Bewust uittreden

1 november 2007

Ik zou het vanavond met jullie willen hebben, niet alleen over de periode van het jaar waar we ons in bevinden – omdat dat voor een groepje als dit, dat zich toch met magie een beetje wil bezig houden – een redelijk belangrijke periode is, zou ik toch tevens ook gezien de periode jullie willen onderhouden over uittreden. Niet in de slaap, maar dus proberen bewust met de geest te communiceren in een ontspannen vorm.

Eerst zou ik willen zeggen, we zitten in de periode van Allerheiligen, maar voor de magiër is dit een religieuze term die eigenlijk niet geldig is. We zouden kunnen zeggen, dat wanneer we de oude Keltische term van Samhain nemen, dat we juister zijn. Wat betekent dit? Dit betekent dat we op een punt zitten dat de verbinding – en dit is altijd wanneer het jaar in de duisternis dompelt – de verbinding tussen de geestenwereld, de wereld van de overgeganen – of zoals ze het vroeger zeiden: de wereld van de goden, de wereld van de voorouders – dat deze verbindingen op dit moment eigenlijk het dunste zijn, om het zo uit te drukken.

Wat wil ik daarmee zeggen? Dat door deze periode van het jaar, je steeds meer de mogelijkheid hebt om uw eigen gevoeligheden en mogelijkheden om contact te hebben met onze zijde, zeer sterk ziet verhogen. Het is niet alleen omdat we in de Aquarius-periode zijn dat deze mogelijkheden vergroten, maar er zit ook een cyclische beweging in. Het is al gedurende duizenden jaren zo, dat wanneer de zon eigenlijk bijna op zijn laagste punt staat, dat er ook een bredere opening is naar onze zijde toe. Vroeger was dit algemeen gekend, maar door de religies is dit punt natuurlijk op de achtergrond geraakt. Want dat was een beetje concurrentie en men heeft toen maar alle mogelijke heiligen in de plaats gezet, feestdagen gebracht, enz..

Maar het oude feest van Samhain is wel degelijk een feest geweest waar dat uw voorouders, en zelfs uw heel verre, verre voorouders – nog voordat de gekende structuren hier in Europa waren – samen kwamen in de natuur (die was nog meer aanwezig dan nu op het ogenblik natuurlijk) en op heilige plaatsen, om het zo te zeggen. Dat waren meestal plaatsen binnen de wouden waar een opening was, waar een soort open plek was – meestal omringd door eiken, soms ook door beuken – en daar kwam men samen. Daar offerde men, daar deed men aan rituelen om in een bepaalde trance te komen en om zo ook met de goden te kunnen spreken.

Deze zaken zijn duizenden jaren gangbaar geweest, dus u verstaat best dat daar nog altijd sporen van aanwezig zijn wanneer we in deze periode komen. Het is ook de periode dat, wanneer we terug in dat verleden gaan, men het nieuwe jaar begroette. Nieuwjaar zoals u dat kent, is nog niet zo heel lang. Dat is eigenlijk nog maar terug te brengen naar de Romeinse periode als ik me niet vergis. Maar voorheen – zeker hier in het Europese gedeelte, ook een deel van Noord Afrika, een klein deel van Rusland en Azië om het zo uit te drukken – vierde men dus het nieuwe jaar op deze datum.

Nu ook weer mensen: “zet daar niet een vaste dag op!”, want dat was vroeger niet. Vroeger bekeek men ook niet, of telde men ook niet volgens een jaarkalender, maar hield men gewoon rekening met het opkomen en ondergaan van de zon. Een dag was een dag. Als het licht was, was de dag er. Als het donker was, was de nacht er. Ze hadden gewoon andere indelingen, maar dat ga ik u allemaal besparen. Maar ongeveer deze periode, die u nu in uw westerse wereld gebruikt als zijnde een hulde aan de overledenen, werd gedurende vele, vele eeuwen gebruikt om contact te leggen – en dat is toch iets totaal anders – contact te leggen met de overgeganen, met de goden, met de voorvaderen.

Deze contacten waren soms zeer indringend, want u mag niet vergeten, magie in die tijd was vooral gebonden aan de natuur. Men kende vooral de natuurmagie en alles wat daarmee te maken had. In deze periode is de natuur bijna volledig in rust. Het is op deze wijze ook dat men trachtte zich één te gaan voelen met die aarde, met die wouden, met de elementalen, die zeker toen voor de mens zeer sterk aanwezig waren, veel sterker dan voor u omdat u er zo geen erg op hebt. Toen hadden de mensen er nog oog voor, voor de werking van de lucht, voor de werking van het water, van de aarde en zelfs van het vuur.

Het dateert ook uit die tijd dat men bijvoorbeeld – en dat is misschien natuurlijk weer voor jullie bijna niet meer aanvaardbaar – de grote torens bouwde die men vol met mensen stak en dan offerde aan de goden of aan de voorvaderen. O ja, dit zijn zaken die gebeurt zijn, er zijn nog veel andere zaken gebeurd, maar ik moet daar direct aan toe voegen, waar jullie hier gaan zeggen dit is gruwelijk of dit is dat, was dit voor degenen die zich opofferden – ja, u hoort het goed: “die zich opofferden” – een hele eer. Er zat nog veel meer achter, maar je moet het zo bekijken. Ook hier was er weer een eenheid tussen al die krachten.

Nu hoort u mij niet zeggen dat u die oude rituelen moet gaan herhalen, verre van. Dit is ook niet de bedoeling en zeker in de nieuwe tijd zijn deze zaken niet meer aan de orde. Dit behoorde tot een ander tijdperk, tot een andere vormgeving, enz.. Wat wel aan de orde is, is dat nog steeds de mogelijkheden daar zijn om in deze periode heel veel inzicht op te doen. Om in deze periode, wanneer u zorgt dat het licht niet gedoofd wordt – dit is toch belangrijk! – dat u dan heel veel kunt waarnemen en heel veel nieuwe gegevens voor uzelf kunt ontdekken. We zouden bijna kunnen zeggen: het is het spel van het licht en het duister dat u hier verder helpt.

In wezen is het zo, want de kosmos is steeds in evenwicht. In deze periode kan dankzij een brandende kaars er een spel zijn dat voor u zaken duidelijk maakt, evenwichtig maakt. Daarom is het ook aan te raden dat, waar de magiër wil werken, uw vaste plaats, uw vaste omgeving, dat het licht in die zaken nooit gedoofd wordt. Dat hebben wij u vroeger al gezegd en dat is iets dat voor iedereen die met magie werkt zeker geldig blijft. U moet opletten dat u steeds licht hebt waar u zich tot kunt richten, en ik denk dat dit in de moderne tijd niet zo heel moeilijk is. U kunt dit doen effectief met kaarsen, omdat kaarsen nog altijd een meerwaarde hebben. Maar we willen niet zeggen dat u gevaar moeten lopen om tot brand te komen in een moderne woning. Als het niet anders gaat, om welke reden ook, kan ook een lichtje dat permanent brandt – en tegenwoordig hebt u allerlei soorten spaarlampen heb ik me wijs laten maken – kan ook een symbool zijn van licht. Het is dan misschien niet zo aantrekkelijk en misschien als je wilt werken niet zo efficiënt, omdat je dit misschien meer als een technische uiting beziet dan een brandende kaars. Maar langs de andere kant kan het wel zijn dat het voor de veiligheid iets meer zekerheid naar u geeft, zeker wanneer u er niet bij bent.

Het belang is, dat in deze periode voor de magiër steeds een lichtpunt aanwezig is. Want u mag ook niet vergeten, in deze periode speelt de heer van de duisternis de baas, dat is altijd, dat is de afwisseling. Fenris is uitgewandeld, om het zo te zeggen, en zoekt als het ware zijn slachtoffers. Natuurlijk wanneer je met krachten gaat werken zoals jullie, en als je bepaalde experimenten doet  – en u hebt toch al redelijk wat uitgevoerd, u kent toch al redelijk wat – zit daar natuurlijk ook aan vast dat u meer oog hebt voor die zaken en dat wanneer u er geen erg in hebt er een samenvloeiing zou kunnen zijn; dat moet vermeden worden. Daarom het licht, het licht is uw partner, is uw gezel. Het licht beschermt u. Het licht doet u steeds terug denken aan hetgeen waarmee u bezig bent, de weg waarop u gaat, de mogelijkheden die er zijn, en dan komt u deze periode goed door.

Daarom zou ik vanavond met jullie graag het willen hebben over hoe je kunt uittreden. Niet omdat ik jullie aan onze zijde direct wil hebben hoor, verre van! Blijf nog maar gerust een beetje hier rondlopen. Maar gewoon omdat in deze periode, deze oefening eigenlijk het snelste resultaat kan geven. Zoals ik zei: de wand tussen de stof en de geest is heel dun. Je zou bijna kunnen zeggen het is een nevel. Door die nevel kun je, wanneer je u omringt met licht, doordringen.

De wijze waarop je dit aanpakt is eigenlijk heel simpel.
U gaat u in uw vertrouwde omgeving plaatsen, liefst de omgeving waar u tot hier toe het meest gewerkt hebt, of het meest er mee bezig bent geweest wat uw magische handelingen aangaat. De omgeving waar u mediteert, de omgeving waar u op het ogenblik bezig bent uw zegel te ontwikkelen. De omgeving waar dat u uw magische scepter heeft gelegd, noem maar op. Ieder voor zich zal zo wel zijn eigen typische plaatsje hebben. U zorgt dat daar het licht is!

Dan de volgende stap is: dat u er alleen bent!. Je kunt deze oefening niet gaan uitvoeren op het ogenblik dat er een mogelijkheid is dat u gestoord wordt. Hetzij door de partner, hetzij door kinderen, dit moet vermeden worden. En in deze moderne technologische tijd schakelt u ook het liefst alle systemen uit die u plots uit uw mijmering kunnen terughalen, zodat u niet gestoord wordt door bellen of noem maar op.

Wanneer u dit hebt gedaan, en wanneer u u rustig voelt, dan trekt u zich in uw omgeving terug. U hoeft hoegenaamd niet te gaan liggen, want hetgeen wat ik u ga leren is niet hetzelfde als hetgeen een geest spontaan soms doet wanneer u in een diepte slaap bent. Wanneer u in een diepte slaap bent, dat weet iedereen, dan treedt u uit. Ieder van de aanwezigen hier doet dat af en toe. U doet zo lering op, maar u beseft dat niet en u weet eigenlijk niet bij het ontwaken of u gedroomd hebt of dat u uitgetreden bent. Dit is ook niet de bedoeling, want het zou, wanneer dit ongecontroleerd gebeurt om het zo te zeggen, alleen maar nadelen voor u kunnen hebben. Daarom zit die afscherming daar, dat u het idee hebt dat u gedroomd hebt en dat u nooit het verschil kunt weten tussen een droom of een uittreding. U kunt het vermoeden, maar u bent niet zeker!

Daar willen we op deze wijze voor jullie verandering in brengen. Niet over de uittreding als u slaapt, maar de bewuste uittreding. En waarom? Wanneer u later verder gaat met uw oefeningen zult u opmerken dat een magiër, wanneer hij bepaalde zaken wil bereiken, dat hij hulp gaat vragen. Ach, vroeger zou je gezegd hebben, hij aanroept de goden, of hij aanroept de engelen, of de aartsengelen, enz.. Maar dit zijn allemaal oude onderverdelingen, zoals ieder van jullie wel weet, die goden of die aartsengelen of die engelen, uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer dat we roepen, of we zoeken achter de geest. Achter entiteiten of hoe u het wil uitdrukken.

Aan onze zijde heb je geen lieve jongens die in een witte tabbaard met vleugeltjes op hun rug rondlopen, vergeet dat maar! Je hebt er geen die dan nog eens sterren van een generaal hebben en zich aartsengelen noemen, die zijn er ook niet! Misschien een beetje ontgoocheling voor degene die in alle engelen en aartsengelen geloven. Deze krachten bestaan wel, maar ze zijn niet anders dan de normale geest. Je zou kunnen zeggen dat voor de mens een engel een figuur zou kunnen wezen die nooit op aarde is geïncarneerd. Maar wanneer je aan onze zijde bent zijn ze allen gelijk, dus er is geen verschil in kledij, ik zal het zo zeggen. Ten andere wij dragen geen kledij, dat weet u ook wel.

Maar goed, ik wil het hier simpel houden omdat het voor jullie, wanneer je deze oefening doet, niet moet leiden tot het idee: met wat voor iets kom ik nu in contact. Is dit een geest, is dit een engel, is dit een god.
Met God ben je continue in contact, want anders zou je niet bestaan. En van al wat er tussen zit, kun je alleen maar zeggen: “het zijn energieën”, “het zijn krachten” en u kunt daar het woord geest of entiteit opplakken. Dan houden we het simpel en dan zal het ook het simpelste zijn om de beste resultaten te bereiken.

Om nu terug te komen op onze voorbereiding. Wanneer u dus rustig zit en niet gestoord kunt worden, dan gaat u eerst gewoon proberen uw gedachten hun vrije gang te laten gaan. Het heeft geen zin om te proberen om contact te leggen met onze zijde, om heel bewust uit te treden om het zo te zeggen, wanneer u heel nerveus bent, wanneer er alle mogelijke gedachten u naar alle kanten sleuren. Het is van belang dat u rustig zit en dat de gedachten die u storen, dat die wegvloeien. En het gemakkelijkste dat u kunt doen is, dat u zich voorstelt dat u zich aard. Dat alle gedachten, al wat storend is, rustig door de aarde wordt opgenomen. Dit heeft ook een magische betekenis, in die zin: u bent deel van die aarde. Ik ga iets zeggen dat misschien niet mooi klinkt, maar u bent niet meer dan die eik die daar staat. Het enige verschil is dat u zich kunt verplaatsen, en dat die eik ter plaatse blijft. Maar als het gaat om de krachten van de aarde op te nemen of te geven, dan bent u identiek. U bent beide een kind van de aarde. U bent er uit ontstaan en u gaat er terug naartoe. Zo simpel is het!

Als je dat beseft dan kun je al wat u bezwaard aan de bron geven waaruit u ontsproten bent, en dat is de aarde. U laat het wegvloeien, al uw zorgen, al uw muizenissen, alles wat u irriteert geeft u gewoon aan de aarde. U zult, wanneer u dit rustig doet, zittend en het liefst met gesloten ogen, rustig ademend, door niets gestoord, zult u werkelijk opmerken dat u een gevoel krijgt dat er een afvloeiing is. Dat als het ware de storende elementen zich via uw voeten naar de aarde begeven.

Terwijl u dat voelt stelt u zich ook gewoon open voor de kracht van de kosmos, dat u tegelijkertijd vanuit de atmosfeer rondom u – en let wel, deze atmosfeer is ook uw aarde! – dat u positieve krachten, evenwicht gevende krachten, lichtende krachten, gewoon opneemt. U komt zo in een soort beweging, een beweging waar eigenlijk de fijnstoffelijke energieën rondom u deel van gaan uitmaken en dat u zich daar voor openstelt. En via uw aura en uw energiekanalen krijgt u een vloeiing. Hetgeen wat u stoort verdwijnt en hetgeen wat u evenwichtig en sterk kan maken komt gewoon bij u toe.

U gaat dan ook opmerken dat de evenwichten in uw lichaam zich heel gemakkelijk gaan herstellen. Dat ook fysiek dit een impact heeft. Maar dat zult u pas later opmerken wanneer de sessie voorbij is. Maar u gaat ook opmerken dat u (wanneer u dit zo doet) zelf al meer kunt registreren op fijnstoffelijk gebied. Daarmee bedoel ik: dat u bewuster gaat zijn van uw eigen aura-uitstraling. Voor sommigen wordt het hoog tijd dat zij dit regelmatig gaan oefenen, dat zij zich daar meer bewust van zijn. Ook, en dat is ook niet te onderschatten, dat u de stromingen – en dan denk ik in de eerste plaats aan de bewegingen van de chakra’s, de energiestromingen – dat u deze als prikkels gaat ervaren en zo bewuster gaat zijn. Dat je niet alleen als stofmens rustig zit, maar dat ook de andere lichamen, de fijnstoffelijke lichamen van u, in werking komen.

Dit laat u maar rustig gebeuren, u bouwt dit rustig op. Deze beginoefening is eigenlijk de eerste aanzet.
Ach, sta mij toe, dit mag u gerust vele malen herhalen. Het is zeker niet de bedoeling dat ik u aanleer dat u bij de eerste maal gaat zitten en dat u uitgetreden bent. Het uittreden zelf dat is voor later! De eerste oefeningen zijn: “kom tot rust”, “wordt één met de aarde en één met de atmosfeer rondom u”, “begin te ervaren wat uw eigen uitstralingswereld is, wat uw eigen aura is”. Hoe gevoeliger u wordt, dan zult u ook opmerken dat binnen dat fijnstoffelijke gegeven er ook bepaalde storingen kunnen zitten. Storingen die je aanvoelt! Maak u daar geen zorgen over, maar ga bewust tegen uzelf zeggen: “kijk ik wil dat dit hier terug een evenwicht wordt”, zie voor uzelf hoe die storingsvelden opgelost geraken in dat fijnstoffelijke gegeven. Dan ga je zien dat na afloop niet alleen uw aura evenwichtiger gaat zijn, maar dat ook uw stoflichaam bepaalde storingsvelden zal geëlimineerd hebben, kwijt zal zijn. Want u mag toch niet vergeten dat de storingen die in de stof zitten, een uitstraling hebben in uw fijnstoffelijke lichaam en uw aura.

Degenen onder u die een beetje thuis zijn in het werken met energie op de mens, of zoals uitgedrukt “magnetiseren”, die weten dat wel. Wanneer je gewoon door de aura van iemand gaat met uw handpalm, dan kunt u aanvoelen waar er afwijkingen zitten, storingen zitten. Die weten ook wel dat je dat eventueel, wanneer je een beetje handig bent, dit kunt neutraliseren of wegwerken. Het hangt er natuurlijk van af hoe sterk het stoffelijk storingsveld is, dat begrijpt u wel. Maar wij gaan er vanuit dat er hier geen terminale zieken zijn en dat we gewoon hier met mensen te doen hebben die buiten de normale infecties, enz., heel gezond functioneren. Wanneer we dan zover zijn dat de evenwichten gecreëerd zijn, dan gaat u heel bewust – maar ik zeg het nogmaals “doe dat zeker niet de eerste maal!” – de eerste maal kunt u stoppen na hetgeen wat ik nu gezegd heb en u kunt dit herhalen totdat u aanvoelt “ik ben klaar om verder te gaan”. Dan gaat u verder en dan gaat u heel bewust u richten tot uw eigen geest – in gedachten.

Ook hier is het niet zo moeilijk, u kunt uw eigen geest gewoon aanspreken als een goede vriend. Of voor de dames, want ik krijg hier te horen dat ik altijd mannelijk spreek – maar ja, u weet, de geest wordt altijd mannelijk benoemd, waarom weet ik niet, maar het is zo in de taal – maar het geldt zeker ook voor u dames. Dus u spreekt gewoon daarmee. U kunt als het ware zeggen dat u uw eigen geest begroet. U gaat gewoon proberen, wanneer u naar uw geest toe een signaal geeft, van aan te voelen wat er terug komt. In het begin zul je niet zeker zijn. In het begin kun je denken “ik beeld me iets in!”, dat geeft niet, dat mag best. Hetgeen wat u denkt wat u zich inbeeld, is meestal wel een duidelijk signaal wat uw eigen geest u tracht te geven, maar ook hier gaan weer oefeningen nodig zijn. Tot u werkelijk aanvoelt van: ik kan in een ontspannen evenwichtige toestand aanvoelen dat mijn geest naar mij luistert, om het zo uit te drukken. U zult waarschijnlijk op dat ogenblik ook fysiek lichamelijke prikkels voelen. Bij de meeste zullen deze prikkels gelegen zijn ter hoogte van de ruggenwervel, ter hoogte van de atlas. Soms kan dit ook ter hoogte van uw derde oog zijn dat die stimulans daar is. Of ter hoogte van uw epifyse, pijnappelklier, of beter omschreven het midden van uw schedel tussen de twee hersenlobben.

Tenslotte het laatste gevoelige punt, dat is het plexus solaris, uw zonnevlecht of buikzenuwsysteem, kan ook een lichte trilling een lichte prikkel geven. Al deze prikkels kunnen bij ieder variëren en zullen waarschijnlijk bij ieder anders zijn. De ene zal het aanvoelen misschien als warmte, de ander als speldenprikken. Weer een ander zal misschien een koude wind voelen, enz.. Dit hangt af van: ten eerste uw lichamelijke staat, uw typologie. Daarmee bedoel ik welk type u bent: vuur, water, lucht, aarde, dit kan voor deze contacten een essentieel verschil maken. Het hangt ook een beetje af van uw celopbouw, van de collageen structuur van de cel, enz.. Maar dit is voor jullie bijzaak. De hoofdzaak is dat u zich concentreert en oefent totdat u deze ervaringen, deze prikkels en de beelden of de woorden aanvoelt of doorkrijgt. Dit is de tweede fase.

De volgende fase is dat u bewust uw geest de opdracht geeft om het lichaam te verlaten. Het is zoals ik het zeg, u zegt gewoon dat uw geest uw lichaam moet verlaten. Niet dat de geest het lichaam moet loslaten, dat is iets anders. Uw geest kan uw lichaam verlaten en toch volledig, en dat is ook de bedoeling, gekoppeld blijven aan het lichaam. Het is niet omdat de geest even een reisje gaat maken dat hij niet meer verbonden is het lichaam. Wanneer dit medium tot u spreekt dan is zijn geest ook ergens anders maar is wel verbonden met dit lichaam, ondanks het feit hij er nog weinig controle over heeft. De bedoeling hier is dat u vanuit de rust, heel bewust uw geest zendt. Dan is er natuurlijk direct de vraag van: ja, waarheen moet ik die zenden? Daar gaan we een paar details aan geven.

U kent allemaal, en u weet allemaal hoe de wereld van de geest in bepaalde sferen in elkaar zit. Ieder van u heeft al wel gelezen over Zomerland, Nevelland, Hoog-Zomerland, enz.. Ik zou als ik jullie was, zeker wat deze oefening aangaat, deze terminologieën gaan gebruiken. Het zijn universele terminologieën die niet alleen in het spiritisme voorkomen, maar die ook reeds zeer lang, miljoenen jaren, op deze aarde gebruikt worden. Dus het is iets dat overal, en daar bedoel ik mee in de stof en ook aan onze zijde, gekend is. Dat is een veiligheid. Want wanneer u maar gewoon eigen fantasiebeelden zou gaan gebruiken, dan zou u zich kunnen gaan verplaatsen of dirigeren naar sferen waar u het best wegblijft. Het is niet de bedoeling dat er ook maar enig demonisch of negatief geheel zou plaatsvinden. Daarom stellen we dat wanneer u in het begin uw geest zendt, u enkel en alleen het beeld van Zomerland handhaaft. Zelfs Nevellanden niet, Laag-Zomerland niet. Alleen Zomerland!

Wanneer u vanuit die gedachten uw geest laat uitgaan, dan hebt u de meeste kans dat uw geest wel degelijk in contact komt met entiteiten die deze sfeer voor u duidelijk kunnen maken. Ook hier weer zul je zien is oefening een must! Dan ga je komen dat je op een bepaald moment heel rustig in uw eigen omgeving kunt gaan zitten, u instellen en heel bewust zeggen tegen uw geest: “nu ga je naar Zomerland!”.
Op het ogenblik dat uw geest dan zich in de sferen gaat begeven, kan hij – en hij zal steeds en maak u daar geen zorgen rond – begeleidt worden, in bepaalde milieus komen waar hij dan lering kan opdoen. Dit is bewuste lering, dit is geen lering zoals de uittreding in de slaap. Dit volgt u ontspannen zittend. Vanuit uw afgeschermde omgeving krijgt u dan heel bewust lering. Lering die voor uw geest een meerwaarde kan betekenen, die hij dan weer op zijn beurt door kan geven aan het lichaam.

Waarom is dit nu zo voor een magiër van belang, dat hij dit kan realiseren? Op het ogenblik wanneer je zover bent dat je uw geest kunt uitzenden naar Zomerland, dan kun je daar om te beginnen de juiste harmonieën gaan opzoeken, de juiste krachten gaan halen om hetgeen dat je hier in de stof wilt realiseren, binnen het licht, te realiseren. Er gaat voor u om het zo te zeggen een tweede werkelijkheid openen. Een tweede werkelijkheid waarin u een overzicht kunt hebben van wat er in uw eerste werkelijkheid werkelijk aan de hand is. Ik ga dit in een klein voorbeeld gieten.

Stel u voor, er is iemand die uw hulp vraagt. Die weet dat u redelijk kundig bent en dat u normaal hulp kunt geven. Dit hoeft zogenaamd niet te gaan over ziektes, dit kan over van alles gaan. Op dat moment is het voor de magiër interessant wanneer hij vanuit een andere gezichtshoek degene die hulp vraagt kan benaderen. Wanneer je kunt nagaan, wat er fout is gegaan, waarom die hulpvraag daar is, hoe het probleem is ontstaan en zo verder. Het gevolg kan dan zijn dat je vanuit deze uittreding kunt ingrijpen in de oorzaken van het probleem waarvoor uw hulp is gevraagd. Dat je deze oorzaken wegneemt, ook het probleem eigenlijk laat verdwijnen. Het is een beetje werken in de tijd, een beetje de puzzel anders in elkaar steken. Maar je hebt daardoor zeer veel mogelijkheden. U kunt daardoor ook zaken voorkomen en voorzien.

Wanneer u in een bepaalde situatie zit die u bijvoorbeeld niet al te goed ligt en u weet niet goed wat u moet doen, dan kunt u door vanuit dit bewuste, vanuit de geest, vanuit Zomerland te werken, detecteren wat de feiten zijn en zelfs deze feiten wijzigen – verschuiven als het ware – waardoor hetgeen wat u wilt bereiken gemakkelijker bereikbaar wordt. Er zitten in het bewust uittreden duizend-en-een mogelijkheden.

Wanneer u dit, en dat is toch van belang, doet met de bedoeling van de harmonie en het licht steeds weer te bevestigen, dan hebt u niet alleen de mogelijkheid tot leerschool, u hebt mogelijkheden tot het bieden van hulp en zo verder. Voor mensen zoals jullie die zich toch langzaam maar zeker wat meer willen gaan specialiseren in dat magische gebeuren en de nieuwe mogelijkheden die Aquarius inhoudt, is dit een noodzakelijke leerschool, een noodzakelijke evolutie dat je dit kunt, dat je bewust uw geest kunt laten gaan waar je naartoe wil, dat je bewust met uw geest in overleg kennis en zaken gaat ophalen.

Het kan natuurlijk ook handig zijn wanneer je, en dat komt iedereen wel eens tegen, iemand hebt in uw geburen die naar onze kant wil komen. U kunt op dat moment heel gemakkelijk de overgang mee begeleiden tot het ogenblik dat de broeders die afhalen het overnemen. Maar het grote voordeel is ook dat u dit al kunt doen vóór dat de overgang echt plaatsgrijpt, dat u alles eigenlijk zo kunt programmeren dat de hulp er is. Zelfs wanneer u op dat moment er niet aanwezig zou kunnen zijn.

Stel u voor: u hebt een kennis die in Australië woont en u woont hier. U weet dat die terminaal ziek is en stervende is, dan kunt u dit begeleiden alvorens het gebeurt is, dan kunt u die harmonieën allemaal als het ware klaarmaken. Waardoor uw kennis, uw vriend of noem maar op, een gemakkelijkere overgang zal hebben en ook door ons gemakkelijk zal kunnen overgenomen worden. U ziet er zijn duizend-en-een mogelijkheden.

Maar er kunnen ook andere mogelijkheden opdoemen en zeker in de toekomst. Er staat veel te gebeuren, dat weet u. De aarde gaat niet blijven zoals ze is, uw maatschappij veranderd ook. U kunt dankzij deze techniek ook ingrijpen in zulke gebeurtenissen, waardoor u bepaalde schade kunt afwenden, waardoor u bepaalde catastrofes in een gedirigeerde richting kunt brengen. Oh, het is niet mogelijk om dat te voorkomen. Het is niet mogelijk om zaken die moeten gebeuren, niet te laten gebeuren. Alleen kan het gewicht ergens anders liggen, waardoor dat er voor u en uw omgeving minder drama is. Het is toch belangrijk dat u door hebt welke mogelijkheden er aanwezig zijn wanneer u vanuit uw magische kennis met de krachten van de geest gaat omgaan en gaat werken.

In feit doet u dan niets anders dan wat uw broeders en zuster vroeger deden wanneer zij in deze periode contact namen met de geest, wanneer zij in deze periode in Samhain vroegen van wat zei moesten doen. Ach het was met wat meer ritueel, er kwam misschien wat meer klank, wat meer dans, wat meer vuur aan te pas. Maar uiteindelijk kwam het op hetzelfde neer, uiteindelijk kwam het neer op het feit dat degene die in trance ging – dit was soms de leider van de groep, soms de priester, dit hing ervan af – dat die contacten had. Dat die zaken naar voor kon brengen, kon doorgeven, kon veranderen. Daarom was deze periode zo belangrijk.

Wij vragen hoegenaamd niet van jullie dat je de bossen ingaat en daar begint rond te huppelen, op trommels begint te slaan en vuur begint te maken. In deze tijd zou dit naar de omgeving toe nogal ongepast zijn en zou dit misschien gevolgen kunnen hebben dat uw vrijheid van bewegen beperkt wordt. U hebt ten andere geen uitgestrekte wouden of bossen meer en zeker geen gebieden die daar typisch voor geschikt zijn omdat zij anders niet betreden worden. U mag niet vergeten dat bij uw vroegere broeders en zusters, wanneer zij deze riten deden, dat dit in delen van wouden was waar voor de rest van het jaar geen menselijk wezen kwam. In vele gevallen was het strikt verboden omdat deze plaatsen heilig verklaard waren en mocht u er niet komen.

Maar u moet dan wel begrijpen in deze oude situatie, dat wanneer u op een plek komt waar gedurende een hele omwenteling van de zon geen mens is geweest, dat die zuiver kan zijn en dat daar zuiver gewerkt kan worden. Dit zijn zaken die in deze moderne wereld niet meer tot de mogelijkheden behoren. Binnen een paar honderd jaar zijn ze misschien wel terug, maar dat is nu niet hetgeen waar u mee moet inzitten. U moet roeien met de riemen die u hebt, werken met de mogelijkheden die u hebt. Deze mogelijkheden die hebt u wanneer u op de wijze waarop ik het nu naar voor heb gebracht, tracht te werken.

Voor degenen, en dat wil ik er als slot nog aan toevoegen, die niet direct een plaats hebben waar zij dit ongestoord kunnen oefenen. Daarmee bedoel ik dat de plaats waar je dit wilt doen, dat als daar ook wel af en toe anderen komen, gebruik dan hetgeen wat je al geleerd hebt, gebruik uw staf, uw hazelaarstaf. Trek 3 cirkels rondom u, scherm u af. Maak als het ware uw eigen sfeer. Als u dit zo doet kunt u dit in principe doen waar u wilt. Zorg dat binnen die sfeer of binnen die cirkel uw zetel/stoel, waar u gemakkelijk kunt neerzitten, staat. Zorg ook dat daar het licht binnen brandt. U kunt dan wanneer u met uw staf de cirkels getrokken hebt, met een bloemenwierook ook 3 maal rondgaan, zodat de lucht als het ware ook afgesloten is. Dan laat u dat maar gerust binnen de cirkel opbranden, dan bouwt u een zuivere sfeer op van waaruit u kunt werken.

Kijk vrienden, het hangt allemaal een beetje van uw eigen durf af. Daarmee wil ik zeggen, er is geen reden om te zeggen: ik kan deze oefening niet doen want ik heb er geen plaats voor. U kunt dat perfect doen! Als de wil aanwezig is dan lukt dit wel. Anderzijds – ik denk niet dat er iemand bezwaar tegen zal hebben – moest het werkelijk te moeilijk zijn, dat u het hier in dit gebouw doet. Hier zijn de sfeer en de kracht aanwezig, dan zal het nog gemakkelijker gaan. Dat is ook maar een kwestie van afspraken maken veronderstellen wij.

Dit is hetgeen wat ik u vanavond wou bijbrengen. Alstublieft, het is niet de bedoeling dat u dit morgen kunt, dat bestaat niet. Dit vraagt tijd, dit vraagt oefening. Naar gelang jullie verder evolueren in jullie kunnen,in dit magisch gebeuren, is dit een belangrijke les. Het is een aanvulling ook op jullie eigen zegel, jullie symbool van kracht, harmonie en licht. Het is, eens dat u dit in de vingertoppen hebt, dat u er veel mee zult kunnen doen. U zult uw eigen leven meer in de hand hebben, u zult duidelijker zaken weten.

Ach, en houd er rekening mee goede vrienden, de wereld zal het niet in dank aannemen. Want uw wereld vindt het hoegenaamd niet leuk wanneer men u iets verteld, dat u allang weet dat ze u iets op uw mouw aan het spelden zijn. Maar zo is het altijd geweest. Hoe gevoeliger u wordt, hoe meer je kent, hoe meer je weet, hoe meer zeker dat degenen in uw naaste omgeving zijn zich van u zullen afkeren en tegen u zullen zijn. Maar stoor u daar niet aan, dit is enkel domheid van degenen die bang zijn voor het ongekende en niet begrijpen waarom ze hier op aarde leven. Gezien dat dit een grote meerderheid van de mensheid is die op dit ogenblik niet begrijpt waarom ze hier leven en denken, dat ze hier enkel leven om van een ander te profiteren, moet je er dan ook niet versteld van staan dat je eigenaardige reacties kunt krijgen.

Niettemin mag dit voor u geen tegenwerking zijn, of geen terughouding zijn van hetgeen je wilt leren, wil uitvoeren, wil doen. Want uiteindelijk gaat het om veel meer dan alleen maar uw stoffelijk leven. Op het ogenblik dat u deze zaken steeds meer onder de knie krijgt, gaat ook uw band met de geest, met uw eigen geest, maar met onze volledige geestelijk wereld sterker worden, waardoor dat uw stoffelijke leven efficiënter doorleefd en beleefd kan worden, waardoor uw eigen incarnatie een grote meerwaarde krijgt. Uiteindelijk is dat de bedoeling, een meerwaarde in deze incarnatie. Het is niet de bedoeling dat u als geest gaat leven. De bedoeling is wel dat u meer doorzicht gaat krijgen in het stoffelijke leven, meer vat gaat krijgen op deze zaken en niet meer zoals tot op heden voor de meeste is, dat zij gedreven worden, gestuurd worden door alles wat rondom hen is, zonder echt te leven.

Kijk, wanneer u een dag als vandaag hier in dit land bekijkt, dan ziet u processies van mensen die naar kerkhoven lopen. Wanneer u de dag ervoor bekijkt, dan ziet u een massa mensen die alle mogelijke zottigheden uithalen omdat ze denken dat het zo hoort. Eigenlijk is er niet veel verschil tussen beide, want beide punten zijn door de commercie gelanceerd om het zo te zeggen, zo goed het kerkbezoek als het spelen van heksje. Het komt er op neer, kassa, kassa.

Wanneer u nu bij de miljoenen die hier in heel Europa naar de graven zijn geweest, echt zou nagaan wat er in hun hoofd leeft, dan zou u versteld staan. Ik wil u niet vertellen hoeveel keren er gedacht wordt: wat zijn we toch blij dat we er vanaf zijn! Maar “the show must go on” zo als men dat zegt. Voor de schijn en het uiterlijk van de buren moeten er bloemen staan. Voor de schijn en het uiterlijk loopt men. Maar waar is de echte interesse voor degene die overgegaan is? Die is ver zoek! Ach, hier en daar is er wel oprechtheid, dat zult u mij niet horen zeggen, maar het merendeel is glitter en glamour zonder inhoud.

Dat zijn de zaken vrienden, die met de tijd zullen verdwijnen. Moeten verdwijnen! Dit zijn de zaken die een incarnatie op deze wereld eigenlijk voor velen tijdsverlies hebben gemaakt. Daarvoor is het nodig dat jullie, met hetgeen wat je leert, jullie eigenste weg gaan, je niet storen storen aan al die zaken die de maatschappij voorschrijft alleen uit eigen winstbejag. Maar dat je gaat voor hetgeen dat in je leeft, dat je gaat voor hetgeen waarom je op deze aarde gekomen bent, waarom je geïncarneerd bent. Hoe sterker je de band met uw eigen geest en met onze zijde kunt maken, en hoe sterker de wisselwerkingen, hoe duidelijker ook uw taak en uw weg zal uitgestippeld voor u liggen, hoe meer resultaat u kunt behalen.

Dan zal een dag zoals deze, terug zijn oude waarde hebben. Dan zal Samhain terug zijn wat het was, een moment om te denken aan de voorvaderen, niet vergetende dat u ooit ook aan onze zijde was en dat u nu toevallig aan de andere zijde bent. Maar dat u binnen een x aantal jaren terug tot die voorvaderen behoort, of die goden, of die geesten, dat wordt nogal eens vergeten. Dan krijgt Samhain de werkelijke betekenis. De harmonie tussen de geest enerzijds en de stof, de mensen, anderzijds. Dat is belangrijk!! Want beide hebben eigenlijk elkaar nodig, de geest heeft de stof nodig om bepaalde ervaringen op te doen. De mens heeft de geest nodig om zijn weg in bewustzijn weer verder te kunnen zetten. Met de stof bedoel ik heus niet enkel en alleen deze aarde, dat is maar een klein pietluttig planeetje van de vele duizenden mogelijkheden die er zijn om in de stof te incarneren. Maar goed, we hebben nu met de aarde te maken, we werken op de aarde, we hebben de aarde gekozen. Dus vrienden laat ons er het beste van maken. Laat ons gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Zeker nu we terug op het moment komen dat de verbinding tussen onze zijde en uw zijde het dunst is. Daarom vrienden laat nooit het licht doven!

Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik hoop op een honderd procent inzet van hetgeen we deze avond gebracht hebben. Dan zul je zien, dan heb je op korte tijd weer een enorme meerwaarde als stofmens op de weg van uw incarnatie die u gaat.

Deel 2

In het tweede gedeelte is het de gewoonte dat wij vragen laten stellen, maar ik zou vanavond de vragenronde uit willen stellen tot de volgende bijeenkomst en ik zou van dit tweede gedeelte gebruik willen maken om een praktische invulling te geven van wat de confrater in het eerste gedeelte jullie heeft aangeleerd. Dus ik hoop dat u mij dit niet kwalijk neemt.

Meditatie: Geestelijke reis naar Zomerland

Mag ik jullie vragen om jullie op een heel gemakkelijke wijze te zetten, heel rustig, heel ontspannen. Zorg dat er geen knellende kleding u plaagt. Dat er niets storend is.

Dan zou ik gewoon zeggen: stel u voor, u zit hier gezamenlijk, dat u zich – dit wil niet zeggen dat u zich voor de ander afsluit, maar dit is omdat wij de oefening gaan opbouwen zoals u ze individueel moet doen – dat u rondom u in uw gedachten drie concentrische cirkels trekt. Drie maal. U trekt die cirkels in gedachten volgens de gang van de wijzers van het uurwerk. Doe dit rustig. Bezie dit als een soort eigen wereld die u nu opbouwt door dit te doen. Maak u geen zorgen, u blijft omringd door het geheel van de kracht van het gebouw, van de tipi.

Wanneer u nu deze cirkels rondom u getrokken hebt, dan gaat u zich nu voorstellen dat u verbonden bent met moeder aarde. En dat alles wat u kwijt wil, wat u belaagt, wat u niet goed vindt, waar u onrustig om bent, angstig voor bent, droevig voor bent, noem maar op, dat dit nu binnen deze cirkels gewoon afvloeit in de aarde. Laat gewoon alles wat je kwijt wil afvloeien in de aarde.

Terwijl je dit laat wegvloeien, gaat u gewoon u één voelen met de atmosfeer rondom u. Binnen uw wereld die u afgetekend hebt gaat u nu gewoon licht, harmonie trachten op te nemen vanuit de kosmos. Alles vloeit naar u toe. Voel hoe uw fijnstoffelijk lichaam geladen wordt door licht. Voel ook hoe uw geestelijke lichamen in het licht komen. Hoe alles wat u bent opgenomen wordt in licht, hoe alle energiebanen in uw fijnstoffelijk lichaam, in uw aura, hoe dat deze energiebanen zich in evenwicht zetten. Hoe de energieën vloeien. Voel hoe de energiepunten functioneren.

Stel u voor hoe uw chakra’s evenwichtig zijn, u begint bij de stuit, zo gaat u over naar uw zonnevlecht, uw miltchakra, uw hartchakra, uw keelchakra, uw voorhoofdchakra en uiteindelijk uw kruinchakra. Voel ze! Tracht ze waar te nemen! Sommige onder u zullen nu een kleurenspiegel zien, zie hoe deze lichtende kleuren bewegen. Denk vervolgens hoe de energiestroom van uw ruggenwervel in evenwicht komt, dankzij de fijnstoffelijke stroom van de kundalini die daaraan gelieerd is. Tracht uw ruggenwervel waar te nemen. Tracht gewoon te voelen hoe de prikkel er is en hoe alles in evenwicht is. Hoe ook vanuit deze kundalini de verbindingen met uw chakra’s in evenwicht is. Voel u volledig opgenomen in deze energieën, in deze krachten. Voel u één met alles. Eén met moeder aarde. Eén met de kosmos. Voel de eenheid met jullie fijnstoffelijk lichaam en ook met jullie geestelijke lichamen. U hoeft daar geen enkele voorstelling bij te maken, het is een gevoel binnen jullie eigen sfeer. Voel de eenheid, voel de kracht.

Dan gaan we langzaam maar zeker tot onze geest spreken. Ieder van u gaat dit op zijn eigenste wijze in gedachten doen. U spreekt uw eigen geest aan. U neemt contact, u voelt het contact. U kan ook beelden ontvangen, u kan beelden waarnemen. Tracht dit voor uzelf zo aangenaam mogelijk te registreren. Geef gedachten aan uw eigen geest, zoals u zou doen aan uw beste vriend. Een harmonie, een vriendelijkheid, een speelsheid. Besef dat je het zelf bent.

Voel nu hoe u één bent met elkaar, u bent altijd één met elkaar geweest. Maar nu tracht u het gewoon aan te voelen. Het gevoel is alsof u ineens met tweeën bent, armen in elkaar geslagen, zoals twee vrienden dit kunnen doen. En vanuit deze gevoelstoestand, vanuit deze harmonie met uw eigen geest, geef je nu uw geest de vrijheid om zich te verplaatsen. Stuur gewoon uw geest uit naar de sferen. Zeg gewoon tegen uw geest: broeder ga naar Zomerland. Volg hem in gedachten. Uw geest gaat naar de sferen, verplaatst zich naar Zomerland. Volg uw geest daar. Zie, voel, ervaar hoe uw eigen geest daar begeleid wordt door onze zijde. Voel hoe we alles ondersteunen. Ieder van u zal afzonderlijke beelden hebben. Kijk nauwkeurig naar die beelden. Volg nauwkeurig wat er door uw geest aan u gegeven wordt. Je zal zien dat hetgeen wat je kunt waarnemen nu vanuit onze zijde, de lering die voor ieder van de aanwezigen hier verschillend is, en toch langs de andere zijde samengevat kan worden in één punt: “harmonische kracht”, “licht”. Ieder van u op zijn eigenste wijze ervaart dit nu. De ene al duidelijker dan de andere, maar de ervaring is er. Je ervaart de eenheid, de kracht, de harmonie.

Wat u nu kunt doen, is op dit moment wanneer je vindt dat je als stofmens ergens een probleem hebt, kun je dit probleem ingeven, kun je vragen om daar beweging in te brengen, om daar antwoorden te brengen, om daar inzicht in te geven. Ieder op zijn eigenste wijze, er is geen gemeenschappelijkheid, het is individualiteit die toch een grote eenheid is. Ieder legt zijn eigen problemen voor, en ieder vraagt hier in deze sfeer dat uw eigen geest er de lering, er de kennis haalt die overgebracht kan worden naar uw stoffelijke, om zo tot een juiste oplossing of een juiste afwikkeling van het geheel te komen. Doe dit rustig, neem uw tijd. De krachten zijn aanwezig, de sferen zijn open. De broeders staan er bij en helpen.

Laat ons dan rustig deze kleine reis, deze kleine omzwerving afronden. Neem rustig afscheid van de broeders die u waargenomen hebt, van de krachten die u hebt mogen ervaren. Die kunnen we rustig bedanken. Laat rustig alles naar het stoflichaam vloeien. U kunt zelfs zien hoe alles opgenomen wordt, hoe alle ervaringen via het fijnstoffelijke het stoffelijke kunnen bereiken. Heel rustig. Heel ontspannen. Dan verenigt de geest zich terug met het lichaam. De poort wordt als het ware nu even dicht gedaan. Uw geest met zijn opgedane kennis en opgedane ervaring, hoe kort deze nu ook geweest is, is één met de stof en kan dit overdragen aan de stof zodat uw gedachten, uw mogelijkheden en uw ervaringen in de toekomst deel zullen zijn van hetgeen wat nu is geleerd. De eenheid herstelt zich. De twee-eenheid is er terug. U voelt dat er iets nieuws is, u voelt dat er verandering is. U voelt ook dat u meer kracht hebt. Besef de eenheid. Heb vertrouwen in uw eigen geest.

Dan komen we terug tot ons gewoon zijn, tot ons stoffelijk denken, heel rustig. We zitten nog steeds ontspannen in onze cocon. De stof is afgeschermd. Maar nu is er een meerwaarde. Laat even een woordje van dank aan moeder aarde, omdat zij alles heeft willen opnemen wat voor ons te zwaar was. We danken de kosmos voor wat ze ons gegeven heeft, vernieuwd heeft voor ons. Dan gaan we nu rustig de cirkels openen, in gedachten gaan we tegen de wijzers in terug de cirkels opheffen. Eén voor één. We beginnen met de binnenste cirkel tegen de wijzers in af te gaan. Vervolgens de middelste tegen de wijzers in, openen wij de cirkel. Vervolgens de buitenste cirkel, ook tegen de wijzers in.

Nu zijn we terug in de groep, het individu is nu één geworden met de groep. Een groep met een grote meerwaarde. We zijn nu samen hier in een groep, we hebben ieder kracht opgedaan. Voor ieder is er een verfrissing van de stof geweest. Voor ieder is er een nieuwe inbreng van gedachten. U zal zien dat ook in de komende dagen er nog meer zaken in u gaan wijzigen in harmonische zin. Maar laat ons dit niet enkel voor ons alleen houden. Nu zijn we een sterke, krachtige groep, laat ons nu deze kracht, deze harmonie, dit licht dat ons deel is, ook aan de kosmos terug doorgeven, zodat we in deze duistere tijd een lichtpunt zijn dat zich concerteert met alle andere die op dezelfde wijze werkzaam zijn. Zodat deze kracht, die nu ons deel is, deel wordt van nog een veel groter veld. Zodat er tussen nu en de kering van het licht wij de uitdragers zijn van het licht, dat wij degenen zijn die in deze donkere dagen voldoende licht aan de wereld en aan de aarde geven, omdat positieve krachten waar nodig is kunnen inwerken en kunnen sturen. Zodat niet alles in de komende weken in het duister zou verloren gaan. Maar dat al het waardevolle dat op deze aarde is, dankzij onze krachten die gebundeld zijn met de vele krachten van de anderen, bewaard blijft. Want het is belangrijk dat deze krachten in deze donkere periode standhouden.

Besef ook, lieve vrienden, dat deze krachten geen illusies zijn, maar dat deze krachten, zoals u reeds meermalen is aangetoond, reëel zijn, werken, functioneel zijn. Dat het licht in deze donkere dagen steeds blijft branden, dat dit licht niet gedoofd wordt en dat daardoor de veranderingen op aarde wel kunnen plaatsgrijpen, maar dat alles wat harmonisch is, wat lichtend is, kan blijven bestaan en zijn werk tot een goed einde kan brengen. Dat deze krachten in eenheid met de Vader hun taak volbrengen. Dat het licht mag blijven schijnen.

Zo, lieve vrienden, ik heb jullie begeleid in een oefening die u de komende weken en maanden liefst vele malen gaat herhalen. Een oefening die eigenlijk voor jullie, voor ieder van jullie een routine zou moeten worden, zodat je binnenkort gewoon u kunt neerzetten, u in kunt stellen en met uw eigen geest aan onze zijde kunt werken. Dan kunt u zich werkelijk als priesters van het witte licht beschouwen. Uitdragers van de boodschap van het licht, dan zult u in de komende tijd op deze aarde, en voor deze aarde, waardevolle taken vervullen.

Ieder van u heeft in zich de mogelijkheid en heeft in zich de kracht om dit op een juiste wijze te volvoeren. Ook vanuit onze zijde kunt u ervan op aan dat wij er steeds zullen zijn om u de hand te reiken, om u te helpen. Denk a.u.b. niet: ach wat kunnen wij als klein groepje, als eenlingen, betekenen in deze grote verandering. Ik kan u daarop antwoorden: dat het kleine groepje, en deze eenlingen met zeer velen zijn. Wanneer zij allen doen wat zij kunnen, zijn zij een enorme kracht, een enorm licht, een enorme harmonie betekenen in de noodzakelijke omwenteling die op deze aarde is aan het plaatsgrijpen. Dat het aan die eenling en aan die groepjes zal zijn om het nieuwe ‘zijn’ vorm te geven. Wat alleen al voor jullie een genoegdoening kan inhouden, is dat je beseft dat je deel bent geweest, deel bent aan de positieve veranderingen die op uw moeder aarde plaatsgrijpen.

Onze dank voor jullie inzet. Sta mij toe dat ik afscheid van jullie ga nemen met een vraag: Wil je a.u.b. wanneer het medium is vrijgegeven, heel rustig blijven. Niet beginnen met zware gesprekken, maar blijf heel sereen, heel rustig. Voor degene die nog huiswaarts moeten rijden, neem uw tijd, doe het rustig aan. Want je moet toch rekening houden dat ieder van u in zijn stoflichaam op dit ogenblik lichte wijzigingen heeft ondergaan die invloed hebben op de functies van uw lichaam, positieve invloed, opbouwende invloed. Maar dat het toch tussen nu en een 48 zal duren voordat al deze invloeden door het lichaam zijn verwerkt en het lichaam zijn eigen stoffelijke trilling heeft weergevonden. Daarom koester op dit ogenblik de rust, koester de stilte en vermijdt toch zeker de eerste 48 uur elke discussie, elk zwaarwegend gesprek, elke zware emotie, die eigenlijk niets met uw werk te maken heeft. Dan zal je opmerken dat u, wanneer de gestelde periode voorbij is, u werkelijk aanvoelt dat u meer mogelijkheden hebt dan u ooit gehad hebt. Dat er voor u poorten zijn opengegaan. Maar er gebruik van lieve mensen. In deze tijd is dit waardevol.

Ik wens jullie veel licht in de komende dagen en weken. De kracht van de Vader mag u begeleiden.