Zomerzonnewende 2009

image_pdf

22 juni 2009

Ik zou voor vanavond – en u bent hier samen met enkele personen extra – omdat de avond ook gewijd is aan het Licht, en waarom niet alleen voor het feit dat we toevallig de langste dag hebben meegemaakt qua licht, maar er zitten ook nog een paar andere factoren achter, nl. dat we wanneer we vandaag extra onze accenten, onze aandacht op het Licht kunnen leggen, we naar de komende maanden toe daar heel wat kracht en hulp kunnen uit halen om de gebeurtenissen die eigenlijk al in het draaiboek geschreven zijn, door te maken. Maar dat is voor het tweede gedeelte van de avond. Het eerste gedeelte, lieve vrienden, zou ik de avond willen afronden met de kennis die jullie hebben opgedaan, een versterkingselement te geven. We hebben jullie al veel zaken bijgebracht, en tot groot genoegen van de broeders aan onze zijde, moeten we zeggen dat de meesten onder u wel degelijk heel sterke inspanningen hebben gedaan om te bereiken wat gevraagd werd. Vanavond voegen we daar een laatste extra accent aan toe, nl. het accent om spiritueel iets te bereiken, te kunnen opofferen, te kunnen loslaten.

Wanneer u met natuurkrachten omgaat, wanneer u met deze natuurkrachten iets wenst te bereiken, gaat u dikwijls sneller resultaat boeken, beter resultaat boeken, wanneer tegen hetgeen u tracht te bereiken een offer plaatst. Ik zal u bijvoorbeeld een klein geschiedenisje vertellen hoe het in de indianenstammen vroeger nogal eens voorkwam. Wanneer men ginder in Noord- maar ook in Zuid-Amerika aan de natuur iets vroeg, dan offerde men aan de natuur. Bijvoorbeeld men vroeg voedsel, en er kwam voedsel op de weg, men kon een dier doden zodat de stam eten had. Dan zou men van iets dat de stam zelf bezat, dat kon geweest zijn in sommige gevallen een andere vorm van voedsel, bijvoorbeeld wat graan, maar het kon ook iets moois zijn, een gesteente, een mineraal, noem maar op. Dan ging men aan de natuur, op de plaats meestal waar men zijn voedsel had aangetroffen, dit offeren.

Nu kan u zeggen: ja, dat was heel belangrijk, omdat voor deze mensen op dat moment er een evenwicht werd geschapen. Zij ontvingen van de natuur een gift, voedsel, en daar tegenover gaven zij iets dat van hen zelf was. Zo ook zouden zij bijvoorbeeld geen bomen hebben omgedaan wanneer zij niet ook weer een gift aan de aarde gaven.

U kan verspringen van Noord-, Zuid-Amerika naar Azië, daar krijgt u hetzelfde. Wanneer u bij de Tibetanen gaat kijken, dan ziet u dat daar dat geworden is tot voedselgiften, meestal naar monniken toe. Maar die monniken op zichzelf geven het weer door aan de Boeddha.

Wanneer u bij de hindoes gaat kijken, ziet u dat daar ook in het kastesysteem, hoewel in de moderne tijd is dit wel al een beetje afgezwakt, maar toch wel degelijk het idee leeft dat u moet schenken aan de mindere kaste.

Oorspronkelijk, wanneer we teruggaan in de tijd, komt dit allemaal voort om een kracht op te wekken, om een bevestiging te krijgen van iets wat u wil bereiken. Wanneer we in deze contreien gaan kijken, dan zien we eigenlijk hetzelfde. U viert nu Midzomer. Weet u dat uw verre voorouders die in deze streken woonden, zij rond deze periode redelijk grote offers brachten, en in sommige gevallen waren dat wel degelijk mensenoffers. Maar u kan dit nu niet beschouwen als: Hoe is dit mogelijk, en dit is moord en doodslag. Nee, dit lag totaal anders. Maar daar wijd ik niet verder over uit op een avond als deze. Maar de achtergrond was de volgende: Wanneer zij vaststelden dat de zon op zijn hoogtepunt stond, dan wisten zij dat wanneer zij wilden oogsten, het nu belangrijk was, want nu werden de aren bij wijze van spreken gevuld. Nu werden de planten in volle kracht. En daarvoor offerde men. Men wist ook, men wist toen nog niet direct hoe kindjes gemaakt werden, maar men wist wel dat het op dit moment bij offering het nageslacht redelijk veilig gesteld werd. Omdat men ervan uitging dat op dit ogenblik er het meeste licht was, er het meeste kracht was enz. De ganse filosofie erachter, ach, dat is bijzaak. Maar waar het op neerkwam, was dat men besefte: Wanneer ik iets wens te bereiken, is het belangrijk dat ik van mezelf iets overdraag aan deze aarde, aan deze natuur waarin ik leef.

En dat is iets wat de huidige mens nogal eens gauw vergeet. En heus, ik spreek hier niet over: Ik stort op rekeningnummer zoveel voor de arme kindjes in Iran of weet ik veel wat. Daar gaat het niet over. Want wat u zo stort of doet, dat voelt u niet, dat zijn verschuivingen van cijfertjes. U kan uzelf daar misschien belangrijk in vinden dat u dat kan doen, maar in wezen is het redelijk waardeloos. Eerst en vooral, die kindjes ginder hebben er niks aan en het is alleen maar uw idee van hulp dat iets voor uzelf geeft, maar dat spiritueel of geestelijk eigenlijk weinig inhoud heeft.

Maar wanneer u bijvoorbeeld iets wil bereiken, stel: u kent iemand die ziek is, of u kent iemand die werkloos is, en die heeft misschien uw hulp gevraagd, dan kan u wel u instellen en trachten te helpen. Maar u kan een extra daaraan geven door vanuit uzelf iets op te offeren. En heus, hier denk ik niet aan geld, hoor. Hier denk ik eerder aan iets wat voor u een genoegen is. Stel u voor, u hebt de gewoonte om elk weekend naar de film te gaan, dan kan een opoffering zijn om uw buurman of de zieke die uw hulp gevraagd heeft zijn: Deze week ga ik niet, maar ga ik mij bijvoorbeeld in tegenstelling tot concentreren op de hulpvrager of ik doe iets anders. Maar wat ik graag zou gedaan hebben, stel ik uit, doe ik niet.

Hetzelfde kan gebeuren met te zeggen: Bepaalde zaken consumeer ik niet. Of het kan zelfs zijn dat u bepaalde zaken weggeeft, dat is ook mogelijk. Maar u mag uzelf daarin niet bedriegen. U moet opletten dat u niet zegt: Ik geef dat weg, ja, dat was voor mij toch van geen nut meer. Dan bedriegt u uzelf. Wanneer u iets opoffert om een beter resultaat te verkrijgen, dan moet u er zelf rekening mee houden dat het iets moet zijn waar u wel belang aan hecht, en waarvan het niet evident is dat u dit zo maar doet. Maar op deze wijze kan u alles wat u tot hiertoe hebt geleerd, versterken. En heus, dat moeten geen grote zaken zijn. Het gaat om het gebaar en de ganse gedachte die daarachter steekt.

En neem gerust de proef op de som. U kan dit in de natuur doen, u moet het zelfs nog niet met mensen doen. U hebt een plantje of een diertje, of eender wat dat u graag ziet opbloeien, ziet groeien, een boompje, een struikje, noem maar op. Op het ogenblik dat u voor die kracht die u daaraan wil besteden, een offer brengt, het moet maar iets kleins zijn, dan zal u opmerken dat die kracht die u aan dat boompje of dat plantje geeft, aardig wat sterker zal zijn. Dat u een aardig beter resultaat hebt.

Ach, en dit is maar een klein praktisch voorbeeld, dat iedereen kan oefenen. Maar juist door dit kleine voorbeeld en het resultaat dat u daarin kan zien, zal u dit kunnen overdragen naar belangrijkere zaken. Bijvoorbeeld hulp, niet alleen bij zieken, maar ook bij mensen die zoekende zijn. Zelfs kan het zo ver gaan dat u erin slaagt om de natuur rondom u op bepaalde momenten redelijk te beheersen. En ook dat zal naar de toekomst toe niet zo onzinnig blijken als het op het eerste zicht lijkt. Want de natuur zal in de toekomst nog een aardig woordje meepraten.

Dus, kort samengevat: Probeer wat u de laatste maanden hier aan leerstof gekregen hebt, voor u zo goed mogelijk te beheersen. Daarmee wil ik zeggen dat u regelmatig de zaken oefent, de zaken herhaalt en toepast. Het grote voordeel daarvan zal zijn dat u in de tweede helft van dit jaar beter gewapend zal zijn tegen alles wat komt. U hebt al kunnen opmerken de laatste weken dat niet alles is zoals u denkt dat het is of zoals het schijnt te zijn. En nu spreek ik heus niet alleen over het politiek gebeuren, waar duidelijk is geworden dat wat men zegt, niet overeenkomt met wat men doet, maar goed. Maar dit is ook aangaande alles wat rond u plaatsgrijpt in de atmosfeer, in de aarde, de ganse natuur. En houd er rekening mee dat u in de komende maanden nog veel sterker met dit fenomeen zal geconfronteerd worden.

Blijf voor veel zaken op een veilige afstand, bekijk het vanop afstand, ga niet mee, en denk bij uzelf: Ach, ik zie wel wat er komt. Dan zal u opmerken dat meestal wat in eerste instantie onoverkomelijk leek, ook bedreigend, eigenlijk dit niet is. Maar wanneer u dan werkt met wat u geleerd hebt en vooral, sta mij toe te zeggen, u leren terug te trekken in uzelf, leren de kracht van het meditatieve te gebruiken, dan gaat u heel wat kracht en heel wat energie extra kunnen opdoen waarmee u dan, niet alleen voor uzelf, niet alleen in deze groep, maar ook voor uw entourage aardig wat hulp kan betekenen.

Maar ook hier is het zo, en dat is ook weer niet te onderschatten, dat u ook voor uw eigen omgeving de nodige afstand in alles moet kunnen bewaren. O ja, u kunt dan nog zeker helpen, geen probleem. Maar u zal opmerken dat uw omgeving in de komende maanden u eisen zal stellen. Men zal van u verwachten dat u dit zo maar doet. En ieder van de groep hier zal dit meemaken, zal dit kunnen invullen op zijn eigenste wijze. Let daar voor op. Wanneer u iets doet, vertrekt het vanuit uzelf en volgens uw mogelijkheden. Niet volgens wat soms zal geëist worden. Wat men van u als een evidentie verlangt, dat u zomaar zou doen. Want als u daar intrapt, lieve vrienden, dan gaat u mee in de sfeer die aan het opbouwen is van het extreme in het begeren. En het begeren zal één van de zuiveringspolen zijn in de komende maanden. Door dit gedrag dat vele mensen zullen vertonen, zal u opmerken dat er plotseling van alle zaken aan het licht komen die eigenlijk nooit het licht hadden mogen zien, volgens degenen die in die begeertepatronen zitten. Het is daarom van belang dat u daar niet in meegesleurd wordt en dat u, wat dat betreft, een veilige afstand houdt.

En dit is op elk terrein: dit is zo goed op familiaal gebeuren voor jullie, als op werkgebied, als dit is gewoon voor natuurfenomenen rondom u. En daarom kom ik nogmaals terug op hetgeen waar ik mee begonnen ben. De kunde van het offer bij te brengen in uw oefeningen, zal u alleen maar sterker maken, zal u alleen maar meer mogelijkheden geven.

Ach, ik weet het, er is vroeger nog over gesproken in vorige groepen, en sommigen van jullie zullen zich herinneren dat er voor bepaalde bijeenkomsten werd gevraagd om u bijvoorbeeld te onthouden van bepaalde spijzen enz. Gezien we op dit moment een groep zijn die bestaat uit individuen die elk op zich hun eigen weg binnen die groep gaan en die elk hun eigen kunde zelfstandig ontwikkelen, is het niet de bedoeling dat we zeggen tot de groep: Nu gaan jullie allemaal alle dagen bijvoorbeeld gedurende 14 dagen geen aardappelen eten. Dat is niet de bedoeling. Dat kan werken wanneer u met een groep werkt die op 1 punt toegespitst is en als groep op 1 punt functioneert. Maar dit is nooit de bedoeling van deze groep geweest. De bedoeling van deze groep is geweest om individuen te ontwikkelen die voldoende zelfstandige capaciteit hebben om zelf werkzaam te zijn, en niet afhangen van de groep zelf. Maar juist door hun individualiteit samen ook 1 grote kracht kunnen aanboren en ermee omgaan.

Ik denk dat dit als les en als afsluiting van de lessen die u de laatste maanden gehad hebt, voldoende is. Denk er allemaal voor uzelf eens grondig over na. Zoek voor uzelf uit hoe u met dit nieuwe element kan omgaan. En het is heus niet de bedoeling dat u zich alle dagen stukken tekort gaat doen. Neen, het is de bedoeling dat u het offer leert gebruiken wanneer het nodig is, maar dat u er dan op een correcte en intense manier mee omgaat. En dan zal u zien, dan zal u achteraf, wanneer dan blijkt hoe het werkt en welke positieve resultaten u daaruit krijgt, heel tevreden zijn. En hierdoor gaat u de harmonie met de kosmos verbeteren. U zal ook binnen de groep een sterke kracht langzaam maar zeker kunnen hanteren. En dat is toch niet te onderschatten in de komende maanden.

Vrienden, ik ga hiermee het eerste deel van de avond afsluiten.

Praat alstublieft niet door elkaar, houd het rustig. De sfeer is hier op het ogenblik redelijk goed opgebouwd en zal de mogelijkheid geven om zo dadelijk een zeer intens meditatief gebeuren betreffende het Licht te houden. En tevens hiermee alles te bevestigen voor wat deze groep in de toekomst kan staan.

Voorganger.

Vanavond heb ik het voorrecht geïnspireerd te worden door iemand die eeuwen geleden, jarenlang gedurende zijn leven deze ceremonieën die toen in deze streken gehouden werden, heeft voorgegaan. In de moderne tijd zouden we deze persoon omschrijven als een druïde. Maar ach, de naam die u aan zulke zaken geeft, dekt eigenlijk niet meer wat in die tijd de werkelijke waarde was. Want iemand die in het verre verleden deze ritussen kon uitvoeren, was veel meer een voorganger van zijn volk, een ingewijde als dusdanig, die trachtte zijn volk op een hoger niveau te tillen, langzaam maar zeker, omdat we toen de mens toch nog konden bekijken als zijnde veel meer een volledig onderdeel, passende in die grote natuur rondom hem heen.

U moet nu niet denken dat we een ritus gaan uitvoeren die gelijk is aan wat een paar duizend jaar terug in deze streken gebeurde, dat zou niet gaan, dat zou niet passend zijn. Maar wat we wel gaan proberen nu, is de sfeer en vooral de emotionele inhoud, de gevoelsinhoud erin te leggen zodat u ook kan komen tot een harmonie met deze krachten van deze planeet. En voor de aarde is een paar duizend jaar peanuts. Voor de aarde is dat wat voor u enkele minuten is. En voor de zon die op het ogenblik – ik weet niet of u het hier kan opmerken – maar toch welig nu straalt op dit gebouw, is dit ook maar een fractie. Maar goed. Ik laat mij nu rustig inspireren door deze, naar mijn gevoel, toch heel ver gevorderde spirituele broeder.

Inspiratie door de spirituele broeder: De graal.

Op dit eigenste ogenblik is de zon hier degene die ons denken en ons voelen verlicht. We zijn hier gezamenlijk om een Lichtfeest te vieren. Maar wat is Licht, lieve vrienden? Licht is het tegengestelde van het duister. Wij zouden niet kunnen genieten van het Licht, niet kunnen werken met het Licht, wanneer het duister zich niet zou manifesteren. En dankzij de harmonie, het evenwicht tussen beide is het nu mogelijk dat wij, verlicht door de stralen van de Vader, in onszelf de harmonie en het evenwicht kunnen ontdekken dat ons de mogelijkheid geeft om onze weg, onze weg in het Licht verder te gaan.

Laat nu even uw gedachten uitgaan naar een mooie plaats, een plaats die in de natuur ergens voor u bestaat. Een plaats waar u graag vertoeft, waar het rustig is en waar de natuur ook een zekere rust kent. Zoek op die plaats een boom of een struik uit die u aantrekt. U moet er geen namen op plakken. U moet zelfs niet denken: Ik weet wel een boom, maar ik weet niet hoe hij heet of wat hij is. Maakt niet uit. Toen de aarde ontstond, had geen enkele boom een naam. Nochtans, ze groeiden en ze bloeiden. Ze spraken met elkaar. Het was geen enkel probleem. Het is maar de mens die alles heeft willen benoemen en alles in vakjes heeft willen opdelen. Ga gewoon naar wat voor u het meest aangename is: boom, struik, landschap. Plaats uzelf daar in. Maak het u gemakkelijk. Wenst u tegen een boom te gaan zitten, goed. Wenst u op het gras of op het onkruid te gaan liggen, goed. U mag zelfs in een struik of een boom kruipen, maakt niet uit. Maar tracht u gevoelsmatig in harmonie te voelen met dit door u geliefde stukje natuur.

En wanneer u dit beeld voor uzelf nu hebt opgebouwd, richt u naar de zon. Niet met open ogen, want dit gaat niet. Wij zijn niet in staat, geest noch mens, van recht in het Licht te kijken. Maar richt u gewoon op naar de zon en voel hoe het licht over u heen komt. Voel ook hoe het licht uw aura, uw fijnstoffelijke lichamen vult met energie. Voel hoe alles in uw lichaam één wordt met deze kracht. En wanneer u dit gevoel van eenheid en van harmonie in u hebt opgebouwd, breng uw gedachten dan naar deze plaats. Breng uw gedachten van harmonie en eenheid hier binnen deze groep, ieder op zijn eigenste wijze. Geen vergelijk, ieder is een individu. En zie dan, voel dan hoe hier in ons midden de kristallen beker  aanwezig is. Hoe hier in ons midden de schittering van de uiting van de harmonie gevisualiseerd wordt door een schitterende beker van kristal, wat wij vroeger in de oude tijd omschreven als de ware graal.  Want de ware graal is de beker van harmonie. Focus u nu allen op deze beker, op de graal. De graal die de kracht inhoudt van het eeuwige bestaan, het eeuwige bestaan in de harmonie met de Bron. Met de kracht van waaruit we voortgekomen zijn, met de kracht die in ons leeft en die ons doet bestaan.

En in deze eenheid met deze graal, ach, u mag gerust zeggen: met het symbool van de Christos, met dat in ons midden zijn wij onsterfelijk, zijn wij eeuwig en kunnen wij telkens opnieuw vanuit deze harmonie, deze Lichtkracht functioneren en werken.  Zie hoe het Licht van de graal schittert. En merk dan ook op hoe het Licht van de graal zich verspreidt en in ieder van u opgaat. Hoe ieder van u in de kern, in de zielenkern één wordt met dit gegeven. Hoe u a.h.w. allen op dit moment de ridders van de graal bent. Want u hebt het Licht gevonden, het Licht dat voor u bewustwording, vooruitgang op spirituele wijze kracht betekent.

Voel de eenheid. Voel u nu ook verbonden met alle graalridders ter wereld. Voel u één met het leger van het Licht, met de kracht van het Licht, met de strijders van het Licht. Verzadig u a.h.w. aan deze invloed, deze harmonie. Zodat u niet alleen op een avond als deze door het Licht geestelijk wordt verheven, wordt gezuiverd, maar dat het Licht ook de mogelijkheid krijgt om uw fysieke lichaam zo harmonieus mogelijk te maken, zo evenwichtig mogelijk. Zodat zo goed de stof als de geest hier het maximum aan kracht uit halen.

En wanneer u deze evenwichten voor uzelf tekent, wanneer u deze evenwichten voor uzelf hebt bereikt, laat ons dan als ridders van de graal deze krachten uitstralen. Neem in uw gedachten degenen die uw hulp hebben gevraagd. Neem in uw gedachten ook degenen waarvan u weet dat zij uw hulp van node hebben, maar niet bij machte zijn geweest dit uit te drukken. Neem deze namen, neem deze zaken in uw gedachten en bevestig ze. Bevestig ze individueel en in gesloten kring. Zie dan hoe de energie vloeit. Zie hoe uit de kristallen graal het Licht zich vormt, en niet alleen het helder witte, maar ook hoe het mooie gele gouden eruit vloeit. Want besef dat voor de meesten die nu geholpen worden via u, wit te sterk is. En daarom geeft de graal heel gewillig een lichtere goudgele kracht, zodat de mogelijkheid bestaat dat zelfs degenen die de graal niet kunnen aanschouwen, toch genieten van de kracht en de energie die op een avond als deze vrijkomt.

Laat de krachten vloeien; zoals een stroom vloeit, vloeit deze kracht. Geef de kracht aan ieder die ze nodig heeft. Geef de kracht voor het nieuwe leven. Geef de kracht voor het overgaande leven. Geef de kracht voor het bestaande leven. Want gans de schepping behoort tot het werkingsveld van de graal. Gans de schepping is één. Op het ogenblik dat het oude leven overgaat naar het nieuwe leven, gebeuren er steeds opnieuw wonderen. Want niets verdwijnt, alles gaat verder zijn eigen weg met de krachten die mogelijk zijn. En steeds weer opnieuw is het nieuwe leven aanwezig, en gaat zijn een nieuwe weg. En steeds weer opnieuw verlaat het oude leven en komt in de nieuwe sferen, in de nieuwe Lichtkrachten en gaat dan weer de nieuwe weg. En zo zien we dat er geen oud of jong bestaat. Er bestaat alleen de eeuwigheid, de eeuwige kracht, hier gesymboliseerd in wat hier in ons midden is gevisualiseerd: deze prachtige kristallen kelk, deze prachtige kristallen drinkbeker, die straalt naar alle kanten. Omdat de vader van de aarde zijn stralen erop laat vallen, omdat de zon en de aarde in de symboliek van de graal met elkaar in harmonie zijn. En dat, wat betreft de dochter maan, erin haar mildheid kan verspreiden. Zodat zelfs, wanneer de duisternis is ingetreden, er nog steeds in deze beker een fonkeling is die aantoont dat het Licht op aarde nooit, maar nooit, gedoofd wordt. Hoe duister het soms kan lijken, steeds weer schittert die graal opnieuw wanneer de mens zichzelf even opzij kan zetten en één worden met de harmonie van de schepping.

En dat is de ware zonnewende, dat is de ware kracht die zelfs duizenden jaren terug, nog voor een van uw voorgangers, die u Jezus noemde, hier op aarde kwam. Zelfs vóór hem bestond deze graallegende, zelfs vóór die geschiedenis bestond deze ware kristallen graal, bestonden er reeds graalridders onder de mensheid. Want de Vader heeft er steeds voor gezorgd dat op deze aarde onder de mensen incarnaties waren, geesten waren die een meerwaarde konden schenken aan de mensheid. En nu dat we op een kering staan, een punt dat de aarde niet alleen op het jaarlijkse feest een kering meemaakt, maar dat de kering veel groter is dan we ooit zullen kunnen inschatten, op zulk moment is deze graal van levenskwaliteit, van levensbelang.

En laat ons stellen, ridders van de graal, dat u het bent die nu de kracht zal uitdragen, dat u het bent die, één geworden met deze kracht, deze kracht gaat gebruiken in de komende tijden om de aarde te ondersteunen in haar vernieuwing, om de natuur te helpen in haar genezing. Want het is het Licht van de graal dat u kan uitgieten over de aarde, dat maakt dat de aarde zich terug zuivert, dat maakt dat de evenwichten terug ontstaan. Het is het Licht van de graal dat in de toekomst ervoor zal zorgen dat vele zaken onmogelijk worden en dat de natuur terug haar plaats kan innemen die zij op deze aarde behoort te hebben. Het is het Licht van de graal dat ervoor zal zorgen dat het ongebreideld misbruik, dat nu op aarde plaatsvindt door een groot deel van de mensheid, zal afgeremd worden. Het is het Licht van de graal dat ervoor zal zorgen dat de nieuwe wereld als dusdanig zich kan ontplooien en voltrekken.

En ja, u staat op een keerpunt, een enorm keerpunt. Een keerpunt dat u niet kan bevatten. Binnen 10 jaar zal u misschien zeggen: Ach, het is zo geweest dat ik het effectief niet begrepen heb. Maar ik heb er wel positief mijn deel aan kunnen leveren. En dankzij onze inzet, dankzij de kracht van allen die met ons verenigd zijn, en dit geldt voor de ganse aarde, dankzij al deze graalridders is het kunnen gebeuren en gaat de aarde terug de goede weg op, en zijn de krachten van de aarde, van de natuur terug in evenwicht. En kunt u verder blijven genieten van de struik of de boom waarvan u vertrokken bent. Maar nu beseffende de meerwaarde, beseffende de kracht van deze beker. Het besef dat wat er in de toekomst ook rondom u gebeurt, u degene bent die steeds verder zal gaan. Dat u degene bent die de bewaker is van de graal. Want de graalridder heeft als opdracht het Licht te bewaken en het Licht uit te dragen, ermee te werken en de overtuiging te bezitten dat, wat er ook gebeurt, de kracht van het Licht hem steeds zal ondersteunen en verder helpen. En of er dan in uw omgeving of bij uzelf rampen gebeuren, het kan u niet raken, u gaat verder. Want het is uw taak steeds weer opnieuw één te zijn met die kracht die u gegeven is, steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw de uitdrager van het Licht te zijn.

De oude ridder kende alleen zijn eer en ging tot het uiterste. En ditzelfde geldt voor degenen die de graal mogen aanschouwen. Al is het hier in een meditatief proces, het proces op het ogenblik is voor iedere deelnemer de werkelijkheid. Zoals u het nu ervaart, zo is het werkelijk. En daardoor is de stempel gezet voor de vernieuwing, en kunnen we zeggen dat de zonnewende deze maal voor u de kracht is geweest, niet alleen om de aarde voeding te geven, maar ook de kracht is geweest om de vernieuwing, maar de totale vernieuwing, in te zetten en mee te realiseren. Dat is wat hier heden avond is bevestigd. Dat is de ware betekenis voor het netwerk dat rond de aarde functioneert en waar u ook als groep en als individu deel van bent. Waar u alles wat u tot op heden hebt geleerd in kunt gebruiken. Maar met de kracht en de meerwaarde van deze beker van het eeuwige bestaan.

Aanschouw nog dit Goddelijke voorwerp. Leg dit voorwerp vast in uw gedachten. Koester het als uw belangrijkste, voornaamste juweel dat u kan bezitten. Ontspan u volledig. Ga rustig terug naar uw vertrekpunt, maar met het beeld dat u hebt mogen doormaken. Met de zekerheid dat u hier met deze samenkomst, met deze krachtsopbouw geridderd bent tot beschermer en uitvoerder van de kracht van de Bron, de kracht van de Vader, de kracht van het Bestaan zelve.

U hebt hier gekregen waar in het verleden vele magiërs een gans leven naar zochten, er alles voor over hadden gehad, maar niet beseften dat het in hen aanwezig was, en zij eerst naar gene zijde moesten gaan om te beseffen dat ze iets zochten dat ze al lang hadden.

Deze avond hebben we u het besef willen bijbrengen van de rijkdom die u bezit. Een rijkdom die u niet kan afgenomen worden en een rijkdom die u kan delen en uitdelen aan anderen zonder dat de rijkdom maar iets vermindert. Het besef dat u dat kent en hebt, geeft u de verantwoordelijkheid voor uw medemens, voor de aarde in te staan en uw werkelijke verantwoordelijkheden te nemen waar het nodig is. Het geeft u ook de kracht om te weerstaan aan al wat u daar tegenover vindt. Want het Licht kan alleen maar bestaan tegenover het duister. Maar onze weg is niet de weg van het duister, van het negatieve. Onze weg is de weg van het Licht, van het positieve. En dat is de harmonie die hier is opgebouwd. Dat is de kracht die hier aanwezig is. Wij verwerpen niets, wij zijn in harmonie.

En deze kracht is ons deel, en uitgaande met deze kracht kunnen wij de moeder aarde helpen, kunnen wij vader zon bijstaan, kunnen wij de dochter maan als dusdanig haar kracht laten uitvoeren. En zullen wij zo, binnen deze harmonie gezamenlijk de weg gaan van de vernieuwing, gezamenlijk de weg gaan die de Bron voorzien heeft voor de komende tijden

Laat ons nu rustig tot onszelf komen. Laat ons nu rustig terug ons eigen lichaam beseffen, met zijn kleine hebbelijkheden. Laat ons rustig terug in onze eigen gedachtewereld intreden, komende zo tot onszelf, beseffende dat na deze krachtsopbouw de aarde voor ons een andere is geworden. De aarde voor ons is niet meer de aarde van vóór het gebeuren. Wij zijn nu de helpers van de moeder die ons heeft voortgebracht. We zijn nu in het besef de ridders van het Licht geworden die overal zullen proberen de ridderwaarden van het Licht uit te dragen.

Afsluiting.

Zo, lieve vrienden, dit is de inspiratie die mij is doorgegeven. Zowel u als ik hebben aangevoeld dat de inspirator niet de eerste de beste was. Er is een kracht opgebouwd die zelfs mij als geest tot verbazing heeft geleid. Zeker wanneer ik de visualisatie zag die mijn inspirator naar voor kon brengen. Maar wees ervan overtuigd dat deze vorm van meditatie niet alleen voor jullie misschien een beetje verbazingwekkend was, maar waar we zeker van op aan kunnen is ook dat het zijn sporen, niet alleen in uw denkwereld heeft nagelaten maar ook in uw fysieke wereld.

D.w.z. dat waarschijnlijk op dit moment zelf kleine stoornissen, kleine disharmonieën zijn opgeheven en dat u lichamelijk ook sterker bent. Let op wanneer u in de komende dagen verder door het leven stapt, dat u de evenwichten tracht te behouden. Ik denk dat dit één van de belangrijkste zaken is die we kunnen afleiden uit al wat hier nu heeft plaatsgevonden. En het is zoals de inspirator zegt: U hebt een meerwaarde gekregen, een ridderlijke meerwaarde. Ook dat is iets dat toch de moeite loont om daarbij stil te staan en misschien zelfs in conflictsituaties deze ridderlijkheid te laten spelen. En zoals de inspirator naar voor bracht: het milde gele Licht vanuit de graal zoveel mogelijk vanuit u door te geven naar de ander, zodat rondom ieder van u een kleine wereld, een klein nisje als dusdanig kan ontstaan van meer evenwicht, van meer harmonie. En wanneer dit wereldwijd op ontelbare plaatsen gebeurt, dan zou ik toch durven zeggen dat wij de aanzet hebben gegeven voor de grote vernieuwing. Ach, ze is wel bezig, maar ik vind dat we als mens en als geest toch wel het recht mogen hebben om blij te zijn dat we aan dit grootse werk, aan deze grootse verandering deel kunnen hebben. Dat we in dit stoffelijk leven ons steentje kunnen bijdragen, hoe klein het ook is, maar voor ieder van ons toch o zo belangrijk. En dit mag toch ook even naar voor gebracht worden.

Hiermee ga ik de avond afsluiten. Nog veel Licht op uw toekomstige weg.

image_pdf