Zelfbeheersing

15 januari 2013

Bijgevoegd enkele bedenkingen die naar mijn inziens voor de mens zeker niet onbelangrijk zijn. Wanneer u wenst te werken met krachten die eigenlijk niet de uwe zijn en daarmee bedoel ik: die niet rechtstreeks vanuit uw eigen lichaam vertrekken of gebonden zijn, dan zijn er wel enkele regeltjes die de mens het best in het oog houdt. Dat wil niet zeggen dat deze onveranderlijk zijn en dat je niets kan bereiken zonder, maar het is toch gemakkelijker wanneer u weet hoe zaken het gemakkelijkst te beheersen zijn.
U kunt allemaal u indenken dat u met de fiets kan rijden, maar, als u weet hoe een fiets functioneert zal het allicht gemakkelijker zijn dan wanneer u moet gaan zoeken hoe u met een fiets moet omgaan. Dit is misschien een heel klein praktisch, duidelijk voorbeeld. En daarom zou ik graag vanavond, met jullie, in de eerste plaats het hebben over de beheersing. En dat is iets dat in de moderne tijd nogal moeilijk wordt.
De mens van vorige eeuw werd veel gemakkelijker een discipline bijgebracht en zeker wanneer hij met zaken ging werken die, in die tijd, misschien omschreven werden als occult of magisch, dan zat daarbij een scholing die in vele gevallen zeer strikt was en wanneer men zich niet aan deze strikte regels hield dan kon men ook de versleutelingen niet ontdekken. We zijn nu aardig wat verder.
De situatie op de aarde is ook aardig gewijzigd en ook de algemene ingesteldheid van de mens is anders geworden. Maar wilt dat zeggen dat daarom alle natuurlijke werkingen anders zijn geworden. Natuurlijk niet. Of dat we nu spreken over de elementalen, of we spreken over andere zaken zoals de zon, de maan noemt maar op, dat is in wezen in deze korte periode niet gewijzigd. Dus is het wel van belang, dat u inschat, dat deze oude waarden er zomaar niet waren. En nu wil ik heus niet gaan beginnen hoe men vroeger aan leerlingen leerde hoe men moest omgaan bijvoorbeeld met vuur. Want dat werd op een zeer praktische wijze onderwezen en ik denk als je dit in deze moderne tijd zou doen dat men er zijn bedenkingen bij zou hebben. Niettegenstaande was het zeer efficiënt. En dit geldt voor alle andere elementalen of aspecten van occult werken.
En een van die basisprincipes was u beheersen. En dat is iets wat voor een moderne mens misschien nogal moeilijk valt. Maar wanneer u uzelf niet onder controle kan houden, om welke reden ook, stel u voor, iets heel simpel. U wilt werken met de krachten van de maan. In wezen zou je daar weinig fout mee kunnen doen. En u stelt zich daarop in. Maar op het ogenblik dat er tussen u en deze krachten een wisselwerking ontstaat, glijden uw gedachten af. Dit kan zijn door iets angstig of misschien iets dat begeerlijk is, maakt niet uit. Beide kanten zijn mogelijk als invloeden op hetgeen wat je wenst te bereiken. Dan moet u goed weten dat, als je met zoiets bezig bent en u slaagt er niet in van uw eigen gevoel, uw eigen gedachtebeelden te beheersen, dat door deze storingen uw ganse opzet in het beste geval zal mislukken, in het slechtste geval totaal andere werkingen of niet voorziene werkingen zal naar voor brengen.
Ik zal het u met een praktisch voorbeeld trachten duidelijk te maken. Iedereen van u weet wat een puzzel is. Wanneer u begint te puzzelen dan is het van belang dat elk stukje op de juiste plaats terechtkomt. Stel nu voor dat u tijdens het puzzelen, een bepaald stukje zo mooi vindt, zo prachtig, dat u dat perse in het midden van de puzzel wilt hebben. Iedereen begrijpt nu als dat stuk bijvoorbeeld van een zijkant of ergens anders is dat dit niet kan. Dat uw puzzel nooit in elkaar zal geraken en dat je uiteindelijk iets gaat hebben dat op niets trekt. Is een simpel praktisch voorbeeld. Maar het zegt veel. Als je een puzzel wilt in elkaar krijgen dan moet je de discipline hebben van elk stukje mooi op zijn plaats te leggen. Het geduld te hebben van te werken tot het ogenblik dat alles in elkaar past. Voor het maken van zo een puzzel vindt u dit waarschijnlijk heel normaal.
Maar het is even belangrijk dat u dat doet wanneer u met krachten van de aarde, van de natuur, van de kosmos gaat werken. Ook op die wijze dat je alles juist uitvoert. Dat je u niet laat afleiden. Dat u zich niet laat vangen vooral niet in angsten maar nog minder in begeerte. Want dat zijn de juiste zaken die maken dat hetgeen wat je wenst te bereiken gaat mislukken. En dit kan gaan over gewoon eenvoudige zaken. Stel iemand heeft een tuin en wenst in harmonie te zijn met de aardwezens om zo mooie planten te krijgen. Ik tracht het zo simpel mogelijk te houden.
Of iemand anders zit in geneeskunde en wilt via deze krachten anderen bijstaan en helpen. Dat gaat allemaal maar het moet beheerst zijn. Het moet volgens, sta me toe dat klinkt misschien niet mooi, de regeltjes juist zijn. Want anders krijgt u het zoals bij die puzzel. Je handelt verkeerd omdat u wenst: dat te bereiken. Dat ene stukje puzzel moet in het midden liggen want het is zo mooi. Je zou kunnen zeggen dat degene die in de tuin werkt en zegt van: dat boompje wil ik daar perse planten want dat staat daar volgens mijn aanvoelen, volgens mijn begeerte voor het ganse patroon het beste. En dan plant je dat bovenop een vuilnisbelt bij wijze van spreken, zonder het te beseffen, omdat je uw aanvoelen naar de toestand hebt opzij gezet, omdat uw begeerte naar het moet zo, sterker is.
Neem dat je iemand wilt genezen en dat daar ook uw emotie sterker is dan de juiste wijze van werken. U wilt iemand genezen stel u voor: via magnetiseren, je kunt met deze energieën werken. Maar u vindt dat, dat of dat aan het lichaam toch maar eerst beter wat meer energie krijgt wanneer je aanvoelt dat dit eigenlijk toch niet de weg is om het effect te verkrijgen. Maar je denkt als ik het zo doe dan is het resultaat spectaculairder. Dan zie je dat het mis loopt. Dan krijg je misschien wel een zeer kort, spectaculair resultaat en in de kortste keren slaagt de boel in elkaar met meer miserie als verwacht. U staat daar misschien niet zo bij stil maar het is belangrijk dat u uzelf in de hand hebt en niet alleen, en nu komt het mooie, niet alleen wanneer u aan het werk gaat om het zo te zeggen, aan de geestelijke arbeid, of hoe het u graag omschrijft, maar ook in uw dagdagelijkse bezigheden.
Want we zien in deze maatschappij en ieder zal daar voorbeelden van kennen dat zeer velen door zaken, als het ware, geobsedeerd zijn. Dat zij dit niet kunnen loslaten. Dat zij steeds in herhaling vallen. En in vele gevallen kun je zeggen: dat aardig wat mensen zeker in deze maatschappij fobisch zijn aangelegd, steeds weer dezelfde handelingen. Dit komt op alle terreinen voor hé. Je zou kunnen zeggen je hebt dat in properheid. Je hebt dat in voeding. Maar hetzelfde is de heer die voor alle 5 m zijne wagen pakt. Is een even grote fobie dan andere zaken. Men staat er gewoon niet bij stil. Maar het heeft wel een gevolg. Een gevolg dat niet direct overzien wordt.
Wanneer je aan iets verslaafd bent, als het ware, en dan spreek ik niet over scheikundige stoffen dan spreek ik gewoon over handelingen, verslaving kan in een begeerte zitten maar kan ook in angsten zitten, in onzekerheden zitten. Beide kanten komen voor. Dan krijg je dat zonder dat je het beseft, je eigenlijk vanuit het astrale in vele gevallen en soms ook vanuit de geestenwereld, gestimuleerd wordt in dus dit onevenwicht, deze fobie, noemt maar op. Misschien een voorbeeld en dat vroeger door broeders van ons ook naar voor is gebracht. U bent iemand die de gewoonte heeft van laat ons zeggen: dagdagelijks enkele pinten bier te consumeren. In deze contreien is dat nogal eens een gewoonte. Op zich zou je kunnen zeggen is daar weinig fout aan. Als dit beheerst gebeurt en als er kan gezegd worden na de derde pint bier is het gedaan. Maar wat zie je? Dat de meeste niet kunnen stoppen. Er is altijd wel een reden om een volgende glas bier tot u te nemen en nog een volgende. Al is dat de ene zegt: ik trakteer iedereen, het is gelijk. Men vindt altijd voor zich wel een reden om verder te gaan. Wanneer dit als een soort dwangmatigheid is gaan ontstaan dan zien we zeer dikwijls dat daarop vanuit de astrale wereld wordt aangezet en soms zelfs vanuit de geestenwereld. Een geest die vastzit in het duister, die gevlucht is en die bijvoorbeeld in zijn stoffelijk bestaan een drankprobleem had, zal proberen zich hieraan te koppelen en zal proberen stimuli te geven om terug te consumeren, om meer te drinken, enzoverder. En dit is een voorbeeld dat voor iedereen waarschijnlijk aanvaardbaar en duidelijk is.
Maar dat gaat veel verder. Wanneer u zich niet beheerst. Dat gaat even goed zoals ik zei: die brave heer die met de auto wilt rijden. Maar wanneer je iemand krijgt die steeds sneller wilt rijden gaat dat op den duur leiden, dat de prikkel zo erg wordt, dat u zeer snel naar onze kant komt gereden. En u kunt zo vele voorbeelden aanhalen die in deze maatschappij leidden tot een totaal onbeheerst gedrag. U moet zelf voor uzelf eens nagaan welke zaken in uw leven u eigenlijk duwen, voortstuwen, en dan zult u opmerken dat aardig wat handelingen die u doet eigenlijk overdreven zijn. Dat wil zeggen: u argumenteert voor uzelf dat het nodig is. Dat het niet anders kan. U zult een gans gamma van argumenten voor uzelf opbouwen om uzelf in dat patroon te houden. Als je dat aanvoelt, als je dat waarneemt, dan wordt het hoge tijd dat u daarin verandering aanbrengt.
Want als u wenst met geestelijke zaken verder te werken, als u wenst met krachten van de natuur verder te werken, als je met kosmische zaken wenst verder te werken dan moet u voor uzelf een beheersing kunnen hebben. En mag het niet zijn dat u voor uzelf zegt: dit moet nu en alles moet maar even wachten. Dat kan niet. De moderne mens staat daar veel te weinig bij stil. En daardoor krijg je dat de chaos groter en groter wordt. Want je doet zaken die eigenlijk overbodig zijn, niet belangrijk zijn. Wanneer je dat beseft dan kun je voor uzelf dit aan banden leggen en daar wordt het belangrijk, voor u de juiste sfeer op te bouwen om uzelf de mogelijkheid te geven verder te komen. En zo is voor iedereen er een mogelijkheid. Je kunt niet zeggen dat alles voor iedereen gelijk is.
De ene zijn mogelijkheden zullen anders liggen als bij de ander. De ene gaat gevoelig zijn op basis laat ons zeggen: van helderziendheid, een ander gaat misschien zeer gevoelig zijn op basis van doorgeven van energieën en krachten. Een ander gaat weer gevoelig zijn bij het gebruik van kaarten of munten en een volgende gaat misschien heel gevoelig zijn bij het gebruik van een pendel of een wichelroede. Noem maar op. Ieder zal zo zijn terrein hebben. En ook hier is het belangrijk, dat u uw terrein, als het ware juist plaatst, en dat u niet aan de begeerte gaat toegeven om op alle terreinen terzelfder tijd werkzaam te zijn. Want dit is ook zo iets dat de moderne mens nogal in zich heeft. Hij moet van alle markten thuis zijn. Hij moet alles kennen en weten. Het grote probleem is dat, dat in een tijd als deze, en zeker wanneer dat we over spirituele zaken praten dit onmogelijk is. Een van de redenen waarom dit onmogelijk is, is heel simpel op jullie terrein.
U behoort tot, sta me toe te zeggen, bepaalde kosmische heersers, bepaalde kosmische straling enz.. Ieder mens zou je kunnen zeggen in een kleine groep als deze behoort bijna tot iets anders. Dat is juist het mooie want door die verschillen wanneer zij in een groep samenkomen, krijg je een zeer krachtig geheel met ontzettende mogelijkheden. Want ieder kan de ander als het ware aanvullen. Maar dan is het wel noodzakelijk dat ieder zijn terrein als het ware beheerst en dat je daarin een zo ver mogelijk doorgedreven ontwikkeling opbouwt. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand die helderziend is wel degelijk daarmee rekening houdt maar leert deze gave te beheersen. Er is niets erger dan een gave zoals helderziendheid te bezitten wanneer je ze niet kunt controleren. Als je ze niet kan controleren is dit de snelweg naar totale gekheid om het zo te zeggen. Want alle indrukken die op u komen, hoe juist ze ook zijn, kan je onmogelijk verwerken. Met als gevolg dat het in uw hoofd chaos wordt. Maar op het ogenblik dat u voor uzelf heel beheerst kunt omlijnen bijvoorbeeld van dat moment tot dat moment stel ik mij open voor de indrukken, zal ik deze indrukken vastleggen en daarna stop ik ermee dan zult u erin slagen door dit beheerst te doen heel veel kennis, heel veel voorkennis en zo verder te verkrijgen waar u iets mee kan doen. Niet alleen voor uzelf maar ook voor vele anderen en voor de rest zal u uw eigen leven rustig kunnen leiden.
Hetzelfde zou je kunnen zeggen dat iemand die aan radiësthesie doet, heel afgelijnd zegt: dan en dan werk ik, dat zoek ik uit, maar niet van op het ogenblik dat men de ogen opendoet alles gaat controleren ermee, tot men terug gaat slapen. Want dat zou ook de beste wijze zijn om snel niet meer goed bij u verstand te zijn. Het is niet omdat u de gevoeligheid hebt van met een pendel of een wichelroede te werken dat dat voorwerp als dusdanig en die gevoeligheid uw leven mag of kan beheersen. Het kan gebruikt worden, het is zeer goed bruikbaar, op het ogenblik dat het ervoor geschikt is. Bijvoorbeeld als iemand u iets vraagt of dat u iets wenst uit te zoeken. Maar wij hebben al dikwijls gezien en misschien kent u soms ook wel gevallen dat mensen tot in het uiterste alles ermee gaan controleren. Eerstens gaat de gave dan ten onder aan de onbeheerstheid en tweedes is het voor de persoon zelf zeer nefast.
Hetzelfde zie je met iemand die magnetiseert, hetzelfde kan je zeggen als je kaart legt of iets dergelijk. Het zijn zaken die moeten beheerst worden. Die ook volgens de regels moeten gebruikt worden. Want om even terug te komen bijvoorbeeld op het gebruik van radiësthesie. Ach er bestaat veel aan regels die neergeschreven zijn van je moet het zo of je moet het zo. Maar wat is het belangrijke? Het belangrijke is niet dat je alle regels die er ooit over geschreven zijn kent. Nee. Belangrijk is dat je voor uzelf bepaalde regels hebt vastgelegd. Dat je volgens een bepaald vast systeem voor uzelf werkt. En als je dat doet dan zult u zien dan krijgt u de beste resultaten. Op het ogenblik dat u zegt: ja, maar ik heb gehoord op die wijze kan het ook en dan nog van die heb ik horen vertellen dat is een wijze die misschien ook gaat dan gaat u voor uzelf een chaos creëren. Wanneer u bijvoorbeeld voor uzelf gezegd hebt, wanneer mijn pendel met de wijzers meedraait, is het voor mij positief dan houdt u zich daar aan. Wanneer een ander dan vertelt ja, wanneer ik het doe moet het een acht vormen voor positief te zijn. Dat gaat niet. Het kan best zijn dat voor die personen achtvorm positief is, maar voor uzelf is de ingesteldheid mee met de cijfers van de wijzers van het uurwerk. Begrijpt u. U hebt voor uzelf uw eigen regels opgebouwd. U beheerst die. Houdt er u aan.  Hetzelfde kan je zien bijvoorbeeld bij kaart leggen. De ene zal het zo doen, de ander zal het zo doen. Maar wie zijn degenen die de mooiste resultaten halen? Dat zijn degene die hun eigen vaste systemen gebruiken. Die daar niet van afwijken. En dan mag je nog vele boeken lezen of vele cursussen volgen waarvan ze zeggen, ja maar zo en, en ge moet het zo doen en dit. Nee. Het gaat niet om wat de andere dan zegt. Het gaat er hem om wat in uzelf plaatsgrijpt en de discipline die je hebt van het te doen. En dat gaat ver. Want je zou kunnen zeggen: kijk ik heb de gewoonte van kaart te leggen op een wit stuk papier. Dat mag. Daar is niets aan mis. Maar stel nu, dat u op een bepaald ogenblik geen stuk wit papier hebt. En dat u kaart gaat leggen op een bruin papier. Let dan op. Want de kans is groot dat alles fout gaat. Dat mis geïnterpreteerd wordt. Want u geeft voor uzelf een ander signaal. Dit kan misschien in sommige ogen ver doorgedreven zijn. Maar toch kan ik jullie vertellen dat dit zeer correct is. Want uiteindelijk mag je niet vergeten wanneer je met al deze zaken omgaat is het van belang dat je voor uzelf de juiste weg volgt. Want door iets in dat systeem te wijzigen krijg je voor u de chaos. Het is zoals ik in het voorbeeld van de puzzel aangebracht heb, een stukje uit de puzzel weglaat en zegt van: het zal wel in orde komen. En dan kom het niet meer in orde. Want elk stukje van de puzzel is noodzakelijk om de ganse puzzel in elkaar te steken. En door die zaken te veranderen gaat je uzelf in de fout laten gaan. Kijk. Het volgende begrijpt u misschien heel goed.
U hebt iemand die bijvoorbeeld heel goed kan magnetiseren. Telkens als die iemand gemagnetiseerd heeft zal die de handen afslagen en de handen even afspoelen met stromend water. Stel nu dat je in een situatie komt waar men u vraagt te magnetiseren maar waar je uw handen nadien niet met stromend water kan afspoelen. Er is zelfs geen water aanwezig. Nu kunt u denken, ja dat is toch geen ramp. Je kunt goed magnetiseren dus ik doe dat wel en de persoon is geholpen. Wat zien we? Door het feit dat in de procedure er een deeltje ontbreekt al is het maar het eindstuk, het afspoelen van de handen, kan het zijn dat de gehele overdracht niet doet wat ze moet doen en daarbij komt dan nog dat de kans heel groot is dat de therapeut een ziekte heeft binnen gepakt bij hemzelf door zijn eigen procedure te wijzigen. Met alle gevolgen van dien. Ik denk dat dit voor iedereen verstaanbaar is.
Begrijp je waarom ik deze avond vooral het accent wil leggen op het juiste handelen en het beheerst handelen. En ook dit verder door te laten gaan in uw dagdagelijkse bezigheden. U kunt allen die hier aanwezig zijn één voor één zeer veel bereiken. Ieder van de aanwezigen heeft hier zeer goede gaven in zich. Is geen enkel probleem. Maar het geen wat wij zien is dat er in vele gevallen nogal losjes wordt met omgesprongen. Een vorm van nonchalance. Ach, het is allemaal niet zo belangrijk. We halen wel resultaat.
We gaan mediteren. Ja, we doen dat. Maar, ah, ja maar ik moet eerst dit of nog even dat. Och, verdraaid, mijn kaars is opgebrand. Ik heb geen kaarsen meer. Ik zal het maar op die wijze doen. Ach, mijn wierook die ik altijd gebruik en die mij in een goede sfeer brengt, is er niet meer. Ach, dan gebruik ik wel een ander. Ogenschijnlijk kleine details. Dat is waar. Het zijn kleine details. Maar, maar zij veroorzaken veel. Wanneer u de gewoonte hebt van te mediteren, in een bepaalde omgeving, u hebt misschien uw eigen plaats en u mediteert met een witte, brandende kaars, u mediteert met een bepaalde geur van wierook. Dan is dit niet alleen voor u stoffelijk maar ook voor uw fijnstoffelijk en uw geestelijk geheel een afgewerkt proces. U bent daarop ingesteld. En dat werkt. In die meditatie zult u het juiste aanvoelen, zult u het juiste kunnen doorkrijgen enzovoort, enzovoort. Daar kunnen we ver over uitweiden. Dat hoeft niet. Op het ogenblik echter dat u – omdat u geen witte kaas meer hebt – daar een rode kaars laat branden dan wordt het al heel onevenwichtig. Want die rode kaars is een andere symboliek, heeft andere betekenissen. En misschien heb jij zelf nog niet bewust aan een witte kaars een symboliek gehangen. Toch is die symboliek daar en werkt die in via verschillende wegen terwijl u mediteert. En u voelt er zich goed bij. En plots gaat u de kleur vervangen. Niet bewust als dusdanig, u had geen andere, want dat kon even goed een paarse kaars of een zwarte geweest zijn. Wel, op dat ogenblik ontstaan er zoveel andere invloeden dat deze meditatie een totaal andere effect kan geven dan dat u gewoon bent. Om bij die rode kaars even te blijven want ik heb die zomaar niet als voorbeeld gepakt zou het wel eens kunnen zijn dat deze meditatie, die anders u heel rustig maakt, zorgt dat er evenwicht in uw lichaam is, nu plots zorgt dat er in uw lichaam een “Sturm-und-drang” ontstaat. Een onbeheerstheid ontstaat. Kunt u denken: kan dat nu alleen van dat rode kaarsje? Ja. Waarom kan dat alleen van dat rode kaarsje? Wel heel simpel. Door die symboliek binnen dat geestelijk geheel dat u doet, dat mediteren toch is, trekt u krachten aan. U beseft het misschien niet direct. Maar die krachten zijn rondom u. Ze zijn er. En het wordt voor u chaotisch.
Ik kan misschien nog een ander praktischer voorbeeld aanhalen. Dat u misschien ook duidelijk zal zijn. Waarom denkt u dat uw medium zich steeds moet voorbereiden voor de avond begint. Waarom denkt u dat het medium bepaalde handelingen steeds herhaalt? Waarom denkt u dat bij de aanvang van zijn werk hij steeds bepaalde gedachten naar voor laat komen, steeds dezelfde, niet afwijkend. Hebt u daar al eens bij stil gestaan? Waarschijnlijk niet. Maar, als hij dit niet zou doen dan zou heel simpel om te zeggen, hij zich openstellen voor alle krachten, astraal en geestelijk, die hier aanwezig zijn. En dan zou je misschien de ene keer wel een heel mooie lezing krijgen maar de volgende keer zou je misschien een puur demonische lezing krijgen. Begrijp je waarom? Ook hier is een zeer sterke discipline nodig. Ook hier is zich houden aan de afspraken zeer belangrijk. Omdat wij vanuit onze kant op de juiste wijze moeten kunnen de contacten leggen en moeten kunnen voorkomen dat signalen uitgaan die ingevuld worden door soms entiteiten of astrale wezens die beter niet aan bod komen. En dan moeten we nog opletten ook dat wanneer dit, laat ons zeggen chaotisch zou gebeuren, er geen schade aan het lichaam zou ontstaan. Daarom is het van belang dat de wijze van werken steeds weer identiek is. Dat de signalen die gegeven worden de juiste zijn zodat vanuit onze zijde daar juist kan op ingespeeld worden. En ogenschijnlijk lijkt dit voor jullie heel simpel. Ogenschijnlijk is dit, oh ja, hij zet zich neer, het schokt een beetje en we zijn aan het praten. Maar zo simpel is het niet. Daar zit een gans proces achter dat steeds opnieuw moet opgebouwd worden en dat achteraf ook, dat klinkt misschien raar, opnieuw moet ontmanteld worden.
Zo zie je maar dat voor ieder, op welke terrein je u ook begeeft of het nu occult genoemd wordt, magisch, paranormaal noem maar op, het maakt niet uit, het van belang is, dat je voor uzelf, en daar begint het, voor uzelf een zeer goede beheersing hebt. Dat je voor uzelf regels hebt waaraan u zich aan houdt, die u niet wijzigt. En dan zal u zien dan kan u zeker in een tijd als deze en in de komende periodes aardig wat positieve resultaten behalen. Of dat u nu werkt op een sjamanistische manier. Of u werkt met kaarten. Of u kijkt naar theeblaadjes. Of u wilt met krachten werken of u wilt aan radiësthesie doen. Het maakt allemaal niet uit. De mogelijkheden zijn er. En in deze tijd zijn ze sterker en sterker aanwezig. Omdat het behoort tot de kosmische tendens en de nieuwe ontwikkelingen.
Maar die nieuwe ontwikkelingen houden in dat u uzelf beheerst. Dat u uzelf zo weet te gedragen dat steeds wanneer u met deze zaken aan de slag gaat er niet alleen in uw stoffelijk lichaam maar ook in het fijnstoffelijk en het contact met de geest in harmonie kan verlopen. En ja deze harmonieën zijn dan gebonden misschien aan wat u zou noemen uiterlijkheden. Maar zo voorkomt u dat u meegesleurd wordt in de chaotische toestanden die op dit ogenblik overal de bovenhand hebben. Moet u dat niet uitleggen. Er is op het ogenblik op alle terreinen afrekening bezig. De natuur rekent af. De kosmos rekent af. Overal wordt afgerekend om het stoffelijk te zeggen. In werkelijkheid is het zo dat alles op evenwicht wordt getrokken. Alles komt terug volgens zijn juiste evenwichten. Maar dat houdt in dat zeer velen in uw maatschappij moeten veranderen. Dat zeer vele patronen zelfs gewone gedachtepatronen die tot hiertoe werden aangenomen als zijnde: zij zijn voor eeuwig, plots zullen smelten als sneeuw voor de zon. Op het ogenblik zal er nog wat sneeuw hebben. Het zal nog niet smelten. In praktijk maar in werkelijkheid gaat u zien dat overal in de komende tijd, maanden, jaren, deze zaken niet gehandhaafd kunnen blijven. Steeds meer vaste waarden waarvan iedereen denkt het kan niet anders, verdwijnen. Ook de natuur gaat meer en meer terug op zijn punt staan om het zo te zeggen. En dan krijg je natuurlijk dat de elementalen een handje gaan helpen zoals het nu bezig is. Dan zie je, dat in het Noorden vulkanen werken. Dat een beetje in het Oosten de lucht met de longen van de mensen aan het spelen is. En zo kun je alles naar voor brengen. En hier ben je ook nog niet zonder de inwerking van die verschillende fenomenen. O ja, volgens uw leiders en uw geleerde heren is er niets aan de hand. Is dat allemaal maar een normaal verschijnsel. Zij weten dat. Maar in wezen komt het erop neer dat langzaam maar zeker de natuur, de aarde zelf, zaken corrigeert. En het is zo: de aarde heeft tijd nodig. Doet het langzaam. De kosmos, is iets anders, gaan op een snellere wijze in vele gevallen te werk. Zult u soms verbaasd staan wat mogelijk is en wat er gebeurt. En juist in dat complexe bewegen zitten jullie. Spirituele denkers. Spirituele zoekers. En juist dankzij al deze zaken heb je ontzettende mogelijkheden. Mogelijkheden die, sta me toe te zeggen, uw broeders en zusters van de vorige generatie niet hadden. Zij beschikten daar nog niet over. De tijd was nog niet rijp. Maar u hebt ze. U hebt de mogelijkheden. Maar om die mogelijkheden juist te kunnen gebruiken, er juist mee te werken, juiste resultaten te halen, is er toch een beheersing in uzelf nodig. Is er een herkennen van uw eigen regels nodig. Hoor je me zeggen van uw eigen regels. Niet van de regels van de ander, van uw eigenlijk regels. Regels die vanuit uw gave, die u aanvoelt dat ze juist zijn.
U hebt zich misschien al afgevraagd en sommigen onder u kennen daar wel iets van, waarom op het ogenblik een organisatie zoals, is veel gezegd een organisatie, want het is geen vaste organisatie, maar een organisatie zoals de wicca die nu in volle ontplooiing is, zoveel resultaten kunnen halen. Wel één van de punten waarom dat deze vrouwen zoveel resultaten halen is omdat zij zich heel scrupuleus houden aan hun regels. Hun eigen regels. Zij nemen zelfs de moeite van alles te noteren en steeds terug letterlijk te werken volgens hetgeen wat ze reeds gedaan hebben. En dan zie je dat in die groepen, en we kunnen ervan meespreken want we sturen er aardig wat vanuit onze zijde, ook prachtige resultaten behaald worden. Op allerlei terreinen. En we zien het meestal nog dat de prachtigste resultaten behaald worden bij degene die solitair optreden omdat zij de minste afwijkingen meemaken en de minste beïnvloeding. Het is ook iets waar u mag over nadenken. En wanneer dan deze krachten, deze energieën, samengebracht worden dan zijn jullie en de vele anderen die ermee bezig zijn de toekomst, de vernieuwing. Dan zijn jullie de voorgangers van de nieuwe tijd. Is dat geen prachtig idee. Is het geen prachtig idee dat u de mogelijkheid heeft aan al wat na u komt op de meest efficiënte wijze om te gaan met de werkelijke krachten van de kosmos en met de werkelijke krachten van de aarde. Dat u aan de basis kan liggen van de totale vernieuwing die aan het plaatsgrijpen is. Ik denk dat u daar nu eens rustig verder moet over nadenken.
En het zou misschien voor ieder van u interessant kunnen zijn voor zichzelf eens na te gaan waar je zwakke punten hebt. Na te gaan waar uw angst zit. Maar ook na te gaan waar uw begeerte zit. En deze zaken heel mooi in te kaderen om het zo te zeggen. Dat u daar het besef hebt van, let op dat ik daar niet in mee ga. En dan voor uzelf uw eigen terrein juist uittekenen. En dan kan ik u zeggen als u die moeite allemaal doet, dan gaat u in de toekomst aardig resultaat kunnen boeken. Dan gaat u aardig wat op het geestelijke terrein verder komen. Wanneer u dan met de krachten wilt werken die u eigen zijn dan bent u voor uw broeders en zusters, om het zo te zeggen, veel waard. Want dan kunt u de anderen helpen. Niet alleen fysiek maar ook geestelijk zonder dat iets dwingend is. Zonder dat iets moet. Maar op een wijze die de anderen doet nadenken. Die de andere kan aanzetten ook om hetgeen wat hij of zij van u leert  zelf te gaan toepassen en op zijn of haar beurt weer verder door te geven aan anderen. En zo krijg je langzaam maar zeker hetgeen wat nu al bezig is, het effect van een sneeuwvlokje. Een sneeuwvlokje dat op een bergwand valt, dat langzaam maar zeker zich koppelt aan de andere sneeuwvlokjes en zo een grote lawine kan vormen van vernieuwing. Een lawine niet in dit geval die alles vernietigt maar die een nieuwe opening maakt die ervoor zorgt dat de mensheid als dusdanig ten alle kanten nieuwe inzichten en nieuwe ideeën gaat opdoen en ook er naar gaat leven. En zo zal je zien is de basis gelegd van wat we al meer hebben uitgesproken tussen dit en een kleine 200 à 300 jaar van de gouden periode die voor deze planeet te wachten staat.
Zo broeders en zusters, dat was mijn kleine bijdrage. Ik hoop dat ik jullie allemaal een klein beetje aan het denken heb kunnen zetten. Ik wens jullie nog heel veel inzicht en heel veel licht op jullie pad.

Vragen

 * Welke  tips kunt u geven om mijn seksualiteit beter te beheersen?

Pardon. Mag ik u erop attent maken dat wij in de geest dat probleem niet meer kennen. Bij ons is er geen watermerk meer, hé. Heeft vele voordelen. Als je mij zo de vraag stelt dan wordt er van mij verwacht dat ik daarop een menselijk antwoord geef. Vanuit de geest: is niet zo evident. In mijn tijd was ik ook zo geen brave jongen.  Het beste wat ik u kan adviseren is in de eerste plaats rekening te houden dat seksualiteit vooral zijn bronnen vindt in hormonale werkingen van het lichaam.
U gaat denken, ja dat weten we allemaal. Ja, maar u houdt er veel te weinig rekening mee. U denkt vooral dat seksualiteit gebaseerd is op een wisselwerking. Dat is wel zo maar in mindere mate. Je zou kunnen zeggen dat wanneer je een beetje rekening houdt dat de endocriene afscheidingen in het lichaam gemilderd worden dan zal de ‘Sturm und Drang’ die daarmee gepaard gaat, is althans mijn bescheiden mening, ook minderen. Het is ook een kwestie van zelfbeheersing. En dat is naargelang de leeftijd van de mens nogal eens een probleem.
En dan zou ik zeggen: kijk, zoals het met alles is, kun je in de eerste plaats een methode gaan toepassen die u tot bepaalde handelingen verplicht. In tegenstelling tot het gaan vechten tegen. Want wanneer u tegen seksualiteit gaat vechten dan gaat u het alleen maar erger maken. Maar wat u wel kunt doen is iets anders. Is u verplichten tot seksualiteit of tot seksuele handelingen. En hoe doet u dat? Dus door met uzelf bepaalde afspraken te maken. In de eerste tijd zal u zeggen: kijk, ik voer laat ons zeggen alle dagen eenmaal een seksuele handeling uit. Ik laat in het midden wat. Maakt niet uit. Vervolgens gaat u uzelf verplichten niet om de dag maar om de twee dagen, daarna om de drie, vier. Begrijpt u het systeem? Door dit zo te doen gaat u in plaats van een strijd aan te gaan gewoon zo een normale functie incalculeren. En dat wil zeggen dat u na enkele tijd gemakkelijk de beheersing hebt van te zeggen kijk, de seksualiteit die anders zeer opdringerig was zal door ze zo aan te pakken, laat ons zeggen, op enkele maanden tijd heel rustig zijn.
En dan kunt u zeggen van: kijk ja, seksualiteit is goed, maar onder mijn condities en maar om de zoveel tijd. Als je daar dan nog bij rekening houdt dat u oplet met al wat nogal kruidig is, want dit geeft ook een prikkel. Misschien nog een andere zaak die weinig gekend is. Maar bijvoorbeeld het consumeren- wat nogal in de mode komt- van rauwe vis en zo, zou ik achterwege laten. En dan gaat u zien dat u aardig voor uzelf het voor elkaar kan krijgen. Zo.

 * Wat is het verschil tussen een ritueel en een gewoontepatroon?

Zeer veel. Een ritueel wordt heel bewust uitgevoerd. Bijvoorbeeld u kunt een bepaald ritueel hebben om te gaan laat ons zeggen: mediteren. Dat wil zeggen u gaat bijvoorbeeld een vertrek binnen, u omcirkelt bijvoorbeeld de plaats waar u gaat mediteren, u steekt altijd op dezelfde wijze dezelfde kaars aan, u laat op dezelfde wijze hetzelfde reukwerk branden en u spreekt misschien in het begin dezelfde namen uit. Dat is een vast ritueel. En u begrijpt dat de rest dan totaal iets anders is. Wanneer u steeds de zaken herhaalt, bijvoorbeeld, iemand heeft de gewoonte van telkens als hij iets gegeten heeft, al is het maar een appel of een lekkernij, het is gelijk wat, zelfs geen volle maaltijd naar de badkamer te lopen en de tanden te kuisen. Of iemand anders heeft de gewoonte van overal waar je komt alles eerst na te trekken, of dat er niet dit of dat aanwezig is. Maakt niet uit wat. Je kunt duizend en één zaken. Dat is onbeheerst en dat kan zelfs tot fobisch zijn. Maar dat heeft niets met rituelen te maken.

 * Wanneer iemand zich  stoort aan de rite van steeds bv. witte kaarsen te gebruiken, steeds  dezelfde wierook, etc… Hoe zien jullie dit?

Als u zich daaraan stoort moet u zich afvragen waarom u zich daaraan stoort. En dan kan het antwoord op die vraag voor uzelf zeer belangrijk zijn.
Kijk het is niet zo dat je altijd hetzelfde moet doen. Wat in het eerste gedeelte vooral naar voor is gebracht: dat u door een bepaalde handeling op een bepaalde wijze te doen dat je daar binnen een bepaald resultaat haalt. Als je nu bewust, volg mij goed, een wijziging aanbrengt en in plaats van een witte kaars ga je bewust mediteren met bijvoorbeeld een paarse kaars, dat kan best, maar dan moet je ook weer daarvoor dezelfde vaste omschrijving gebruiken. Dan kun je via dat ritueel ,om het zo uit te drukken, een ander resultaat bereiken. Wanneer u zonder nadenken gewoonweg wit door rood vervangt, dan krijg je niet wat je eigenlijk onder die conditie zou verwachten. Wanneer je nu heel bewust, heel bewust de witte kaars door een rode vervangt en wanneer u via de rood invloed gaat mediteren op bijvoorbeeld de agressie, – ik zou het u niet aanraden, maar bon als je het wilt doen, doe je het –  dan gaat u daar een totaal ander effect en resultaat uit verkrijgen. Het is niet zo dat je alleen maar een zaak altijd kan herhalen. Nee. Wanneer je iets doet dat je volgens de regels, volgens de beheersing, moet kunnen uitvoeren. Dat je niet het een met het ander mengt.
Het voorbeeld van de puzzel: Stel je nu voor, u hebt een mooie natuurpuzzel en u hebt een mooie puzzel van een stedelijk zicht. Wanneer je nu die gaat mengen zomaar dan ga je er nooit inslagen van de mooie natuurbeelden en de mooie stadsbeelden te krijgen. Als u bewust aan de natuur puzzel begint dan werkt u die af. Dat is die witte kaars om het zo te zeggen. Wanneer u begint aan de stadspuzzel dan werkt u die af. Dat is die paarse kaars om het zo te zeggen. Dan kunt u van beide het resultaten en de voldoening krijgen dat u dat gerealiseerd hebt. Maar u kan niet zeggen: ik ben hier bezig in de natuurpuzzel en zou graag stukjes van de stadspuzzel pakken en die daarin steken. Oh, er zullen misschien wel enkele stukjes passen op of misschien zelfs vele passen maar het beeld gaat nooit zijn wat het moet zijn. Het gaat chaotisch zijn. Ik hoop dat dit doorgegeven beeld aan mij voor jullie duidelijk is.

Meditatie : De wind

Roept hem niet op want ge gaat kou hebben. Goed. Ik ga dit interpreteren en die vrijheid neem ik wel om deze wind om te zetten naar het lucht elementaal. En dan kunnen we daar nog heel leerzaam sluitstuk aan de avond breien. Want ik ga deze meditatie gebruiken om jullie trachten een inzicht en handelswijze ten opzichte van de luchtkracht, de wind zoals u het zo mooi zegt, hier in deze contreien te laten geworden.
Ik zou zeggen wanneer u over wind wilt praten, wilt nadenken, wilt mediteren, dan is de eerste vereiste dat jullie allemaal beginnen met rustig diep in te ademen. Want uw wind, uw lucht, is zuurstof. Neem dat in uw lichaam in. Trekt de lucht diep in uw longen zodat uw longen gevuld worden met de krachten en de energieën die in de wind, in de lucht, aanwezig zijn. Want u kunt misschien van de veronderstelling uitgaan dat wind maar iets is dat hinderlijk is. Wanneer u wilt wandelen en u moet tegenwind gaan dan is dit lastig. Wanneer u wilt fietsen tegen wind in, is het lastig. Omgekeerd is het natuurlijk gezellig. Maar deze wind houdt veel meer in. Deze wind houdt de krachten van de atmosfeer in, houdt de energieën van de atmosfeer in. Wel lieve mensen, trek nu even heel krachtig enkele malen deze energieën in u zodat elke cel van uw lichaam zich daarmee kan harmoniseren. Dat de energie die aanwezig is in deze kracht, zich in uw cellen zet, dat uw bloedlichaampjes de zuurstof opnemen, dat zij de krachten, en het zijn er zovelen buiten de zuurstof die u kent, kunnen opnemen, waardoor in uw eigen lichaam een krachtige harmonie aan krachtig evenwicht ontstaan. En dan bent u klaar.
U laat deze kracht zijn werk doen. En deze kracht is als het ware de antenne die verbinding legt met hetgeen wat we kunnen omschrijven, het lucht elementaal, op deze aarde. Het lucht elementaal dat er voor zorgt dat de atmosfeer in evenwicht blijft. Het lucht elementaal dat er voor zorgt dat degene die in harmonie wil zijn met de aarde de nodige voorzieningen toegevoerd krijgt. Het lucht elementaal dat ervoor kan zorgen dat de stormen losbreken, dat de winden over de aarde gaan. Maar hetzelfde lucht elementaal zorgt ervoor dat er geen beweging in de atmosfeer is en dat de mens, als het ware, ten onder gaat aan zijn eigen dwaasheid, aan zijn eigen vervuiling, aan zijn eigen begeerte, aan zijn eigen angsten, want ook dat doet het lucht elementaal, het lucht elementaal voelt aan wie met hem in harmonie is, het lucht elementaal voelt aan wie hem bestrijden wil, het lucht elementaal voelt aan wie met hem samenwerken wil en daarom zie je nu over de wereld heen de grote verschillen.
De plaatsen die zichzelf aan ten onder werken zijn en de plaatsen waar het elementaal er voor zorgt dat de atmosfeer opengaat, dat het zuurstof gehalte op peil blijft, dat de zon kan doordringen. Ja want ook dat behoort tot de harmonie: dat de asregens naar de juiste plaats gaat, dat de winden dit mooie mee laten drijven.
Want de winden zijn als het ware het werktuig van het elementaal en wanneer je het elementaal aanvoelt als uw vriend, wanneer je als sjamaan, bij wijze van spreken, de klanken uitstoot die in harmonie zijn met deze kracht, dan creëer je de vernieuwing. Dan creëer je de zuivering die de aarde zo hard nodig heeft. Want op het ogenblik dat het de winden uitgaan is het moment aangebroken van de definitieve wijzigingen, van de definitieve vernieuwing, want ik durf het oude vergelijk maken wanneer de winden uitgaan is het zoals in het oude beeld, dat de ruiters van de Apocalyps uit rijden. Zij rijden uit niet om vernietiging te brengen wat de mens maar al te veel heeft gedacht, maar wel om de vernieuwing mogelijk te maken, om het oude op te ruimen en het nieuwe de mogelijkheid te geven zich te ontplooien. En dat gebeurt wanneer de winden uitgaan.
Want wanneer de winden uitgaan, is niet alleen het lucht elementaal in werking, maar ook het water elementaal, het aarde elementaal en het vuur elementaal, zij gaan samen, zij spannen een geheel, zij zijn de ruiters van de Apocalyps maar niet de ruiters die dood en vernietiging brengen maar de ruiters die nieuw leven brengen, die vernieuwing brengen, die zuiverheid brengen, die helderheid brengen, die het licht op deze aarde laten schitteren. En dat is de taak van de wind en alles en allen die ermee verbonden zijn.
En wanneer u dit zo benadert, wanneer u deze harmonie in uzelf erkent dat kan u die ten allen tijden terug aanspreken, dan kan u die als het waren ten allen tijden terug oproepen om wanneer het nodig is ervoor te zorgen dat zij het evenwicht, de harmonie, de vruchtbaarheid, de vernieuwing weer herstellen en zo is het mogelijk keer na keer, langzaam maar zeker, alles te verbeteren in een vernieuwing, in een verduurzaaming, in kosmische harmonie te brengen. En zo zul je dankzij deze krachten, de mogelijkheden zien ontstaan die in uw nieuwe era, die Aquarius in zich houdt, de nieuwe mens, de mens die geestelijker meer openstaat, de mens die in harmonie is met de winden, met elementalen, met de krachten van de atmosfeer, met de krachten van de aarde.
En nu hier geladen bent met deze krachten kun je voor uzelf een kleine oefening doen. Neem iemand of iets in uw gedachte waarvan je weet die graag door u zou geholpen worden. Welk probleem het ook is. Neem deze op in dit beeld van zuivering, neem deze op in dit beeld van harmonie. En vanuit die eenheid, kan je dan zeker zijn dat deze door deze krachten, door deze harmonieën, een stap verder komt, geholpen wordt, gebracht wordt tot de oplossing van hetgeen misschien al zo lang in moeilijkheden aanwezig was. Bevestig dit en u zal opmerken in de komende tijd dat je hier een mooi resultaat hebt behaald. Deze krachten zijn aanwezig. Deze krachten zijn bevestigd. En hier durf ik zeggen ze zijn bevestigd in de naam van de bron die in ons allen aanwezig is, die ons de kracht geeft om te zijn wie we zijn en die ons de wegwijzer geeft om te gaan de weg die voor ons ligt. De weg van bewustwording. De weg van inzicht. De weg van harmonie om uiteindelijk in eenheid de bron te worden opgenomen.
Voor ik afsluit zou ik graag nog een kleine zaak benadrukken. Ieder van u is tot veel meer instaat dan dat hij of zij tot op heden heeft gedaan. Ieder van u kan wanneer u maar even uw eigen angsten opzij zet, uw eigen onzekerheden aan de kant schuift, meer bereiken. Geloof in uzelf, lieve mensen. Geloof in de kracht die u in u draagt. Ga niet af van wat anderen zeggen wat u kan of niet kan. Maar ga alleen af op hetgeen wat dat uzelf doet en de resultaten die uzelf behaalt. En zo zal u voor uzelf en zekerheid kunnen opbouwen die veel sterker staat als eender welke ander die tegen u zou zeggen, ah ja, hier heb je het juiste papiertje en je mag dit of dat doen. Vergeet dit vrienden. Vergeet dit. Wees uzelf en ga voor hetgeen in u leeft. Welk etiket een ander erop plakt, stoor u daar niet aan. Wees ervan overtuigt, u bent een met de bron, de krachten van de bron zijn in u, durf ermee omgaan. Durf ermee werken en u zal zien uw leven wordt met de dag waardevoller.
Ik wens jullie heel veel succes in jullie streven. Dat het licht u steeds mag vergezellen. Dat het licht steeds voor u de kracht en het inzicht mag zijn in uw daden.