die nieren als dusdanig niet vergroten of verkleinen. U kunt ze alleen laten werken. U kunt alleen zorgen dat zij er voor zorgen dat de filteringen goed gebeuren en dat de toxines uit het lichaam afgevoerd worden. Maar u kunt niet zeggen: “ik wil morgen een koppel nieren hebben dat dubbel zo groot is omdat ik dan bv. veel meer wijn kan drinken”, dat is niet mogelijk, integendeel. En zo moet u het bekijken naar uw chakra’s ook.

En het is heus niet van belang of dat nu alleen uw drie onderste chakra’s werken of dat u kunt zeggen: “mijn kruinchakra is open”. Lieve vrienden, uw kruinchakra gaat nooit open. Uw kruinchakra werkt. En waar we kunnen zeggen dat het stuitchakra eigenlijk maar enkele bladen bevat en dat je komt bij een kruinchakra waarvan men zegt: “het is honderdvierenveertigbladig”. Het enige verschil tussen de twee is: dat je met de een eigenlijk heel ruw iets kunt waarnemen en dat je met de ander het zo gespecificeerd kunt waarnemen dat je meestal er helemaal niet mee uit de voeten kunt.

Laat het mij zo zeggen : u kunt een auto kopen waar u mee kunt rijden en u gemakkelijk kunt verplaatsen. En dat kun je dan vergelijken als zijnde de onderste chakra’s. Die zijn gemakkelijk hanteerbaar. Daar kun je gemakkelijk mee opvangen en doen. Maar u zou ook een soort racemachine, computergestuurd van op afstand en weet ik veel wat, met alle mogelijke technische hoogstandjes die er nu zijn, kunnen aanschaffen, dat wanneer u er mee wilt rijden, u eerst een doctoraatsstudie moet gaan maken van alle mogelijke snufjes alvorens u er ook maar één meter mee vooruit komt. En als u er dan nog inzit, ja dan vergeet u eigenlijk het stuur vast te houden omdat u zoveel andere zaken moet doen.  Begrijpt u waar ik naartoe wil ?

Wanneer we komen – en we zullen daartoe komen – van al deze organen en stoffelijke organen te gebruiken, dan moeten we ze gebruiken volgens hun mogelijkheden voor ons en hetgeen wat we er mee naar de wereld rondom ons kunnen doen. Dat wil zeggen dat, wanneer wij de energieën gebruiken van onze onderste chakra’s – stuit, milt, plexus solaris –  dan hebben we heel goede instrumenten waar we heel veel mee kunnen opvangen. Bijvoorbeeld uw meeste aanvoelen, het juist plaatsen in een situatie, enz. zult u in vele gevallen dankzij uw plexus solaris kunnen plaatsen. Ook dankzij uw plexus solaris – of uw zonnevlecht – zult u ook veel kunnen doorgeven. Ach, u moet daar niet speciaal over staan denken hoor, het gaat automatisch. En zo kunnen we verder gaan.

Wanneer er mensen zijn die helderziend zijn, met het accent op “ziend”, dan gaat daar heel gemakkelijk het derde oog functioneren. En dan denken ze: dit is onze voorhoofdchakra. In zekere zin/mate heb je gelijk, het voorhoofdchakra speelt daar een rol, maar wat men vergeet, is dat daar nog wel degelijk fysiek ook een derde oog aanwezig is. Ach, het is dan wel een hormonenkliertje, maar wanneer we een paar miljoen jaar terug gaan, wanneer je hier nog in de waters rondzwom – niet u natuurlijk, maar de voorgangers waar u uit ontsproten bent of waar uw voertuig is uit ontsproten – dan was dat kliertje daar super belangrijk. Dan was dat wel degelijk een derde oog, een oog dat toen niet moest zien, geen beelden moest vormen, maar een oog dat wel aanvoelde wanneer er gevaar was. Je zou het een beetje kunnen bekijken als zijnde de voorloper van een soort radarstraling die alles afzoekt en zeker is dat er geen gevaar aanwezig is. Nu dat is nog altijd. En wanneer u u instelt op uw voorhoofdchakra, dan geeft u automatisch al een signaal. U staat daar niet bij stil. En deze signalen zetten dan uw kliertje in gang en daardoor kun je wel degelijk weer bepaalde zaken waarnemen. U kunt a.h.w. zeggen, wanneer u uw ogen gesloten houdt : ik zie! En u ziet dan werkelijk, maar dan zonder beelden. Hetgeen wat dan binnen komt, wordt dan dikwijls door de hersenen omgezet in een soort beeldvorming, die dan weer voor u een mogelijkheid heeft om er bepaalde lessen uit te trekken. En zo zie je maar, dat wanneer je gewoon gebruik maakt van de mogelijkheden die uw fijnstoffelijk lichaam en uw lichaam heeft, dat je al heel veel kunt bereiken.

Maar waar wil ik naartoe vanavond ?

Naar de oefening die ik voor jullie heb en die eigenlijk deze zaken meer gaat stimuleren. Dit wil zeggen, er gaat bewust een langzaam maar zeker, sterkere wisselwerking komen tussen hetgeen u fysiek doet en denkt en hetgeen het fijnstoffelijk doet en denkt, want ook het fijnstoffelijke wordt beïnvloedt, niet alleen door het stoffelijk denken, anderzijds ook door uw geestelijk denken. Er bestaan wisselwerkingen.

Goed, laat ons nu even terzake komen wat de oefening aangaat. Ik hoop dat ieder van u ergens toch kan beschikken over een plaatsje waar hij of zij alleen gedurende toch tenminste een half uurtje, een uurtje zich kan neerzetten, zich kan vermeien zou ik zeggen. Dit is een eerste gegeven dat toch een noodzaak is. De oefening kan niet gebeuren in een ruimte of een plaats waar anderen kunnen binnenlopen, waar u gestoord kunt worden enz.. Dus het is van belang dat u beschikt over een ruimte die je voor de oefening alleen gebruikt. Als u na de oefening de ruimte verlaat, kan deze door anderen gebruikt worden. Het is enkel maar om te zorgen dat je rustig en alleen aan de oefening kunt werken.

Het tweede dat noodzakelijk is, is dat u een redelijke spiegel hebt. Een spiegel die u kunt neerzetten, zelfstandig of tegen een muur zetten, dat maakt niet uit. Maar u hebt een noodzaak van een spiegel, een heldere spiegel.

En dan, ten derde, hebt u twee kaarsen nodig. Je hebt de keuze tussen gele of witte kaarsen, geen donkerkleurige kaarsen, geen rode kaarsen, geen groene kaarsen, geen paarse kaarsen, alleen wit of geel. En wat doet u ? U zet die spiegel voor u en u zet naast die spiegel, ter hoogte van het glas, de twee kaarsen, dus eigenlijk een beetje voor de spiegel. Je hebt de spiegel en u plaatst de kaarsen daar juist aan de zijkant van de spiegel. En dan gaat u in een gemakkelijke stoel zitten, dat u uw eigen beeld tussen de kaarsen in de spiegel ziet. U zorgt voor de rest dat het vertrek toch een beetje afgeschermd is, dat er niet teveel zware lichtinval is van alle mogelijke lampen of andere zaken. Het moet niet verduisterd zijn. Daglicht is welkom, kan geen kwaad, maar teveel lampen die branden, té hel licht is niet geraadzaam. Het is beter dat het zo een beetje omfloerst is.

Dan gaat u daar voor zitten en u begint gewoon met naar uzelf te kijken. En terwijl u dat doet, begint u aan een meditatief proces. Ook het meditatief proces daar wil ik even bij aanstippen, moet heel eenvoudig zijn. Je begint niet te mediteren over bv. de grote  problemen van de wereld, neen, je gaat gewoon over kleine dagdagelijkse zaken, misschien zaken die u een beetje hebben gestoord of misschien iets dat u heel aangenaam is geweest, mag ook. U gaat daar gewoon rustig over mediteren. Terwijl u zelf naar uzelf kijkt. U laat die wisselwerking. U zorgt dat die kaarsen branden en u kijkt naar uzelf. U mag u op dat moment gerust uw chakra’s voorstellen als een oor en een mond.  Het kan hoegenaamd geen kwaad en het zal u zelfs helpen.

Wanneer u zo deze situatie ongeveer een kleine twintig à dertig minuten volhoudt, dan zult u bij de eerste sessies opmerken dat er zeker optische vermoeidheden optreden, in sommige gevallen kan het zelfs zijn dat de beeldvorming in de spiegel verandert. Alsjeblieft, tracht niet te gaan kijken wat gebeurt. Wanneer u iets ziet veranderen, dan laat u dat gewoon gebeuren. U zult misschien de zaken vaag zien, oké, doe geen moeite om scherp te gaan kijken. Want als u dat doet, verbreekt u de sfeer die langzaam maar zeker wordt opgebouwd. Als u dat enkele dagen gedaan hebt, zult u opmerken dat de ganse procedure voor uzelf simpeler wordt en dat u in uw meditatie langzaam maar zeker in uzelf gaat binnendringen. U gaat geconfronteerd worden met de kern van uw zijn.

Ik ga hier niet teveel uitleg bij geven omdat dit voor ieder verschillend zal zijn. Het enige wat ik hierbij wil zeggen, is dat het waarschijnlijk voor ieder van de aanwezigen hier na de derde of de vierde maal te doen, misschien bij sommigen sneller, dat je de idee krijgt dat je via de spiegel uit uw lichaam stapt. Geen angst, geen probleem, blijf u bewust dat wat je ook doormaakt, wanneer je aan uw eigen lichaam denkt, dat u terug één bent met uw lichaam. Maar wanneer u dat gevoel hebt van: “ik treed uit en ik ga door de spiegel en ik ervaar zaken”, tracht dit gewoon te doorleven. En waarschijnlijk zul je krijgen dat je na enkele malen wel degelijk bijna enkele minuten nadat je aan uw meditatieve oefening begint, werkelijk deze ervaring ondergaat. U gaat daar uzelf leren in (h)erkennen.

U gaat kanten van u leren kennen, zo goed zwak als sterk, die u eigenlijk niet beseft. U gaat ook daardoor de mogelijkheden ontdekken die u tot hiertoe niet kende, zeker wat betreft de capaciteiten op het geestelijk gebied, die er voor kunnen zorgen ook dat het stoffelijke betere evenwichten krijgt. Maar ik ga het jullie zelf laten ondervinden. Het enige wat we vragen, vrienden, is dat je de tijd neemt daarvoor, dat je de discipline hebt, hoe moeilijk het ook is, van dagelijks een half uur daarvoor uit te trekken.

Ach, ik weet het, jullie zijn zeer druk in deze maatschappij bezig. Jullie hebben alle mogelijke verplichtingen. Maar als je werkelijk wilt verder doorbreken in de kennis en de mogelijkheden die we jullie willen overdragen, is dit één van de stappen die je zult moeten doen om uzelf in een vorm hier kunnen gieten dat het voor u normaal wordt dat je met uw geest en met de geest in het algemeen kunt omgaan, kunt werken. Het is via deze oefening eigenlijk een soort afronding van alle vorige oefeningen die we u laten doen hebben, via deze oefening dat u tot uw eigen wezen kunt doordringen.

En dan kan ik daar het volgende nog aan toevoegen, wij hebben ieder van u enkele oefeningen geleden gevraagd van voor uzelf een godennaam te zoeken. Ieder heeft dat gedaan. In deze oefening gaat deze godennaam in die zin kunnen gebruikt worden dat wanneer u voelt: ik ontdek de werkelijkheid rondom mij, dat u met inbreng van deze godennaam eigenlijk een bevestiging doet van de krachten, de oerkrachten zou ik zeggen. En het is gelijk. Ieder kan zijn naam daarvoor gebruiken, maar die naam wordt dan voor u op dat moment het symbool van alle krachten die voor u bruikbaar zijn, waar u mee naar de buitenwereld kunt omgaan. Het is dan vanuit die kracht en de wetenschap aangaande uzelf, de kennis van uzelf dat u vanuit die situatie langzaam maar zeker in staat zult zijn van hetgeen wat voor u noodzakelijk is, in die situatie op te bouwen en te laten voltrekken, indien nodig, in de stof. En dan, mijn geliefde broeders en zusters, staat u aan het begin van het magiër zijn. Want om magiër te zijn en om met deze krachten te kunnen werken, is het noodzakelijk dat u uzelf kent. Want als u uzelf niet kent, dan bent u heel gemakkelijk de prooi van diegenen die het licht, waar u mee wilt werken, niet willen aanvaarden. De magiër die zichzelf kent, zal ook zijn eigen beperkingen kunnen erkennen en zal dankzij de elementen die hij bezit, toch zijn handelingen kunnen volvoeren en de krachten juist aansnijden die daarvoor nodig zijn. Want hij kent eerstens zichzelf en hij kent de naam van de god. En dankzij die twee zaken heeft hij de nodige mogelijkheden om zichzelf volledig afgeschermd in zijn handelingen, zijn handelingen juist uitvoeren.

Ik heb nu een heel algemeen beeld van deze oefening gegeven. Je zult opmerken dat ieder zijn eigenste ervaring daar gaat in hebben, dat deze spiegeloefening u een stap verder heeft gebracht; u een nieuwe weg zal geopend hebben die u kunt gaan. U zult opmerken dat u door de ervaringen, resultaatservaringen van uw oefening, meer in uw omgeving kunt bereiken. U zult, langzaam maar zeker, ook ontdekken dat het oude gezegde dat we hier al meer naar voor hebben gebracht, dat uw gedachtewereld, krachtwerelden zijn, dat wat u denkt, wat u zich kunt voorstellen, u ook in de stof kunt omzetten en realiseren. U kunt natuurlijk op bepaalde momenten komen dat u zaken u niet kunt voorstellen, maar daar hoeft u geen kopbrekens over te hebben. Zolang je werkt met de zaken die voor u voorstelbaar zijn, kunt u deze laten voltrekken. Door deze oefening, door deze ingesteldheid krijgt u meer mogelijkheden, meer krachten, gaat u ook ontdekken wat uw sterke kanten zijn. Een bijkomend aspect gaat zijn dat u waarschijnlijk – en misschien in het begin gaat u daar niet zo’n erg op hebben – maar dat er meer mensen rondom u gaan komen. Uw uitstraling zal veranderen, waardoor diegenen die zoekende zijn, dit niet bewust, maar onbewust aanvoelen u gemakkelijker over zaken zullen aanspreken, waar zij anders gewoon niet zouden gesproken hebben. Dit zal een gevolg zijn van de oefening. Want hoe verder u doordringt met deze oefening, in uzelf, hoe meer het beeld dat nu nog van u bestaat naar de achtergrond verdwijnt en hoe sterker het nieuwe beeld van u op de voorgrond komt. Maar het nieuwe beeld gaat een grotere zelfzekerheid hebben en gaat ook – en dan kom ik weer waar ik de avond begonnen ben, bij uw chakra’s, bij uw aura – een sterkere uitstraling hebben. Het oor of de oren, laat het me zo zeggen, gaan beter waarnemen wat er rondom u gebeurt. De mond gaat sterker kunnen afgeven en weergeven. Dit wil zeggen dat gevoeligheden op alle terreinen normaler gaan worden dan ze nu zijn. Dat u veel zaken zult voorvoelen en dat u de gewoonte gaat moeten inbouwen van rekening te houden met hetgeen binnenkomt via het aanvoelen van uw chakra’s. Tegelijkertijd hebt u meer mogelijkheden om zaken door te geven. En u zult opmerken dat u gewoon in veel gevallen als tussenpool kunt dienen, zonder dat u echt kennis van situaties moet hebben. Dat u vanuit deze situatie juiste antwoorden kunt formuleren, kracht kunt geven, zonder dat u eigenlijk er een beeld rond moet vormen.

Een beetje moeilijk voor de meesten, omdat de stofmens in alles wat hij of zij doet, eigenlijk een beeld moet hebben. Maar wanneer u vanuit uw godennaam vertrekt, dan hebt u een kracht die niet voor de mens omschrijfbaar is, maar wel werkbaar. Een kracht die u kunt doorgeven. Een kracht die niet de jouwe is. Dat doet er ook niet toe. Ze werkt wel. De magnetiseur kan de kracht doorgeven op dat ogenblik zonder dat hij of zij moet beseffen hoe sterk het is, alleen aanvoelende dat hetgeen wat hij of zij geeft, een evenwicht herstelt waardoor de mens die hulp heeft gevraagd, geholpen is. Wanneer je in deze handelingen geroutineerd wordt, dan kunt u kleine wonderen verrichten. Want u gaat u gewoon kunnen openstellen, de kracht doorgeven en de kracht zal zijn werk doen.

Als ik het in een voorbeeld mag stellen. Bijvoorbeeld iemand breekt een been. U hebt de kracht. U geeft ze door. En het bot herstelt zich zeer snel. Niet omdat u de kennis hebt hoe een bot moet hersteld worden, niet omdat u gespecialiseerd bent in orthopedie of eender welke andere tak van de geneeskunde, maar gewoon omdat de kracht, de harmonie is die terug alles in zijn oorspronkelijke staat tracht te herstellen. En dan kunt u wel degelijk, zoals voorgangers van jullie, een mens helpen op een minimum van tijd, dan kunt u zaken herstellen en in tijd terug brengen. Laat ons zeggen, zes dagen omzetten in zes uren of zes uren in zes minuten, en u hebt de resultaten. Dit is nu een technisch voorbeeld, maar hetzelfde kan zich voordoen wanneer er iemand moet geholpen worden met een gesprek, dat u vanuit die universele kennis – en ook hier weer: denk aan het oor, denk aan de mond dat de chakra’s zijn – dat u de persoon de nodige informatie geeft, zonder dat er bij u echte kennis van die informatie aanwezig was. Maar gewoon doordat u zich hebt opengesteld via het oor en de mond, via de chakra’s, is de wisselwerking er en kunt u dit resultaat bereiken. We kunnen zelfs zeggen – en dit staat in de evangeliën beschreven – dat de apostelen wanneer zij de vurige tongen boven hun hoofd hadden, alle talen spraken. Maar geloof mij, dit is echt niet zo exceptioneel. Het zou best kunnen dat u vanuit deze positie, gewoon u geeft een uitleg, u hoort in uzelf de uitleg in uw taal, maar de andere zal de uitleg in zijn taal begrijpen, zelfs kan dit een taal zijn die u helemaal niet kent. Dit maakt in deze dan weer niets uit.

Ik hoop dat ieder van u mee is met hetgeen wat hier vanavond naar voor is gebracht. Ik hoop dat u allen echte inspanning gaat doen om deze oefening aan te vatten. Ik weet het, het vraagt moeite en het vraagt discipline en misschien zelfs voor sommigen een opoffering, omdat men liever op bepaalde momenten iets anders zou doen. Maar het is een keuze die u gemaakt heeft van deze opleiding te volgen. En zo goed wanneer u in de stof studeert, voor wat ook, u er tijd voor moet vrijmaken en andere zaken voor moet nalaten, kunnen we zeggen dat in deze studie de meerwaarde t.o.v. de gewone stoffelijke zaken toch enorm groot is. En dat het een waarde is die je ook blijvend ervaart, die je wanneer je naar onze zijde komt, mee kunt nemen, wat je niet kunt zeggen van de meeste diploma’s die je hier op aarde kunt halen. Je ziet, je hebt een bonus.

Zo. Dat was mijn opdracht voor vanavond die ik aan jullie moest doorgeven, geen gemakkelijke. Als er nu onder jullie zijn die daar bv. al een vraag over hebben, dan kunt u deze nog rustig naar voor brengen.

  • Broeder, het visualiseren van een mond en een oor.  Moet ik dat gelijktijdig ter hoogte van een chakra zien? Kunt u dat verduidelijken want dat begrijp ik niet helemaal.

Kijk, ik heb dit naar voor gebracht effectief, omdat wanneer u deze oefening voor de spiegel begint te doen, je automatisch deze wisselwerkingen tussen de chakra’s gaat ervaren. En omdat er nogal wat verschillende beelden over zijn, is het beter dat u zich aan zoiets simpel houdt. U mag dit zien t.o.v. elke chakra, is geen probleem. Wat u niet moet doen, is een kwebbelende mond zien, neen, want dan word je nerveus. … maar gewoon het beeld omdat – en ik heb daar speciaal voor gekozen – wanneer we gaan zeggen: “u moet u een vierbladige chakra voorstellen, een achtbladige, een zestienbladige, een tweeëndertigbladige, en, en, en …”, dat is voor de mens geen haalbare kaart. Dan gaat hij veel te gemakkelijk ook beelden gaan opzoeken die hij ooit gezien heeft, maar dan ben je beperkt tot de tekenaar of de kunstenaar die in zijn aanvoelen een beeld gevormd heeft van dit fijnstoffelijk orgaan. Maar gezien dat een chakra niet meer of niet minder is dan een kanaal waarin je ontvangt en waarmee je geeft, is het het simpelste van gewoon hetgeen wat u ook als mens al bezit in de stof, de oren waarmee u iets opneemt, waarmee u kunt horen en de mond waarmee u iets kunt weergeven, dat u dat gebruikt in deze ontwikkeling, in deze oefening.

  • En die chakra die je je voorstelt, moet die op de hoogte van de spiegel zijn of dat maakt niet uit welke, dat kan ook gerust op het gevoel ?

Begint niet met een voor u ingewikkelde zaak op te bouwen, mijn vriend. Ga gewoon voor wat u aanvoelt. Als u in het begin bv. uw stuitchakra aanvoelt, dan beziet u dat gewoon zo. Iemand anders zal misschien zijn voorhoofdchakra aanvoelen, dan bezie je het zo. En weer iemand anders zal misschien zijn of haar borstchakra aanvoelen, dan bezie je het zo.

Tracht te vertrekken – en dat is belangrijk – van de simpelste vorm, de eenvoudigste vorm. De grootste handicap, de grootste rem die je kunt hebben, is de zaken ingewikkeld te maken. Het is voor u als stofmens bijna niet mogelijk, of je moet heel kunstzinnig zijn, om een juist beeld te vormen van hoe een fijnstoffelijk orgaan van een chakra er uitziet. Ach, ik weet het, er zijn beelden die ooit getekend en geschilderd zijn die het bijna benaderen, maar toch is het nog niet correct. Dus wanneer u dat zou proberen dan beperkt u zich.

Wanneer u gewoon simpel een oor en een mond voorstelt, dat ziet u alle dagen. Wanneer u naar uw medemens kijkt, dan ziet u oren, ziet u een mond. Daar zijn duizenden voorbeelden van. Daar hebt u geen probleem mee om u dat voor te stellen. Het is eenvoudig. En vooral ook de symboliek die er achter zit, is eenvoudig. Het oor ontvangt. De mond geeft weer. En dan ga je zien dan gaat dat vanzelf.

  • En die ga je gelijktijdig visualiseren?

Ja.

  • Ga je die plek ook afschermen met de hazelaarstaf?

Dit is, wanneer je dit wenst, heel goed mogelijk.

  • Broeder, in die spiegel kijken, is dat de bedoeling dat dat via een vorm van contemplatie gaat?

Het is meditatie, gewoon ontspannen. Maar u zult opmerken – iedereen zal dat opmerken – we zeggen hier, je begint met een heel eenvoudig meditatief proces over een kleine zaak, niet over iets groot, iets ingewikkeld. Simpel. U begint daarover te mediteren, maar u blijft op uw eigen spiegelbeeld geconcentreerd. U zult dan al heel snel veranderingen opmerken en zoals u hier vraagt: contemplatie, is misschien niet de juiste uitdrukking, maar je zult opmerken dat er in dat meditatief proces, dankzij het kijken naar uzelf, andere zaken ontstaan en dat zeer snel van de bron van de meditatie overgegaan wordt naar uw eigen wezen.

Maar dat zult u zelf moeten ervaren, ondervinden en ik kan zoals ik daarjuist gezegd heb, daar niet te veel uitleg aan geven want dan gaat u dat proberen. En het is nu juist de bedoeling dat iedereen zijn eigen ervaringen hier doormaakt en niet ervaringen die gekoppeld zijn aan iets wat je denkt dat zou moeten plaatsgrijpen. Versta je? Je gaat het allemaal doormaken op jullie eigenste wijze en gezien ieder van jullie zijn typische eigenheden heeft, zul je volgende maal, ieder voor zich, een typisch eigen verhaal er over hebben.  Dat kan ik jullie wel garanderen.

  • Broeder, ik heb eigenlijk niet zo’n goed gevoel bij die spiegel. Ik herinner mij ook een oefening waar we onszelf moesten zien zitten. Dan werd er wel duidelijk op gehamerd dat we het niet als spiegelbeeld mochten aanzien, omdat we dan de demonische toer op gingen. Ik vind het nogal verwarrend om dit dan te horen. Te meer omdat u dan zegt van: het beeld kan veranderen. Dan heb ik zo al het gevoel van: ik ga al een muur zetten op voorhand

Je moet dit .. dat u zegt .. neem mij niet kwalijk, dat u niet zou zien wanneer u in een spiegel kijkt, maar uzelf ziet u uzelf.  Ik denk dat u dat normaal in de dag toch verschillende keren meemaakt wanneer u uw toilet maakt. Dit heeft niet met demonie/demonische wereld te maken als dusdanig en hetgeen wat dat u naar voor brengt, is aan andere zaken gekoppeld geweest. Hier is het van belang dat u deze oefening doormaakt omdat het de enige weg – er zijn nog wegen, maar die zult u minder aangenaam vinden. Ik kan bv. een oude – misschien om u gerust te stellen – maar ongeveer voor hetzelfde resultaat te krijgen, een oude Egyptische wijze, waar hun magiërs mee geconfronteerd werden in de opleiding: in een sarcofaag gaan liggen in de donkerte of zoiets? Dan denk ik dat het beeld van de brandende kaarsen naast de spiegel en uw eigen spiegelbeeld dan heel braaf is, nietwaar? U moet ook niet beginnen aan deze oefening met de idee van: “wat gaat dit allemaal meebrengen?” Neen!

De bedoeling is gewoon: zet u heel ontspannen en – als ik u de raad mag geven – begin dan uw meditatie over iets dat u aangenaam is, iets wat u graag doet of wat u graag ziet. Tracht het zo simpel mogelijk te houden en u zult zien, langzaam maar zeker zal u de evolutie doormaken die u moet doormaken en u zult opmerken dat deze evolutie u waarschijnlijk van de ene verbazing in de andere brengt, niet een beangstigende, niet een duistere, maar een verbazing die u brengt naar een grotere zelfkennis. En u zult opmerken dat u op bepaalde momenten effectief verder gaat. Maar zoals ik gezegd heb: wanneer u denkt dat u terug in uw lichaam bent, dan bent u terug in uw lichaam en gebeurt er ook niets.

U mag ook niet vergeten dat bij deze oefening, ook wanneer u deze doet en u doet die gezamenlijk, in deze groep om het zo te zeggen, ieder wel in zijn eigenste woning, dat weet ik wel, maar doordat je dat gezamenlijk doet, is er een soort supervisie van onze zijde die er voor zorgt dat iedereen toch de juiste begeleiders bij zich heeft. Je moet heus niet de angst hebben dat u in de spiegel gaat kijken en dat u daar zaken gaat waarnemen en zien die u eigenlijk niet liggen. Het enige wat dat je daar gaat waarnemen, is een diepere kennis van uzelf om het zo uit te drukken.

Ik weet het, een mens heeft soms bepaalde grenzen te overwinnen, maar het zijn deze grenzen, wanneer zij blijven bestaan, die u steeds weer in de stof voor dezelfde problemen brengen en plaatsen. Wanneer je dankzij deze oefening deze grenzen kunt ontmantelen, dan kunt u ook weer veel verder en gaat u opmerken dat het in dit leven ook voor u boeiender wordt. Het is een beetje als de wetenschapper die zoekt en die steeds verder doordringt in hetgeen hij onderzoekt en er steeds meer door gefascineerd geraakt. Maar hier is de meerwaarde: doordat je verder geraakt en er meer door gefascineerd geraakt, krijg je ook meer mogelijkheden. Waar in de stoffelijke wetenschap het meestal is: hoe verder je geraakt, hoe kleiner het wordt, hoe beperkter het wordt en hoe meer dat je afgesloten wordt van het geheel. Eigenlijk krijg je hier het omgekeerde resultaat.

En er let u niets wanneer u met oude zaken zit, waarvan je zegt van: “ai, ik durf dit niet zo direct aan”, van hetgeen wat je geleerd hebt in de vorige lessen – zoals onze vriend hier naar voor bracht – deze hazelaartak, jullie magische staf als het ware, te gebruiken. Er let u niets van bv. voor u aan uw oefening begint, de plaats waar u zich in bevindt te omcirkelen met uw magische staf. Dit kan u dan een gevoel van vertrouwen en sterkte geven. En ik denk dat ik u hiermee genoeg mogelijkheden heb aangereikt.

Zo, zijn er nog broeders of zusters die bepaalde barrières willen naar voor schuiven? Goed. Laat het allemaal rustig bezinken. Herbeluister het. En ik zou zeggen, veel succes met deze oefening! Deze oefening is de start van een nieuwe reeks die enorme mogelijkheden voor jullie zal inhouden en deze oefening zal ook een beetje de kroon op het werk zijn van alle andere oefeningen die je tot hier toe hebt trachten uit te voeren.

Zo, en dan ik heb ik voor vanavond mijn taak hier voor jullie volbracht. Ik ga er geen verdere zaken aan toevoegen om het niet te zwaar en te moeilijk te maken. De broeder die na de pauze gaat doorkomen zal jullie in meditatie al bepaalde zaken leren (h)erkennen. Ik wens jullie nog een heel leerzaam verrijkend tweede gedeelte en voor de rest heel veel succes en resultaat met de oefening die voor u open ligt.

DEEL 2

Vanavond is het mijn taak u te begeleiden in een meditatie die jullie kan verder brengen in uw zelfkennis

U allen zult wel al ooit gehoord hebben van de boom des levens. Ik denk niet dat de boom des levens voor iemand een onbekend begrip is. U bent nu wel geen joden, want in het jodendom is dit meer gekend en is dit een bron van studie. Maar voor ons vanavond wil ik dit als de basis van een meditatie beschouwen waarin we naar onszelf gaan peilen en vanuit onszelf een kracht opwekken en deze uitstralen, zodat we niet alleen een meerwaarde voor onszelf opbouwen, maar ook een meerwaarde aan de wereld rondom ons kunnen geven.

Meditatie: De boom des levens

Mag ik daarom verzoeken van u volledig heel gemakkelijk, relax te zetten, uw gedachten gewoon hier naar de kern van dit gebouw te brengen, van onze kring te brengen en u een beeld te vormen van de levensboom.

De levensboom die vertrekt meestal afgebeeld met drie zuilen vanuit de aarde naar de hemel toe. En deze zuilen zijn met elkaar door allerlei takken verbonden. Dit is de kunstzinnige voorstelling die de meesten van u kennen. Maar laat deze zuilen nu voor vanavond samenvloeien. Laat ze als één geheel vormen en laat ze als het ware een grote stam zijn die naar de hemel reikt en zie een kruin. Een kruin die bestaat uit zes hoofdtakken. Elke tak vertegenwoordigt een van jullie. Deze zes takken tezamen vormen de kruin.

Stel u voor, we vertrekken van de aarde uit. De boom des levens heeft zes wortels. Ieder van jullie is een wortel. Een kracht. Als wortel neem je hetgeen op wat rondom u is. De ene heeft misschien de mogelijkheid om wat meer vocht op te nemen en de ander heeft misschien meer mogelijkheid om wat mineralen op te nemen, weer een ander slaagt erin via de wortel een symbiose te creëren en zo voedsel te maken. Ieder van u heeft zijn eigen wortel, zijn eigen oorsprong. Iedere wortel heeft zijn eigen voeding. Een voeding dat we zouden kunnen zeggen: een eigen ervaringswereld. Geen enkele ervaringswereld is dezelfde. Ieder van u heeft zijn typisch eigen ervaringswereld en deze vloeien naar boven, zij verlaten de bodem, zij gaan uit de aarde, zij komen samen en samen ben je één krachtige stam. Eén krachtige stam en toch bestaat die stam die uit wereld rondom de stam heen is, uit zes totaal verschillende krachten. Zes totaal verschillende mogelijkheden. Maar samen vormen zij de stam, de kracht.

Dan gaan we verder. En dan zien we hoe de stam zich openplooit naar zes hoofdtakken. De ene tak wijst naar het noorden, de ander naar het zuiden, naar het oosten, het westen tussenin. Maar de ganse stam is opengeplooid en de takken vormen één prachtige kruin. Dan zie je maar eerst hoe elke tak op zijn beurt zich weer splitst in zeer vele kleine takjes. Elk takje heeft zijn typische eigenschappen, zijn typische kenmerken, zijn typische mogelijkheden. En al naar gelang de richting waarin de hoofdtak staat, ontwikkelen zich de zijtakjes in harmonie met de kosmos. De ene hoofdtak zal vooral gespecialiseerd zijn in het opvangen van het licht van de zon, aan de andere kant zit de hoofdtak die zich vooral bezighoudt met het licht van de maan. En zo zien we dat elke tak zich een eigenschap toe-eigent en ontwikkelt, maar in één geheel zijn ze krachtig, het licht zelf. En zo maakt elke tak een takje, de juiste bladeren, dankzij het universele licht waar zij naartoe groeien. Want zij groeien samen naar de kroon.

De kroon die het eindresultaat is van het geheel. De kroon die de bevestiging is van de kracht. En dan zien we, elk blad afzonderlijk is een krachtbron. Het blad neemt licht op, zet het om in bladgroen en zo verder. De ganse procedure en ontwikkeling van alles gebeurt dankzij het licht. En zo ontwikkelt ieder van u, iedere tak zijn eigen mogelijkheden. En zo zien we ook dat uiteindelijk iedere tak, via zijn mogelijkheden, weer nieuw leve creëert. Want het eindenresultaat van iedere tak, seizoen na seizoen, jaar na jaar, is het vormen van vrucht. Het eindresultaat van alle werkingen, vertrekkende vanuit de bodem van de aarde, gaande gezamenlijk via de stam, via onze uitspreiding van de takken, vormen uiteindelijk nieuwe vruchten. En dan ontstaat het mooie.

De ene vrucht is de basis van het voedsel voor dier en mens. De andere vrucht is de bron van het nieuwe leven. En zo zien we dat iedere tak met zijn vruchten andere resultaten bereikt. Maar wat is het mooie van dat geheel? Dat al deze resultaten uiteindelijk de eenheid vormen van het geheel. De eenheid die er steeds en overal is, ondanks de verscheidenheid. Dankzij deze levensboom blijft alles in stand gehouden. Dankzij elke tak met zijn eigenste eigenschappen zien we steeds weer de vernieuwing, de verrijking van het kosmische proces. En welke tak we ook zijn, onontbeerlijk zijn we. Want nemen we één tak van de levensboom af, dan is de levensboom in onevenwicht. En dan is een verdere evolutie bedreigd.

Daarom is het zo nodig dat we aan elke tak evenveel aandacht besteden. Dat we zelfs aan elke loot van de tak even veel licht en energie geven, zodat steeds weer opnieuw het eindresultaat kan zijn: een rijker en vernieuwde vrucht, die op zich weer de taak van het voortgaan en de vernieuwing inhoudt. Zoals de mens, wanneer hij op het punt komt van erkenning, steeds weer een nieuwe weg voor zich ziet en steeds weer die weg moet gaan. De leerschool die deze inhoudt om weer tot het verdere punt te komen en na een korte rustpauze weer verder te gaan.

Zo kunnen we bekijken dat de krachten van de levensboom de vruchten zijn die zich verspreiden rondom ons heen en telkens nieuwe mogelijkheden creëren. We zien telkens weer de rustperiode in de bodem van de vrucht, die na de rustperiode zich openplooit, nieuwe wortels vormt, een nieuwe stam creëert om uiteindelijk weer nieuwe bronnen van ervaring te doen ontstaan. En vanuit deze bronnen van ervaring weer nieuwe vruchten, rijker, groter met meer inhoud te ontwikkelen.

En zo zien we hoe de schepping in elkaar zit, vertrekkende vanuit deze levensboom. Steeds weer opnieuw het zelf ontdekken van wat we zijn, welke inhoud we hebben. Steeds weer opnieuw als resultaat van onze vaststelling, onze ontdekking, onze studie de vrucht te dragen, de kracht in ons te hebben, de harmonie met het licht, de eenheid met de Vader, de God die in ons leeft. En deze vrucht steeds opnieuw te laten openbloeien om steeds weer nieuwe wegen en ervaringen op te doen. En zo langzaam maar zeker te komen tot hetgeen wat de ouden noemden: “Keter”, de kroon.

De kroon van het leven, de kroon van ons bestaan, de kroon die de eenheid vormt, de eenheid tussen alle licht, de eenheid met de Vader, de eenheid met de godheid die ons zo lief is. En wanneer we dan uiteindelijk deze ervaring doorleven, wanneer we opgeheven worden in deze mystieke beleving, dan kunnen we dit gevoel van oneindig licht, oneindige kracht, oneindige harmonie met de Bron laten vloeien vanuit de boom die het leven inhoudt. Zoals de bladeren de zuurstof geven aan de wereld, geven wij dit gevoelen van eenheid, dit gevoelen van kracht en harmonie aan al diegenen die er naar zoeken, naar al diegenen die er om vragen. Zodat steeds weer opnieuw de vruchten van de levensboom een nieuw voedingsbodem hebben, om steeds weer opnieuw te ontluiken en steeds weer meerderen terug naar de oorspronkelijke Bron, naar het oorspronkelijke licht, naar de reden van hun weg te brengen.

En zo zie je maar hoe deze kleine kring van zes personen, zes individuen de wereld kan veranderen. Want wanneer u zich één voelt, wanneer u deze kracht bundelt tot deze levensboom, dan bent u samen onverwoestbaar. Dan bent u samen het licht van de Vader. Dan bent u samen de wegwijzer voor alles wat onder deze levensboom ook maar zoeken komt. Voedsel, veiligheid, bescherming, het maakt niet uit. Want eens je in deze sfeer bent, wordt je opgenomen door de kracht. Wordt uw ziel getoetst aan het licht en ervaar je de binding, de harmonie en het licht van de Vader dat vanuit deze levensboom wordt vertegenwoordigd.

Laat nu dit beeld van de levensboom voor u de kracht zijn, de eenheid zijn, waarmee je jullie zes tezamen verder gaan, onafscheidelijk van elkaar, één zijnde, één kracht, één uitstraling. En dan hebben we werkelijk niet alleen een echte boom des levens, maar hebben we een anker voor de zovelen die in deze tijd zoekende zijn. En kunnen de vruchten van jullie werk doorgegeven worden aan al degenen die ervoor open staan.

Laat ons nu rustig eerst tot onszelf keren. Rustig in ons opnemende kracht waar we deel van geweest zijn. Want deze kracht kunnen we meenemen. Deze kracht kunnen we gebruiken in de komende tijd de uitdragers te zijn van de nieuwe kosmische ontwikkelingen die voor zo velen toch zo verwarrend zijn. Maar de levensboomkracht die in u getoetst is, is vanuit jullie kern een prachtig werkinstrument, is een uitstraling naar iedere mens. En zoals de zes takken hun vruchten dragen, zo kunnen jullie één voor één en samen deze kracht, dit licht, deze vruchten delen met de wereld om u heen. En dan kun je zeggen dat al uw inspanningen, dat al uw werk een verheerlijking is van de Bron, van de God in u, van de kracht in u. Een meerwaarde die je steeds in uw bestaan zult kunnen meedragen. Een spiegeling die voor u het ware gelaat heeft van de lichtkracht die je bent. De kracht van de Vader, de kracht van de God waarin u gelooft. Een kracht van licht die nooit gedoofd zal worden.

Mijn beminde mensen ga nu rustig huiswaarts, hou het licht in de ziel van uw wezen steeds brandend, steeds stralend. Wees zeker van uzelf, wees overtuigd van de eenheid, de eenheid met de Vader, de eenheid met kracht en wees ook overtuigd van de eenheid en de kracht van jullie groep. En zo gaan jullie dan een zeer waardevolle tijd, een tijd van rijke ervaringen, een tijd van rijke ontwikkelingen tegemoet. Laat ons zeggen dat de levensboom niet kan vertaald worden in stoffelijke rijkdom. Maar dat de levensboom kan vertaald worden in een onbetaalbare schat van geestelijke rijkdom. Een schat die u, door hetgeen u nu hebt aangevoeld, door hetgeen u nu hebt meegemaakt, hebt ervaren. Een geestelijk rijkdom die de uwe is en die door niemand u afhandig kan gemaakt worden.