Zonnevlechtchakra en keelkopchakra

22 februari 2011

Hopelijk hebben jullie vorige les (Het fijnstoffelijk lichaam en de chakra’s) al een beetje bestudeerd en verwerkt. Want vandaag zou ik graag met jullie een stapje verder gaan. Namelijk met het behandelen van de werking van twee chakra’s die nogal aan elkaar gelieerd zijn en die voor jullie toch wel ook een zeer praktische inhoud kunnen aannemen.

En de eerste chakra waar ik het met u over wil hebben vanavond is wat men noemt de zonnevlecht chakra of plexus solaris en de tweede die daar nogal sterk meer in wisselwerking staat is de keelkopchakra. Het is niet zo dat je moet verwachten dat wij hier dus de chakra’s lineair gaan behandelen. Ik weet dat er nu van jullie aan het denken zijn: ja, maar waar blijf je dan met die miltchakra of die sacrale chakra.  Is voor een andere keer. Hetgeen wat we zo snel mogelijk willen bereiken, is dat u voldoende kennis krijgt van hoe uw fijnstoffelijk lichaam functioneert en wat u er  ook mee kunt doen.  Niet alleen ten opzichte van uzelf maar ook ten opzichte van uw medemens. En dit kan naar de toekomst toe in sommige gevallen wel zeer nuttig blijken.

Wanneer we spreken over de zonnevlechtchakra dan spreken we over een lichaam of orgaan, een energetisch orgaan dat gekoppeld is aan uw energiezuil of de kundalini en ook aan het ruggenmerg als dusdanig ter hoogte ongeveer – dat varieert een beetje – van uw navel. Het belangrijkste van deze chakra is dat hij enorm veel energie kan afgeven en doorgeven. Het is een zeer sterk wisselwerkingspunt. En daar ligt hij in combinatie met uw keelkopchakra, in die zin, en  ja en voor degenen die niet juist weten waar de keelkopchakra ligt, die kun je ongeveer inschatten ter hoogte van het strottenhoofd en zet aan ongeveer enkele wervels onder de atlas. Dus voor de mensen die een beetje van anatomie kennen is dat duidelijk.  Maar u hoeft in principe deze technische kant, niet zo te kennen. Het gaat er hem om dat je vooral begrijpt en kunt omgaan met deze chakra’s.

En uw keelkopchakra is vooral geschikt om waarnemingen te doen. Dus hier de wisselwerking. Je kunt via uw keelkopchakra heel veel impulsen, heel veel – ja laat ons zeggen – gebeurtenissen rondom u, natuurlijk in het veldbereik van energie om het zo te zeggen, waarnemen, in u opnemen.  En je kan dan een wisselwerking creëren door via uw plexus solaris dus de nodige evenwichten te creëren.

Daarom dat ik deze avond deze twee wil behandelen. Dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld uw hartchakra of uw miltchakra buitenboord vallen, dat is voor een volgende les. Deze twee gaan nogal eens dikwijls samenwerken, soms zeer onbewust bij de mens, dat is waar. Maar langs de andere kant wanneer je er een beetje aandacht aan schenkt, zul je zien dat je met deze twee energiebronnen – om het zo te zeggen – heel veel gedaan krijgt.  Kijk, wanneer u iemand voor u krijgt, zelfs al is dat de eerste keer, dan is het mogelijk aan te voelen wie er voor u staat, gewoon door uw keelkopchakra, de wisselwerking van de aura’s. Wanneer u in de geburen van elkaar bent, krijgt u een overdracht. En dat  kan dan heel gemakkelijk via dus die keelkopchakra gebeuren en dat gaat zich dan dikwijls nog vertalen in je buikzenuwcentrum. U zult allemaal wel al eens meegemaakt hebben dat u iemand voor het eerst ontmoet en dat u zegt: Euh wat is dat voor een figuur, dat u daar misschien in extremis de koude rillingen van krijgt. En anderzijds een complement daartegen dat u zegt: oh, die voelen warm aan, die voelen sympathiek aan, die liggen mij wel.  Wel beide effecten worden veroorzaakt via de opname van hetgeen de andere persoon afgeeft, doorgezet naar uw buikzenuwcentrum, waardoor u via uw plexus Solaris en de wisselwerking met uw eigen zenuwsysteem het gevoelen krijgt van “het staat mij niet aan, het is niet goed, het is ijzig, het is koel, het is koud” of “dat is een warme persoonlijkheid, een aangename persoonlijkheid.” De meeste mensen weten dat niet en ja, dat is een aanvoelen en zij gaan daaraan voorbij. In vele gevallen houden ze er soms zelden rekening mee. Zeker wanneer het niet heel uitgesproken is. Maar daar begint het juist voor jullie heel interessant te worden.

Door er opmerkzaam op te zijn in uw contacten welk een gevoel u krijgt ten opzichte van de persoon die met u contact neemt of jij mee contact neemt, kun je dus heel veel zaken aan gaan voelen. Stel u voor: u moet met iemand iets overeenkomen. Is het nu commercieel of anders, maakt allemaal niet uit. En u moet met die persoon overleggen; wanneer u zich dan concentreert op uw keelkopchakra en dan moet u heus niet gaan denken: “en nu  moet ik mijn keelkopchakra aanvoelen”. Nee. U zet u gewoon open voor hetgeen wat u kunt voelen. Dan gaat u heel snel waarnemen of hetgeen u aangebracht wordt, iets is dat voor u effectief goed, positief is en zo verder, of dat de persoon in kwestie u eigenlijk tracht in te pakken of in ‘t zak te zetten of hoe u het wilt noemen.

Juist door dat subtiele dat je aanvoelt, kun je op dat moment de juiste beslissingen nemen. Kun je zeggen van : oké, ik ga hier mee verder, of je stelt : neen,  dit  ligt mij niet. Op het ogenblik dat je zal aanvoelen dat de andere persoon – en dat is mogelijk – u wilt overnemen als het ware, dus een overdruk op u veroorzaakt, – och u kent allemaal  wel die verkopers die met verkooppraatjes bij wijze van spreken u zouden meesleuren en dat je al gekocht hebt voordat je beseft wat je gekocht hebt – wel ook via dit systeem kun je deze zaken voorkomen. Omdat je bij het aanvoelen u dan zo kunt profileren dat je via uw zonnevlechtchakra een afstand creëert en dat de impact van het verkoopspraatje,  om zo te zeggen, veel minder is. Integendeel zelfs een omgekeerde werking gaat hebben, waardoor degene die u eigenlijk wou inpakken, zelf ingepakt wordt, om het zo te zeggen, zichzelf gaat mispraten of iets dergelijks.  Dit is nu gewoon een wisselwerking als voorbeeld in het  dagdagelijkse.

Maar wanneer u bijvoorbeeld een persoon zou tegenkomen die zich niet al te best voelt. Waar dus hier of daar een serieuze storing in het fysieke lichaam aanwezig is.  Dan kan je via de keelkopchakra heel goed aanvoelen welke uitstraling eigenlijk een verkeerde impuls afgeeft. Een impuls die u via uw aura binnenkrijgt en die u kunt plaatsen via dit chakra. Vanop het ogenblik dat je dat aanvoelen hebt, kan je daar iets mee doen. Je kan vanuit dat punt een beeld gaan vormen van een persoon die in harmonie is en dit dan weer afgeven via uw plexus Solaris. Dat wil zeggen dat er een wisselwerking ontstaat. Je zou bijna kunnen zeggen, een beetje negatief – positief, waardoor de andere persoon zich bijna onmiddellijk beter gaat voelen. Ik zeg niet dat hij zal genezen zijn. Maar gaat wel beter voelen. Het zijn mogelijkheden die via deze chakra’s tot uiting kunnen komen.

Anderzijds moeten we opletten, want uw plexus Solaris doet meer dan alleen maar dus energie als het ware uitstralen. Dit is één van de grote functies. Anderzijds is het ook zo dat de zonnevlecht voor u een enorm gevoelsorgaan als het ware is. Dat wil zeggen dat voor uzelf, niet voor de buitenstaanders,  maar voor uzelf deze chakra dus enorme impact heeft op alles wat dat jij voor uzelf als gevoelen ervaart, als emotie kan omzetten. Hierdoor is het ook zo dat er een redelijke tweede wisselwerking – om het zo te zeggen – niet naar uw keelkopchakra, maar naar de andere chakra’s, vooral stuit- en miltchakra kan bestaan.

Bijvoorbeeld, een gekend fenomeen dat iedereen in zijn leven wel eens zal meegemaakt hebben: wanneer je plots erge angst krijgt, het gevoel van een soort – moet ik het zeggen – enorme prikkel in uw buik. Het is ook zo dat – en dat is misschien ook nog ongekend voor de meesten – bij verkeerde opbouw van gedachten; bijvoorbeeld u hebt angst voor iets, laat ons zeggen, u hebt pleinvrees.  Het ontstaat vanuit een beeld. Er is iets in u of rondom u gebeurd,  u hebt dat in u opgenomen en u hebt dus pleinvrees gekregen. Nu kunt u denken dat de angst die daar is ontstaan, dat die in uw hersenen gelokaliseerd moet worden. Dat zou de fysieke logica zijn. Niets is minder waar. Het punt van deze angst zit in uw zonnevlecht, in je buikzenuwcentrum en kan dus zeer sterk beïnvloed zijn dus door de beweging van uw zonnevlechtchakra. Deze kan daardoor een enorm sterke prikkel krijgen, waardoor er een nieuwe beïnvloeding ontstaat die bijvoorbeeld ervoor gaat zorgen dat het ganse sacrale gedeelte van uw lichaam overhoop komt te zitten.

U ziet hoe subtiel  vele zaken in wisselwerking zijn. Het is dan ook belangrijk dat je probeert – zeker vanuit hetgeen wat u hier leert – van deze chakra’s zoveel mogelijk te leren ervaren, te leren aanvoelen. Oké, ik weet dat dit niet evident en gemakkelijk is voor de mens. Maar op het ogenblik dat je erin slaagt van werkelijk er een wisselwerking in te kunnen creëren, dan ga je ook voor uzelf en voor uw fysieke zelf heel veel – laat ons zeggen –  storingen en zo verder kunnen voorkomen. Want u gaat zaken aanvoelen en u gaat ze kunnen plaatsen en u gaat daar terug een harmonie kunnen creëren.

Om op het voorbeeld van de angst terug te komen. Je gaat – als je weet hoe het functioneert – vanuit dus deze energiebronnen dit kunnen neutraliseren als het ware, waar een ander dat niet kan en telkens wanneer die bijvoorbeeld ten overstaan van een groot plein komt te staan, in de buik als het ware reeds aanvoelt van: het is hier fout. Ik durf niet verder. Ik kan niet verder.  En zo kun je tientallen voorbeelden naar voren brengen die met die wisselwerkingen te maken te hebben.

De plexus Solaris speelt eigenlijk op alle terreinen een grote rol. Je kunt geen enkel menselijk gevoelsgebied bedenken of uw buikzenuwcentrum heeft daarmee te doen. Nu is het misschien interessant voor ieder van jullie langzaam maar zeker eens te gaan proberen deze zaken aan te voelen via uw eigen handen. In eerste instantie zou ik zeggen probeer bij uzelf en ga je met je eigen hand ter hoogte van uw navel en je blijft gerust 5 à 10 centimeter van uw lichaam af. Maakt niet uit. En u gaat proberen van daar de wisselwerking te voelen. Sommigen onder u,  als ze die test doen, zullen het gevoel hebben dat het daar juist voelt, alsof er een hele lichte luchtverplaatsing is tussen hun hand en hun lichaam. Anderen gaan het gevoel hebben of er is een overdracht van warmte. Dus er zijn veel verschillende mogelijkheden. Het kan ook zijn dat je een lichte prikkel ervaart, een prikkel die je kunt vergelijken zoals je bijvoorbeeld even een brandnetel aanraakt, zo een lichte tinteling.  Er zijn  verschillende gevoelsreacties die je daar kan hebben. Het hangt ook veelal tezamen of u – wanneer u deze proeven doet – volledig relaxed, volledig ontspannen zijt of dat er toch zaken rondom u hangen die een spanning veroorzaken. Ik zou het afraden het experiment uit te voeren wanneer u heel gestresseerd of heel boos bent. Want dan gaat dit experiment voor u zeker niet aangenaam zijn, omdat je dan in veel gevallen het gevoel kunt krijgen van koude tot ijskoude en zelfs in sommige gevallen een stekende pijn.

Maar goed. Wanneer je dit bij uzelf tracht waar te nemen, dan is de volgende stap dat u dit ook probeert bij anderen indien dit mogelijk is. Eventueel doe je dat best bij iemand die je kan vertrouwen en waar je kan over praten van : kijk, ik zou graag een keer experimenteren.  Je moogt de persoon in kwestie geruststellen : er gebeurt niets. Je neemt geen energie af of je gaat geen energie als dusdanig bijgeven. Nee, het is gewoon trachten aan te voelen: waar bevindt zich dus dit werkingsgebied? En als je dit bij iemand anders doet, dan ben je best dat je dit als volgt doet : Je plaatst uw linkerhand vooraan en u plaatst uw rechterhand ter hoogte van de ruggenwervel. En dan gaat u zich concentreren, gewoon op uw linkerhand om te zien waar je daar waarneemt. Als je dit verschillende keren gedaan hebt,  zul je al heel rap de verschillen tussen de mensen en hun uitstraling kunnen vaststellen. Je zult ook heel snel gaan aanvoelen van : hola bij deze aftasting om het zo te zeggen zit er iets fout. Hier stoort iets. Bij die zit het heel goed. Het zal altijd vertrekken vanuit, voor u een redelijk sterk aangenaam aanvoelen tot een koud teruggetrokken gevoel. Ook hier weer – en dat is toch ook noodzakelijk dat ik u erop wijs – zal voor u de interpretatie vooral bepaald worden door hetgeen via uw keelkopchakra ontvangen wordt. U zult het misschien niet direct zo bekijken maar toch is het die wisselwerking.

Wat ik  ook nog wil eraan toevoegen is: het is toch belangrijk erbij te zeggen, dat je best nooit het lichaam van de ander aanraakt.  Waarom? Niet omdat je die niet moogt aanraken, dat is weer iets anders. Maar op het ogenblik dat je het lichaam zelf toucheert, ga je indrukken krijgen vanuit het fysieke lichaam, vanuit de huid. De bedoeling is dat u een waarneming doet op het fijnstoffelijk gebied en op het ogenblik dat uw handen ongeveer 5-10 cm van het lichaam hebt, dan zit u in de juiste zone om het juiste aanvoelen te hebben en word je niet afgeleid door hetgeen wat het fysieke lichaam u kan overdragen.

Nu komt daar nog een aspect bij. Namelijk, wanneer u zo iemand aftast, zult u ook niet alleen zaken gaan aanvoelen, maar de meesten onder u zullen ook bepaalde ideeën in zich voelen opborrelen. Bepaalde beelden voor sommigen zullen verschijnen. Waarom? De doodeenvoudige reden is dat via uw plexus solaris heel veel emotionele zaken uitgedragen worden, om het zo te zeggen.  Wanneer u dus stelt, u tast iemand af, en die heeft laat ons zeggen juist een groot verdriet gehad omdat iemand in de omgeving gestorven is. Maar u weet dat niet. En u tast dus die plexus solaris af; dan zal u heel snel zelf overvallen worden door een gevoel van verdriet en hoe gevoeliger u bent, zal u zeer gemakkelijk dus beelden krijgen van overlijden, van sterven en zo verder. Hou daar rekening mee. Verwerp niet die plotse ideeën die bij u opkomen. Integendeel. Want zo leer je de zaken juist te plaatsen. Wees dan tactisch genoeg en tracht, nadat je uw proef gedaan  hebt, te weten te komen wat er juist aan de hand is.  Je moet dat niet doen met te zeggen bijvoorbeeld van: oh, ik voel hier, jij bent droevig, is er iemand dood? Dat zou totaal verkeerd zijn. Maar je kunt wel vanop een bepaalde manier, langzaam dus trachten te weten te komen hoe de persoon zich voelt of dat er iets gebeurd is en zo verder. En zo kun je dan te weten komen dat hetgeen wat jij waargenomen hebt, juist is. En deze waarneming is ook weer via uw keelkopchakra gekomen. Sommigen onder u zullen denken nu dat was mijn derde oog of zo. Nee toch niet. Uw derde oog doet andere zaken. Het is noodzakelijk dat u deze zaken goed weet en daarmee kunt omgaan.

Nu is er nog een ander punt dat we zeker in het oog moeten houden.  Dat is ook dat, wanneer je bijvoorbeeld u in een grote groep mensen bevindt, dat u via dit systeem heel veel gevoelens, ideeën, al dan niet juist, maakt niet uit, gaat binnenkrijgen.  Ook hier zouden we zeggen: zeker in tijden zoals je nu zijt, is het interessant dat u heel bewust u daarvoor afsluit, zodat u niet meegesleurd wordt door al hetgeen wat op u afkomt.  Want het is zo. Stel u voor: u gaat ergens hetzij naar een concert of gelijk wat, waar heel veel mensen aanwezig zijn en er hangt een bepaalde sfeer.  Misschien een sfeer van mensen die ongenoegen vertonen. Niet direct de sfeer van alles is goed en de zon schijnt. Ik zeg dit als voorbeeld omdat dit op het ogenblik bijna gans de wereld in zijn greep heeft. Op de moment dat u in deze grote groep personen vertoeft en u sluit zich niet af, dan wordt u via het fijnstoffelijk als het ware gebombardeerd door allerlei gedachten. Maar gedachten die niet zo harmonisch zijn. De ene is niet tevreden over zijn werk, de ander is niet tevreden over zijn relatie, de volgende is niet tevreden omdat hij geen reis kan maken,  de volgende is niet tevreden met zijn financiën, noem maar op.  1001 zaken, maar ontevredenheid als noemer beïnvloeden u . Wanneer u dat gewoon op u laat afkomen, zoals de doorsneemens, dan mag u nog naar een mooi theaterstuk, een mooie film of noem maar op gaan, u gaat dit in u opnemen en u gaat via uw zonnevlecht uw ganse systeem als het ware programmeren dat het niet goed gezind is, dat het zich niet goed voelt.  En och dat is niet moeilijk. Ieder van u heeft in  zijn dagelijkse doen en laten, zaken waar hij zich niet goed bij voelt, dat hij liever anders zou hebben en zo verder. Maar juist door in een massa te zijn, in een groep, – och en dat moeten er geen duizenden zijn hoor,  een paar 100 mensen is al genoeg – neem je dat op en ga je zonder dat je het zelf beseft in uw eigen systeem dat dus activeren.  En wat zie je dan? Dat je dikwijls – zonder dat je zelf begrijpt waarom – heel prikkelbaar wordt, dat je op anderen reageert zoals je eigenlijk niet zou willen, maar toch dat niet onder controle hebt.  Want die ganse energie van dat of van die groep, die negatieve energie als ik het zo mag uitdrukken, hebt u gewoon binnen laten komen en wordt via uw plexus solaris verwerkt en ook daar zit dan geen controle en dan krijg je dat je dat naar buiten gooit met als gevolg: uw voorstelling of waar je naar toe zijt gegaan is voorbij, u gaat ergens anders naartoe. Stel dat u huiswaarts gaat of stel dat u ergens nog iets gaat drinken; de kans is groot dat u bij het eerste beste gesprek dat u begint te voeren, u zeer agressief opstelt en tot een explosie komt die u eigenlijk niet wilt.

Dan hangt het natuurlijk nog van andere factoren af, wat er  verder gebeurt. Maar ik wil dit als voorbeeld duidelijk maken hoe die wisselwerkingen gaan. En daarom is het best dat – wanneer u zich onder een massa volk begeeft – u zich heel bewust daarvoor afsluit.  Dat u heel bewust ervoor zorgt dat u via uw aura en zeker via uw chakra’s zo weinig mogelijk impulsen naar binnen krijgt, het afsluit – en dat hebt u vroeger al gehoord – denk ik: u kunt dat heel gemakkelijk, door u te plaatsen in bijvoorbeeld goudgeel licht en voor uzelf ervoor te zorgen dat je stelt, dat je niets doorlaat wat u dus niet positief gegeven is. Maar je moet er wel, zeker in de beginfase, bewust mee leren omgaan. Het is een beetje leren magisch denken.

En ik denk dat het niet zo moeilijk is om het te begrijpen, als u op het ogenblik even in de wereld rondom u kijkt en ziet wat er allemaal aan het gebeuren is. Oh en dan spreek ik hoegenaamd niet over landen die ver weg zijn. Ik spreek hier over uw eigen gebied, uw eigen Europese Gemeenschap. U ziet dat alles daar ook op het ogenblik redelijk fout loopt. Men is met weinig tevreden. Men wil steeds meer en zo verder. Niet beseffende dat je, wat materieel is, al ver over uw mogelijkheden bent.  En toch is er in deze gebieden een onrust, is er een ontevredenheid. Die is gebaseerd op natuurlijk een enorm sterk begeertepatroon, dat men steeds meer en meer wilt . Niet beseffende dat dat alleen maar voor uzelf de ondergang is.  Maar goed ik wil dit maar opmerken, u leeft hier dus, deze invloeden zijn er en u wordt met  deze invloeden geconfronteerd. Ook dit is noodzakelijk dat u dat gewoon afschermt. Dat u zich niet laat meeslepen in die invloeden. U gaat dus uw eigen energiesystemen daardoor redelijk overhoop halen. En zelfs wanneer – sta me toe te zeggen – je dat hier niet kunt controleren dan ga je niet alleen problemen krijgen met dus uw zonnevlechtchakra maar de andere chakra’s, en laat ons stellen bijvoorbeeld uw stuitchakra en uw miltchakra, gaan zeer sterk eronder lijden.

Want wanneer dus de toch zeer belangrijke zonnevlechtchakra besmet wordt, om het zo te zeggen door al deze negatieve begeertepatronen, krijg je automatisch op de onderliggende, puur  emotionele chakra’s een enorme druk. En wat zien we dan? Dan krijgen we meestal gevolgen die vertaald worden in organische ziekten.  Oh niet direct,  niet direct in psychische ziekten, in vele gevallen in organische ziekten omdat er dus een zeer sterke disharmonie ontstaat ter hoogte van de aanzet van de kundalini, ter hoogte van de aanzet dus van uw ruggenwervel. Dit geeft een dadelijke interpretatie bijvoorbeeld naar alle voortplantingsorganen daar met alle gevolgen van dien.  Gaan we het chakra erboven   bekijken wanneer dat geprikkeld wordt dan zien we dat je een directe beïnvloeding juist door die zaken krijgt naar – laat ons zeggen – uw darmfunctie,  lever, gal en in sommige gevallen zelfs uw nieren. Wat de bijnieren aangaat, dat is misschien interessant voor de deskundige, het vertrekt vanuit de stuit . Daar heeft dus het sacrale chakra weinig mee te maken, maar vooral het stuitchakra.

En zo heb je  ongeveer een beeld van hoe u uw onderste drie chakra’s, wanneer zij beïnvloed worden door uw plexus solaris chakra,  wat er uit kan ontstaan. Veel mensen staan er niet bij stil, maar alle ziekten bijna, durf ik zeggen, worden veroorzaakt in de eerste plaats door disharmonieën, onevenwichten enz. die meestal bij de mens hier in het Westen, in Europa, laat het mij zo zeggen, ontstaan uit niet ingevulde begeerten. Ja, het klink misschien zwaar, maar jullie zijn mensen die in deze streek van de wereld het veel te goed hebben. Sorry dat ik het zo uitdruk. En u hebt steeds meer en meer gewenst en gewild en daardoor hebt u de natuurlijke evenwichten, zonder dat u daar erg op had en ook in de meeste gevallen of  laat ons zeggen, 95 % van de mensen beseft het niet, hebt ge dus uw eigen energiesystemen, ja, in de war gebracht met alle gevolgen van dien. Op het ogenblik dat je dat voor uzelf kunt plaatsen en neutraliseren, dat je voor uzelf kunt zeggen: wat ik heb, is voor mij meer dan voldoende, de rest interesseert me niet meer, ga je een totaal ander effect ressorteren op uw chakra’s, op uw energiebanen, zelfs op uw ganse aura. Natuurlijk de andere chakra’s spelen daar ook allemaal nog een rol in.

Maar waar ik vanavond zeker met jullie naartoe wil, via deze twee chakra’s, is duidelijk maken: als je in deze tijd echt verder wil gaan in dat spirituele en daarin resultaat wil boeken, dat veel van uw denken moet veranderen. Dat is misschien niet gemakkelijk, dat  begrijpen we wel. Want u leeft in een wereld en u wordt op het ogenblik nog langs alle kanten als het ware bekogeld met zaken die u het idee geven van: dit moet, dit kan niet anders. En heus het gaat niet alleen om: ik wil bijvoorbeeld een grotere wagen. Neen, er zijn veel andere zaken die mee een rol spelen.

Wanneer ik nog maar naga, hoe u beïnvloed wordt bijvoorbeeld om bepaalde medicaties te nemen, om bepaalde onderzoeken te laten doen. Nu ja, u hoort er toch niet meer bij als u niet jaarlijkse u laat onderzoeken op kanker, op weet ik veel wat er al nog allemaal in deze moderne maatschappij bestaat aan ziekten. Dit zijn allemaal zaken die juist aanleiding geven tot het niet goed voelen. En ik durf zelfs meer zeggen, tot het uitbreken van ziekten. Juist omdat via zeer vele beïnvloedingen, want wanneer u nog maar naar de media luistert, er is – sta me toe te zeggen – bijna geen dag die voorbijgaat of overal in de westerse wereld wordt de mens erop attent gemaakt van welke ziekte hij kan hebben, wat hij allemaal kan krijgen en zo verder. Dit gaat, of dit beeld gaat naar miljoenen mensen. Miljoenen mensen die niet verder nadenken en die angst worden aangejaagd. Het gevolg is dat effectief via deze systemen, die ik u nu uitgelegd  heb, angst wordt opgenomen en opgeslagen en steeds verder uitgebouwd. En dan verschiet men ervan dat er een toename is van dit en een toename is van dat. Men heeft het zelf gecreëerd. Men staat daar niet direct bij stil, buiten enkele gehaaide jongens waarschijnlijk die het doorhebben en die er dan ook dik hun kost mee kunnen verdienen. Maar dit is een van de echte zwakke punten in uw maatschappij. Dit is een van de basissen waarop uw maatschappij ten onder zal gaan.

Wanneer u bijvoorbeeld – en dat is een gekende zaak – continu strijd voert tegen bijvoorbeeld roken en zoals men het nu heeft aangepakt hier in het Westen, heeft men de zekerheid gecreëerd dat men een enorme toename zal kennen van alle mogelijke kankergevallen ontstaan door roken. Er zullen veel minder mensen roken en toch zal je zien dat er een enorme toename gaat zijn van longkankers enz.  Waarom? De angst die gecreëerd is in het onderbewustzijn dat zich vertaalt over veel plaatsen, uit zich daarin. Op zich – en nu ga ik natuurlijk weer tegen zere schenen stampen – maakt roken weinig uit.  Oké iemand die van de moment dat hij wakker wordt tot hij gaat slapen aan te roken is, is niet gezond. Dat weet iedereen. Maar voor de rest is roken niet slechter of niet beter dan iemand die bijvoorbeeld vijf tassen koffie drinkt. Maar er zitten andere belangen achter, enorme economische financiële belangen die er alles bij of alles aan doen om te zeggen tegen de mens van: u wordt er ziek van. En doordat ze dat kunnen creëren, hebben ze recht om gemeenschapsgelden naar zich toe te trekken en deze te gaan gebruiken voor zichzelf. Och het is allemaal wetenschappelijk onderzoek en moderne laboratoria enzoverder. Laat ons niet verder achter de schermen kijken, want je wordt er nog zieker van om het zo te zeggen.

Waar ik naartoe wil met deze voorbeelden is u duidelijk maken dat heel veel zaken, die rondom u aanwezig zijn, door u zomaar geabsorbeerd worden via uw keelkopchakra. Dat als het ware – wanneer u daar geen rekening mee houdt – als een soort spons werkt . Het trekt het aan.  Het kan ook dikwijls niet anders. U beseft het niet, maar u wordt er wel dagelijks mee bestookt. Het trekt het aan, het geeft het door als het ware en je krijgt vooral via de plexus solaris alle mogelijke invloeden in uw lichaam, met alle mogelijke gevolgen. En het is niet alleen dat je dan ziet – voor degenen die wat helderziende zijn – dat ter hoogte van de navel bijvoorbeeld in uw chakra er een uitstulping is van bijvoorbeeld vuilbruin, vuilrood, omdat daar dus deze aspecten aanwezig zijn die zich dan organisch gaan vertalen.

Dus samengevat zou ik zeggen is het voor jullie belangrijk dat je leert om te gaan met uw fijnstoffelijke organen, dat je leert om te gaan op een juiste wijze niet alleen met je eigen aura maar ook met alles wat daaraan gekoppeld is.  Want waar ben je, wanneer je in uw eigen fijn stoffelijke lichaam in onevenwicht bent. Hoe kun je als je daar in onevenwicht bent,  bijvoorbeeld verder magisch trachten te werken in deze tijd of zelfs nog maar gewoon spiritueel  juist denken, wanneer uw zonnevlechtchakra overhoop zit? Wanneer uw zonnevlechtchakra vertalingen maakt naar uw sacrale chakra of uw miltchakra, naar uw stuitchakra, ook soms naar uw hartchakra. Ja begint dan maar eens om spiritueel bezig te zijn.  Heel moeilijk, want er is zoveel onevenwicht dat je eigenlijk hetgeen wat in evenwicht zou moeten zijn, niet kunt realiseren met alle gevolgen van dien.

En degenen die dan een beetje verder willen gaan, een beetje magisch willen leren werken en zo verder, ja, daar is het van belang dat je in de eerste plaats voor uzelf in evenwicht bent, dat je in de eerste plaats harmonisch kunt zijn. Maar dat houdt in of dat wil zeggen dat je, wat uw eigen fijnstoffelijk lichaam aangaat, dat daar zo weinig mogelijk afwijkingen in zitten, zo weinig mogelijk stoorvelden. Want elk stoorveld is een handicap in hetgeen u wenst te bereiken. En wanneer u echt verder wil doordringen in die materie, kan het telkens weer een obstakel zijn dat zaken blokkeert, zelfs al is het maar, al is het maar dat u zegt: kijk, eigenlijk wil ik niet zoveel. Maar als ik zou kunnen, zou ik gewoon energie aan de mensen willen doorgeven, de mens willen helpen.  Is heel mooi. In uw maatschappij lopen er zo heel veel rond met de idee van: ik geef  energie door en ik geef dit en dat. Maar in vele gevallen zien we dat er juist verkeerde zaken gebeuren, omdat de personen in kwestie zelf niet met zichzelf in evenwicht zijn en daardoor gebeurt eigenlijk juist het omgekeerde van hetgeen men verlangt. Men gaat vanuit een onevenwicht een ander onevenwicht zogezegd even oplossen.  Gevolg is dat – en de meesten erkennen dat niet, gelukkig maar – de terugslag sterker is en dat men achteraf, ja nogal met de gebakken peren zit. Maar de idee is er natuurlijk geweest van ik doe het of ik doe het zo. En zo zien we zeer vele zaken bij gebrek aan kennis. Velen denken van wij hebben een idee en dit is het juiste. En ja dan kun je daar wel een keer plots geconfronteerd worden met zaken die je liever niet had meegemaakt. Maar  goed.

Ik denk dat het voor ieder van de groep interessant zou zijn van zeker in de komende dagen hetgeen wat ik nu naar voren gebracht heb,  goed te bestuderen en dus al eens trachten praktisch er zaken van  in toepassing te brengen. Maar beperk het gewoon tot vaststellen van: wat voel ik aan? Het is ook voor ieder van jullie te doen dat je dagelijks bijvoorbeeld als je dat kunt een tiental minuutjes, 15 minuutjes, 20 minuutjes u terugtrekt in meditatie en heel bewust gaat mediteren over uw keelkopchakra, over uw plexus solaris chakra of uw zonnevlechtchakra. U moogt ook ter  afwisseling over de andere, over uw stuitchakra waar dat we het de vorige maal over gehad hebben ook al nadenken, is geen probleem, maar dat je probeert meditatief aan te voelen wat zij voor u betekenen, wat je daaraan hebt.

En degenen onder u die wat meer contemplatief zijn aangelegd, zou ik zeggen: bouwt een beeld op en analyseer voor uzelf het beeld en dan kan dit ook heel interessant zijn. Want dan ga je, voor  diegenen die daar nogal eens een gevoelige kant hebben op het terrein van het contemplatieve, dan ga je een beeld kunnen vormen bijvoorbeeld van uw keelkopchakra,  hoe deze eruitziet, welke kleurnuances erin spelen, het aantal bladeren dat hij zogezegd heeft. Hetzelfde kan je dan doen voor uw plexus solaris. En daar kan je zelfs via het contemplatieve overgaan naar dus uw echte stoffelijke buikzenuwcentrum, uw zonnevlecht, stoffelijke zonnevlecht. En dan kunt u zien, hoe deze zich in uw lichaam manifesteert en hoe de energiebanen koppelen met uw zenuwstrengen. Hoe er de wisselwerkingen ontstaan tussen de zenuwstrengen in het ruggenmerg en de energiebanen van uw kundalini.  Hoe we beter – laat het mij zo zeggen – je daar een beeldvorming van kunt maken, hoe sterker je achteraf ook een juiste afscherming kunt doen. Want u gaat zich direct kunnen voorstellen: zo is de situatie, dus hier houd ik het geblokkeerd om het zo te zeggen. Hier komt  niets bij. Of hier mag niets weg. Hoe sterker uw beeldvorming is op dat terrein, hoe gemakkelijker je het hebt.

Het zullen ook degenen zijn die een sterke beeldvorming ervan kunnen maken, die fysiek het gemakkelijkste ermee zullen kunnen omgaan. Dat wil niet zeggen dat zij beter zijn dan de anderen, die het niet via beeldvorming kunnen, daar gaat het niet om. Het gaat er alleen om: de ene persoon zal meer kwaliteiten hebben op dit terrein, waar de anderen meer kwaliteiten zullen hebben bijvoorbeeld op het puur meditatieve. Beide waarden zijn gelijk aan mekaar. Denk niet: het ene is beter als het ander.  Het grote voordeel is dat je een groep zijt en dat je daardoor beide zaken zeker terugvindt.

En daar wil ik toch een nadruk op leggen: uitwisseling is belangrijk. Dat wat je ervaart, geeft het aan elkaar door. Bespreek het met elkaar en zo kan de ene van de andere leren. Want het is niet omdat de ene via beeldvorming – laat het ons zo zeggen – het heel mooi voor elkaar krijgt en de andere het via bijvoorbeeld het pure aanvoelen het voor elkaar heeft, dat het niet noodzakelijk is dat je de kennis van mekaar als het ware aanvaardt, overneemt, vergelijkt, bekijkt, doet. Het geeft een meerwaarde en je zal opmerken naar de toekomst toe, hoe verder we gaan, hoe sterker uw groep kan worden, juist door degenen die deze uitwisselingen doen.  Je krijgt daardoor de mogelijkheid van zaken te leren waarvoor je anders afgesloten bleef. Want ieder heeft zijn, laat ons zeggen, gevoeligheden. En juist in een groep is het mogelijk deze te laten samenvloeien, waardoor alles veel sterker en duidelijker wordt en waar er aanvulling kan bestaan langs alle kanten. En dan krijg je een zeer sterk geheel.  Dan krijg je een geheel dat als een baken kan staan in alles wat er rondom dat geheel gebeurt. En dan hoef je  niet alle dagen samen te zitten. Maar het besef van die eenheid, van die linken aan mekaar, is voldoende om van daaruit een kracht te hebben om steeds verder te kunnen gaan. Daar moet je toch in de toekomst maar goed over nadenken en in de komende 14 dagen al ernstig werk van maken.

Dan kunnen we in de volgende les nog een keer een paar chakra’s en werkingen gaan bekijken. En zo komen we dan dat we binnen enkele lessen dat ganse geheel bezien hebben en dat jullie een redelijk duidelijk en sterk beeld krijgen van wat jullie fijnstoffelijk lichaam, jullie aura en alles inhoudt en wat je daarmee kan doen en neem mij niet kwalijk, in de tijd dat je nu leeft, is dit toch denk ik voor jullie leven een echte meerwaarde.

 Zo mijn beste broeders en zusters dat was de materie die  ik vandaag aan jullie wou meegeven. Ik ga hier het eerste gedeelte afsluiten. U kunt rustig erover praten. U mag ook rustig een eigen mening over hebben. U moet heus niet 100 % met ons akkoord zijn, maar bedenk wel dat hetgeen wat we hier naar voren brengen, niet gebaseerd is op de ervaring van de spreker zelf, niet van mij als entiteit, maar dat hetgeen wat ik hier naar voor breng, toch een geheel is dat ontstaat vanuit zeer vele entiteiten die gedurende toch zeer lange tijd – sta mij toe het in tijd uit te drukken, voor de mens is dat het gemakkelijkste –  dan  moeten we zeggen eeuwen en eeuwen dus – ervaringen hebben opgedaan, zo goed in de stof als aan onze zijde  en dat je dat geheel hier door mij in zo goed mogelijke menselijke termen hebt weergekregen. Maar u hebt natuurlijk het recht van niet akkoord te zijn, uw eigen mening te vormen en uw eigen gang te gaan. Wij zullen jullie daar niet in tegenhouden. Maar als je er van overtuigd bent, in die zin dat je met hetgeen wat we hier vanavond aan jullie gegeven hebben iets aankunt, dan zullen we vanuit onze zijde de eersten zijn om jullie in hetgeen wat je ermee doet te steunen en te ondersteunen.

Deel 2

Ja, in het tweede gedeelte  van de avond zijn het vragen zeker?  Dus, mag ik vragen van de eerste vraag te stellen a.u.b.

Wat is het verschil in energiesoorten die worden opgenomen via de keelkopchakra en de stuitchakra?

Het verschil in energiesoorten? Dat zou ik zo niet omschrijven.  Kijk, rondom u zijn zeer vele energieën. Deze energieën die behoren allemaal – als ik het technisch moet zeggen – tot uw aardse atmosfeer.  Fijnstoffelijk wordt dus via uw keelkopchakra alle mogelijke energieën van dat type opgenomen.  Wanneer u gaat spreken over energieën die opgenomen worden door uw stuitchakra, liggen die in wezen in dezelfde grootteorde.  We zijn nog altijd – of beter gezegd mijn voorganger is nog altijd – bezig met beïnvloedingen die liggen op het niveau van het fijnstoffelijke en stoffelijke, dus het is niet direct zo dat we al kunnen spreken, zoals voor andere chakra’s, dat je pure geestelijke invloeden krijgt.  Dien verstande moet je wel begrijpen dat veel van deze invloeden die fijnstoffelijk u bereiken, een ook dikwijls geestelijke achtergrond hebben. Maar dus niet puur geestelijk, – want dat gaat via die systemen niet – worden opgenomen.  Je moet het zo bekijken dat tot uw keelkopchakra alle invloeden steeds behoren tot die fijnstoffelijke wereld. Natuurlijk voor de mens is dit zeer moeilijk te onderscheiden. Wat is nu juist fijnstoffelijk, wat is puur geestelijk? Want dit wil ik er toch  aan toevoegen: de stoffelijke gedachten behoren ook tot de fijnstoffelijke wereld en niet tot de geestelijke wereld. Ik hoop dat je daar even over nadenkt en dan zal u veel duidelijk zijn.  Ik denk dat dit voldoende is voor deze vraag.

Er is gesproken van angsten die binnenkomen via de zonnevlecht, ook fobieën. Maar dat die ook kunnen worden verholpen via deze weg. Maar hoe?

Kijk eens hier, er kunnen zeer veel – of ik zal het anders stellen – er zijn zeer veel angsten die het stoffelijke lichaam opneemt en ondergaat en die soms in sommige gevallen ook naar fobieën gaan en zo verder.  Die via deze weg dus hun oorsprong vinden. Hoe kan men deze ongedaan maken? Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, omdat wanneer het louter en alleen via dus het fijnstoffelijke zou beïnvloed zijn en in die zone blijft, dan zou je heel gemakkelijk via zuivering dit kunnen wegwerken. Maar de meeste van deze aantastingen gaan over naar dus stoffelijke vormen. Dat wil zeggen dat in veel gevallen hier via de bijnieren, via andere hormonale organen, sta mij toe te zeggen, ik denk hier ook aan hypofyse en epifyse en zo verder deze dus een vaste markering maken in dus uw cel structuur. Ik tracht het simpel te houden want het is een zeer ingewikkeld proces. Doordat deze zaken zich in uw cellen nestelen, wordt het al veel moeilijker om er vanaf te geraken. Want je krijgt in vele gevallen dat dus er afwijkingen in functionaliteit van dus endocriene klieren ontstaan, met alle gevolgen van dien. Nu het is altijd niet in zo een mate zo erg dat in sommige gevallen men deze zaken wel degelijk via therapie kan  – ik zou zeggen niet – niet ongedaan maken maar wel kan inkapselen. Waardoor het voor het stoffelijke lichaam aanvaardbaar wordt en draagbaar wordt. Maar u verstaat dat ik als antwoord op een vraag hier heel moeilijk een ganse therapeutische uitleg kan gaan geven. Ik zou het hier weer willen bij laten met te zeggen: kijk het is mogelijk via inkapseling. Het is niet mogelijk – dat wil ik u duidelijk naar voren brengen – via de huidige psychiatrische toepassingen die men in deze maatschappij kent, van het ongedaan te maken. Want deze zijn meestal gebaseerd op onderdrukking of verstoting, met als gevolg dat je juist het tegenovergestelde effect bereikt. Dit wil zeggen, op het ogenblik dat er met medicatie gestopt wordt de zaken meestal nog dubbel zo hard kunnen uitbreken. Maar hier moet ik afronden want anders zal dit te ver gaan. Als je dit echt wilt, zou je daar een ganse avond aan kunnen wijden om te komen tot de juiste essentie van de therapieën die daarop toepasbaar zijn. Dan moeten jullie dan onderling zelf beslissen of dat je dit wenst.

Is een fobie dan een psychische kwaal zoals omschreven in de geneeskunde of is het iets anders?

Ach fobieën kunnen louter een fysieke kwaal zijn. Dat wil zeggen dit kan louter ontstaan door een stoornis via uw hormonaal systeem. Maar dit is minimaal voorkomend. De meeste fobieën hebben andere achtergronden. Die ontstaan via effectief fijnstoffelijke invloeden, maar ook – en dit is toch belangrijk om weten – kunnen voortkomen uit gezochte toestanden door uw eigen geest. Dit wil zeggen dat fobieën kunnen liggen in vorige bestaanservaringen die de geest verder wilt uitwerken. Oké voor de nu levende mensen is dit  moeilijk aanvaardbaar. Maar het is nu eenmaal zo dat er voor de geest  een enorm verschil bestaat of – dan moet ik het juist uitdrukken – zijn zoektocht kan afgerond worden of het stoffelijke lichaam dat niet akkoord is met hetgeen wat het meemaakt. Vele zaken die op het psychische stoffelijke terrein zich voordoen zijn effectief gezocht en veroorzaakt door uw eigen geest. En dan wordt het natuurlijk zeer moeilijk om deze zaken wanneer je in een wereld staat, zeker een westerse wereld zoals de uwe, deze zaken recht te trekken. Want ja, de westerse geneeskunde gelooft zelfs niet eens in de geest. Dus hoe kan ze dan begrijpen dat een lichaam gemanipuleerd wordt door zijn geest om bepaalde zaken door te maken.  Dan moet ik u zeggen: ja dan zijn de oosterlingen ten opzichte van jullie beter af. Omdat ze dit wel kunnen aanvaarden en vanop het ogenblik dat je dit kunt aanvaarden is er een mogelijkheid om de zaak aanvaardbaar te maken. Ik zeg niet direct van het ganse probleem uit de wereld te helpen, want dat is dikwijls de bedoeling niet, maar wel om dit in dit stoffelijke leven voor het stoffelijk voertuig aanvaardbaar te maken. Ach ik weet het is ingewikkeld en moeilijk en zeker voor jullie westerlingen is het niet evident.

Wat is het duidelijk verschil in functie tussen de keelkopchakra en de zonnevlechtchakra?

De keelkopchakra ontvangt, de zonnevlechtchakra geeft.  Voilà.

Is het fijnstoffelijk lichaam van een baby hetzelfde als van een volwassene?

In principe wel, ja. Het fijnstoffelijke lichaam van een baby is hetzelfde als dat van een volwassene, mits dat je rekening houdt dat er een volledige ontwikkeling nog moet plaatsvinden. Maar in dat fijnstoffelijke lichaam van die baby is alles aanwezig, zoals in het fysieke lichaam van die baby ook alles aanwezig is. Alleen en daar wil ik een kanttekening bij maken, wanneer de baby de eerste jaren laat ons zeggen zeker tot een jaar of ongeveer 2,5 – 3, is er heel veel kans dat tijdens de slaap van de baby de geest nog zeer dikwijls op verkenning gaat of op lering gaat. En dat is wel een verschil met het kind dat ouder is of de volwassene. Daar gaat de geest, of beter gezegd, de uittredingen minder aan de orde zijn dan in de eerste twee à drie levensjaren van de baby.  Het wil niet zeggen dat de bevoertuiging wegvalt want het contact blijft. Maar tijdens de rust van de baby is het best mogelijk dat de geest nog verder in zijn sferen in zijn werelden waar hij uitkomt dus contacten gaat nemen, lering gaat opdoen en zo verder.  Dit heeft langs de andere kant ook een voordeel voor de baby zelf dat bij zijn verdere fysieke ontwikkeling er meer mogelijkheden in kunnen gelegd worden.  Voldoende?

Is de energie waar de Chinezen mee werken, de Chi, dezelfde energie als de fijnstoffelijke energie of is het een fysieke energie ?

Ach, kijk eens hier. Overal ter wereld geeft men een naam aan het kind nietwaar. En het is effectief zo dat in China op vele terreinen men reeds heel lang doorhad dat er dus een fijnstoffelijke lichaam was en zo verder. En wanneer je er een naam aan geeft, oké dat is goed.  Mag ik er u op attent maken dat bijvoorbeeld de ganse Chinese geneeskunde vertrekt vanuit de idee dat een mens een fijnstoffelijke lichaam heeft. Dat er energiebanen zijn die niet stoffelijk zijn. Dat er energiepunten zijn die niet stoffelijk zijn. Dat men zelfs in China geneeskundig rekening houdt met ons. Ja, jullie doen dat niet! Maar de Chinezen doen dat wel. Zij hebben ook een totaal andere benadering hé. Hier is het bestrijden. In China is het niet bestrijden, maar gaat men eerder kijken: kan ik  evenwicht herstellen en  kan ik  toevoegen.  Nu het is niet alleen China, lieve vrienden. Kijk naar Indië,  kijk naar de Veda’s, de ayurveda die eruit voortgekomen is. Zelfde basis en dan kan de westerling wel zeggen dat de oosterling een stommerik is, maar goed dat laat ik voor jullie rekening.  Zie wie het beste resultaat haalt met geneeskunde.

Als we ons afschermen van alle omgevingsenergieën en niet meer gaan naar plaatsen waar veel mensen samenkomen, komen we dan niet afgescheiden te staan (geïsoleerd)?

Oh neen. Neen. Wanneer je uw afscherming juist maakt, dan zorg je dat al hetgeen wat voor u positief is gewoon in wisselwerking blijft. Een afscherming is alleen maar bedoeld om alles wat voor u als negatief is en wat zo goed u geestelijk, fijnstoffelijk als stoffelijk lichaam kan aantasten, tegen te houden. Wanneer u zich bijvoorbeeld, zoals de broeder in het eerste gedeelte gezegd  heeft, in  goudgeel licht plaatst, dan gaat u zich zeker niet afschermen van de maatschappij als dusdanig. U schermt zich af van alles wat er niet mee in harmonie is, maar alle andere positieve zaken komen gerust binnen en is in  wisselwerking.  Nu en de vraag is nog alleen maar, als je het zo stelt: zijn jullie bereid als schapen te leven? Want je weet, als een schaap in het ravijn loopt, loopt gans de kudde in het ravijn.  Ik in de tijd als mens, toen ik geleefd heb, was daar helemaal niet toe of mee akkoord.  Van mij mochten ze allemaal in het ravijn lopen, maar ik ging wel de andere kant uit. Voldoende?

Is er een praktische oefening om onze eigen energie zo harmonisch mogelijk te krijgen voor we aan de slag gaan met andere mensen?

Oh ja. Dat is echt niet moeilijk.  Komt zelf tot rust en vanuit die rust creëer je een evenwicht. En als je dat bijvoorbeeld in uw moderne woonomgeving niet kunt, dan zou ik zeggen: neem de moeite, tracht ergens een grote open groene plek te vinden. Liefst waar nog een paar oude bomen staan en ga gewoon tegen die boom staan, omarm hem of zet er u tegen. En stel u voor dat je van daaruit energie opneemt en in harmonie bent en dat alles, maar ook alles wat er u stoort, dat je dat afgeeft aan de aarde, dat dat wegvloeit. Een simpele manier maar heel efficiënt. Maar je moet wel zorgen dat je dit doet bij bijvoorbeeld een eik, een beuk , een berk, dat kan allemaal. Niet doen bij naaldbomen, dat is niet direct de ideale combinatie.  Maar zelfs cru gezegd wanneer u geen bomen hebt, maar u hebt een mooie weide, leg er u  languit op.  En natuurlijk moet u dat nu niet doen als het regent.  Dat is begrijpelijk en ook in de winter maar in de zomer als het goed weer is en het gras staat mooi, leg u zo als je enigszins kunt met uw hoofd naar het noorden, uw voeten  naar het zuiden en leg uw armen open naast u. Gewoon zo. En u stelt u in dat u één bent met de aarde en dat alles door u heen vloeit en doet, dat is de beste zuivering voor het lichaam die je kunt doen en neem dan van de aarde alle kracht op. Heus u moet daar geen uren liggen. Wanneer u dit doet en u ligt zo een paar minuten, dan gaat u voelen dat uw ganse lichaam zich als het ware verfrist, vernieuwt. U neemt de krachten van de aarde op. Alsjeblieft, ga dat niet doen op het strand van Knokke want dan ga je juist het omgekeerde krijgen. Doe dat ergens waar geen mensen zijn. Is belangrijk.  Je moet dat ook niet gaan doen midden in het park van Antwerpen of van Den Haag of weet ik veel wat. Dit heeft geen enkel nut.  Doe dat op plaatsen waar het rustig is.  Als je ergens een strand hebt waar geen mensen komen, kan je je ook gerust op de grond leggen en ditzelfde doen. Het geeft hetzelfde effect.  Maar waar duizenden zonnekloppers samen liggen, daar geeft het juist het verkeerde effect. Dat zou ik u niet aanraden. Het zijn simpele zaken die je kunt toepassen. En als je dat niet kunt, als je nu echt in een stadse omgeving zit waar je niet buiten kunt als het ware, wel probeer dan gewoon als je hier of daar een kamerplantje hebt, u te ontspannen, rustig te zitten en u te fixeren op dat plantje en een wisselwerking te creëren tussen dat plantje en u. En u zult zien, met dat kleine stukje van de natuur kunt u heel veel energie naar u toehalen en heel goede evenwichten maken.  Maar al bij al raad  ik u aan, ga de natuur in, dat is het beste wat je kunt doen.

 Meditatie: één worden met de aarde

Zo dan verwacht u van mij nog voor vanavond een meditatie. Goed. Weet u, u hebt mij hier een idee gegeven. We gaan niet naar het strand van Knokke, maar laat ons even de natuur intrekken, laat ons even voor de meditatie gaan waar de natuur nog de natuur kan zijn.

Ieder van u, kies maar een plaats. Een plaats waarvan u weet, daar komen praktisch geen mensen, daar is het nog volle natuur en daar kan ik mij nu neerzetten, neerleggen en goed voelen. Denk even na. En bouw het op. Het mag een totaal  verlaten strand zijn, het mag een hooggebergte zijn, het mag de woestijn zijn, voor mij is het gelijk.  Maar bouw voor jullie, voor uzelf het beeld op van rust en dat je één kunt worden met de aarde.

Stel u dan voor dat u zich gewoon op die plek neerlegt, niet zitten. Durf eens volledig gaan liggen op de aarde. Stel u voor dat u zich gewoon net zoals de tekening  van ja, van wie is het, van   Michelangelo, ja juist, als mens de armen opzij brengt dat u uw benen ook een beetje open legt, dat u eigenlijk de vijfpuntster vormt. Sluit zeker uw ogen en tracht nu u één te voelen met het beeld waarin u zich nu geplaatst hebt.  Voel dan, voel dan hoe de energie van de atmosfeer door u gaat.  Hoe de kracht van het zonlicht uw aura binnenkomt en u een ontspannen aangenaam gevoel geeft.  Voel hoe de krachten van de aarde door u dringen en samenvloeien met de krachten van de atmosfeer.  Voel hoe u opgenomen wordt in deze energievelden. Hoe u daar één mee wordt. Voel hoe u in een vorig bestaan toen u geloofde dat de zon de kracht en de energie was, dat de zon een god was waar u zich onder kon koesteren als het ware.  Voel deze energie in u stromen.  Voel hoe u geloofde dat in de aarde de krachten aanwezig waren die het ganse systeem van de natuur stuurden. Voel hoe u één bent met de aardmannetjes, gnomen, noem maar op. Voel hoe u één bent met de elfen, met de nimfen die in de lucht aanwezig zijn.  Voel hoe u één bent met de salamander, het symbool van het vuur, van de vernieuwing, van de verfrissing. Voel hoe u één bent met de krachten van het water. Want dat alles is de natuur of dat u nu dit omschrijft als zijnde een sprookjesfiguur of dat u dat nu omschrijft als zijnde een djinn, of een kobold, of eender welk waterwezen maakt niet uit.  U bent één met deze planeet. U bent één met dit alles. Ervaar de kracht, voel de energie van de aarde door u stromen. Voel hoe de aanzet op uw stuit is, hoe de energie beslag van u neemt.  Hoe de kracht van de aarde ervoor zorgt dat alles als een  kabbelende zee in evenwicht is. Voel hoe de zon u de energie geeft, hoe de zon uw systeem laadt. Hoe uw zenuwbanen u verwarmen omdat zij stromen van energie zijn. Voel hoe uw bloed als het ware geladen door al deze bolletjes van energie die de atmosfeer is. Oh ja,  ze zijn klein, maakt niet uit, maar alles laadt zich in u op. Uw bloed neemt het op, neemt de kracht op via uw ademhaling, via de lucht. Alles wordt één, alles wordt een kracht, u bent één, u bent opgenomen in deze harmonie.

De harmonie tussen de aarde, tussen de zon, tussen de planeten, de ganse kosmos, alles is één geheel. En in dat geheel bent u het symbool, de vijfpuntster.  Symbool van de mens, symbool van de kracht. En wat ziet u dan ? Dan ziet u  plots hoe deze lijnen schuiven, hoe deze lijnen bewegen en u ziet hoe ineens dat symbool van de mens overgaat naar een symbool van eenheid tussen mens en God, tussen mens en geest en plots vormt zich dan in deze beweging het nieuwe symbool van de nieuwe tijd, de zespuntster. U bent één geworden, de krachten zijn één. Geestelijke ontwikkeling, stoffelijke ontwikkeling zijn in evenwicht. En u voelt zich gedragen door deze harmonie. Het is als het ware of u  stijgt op van deze aarde en u zweeft als het ware tussen de aarde en de krachten van de kosmos en u wordt geladen, u wordt ondersteund, want alles is in evenwicht, alles is harmonie.

Ondergaat dit gevoel, neem dit gevoel in u op. Zie en ervaar hoe uw eigen lichaam, uw fijnstoffelijk lichaam, uw geestelijk lichaam, het ganse pakket dat u bent, uw wezen, hoe dit geladen wordt door deze krachten van harmonie, door deze krachten van de schepping als het ware, hoe u terug deel bent van die oerbron. Hoe u beseft welke mogelijkheden u in u hebt. Welke krachten u hebt.

En laat ons dan het geheel bekijken. Laat ons samenvloeien tot één grote kracht. Laat ons een grote sluitende harmonie zijn, zodat we vanuit deze kracht die we nu bezitten, waarvan we één zijn, deze kunnen doorgeven, deze kunnen verspreiden voor al degenen die op dit moment zoekende zijn, die op dit moment hulp nodig hebben. Want samen zijn we als het ware de kracht, groter dan de kracht van eender welke kerncentrale. We zijn krachtiger dan eender welke kracht van de vulkaan. We zijn krachtiger dan eender welke kracht van eender welk natuurfenomeen, want we zijn één met dit alles.

Wel,  laat nu deze kracht, vrienden, laat deze  kracht gaan naar degenen die ernaar hunkeren. Geef ze vrijelijk. Heb geen angst, want hoe meer je doorgeeft, hoe meer uw eigen potentiaal in evenwicht komt. Geef vrijelijk. Steun vrijelijk iedereen die deze kracht nodig heft, zodat een avond als deze niet alleen voor ons maar voor de vele anderen zeer waardevol wordt. Dat deze avond niet alleen ons een harmonie geeft, ons een  inzicht geeft, maar dat we bij velen een klein vonkje kunnen aanzetten, zodat zij op weg gaan naar de nieuwe mogelijkheden, zodat onze broeders en zusters werkelijk vanuit deze bron als het ware zich kunnen laven en eraan geholpen zijn. Dat is belangrijk. Dat we kunnen delen met onze verwanten. Dat we kunnen delen met diegenen die nu op aarde onze kracht, onze hulp nodig hebben. Dat we kunnen geven zonder dat we daar iets tegenover moeten stellen. En dat kunnen we. Dat kunnen we omdat we samen, samen een sterke energie zijn. Een sterke kracht.

Lieve vrienden, nu zou ik zeggen: kom rustig terug naar onze plaats hier. Kom rustig terug, wees rustig terug degene die hier in de groep meewerkt. Maar besef wel dat je nu een lading in je hebt waarmee je in de komende tijd heel veel positieve zaken kunt verrichten. En wanneer u zich op een bepaald moment een beetje uitgeput, een beetje moe voelt, trek u dan even terug en focus u op hetgeen wat hier nu juist is gebeurd. Focus u op de groep. Focus u op deze kracht, deze energie. En u zal opmerken dat u op een minimum van tijd terug geladen bent, terug verder kunt. Want dit is de kracht en sta me misschien toe te zeggen, ook de kracht van de nieuwe tijd, de kracht van Aquarius, samenwerking, harmonie. Hoe meer je voelt dat je één bent met de ander, hoe meer mogelijkheden er voor jullie zijn weggelegd.

Zo lieve vrienden mijn taak zit er voor deze maal op. Ik ga afscheid van u nemen. Een goede raad wil ik jullie nog meegeven. De wereld rondom u is in volledige ontbinding. U mag daarnaar kijken maar neem er geen deel aan. Ga uw eigen weg, gebruik uw kennis, gebruik hetgeen ook wat wij u hebben geleerd. Desnoods, als het nodig is, kan je steeds op ons beroep doen. Denk niet dat de wereld gaat vergaan. De wereld is aan het veranderen en dit kan zeer snel gaan, sneller dan de meesten lief zal zijn. Maar wanneer u de souplesse hebt van u aan niets te binden, aan niets vast te houden, dan is dit voor u, uw geest, de meest waardevolle tijd die je in uw bestaan kan doormaken. En dan zeg ik: jullie zijn één voor één geluksvogels. Denk daaraan in de komende tijd en je zal u best erdoor slaan. Wees voorzichtig met emoties en denk aan wat de spreker in het eerste deel naar voren heeft gebracht. Daar zitten gouden wegwijzers tussen. Lieve vrienden veel succes en tot de volgende maal.