Wessac 2014

14 mei 2014

Inleider

Welkom, beminde vrienden, op deze avond, deze toch een beetje zeer speciale avond. Want het is allen bekend: Wessac. En het is aan mij even hier u een inleiding te geven van wat er deze avond eigenlijk gaat plaatsgrijpen. In tegenstelling tot wat u gewoon bent wat een Wessac inhoudt, staan we vandaag op het punt van een totaal andere vorm van Wessac te beleven.

Zoals u weet, is het Wessac-gebeuren zeer oud. Het gaat terug tot de tijd van Atlantis en het heeft aardig wat kosmische perioden doorstaan. Nu echter staan we voor een totaal nieuwe kosmische tijd, of beter gezegd: we zitten al in deze nieuwe tijd, de tijd die u ‘Aquarius’ noemt. Dit houdt ook in dat er in uw zonnestelsel aardig wat veranderingen gaan optreden. Ik mag zelfs zeggen dat uw melkwegstelsel daar ook aan onderhevig is. De aarde, zoals u ze gekend hebt, is aan het veranderen met alle gevolgen die daaruit voortkomen. En de Wessac van heden is een Wessac die thuishoort in de nieuwe vormgeving.

Een Wessac die niet alleen meer gaat over ‘hoe zal het verder evolueren met de mensheid, welke kosmische invloeden gaan de mensheid sturen in het komende jaar?’ Nu is er veel meer aan de hand. Nu is de mensheid ten opzichte van het gebeuren maar een klein onderdeel. Het ganse geheel is veel groter en één van de grote verschillen is de impact op de aarde zelf. We gaan nu zien dat de krachtsopbouw, die al volop bezig is, niet alleen een invloed heeft op het menselijk denken maar een stimulans is voor de aarde om zich te vernieuwen, om hetgeen wat de laatste duizenden jaren fout is gegaan, en dat is voor de aarde maar een korte tijd, rustig te herstellen.

Waar andere jaren de grote orden het voortouw namen, zijn zij nu ook aanwezig, maar ik zou het zo mogen uitdrukken dat zij als helper ondersteunen van wat er gebeurt. Waar zij vroeger de directieven schreven, nemen zij ze nu in handen. En de leiding van het ganse gebeuren is in handen van wat ik, met mijn bescheiden kennis, zou omschrijven als ‘een zeer oude geest’. Ach, ik wil hier geen naam opplakken want anders zullen er sommigen van u gaan denken: “ach ja, we hebben die ooit eens daar gehoord of we hebben daar nog wel een voordracht van ginder”. Dit doet niet ter zake. De kwestie is dat degene die nu de ganse leiding heeft, ook degene is die mee gestaan heeft aan de wieg van de eerste Wessac die ooit geweest is op deze aarde. En daar wil ik direct aan toevoegen: dat is lang voor er sprake was van het feest van Boeddha dat soms met de Wessac wordt verenigt.

Deze oude geest, zoals ik het zo graag omschrijf, heeft meerdere incarnaties volvoert op deze aarde, telkens weer om te trachten de mensheid meer inzicht te geven. Hij is onder vele gedaanten op deze aarde geweest. En in zijn laatste leven is hij het geweest die ervoor gezorgd heeft dat de oude kennis en al hetgeen in de oorspronkelijke Wessac-vallei aanwezig was, is kunnen overgebracht worden naar een meer veilige plaats waar het nu gebeurt. Het is deze entiteit die op het ogenblik de aanzet geeft van het nieuwe, de nieuwe weg die wij allen zullen gaan. En het is ook in het kader van deze vernieuwing dat uw leraren in de vorige lessen u, langzaam maar zeker, hebben voorbereid op hetgeen wat deze avond te gebeuren staat. Wij gaan trachten u met onze broeder in contact te brengen en, u moet daar niet voor terugschrikken, trachten u te laten ervaren wat er op het ogenblik plaatsvindt. Het is daarom ook dat de voorbereiding zo is geweest dat u allen als groep zich moest concentreren in jullie oefeningen en vooral u concentreren op de symboliek van de kern van de groep.

We hebben hier aanwezig, vóór u, een klein altaar opgebouwd waar alle symbolen die in deze Wessac een rol spelen, aanwezig zijn. U zult zien dat wij ook ervoor gezorgd hebben dat er een symbool van uw kristallen bol van de groep op het altaartje aanwezig is. Mijn vraag is dat u, wanneer u straks contact hebt met de broeder die het gebeuren gaat leiden, dat u allen zich concentreert op dit symbool van de groep, zodat het mogelijk is dat ieder van u, volgens zijn eigen capaciteiten, zijn eigen absorptievermogen, de waarden en de krachten van het gebeuren kan ontvangen.

Beminde vrienden, we staan voor veranderingen, veranderingen die al bezig zijn, zo moet ik het beter uitdrukken, maar die waarschijnlijk, door hetgeen wat vandaag plaatsgrijpt, zullen versnellen. U zult waarschijnlijk opmerken dat vele zekerheden plotseling verdwijnen, dat vele vaste waarden die te maken hebben met de aarde, plots anders lijken.

Een kleine raad die ik u daarin kan geven, is de volgende: volg in de komende tijd vooral uw aanvoelen. Zelfs wanneer dit aanvoelen volgens de ratio niet klopt, zou ik jullie toch de raad geven jullie aanvoelen te volgen. En dan zult u opmerken dat u ondanks alles het juiste doet. We komen in een periode dat niets is wat het lijkt, hou daar rekening mee. De veranderingen die de aarde ondergaat, wijzigen alle orthodoxe ideeën, waarden die op de aarde worden gehanteerd. U zult opmerken dat plots zaken die voor iedereen evident waren, minder evident zijn of helemaal onderuit gaan. Alles heeft te maken met het feit dat de uitstraling van uw aarde wijzigt. Zij gaat, langzaam maar zeker, zich aanpassen aan, wat je zou kunnen zeggen, de nieuwe kosmische invloeden. En de nieuwe kosmische invloeden, dat weten de meesten onder u wel, zijn vloeibaar. Dat wil zeggen: je kan ze niet meer vatten. Rechtlijnigheid is voorbij. In uw oude tijdperk had u zekerheden: het was zo en het veranderde in eeuwen niet. In de nieuwe tijd, die nu bezig is, zijn deze zekerheden weg, het vloeit. Maar er zitten grote mogelijkheden in, vele nieuwe mogelijkheden, wanneer u ervoor durft te gaan, wanneer u durft gaan voor wat u voelt, voor wat er in u leeft. En dit is een heel pak verandering, een verandering die voor vele vastgeroeste instituten problemen gaan opleveren. Want wat moet je nu doen wanneer iemand in de ogen van de wereld alles heel goed doet, maar dat daar toevallig een wet tegenover staat die dat niet toelaat. Of wanneer een cultuurpatroon dat een gewoonte is geworden ineens niet meer houdbaar is omdat de mens het anders aanvoelt.

Ach, u zult nog wel hier en daar extremen zien, maar ook dat verdwijnt. Het is niet meer zoals het tot heden is geweest: “ik hou mij aan de spelregels en dan komt alles wel in orde”. Wanneer spelregels tijdens het spel veranderen, loopt het fout. En dat is wat u dikwijls gaat opmerken. Dus volg uw gevoel en volg niet de spelregels. Dit gaat op alle terreinen zijn. Of we nu spreken over maatschappelijke zaken, of we nu spreken over religieuze zaken, juridische zaken, economische zaken, u zult het overal opmerken. En verder zal u zien dat zelfs hetgeen wat de natuur aangaat, waar u denkt dat er een vast patroon bestaat, hier ook plots wijzigingen en verschuivingen plaatsgrijpen. Dus, neem hier ook uw gevoel als een meerwaarde en niet de theorie: ach, het is vandaag zomer, dus de zon moet schijnen. Want dan zou u wel een keer plots in een zeer koude situatie kunnen terecht komen.

Ach, ik ben maar een simpele inleider die gewoon een beetje aan het aflezen is van wat ik als uitstraling kan waarnemen naar de aarde toe. Je moet natuurlijk uw eigen gevoel daarin volgen. Want zoals ik al zeg: in de tijd die komt, is hetgeen wat in u leeft en wat u aanvoelt, het meest waardevolle.

Ik heb nog wel even, dus ik kan nog even doorgaan.

De grote verandering zit ook in het feit dat door de nieuwe kosmische heerser het niet alleen de aarde is die mee beïnvloed wordt, maar uw ganse zonnestelsel. En wanneer u daar even over nadenkt, dan zult u begrijpen dat maaninvloeden aardig een rol kunnen gaan spelen, maar anders dan u gewoon bent. Dat planeetinvloeden plots kunnen versterken of afnemen en dat de zon voor u een zeer boeiend gegeven kan worden. Want we verwachten, doordat de kosmische invloed zeer sterk beweeglijk is wat de zonnewerking betreft, zeer sterke erupties, zeer sterke uitstoten van licht, let op wat ik zeg, ik zeg: uitstoten van licht, een beetje om de wetenschappers te plagen. Maar deze hebben dan een direct gevolg op alle atmosferen van uw zonnestelsel. Ja, ik spreek in het meervoud, ook een beetje om hier een stok in het hoenderhok te gooien. Zo zet ik jullie aan het denken. Wanneer u weet dat bij een gewone zonne-eruptie er al problemen ontstaan op aarde, dan moet u zich even gaan inbeelden of trachten aan te voelen wanneer er een overdosis aan licht de aarde bereikt, wat dit tot gevolg kan hebben.

U zult dit zien op ontwikkeling van vele zaken. Plots ga je opmerken dat bepaalde kleine wezens, en dan denk ik vooral aan virusjes, bacterietjes en zo verder, zich met plezier tot ontplooiing gaan brengen. Dat insecten plots vinden dat zij meer plaats nodig hebben dan voorheen. U zult zelfs op korte termijn, en dan spreek ik van een paar tientallen jaren, er rekening mee moeten houden dat de dierenwereld meer eisen gaat stellen. Klinkt misschien gek in uw oren, maar u kan ervan overtuigd zijn dat het niet te lang meer gaat duren of u zult uw steden moeten delen met aardig wat grotere dieren. Het klinkt misschien allemaal heel ongeloofwaardig, ik weet het. En toch zullen de meesten onder u de mogelijkheid hebben om dit nog te kunnen meemaken.

Dit zijn allemaal kleine uitvloeisels van hetgeen wat vanavond plaatsgrijpt. De krachtsopbouw vanavond wijzigt, niet alleen hier op aarde, aardig wat zaken, maar in uw ganse planetenstelsel gebeuren er op het ogenblik al verschuivingen.

Mijn inleiding moet ik nu rustig afbouwen en ik ga u doorgeven nog aan één van uw leraren die dan de weg voorbereidt om, wat u als gewoonte zegt, ‘de celebrant’ aan het woord te laten, alhoewel hij deze avond dus zo niet zal omschreven worden.

Hetgeen ik u nog wil vragen, beminde vrienden, is: bij de wisseling van sprekers, hou het alstublieft heel rustig, want het is voor uw medium een zware opgave om de laatste spreker aan het woord te laten. Omdat onze oude entiteit zo een hoog trillingsniveau heeft, u zult het ook ervaren, dat het voor iemand die er door gebruikt wordt, een heel zware lichamelijke belasting is. We trachten er alles aan te doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen, maar toch durf ik jullie te vragen van de uiterste stilte en de uiterste rust te bewaren tijdens de wisseling en zeker op het ogenblik dat de voorganger van de Wessac aan het woord is. Ik geef nu het medium aan één van jullie druïden-leraars door en ik dank u om mij te willen, als inleider, aanhoren.

Dat het Licht van de Wessac in uw hart mag opgeslagen worden. Tot wederhoren.

Leraar

Zo, beste mensen, u hebt al een kleine inleiding gehad. Het is nu aan mij het medium te begeleiden tot de voorganger van de Wessac hier kan doorkomen. Op het ogenblik is het zo dat in onze vallei waar alles plaatsgrijpt, en sta mij toe te zeggen: de Wessac-vallei, niet de oude maar de nieuwe, dat daar op dit moment heel krachtige, ik durf het bijna omschrijven als, explosies van Licht gebeuren. In tegenstelling tot vroegere jaren waar we een zeer mooie inval van Licht zagen, en dit kon van jaar tot jaar verschillen wat de kleur aanging naargelang de sturing die men wou bekomen, zou ik het nu kunnen uitleggen als zijnde: dat het Licht met een kracht van een meteoriet op aarde inslaat en dat het een uitspatting geeft van partikels Licht ten allen kante. Het is een enorm schouwspel. Het is moeilijk als buitenstaander u voor te stellen wat er juist gebeurt, maar je moet proberen mij even te volgen.

Er is een grote cirkel waarin het altaar of de Bronplaats aanwezig is. Daarvoor zit in lotushouding de voorganger, omringd door de zeer vele afgevaardigden van de geestelijke orden: je hebt de Witte Broederschap, het Verborgen Priesterrijk, noem maar op. Zij zijn daar allemaal rond aanwezig. En terwijl zij daar geconcentreerd aanwezig zijn, geleid door onze entiteit, slaan als het ware de Lichtkrachten in volle kracht op dit altaar neder. Het is, een soort Lichtregen die dan zeer explosief zich over alles heen terug beweegt. U moet zich voorstellen dat dan vanuit de plaats van gebeuren het Licht zich in partikels rond de aarde gaat bewegen.

U mag het mij niet kwalijk nemen, ik tracht een omschrijving te geven van wat ik vaststel van wat ik kan zien, om u daarin mee te kunnen laten gaan. Elk Lichtpartikel houdt zeer vele krachten in zich en het is alsof de inslag en het uitgaan van het Licht gepland is, bestudeerd is en dat elk Lichtpartikel gaat naar een plaats waar het nodig is, waar veranderingen nodig zijn, waar kracht nodig is, waar wijziging nodig is.

Wanneer je het louter visueel bekijkt, is het een prachtig lichtspektakel. Ik durf het omschrijven als een concert van lichtvariaties, een concert dat nazindert in uw ganse planetenstelsel, dat invloed heeft op alle planeten en zelfs uitdeint in het melkwegstelsel. En al degenen die daar aanwezig zijn, zijn als het ware volledig opgenomen in dit gebeuren. Je wordt door dat Licht, dat klankspel van Licht geladen. Je voelt u deel van het geheel, maar het geheel is niet alleen de aarde, het geheel is eigenlijk de kosmos.

Als ik het misschien nederig mag omschrijven: het geheel is de Bron. En de voorganger tracht dit te sturen zodat het zoveel mogelijk bereik heeft.

Ik ga u zo dadelijk doorgeven aan de voorganger. Het enige wat ik er nog aan kan toevoegen, lieve mensen, is: tracht het gewoon te ondergaan. De voorganger van het ganse gebeuren van vanavond is iemand waarvan ik durf zeggen dat hij van weinig woorden is. Ondanks dat hij zeer vele bewuste incarnaties op aarde heeft doorgemaakt, is het iemand die liever met gedachtekracht werkt dan met vele woorden. Het is iemand die maar woorden sprak wanneer het nodig was. En ik denk ook dat hij, wanneer hij zo dadelijk zal doorkomen, vooral zal inwerken op u met hetgeen wat in hem als, en ik durf dat zeer nederig zeggen, zeer hoogingewijde aanwezig is, dan wel met vele woorden. O, hij zal trachten woorden te spreken die u begrijpt, simpele woorden, daar ben ik van overtuigd. Want hij is ook iemand die overtuigd is dat iets terugbrengen tot de basis, iets simpel houden, veel efficiënter is dan het omgekeerde: het ingewikkeld maken en veel drukdoenerij.

Lieve mensen, het kan zijn dat ik nog na onze voorganger even terugkom om het medium te helpen zijn eigen trilling terug te vinden. We zullen wel zien hoe het nu verder verloopt. Het enige wat ik jullie vraag nu is: uiterste rust, uiterste stilte en laat u gewoon meedrijven in hetgeen u voelt. Dan gaat u de meeste krachten die nu ontwikkeld zijn, ook tot de jouwe kunnen rekenen. Ik geef nu het medium over.

Voorganger

Mijn geliefden, heden is mijn taak de krachten van de Bron uw deel te laten geworden. Wij zijn op deze aarde overal nu samengekomen om eer te brengen aan het Licht. Maar het Licht is de uiting van de Bron.

Mag ik jullie vragen als groep u te concentreren op hetgeen u als symbool is bijgebracht door uw leraren. Voel u één als groep. Concentreer u op uw symbool. Zie hoe de schittering ontluikt. Zie hoe de kracht van de Bron zich hier voor jullie manifesteert.

U bent hier verenigd als een groep entiteiten, sommigen nog verpakt in een stoffelijke verpakking, anderen bevrijd van de verpakking. Maar allen zijn wij hier samen. Verbonden door de Bron met allen op aarde, in de kosmos, die op het ogenblik dezelfde doelstelling nagaan, namelijk: zich één te voelen met het Licht, het Licht van de Bron.

Stel u gewoon open zodat elke cel, elk partikel van uw wezen geladen mag worden met de kracht van het Licht. Wees één met het Licht. Wees één met elkaar. Wees één kracht. Heb alleen oog voor hetgeen u bindt. En werk aan hetgeen u bindt als zijnde de kracht die het mogelijk maakt om van uw bestaan, stof of geest, een verdere bewustwording te maken.

Deel zijnde van een avond als deze betekent nu pionier zijn op de weg van het Licht. Pionier zijn op de nieuwe kosmische baan die dit deel van de kosmos doorgaat.

De krachten hier aanwezig zijn gebundeld. De Bron borrelt van Licht. U allen bent één. Eén en onverdeelbaar. Eén Kracht. Eén Licht. Eén Bron. En samen gaat u op weg. Samen gaat u de vernieuwing door. Samen bent u elkaars steun en toeverlaat. Geest en stof maakt niet uit. Het is een eenheid. Het leven gaat steeds verder. Want het bestaan, mijne geliefden, is eeuwig. Neemt dit aan van, zoals men mij in uw taal noemt: ‘een oude geest’. Deze eeuwigheid kan ik bevestigen.

U hebt allen hier vanavond niet alleen de vereniging in de symboliek van uw groep, maar u hebt tevens voor uzelf de kracht ontvangen via uw hazelaar. Uw staf is vanaf nu uw werkinstrument. Een instrument dat krachtiger is dan dat u in uw stoutste dromen kan voorstellen. Bruikbaar op alle terreinen.

Want wees er nu maar van overtuigd dat de nieuwe tijd, die zich nu volop voordoet, ook de nieuwe mogelijkheden inhoudt. Dat het oude orthodoxe denken achterhaald is. En dat het gevoelsdenken bij ieder van u een kracht is die niet meer te onderschatten zal zijn en die nieuwe mogelijkheden voor elk van u oproept. En niet enkel voor de stoffelijke aanwezigen maar ook voor alle geesten die ons hier bijstaan. En uw symbolen zijn werktuigen. Werktuigen van Licht. Werktuigen van kracht.

En voor ik u verlaat, mijne geliefden, wens ik dit te bevestigen in naam van degene die geen naam heeft. Namelijk de Kracht waaruit wij allen zijn voortgekomen. De Kracht die we soms in geest en stof omschrijven als de grote Adonaï, de Tetagrammaton, de Eloachim, of de Jezof. Al deze Krachten zijn één Kracht. Deze namen zijn maar symbolen voor een naam  die niet uitgesproken kan worden, maar die wel doorklinkt in de kosmos. Die gans de kosmos doorzindert. Die gans de stof als het ware stimuleert, de Bron is van alles wat bestaat. De Bron is van elke gedachte. De Bron is, als ik het misschien mag zeggen, van het uitgesproken woord dat alles geschapen heeft.

Deze kracht, vrienden, is heden hier in ons midden. Van deze kracht zijn wij deel. Deze kracht doordringt elke cel van ons, elk atomair partikel. U kunt u niet voorstellen, hoe klein het ook is of hoe groot, het is doordrongen, het is er deel van. Het is deel van deze Wessac. Het is deel van deze krachtsontplooiing die er moet toe bijdragen dat uw ganse zonnestelsel, uw ganse melkwegstelsel mooier en harmonischer wordt. Dat uw aarde terug een wereld wordt waarop het goed is om te leven. Een wereld die de moeite is om op te incarneren, om bewustzijn op te doen. Een wereld waarvan het disharmonische verdwijnt en het harmonische een eenheid is. Een wereld waar de harmonie, de liefde en de samenwerking tussen allen het hoogste goed is.

Deze krachten zijn bevestigd. De schittering ligt vast in uw wezen. De Bron heeft u geroerd. U hebt de kracht en de sterkte om uw aarde mee te steunen, te helpen in alle veranderingen die plaatsgrijpen.

Wees de pionier van het Licht. Wees de voorganger van het Licht. Maar vooral wees uzelf en geloof in de kracht van uzelf.

Leraar

Zo, lieve mensen, ik neem nog even het medium over.

Zoals ik hier heb kunnen opmerken, is de uitstraling van de voorganger voor velen een zeer sterk reactiepatroon geweest. De meesten van u hebben gereageerd, als ik zo mag zeggen, als een spons die alles opslorpte. Dit vind ik zeer positief.

Deze avond is voor ons nu de aanzet om ons nog meer te gaan inspannen bij het onderricht naar jullie toe. Jullie nog meer te ondersteunen en te helpen bij alle veranderingen die plaatsgrijpen. En we zullen vooral vanuit onze kennis waarover we beschikken, een kennis die toch niet min is wat betreft de aarde en de krachten van de aarde, de mogelijkheden van de aarde, deze met jullie zo duidelijk mogelijk te delen. Zodat je als groep en als individu de vernieuwing, en alle veranderingen op een zo, voor u, juist mogelijke wijze kunt doorleven. Maar vooral dat u er zult zijn ook voor de anderen, voor de zoekers, voor degenen die nog niet zo ver in evolutie zijn als u maar die ook zoeken naar de juiste weg, die zoeken naar het Licht, die zoeken naar de harmonie. En het is aan jullie, lieve mensen, om wanneer je zo’n mensen tegenkomt, er voor open te staan. Het is aan jullie om het gedachtegoed van een avond zoals de Wessac is, van dat gedachtegoed door te geven als men het u vraagt. U moet niet op straat gaan lopen preken. Maar wanneer men u iets vraagt, kan u antwoorden. Vrijblijvend. U moet niemand trachten te overtuigen, het is niet nodig. Maar er zijn er op het ogenblik zeer velen die zoeken. En daar kunt u wel een betekenis hebben.

En ach, degenen die zich willen vasthouden aan het oude, die per se mee willen gaan in de ondergang, geef hen het recht van dit te ervaren. Sta niet te roepen van: je bent op het verkeerde spoor. Dat helpt niet. Dat bevestigt hen alleen maar in het feit dat zij, op het spoor dat zij zitten, verder willen. Maar wanneer men u vraagt: “kan u ons helpen”, wees dan bereid van steeds de hulp te wezen, van de mogelijkheden te geven zodat uw medemens ook geestelijk, maar ook zeker emotioneel-stoffelijk, in deze veranderlijke tijden verder kan komen.

Wees ervan overtuigd dat u over middelen beschikt waar velen nog niet over beschikken. Door de kracht die u doorgemaakt heeft heden avond, kan je ervan op aan dat u met magische krachten met uw staf kan werken.

Magie is niets anders dan werken met ongekende krachten die er zijn. Magie is geen, wat ik zou zeggen, hocus pocus. Neen, het is wel degelijk het werken met krachten.

De hazelaar is voor u een krachtsymbool dat voor u kan werken, zal werken wanneer u erop vertrouwt en er met omgaat. Hetzelfde zijn alle andere symbolen die u tot hier toe voor uzelf gekregen hebt.

Want, zoals in de inleiding van de avond reeds gezegd is, de orthodoxe denkwereld, wetenschapswereld, zal langzaam maar zeker plaats moeten maken voor een nieuwe open denkwereld. Wetenschap zal niet meer kunnen gebaseerd zijn op vastliggende zaken want in de kosmos is niets onveranderlijk. In de kosmos is alles beweeglijk. Het is alleen maar door, of door de beperktheid van de stof dat de mens de foute idee heeft gekregen dat iets vast kon zijn. Maar kosmisch gezien is alles beweging. Dus, dit ook zal u opmerken naar de toekomst toe, dat alles in beweging is en alles in beweging zal blijven. Wanneer u dit beseft en wanneer u daar rekening mee houdt, dan kunt u in uw werkzaamheden, welke deze werkzaamheid ook mag zijn, al bent u maar een gewone tuinier of bent u en super ingenieur, maakt niet uit, als u beseft dat er geen vaste waarden zijn en dat alles kan beïnvloed worden en dat alles beweeglijk is, om het zo simpel uit te drukken, dan kunt u in de nieuwe tijd prachtige resultaten behalen. En dan zult u misschien bekeken worden door degenen die het oude vasthouden als zijnde een zonderling. Maar zij zullen in zichzelf het niet kunnen plaatsen en boos zijn omdat zij niet kunnen verstaan dat u wel resultaten boekt en zij niet.

Zo, lieve mensen, ik ga hier rustig het medium nu vrij geven. Geniet nog na, zou ik zeggen, van de kracht waarvan u deel bent. Het ganse gebeuren is op dit ogenblik nog volop bezig. En het zal nog wel, in uw tijdsgegeven, vele uren duren eer dat in de vallei alles afgerond is.

Dus ik zou zeggen: blijf gewoon er positief op ingesteld. Blijf gewoon deelnemer tot u voelt dat alles terug tot op zijn eigen trilling is teruggekeerd. En als je zover bent dat u aanvoelt dat alles terug op zijn oude trilling is, besef dan vooral dat het niets meer te maken heeft met wat was, maar dat hetgeen wat in u neergezet is volledig nieuw is, de kracht is om in deze tijd op uw eigenste wijze en vooral op uw eigen aanvoelen verder te gaan. En dan zult u zien, dan staat er voor ieder van u en voor de groep een zeer bewustzijnsvolle, evolutievolle rijke tijd voor de deur. Een tijd die voor iedere stofmens meer dan de moeite zal zijn om te doorleven. En wanneer dan de tijd gekomen is om terug aan onze zijnde te komen, dan zult u kunnen zeggen dat uw incarnatie een incarnatie is geweest waar u aardig wat hebt van opgestoken. Dan hebt u een rijkdom opgebouwd die u kunt meenemen. En dat kunnen er weinig zeggen op deze aarde. Want de meeste rijkdommen op aarde worden achtergelaten.

Lieve mensen, dat de kracht van de Wessac u het ganse jaar moge vergezellen. Dat de kracht van de Wessac uw leven in het Licht mag laten verlopen.