Zomerzonnewende 2014

20 juni 2014

Inleider

Aan mij de opdracht om de inleiding te vormen voor deze bijeenkomst wat betreft de zonnewende. Het is niet zozeer de kennis die ik heb daarover die mij maakt dat ik voor deze avond de inleider ben, maar wel omdat ik vooral de sfeer die nodig is, om dit tot een goed einde te brengen, u kan aanreiken.

In tegenstelling tot wat u misschien zal denken, behoor ik niet tot de Orde der Druïden. Ik ben van na die tijd. Maar ik heb wel in het leven veel priesterlijke taken volbracht. En daardoor heb ik mogelijkheid, en ben ik blij dat ik deze mogelijkheid even krijg om als inleider te fungeren voor de priester die in zijn tijd de hoofddruïde of het hoofd van de groep druïden was in zijn leven. Het is iemand die qua geestelijke ontwikkeling, qua bewustzijn ver boven mij staat, ver boven velen die met geestelijke zaken bezig zijn. Maar het is juist daardoor en de eenvoud die hem kenmerkt dat het mogelijk is om op een avond als deze voor jullie deze entiteit zijn taak naar jullie toe met liefde en volle overtuiging te brengen. Ik heb, vooraleer ik hier doorkwam, nog even een gevoelswisselwerking gehad en daaruit is de vraag gekomen om jullie een klein beetje voor te lichten van wat er gaat gebeuren.

We gaan aan de hand van het opheffen van de tijd naar het verleden teruggaan. We gaan een voorstelling maken van hoe het zoveel duizenden zomers terug het geval was wanneer men in de heilige wouden samenkwam om de zon te aanroepen, de zon die niet werd gezien als de gewone planeet, maar als symbool en vertegenwoordiger van de oerkracht, de vertegenwoordiger en het symbool van de Bron, de Harmonie, de Liefde, de Kosmische Liefde, eigenlijk alles waarvoor dus de ganse filosofie die in deze tijd onder de mens heerste.

U moet zich voorstellen dat de aarde toen nog op vele plaatsen overdekt was door enorme wouden. Wouden zoals u nu niet meer kent. En men heeft mij gevraagd om even naar deze plaats terug te komen waar u nu bent. U denkt misschien dat het toevallig is dat in deze streek jullie samenkomen. Maar eigenlijk is er niets minder waar. Dit gebied hier, waar u nu samenkomt, kent een spiritueel verleden van ver voor uw geschiedenis. Degenen die de geschiedenis van deze streek (nvdr. Antwerpen)  kennen, weten dat de Romeinen hier al een nederzetting hadden en dat daar uiteindelijk de latere stad is van gekomen. Maar wat weinigen weten, is dat zelfs vele zomers, winters, seizoenen voordat ooit hier een Romein zijn voet had gezet, er regelmatig op deze plaatsen samenkomsten waren van druïden. Dat hier rituelen zijn uitgevoerd, zeer sterke rituelen die gemaakt hebben dat er ver voor de beschaving hier opdook al een geestelijk fundament naar de toekomst was gelegd. Het is misschien jullie nooit opgevallen of jullie weten het niet maar deze regio hier is altijd een regio gebleven waar de gedachte, de vrije gedachte, zeer sterk aanwezig was. Zelfs ten tijde van de inquisitie heeft die hier weinig invloed gehad. Hier in deze regio is altijd verder nagedacht. Hier zijn steeds nieuwe spirituele ontwikkelingen geweest. Hier zijn steeds nieuwe geestelijke groepen samengekomen en ook in een latere tijd vanaf zo de periode 1200, 1600, 1700, was hier een zeer sterke alchemistische aanwezigheid met aardig wat resultaten.

Dat wil zeggen dat we voor vanavond eigenlijk gaan proberen, of dat heb ik althans kunnen aanvoelen, om even terug een link te leggen en jullie als groep al een beetje te initiëren in de mogelijkheden die hier aanwezig zijn, mogelijkheden die veel verder gaan dan dat je op het eerste zicht zou kunnen bedenken.

Ik moet wel zeggen, voor mij is dit een heel raar gegeven. Ik ontken niet dat ik vooral op christelijke basis ben geschoeid en dat ik bijvoorbeeld de zonnewende zou plaatsen onder, wat voor mij belangrijk was in het leven, Maria Lichtmis. Ik zag het anders, maar sinds dat ik het stoffelijke voor het geestelijke terug geruild heb, heb ik toch wel kunnen vaststellen dat er vele andere waarden en echt heel kosmisch waardevolle waarden zijn die maken dat hetgeen wat ik in mijn leven heb kunnen ervaren, nu in de geest een meerwaarde krijgen. En dat ik de beperktheid van het menselijke denken heb kunnen afleggen. Ach, niet dat ik in mijn leven heel fanatiek was. Ik stond open voor nieuwe ideeën en ik luisterde heel graag naar mensen die de zaken anders bekeken of benaderden. Maar niet dat ik mij kon vrijmaken van hetgeen waar ik als mens in geloofde. Daar ben ik eerst voor terug in de geest moeten komen om die zaken te kunnen loslaten en verder te kunnen gaan. Maar goed dat is ieder zijn weg.

Maar waar ik u naartoe wil brengen is dat u – van welke kant of van welk inzicht of van welk spiritueel denken u ook komt – u op een avond als deze één kunt voelen en dat dat mogelijk is van aansluiting te vinden met de oude waarden, de oude inzichten die, naar mijn bescheiden mening, langzaam maar zeker terug onder de nieuwe kosmische heerser hun waarde gaan opwerpen. Ondanks mijn gelovige achtergrond moet ik zeggen dat ik in de geest ervan overtuigd ben geraakt dat effectief de kosmische invloeden zeer sterk zullen de veranderingen doortrekken en dat wij als mens, of we nu gelovig zijn of niet, daar eigenlijk weinig tegen in te brengen hebben. Maar wat ik wel weet is dat, wanneer wij in harmonie kunnen zijn met deze veranderingen, wanneer wij, ik zou durven zeggen, de Kosmische Liefde kunnen aanvaarden, dat we dan veel nieuwe mogelijkheden hebben en heus niet alleen als stofmens maar ook als geest. Want ook als geest wordt je geconfronteerd met hetgeen wat in die kosmos verandert. Als stofmens zit je beperkt in die stof, in dat voertuig, in dat lichaam. Je voelt zaken aan, je kunt ze soms niet plaatsen. Je gelooft zaken, je bent ervan overtuigd. Ze zijn al dan niet correct. Ach, als je moest weten waar ik in geloofd heb en dat ik nu moet zeggen: “hoe is het mogelijk dat ik dat nooit doorgrond heb dat dit eigenlijk niet kon”. Maar als mens was het voor mij een geloof, een overtuiging. Als geest heb ik gelukkig het anders kunnen ervaren en heb ik er voor mijzelf antwoorden kunnen geven. En dat juist is hetgeen wat ook voor jullie belangrijk gaat zijn. Dat je veel zaken gaat kunnen herbekijken. Dat je vele zaken in je leven waar je als het ware aan vastzit, waar je denkt: “het kan niet anders”, dat je plots aanvoelt, het inzicht krijgt van: het kan wel anders. Er zijn wel andere mogelijkheden. Want één ding weet ik zeker: de Kosmische Liefde, of de Liefde van de Vader, of de Liefde van de Bron of hoe  u het wil noemen, is er altijd. En wanneer je daarin gelooft, dan kun je ver komen, dan kun je wonderen doen, zelfs in de stof. Dan is dat stoffelijke voertuig geen beperking, maar zelfs in vele gevallen een meerwaarde.

En zo zie je maar dat je op een avond als deze zo een eigenaardige figuur als ik als inleider krijgt. En het doet mij genoegen dat ik jullie aandacht heb. Als ik in de tijd op de kansel stond, had ik zoveel aandacht niet. Nu wel. Het doet mij genoegen. Maar ik kan nu volledig vrij, volledig ongeremd, mijn gevoel van deze Kosmische Liefde waarvan wij deel zijn, naar u toe overdragen.

Ik ga nu heel rustig binnen enkele ogenblikken mij terugtrekken. En dan krijgt u, sta mij toe het met een stoffelijk woord te zeggen, een voorganger van de Orde der Druïden die jullie deze zonnewende gaat begeleiden en waarschijnlijk voor de meesten van jullie gaat maken tot een waardevolle parel die je voor de rest van uw leven kan meedragen, kan koesteren en gebruiken om in de vernieuwing de juiste weg te vinden. Om van daaruit ook één te zijn met het Licht, het Licht, welk symbool het ook is. Voor mij was het de figuur Jezus. Voor mij was die heel belangrijk. Dat was voor mij het Licht. Maar sinds dat ik terug ben in de geest, heb ik opgemerkt dat niet de figuur Christus het is, maar wel hetgeen wat deze geest heeft uitgestraald, de geest die de mens Jezus heeft bevoertuigd en waarvan je zou kunnen zeggen: “nu kijk, het is de Christos, de Christosgeest”. En of we nu praten over de Christos of over de zon of over welke andere Kracht, zolang deze Kracht ervan uitgaat dat alles Liefde is, alles Harmonie is, ach, dan is het toch gelijk welke benaming je eraan geeft. Wanneer we vanuit deze Kracht er voor elkaar zijn, wanneer we vanuit deze Kracht elkaar kunnen steunen, elkaar kunnen bijstaan, is het dan niet het mooiste wat de stofmens, maar ook de geest, kan meemaken? De harmonie onder elkaar. Het besef dat we allen één zijn, dat we allen kinderen van de Vader zijn en dat de Vader in ons aanwezig is.

Zo mijn beminde broeders en zusters, ik dank u voor mijn inleiding te hebben willen aanhoren. Ik trek mij nu rustig terug en geef het woord aan een entiteit waar ik naar opzie. Ik wens jullie veel licht en inzicht op deze avond. Dat de Vader steeds bij u mag zijn.

Voorganger

We zijn hier tezamen gekomen om samen de krachten van de zon te ervaren. De zon, het symbool van het Licht, het symbool op aarde van het leven. De zon het symbool van vernieuwing, het symbool van, wat je zou kunnen zeggen, de Schepper van het Al-bestaande.

Graag zou ik samen met u deze avond de Krachten die nu spelen, bevestigen.

Het zijn Krachten die in de toekomende tijd voor de stofmens zich steeds sterker gaan manifesteren. De tijd die is aangebroken, is de tijd van de vernieuwing. De aarde is begonnen met zich te hernieuwen. De aarde schudt de oude ballast van zich af. De aarde wil passen in de vernieuwing van Aquarius. De aarde wil een planeet worden waar het terug harmonieus is om op te incarneren, te ontwikkelen en kennis op te doen. En in samenspraak met de andere planeten en onder de hoede van de zon zullen deze zaken krachtig, snel zich kunnen voltrekken. De krachten van de zon die op het ogenblik met sterke woorden die gesproken worden, kosmisch gezien, de aarde ondersteunt.

Dan krijg je daarbij dat de maan met de aantrekking de aarde tracht te helpen om sneller een zuivering en een evenwicht te verkrijgen. Besef dat al wat er komen gaat, al wat de aarde gaat realiseren, ten gunste is van degenen die op aarde willen leven in harmonie met de aarde. Al diegenen die, als het ware, een liefdesverhouding met de aarde willen hebben, zal de aarde deze ondersteunen in de wisselwerking met de krachten van de zon en de interferentie van de maan.

Wij allen hier aanwezig, wij houden van onze planeet. Want deze planeet is voor alle aanwezigen hier de moeder van de ontwikkeling die u kan doormaken. Het is dankzij haar dat je leeft en dat je uw bewustzijn kan verhogen. Het is dankzij haar dat je hier geestelijk tot ontwikkeling kan komen. En het is dankzij haar dat, wanneer je haar terug verlaat, dat je verder kan gaan, verder de kosmos in, zoekende naar uw ware ik, zoekende naar de ware Bron.

En u allen, lieve leerlingen van mijn broeders, ik ga u vanavond meenemen in de wereld van de magische Kracht. Ik ga u vanavond onderdompelen in een Kracht die u nooit hebt ervaren, nooit hebt herkend. Maar die op een avond als deze, ondersteund door de zon, in wisselwerking met maan en aarde, voor u een meerwaarde gaat betekenen, voor u een gereedschap gaat zijn om in de toekomst mee te werken, om in de toekomst mee om te gaan zodat u, pioniers van de vernieuwing, voor anderen een meerwaarde kan zijn, voor anderen een geestelijk inzicht kan zijn, voor anderen een baken van licht kunt wezen.

Mag ik u vragen u volgende voorstelling op te bouwen: dat wij deze ruimte in de geest verlaten en dat wij ons begeven in een woud van eiken. Ga even terug in het verleden toen het hier nog niet zo vervuild was. Toen groeiden hier wouden langs de zuivere rivier en kwamen we hier samen. Deze wouden, die met prachtige bomen gevormd waren, met prachtige bladerdekken, waar de zon spelend doorkwam en waar we op sommige plaatsen mooie openingen hadden, waar het licht als een zuil neerdaalde op de aarde. Het is op deze plaatsen dat wij bij de wende van de zon steeds samenkwamen. Waar wij samen gingen zitten in een cirkel. Waar wij samen de zon aanriepen. Niet zoals jullie denken of uitgelegd is geworden als domme heidenen die geloofden dat de zon God was. Maar wij zagen de zon, de planeet van het Licht, als het symbool van het goddelijke, van het Licht. Wij zagen de zon als het symbool van het leven, van de vernieuwing. Wij zagen de zon als het symbool dat maakte dat de oogst er kon zijn. Dat we steeds verder konden in ontwikkeling. Wij waren heus niet de dwazen die zomaar iets deden. Wij beseften heel goed, wanneer we in een kring samen zaten, welke Krachten er speelden. Wij beseften heel goed dat de entiteiten die ons toen begeleidden, heel waardevolle geesten waren. En de wisselwerking, in tegenstelling tot in het heden maar wat misschien terugkomt, was dat er weinig hinder was tussen wat de geest kon brengen en wat wij als stofmens konden waarnemen. De scheiding was miniem. En zo hebben wij kunnen werken, kunnen Krachten opbouwen. Zo hebben wij waarden kunnen vastleggen, waarden die nog heden ten dage werkzaam zijn.

Want men tracht u hier te leren dat het verleden niet voorbij is, dat de Krachten van het verleden nog steeds werkzaam zijn. En dat is heel juist. De Krachten van het verleden zijn niet in kracht afgenomen. Integendeel. De Krachten van het verleden gaan terug zich manifesteren, gaan terug een deel worden van het bestaan op deze aarde. Want zonder de oude Krachten in een nieuwe omgeving kan de vernieuwing van de aarde niet doorgaan. Het zijn deze oude Krachten, deze oude Harmonieën, deze oude Lichtwaarden, die nu de vernieuwing zullen inleiden, die nu ervoor zullen zorgen dat de aarde zich kan reinigen. En dat de aarde terug een planeet wordt waar het goed is om te incarneren. Waar in harmonie kan geleefd worden met de aarde, met de maan, met de zon en de andere planeten van dit stelsel. En eens dit bereikt, dan zitten we terug in een gouden eeuw zoals wij deze gekend hebben.

En nu vraag ik jullie dat jullie allen rechtstaan en één cirkel gaan vormen en dat jullie elkaar de hand geven, een gesloten cirkel. Degenen die hier naast mij staan, geven de hand aan elkaar. Ze raken het medium niet aan. Zorg dat de cirkel volledig gesloten is. Dat ieder van u verbonden is met de ander. Voel jullie energie stromen. Voel dat je één magische cirkel bent, dat je één Kracht bent.

We zijn hier samen, we zijn hier één. We zijn hier samen om de zonnewende te vieren. In deze viering wil ik een bevestiging geven met een oude magische spreuk. Een spreuk die vanuit mijn tijd dateert, maar die aan Kracht niet is afgenomen. Een uitspraak die in vele talen nog, in vele geheimscholen aanwezig is. Een spreuk die alle Krachten inhoudt die je maar kan denken en wanneer je ze juist toepast, ze voor u verlichting kan brengen, inzicht kan brengen, genezing kan geven, vernieuwing kan meegeven.

Luister naar mijn woorden. Laat u meedrijven met de Kracht die nu opgebouwd wordt. En als de woorden gesproken zijn, dan kan u als deelnemer aan deze kring, als deel van deze magische cirkel, deze Krachten vanuit uzelf gebruiken om anderen bij te staan, om anderen te helpen. Want deze Kracht is eeuwig, is het symbool van de harmonie tussen de Vader en zijn kinderen, tussen de Kracht die in de kosmos aanwezig is en degenen die deel zijn in deze Kosmische Liefde.

Wees één met elkaar.

Anaxos, Kracht van het Licht, ik roep u aan, bevestig de Harmonie, bevestig het Licht.

Anaxos, Meester van de Kosmos, Heerser van alle werelden, bevestig de Krachten van het Licht.

Yachoboth, gij die de demonen beheerst, zend alle negativiteit weg.

Yachoboth, zend alles wat negatief is terug naar zijn oorsprong.

Yachoboth, zorg dat hier alles gereinigd is.

Anaxos, bevestig het Licht, bevestig de Harmonie, zodat wij hier, geladen met het Licht, de kracht van de zon, als ware gezuiverd door Yachoboth, bevestigd door Anaxos, één kunnen zijn. Eén Kracht, één Vernieuwing, één Licht.

Loki, verbrand wat niet nodig is.

Loki, verwijder wat hier niet zijn moet.

Ariël, bevestig het evenwicht.

Ariël, maak dat de balans en de harmonie aanwezig is.

Deze Krachten zijn bevestigd. Deze formules zijn neergelegd. De Kracht van het oude is de Kracht van het nieuwe. Dat deze Kracht uw vriend mag zijn. Dat deze Kracht uw begeleider mag zijn. Dat deze Kracht het beeld van harmonie en de vernieuwing mag wezen.

Dit zij bevestigd in de naam van alle Krachten die wij kennen.

Dit zij bevestigd in de naam van Adonaï, in de naam van Tetagrammaton, in de naam van Eloachim, de Krachten van de Vader.

U mag nu rustig de kring terug verbreken en terug plaatsnemen. Doe het rustig aan.

U bent nu allen, meer dan ooit, verbonden met elkaar. Geestelijk bent u één keten, één Kracht. Menselijke verschillen hebben hier geen invloed op. Geestelijk bent u verenigd. Geestelijk bent u één. Geestelijk is de kracht van de zon, de bron van het Licht in jullie als liefde en harmonie aanwezig. Zorg dat je dit koestert. Zorg dat je daarmee werkt. Zorg dat je dit uitdraagt. Niet al roepend, maar gewoon vanuit uw houding, gewoon vanuit uw denken. De formule die is uitgesproken, is een formule die alles in u wijzigt, is een formule die, kosmisch, het Licht tot uw partner maakt. Gebruik nu uw gevoel. Volg nu uw aanvoelen. En u zal zien dat u, één met de Kracht, vanaf nu aardig wat vernieuwing zult waarnemen, aardig wat nieuwe mogelijkheden zult ontdekken en dat de stoffelijke angsten, langzaam maar zeker, bij u zullen wegdrijven.

Want u beseft nu door deze magische handeling dat uw bestaan eeuwig is. Of u nu op aarde in de stof bent of u bent aan mijne zijde, ach, er is geen verschil. Het is gewoon uw bestaan. Een bestaan dat, voor zover ik het u kan mededelen, oneindig is. Een bestaan dat, vervat in de Bron, steeds weer een vernieuwing inhoudt, steeds weer een lafenis in zich draagt waardoor je verder kan gaan.

En voor zover ik weet zullen mijn broeders u in de komende weken verder onderrichten, u verdere mogelijkheden toespelen, zodat u in de veranderingen die komen, de juiste handelingen en de juiste werkwijzen kunt uitvoeren. En ik wens jullie daar alle succes in toe. Want de Kracht van het Licht is in jullie bevestigd.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik ga mij nu langzaam maar zeker terugtrekken uit dit medium. Maar gedenk vooral dat het enige wat in een stoffelijk bestaan als dat van jullie belangrijk is, is de Kosmische Liefde voor de Bron, voor het Licht. En wanneer u steeds weer opnieuw, in welke situatie u zich ook bevindt, beseft dat u één bent met deze Kosmische Liefde, met dit Kosmische Licht, met de Vader, met de Bron, dan, mijn beminde broeders en zusters, kan jullie niets maar ook niets overkomen dat voor u negatief is. Want u bent beschermd door de formule en zal steeds weer, wat er ook gebeurt, voor u en voor uw geestelijke bewustwording positief zijn. Bekijk uw leven in de stof niet meer vanuit de stof alleen. Maar besef de magische werkelijkheid dat deze veel verder gaat dan wat de stof u kan bieden. Besef dat de magische werkelijkheid voor u het pad is van het Licht en de Harmonie, het pad van de Kosmische Liefde dat het mogelijk maakt dat je geestelijk steeds verder komt om uiteindelijk terug samen te komen, allen, met de Vader die u oneindig lief heeft.

Ik ga nu het medium vrijgeven. Ik doe nog één kleine oude gewoonte van mijn tijd. Ik geef jullie mijn persoonlijke zegen, de zegen van het Licht. Zodat u deze kunt doorgeven aan ieder die zoekende is. Dat het Licht steeds in u aanwezig mag zijn.