Wessac 2015

4 mei 2015

Inleiding

Zo, we zijn hier samen om, wat jullie noemen, ‘het feest van de Wessac’ bij te wonen. Ik ben jullie inleider en ik ga even kort uitleggen hoe deze avond gaat verlopen. Ik ga jullie even duidelijk maken wat op het ogenblik aan de hand is wat betreft dus de krachten van de kosmos die zich aan het manifesteren zijn. Na mij komt een spreker, een broeder van de Witte Broederschap, die jullie verder zal begeleiden naar de celebrant, de celebrant die voor jullie deel zal zijn van het gebeuren. En tenslotte zal ik waarschijnlijk als afsluiter terugkomen om het medium te ondersteunen en terug tot zijn normale trillingsfrequentie te komen.

Dat ik hier de aanzet mag geven, is heel simpel. Als lid van de Orde der Verdraagzamen heb ik aardig wat ervaring met deze gebeurtenis. En tevens als, ik mag wel zeggen, lesgever van de druïden heb ik ook ervaring met wat u, als groep, de laatste jaren hebt gekregen. En daardoor is het mogelijk dat ik een redelijke inschatting kan maken van wat voor u, als groep, op deze avond, misschien wel de belangrijkste avond in eeuwen voor de aarde, sta mij toe dat ik u dit even uitleg. Want de Wessac die u nu meemaakt en waarvan u als groep deel bent, is niet zomaar een Wessac. Het is, als u het mij vraagt, een Wessac van de nieuwe generatie, een Wessac die misschien volledig in harmonie is met de kosmische heerser Aquarius. Maar om dit te begrijpen, moeten we ongeveer twee eeuwen teruggaan. Twee eeuwen, ja. Toen is de mensheid begonnen met de aarde te vernietigen. Het is rond 1800, 1810, 1820 dat werkelijk door de mens zaken zijn gaan gebeuren die voor de aarde verwarring hebben gebracht. En dit heeft geduurd tot ongeveer 1914, 1915 dat de aarde eigenlijk het niet meer nam en dat deze planeet naar de kosmos toe een hulpkreet heeft geprojecteerd. Maar je moet begrijpen dat een planeetgeest niet zo reageert als de mens en dat de tijd van een planeetgeest niet de tijd is van een menselijke geest. En dan kan je zeggen dat deze hulpkreet nu, als het ware, zich bevestigd heeft, een eeuw later. Voor de aarde is dit een fractie van een seconde, voor u zijn dat verschillende generaties. Maar het is gebeurd. De aarde heeft haar hulpkreet bevestigd, om het zo te zeggen. En nu is dit gehoord door de ganse kosmos. De aarde heeft gevraagd van de harmonieën te herstellen. De aarde heeft, als het ware, gevraagd om terug in haar normale evenwichten te komen want de laatste eeuwen heeft de mens deze evenwichten verstoord. De mens heeft er niet bij stilgestaan dat hij deel is van deze aarde. De mens heeft zich meester geacht over alles wat deze aarde aangaat. En in zijn hoogmoed en in zijn waanzin heeft de mens de aarde zo geïrriteerd dat deze niet anders kan dan erop reageren. En deze reactie, lieve mensen, wordt in deze Wessac bevestigd. De kosmos heeft de hulproep van de aarde gehoord. En de kosmos zal de aarde ondersteunen en helpen. Maar dit heeft als gevolg dat er, misschien in uw ogen op lange termijn, maar voor de aarde zelf op snelle, korte termijn, aardig wat gaat wijzigen. En dankzij, en dat durf ik wel zeggen, dankzij de nieuwe heerser zal dit vlot en positief kunnen verlopen voor de aarde.

‘Vlot en positief’ wil zeggen dat de aarde terug vat zal krijgen op wat in haar atmosfeer gebeurt. Dat de aarde terug de evenwichten zal kunnen herstellen en dat we na verloop van tijd terug een aarde krijgen, een planeet krijgen die zich goed voelt. Want op het ogenblik, lieve mensen, voelt deze planeet zich niet goed. Deze planeet voelt zich, hoe zou ik het zeggen, grieperig omdat er van alles gebeurt dat zij niet wenst dat er gebeurt.

En daarom staan we nu voor grote veranderingen, heel grote veranderingen. En wanneer ik dan een groep als die van jullie zie, dan zie ik daar mogelijkheden, vele mogelijkheden. Ik zie mensen die het goed bedoelen. Ik zie mensen die zoekende zijn. Ik zie mensen die, ondanks hun menselijke kleinheden, om het zo uit te drukken, in wezen zeer groothartig zijn, mensen die een betekenis kunnen hebben in de vernieuwing. En dan denk ik, en met mij vele van mijn broeders: niets is verloren, de mogelijkheden zijn aanwezig. De mogelijkheden om de veranderingen die gaan plaatshebben, op een zo harmonisch mogelijke wijze te laten gebeuren, in samenwerking met onze zijde.

Vele van u hebben nog niet door dat er weinig scheiding is tussen ons en u. Dat wij deze aarde even sterk nodig hebben als u ze als mens nodig heeft. Maar dat wij als geest heel duidelijk inzien dat de mensheid die nu op aarde leeft, zo niet verder kan. Dat de aarde vernietigen, moet stoppen. En het is misschien raar maar een Wessac als deze is de aanzet tot verandering, is de aanzet tot de grote verschuivingen. Grote verschuivingen, grote veranderingen die voor de aarde zeer positief zullen zijn. Voor de mens, ach ja, zal dit wat hinder veroorzaken. En voor ons, aan onze zijde, zal het wat meer werk geven om al degenen op te vangen die overgaan. Maar ach, degenen die naar onze zijde komen, zijn meestal nog beter af dan zij die blijven. Er is veel werk op til, heel veel werk. En dit zal in de komende jaren nog versterken. Want u weet, de aarde reageert langzaam in uw tijdsdenken. In haar tijdsdenken heel snel. Maar voor de mens is het langzaam. Maar ja, u als mens verblijft ook niet zo lang op deze planeet en wisselt heel snel en hebt mogelijkheden daarbuiten. De planeet zelf moet verder. En wees gerust, het einde van deze planeet is niet in zicht, verre van. Integendeel, deze planeet zal nog zeer lang kunnen functioneren als, laat ons zeggen, basis voor zoekende geesten. Geesten die hun weg door de kosmos nog moeten vinden.

En dit is het mooie aan deze avond: langs de ene kant krijg je dat er een duidelijkheid ontstaat van wat er gaat wijzigen. Maar aan de andere kant heb je de ontzettende mogelijkheden die voor u open liggen. U bent, lieve mensen, vanavond deel van een gebeuren dat een impact heeft op uw volledige zonnestelsel, niet alleen op deze aarde. Het heeft een impact, veel verder dan u kunt dromen. Niet alleen uw maan heeft invloed, uw zon en de andere planeten maar kosmisch gezien krijg je een energie die gebundeld wordt en als een kracht op deze aarde neerkomt. Een energie die, wanneer ik het mag omschrijven, een zeer sterke emotionele invloed naar alles wat leeft op deze planeet, gaat hebben. De kleur van deze Wessac – ach ja, want jullie houden eraan te weten welke kleuren vooral op het altaar spelen – wel de hoofdkleur deze maal is rood. Ach, schrik niet, ik weet dat rood voor de mens niet zo’n positief gegeven is. Maar wees blij. De aarde heeft om hulp gevraagd en de kosmos geeft deze hulp aan de aarde onder deze vorm. Daardoor is het mogelijk dat op korte termijn vele zaken wijzigen. Oké, de mens zal emotioneel gestoord zijn, er zullen zaken gebeuren die menselijk niet aanvaardbaar zijn. Maar daar moet je je niet druk om maken, niet van wakker liggen. Het is uw ding niet. Laat gebeuren wat moet gebeuren. Laat de tendensen die over deze aarde komen, hun werk doen. Wanneer u, als groep, met de lering die u gekregen hebt als groep aan de slag blijft en samen één kracht vormt, ach lieve mensen, dan is er voor u geen probleem, integendeel. Dan zult u, steeds weer opnieuw, kunnen juist handelen, steeds weer opnieuw, juist zien wat er aan de hand is. En dan gaat u niet in die rode emotionele vloed meegesleurd worden. Want het is uw zaak niet.

U bent degene die staat aan de basis van de vernieuwing. U bent het fundament om na de beweging van de rode kracht het nieuwe op aarde mogelijk te maken. En wees gerust, lieve mensen, u bent niet alleen, u bent met meer dan u denkt. Ik kan u zeggen dat op dit eigenste moment, dit uur op aarde, ongeveer 400 zelfde groepen aan het werk zijn, met dezelfde ingesteldheid, met dezelfde mogelijkheden. Ach, u denkt misschien: 400 groepen is niet veel. Maar u mag niet vergeten dat achter deze groepen zeer veel entiteiten schuilgaan. En ik zeg ‘alleen op dit uur’. Wanneer we het gaan bekijken over het ganse Wessac-gebeuren, ach, dan moeten we dat meer dan vertienvoudigen. Want het ganse Wessac-gebeuren is breder dan dat u het op het ogenblik meemaakt. We trachten het voor u op deze moment zo juist mogelijk weer te geven en u zo goed mogelijk deel te laten zijn van het gebeuren. Zodat u daaruit de kracht en de finesse kan puren die je kan gebruiken in wat in de toekomst op uw weg komt. En uw weg is niet alleen uw weg in de stof maar ook uw weg in de geest. Want er is geen verschil tussen de geest of de stof. Het vloeit in elkaar. En dat is ook deel van de Wessac.

Lieve mensen, ik ga jullie even moeten verlaten. De tweede spreker kondigt zich aan. Luister heel goed naar wat hij zegt. En, als afsluiter van mijn deel van deze avond wil ik toch jullie erop wijzen dat u als mens zelfstandig moet nadenken, dat u als mens uw eigen oordeel moet vellen. Dat is heel belangrijk. Oh, ik weet het, in deze tijd is het de gewoonte dat iedereen zegt: “zo is het en niet anders”. Maar toch blijven wij, entiteiten van de Orde, aan onze basisregel trouw, wat er ook gebeurt. Gebruik uw eigen verstand. Denk zelf na en ga voor wat u voelt dat voor u juist is. En dan kan je ook in de kosmos weinig fout doen.

En nu, lieve mensen, geef ik het medium door. Mag ik nog op één zaak attenderen: hou het heel rustig, hou het stil. Want, voor het medium is deze avond zeer zwaar. Ik zou zeggen, tot straks.

 

Tweede spreker

 

Het is aan mij om als inleider te zijn voor de celebrant die u zo dadelijk zult kunnen meemaken. Op dit ogenblik kunnen we zeggen dat de krachten van de kosmos zich manifesteren op het altaar van het Wessac-gebeuren. Tijd en ruimte worden hier opgeheven. U moet zich echt geen zorgen maken over wat juist op welk moment juist gebeurt. U wordt als groep deel van het gebeuren. Dit deel van het gebeuren maakt uit dat u, nadat de celebrant zijn werk heeft volvoerd, u als groep een kosmische energie doormaakt die u als individu onmogelijk zou kunnen verwerken. Ik kan stellen dat u van geluk mag spreken dat u als groep beschikt over een medium dat zich gedurende dagen zeer sterk heeft ingezet om dit voor u mogelijk te maken. U denkt misschien: “goed, de Wessac is een samenkomst”. Maar u beseft niet wat eraan voorafgaat. Er is een ontzettend werk verzet de laatste dagen, een ontzettend werk, waardoor het mogelijk is dat ieder van de groep deel wordt van de kracht en de energie die op deze avond wordt geuit. U allen zult huiswaarts keren, anders dan u hier bent toegekomen. U zult in u de kracht krijgen en ervaren die vanuit het altaar waar alles gebeurt, de samenkomst waar alles gebeurt, uitgaat. Sommige onder u hebben het geluk, zonder dat ze het beseffen, dat zij er deel van kunnen zijn via uittreding in hun slaap. Maar besef goed, beminde mensen, beminde broeders en zusters, dat de kracht die vanavond opgewekt wordt, zo groot is dat geen stofmens dit kan verwerken. Want wanneer u als stofmens aanwezig zou zijn, dan kan ik u zeggen dat u na het gebeuren niet meer normaal zou kunnen functioneren. De krachten die nu spelen en die gebundeld worden op het altaar van de Wessac, samen met alle grootmeesters die daar aanwezig zijn, zijn van die orde dat geen menselijk voertuig dit kan verwerken. En toch hebben jullie, dankzij de kracht van jullie groep, deel aan dit gebeuren. Dankzij de kracht van jullie groep, die jullie nog steeds niet beseffen. Want jullie zijn nog veel te individualistisch, als ik het zo bekijk. En toch kun je deel zijn daarvan. Toch kan de groep in de harmonie die er bestaat geestelijk deze krachten aanvaarden en met deze krachten naar de toekomst omgaan.

Oh, ik weet het, voor velen zal na vanavond de wereld wijzigen. De stoffelijke wereld; zoals u hem kent, ach, wat maakt het uit. Velen denken dat ze gebonden zijn aan afspraken in de stof, velen denken dat ze gebonden zijn aan de sociale regels in de stof, velen denken: “het moet zo want het wordt ons zo voorgehouden”. Maar begrijp goed, beminde broeders en zusters, dat dit allemaal zal verdwijnen. Langzaam maar zeker zal alles verdwijnen. En vele van uw afspraken en overeenkomsten zullen gewoon in het moeras van de chaos opgaan.

Maar u zult er geen deel van zijn want u zult beseffen dat de vernieuwing daar is en dat u deze vernieuwing, hoe dan ook, doormaakt, deel zijnde van deze groep. Of u nu in de stof blijft of naar onze zijde komt, u bent deel van de kracht van deze groep en deze groep betekent de vernieuwing, betekent de harmonie vanuit de kosmos, de kracht. Want je kunt als mens denken: “ik leef volgens de regels van de maatschappij, dus leef ik goed”. Maar vergeet het. De regels van de maatschappij die u kent, waarin u geïncarneerd bent – en u bent erin geïncarneerd omdat u zoekende waart en omdat u eigenlijk een beetje de revolutionair wou zijn, ingaande tegen die verstarring, de ene al sneller dan de ander, zoekende deze maatschappij, deze regels – beminde broeders en zusters, behoren tot het oude. Maar jullie als groep, als kracht, behoren tot de vernieuwing, tot de mogelijkheden die, komende over deze aarde na de krachtsopwekking, aanwezig zijn.

Besef dat ieder van u, ieder van u die hier aanwezig is, de vernieuwing in zich draagt en dat geen mens deze kan tegenhouden, wat men ook denkt, wat men ook probeert. De krachten van de kosmos zijn zo intens, zo ontstellend krachtig en groot dat ieder van u daarin de mogelijkheid kan vinden om zijn eigen weg naar bewustwording door te gaan, verder te gaan. Er is geen mens die kan zeggen: “ach, ik vind het niet”. Er is geen mens die kan zeggen: “ach, ik ben de sukkelaar”. Nee, want het is in uzelf gelegen, het moet vanuit uzelf vertrekken. U bent niet gebonden aan anderen, u bent niet de speelbal van anderen, integendeel. Een avond als deze toont u aan dat u degene bent die gaat, dat u degene bent die voor uzelf, als het ware, de beslissingen neemt en verdergaat, steeds verder.

En u hebt als mens het geluk, zou ik zeggen, maar werkelijk het geluk, dat u in deze veranderlijke tijd leeft. Of u nu jong of oud bent, maakt niet uit. Maar u kunt de wijzigingen meemaken. U kunt zien hoe de aarde nu en in de toekomst zich zal kunnen manifesteren door de krachten die in haar aanwezig zijn om alles terug in harmonie te brengen zoals nodig is voor deze planeet. Om deze planeet nog oneindig lang te laten existeren en de mogelijkheid te geven aan entiteiten om hier te incarneren en bewustzijn op te doen. En daarvoor hebt u geen miljoenensteden nodig, daarvoor hebt u geen moderne wegen nodig, integendeel. Dit alles is een vergiftiging geweest van wat noodzakelijk is om als mens te kunnen leven op deze groene planeet, om als mens bewustzijn te kunnen opdoen. Er zijn, spijtig genoeg, in het verleden te veel fouten gebeurd waardoor we nu zitten met een probleem dat zeer snel moet worden opgelost. En dit kan door de krachten die vanavond op een Wessac als deze aan bod komen waardoor er een vernieuwing kan ontstaan en waardoor deze planeet terug een planeet kan zijn die waardevol is voor de ontwikkeling van de geest in de kosmos.

Beminde broeders en zusters, ik moet nu u gaan verlaten. De celebrant wordt aangekondigd. Mag ik u vragen van de uiterste stilte te bewaren bij de wisseling? Let niet op woorden nog maar vooral, zou ik zeggen, onderga de kracht. Wees deel van wat de celebrant brengt. Vergeet even wie u bent, vergeet even de stof. Laat het even allemaal achter u en tracht u in te leven in wat de celebrant, als het ware, als beeldvorming naar u toe brengt. Want de entiteit die nu gaat overnemen, is van zulke grootteorde dat stoffelijke woorden er niet toe doen. Maar vooral dat wat hij uitdrukt, om het zo te zeggen, voor ieder van u van het grootste belang is. Tracht gewoon u open te stellen voor wat hij u geeft. En wanneer de celebrant zich terugtrekt, de avond zogezegd afsluit, blijf allen rustig zitten want u gaat waarschijnlijk, en dit is om het medium een beetje te ondersteunen, terug de eerste spreker krijgen die de spanning die opgebouwd wordt, zal trachten terug naar een normaal niveau te brengen zodat, niet alleen voor het medium maar ook voor jullie, het aanvaardbaar wordt.

Mag ik vragen de uiterste stilte, de uiterste rust. Ik ga nu het medium doorgeven. Ik wens jullie nog een zeer, zeer waardevolle, warme, lichtende Wessac toe.

 

Celebrant

 

Geliefden hier aanwezig, we gaan samen proberen deel te zijn van de kosmische kracht die op het ogenblik als een waterval op deze aarde neerkomt.

De aarde heeft hulp gevraagd en zij krijgt deze hulp. De krachten van het Licht, hier overal aanwezig, in samenwerking met alle broeders en zusters die begaan zijn met de aarde, zijn overeengekomen om te aanvaarden dat de kosmische krachten in de komende tijden als katalysator gaan optreden op deze aarde.

Het Licht zal zich manifesteren waar het Licht zich moet manifesteren. In het Licht zijn alle kleuren verweven. Men heeft u vanavond gezegd: rood is de hoofdtoon van deze kosmische kracht. En dat is zo. Maar vergeet niet dat het Licht alle kleuren in zich houdt en dat waar bepaalde krachten zich uiten, er steeds weer de overkoepeling is van, wat voor de mens omschreven wordt als, het Witte Licht. Het Witte Licht dat alles duidelijk maakt. Het Witte Licht dat het rode licht ondersteunt. Het Witte Licht dat ervoor zorgt dat het groene licht zijn werk kan doen in deze tijd.

Krachten zijn aanwezig. Besef dat evenwicht stilstand is en dat we dit niet meer kunnen aanvaarden.

Besef dat het systeem dat de laatste eeuwen de aarde heeft geteisterd, voor de aarde niet meer aanvaardbaar is. Verzet er u niet tegen. Laat gewoon gebeuren wat gebeuren moet.

U bent allen deel van de Kracht. U bent allen deel van de Harmonie die hier aanwezig is. En verschillende onder u gaan met mij mee en bevinden zich aan het altaar van de Kracht. Bevinden zich mede met mij aan de Bron van de vernieuwing.

Kracht voltooit zich. Kracht voltrekt zich. En heus, bij deze werking hoeven we echt geen goden aan te roepen, want de Kracht is de Goddelijke Kracht.

Ik kan zeggen: ik vertegenwoordig de Vader, ik vertegenwoordig de Bron. Maar ach, wat is dat voor u? Deze overweldigende Krachten die ik zelf in mijn eigen nog niet eens kan vatten. Wat zou u als mens deze kunnen vatten? Laat het voor wat het is, maar ga uit voor hetgeen wat u voelt. Ervaar nu hetgeen wat aan energie hier aanwezig is. Wees deel met deze energie. Wees deel met deze Kracht. Wees opgenomen in de Harmonie die de kosmos nu op dit eigenste gebeuren over u laat neerkomen. Wees er deel van. Wees er één mee. Laat elke cel van uw lichaam er deel van zijn. Maak dat deze kracht voor u het baken van Licht is dat u kan volgen. Zorg dat deze Kracht uw wegwijzer is, wat er ook gebeure in de toekomst. Wees één met deze Kracht, want deze Kracht gaat over leven en dood, zoals de mens het zegt. Maar dood, lieve vrienden, bestaat niet. Er is alleen leven. Leven in de stof. Leven in de geest. Leven in de kosmos. Er is geen disharmonie wanneer u dit beseft. Wanneer u dit kan aanvaarden, dan liggen alle wegen voor u open. Wegen die nu, als het ware, uitgetekend worden die u kan volgen. Wegen van bewustwording. Wegen die u zoekt maar die u tot hiertoe niet gezien hebt. Omdat u, bij wijze van spreken, een paardenbril op had. Kijk, zie, verruim uw blik, volg uw gevoel en u zult zien welke prachtige mogelijkheden deze Krachten die vandaag op deze aarde in volle kracht neerdalen, voor u inhouden.

Wees er één mee. Wees één met deze Kracht. En dan zal u zien, dan zal alles voor u lopen zoals het moet. Dan gaan voor u alle deuren open, alle poorten zwaaien open. Er blijft voor u niets verborgen, want u bent deel van deze Kracht. U bent deel van deze energie die deze aarde aan het vernieuwen is. U bent deel van de Krachten, ach, die u zo graag omschrijft als Aquarius. Maar wat maakt het uit? Het is de Kracht van de kosmos. Het is de Kracht van de Schepping. Het is de Kracht van de Bron die hier overal aanwezig is en die u meeneemt op een avond als deze.

Deze Krachten, mijn beminde broeders en zusters, want dat bent u, deze Krachten bevestig ik. Ach, ik kan misschien spreken met een meerwaarde, maar dat doe ik niet. Want dit ben ik niet. Ik ben zoals u, deel van de Kracht, zoekende, wetende, beseffende dat deze Krachten die nu opgewekt zijn, deze Krachten die nu op het altaar, als het ware, een fontein van licht geven, een vuurwerk, sprankelend, voor de mens niet waarneembaar, van zo’n enorme schoonheid, maar voor de geest het aanvoelen, het intensief waarnemen van deze lichtkrachten. Wel, dit is hetgeen waar wij allen tezamen, u en ik, deel van zijn. Deze Krachten zijn de Krachten waar wij mee kunnen werken. Oh ja, wij kunnen er mee werken. Wij zijn niet te min. Neen. Wanneer wij werkelijk willen, kunnen wij met deze lichtkrachten werken en dat is de bron van de vernieuwing. Dat is de mogelijkheid, dat we allen samen als groep en de vele groepen die nu tezamen dit vieren, de kracht uitmaken om de vernieuwing op deze planeet waar te maken. Om te zorgen dat deze planeet een planeet is waar de geest, zoekende, kan incarneren en alle ervaringen opdoen die voor hem noodzakelijk zijn.

Krachten zijn aanwezig. Deel zijn wij. Dit alles zij bevestigd.

Mijn beminde broeders en zusters, ik heb u meegetrokken in de Kracht van de Wessac. Besef dat u allen, maar ook allen, deel bent van deze Krachten. Dat in u de vernieuwing leeft. En dat u deze vernieuwing voor uzelf kunt uitdragen. Stoffelijk, zou ik zeggen, dat u deze voor uzelf moet uitdragen, omdat u zo het lichtende voorbeeld kan zijn van de vernieuwing. Omdat u zo deel kan zijn van de omwenteling, de positieve omwenteling die de aarde doormaakt. Velen van u in de stof zullen dat zien als chaos. Men zal spreken van ondergang. Men zal spreken van Armageddon. Maar niets is minder waar want de vernieuwing is er. En de kosmische krachten zullen hun werk volvoeren, moment na moment, steeds weer opnieuw tot de aarde terug die mooi blauwe planeet is waar harmonie onder al het levende mogelijk is. En vanavond is de eerste aanzet gegeven. Deze Wessac is de eerste aanzet die de aarde krijgt. Maar er gaan nog vele Krachten volgen.

En het is voor mij een waar genoegen u hier allen samen te zien, beseffende dat de keten die er bestaat tussen jullie onverbrekelijk is, als het ware. En of nu in de stof blijft of naar onze zijde komt, de keten wordt niet gebroken, integendeel, samen zijn wij sterk, samen kunnen wij de vraag van de planeet aan, samen kunnen wij de vernieuwing aan.

En als stofmens, zou ik zeggen, besef, besef dat u als stofmens niet alleen staat. Dat u door zeer velen vanuit de geest gesteund wordt. Besef ook, hoe hard dit klinkt, dat de stof maar tijdelijk van belang is. Dat de stof maar een mogelijkheid is die u gegeven is om verder te gaan, maar dat uw geest, of u hem nu kent of niet, het belangrijkste is. En dat uw geest uiteindelijk de beslissingsrechten heeft of u in de stof verder blijft rondlopen of u naar onze zijde komt. Want dat laatste is niet angstwekkend. Integendeel. Ik zou zelfs zeggen: voor velen is het bevrijdend. Bevrijdend van een stoffelijke wereld die hen beklemt, benauwt en beperkt. Dus sta open voor alle mogelijkheden die de kosmos u biedt. Wijs geen mogelijkheid af. En dan zult u stoffelijk en geestelijk een zeer bewust harmonisch bestaan kennen. En dan kunt u, waar u zoekende naar bent, steeds verder komen in uw weg in het Licht, uw bewustwording steeds verruimen.

Beminde broeders en zusters, de Krachten van de Wessac zijn bevestigd. In ieder van u is de Kracht, als het ware, aangezet, zijn de poorten geopend. Ga ervoor. Gebruik de Kracht en wees er één mee.

En dan zeg ik als vertegenwoordiger van de Bron, als vertegenwoordiger van de kosmische krachten voor de mens: u allen bent bevestigd met de Kracht. In u allen is het Licht aanwezig. U allen kunt op het pad van het Licht verder gaan. In eenheid met ons allen. Dit zij bevestigd in de naam van Hem die ik vertegenwoordig. Dat het Licht steeds uw pad moge aantonen.

 

Afsluiter

 

Zo, hier ben ik dan als afsluiter terug. U allen bent vanavond in contact geweest met, sta mij toe te zeggen, heel hoge kosmische krachten. Ik kan zelfs stellen voor ieder van u dat de kern van uw wezen beroerd is. De kern van uw wezen dat u misschien zou omschrijven als uw ziel, de bron van uw ‘zijn’.

Als ik jullie een raad mag geven: wanneer zo dadelijk ik het medium vrijgeef, dan zou ik zeggen, hou het heel rustig. Laat de Krachten waarvan u deel bent geweest, rustig in u bezinken.

En ik zou zelfs u de raad willen geven, het is maar mijn raad hoor, van begin er niet over te discussiëren. Laat het, ik zou zeggen, gerust een etmaal allemaal rustig bezinken voordat u onderling daarover begint uit te wisselen.

Want weet u, ieder van de aanwezigen hier is geraakt. Maar ieder van de aanwezigen verwerkt dit anders. Dit is logisch. Geen van u allen is gelijk. Maar één ding weet ik zeker: u gaat allen hier anders buiten dan dat u hier binnen gekomen bent. En u gaat in de komende dagen en weken en maanden allerlei zaken doormaken. Uw leven gaat wijzigen. En besef, lieve vrienden, besef dat u het zelf in de hand hebt. Want we zijn hier nu samen en die kosmische krachten die zijn er en in het Andesgebied is die explosie, als het ware, gebeurd. Sommigen zullen er bij zijn.

Maar goed, die explosie van Kracht zindert na. En het is niet omdat wij hier vanavond samen zijn om deel te zijn van die Kracht dat, wanneer wij hier buiten stappen, dit voorbij is. Neen. Deze Kracht heeft zich gemanifesteerd en begint nu, als het ware, aan zijn uitvoering van zijn taak, gesteund door, wat wij zelf niet eens kunnen inschatten, die kosmische krachten die dit steeds maar verder laden, krachtiger maken.

U zou kunnen zeggen: de Wessac van dit jaar is, in stoffelijke termen vergeleken, een atoombom die tot ontploffing is gekomen. Je ziet daar de enorme kracht van. Je ziet stoffelijk het oprijzen van de paddenstoel van de atoomkracht en je ziet het uitwaaieren van de energieën. Maar in plaats van, zoals het bij een atoomkracht negatief is, is het hier positief. Dat wil zeggen dat deze enorme Kracht, effectief zoals bij een atoombom, zich verspreidt, uitwaaiert. Maar waar bij het bij een atoombom het één explosie is en gedaan, is het hier een permanente ontwikkeling.

Dat wil zeggen dat de Krachten die wij vanavond hebben waargenomen, die in gang zijn gezet bij dit gebeuren, gedurende onbepaalde lange tijd steeds weer zich zullen manifesteren en steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw zich zullen verspreiden. En daar zit juist het belangrijke in. Want het zijn deze Krachten die de aarde nodig heeft om haar veranderingen door te voeren. Veranderingen die wanneer wij het kosmisch bezien voor de aarde, zeer positief zijn. En we moeten het kosmisch bezien. Want wat hebben wij als mens er aan wanneer wij het gewoon maar puur stoffelijk zouden bekijken? Daar hebben we niets aan. Dan gaan we klagen. En juist dat moeten we vermijden. We moeten ons beeld groter maken. We moeten zorgen dat we het beeld kunnen aanvaarden dat de kosmos ons schenkt. En binnen dat beeld, dat we kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn.

En als we dat kunnen realiseren, dan ben je als groep het alchemistische goud van de aarde. Dan ben je als groep degene die het fundament, de basis legt van de vernieuwing. Dan bent u als groep degene die ervoor zorgt dat de aarde de vernieuwing kan realiseren en dat u de mogelijkheden voor de komende incarnaties en de zoektocht van vele entiteiten openhoudt en mogelijk maakt.

Als dit geen mooi ideaal is op een avond als deze, dan weet ik het niet meer. De basis kunnen zijn van de vernieuwing. Wat kan je nu als mens en geest nog meer wensen?

Zo, mijn lieve vrienden, ik ga trachten het medium vrij te geven. Ik wens jullie, met jullie opleiding die mijn broeders der druïden u geven, nog heel veel succes en dat deze opleiding die u krijgt, het voor u mogelijk mag maken in deze vernieuwende tijden steeds weer juist te handelen. En dat u als stofmens betekenis kan hebben, en mag hebben, voor uw medemens. Dat jullie als groep en als individu het Licht mogen vertegenwoordigen en het Licht kunnen doorgeven aan al degenen die in de komende tijd, en het zullen er heel velen zijn, zoekende zullen zijn. En dat u kan helpen bij degenen die de weg zijn kwijtgeraakt. Dat u het Licht en de Kracht en de Harmonie mag zijn voor al degenen die in de veranderingen die komen, het niet meer zien zitten. Het zal een zware taak zijn. Maar een taak die wanneer je ze met liefde voor de aarde en de mens uitvoert, u aardig wat aan bewustwording, aan meerwaarde van dit leven kan bijbrengen. En echt, lieve vrienden, dat wens ik voor jullie allemaal, dat jullie stoffelijk bestaan een echte meerwaarde zal zijn zodat wanneer je bij ons komt, je kunt zeggen: het is echt de moeite geweest.

Zo, ik geef nu het medium vrij. Ik wens jullie nog een heel rustige huisgang toe. Hou het, zoals ik het gevraagd heb, het eerste etmaal rustig. Niet discussiëren. Denk aan iets anders, geniet van de zon. Laat het allemaal rustig bezinken en dan bent u goed op weg.

Dat het Licht uw gangmaker mag blijven.