Zomerzonnewende 2015

21 juni 2015

Deze avond is een beetje anders dan we gewoon zijn. Maar, zoals ik u al in de vorige les verteld heb, gaan we eerst een beetje leren om vervolgens stil te staan bij het speciale moment dat we op dit moment zijn, namelijk de zonnewende. Dat is altijd voor de aarde een ingrijpende gebeurtenis. Een mens ziet dat niet zomaar toch is het zo.

De avond zal als volgt verlopen: u krijgt eerst van mij nog een beetje les, vervolgens gaan we het medium even een pauze gunnen. Tijdens die pauze, waarde leerlingen, vraag ik van het hier in het lokaal uiterst rustig te houden, uiterst rustig, in dit lokaal niet te praten, als u iets wilt zeggen, gelieve dan het lokaal te verlaten. En de reden is heel simpel: vanuit de les gaan we over naar de zonnewende, in die zin dat we deze zonnewende voor jullie heel praktisch gaan maken. Dat wil zeggen dat we het trillingsniveau van ieder van de aanwezigen gaan opdrijven, gaan verhogen omdat, en u zult dat dadelijk in de les opmerken de reden waarom, maar dat houdt ook in dat het trillingsniveau van het medium ongeveer met 7 à 9 maal hoger zal zijn dan normaal. Dat wil zeggen dat u allen de verantwoordelijkheid draagt dat het hier rustig blijft zodat we dit vanuit onze zijde kunnen opvangen en dit kunnen sturen. Wat het trillingsniveau voor de aanwezigen aangaat, dat zal ongeveer verdubbeld worden. De reden gaat u nu dadelijk vernemen in mijn les.

We hebben verder voorzien dat na de korte interruptie er een eerste spreker is die de zaken verder opbouwt om vervolgens een derde spreker te krijgen die een soort celebrant is, u noemt dat zo maar in wezen is het iemand die vanuit de hoge lichtregionen de praktische oefening via meditatief proces zal uitvoeren. En het zal voor iedereen een heel goede zaak zijn dat dit op een avond als deze kan gebeuren. Zo, dat is, kort geschetst, wat u te wachten staat voor vanavond. En we hebben nog aardig wat werk voor de boeg.

In de vorige les heb ik geprobeerd u duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn wanneer u zich gaat vereenzelvigen met iets anders of iemand anders. De magische kracht die daarin aanwezig is en de mogelijkheid om van daaruit dus zeer positieve resultaten te boeken. Ik heb u gevraagd van dit gedurende de periode die dan volgde in te oefenen. En de meesten onder u zullen, al dan niet met stijgend succes, ervaren hebben dat tussen de theorie en de praktijk nog wel een wereld van verschil kan zitten. Maar niettegenstaande dat kan ik zeggen dat, algemeen gezien, we best tevreden zijn met de oefeningen die u gedaan hebt en de resultaten die u daarin reeds hebt geboekt. Het is natuurlijk zo dat u, wat deze magische procedures betreft, zoals een kind in de school, langzaam maar zeker, moet opbouwen en leren. Het is niet zo dat u kunt zeggen: “ah, ik heb dit gehoord, nu pas ik het toe en ik ben daar volleerd in”, dat begrijpen wij ook. Daarom is het belangrijk dat u steeds verder blijft oefenen en verder blijft opbouwen.

Nu, vandaag gaan we een stapje verder ondanks het feit, en ik voel hier direct de reacties, dat het bij iedereen nog niet voor 100% is gelukt. Dat is niet zo erg. De inzet is er, de wil is er, dus uiteindelijk zal het resultaat er ook zijn. Maar vandaag gaan we een stap verder. ’t Is noodzakelijk want anders kunnen we vanavond het praktische gedeelte dat we voorzien hebben, niet rond maken en dat zou heel spijtig zijn voor ieder van de aanwezigen.

Wanneer we hebben gezegd in de vorige les: “tracht één te worden”, dan is dat geweest met iets dat voor u redelijk aan uw leven, aan de stof, aan uw wereld, aan de aarde verbonden was. Vanavond echter gaan we een stap verder. We gaan even deze aarde waar we op leven en waar we van afhangen, een beetje loslaten en we gaan het geestelijk bekijken. In die zin dat u goed moet beseffen, u weet het wel maar u beseft het soms niet en u hebt er ook geen erg in, dat ieder van u tijdens zijn stoffelijk leven één of meerdere geleidegeesten permanent rond zich heeft. Ach, het fabeltje – dat kent u allemaal wel, dat u als kind nog zult gehoord hebben: op uw rechterschouder zit een engel, op uw linkerschouder zit een duiveltje en die trachten u te beïnvloeden – vindt eigenlijk zijn oorsprong in het feit dat effectief elke mens geestelijk begeleid wordt. Het spijtige van de zaak is dat de meeste onder u daar nog weinig oor voor hebben en dat zij effectief, wanneer zij er oor voor hebben, meestal oor hebben voor degene die tracht te infiltreren vanuit het duister, vanuit de chaos, wat je zogezegd het duiveltje zou kunnen noemen. Maar dat laten we terzijde, dat is op een avond als deze niet aan de orde. Aan de orde is de lichtende geest die u in volle vrijheid, en dat is toch belangrijk, de geest laat u de volle vrijheid, tracht te inspireren, tracht te helpen. Waar dikwijls gedachten ontstaan die u zelf verwerpt omdat u vindt dat ze niet passen in uw leven of in de maatschappij. En de geest laat het daarbij, de geest zal niet u gaan verplichten. Het enige dat soms gebeurt, is dat er wel degelijk een wisselwerking ontstaat tussen uw eigen geest en de geesten die u trachten bij te staan. En dat kan dan soms wel leiden tot conflictsituaties in de stof waardoor het stoffelijk lichaam gaat haperen in zijn werking en zo verder. Bij sommige kan dit tot zeer zware stoffelijk-geestelijke problemen leiden. Maar ook dit laat ik even terzijde vanavond en is niet direct aan de orde.

Wat aan de orde is, is dat we gaan trachten dat u de klik maakt, dat u het besef hebt dat u nooit of nooit alleen bent en dat er steeds geleidegeesten rondom u aanwezig zijn die, wanneer u er wilt voor openstaan, u kunnen inspireren, u kunnen helpen. En dat gaat heel ver. Dit gaat niet alleen van: “u moet deze zaak niet doen” of “u moet dat wel doen” maar dit kan ook leiden bijvoorbeeld tot voorkoming van ziekten, dat kan leiden tot voorkoming van heel veel ellende en zo verder. Juist omdat, wanneer er een wisselwerking is en een aanvaarden van de stof van deze begeleiding, aardig wat kan op de juiste weg gezet worden. En daarom is het belangrijk dat u kunt vertrekken vanuit de oefening die we u vorige maal gegeven hebben, dat u deze kunt uitbreiden naar het gedachtebeeld: “ik ben omgeven door entiteiten die mij kunnen helpen”. Tezelfdertijd, dat wil ik eraan toevoegen, zijn er entiteiten die u van de kant in de wal willen helpen. En daarom is het belangrijk dat u steeds vertrekt vanuit het licht. Dat u deze oefening begint vanuit een meditatieve positie waarin u zich plaatst in het licht, en dan laat ik jullie nog vrij in de keuze van welk licht u gebruikt, gebruikt u wit licht, gebruikt u geel licht, gebruikt u blauw licht, oké. U mediteert en u tracht u één te gaan voelen met uw geleidegeest. U tracht daarin een wisselwerking te krijgen. In den beginne zal dit misschien leiden tot gedachtebeelden of tot indrukken die u misschien niet 100% aanstaan. Want u mag niet verwachten van een geleidegeest dat deze naar u toekomt, u een schouderklopje geeft en zegt: “ge zijt goed bezig, man”. In sommige gevallen kan het zijn dat je goed bezig bent maar dan hoeft dat niet gezegd te worden. Maar in de meeste gevallen zal de stofmens toch wel hier of daar aan de verkeerde kant aan het werken zijn. En dan wordt het interessant dat deze geleidegeest u kan helpen, u kan in de richting positioneren die voor u de meest juiste is.

In het begin zal dit enkel en alleen via het gevoel gaan, gaat u aanvoelen: “ah, als ik zo doe, dat wringt precies een beetje en zo, dat ligt beter”. En naargelang er meer een wisselwerking ontstaat tussen u en deze entiteiten, kan het zijn, en zeker bij degenen die hier redelijk gevoelig zijn, dat er niet alleen volledige gedachtebeelden, als het ware, als teksten ontstaan, en bij sommige als werkelijk beelden ontstaan. En dan zit u op het zeer goede spoor. Mits, en dat wil ik nogmaals zeer sterk benadrukken, mits u steeds vertrekt vanuit het licht. Dat is heel belangrijk. Want als u zou vertrekken zonder u eerst in te stellen op het licht, dan geeft u de anderen ook de kans om te interfereren. En voor de mens is dat echt niet moeilijk, hoor. Want ieder van u zit in zich met een pak begeerten, een pak begeerten die door degene die daar gebruik wil van maken, heel handig te manipuleren zijn. En dan wil ik nog niet zeggen dat u direct geconfronteerd wordt met een entiteit uit het duister maar u zult heel snel, zoals heel velen ten andere, gekoppeld worden aan astrale beelden, astrale werkelijkheden die uw begeerte, uw verlangen, uw emotie gaan stimuleren maar niet op de juiste wijze. Met als gevolg dat, zoals ik het in het begin gezegd heb, u van de kant in de wal geraakt. Daarom benadruk ik het nogmaals dat het van groot belang is wanneer u zich wilt instellen op uw geleidegeest, dat u dit vanuit het licht doet en dat u zich met dit licht één gevoelt. En dan gaat u opmerken dat u daar de juiste wisselwerkingen in krijgt. Het grote voordeel daarvan is dat, na verloop van tijd, u dit bijna tot een automatisme zult brengen waardoor u niet alleen, eerstens, de steun hebt van uw eigen geest, wat nu voor velen niet altijd aanwezig is omdat het begeerteleven uw eigen geest soms in de hoek drukt en de andere energieën die daar kunnen op inspelen, toelaat in dat stoffelijk voertuig, met alle gevolgen van dien. Kijk maar rondom u in uw maatschappij, dan ziet u genoeg hoe dat functioneert.

Maar goed, wanneer je dat kunt vermijden, dan ga je krijgen dat je niet alleen stoffelijk tot een grotere kennis komt, dat er vele zaken gaan zijn die u, zonder dat u het zelf wist, kent. Dat u toegang hebt tot een kennis die, sta mij toe te zeggen in moderne termen, veel groter is dan de kennis die u op het internet kunt vinden. Waarom? Omdat u dan, geconnecteerd zijnde, in harmonie zijnde met de geleidegeest, niet alleen via dat licht en deze geest, via uw eigen geest zaken kan doorkrijgen, informatie kan doorkrijgen maar uw geleidegeest is op zijn beurt weer geconnecteerd met vele anderen. En zo kan u aardig wat ontvangen, gaat u doorzicht krijgen in vele zaken die stoffelijk bestaan waar u geen enkel idee van had. Maar doordat u het kan doorzien, kunt u steeds weer opnieuw de juiste beslissingen nemen.

En nu kunt u denken: waarvoor is dit nodig? Wel, wanneer u een weg aan het gaan zijt, zoals jullie, een zoektocht in dat spirituele, een zoektocht naar bewustwording, dan moet u zich afvragen of het zin heeft in elke val te trappen die op uw weg aanwezig is. Dat doet u wanneer u de kennis niet hebt over wat er in de stof rondom u gebeurt. Wanneer u met uw stoffelijke kennis van vandaag besluiten neemt, dan kan u ervan op aan, en dan ben ik nog mild in uitdrukking dat 85% van wat u besluit, totaal op een verkeerde basis is besloten met, naar de toekomst toe, nefaste gevolgen. Voor sommige zal dit zeker tot in de 90% lopen. En dit is al lange tijd bezig. Wanneer u echter dat kunt voorkomen door de kennis die aan deze magische procedure, om het zo te zeggen, die ik u bijbreng, verbonden is, dan kunt u deze zaken helemaal terugschroeven. En hoe beter u thuis wordt in deze samenvloeiingen, in deze harmonieën, hoe minder de stof uw bewustzijnsgang zal blokkeren, zal tegenwerken. En dit heeft ook, alleen stoffelijk al, voordelen dat u op deze wijze kunt voorzien wat er rondom u misgaat. En dit kan van simpele ongevallen tot zware rampen zijn die u alzo kan voorkomen, waar u niet bij betrokken wordt. En zeker in de wisselingsperiode waarin we nu zijn, de aarde die zich helemaal, langzaam maar zeker, aan het transformeren is, de invloed van de nieuwe heerser die overal alles een beetje op zijn kop zet, door deze procedures juist aan te leren en ermee om te gaan, komt u in harmonie met wat gebeurt, voelt u vooraf aan wat er te gebeuren staat en kunt u ook via deze weg inspiratief komen tot de juiste maatregelen, tot de juiste handelingen. Waardoor u, misschien wel deel zijnde van de grote wijziging, toch niet het nadeel ervan ondervindt maar juist het voordeel eruit kunt putten om verder te gaan en voor anderen ook een grotere betekenis te hebben.

Dit is waar u in de komende weken op gaat oefenen. We zouden graag hebben dat we, wanneer we de volgende maal samenkomen, dat tenminste ieder van u zover staat dat je kan aanvoelen dat er een begeleiding vanuit de geest voor u aanwezig is.

Ik weet het, het is niet zo heel rationeel voor de stofmens maar wanneer je geestelijk verder wilt geraken, is het zeker in deze periode aan de orde van de dag. En het is deze les die zijn toepassing zo dadelijk gaat vinden in het tweede gedeelte van deze avond. Het is deze les die zal praktisch uitgewerkt worden en waarin de celebrant zal trachten bij iedereen zaken los te maken en te sturen. Dus u kunt ervan op aan dat u vanavond, wanneer u huiswaarts keert, allen met een meerwaarde huiswaarts kunt gaan. En waarom doen we dit bij een zonnewende? Omdat we op dit ogenblik, door de situatie die in de kosmos rondom u aanwezig is, openingen hebben om het magisch gebeuren sterker te laten ingrijpen. Dit is ook iets wat u, ach, misschien al gelezen hebt, misschien meerdere malen, maar waar u eigenlijk nog nooit echt bij stil hebt gestaan: het feit dat bij de zonnewendes er andere kosmische regels gelden dan onder de gewone conditie. Hiermee wil ik niet zeggen dat er iets kan gebeuren dat anders niet kan gebeuren, nee. De mogelijkheden door de stand van de planeten, door de stand van de zon ten opzichte van de aarde zijn voor enkele ogenblikken – ik zeg wel: voor enkele ogenblikken – ten opzichte van de stof anders. Ik zou durven zeggen: er is een opening.

Nu kunt u zeggen: “is dat juist op het moment dat wij hier toevallig samenzijn?” Nee, dat is niet juist op het moment dat u hier toevallig samen bent maar de celebrant brengt u naar dat moment. En ook daar weer bent u niet ver genoeg in uw denken om te beseffen dat voor ons tijd en ruimte niet bestaan zoals u die kent en dat we u kunnen meenemen via onze wereld in die momenten. Waardoor je als mens op dat ogenblik ook de voordelen en de meerwaarde van dat moment kan plukken, om het zo te zeggen.

Zo, hier ga ik het bij laten voor vanavond. Ik herhaal nogmaals: wanneer het medium zo dadelijk even pauze neemt, in deze ruimte wordt niet gesproken. Het is niet omdat het medium even de ruimte gaat verlaten, dat wij hier niet verder werken. We bouwen hier de sfeer verder op om vervolgens in het tweede gedeelte het af te ronden, zoals ik het jullie heb voorgesteld. Wanneer de celebrant zijn werk gedaan heeft, kan het zijn dat er nog even een terugkomst is om de zaak af te zwakken, geef ik jullie de raad, als jullie leraar: spring niet allemaal direct op wanneer het medium weg is maar blijf rustig nog even enkele minuten zitten. Waarom? Dat is heel simpel: doordat de verhoudingen in uw lichaam gewijzigd worden tijdens de celebratie, heeft uw lichaam even tijd nodig om zijn oude trilling terug te vinden. En dat kunt u best doen door allen, en ik zeg wel: allen, rustig op uw stoel te blijven zitten, in uzelf te keren, uw gedachten rustig te laten vloeien, u één te voelen met elkaar en met het licht totdat u voor uzelf aanvoelt: ik zit terug in mijn zelfde trillingsgetal. We zullen proberen zo veel mogelijk jullie daarin bij te staan, ook de terugkomst. Maar het is, en ik benadruk het nogmaals want voor de mens is het dikwijls moeilijk te vatten in één keer, ik benadruk het nogmaals: het is van belang dat u na het gebeuren de rust behoudt, de stilte behoudt, laat ons zeggen, enkele minuten, maximaal een 15-tal minuten. En dan kunt u, nog steeds in alle rust opstaan, het lokaal verlaten. Voor degenen die zich in het verkeer begeven: hou er rekening mee dat u niet 100% reageert zoals u de gewoonte hebt van in het verkeer te reageren. Dit zeg ik er nu al bij. Dus, hou uw snelheid en zo verder een beetje in het oog.

En dan zult u zien dat deze avond voor ieder van jullie een meerwaarde zal hebben waar we dan in de volgende lessen aan verder kunnen werken en gaat u, langzaam maar zeker, meer voor uzelf de mogelijkheid hebben om de magische krachten die in u aanwezig zijn, en er altijd geweest zijn, beter te herkennen en tot ontplooiing te laten komen.

Zo, ik wens jullie nog een zeer waardevolle zonnewende en dan spreken we elkaar in de volgende les weer. En ik hoop dat ieder van u zich voor 100% inzet om wat we hier brengen, zo goed mogelijk voor zichzelf te verwerken. Dat het Licht, zeker vanavond, uw gast mag zijn.

Deel 2

Voorganger

 Zo, aan mij om u te begeleiden naar het ceremoniële gedeelte van deze avond.

Wij zijn hier tezamen om, wat jullie noemen, de zomerzonnewende te vieren. En dit gaan we vanavond niet alleen doen. We hebben voor deze kleine groep voorzien dat er zo nog een honderdtal entiteiten hier aanwezig zijn. Gelukkig hebben wij geen volume zoals jullie, want anders was deze ruimte een beetje te klein. Maar gezien dat wij energie zijn, gaat dit wel.

Dus u kunt u voorstellen, wij hebben een heel mooie kring en we gaan proberen van vanuit onze kant ieder van u zo goed mogelijk te ondersteunen. We gaan ook proberen van ieder van u zo goed mogelijk te inspireren.

Ik weet dat jullie in deze groepen nogal erop staan van uw eigen gedachten te hebben, uw eigen ideeën, maar voor deze avond vraag ik jullie van: stap eens even af van die gewoonte en i.p.v. met uw stoffelijke hersenen deze avond mee te maken, probeer even uw gevoel te laten spreken. Luister naar uw gevoel en vooral ga met uw gevoelens niet in discussie, maar laat het gewoon zich openplooien. U zal zien dat binnen het lichtende kader dat we hier nu opbouwen, dat deze gevoelens hun weg vrijelijk zullen vinden. En u zult ook opmerken dat er een zeer sterke samenvloeiing gaat zijn. Er gaat een eenheid ontstaan tussen u en ons die de mogelijkheid biedt om u allen tezamen, als het ware, de beleving van de Krachten die nu deze aarde bereiken te laten doorleven, te laten waarnemen en doorleven.

Dit houdt in dat u in eerste instantie in uw gedachtewereld, zonder dat u daar besef van hebt of bij stil gaat staan, een verfrissing gaat ervaren, dat u zeker in de komende tijd, dagen en weken, tot de ontdekking gaat komen dat u nieuwe ideeën hebt en dat u ook zaken anders gaat bekijken. Verder, voor sommigen zeer interessant, dat u plots kennis hebt van oplossingen waar u al lang achter zocht of kennis hebt van nieuwe zaken waar u van dacht dat u er niet in thuis waart. Dit komt niet alleen doordat we hier met zoveel samen zijn, maar dit komt omdat wij een opbouw maken die veel verder gaat dan alleen de groep die hier is, samen.

U moet rekening houden dat we in een samenkomst als deze, op een tijd als deze, een link leggen met vele anderen die dezelfde weg, dezelfde gedachtewijze, och, soms anders verpakt, maar dat maakt niet uit, volgen. Daardoor kan het best zijn dat u gevoelens en gedachten opvangt van, laat ons zeggen, een broeder of een zuster in China, of dat u zaken ontvangt vanuit Zuid-Amerika, of uit Afrika, maakt niet uit.

Vanavond zijn we hier samen en vormen we voor de aarde, waar de zonnewende toch zeer belangrijk voor is, één geheel. En in dat geheel worden veel nieuwe zaken geboren. Nieuwe zaken die dus voor u als stofmens in de toekomst handigheden zullen zijn, mogelijkheden zullen inhouden. U krijgt zo dadelijk de celebrant. Deze zal door hetgeen wat hij doet, wat hij creëert, uw wereld waarin u leeft wijzigen in positieve zin, in lichtende zin. U moet geen angst hebben om mee te gaan. U hebt allen al ervaring genoeg kunnen opdoen gedurende de lesperiodes die u hebt doorgemaakt. Het magisch gebeuren mag voor jullie niet iets zijn dat verrassend is. Maar het moet iets zijn dat voor jullie gewoon aanvaardbaar is. Het moet iets zijn dat behoort tot uw dagdagelijks gegeven.

Ik merk op dat er al aardig wat wisselwerkingen aan gang zijn, dat is een zeer goed gegeven.

Een nog laatste toevoeging alvorens ik het medium ga doorgeven naar de celebrant: wat de celebrant naar voor gaat brengen, voor zover ik het kan inschatten, zal soms voor jullie onsamenhangend zijn, omdat u dit wanneer u het stoffelijk bekijkt, moeilijk kan plaatsen. Maar u moet het magisch bezien en dan kan je ervan overtuigd zijn dat het wel degelijk een samenhang heeft en wel degelijk een zin heeft. Nogmaals, benader het vanuit uw gevoelen, niet vanuit rationeel denken, want dan bouwt u voor zichzelf een muur op die jij alleen maar kan terug afbreken. Dit zou zonde zijn op een avond als deze.

De celebrant zelf is iemand die met deze zaken heel goed thuis is. Iemand waarvan ik durf stellen dat hij in de hogere regionen van het Licht zich bevindt en alleen door zijn aanwezigheid voor ieder van u een meerwaarde betekent. Ik zou zelfs durven zeggen: voor ieder van u een soort zuivering betekent, waardoor dat je plots zaken in uw eigen leven duidelijker gaat kunnen begrijpen, gaat kunnen vaststellen.

Het is ook iemand die, en dit geldt voor alle aanwezigen, de disharmonieën die in een lichaam aanwezig zijn, en of dit nu psychisch of fysiek is, maakt niet uit, door zijn aanwezigheid als het ware naar een harmonie brengt. Het gevolg zal zijn dat de meesten onder u zich ook fysiek en geestelijk na deze avond beter gaan voelen, zonder dat het uitgesproken moet worden. De harmonie zal in uzelf door hetgeen wat dat de celebrant doet, hoger zijn geworden waardoor dat vele zaken waar u mee kampt, plots minder zwaarwegend gaan zijn en voor sommigen misschien zelfs volledig een oplossing of een kering vinden.

Zo, het is nu tijd om de celebrant te laten komen. Ik vraag jullie van heel rustig te zijn. Stel u gewoon open, verwacht niets, maar stel u gewoon open. Het kan zijn dat ik na de celebrant nog even terugkom. Het zal ervan afhangen wat de mogelijkheden zijn die het medium nog heeft aan reserve. Maar verwacht niets, stel u gewoon open, stel uw gevoel open en wees één met allen die hier aanwezig zijn. Dat het Licht jullie tot het laatste mag begeleiden.

Celebrant

Beminde broeders en zusters, we zijn hier allen samengekomen om deel te zijn van de Krachten van de Kosmos die voor ons op dit moment door het Goddelijke aangeboden worden. Besef dat u allen onafscheidbaar deel bent van het Goddelijke. U bent onafscheidbaar deel van de Schepping, de Kosmos. Maar dit is voor u niet in beelden te vatten. Daarom zeg ik u: het Licht is uw metgezel en vanuit het Licht gaan we nu werken.

Het Licht dat deze aarde zo nodig heeft. Het Licht dat de mensheid zo nodig heeft. Want wanneer we rondom ons kijken, dan zien we de mensheid die verloren is gelopen. Dan zien we een mensheid die alleen nog aan zichzelf denkt. We zien een mensheid die egoïstisch is. Maar gelukkig, in tegenstelling tot de Bijbelverhalen, gelukkig zijn er nog mensen die anders zijn ingesteld. In de bijbel vond de gezant van God geen rechtvaardigen meer.

Gelukkig behoren wij niet tot die bijbel en vinden wij nog wel rechtvaardigen, vinden wij nog wel mensen en entiteiten die het goed menen met deze aarde, die het goed menen met de mensheid, die het goed menen met alles wat op deze planeet aanwezig is.

En daarom is onze inzet op een avond als deze waardevol. Daarom kunnen we op een avond als deze met de magische Krachten die aanwezig zijn, ertoe komen dat we keerpunten creëren, ertoe komen dat we herstelpunten voor deze planeet opbouwen, ertoe komen dat we vernieuwde gedachten rond de aarde laten gaan.

Mijn beminde broeders en zusters, vergeet even wie u bent. Wees even één met mij. Oh, u kunt het. U moet heus niet denken: ik ben niet zover geëvolueerd. U moet u heus niet als kleine mens voorstellen. Het Licht is er voor iedereen.

Aanvaard het Licht dat ik u schenk in de naam van Adonai: de naam die alle Krachten omvat.

Adonai: de oerklank, het begin van alles, de basis van het Licht.

Adonai: één met deze trilling, één met deze Kracht maakt jullie tot de vernieuwers, maakt jullie tot de zendelingen van de nieuwe tijd, vertegenwoordigers van het Licht die steeds weer omgeven door het Licht, met de Kracht van het Licht kunnen werken. Deze Krachten hier aanwezig worden bevestigd.

Adonai, de Kracht van het Licht.

Tetagrammaton, de ondersteuner van het Licht.

Eloachim, de uitwerper van het Licht.

Jehova, waar alles in aanwezig is.

Joere, omkadert het geheel.

Ach, het zijn maar klanken, maar klanken die doordringen tot de kern van uw wezen.

Rota, laat dit tot u doordringen, neem het in u op zodat u daar de Kracht en de Harmonie uit ontvangt en één wordt in dit geheel.

Jaura, bevestig wat hier gebeurt, maak ons allen één, maak dat wij samen de Kracht van het Licht uitdragen in eenheid, in harmonie, over leven en dood, in ons bestaan steeds verder kunnen. Kracht is hier aanwezig. Kracht. Eenheid. En dat in deze Kracht en deze eenheid de voorgekenden in de stof helpers zoals Michaël, Ariël, Ezechiël, Azraël u bijstaan en dat Gabriël u steeds de boodschap mag geven die u nodig hebt om in het Licht verder te gaan.

Deze Krachten zijn bevestigd in de naam van Hem door wie ik gezonden ben. In de naam van Hem die u liefheeft, liefheeft in alles wat dat er gebeurt. In de naam van Hem wier naam wij als het ware niet uitspreken, omdat we niet zover zijn om het volle Licht daarvan te kunnen dragen. Maar we zijn er wel deel van. En doordat we deel zijn, kunnen we als de kinderen van het Licht optreden en zo onze taak die wij reeds lang, in een lang verleden, op ons genomen hebben en door vele levens heen steeds gedragen hebben, ook nu in deze cruciale periode, in deze periode van vernieuwing, uitdragen en deze in volle kracht laten werken.

En zo zijn wij één, één met deze Krachten. Beseffen wij terug waarom wij hier op aarde zijn. Beseffen wij terug wat de Vader ons als taak heeft gegeven en die wij vrijelijk hebben aanvaard. Maar soms door het vele dat al is geweest, hebben wij er geen erg meer op en is het goed dat we op een avond als deze, tijdens een zonnewende, die het ons mogelijk maakt magische eenwording te ervaren, terug tot deze gedachte te komen. Dat we beseffen wie we zijn. Dat we terug inzicht hebben in onze taken en dat we terug, met het Licht en met onze begeleiders, onze weg verder kunnen gaan, onze taak te volvoeren.

Dit zij bevestigd in de naam van Adonaï, de Heerser van de wereld, de Heerser van het Licht, de Heerser van de kosmos.

De Krachten die u hebt, de Krachten die in u aanwezig zijn, zullen het u mogelijk maken om van deze zonnewende een lichtend punt te maken. Om van deze zonnewende het lichtend vertrek te maken van de vernieuwing, niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk, zodat u gedragen door het Licht, de werkelijkheid aanschouwend, er kan zijn om de anderen die zoekende zijn het Licht te laten erkennen en mee te nemen op uw weg van bewustwording.

Afsluiting

Zo lieve vrienden, ik kom nog even terug om het lichaam van het medium even de tijd te geven om een paar evenwichten te herstellen. Maar ook voor jullie hier is het nu van belang dat u hetgeen wat u hebt aangevoeld, dat u hebt waargenomen, rustig in u te verwerken. Neem uw tijd ervoor. Ieder op zich en op zijn eigenste manier heeft hier een ervaring doorgemaakt. U mag gerust deze ervaringen onderling uitwisselen achteraf. Maar het gaat er niet om: wie heeft nou de juiste of de beste ervaring? Neen, want voor ieder van jullie, lieve vrienden, is de ervaring uniek. Is de ervaring aangepast aan uw persoonlijkheid.

Dus, je kunt het niet vergelijken. Je kunt alleen maar vaststellen: voor mij is het zo geweest. En voor uw broeder of zuster is het op een andere wijze geweest. Geen wijze is meer of minder waard. Elke doorleving die u nu hebt meegemaakt, is voor ieder individueel uiterst waardevol. En het is vanuit deze ervaring dat u nu verder kan. U kan met hetgeen wat u hier is gegeven, verder. Het is een Kracht. Een Kracht die niet alleen voor u psychologisch zaken naar een evenwicht trekt, maar ook lichamelijk u in evenwicht brengt zodat zo goed de geest als het lichaam, of het nu jong of oud is, terug een vorm van harmonie ervaart waardoor het zijn weg die het gezocht heeft bij de incarnatie, op een juistere wijze kan verder gaan. En dit is voor ieder van u individueel. Geen mens is gelijk aan de ander. Maar toch vormen we samen één geheel. Toch vormen wij samen de Kracht. Toch vormen wij samen het Licht dat hier vanavond bevestigd is en waarmee we nu in de volgende tijd kunnen werken en kunnen betekenis hebben voor de vernieuwing van de aarde.

En zo zullen we, in tegenstelling tot van wat er allemaal rondom ons gebeurt, niet degene zijn die de chaos uitdragen, maar degene zijn die de vernieuwing uitdraagt. Degene zijn die aan de medemens hoop kan geven. Die aan de medemens Licht kan bieden. Die aan de medemens Kracht en Harmonie kan bieden. En op deze wijze de vernieuwing mogelijk te laten voltrekken. En zo ook uw leven en uw bewustwording waardevol maken.

Ach, het is een mooie avond. Een avond waarin, deel zijnde van het Licht, we voor onszelf reeds de vernieuwing kunnen aanvoelen. Een avond waarin we oude ankerpunten die we al lang kwijt willen, kunnen achterlaten. Een avond waarin we kunnen afscheid nemen, zonder tranen of zonder problemen, van zaken die ons te lang hebben bezwaard, van zaken die ons te lang hebben beperkt. Dit alles is nu mogelijk. De keuze is aan u. Volg uw gevoel, zoals ik reeds gezegd heb vóór de celebrant. Want het gevoel is nu de wisselwerking tussen uw geestelijke begeleiders, het Licht en de Kracht van de Kosmos. En van daaruit werkende kunt u bij, wijze van spreken, enkel en alleen maar het juiste doen. Enkel en alleen het Licht laten stralen, om het zo te zeggen.

Zo mijn lieve vrienden, ik ga nu proberen het medium vrij te laten. Zoals u gevraagd is, blijf allen nog een tijdje rustig zitten. Laat deze Krachten rustig inwerken zodat elke cel van uw lichaam kan genieten van deze Harmonie, van deze Kracht, van dit Licht. En dan kunt u daarna rustig met een gevoel van gelukzaligheid, als het ware, een gevoel dat u deel bent van het Licht, dat u deel bent van deze Kosmos, van dit Goddelijke, de kern als het ware van uw wezen, uw ziel als het ware, om het zo uit te drukken, met een voldoening, een gevoel van eenheid, van harmonie, een gevoel dat u voor uzelf uw eigen wereld hebt kunnen verbeteren, huiswaarts keren. En wat kan er nu beter zijn dan dat u in de kern van uw wezen, in uw hart, u goed voelt en dit uitstraalt naar de wereld toe.

Lieve vrienden, ik hoop jullie nog te kunnen ontmoeten in de volgende lessen en ik wens jullie nu echt het gevoel van het Licht, het gevoel van de Harmonie, het gevoel van de eenheid met de Schepping, dat deze u mag dragen in de komende dagen.