Witte en zwarte magie in het leven

image_pdf

22 maart 1983

Ik zou eerst graag een paar dingen zelf zeggen. Wanneer u zelf een beetje nadenkt over de wereld zoals die er op het ogenblik uitziet, zult u het met me eens zijn, dat er allerlei zaken moeten veranderen. Je kunt de zaken echter niet veranderen wanneer je zelf niet verandert. De grootste invloeden die op dit ogenblik een rol kunnen spelen, zijn eerder van mentale en geestelijke aard dan van zuiver stoffelijke oorsprong.

Daarom wil ik uw aandacht richten op de mogelijkheden van geestelijk werk en geestelijk werken. Misschien kan ik het heel kort samenvatten.

In de eerste plaats is geestelijk werken gebaseerd op een jezelf verliezen in een totaliteit. Wanneer je aan jezelf denkt kun je niet goed werken voor anderen. Wanneer je alles om je heen echter beschouwt als een soort deel van jezelf, zie je dat op een andere manier en kun je er innerlijk op een andere wijze op reageren. Het is dit punt dat op het ogenblik van zeer groot belang kan zijn voor alle verdere ontwikkelingen in de wereld.

In de tweede plaats is het wel duidelijk dat het bekeren van mensen niets uithaalt. Als u dat niet gelooft kijkt u maar wat de islam en het christendom er in de laatste eeuwen van gebrouwen hebben. Wat we nodig hebben is de overtuiging die uitgaat van hetgeen je zelf bent.

Probeer daarom in het leven steeds naar de positieve dingen te kijken. Probeer alles te ervaren in uzelf zo goed u maar kunt. Als er ergens een lichte zijde aan vastzit, kijk naar de lichte kant van de zaken. Op deze manier krijgt u een instelling die harmonisch is en een dergelijke harmonische instelling kan zeer veel bijdragen tot het geluk, maar ook tot een grotere positiviteit van anderen.

Ten derde. Oordeel en veroordeel niet. Er is veel in de wereld waarmee je het niet eens bent, ongetwijfeld. Leg daar niet de nadruk op. Probeer in alles dat klein beetje licht, dat kleine beetje positiviteit te vinden wat er nog in schuilen kan. Probeer daar dan de nadruk op te leggen.

Op deze wijze bereikt u dat anderen met u samen op positieve wijze kunnen denken en reageren.

Ten laatste: alleen bent u natuurlijk niet zo erg veel waard. Wanneer een aantal mensen tezamen in eenzelfde positiviteit gaan streven, komt er als vanzelf ook een kans om een grotere invloed te scheppen. Geestelijk gezien is dat een hoeveelheid energie en een hoeveelheid kracht. Met deze kracht kun je niet alleen een mens genezen, al is het erg leuk wanneer dat ook een keer gaat, maar je kunt vooral daardoor anderen helpen om hun eigen innerlijk dat toch naar rust en harmonie en vrede streeft zodanig te richten, dat ze door hun gewoonten niet teveel worden belemmerd.

Ik wil niet uw hele avond in beslag nemen met een lezing over dit onderwerp, dat is duidelijk, maar ik meende dit onder uw aandacht te mogen brengen op het ogenblik. Overal in de wereld is op het ogenblik een neiging om anderen te verwerpen. Men zoekt niet naar samenwerking, men zoekt naar eigen voordeel.

Men zoekt niet naar nieuwe mogelijkheden, men zoekt alleen maar datgene wat er al is in stand te houden.

Deze manier van denken is absoluut fataal voor de ontwikkeling van het menselijk ras. Vanuit de geest weten wij dat er op het ogenblik een groot aantal invloeden werkzaam zijn – ze zijn al een hele tijd werkzaam geweest – waardoor de mensen geestelijk tot ervaringen komen. Wanneer we deze tijd met haar dichterbij zijn van de geestelijke wereld ten aanzien van de stof volledig weten te gebruiken door een toenemende positiviteit, kunnen we zeker een groot aantal negatieve gebeurtenissen voor de komende jaren een totaal andere draai geven en we kunnen de mensen zelf helpen om in de problemen die ze ongetwijfeld hebben, een nieuwe benadering te zoeken en van daaruit een oplossing.

Ik ben u zeer dankbaar, dat u mij heeft toegestaan dit alles zonder enige interruptie te berde te brengen. Ik wil ook niet meer van uw tijd in beslag nemen dan nodig is. Als u geen commentaar heeft gaan wij ons bezig houden met het onderwerp.

Magie is het algemeen gebruik van niet algemeen bekende wetten, regels of krachten om daarmee effecten te veroorzaken op een niet direct controleerbare wijze en wel zo dat zij stoffelijk opeens merkbaar worden.

Verder moet u nog één ding heel goed weten. Het verschil tussen witte en zwarte magie ligt niet in de magie, maar in de gebruiker. Een witmagiër kent alle krachten die er bestaan. Hij kan net zo goed een duistere geest aanroepen, maar hij zal het niet doen. Hij zal zich beperken tot wat men noemt de klasse der engelen, die persoonlijkheden dus, vaak planeetgeesten, beschermers van planeten en zonnen, die altijd in directe relatie staan tot het Licht, zeg maar God. Daarbij kan hij dwingend optreden ten aanzien van lagere demonen, maar alleen onder het patronaat, onder de bescherming van een engel. Engelen zijn er niet veel meer in uw tijd. Je hebt natuurlijk de motor engelen, maar dat zijn heel vaak ook gevallen engelen. Voor de rest hebben we natuurlijk alle aspecten van schoonheid, die tentoon worden gespreid door degenen die als een pauw pronken en met hun deugden anderen willen overtuigen van het feit, dat ze beter zijn dan ze ooit zouden kunnen zijn, om daar de oppositie te krijgen die meer betaalt dan ze ooit kunnen verdienen zelfs. Dat terzijde. Anders denkt u weer, dat ik maatschappelijke kritiek ga leveren. Dat is mijn bedoeling niet want zoveel tijd hebben we niet.

Wat hebben beide vormen van magie gemeen? Beide vormen werken met diagrammen, bepaalde symbolen. Ze werken daarnaast met de zogenaamde magische cirkels, die overigens heel vaak zes- achthoeken zijn, vijfpuntige sterren, zespuntige sterren, noemt u maar op. In beide vormen van magie komt het bezweren voor. In beide vormen van magie gebruikt men een zekere vorm van helderziendheid, waarbij blijkt dat de zwarte magie meer geneigd is om gebruik te maken van het kristal, de kristallen bol bijvoorbeeld, terwijl in de witte magie een kristal soms gebruikt wordt maar alleen bij onbelangrijke zaken. Voor belangrijk zaken komt een lettermachine om de hoek kijken, een soort lettermachine waarvan ik de naam die op aarde hiervoor gebruikt wordt op dit moment niet meer weet.

Wanneer je begint zul je in beide gevallen gereinigd moeten zijn. Een magiër die in deze tijd volledig volgens een discipline wil werken kan dat wel ritueel doen maar hij zal op heel veel moeilijkheden stuiten. Al is het alleen maar omdat hij niet beschikt over de kennis die nodig is en over de vaardigheden. Een mens die op het ogenblik alleen magische wapens wil maken – die horen erbij – die moet dat maken uit maagdelijk ijzer. Dat wil zeggen, dat hij het ijzer zelf moet smelten, zelf moet bewerken. Dan moet hij bovendien zijn instrumenten nog in de juiste volgorde weten te maken en op de juiste uren want anders loopt er weer iets fout. Je begin over het algemeen tussen twee haakjes met de sikkel. Dat is al heel oud. We vinden dat bij de druïden ook. Deze sikkel is namelijk door zijn vorm plus een bezwering waardevol. Ze is een soort grondinstrument. Je kunt er cirkels mee trekken. Je kunt er bepaalde verbindingen mee kappen. Daarnaast kun je met de punt ervan ook graveren. Dit is belangrijk. Voordat we de graveerstift maken, moeten we eerst een instrument hebben dat gewijd is waarmee je die graveerstift van de juiste opschriften kunnen voorzien. Als we dat gedaan hebben maken we de dolk. Daarna maken we het kleine zwaard, het grote zwaard, de bijl. Elk van die gereedschappen moet weer gegraveerd worden, gemaakt op de juiste tijd, gegraveerd op de juiste tijd. Er komt van alles bij kijken. Er zijn zelfs meer moeilijkheden, want wanneer je het hebt over maagdelijk papier – iets wat je voor bepaalde zegels kunt gebruiken – dan gaat het niet om papier dat nooit beschreven is. Dan gaat het om papier dat gemaakt wordt van de zuivere hennepvezel, de linnenvezel dus, dat nog nooit gebruikt is voor iets anders. Daarvan wordt een soort pap gemaakt. Deze pap wordt uitgegoten, gedroogd, enfin u kent het proces waarschijnlijk wel volgens welk men papier maakt. Dan pas hebben we maagdelijk papier. Maagdelijk perkament is ook zo iets. Men neemt een net geboren lam. De verwerking tot perkament moet je zelf helemaal volbrengen wil er sprake zijn van een precies juiste relatie in een ritueel verband en gebruik.

Ik vertel u dat maar even opdat u niet zult denken, dat magie een koud kunstje is en dat u dat even doet.

We moeten verder begrijpen dat er verschillende vormen bestaan van magie die ook voor beide soorten gelden. We hebben in de eerste plaats de zogenaamde bezweringsmagie. In de bezweringsmagie echter gaan wij uit van gelijkwaardigheden of van vergelijkbaarheden. Het is in feite een soort sympathische magie waarbij ik hier wat water op de bodem uitgiet omdat ik hoop, dat het boven gaat regenen of omgekeerd.

Je kunt – wanneer het regent – een plek beschermen, met je adem drogen en dan zou hierdoor dus de regen weg moeten trekken. Weermagie zoals die gebruikelijk is in bepaalde delen van Azië, maar ook bij bepaalde stammen in Afrika.

Dit is de simpelste magie. Zelfs deze vergt grote concentratie en een behoorlijke voorbereiding.

Dan komen we als vanzelf tot de oproepingsmagie, bij bezweringsmagie bezweren wij voorwerpen of toestanden. Bij oproepingsmagie roepen wij krachten op, geven hen een taak en moeten hen dan ook weer ontslaan nadat de taak vervuld is. Hier vallen beide soorten uiteen. Het is duidelijk, dat witte magie nooit gebruik zal maken van kwade krachten zonder meer. Je kunt wel een demon bezweren – ik heb het al gezegd, maar niet vanuit je zelf en alleen door je eigen machtsmiddel. In de zwarte magie kun je dit wel door het gebruik van de juiste naam.

Bij magie veranderen we heel vaak de innerlijke status van de dingen, terwijl de uiterlijke status gelijk blijft. Het klinkt een beetje vreemd wanneer ik hier zeg, dat in de kerk van Rome bijvoorbeeld een zekere magie wordt gebruikt, want bij het uitspreken van bepaalde woorden, de Consecratie, verandert een stukje brood, verandert een beker wijn in lichaam en bloed van Jezus. Nu denkt men dat wel overdrachtelijk, maar magisch gezien is dit reëel. Er zijn formules, die we gebruiken om veiligheidsslot stand te brengen. De zwartmagiër doet dat om zichzelf te beveiligen. Zelfs tegen ontdekking misschien door anderen. De witmagiër gebruikt weer dezelfde spreuken om een veiligheid te scheppen voor bepaalde krachten. Je wordt beïnvloed, je probeert die beïnvloeding af te schermen.

Dan komen we nog aan een laatste vorm van magie en dat is misschien de gemeenste en de in deze dagen ook vaak het meest gebruikt. Het is de zogenaamde suggestieve magie.

Wanneer ik een beginsel schep met een grond van waarheid – die moet het tenminste bezitten – kan ik op grond daarvan een hele situatie zodanig veranderen, dat anderen dit beleven als een werkelijkheid. Het simpelste voorbeeld hiervan is de zogenaamde touwtruc van bepaalde fakirs. Deze wordt heel vaak vervalst, dat zal u duidelijk zijn. Soms wordt zij echter echt uit gevoerd. Alles wat bij die truc getoond wordt is dan inderdaad aanwezig, bijvoorbeeld het touw is aanwezig, de magiër, zijn magische impedimenta, zijn helper eventueel. Dit alles is er wel en omdat het er is kan een aanvaarding van het geheel tot stand worden gebracht. Is het geheel aanvaard dan kun je daar aan illusies toevoegen zonder dat iemand in staat is verschil te maken tussen de werkelijkheid en de illusie. Daardoor was men inderdaad in staat om een groot aantal mensen te laten zien hoe dat touw de hemel in rees, hoe iemand daar in kon klimmen en kon verdwijnen en hoe het touw later weer zelf neer viel, terwijl er in feite niets werd gedaan behalve gedachten uitgestraald.

Nu is dit natuurlijk een kwestie van een beetje show. Je kunt dat ook op een heel andere manier gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld iemand laten denken, dat een giftige vrucht begerenswaardig is. Zwarte magie. Je kunt iemand doen denken, dat er een weg is, terwijl er een afgrond is. Ook weer zwarte magie. Je kunt aan de andere kant iemand de illusie geven, terwijl er niets is dan rommel, dat hij goud koopt of verwerft of krijgt. Dat is natuurlijk nog veel erger.

Wanneer u al deze dingen bij elkaar neemt begrijpt u dus, dat aan rituele magie deze dagen veel gedaan wordt, maar beperkt. Aan de suggestieve magie wordt erg veel gedaan, maar die heet tegenwoordig niet meer magie maar public relations…..

De beginselen echter en de wetmatigheden ervan zijn praktisch gelijk. Dit kan wit of zwart zijn. U kunt namelijk de mensen helpen door ze een gevoel van zekerheid te geven terwijl ze in gevaar zijn en hen zo in staat stellen een zeer moeilijke weg toch af te leggen, terwijl ze zonder die hulp dat niet zouden kunnen. Je kunt ook iemand op een veilige weg de illusie geven, dat het gevaarlijk is en dat zijn enige uitwijkmogelijkheid een werkelijk gevaarlijke plaats is. Dan is dat zwarte magie.

Wanneer je zelf overtuigd bent, dat sigaretten voor de mens levensgevaarlijk zijn en je maakt sigarettenreclame, dan is dat zwarte magie. Wanneer je daarentegen eerlijk ervan overtuigd bent, dat jouw wasmiddel beter is dan een ander of tenminste gelijk of vergelijkbaar en je vertelt de mensen dat ze dat moeten gebruiken, dan heb je daar uiteindelijk een positieve bedoeling mee, dan kan het witte magie zijn.

Laten we eens gaan kijken wat er aan magie bestaat in deze dagen. De meest bekende magie is wel die van de zogenaamde whitches. Er zijn een aantal heksengroepen actief, niet alleen in Engeland of Amerika, maar ook in landen als Nederland en Duitsland. Ik hoop niet dat het u verbaast, maar in Duitsland hebben ze zelfs heksenmeesters gehad die aan het bewind waren. Die hebben dan ook kans gezien de hel op aarde te halen.

Een heks behoeft niet zwart magisch te zijn. Wanneer echter de heksen samenwerken om op deze wijze voor zichzelf mogelijkheden te scheppen ten koste van andere, is ze zwartmagisch. Hebben we daarentegen groepen die in feite hoofdzakelijk aan natuurmagie doen – er zijn er nogal wat – dan kun je zeggen, dat deze eigenlijk een harmonie zoeken met de wereld. Zij proberen zelfs andere te helpen, zekerheden te scheppen voor anderen. Dit is ongetwijfeld zuivere witte magie. Deze groepen worden dan ook wel eens aangesproken als de white whitches, vermoedelijk naar hun origine die in Schotland ligt en niet zoals u misschien dacht op het eiland Man. Daar zijn wel heksen, maar het merendeel van deze heksen waren de Welsh whitches en de Welsh whitches zijn wit of zwart. Dat weet je nooit zeker.

Je kunt ze meestal niet herkennen tenzij ze zich als heks of heksenmeester kenbaar maken. In dat geval geef ik u dus de raad om te zeggen, dat het interessant is en vervolgens uw eigen weg te vervolgen. Ze weten het zelf. Om te behoren tot een kring moet je behoren tot een convenant, dat wil zeggen tot een overeenkomst. In deze overeenkomst is vastgesteld welke krachten aanbeden worden, de wijze waarop de riten volbracht worden. Je bent eveneens verplicht per jaar tenminste een of enkele samenkomsten bij te wonen. Verder bestaat er in het algemeen voor een aantal kringen – gelijk of vergelijkbaar – een reeks van voorschriften voor de wijze waarop je werken moogt en kunt. Ten laatste ben je altijd in een heksenbond, dus een cirkel die uit meerdere kringen bestaat, gebonden om de andere heksen in hun streven bij te staan. Aan al die verplichtingen kun je niet voldoen wanneer je het niet weet. Wat dat betreft hebben we een hele hoop mensen, die alleen maar sensatie zoeken. Het zijn degenen, die het reuze leuk vinden om in een naturistisch gewaad ruggelings rond een altaar te dansen, terwijl daar de nodige riten worden volbracht.

Geloof me, deze dingen zijn op zich meestal redelijk onschuldig. Interessanter wordt het wanneer men de zuivere riten van het licht aanhoudt. Hierbij hebben de riten van de witte heksen zelfs een aantal facetten, die de gewone maatschappij minder aanvaardbaar vindt. Toch gaat het hier om het bereiken van een eenheids- en verrukkingstoestand. Het gaat hier om het erkennen van een aan­tal krachten in de natuur en ook daarboven en het overbrengen als het ware van je eigen bedoelingen aan deze krachten. Bij de zwarte heksen, of duistere heksen zien we ook nu nog heel vaak de zogenaamde zwarte mis. Die zwarte mis is, zoals u weet, een parodie op de christelijke eredienst, waarbij het eigenlijk gaat om het vinden van een superioriteit in de macht van het duister boven de macht van het licht, of zoals men het anders zegt: men plaatst de horens van Baptomed boven het kruis.

Wat voor een aardigheid heb je hieraan?

Je hebt het gevoel dat je er iets mee bereikt. Er zijn mensen, die het alleen doen om steeds verder door te dringen in de kennis van de wetten van de natuur en van de geest. En daarvoor dus alleen al hun hele persoonlijkheid en alles wat er is op het spel zetten. Er zijn mensen die zeggen, dat zij door de zwarte magie directeur worden en degene die er bekwaam toe is wordt het niet. Vroeger was dat iets wat niet zo vaak voorkwam, tegenwoordig is het een zeldzaamheid als een directeur bekwaam is.

Verder moeten we constateren, dat er in deze tijd een vorm van bijgeloof is ontstaan, die toch heel vaak aan het magische grenst. Let wel, astrologie op zichzelf is niet zonder meer bijgeloof en is zeker ook niet zonder meer magie maar je kunt er aan het scheppen van invloeden en beïnvloedingen verbinden. Wanneer je dat op de juiste manier doet kun je een mens niet alleen dingen voorspellen, maar daarnaast kun je krachten ontvouwen waardoor die dingen waar worden.

In bepaalde landen bestaan nog vormen van magie, die men hier alleen incidenteel tegenkomt. Ik denk bijvoorbeeld aan de voodoo. Een deel daarvan is ook naar Nederland gekomen, met die echte Nederlanders die altijd ergens anders hebben geleefd, maar nu op de sociale zorg zijn afgekomen. Neemt u me niet kwalijk. Het is ook niet helemaal eerlijk. U hebt verder de zogenaamde goena goena. Goena goena is in Nederland vanaf ongeveer 1900 een beetje ingeburgerd. Ze is niet algemeen bekend. Bezweringen, overdracht van kracht, zwart en wit worden gebruikt. Dan zien we verder dat men probeert allerlei voorspellingen te hanteren. Er zijn heel wat bedrijven die van paranormaal begaafden gebruik maken. Er zijn echter bepaalde groepen van samenwerkenden, in de USA bestaat bijvoorbeeld een groep die is opgebouwd naar behoefte uit een tiental tot een zeventigtal paranormaal begaafden, die tezamen bepaalde probleem adviezen uitbrengen en die dan weer volgens een systeem gebruikt worden om een manier van werken te bepalen voor een bedrijf. Dat kan zover gaan van “zal het nieuwe model wat we op de tekentafel hebben een succes zijn of niet”, het kan ook betekenen “waar kan ik olie boren” of zelfs “op welke politieke wijze kunnen we onze invloed vergroten”. Dat wordt werkelijk gedaan. Ik beschouw dit gebruik maken van onbekende, althans niet algemeen gekende kwaliteiten en mogelijkheden en krachten zeer zeker als een vorm van magie.

Je kunt je afvragen wat het eigenlijk aan ons over laat. Je kunt zeggen, dat je er niets mee te maken hebt, maar u wordt wel voortdurend omringd door een wereld waarin magisch denken bestaat.

Wie van u heeft er F 10,- bij zich? Als u die nu bij u hebt moet u een goed kijken. Het is gewoon een stukje papier. Vervaardigingskosten, inclusief alles wat er aan zit liggen voor zo’n biljet, mits in massa aangemaakt op ongeveer F 0,76. Daar is controle, snijden en bundelen bijeen begrepen. Wat kunt u daarmee doen? Een hele hoop. Waarom? Omdat u denkt, dat het zoveel waard is. Onder omstandigheden is het eens inderdaad zoveel waard geweest. Toen kon u er goud voor krijgen. Tegenwoordig kunt u er wel om vragen maar dan krijgt u alleen een lach. Een feitelijke waarde bezit het niet. Mensen met een giroboekje, betaalt u wel eens per giro? U moet mij dan eens vertellen wat er dan eigenlijk gebeurt. Er worden wat getalletjes neergeschreven. Ze worden van de ene rekening afgehaald en op de andere bij bijgeschreven. Wat is daar nog aan koopkracht aanwezig? Als er iemand komt die zegt, dat dat niet bestaat? Zolang je er in gelooft dan werkt het. Er zijn zelfs mensen die geloven dat melk in flessen geboren wordt. Ik zeg dat niet omdat dat magie is, maar ik zeg het doodgewoon om duidelijk te maken hoeveel dingen u aanvaardt met een waarde die niet intrensiek bestaat, een waarde die alleen bestaat doordat u iets aanneemt als zodanig. Hetzelfde kan gelden voor vele wetenschappelijke terreinen. U kent daar grote mogelijkheden aan toe die ze in feite niet bezitten.

Luistert u wel eens naar economen? Als u het doet moet u zich realiseren, dat die mensen wel een bepaalde kennis bezitten, maar dat die kennis niet zoals ze pretenderen hen in staat stelt een komend verloop te overzien. Elke economische prognose is in feite een gok welke bepaald wordt door een aantal regels die niet als altijd werkzaam bewezen zijn plus een reeks veronderstellingen, die door de feiten voortdurend gelogenstraft kunnen worden. Het eindresultaat wordt als zekerheid gehanteerd.

U leeft dus eigenlijk een beetje in een magisch wereldje. Wanneer ik u nu ga vertellen, dat het u steeds slechter zal gaan, dat er over 10 jaar in Nederland 8 miljoen werklozen zijn, 200.000 productief werkenden en de rest zijn ambtenaren – ik overdrijf het een beetje – maar dan lacht u. Toch zijn er een paar bij die denken als het de verkeerde kant uitgaat zou ik nog wel eens gelijk kunnen hebben ook: wanneer ik dat steeds blijf herhalen, wat gebeurt er dan? Dan gaat u in feite leven alsof dit onvermijdelijk zou zijn. Daarom maakt u het onvermijdelijk. Is dat magie of niet? Doen we dat dan niet. De hele oliecrisis is bedacht. Die is ook bedacht. Er zijn heel veel argumenten bedacht, die tot allerlei vreemde verschijnselen hebben gevoerd in de loop der tijden en die alleen berusten op de behoefte van bepaalde personen om daar iets uit te halen. U herinnert zich dat waarschijnlijk niet, maar je hebt de zogenaamde graancorner, dus het opkopen van alle granen, gehad bij de beurs van Chicago. Toen werd dus inderdaad de mogelijkheid om graan te kopen minder. Men heeft toen gedaan alsof er een hongersnood dreigde, toen wilde iedereen toch tegen hogere prijzen zoveel mogelijk graan hebben. Er waren toen een paar handige jongens die dat graan hebben laten komen uit andere landen. Dat zijn degenen die er werkelijk aan verdiend hebben en niet de speculanten van de beurs in Chicago, waar het om gaat is dat het tekort niet feitelijk was, maar dat er in feite gepretendeerd werd dat het zo was. Het werd waargemaakt door de verminderde beschikbaarheid op de algemene markt. Dat is dus ook wat er met de olie gebeurd is.

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom men nog steeds formules gebruikt om te bezweren, dat men de waarheid spreekt? In vele landen wordt ook nog steeds iets gebruikt wat hier vertaald kan worden in: zo waarlijk helpe mij God almachtig. Het is niet omdat de mensen er in geloven. Het is gewoon een variant op heel oude gebruiken waarbij men rustig zei: “En wanneer ik deze belofte niet volbreng, zo moge de duivel mij en mijn gezin naar de hel sleuren, mijn goederen vernietigen en allen tot in het zevende geslacht vervolgen.” Daar geloofden zij toen in. Daar is dit een overblijfsel van. Door de formule te gebruiken – onverschillig of er nu een geloof achter zit of niet – ontstaat er geloofwaardigheid. De nadruk op een verklaring die zodanig wordt bevestigd is dus een totaal andere dan de normale. Wij veranderen de werking van een ver­klaring. Het is duidelijk, dat hier heel vaak gebruik van wordt gemaakt. Wanneer we kijken naar magische formules, dan is dat heel vaak een soort potjes Latijn, vaak doorspekt van een soort vreemd jargon dat voornamelijk uit namen en uitroepen schijnt te bestaan. Het werkt echter. Kijk nu eens naar dezelfde vorm van magie, zoals deze nu wordt gehanteerd. Hebt u wel eens geluisterd naar parlementariërs, naar natuurkundigen, naar filosofen, naar mensen die de sociale wetenschap bestudeerd hebben? Luister goed en u zult zien, dat ze steeds weer bepaalde formuleringen gebruiken. Formuleringen die verder niets te maken hebben met de feiten die ze willen uitdrukken, maar die gebruikt worden om daar een afscherming omtrent de feiten tot stand te brengen. Dat is bij een dokter ook. Als u zegt: “Dokter, wat mankeer ik?” Hij kijkt u dan eens aan en zegt: “Ja, u heeft een lichte regressie van de nervus intellectualis…..” Gemeen he? De dokter zegt in zijn eigen denken, in een geheimtaal in feite, wat er aan de hand is, maar hij formuleert het gelijktijdig zo, dat de volledige consequentie ervan verborgen blijft voor degene die hij het zegt. Iedereen heeft dat zo. Bijvoorbeeld je hoort dat een zekere man het eh, eh, bepaaldelijk dienstig….. vindt, u kent die man misschien wel, u kunt er zeker van zijn dat dat bepaaldelijk niet alleen betekent dat hij nadruk geeft. Het bepaaldelijk is voor hem een uitdrukking van een halve waarheid die mij brengt, die hij probeert om te zetten in een verplichting voor een ander.

Ik weet niet of u dat leuk vindt of niet om dat te horen, maar is dat geen gebruik van een vorm van verbale magie?

Nu zult u zeggen: is dit voldoende? Neen, het is niet voldoende, want wanneer we kijken naar vele wetenschappelijke ontwikkelingen, moeten we ons wel realiseren, dat men daarbij als grondbeginselen, regels en wetten gebruikt, die nooit feitelijk bewezen zijn, maar waarvan men de waarschijnlijkheid middels een aantal proeven heeft aangetoond. Waarschijnlijkheid is echter geen zekerheid. Toch hanteert men die regels als een zekerheid. Magie. Ik veronderstel ergens een geest, een entiteit, een kracht. Wanneer ik die kracht veronderstel, dan is zij aanwezig. Al is zij alleen maar een denkbeeld, dat van mijzelf uitgaat.

 • Hoe meer mensen in dat beeld geloven hoe verder ik hen kan dwingen door deze kracht, die in feite niet eens bestaat.

U vindt het vreemd? Herinnert u zich deze opbouw dan nog. Gelooft u in de Führer? Wilt u met de Führer samen strijden? Wilt u werkelijk alles geven, samen het land verdedigen met de Führer. Wollt Ihr den totalen Krieg? En ze riepen “ja”.

En wat meer is, ze voelden zich daaraan gebonden. Ze werden gebracht in een toestand waarbij de werkelijkheid niet meer bestond, waarbij alleen een totaal onwerkelijk machtsbeeld hen ging drijven, waarbij alle normale, menselijke beweegredenen werden onderdrukt door een magie die op die manier werd opgeroepen. Aan de andere kant is precies hetzelfde gebeurd. “Wij staan aan het begin van een moeizame tijd. Wij staan tegen de muur aan, maar laten ons door het noodlot niet tarten of dwingen. Wij zullen vechten. Ik beloof u geen overwinning, alleen maar bloed en zweet en tranen.” En iedereen zei “ja, zo moet het zijn. Wij laten ons niet nemen. Dit is onze held.” Totdat hij natuurlijk niet meer nodig was, maar dat gebeurt meestal met helden. Helden zijn degenen, die je eert zolang je denkt, dat ze onvermijdelijk zijn en die je zo gauw mogelijk wegbergt zodra ze niet meer nodig zijn, al is het alleen maar om niet meer herinnert te worden aan je eigen tekortkomingen.

 • Politiek, maar ook magie misbruiken.

Misbruiken van menselijke kwaliteiten, maar ook het scheppen van waanbeelden. Of die waanbeelden nu economische crisis heten of ze de onvermijdelijkheid van de werkloosheid betekenen of iets anders, of die illusies nu bestaan uit “rechten” van een mens, die hij in feite nooit krijgen kan of iets anders. Illusies. Een groot gedeelte van magie in uw tijd bestaat uit illusies die worden opgewekt. Zeker, achter de schermen zijn soms mensen bezig die wel degelijk een soort magie gebruiken, die zich beroepen op hemelse of andere krachten. Mensen die inderdaad in visioenen proberen iets te zien, te weten en te bereiken wat schijnbaar onmogelijk is. Waar u ook woont, tot welke groep u ook behoort, u wordt hierdoor wel degelijk beïnvloed. Het enige wat ontbreekt misschien is het sacrale van vele riten.

Wie ooit een tempelbijeenkomst van de Maçons heeft meegemaakt, die weet dat er op een gegeven ogenblik een eigenaardige spanning ontstaat, dat de broeders met al hun verschillende inzichten en meningen en zelfs hun heel andere benadering van hetgeen er gebeurt, samen worden gepakt in een soort prikkeling, een soort dwang. Dat is magie.

 • Maar datzelfde gebeurt…… hier…

Inderdaad, hetzelfde gebeurt overal. Dat wilde ik zeggen. Dan kun je het ritueel vervangen. Je kunt het laten bestaan uit marcherende mensen, met vaandels en spandoeken. Je kunt het laten bestaan uit een persoonlijke uitstraling. Je kunt het op duizend en één manier gebruiken. De enige vraag is of men beseft, dat het gebruikt wordt. U zei tegen mij – op wat verwijtende toon – dat wat ik doe een vorm van magie is. Het is inderdaad waar. In ieder geval zijn wij nog zo in deze groep, dat we zeggen: “kijk, dat is het.” En wij zeggen ook dat u er zelf over na moet denken. Wij zeggen niet, dat dit de absolute waarheid is; we zeggen, dat dit voor ons zo is. Wanneer je een kracht oproept – een kracht, die er reëel is dan – dan zeg ik er rustig bij: “bedenk wel, dat dit alleen mogelijk wordt via een suggestief proces.”

Er zijn echter anderen, die dezelfde kracht gebruiken, die ik hier ook met niet al teveel moeite kan laten manifesteren, die zeggen, dat dit het teken van de uitverkiezing is. Op dát ogenblik wordt die magie zwart.

Ik kan u veel dingen omschrijven, van magie kun je echter bepaalde dingen niet eens zeggen omdat er in de magie nu eenmaal geheimen bestaan. Geheimen die je niet kunt verraden zonder – neemt u me niet kwalijk, het is niet op u van toepassing – een idioot kind een ontgrendelde, geladen revolver in zijn handen te geven. Juist daarom is het zo jammer, dat bepaalde vormen van magie toch gebruikt worden, terwijl degenen die ze hanteren niet eens weten wat ze doen.

Ik kan u aan het einde misschien een paar wetjes geven waar u misschien iets aan hebt. U kent ze misschien wel.

 1. De eerste is de wet van evenwicht. Wanneer ergens een evenwicht verstoord wordt, zullen verdere verstoringen van evenwicht optreden tot dit hersteld is.
 2. In de tweede plaats: Zolang er harmonie is, zal deze alle krachten samenbrengen tot een geheel, dat gelijkelijk resoneert en werkt. Wordt deze harmonie verstoord, dan zullen alle delen die niet harmonisch zijn worden uitgestoten en in deze uitstoting tot antithese worden van alles wat de harmonie betekent.
 3. In de derde plaats: Een kracht, die je niet kent, die je niet benoemen kunt, moet je niet oproepen. Probeer niet krachten te gebruiken voordat je beseft wat ze zijn.
 4. Ten laatste een regel, die misschien voor heel velen erg belangrijk is. Datgene wat je innerlijk zelf niet bent geworden kun je nooit magisch elders waarmaken.

Als u nu met deze regels rekening houdt, heeft u misschien een beetje een beeld gekregen van wat witte en zwarte magie zou kunnen zijn en zou kunnen betekenen in deze tijd.

 • U zei aan het begin, dat er allerlei instrumenten nodig zijn om iets te doen, sikkels e.d. Ik dacht echter, dat u zei, dat dit alleen maar hulpmiddelen waren. Hoe is het werkelijk?

Dat is zo. Al deze magische impedimenta, deze magische procedures zijn niet in zichzelf werkzaam, maar zij zijn een middel om een werkzaamheid te vergroten. Het volgen van de regels is niet bepalend zo zeer voor de magische mogelijkheid, maar wel voor de mogelijkheid die de magiër in zich tot stand brengt, dus om magisch te werken. U hebt daar een stukje aangesneden, dat misschien ook in moderne termen vertaald zou kunnen worden. Je hebt vele instrumenten niet nodig wanneer je in jezelf de wetenschap en de kracht draagt. Dat is volkomen waar, maar dan kunt u er gelijk aan toevoegen, dat naarmate de magiër meer zichzelf zoekt, zal hij meer gebonden zijn aan procedures en instrumenten.

 • Kan zwarte magie ook onbewust uitgeoefend worden?

Het kan invloed hebben, maar dan moet je je van de haat bewust zijn. Degene die haat, moet zich van zijn haat bewust zijn. Wanneer die haat gepaard gaat met een gedachteprojectie, die voldoende is aangepast aan de eigen denkbeelden, de denk- of emotionele wereld van degene die gehaat wordt, zal een deal van deze inhoud kunnen worden overgebracht. Dat kan dus inderdaad een negatieve invloed hebben.

 • Opmerking over haat of gekwetstheid.

Het wordt wat moeilijk. Het komt hier op neer. In de magie geldt altijd, dat elke beïnvloeding alleen kan ontstaan wanneer tenminste één harmonisch punt kan worden gevonden in degene die ontvangt. Wanneer in de ander geen haat, geen zelfverwijt bestaat, kun je haten zoveel als je wilt en niets zal die ander beroeren, tenminste niet op bovennatuurlijke wijze of op paranormale wijze. Wanneer u met een demon te maken hebt – er zijn wel wezens die je als zodanig kunt omschrijven, ook al zijn ze nu niet direct de gevallen engel van de legende – dan heeft u te maken met iets wat een totaal andere opvatting kan hebben van het bestaan. Wanneer u een salamander oproept – een vuurgeest – dan heeft u niet met het vuur zonder meer te maken, dan heeft u te maken met een levensvorm die zich uit in vuur. Het vuur ziet zichzelf als schoonheid, niet als gevaar. Daarom is een salamander die niet beheerst wordt het meest gevaarlijke wat er bestaat voor een mens.

Wanneer je nu – in jezelf eigenlijk – een ander een drankje toewenst en je zou met een dergelijke entiteit – zelfs een halfbewuste – in contact komen, dan is de aflezing van die wens waarschijnlijk. Dan is het waarschijnlijk, dat de brand zowel bij de ander als bij u zal plaatsvinden. Maar dit is een bijna niet bewust proces, ofschoon bewustzijnswaarden een rol spelen. Op het ogenblik, dat ik dit magisch doe dan ontstaat ten eerste het werkelijk oproepen van bijvoorbeeld de salamander en ten tweede het beschermen van mijzelf tegen zijn werking en het als het ware dwingen van hem om in verschijning te treden waar hij wil. Van magie kan dus eigenlijk pas gesproken worden wanneer er sprake is van een bewuste mate van hantering of zelfs beheersing.

 • Je kunt dit dus alleen doen als je een gelijksoortige verbinding hebt?

Eigenschap, kwaliteit, denkbeeld. In bepaalde vormen van magie maak je zelfs gebruik van zogenaamde identieke punten. Je geeft de ander bij wijze van spreken een kraal en je hebt zelf precies dezelfde kraal. Wanneer je je concentreert op je kraal kun je invloeden bij de andere kraal doen ontstaan. Ook een vorm van magie.

 • Suggestie en fakirtrucs via televisie.

Er blijft niets van over. Het is geconstateerd, dat 500 á 600 mensen de touwtruc hebben gezien. Er waren waarnemers onder van een speciale Britse kring. Deze mensen hebben er een verslag van gemaakt, maar ook foto’s. Op de foto’s was alleen het touw te zien, dat opgerold lag en een zeer concentrerend kijkende magiër die er zat, terwijl zijn handen op zijn knieën steunden. Toch zagen ze op het ogenblik, dat die foto gemaakt word diezelfde man het touw inklimmen achter een knaapje aan dat hem was voorgegaan. De beschrijving is meen ik vastgelegd in 1896, het is in de annalen terug te vinden.

 • Vraag over vloeken.

Het verschil in Nederlands spraakgebruik van gvd naar gossiemijne is maar klein. Dat zegt heel weinig. Wanneer je werkelijke vloekspreuken gebruikt, bewust en intens, dan schep je hiermee een soort harmonie, een soort resonantie met andere dan zuiver stoffelijke waarden. Dan is is er een kans dat het inderdaad werkzaam is. Ben je echter magiër of heks ga je een stap verder en dan weet je op welke kracht je het richt. Je bepaalt dus niet alleen de invloed maar ook de resonerende massa van waaruit ze moet weerkaatsen. Je kunt dit ook in het goede doen. Het gekke bij magie is, dat zwarte magie een veel groter besef verdraagt en nodig heeft dan witte magie. Daar staat tegenover, dat de witte magie een veel grotere zelfdiscipline vereist dan de zwarte magie.

 • U heeft een paar dingen van zwarte magie genoemd, noemt u eens iets van witte magie.

Dat is weer een heel simpele opvatting. Mag ik u iets vragen? Wanneer ik u vertel hoe een brandblusapparaat werkt, is dat positief? Wanneer u dat apparaat kunt gebruiken en u doet het toevallig wanneer er geen vuur is, maar wel iemand die precies in die golf staat van dat schuim of poeder, is het dan nog positief? Met andere woorden ik kan u nu wel even het een of ander leren, maar wanneer ik daar ook maar een stap te ver ga dan geef ik u een mechanisme in handen, dat alleen doordat u niet in staat bent het in zijn consequenties te overzien, gevaarlijk kan worden.

Ik wil u wel één trucje leren. Dat is een zo simpel trucje, dat u zich waarschijnlijk afvraagt waarom u er zelf nooit op bent gekomen. In de eerste plaats sta open voor de kracht, dat kunt u. Als je gelooft, dat er een kracht en een licht is, dan voel je dat in de handen. Wanneer u dat nu even hebt gedaan, richt het dan op een mens en zeg dan gewoon: “ik zegen je in de naam van de almachtige God, waarin ik geloof.” Het werkt.

Dan is er nog een ander trucje. Wanneer u het gevoel heeft dat het mis gaat om u heen, dan legt u even uw handen op elkaar, druk ze bij de zwevende ribben en denk: er is licht in mij en er is kracht in mij. Niets kan mij deren want ik ben deel van de eeuwige kracht.” Geloof het. Herhaal het vijf á tien keer in jezelf en het brengt bevrijding. U zult zien dat u daarmee ontzettend veel negatieve invloeden en dergelijke van u kunt afweren.

Nu heb ik u twee trucjes geleerd. Ze zijn zo simpel als twee maal twee vier is. Ze werken alleen als u ze op het ogenblik gebruikt, dat u er in gelooft. Dat moet u onthouden.

Ik dank u voor uw aandacht en belangstelling. Ik hoop, dat we samen iets dichter zijn gekomen bij het begrip: magie en dat we het er over eens zijn, dat die zwarte magie verdomd lastig is. Laten we daar maar afblijven.

image_pdf