Moderne magiërs

image_pdf

6 februari 2002

Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u erop attent maken dat wij, sprekers van de Orde der Verdraagzamen, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u over het gebrachte zelf moet nadenken. Mag ik vragen welk onderwerp u voor vanavond voorzien hebt?

  •  Moderne magiërs, broeder.

Dit is een onderwerp dat blijkbaar bij de dag past. Wanneer we zien hoe op deze dag een bepaalde heilige een magiër is voor de zelfstandigen, dan ziet u direct wat moderne magiërs zijn. Maar laat ons nu zonder teveel gekheid een beetje naar de essentie van dit onderwerp komen: moderne magiërs.

Wanneer u over magie begint te spreken, moet u beseffen dat u spreekt over zaken die in deze tijd totaal ongekend zijn. Dit is altijd zo geweest. Wanneer men in de Middeleeuwen over magie sprak, sprak men ook over zaken die men niet kende. Wanneer men in Atlantis over magie sprak, sprak men ook over zaken die men niet kende. Telkens zien we dat de wetenschap dat ongekende achterhaalt en telkens weer worden de grenzen van de magie verlegd. Ook in deze tijd is dit zo.

Ook blijven er steeds twee grote strekkingen: u hebt enerzijds de mensen die magie gebruiken voor zelfgewin, of wat wij noemen: de zwarte magie, en u hebt mensen die de magie gebruiken om de ander te helpen, of wat wij ‘de witte magie’ noemen. Dit is een zeer eenvoudige opsplitsing waartussen op deze wereld een enorme variant bestaat, van zwart over donkergrijs over lichtgrijs naar wit enz. Maar wat is magie eigenlijk? In wezen is het heel simpel: magie is iets dat ten uitvoer gebracht wordt zonder dat wie erbij betrokken is, buiten de magiër natuurlijk, eigenlijk kan begrijpen of beseffen welke natuurlijke fenomenen er plaatsvinden. Uw huidige maatschappij heeft op het ogenblik het idee dat zij heel veel weet, dat zij heel veel kent en dat magie behoort tot het rijk der fabelen. Dit is eigenlijk de grootste vergissing in denken die men kan maken. Maar de echte magiër zal daar niet om rouwen. Want wat de mens op het ogenblik op deze planeet aan wetenschappelijke kennis heeft, waar hij zo prat op gaat, dat is nog geen – een duizendste is te weinig – dat is misschien nog niet een miljoenste van de mogelijkheden en de kennis die eigenlijk hier op deze aarde voorhanden is.

Wanneer u ziet dat in uw maatschappij de mens, de huidige mens, zelfs wanneer hij vele jaren gestudeerd heeft, altijd nog maar een zeer klein, miniem deel van zijn hersenen gebruikt – ik wil jullie hiermee niet beledigen maar de doorsnee mens, zoals hij op het ogenblik rondloopt met bulls onder de arm van alle mogelijke universiteiten, zal dan toch maar maximaal ongeveer een 10% van de capaciteit die in zijn hersenen aanwezig is, gebruiken. De wetenschappers zeggen heel graag dat dat 50%, 60% is of meer, maar men overdrijft graag omdat men zich daardoor belangrijk acht. Wanneer u beseft dat u maar een heel klein deel van die hersenen werkelijk gebruikt en dat al het andere als het ware een soort reservemassa is, die onaangeroerd is, dan begrijpt u toch best dat wanneer iemand zich daarin een beetje specialiseert, gaat zoeken, deuren opent, tot mogelijkheden komt die voor anderen als het ware onbestaand zijn. En dit geldt zowel in de positieve richting als, spijtig genoeg, in de negatieve richting.

Wanneer we gaan zeggen: kijk, we verplaatsen ons ineens 400 à 500 jaar verder, dan zal al wat u nu als magie ervaart, of wat u denkt dat magie is, dagelijkse kost zijn. Want wat is magie voor de huidige mens? Iemand die bv. kaarten legt, daarvan kunt u zeggen dat deze aan magie doet. Want die persoon gebruikt kennis die niet de zijne is. Hij laat kaarten leggen, hij kijkt ernaar en vertelt waarheden en brengt kennis aan, die hij niet kan weten. Nochtans, door het medium dat hij gebruikt, lukt dat aardig. Hetzelfde geldt voor alle andere soorten van voorspellingsmogelijkheden. Iemand anders gebruikt louter en alleen zijn aanvoelen, spreekt over een zesde zintuig enz. Ook dit kunnen we als magie beschouwen. En ik weet het, er zijn er onder u die zitten te denken: “Maar een magiër, dat is toch degene die zich omringt met cirkels, met heiligennamen rondom hem. Het is toch de man die de pijl uitzendt om iemand te doden, of die krachten uitzendt om iemand te genezen. Dat is een beeld dat velen van een magiër hebben. Maar om een echte grote magiër te kunnen zijn, of u nu positief of negatief werkt, is het noodzakelijk, lieve mensen, dat u eerstens een enorm inzicht krijgt in u zelf en tweedes dat u, zeker wat de kosmische waarden, de esoterische waarden, of welke naam u er ook wilt aan geven – want velen onder jullie gaan er prat op dat ze deze graad of die graad hebben qua inwijding want, broeder, ‘wij behoren toch tot dat genootschap of tot die loge en daar weten wij…..’

Spijtig, lieve mensen, de echte magiër heeft dat niet nodig; de echte magiër vertrekt vanuit zichzelf, vertrekt vanuit de kracht die in hem leeft. En weer zeg ik u: of die kracht nu positief of negatief is, maakt voor de kosmos weinig uit; het is enkel de ingesteldheid van degene die aan magie doet. En het is van wat in hem leeft, wat hij kan opbouwen, waaruit hij zijn resultaten put. En het is niet de man of de vrouw die bv. bij nacht en ontij van alle mogelijke zaken en rituelen gaat uitvoeren om dan te zeggen: “Ik aanroep de goden en dit en dat moet gebeuren.” Dit behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden bij de nog heel primitieve mensen, mensen die ook vanuit de kern van hun wezen aanvoelen dat dit voor hen een mogelijkheid inhoudt. Maar de huidige mens die hier in het Westen leeft, gaat magie op een totaal andere wijze toepassen. De echte magiër is degene die langzaam maar zeker ontdekt hoe het web van de kosmos in elkaar zit, wat de werkelijkheid inhoudt en hoe hij met dit web, met deze werkelijkheid kan werken.

En dan kan het natuurlijk voor de persoon in kwestie belangrijk zijn dat hij bepaalde namen gebruikt. Het kan belangrijk zijn dat hij nog bepaalde voorwerpen hanteert, waaraan hij een symboolwaarde geeft. Omdat het niet altijd evident is voor de mens om zijn hersendenken zo te richten dat hij, wanneer hij iets opbouwt, hij niet afgeleid wordt. En wanneer we dan rondom ons kijken, dan zien we dat in de maatschappij rondom ons op vele terreinen onbewust magie wordt gebruikt. Want hoe verklaart u anders dat mensen gewoon gaan winkelen en producten kopen die ze eigenlijk amper nodig hebben, maar gewoon omdat ze ergens via de media, zelfs niet direct bewust, een naam gehoord hebben of een flits gezien hebben van een bepaald product en daardoor zich aangetrokken voelen. Maar hetzelfde geldt wanneer uw eerste minister zegt: “Lieve mensen, het gaat goed in dit land; de economie verbetert en trekt aan.” Terwijl hij in zijn achterhoofd best beseft dat juist het omgekeerde gebeurt. En zo ziet u dat met vele zaken. Kijk eens gewoon rondom u; kijk gewoon naar uw eigen leven en zie eens hoe dikwijls u eigenlijk magiër speelt. Want u koopt frisdrank van merk X, omdat u dit beter vindt dan van merk Y. Maar vindt u het echt beter? Of zijn er andere redenen die u aantrekken om het te kopen? De verpakking, de kleur van de fles, de vorm van de fles enz. Zo is het met vele zaken.

Moderne magiërs in deze maatschappij zijn bv. in vele gevallen de artsen. U gaat naar een arts om te horen welke ziekte u hebt, wanneer u best weet wat u mankeert. En u verwacht van die man dat hij gewoon door een of ander formuletje op een papiertje te schrijven, de naam van een medicament, dat hij u geneest. Hoe dikwijls is het niet dat een arts in een formule gewoon wat water voorschrijft en wat siroop, maar dat wie het moet nemen, overtuigd is dat hij het juiste medicament genomen heeft, en daardoor zichzelf geneest? En laat ons verder kijken, wanneer u in een kliniek gaat in deze moderne maatschappij, dan ben ik blij dat ik hier niet meer leef. Want als ik zie hoe de mens van tegenwoordig in een kliniek behandeld wordt, daar zou ik in mijn tijd voor gaan lopen zijn. Van het ene toestel naar het andere, aan de ene bestraling na de andere wordt het lichaam onderworpen, om ten slotte tot een diagnose te komen die in feite gebaseerd is op een programmering van apparatuur die op een standaard gemaakt is die in wezen nooit voorkomt. En dan gaat de man, getooid in het wit meestal, zijn ritueel uitvoeren. Hij zal u uitleggen in termen die voor u bijna niet te begrijpen zijn, welke erge kwaal u toch hebt. Soms komt het er gewoon op neer dat de persoon een beetje teveel rode kool heeft gegeten en wat maagzuur heeft, maar voor die arts is er dan iets fenomenaals aan de gang en de patiënt neemt het.

Dit is magie, lieve mensen, pure magie. Men gaat dan van alles beginnen uitvoeren. En zo krijgt u dat door al die gebruiken, al die manipulaties van de mensen onder elkaar, u komt tot de maatschappij die langs de ene kant zegt: “Wij zijn puur wetenschappelijk, en al wat wij doen, bewijzen wij wetenschappelijk.” Maar anderzijds ziet u daar de onmacht van die wetenschappers, de onmacht die hen drijft tot uitspraken, tot diagnoses, gewoon omdat ze niet willen toegeven dat meestal een heel simpele zaak gemakkelijker een juiste oplossing is dan wat men er allemaal rondom creëert. En dit gaat niet alleen om geld, niet alleen in de gezondheidszorg, kijk op alle terreinen rondom u. Waarom koopt u een wagen? Vele mensen kopen een wagen via de reclame. Pure magie, mensen. Want eens u de wagen bezit, dan beseft u dat er toch wel een verschil is tussen wat de reclame u vertelde over die wagen en de werkelijke mogelijkheden.

Mensen kopen waspoeder in deze tijd. Een paar jaar geleden, als ik het goed voorheb, was het nog: ‘Wast witter dan wit’. Kan iemand mij vertellen wat witter dan wit is? Toen die zaak uitverkocht was, ging men spelen op schone kleuren enz. En telkens weer ziet u hoe de mens zich laat meedrijven, in wezen niet beseffende dat hij eigenlijk veel geld uitgeeft voor iets dat nutteloos is. Integendeel, veel van die zaken die u aangeraden worden, zijn oorzaak geworden dat mensen ziek werden, oorzaak van eczeem was, oorzaak van ademhalingsproblemen, en noem maar op. Maar dit vertelt de magiër u niet. De magiër schrijft u alleen het beeld voor of spiegelt u het beeld voor van zo’n propere, heldere was.

Hetzelfde met lobby’s. Neem nu bv. de tabakslobby in het Westen, een heel machtige lobby. En daar tegenover staat dan de andere lobby van zij die anti-tabak zijn. Zij verkopen dan liever marihuana of cocaïne, maar ja, het is maar hoe u uw kost verdient, nietwaar. Men gaat er dan van uit: “Wanneer u durft tabak te gebruiken, dat is schadelijk, daar gaat u van sterven.” Tegelijkertijd rijden die heren rond in grote wagens die de lucht vervuilen, maar dat is bijzaak. Dat u ziek kunt worden van de wijze waarop u zich verplaatst, dat u ziek wordt van de grote fabrieken die overal alles maar uitbraken, die onevenwichten creëren in de natuur, is bijzaak. Maar, wanneer iemand durft een sigaret op te steken – niet dat ik hier propaganda maak voor het roken, ik wil alleen maar jullie een duidelijk beeld geven – dan doet u doodzonde. Daar, lieve mensen, zit de dwaasheid.

Wanneer iemand tegen u zegt: “Lieve vriend, pas op, rook toch geen sigaret”, terwijl u in functie bv. directeur van een kerncentrale bent, waarvan u weet dat er fouten zijn en dat u een gans gebied besmet zonder dat erover gesproken wordt, dat noem ik magie. Moderne, zwarte magie. En zo zijn er vele zaken. Op het ogenblik loopt de wereld over van: “Wij gaan het milieu beschermen. We gaan produceren op een ecologisch verantwoorde manier. We gaan het water zuiveren en we gaan dit en dat.” De enige die er rijker op worden, zijn de fabrikanten van al die ecologische gedachten. De grote industrieën die daar achter zitten, dat zijn de hoofdmagiërs. En dan de politiekers die gezwind mee taksen aanbrengen en zorgen dat zo alles mooi loopt naar waar men wil.

En dan kunt u denken: “Maar wat heeft dat met magie te maken?” Heel veel, lieve vrienden. Want zo goed die grote bedrijven als die politieker nemen hun wenselijkheid voor waarheid en zij creëren het zwart-magisch op de rug van de ander. Het wordt niet als magie bezien. Het wordt bezien als handel. Het wordt bezien als hoogstaande politiek van het hoogste niveau door zeer intelligente lieden die weten wat het beste voor u is. Of ze weten wat het beste voor u is, sta mij toe daaraan te twijfelen. Dat zij weten waarmee zij het snelste rijk worden, dat is weer iets anders. En zo ziet u maar, lieve mensen, dat u op het ogenblik in een wereld leeft waar veel meer aan magie gebeurt dan wat u op het eerste zicht doorhebt.

Langs de andere zijde hebt u dan ‘de wit-magiër’, de echte magiër in mijn ogen, de man of vrouw die werkelijk tracht voor deze wereld en voor de ontwikkeling van deze wereld en de mogelijkheid tot incarnatie van de geest te werken. Deze mensen zult u niet vinden in de Kamer of de Senaat; deze mensen zult u niet vinden aan het hoofd van multinationals. Deze mensen werken meestal alleen, in stilte. Zij werken meestal gewoon vanuit de kracht van zichzelf, soms samen met anderen van dezelfde gesteldheid. Soms met een leerling, enz. Deze mensen, die zijn op het ogenblik voor de aarde zeer belangrijk, want het zijn zij die dankzij hun mogelijkheden, dankzij de krachten waarmee zij werken, bepaalde zaken die mis gaan, dikwijls kunnen bijsturen. Dit zijn de magiërs over gans de wereld. U vindt ze onder alle volkeren, in elke religie zult u ze terugvinden. En het kan dat zij in het dagelijkse leven een bepaalde functie hebben, maar die functie kan gaan van taxichauffeur over fabrieksarbeider of over lesgever. U zult het aan die mens niet opmerken, en toch vindt u ze overal. Toch zijn zij degenen die in deze tijd meer dan ooit trachten de wereld verder te helpen en stabiliteit te geven, mogelijkheden te geven.

Het zijn niet degenen die grote boeken schrijven over hoe u aan magie moet doen. Want de echte magiër van deze tijd werkt zoals in de Middeleeuwen ‘in het verborgene’. De echte magiër gaat veel opbouwen en zal het dikwijls omkleden in een kleed dat deze maatschappij kan aanvaarden om zo bepaalde krachten en bepaalde ideeën in deze maatschappij naar voor te brengen. En dit is belangrijk. Laat u niet verblinden, lieve mensen, door uiterlijkheden. Laat u niet verblinden, zoals tegenwoordig in de mode is: “We gaan grote rituelen houden, desnoods met enkele honderden of duizenden personen.” Dit is het niet.

De echte magiër is de mens die op uw weg kan komen op het ogenblik dat u het even moeilijk hebt. Die tegen u het juiste woord zegt waardoor u zich kunt herpakken waardoor u in het leven weer verder kunt, en die dan plots terug verdwenen is zoals hij gekomen is. De echte magiër is de mens die een ander bv. in zijn dromen helpt om rust en evenwicht te vinden. De echte magiër is gewoon degene die in deze maatschappij u erkent als zijn broeder, wat uw geaardheid ook mag zijn, wat uw denken ook mag zijn. Voor de echte magiër bestaat niet: Jij bent een christen, of jij bent een moslim, of jij bent een vrijdenker. Voor de echte magiër bestaat alleen de mens die, wanneer hij hulp nodig heeft, deze beziet als een deel, een onafscheidelijk deel van het Goddelijke waarmee hij volledig ook één is, in harmonie is. En vanuit dat gaat die magiër werken. Vanuit dat gaat hij zijn kracht met u delen en zal hij trachten te zorgen dat u ook deze ervaring meemaakt. En zo kunt u, zonder dat u het beseft, overal op elk moment in contact komen met een moderne magiër, maar dan bedoeld in de goede zin van het woord. Want de zwarte magie, lieve mensen, ontmoet u in deze maatschappij bijna continu. Vele vormen van reclame, vele vormen van berichtgeving zijn puur gemanipuleerd, gestuurd om u te verplichten in een bepaalde richting te denken, te voelen, te handelen.

Of denkt u nu werkelijk dat in uw maatschappij hier al die mensen die rondom u hier leven en die van een andere geaardheid zijn, erop uit zijn om niets anders dan onrust te stoken? Nee, lieve mensen, dit is niet zo, integendeel. De grote meerderheid van die mensen wenst alleen maar normaal, rustig te kunnen leven. Maar wanneer ieder in deze maatschappij dit alleen maar wenst, dan verliezen enkelingen hun macht. En daarom is het nodig dat men figuren naar voor schuift die iedereen als het ware de nekharen doet rechtstaan, die onrust kweken enz. Want het is op het ogenblik dat de onrust er is, dat de andere kan de macht grijpen. En zo ziet u hoe, of u het wilt of niet, u zeer snel meegesleurd wordt in magie, in een soort parallel wereld van gedachten, van gebeurtenissen die eigenlijk niet aan de orde van de dag zijn, maar die door alles wat u benadert, u zo beïnvloedt dat u een gedachtebeeld opbouwt: “de mens die anders denkt of anders leeft, daar moet ik voor oppassen, die is gevaarlijk.” En wanneer men erin slaagt dat zo honderden, duizenden, een ganse bevolking van een stad of een land dit gaan denken, dan hebt u pure magie. Dan creëert u het beeld van ‘een beest’ dat niet bestaat, maar dat gecreëerd is in een werkelijkheid die de echte werkelijkheid die voor u als stofmens aanwezig is, gaat wegdrukken en de angst zal u overmeesteren en u zult gewoon ten uitvoer brengen wat degene die het allemaal georkestreerd heeft, de magiër als het ware, gewild heeft om zo zijn macht bevestigd te zien. Daar tegenover staat dan degene die het positief meent, die probeert vanuit alle stilte, vanuit de rust dit negatieve te neutraliseren om zo te voorkomen dat er in deze maatschappij een bom ontploft, weliswaar in een tweede werkelijkheid, maar desondanks wanneer ze ontploft, vele slachtoffers maakt.

Zo, lieve mensen, ik hoop dat ik jullie vanavond een beetje heb kunnen bijbrengen wat moderne magie is. Misschien hadden er onder u gehoopt hier vanavond van mij formules te krijgen of bepaalde heiligennamen, magische namen enz. Nee, lieve mensen, dit is niet aan mij besteed om dit aan u over te brengen. Dat soort magie, dat nog steeds ook toegepast wordt, houdt teveel gevaren in. Want op het ogenblik dat u bij wijze van spreken een kind een lucifer geeft wanneer het in een hooiberg speelt, dan moet u er niet van verschieten dat het kind en de hooiberg verbranden of opbranden. Dit zou hetzelfde zijn wanneer we op een avond als deze u de uitleg zouden geven van bepaalde grimoires: de oude magische teksten in sleutel geschreven. En deze oude magiërs wisten maar al te goed dat zij hun kennis van toen niet aan het perkament mochten toevertrouwen op een wijze dat iedereen het zou begrijpen. En daarom vindt u in de oude boeken steeds weer onbegrijpelijke teksten, steeds weer onbegrijpelijke aanroepingen, woorden enz. die ervoor moeten zorgen dat de niet-ingewijde er geen misbruik van zou kunnen maken.

Lieve mensen, als er op dit moment vragen zijn over dit onderwerp, breng ze maar even naar voor.

  • Broeder, zoals een snotneus streeft naar het goede, kan het zijn dat een magiër die streeft naar het goede, soms in situaties terecht komt die zo extreem zijn dat hij denkt: Waar ben ik in godsnaam in terecht gekomen. Of heeft zo iemand voortdurend de controle?

Wanneer u aan magie gaat doen, beste vriend, dan moet u goed beseffen dat u als mens in een andere wereld gaat stappen. U moet als magiër beseffen dat wat voor u dagdagelijks onmogelijk lijkt, plots in uw magische wereld, een tweede werkelijkheid als het ware, gewoon zich voltrekt. En op het ogenblik dat de magiër ook maar één moment zou twijfelen aan wat hij uitvoert – zoals u zegt: ‘In welke wereld ben ik nu terecht gekomen?’ – dan zou hij het deksel op zijn eigen hoofd krijgen. Het is zeer belangrijk dit te beseffen. Daarom heb ik daarjuist gezegd: Magie wordt alleen maar doorgegeven van magiër aan leerling, van meester aan leerling, steeds verder, omdat op het ogenblik dat u deze procedures begint toe te passen en angst zou krijgen, zelfs als u ‘wit’ werkt, u ook door het Licht voor uzelf in een zeer moeilijke situatie kunt komen. Want besef wel dat het Licht ook voor u vernietigend kan zijn wanneer u niet ver genoeg gevorderd bent om het aan te kunnen.

Kijk, wanneer u op een zomerse dag volle zonneschijn hebt en u gaat zonder uw ogen te beschermen in de zon kijken, dan kunt u ervan op aan dat uw oog, uw ooglens enz. beschadigd wordt. Ditzelfde geldt voor de magiër. Of hij nu wit of zwart werkt, maakt weinig uit. Op het ogenblik dat hij ook maar even twijfelt aan waarmee hij bezig is, ontstaat er voor hem gevaar. En wanneer u bv. in het negatieve werkt – en u hebt veel soorten van zwarte magie nog in deze maatschappij; er zijn nog steeds mensen die denken dat ze een magische pijl kunnen schieten; er zijn nog steeds mensen die denken dat zij ‘een vloek kunnen uitspreken’ waardoor u langzaam maar zeker zult sterven – en ik ben de laatste om te zeggen dat dit niet waar is, maar op het ogenblik dat degene die de vloek uitspreekt, die de pijl zendt, of misschien in een moderne versie een laserstraal, maakt niet uit, ook maar enige seconde twijfelt aan wat hij doet, is de kans groot dat zijn pijl, zijn vloek of zijn laserstraal bij de terugkeer hem volledig vernietigt. Om dan nog maar te zwijgen op het ogenblik dat iemand zo werkt en hij zou toevallig geconfronteerd worden met iemand die de zaken kent en die gewoonweg alles terugstuurt. Dan komt u in een situatie waar ‘het erger is dan in de hel die men in de Middeleeuwen de zondaars voorhield’.

Maar dit geldt ook wanneer u positief werkt. Wees niet te overmoedig. Doe het rustig aan, bouw zaken op zo ver u zelf waarneemt, voelt dat u de mogelijkheid hebt. Voer geen zaken uit waar u aan twijfelt, want door dat te doen, gaat u heel gemakkelijk door uw twijfel aanzetten op alle mogelijke energieën rondom u. En die zijn er  op het ogenblik legio. Wanneer u bv. in deze tijd al eens geluisterd hebt naar bepaalde moderne muziek, of hoe ik het moet noemen, zult u opgemerkt hebben dat bepaalde ritmes de jongeren enorm kunnen opzwepen. Vergeet niet dat vele van die klanken die op het ogenblik zeer gangbaar zijn, gebaseerd zijn en vertrokken zijn vanuit oerklanken die gebruikt werden om effectief zwart-magisch te werken. Het is verwaterd, maar het is verdergegaan en het is opgenomen en nu onder andere vormen gebracht. En dan verschiet men ervan, beste vriend, dat in deze maatschappij bv. wanneer jongeren beginnen te fuiven op die muziek, op die klanken, dat zij drugs gaan nemen, dat zij verslaafd geraken. Dan verschiet men ervan dat zij in hun wagen stappen en zich vrijwillig te pletter rijden. Men beseft niet dat juist door deze klanken, in een moderne verpakking, onder een moderne conditie de aanhechtingen gebeuren, dat de krachten zich daarop zetten waardoor deze jongeren, die meestal nog niet eens in evenwicht zijn omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn, zich zo naar de vernietiging sleuren.

Er is veel te weinig over deze zaken in deze maatschappij gekend. Of men wíl het niet zien, men wil het niet horen. Want het is toch zo aangenaam onder lawaai en met drugs en drank u te vermaken. Maar wat is het verschil tussen de Middeleeuwse praktijken, waar men ditzelfde toepaste of wat de Romeinse jongeren deden vóór de val van het rijk. Ook hier weer ziet u hetzelfde en ziet u de manipulaties, ziet u de krachten. Want vergeet niet, dit is toch zeer belangrijk, u leeft als mens in een wereld van stof èn geest. Rondom u zijn enorme krachtsvelden; rondom u zijn enorm veel wezens en allen hebben zij bepaalde leerscholen door te gaan. En wanneer zij terug bepaalde zaken waarnemen – al is het 2000 jaar geleden, voor ons bestaat tijd niet; al is het 10.000 jaar geleden, maakt niet uit – zullen zij zich daarop aanzetten en trachten zich terug zo te manifesteren.

Waarom denkt u dat bv. wanneer men op trommels begint te slaan, wanneer men Midden-Amerikaanse ritmes begint op te roepen, nadien dikwijls allerlei eigenaardige zaken gebeuren. Het moet niet altijd extreem zijn. Het kàn soms extreem zijn, het moet niet altijd. Maar het kan gaan over een heel simpele inzinking, over heel zware ruzies tot doodslag toe. Waar komt het vandaan, denkt u? Heel simpel: het ganse spel van ritmes, eeuwenoud, eerst uit Afrika gekomen. En vóór Afrika hebben we gezien dat bv. zulke ritmes kwamen uit het rijk van Mu. Het is via slaven enz. naar het Midden-Amerikaanse Caraïbisch gebied gebracht, en steeds weer werd de zwart-magie toegepast omdat het ganse verloop van die ritmes gebaseerd was op haat. Haat tegen degene waarvan men vond dat deze hen tekort deed. Haat tegenover degene die hen veroverd had. Duizenden jaren terug op het Afrikaanse continent, tienduizenden jaren terug en nog meer in de primitieve ontwikkelende mens. Tot deze eeuw toe. En nu lacht de moderne mens daarmee en zegt: “Dat tromgeroffel van de primitieve mens, dat doet weinig ter zake. Het is het ritme enz. En wie gelooft er nu nog dat op het ogenblik dat de trommels roffelen, dat baron Samedi die verschijnt? Niemand meer. Maar vergeet niet, lieve mensen, dat het niet baron Samedi is die moet verschijnen, omdat hij aanwezig zou kunnen zijn. Het is voldoende door het geluid dat u opwekt, dat u de krachten oproept die duizenden jaren oud zijn en die zonder onderscheid te maken op dat moment hun magische kracht gaan ontplooien om zich weer terug te bevestigen.

En dan ziet u dat er eigenaardige fenomenen gebeuren. Dan ziet u dat volkeren elkaar uitroeien. Dan ziet u plots dat hier of daar op de wereld een kerk wordt uitgebrand. Of dan ziet u dat er hier of daar een aanslag wordt gepleegd. De mensen leggen niet dadelijk de link, maar voor de fijnstoffelijke wereld, voor de geestenwereld zijn juist deze zaken ideaal. Omdat zij terug die mogelijkheden, die trillingen naar voor brengen. En zo krijgt u dan de uitwerkingen. Maar dit kan met vele zaken gaan.

Ik spreek nu over de trommels omdat dat voor de meesten gekend is. Caraïbisch gebied, voodoo, ach, ieder van u heeft er al over gelezen. Ieder van u heeft er misschien in deze tijd al een film over gezien. Maar hetzelfde, lieve mensen, kunt u ook bereiken wanneer u bv. met kerkelijke gezangen die gebruikt werden in de tijd van de vervolging van andersdenkenden op dit continent, wanneer u die terug oproept, wanneer u die trilling terug creëert, onder de mystieke sfeer van bv. de liturgie. En wanneer u dan een voorganger hebt die aan het altaar als het ware kan opgaan in zijn beeld dat hij de vervanger is van de Christus, zoals hij hem ziet – niet de Christos, let op mijn woorden – dan krijgt u daar ook hetzelfde als wat die Latijns-Amerikaan op zijn trommel bereikt, bereikt die priester of die abt of die pater, noem maar op, in zijn situatie hetzelfde. En ook dan zult u zien dat na zo’n gebeuren ergens weer uitbarstingen zijn. Want dat alles, lieve mensen, ligt aan elkaar gelieerd. Al deze krachten zijn rondom u en door wat u dikwijls doet, zet u erop aan, zonder dat u het weet. Maar zeker wanneer u op die magische weg bewust wil gaan experimenteren zonder de nodige leiding, zonder de nodige kennis.

  • Ik heb nog een vraag die voortvloeit uit uw antwoord. U gaf aan dat een magiër dan de leiding heeft, de leiding krijgt. Is zo’n leraar, is dat altijd in de stof of kan er ook van uw zijde mee gewerkt wordt?

Beste vriend, begrijp toch goed, magie gaat verder dan de stof. Wanneer u in de stof als leerling-magiër aan het werk bent, dan zal niet alleen uw meester u begeleiden en u helpen, maar de ganse entourage van de meester – en dit kan heel ver gaan – zal zich inzetten om u op de juiste plaats te krijgen. Vergeet niet dat op een bepaald moment de leerling meester is en de meester leerling. Want wat de echte magie aangaat, is dit leven van de mens maar een tussenfase. Echte magie gebeurt op hogere niveaus, en op die niveaus kan het best dat de leerling die vandaag de meester volgt, eigenlijk al de meester voorbij is. Begrijpt u mij?

  • Nee.

Dat wil zeggen dat wie op het ogenblik met deze materie bezig zijn, niet alleen hier in de stof, iemand hebben die hen begeleidt, de zogezegde meester, maar dat zij meestal behoren tot een veel groter geheel in de kosmos en dat zij juist geïncarneerd zijn om hier bepaalde zaken in de stof te kunnen realiseren. U zou het kunnen vergelijken met wanneer u denkt aan het westerse voorbeeld Jezus. Hij wordt geboren in de stof, is een groot magiër – de Christos die hij vertegenwoordigde, bestond al langer dan de aarde, maar hij wordt geboren als mens – hij doorloopt hier de magische scholing, van klein kind tot ongeveer volwassene. Hij wordt opgeleid om uiteindelijk zich als Jezus Christus te manifesteren en een leer te brengen. Maar in wezen, mijn vriend, was deze leerling eigenlijk reeds eeuwen de meester van elke leraar die hij gehad heeft. Kunt u volgen?

Goed. Dus, als u mij vraagt nu: Wordt iemand die daar in positieve zin mee bezig is, geholpen door onze zijde?, is dat evident. Maar, het is even sterk aanwezig bij degenen die in het zwarte werken. En dat wil zeggen dat die krachten ook terug overal weer kunnen opduiken. Daar moet u wel, wanneer u zelf bezig bent om uw weg in het Licht trachten te gaan, er rekening mee houden dat u op elk ogenblik u bewust bent dat u deel bent van het Licht en dat het Licht uw bondgenoot is, zonder te vervallen in het idee dat u het Licht volledig kunt doorschouwen. Want hoe ver u ook mag komen, en als ik het vanuit mijn kant bekijk: het Licht is volgens mij – en dan zie ik het toch vanuit een geprivilegieerde positie, niet meer gebonden aan een stoflichaam – een wens, maar ik denk om het ware Licht te kunnen aanschouwen, dat we daarvoor allemaal, zonder uitzondering, nog een zeer lange weg te gaan hebben. Want anders doen we, zoals ik daarjuist zei, in de zon staren en ons blind maken, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb beantwoord.

  • Broeder, moet je als magiër geboren zijn of kunt u het zelf ook gewoon leren om een tovenaar te worden?

Lieve vriend, eigenlijk zit in ieder mens die geboren wordt de mogelijkheid om ‘tovenaar’ te zijn. Alleen, bij het opgroeien vergeet de mens al rap, door toedoen van zijn omgeving, dat hij die eigenschappen heeft. Maar wanneer u gewoon probeert voor uzelf het goede te doen, dan zult u opmerken dat u als tovenaar geboren bent. Want door uw wens om goed te doen, om lief te zijn voor de anderen, zult u zien dat u zeer veel kunt bereiken. Dan zult u opmerken dat door uw houding u langzaam maar zeker steeds meer mensen zult tegenkomen die u telkens een klein stukje geven vanuit hun toverdoos. En langzaamaan zult u zo voor uzelf uw eigen toverdoosje kunnen opbouwen en zult u op een bepaald moment mensen op uw weg tegenkomen, die u zullen leren hoe u daarmee kunt omgaan. Als u ervoor openstaat, dan bent u als magiër, als tovenaar geboren. En daar bedoel ik echt niet mee, lieve vriend, dat u dan Harry Potter wordt, om het in een moderne versie te zeggen. Maar wat u dan wel wordt, is de waarde die in dat verhaaltje ligt. Wanneer u heel goed gaat kijken wie die kleine man was, die die schrijfster gecreëerd heeft, de jongen die staat voor zijn idealen, die nooit zijn vrienden zou verraden, die trouw is aan zichzelf en aan zijn gegeven woord, wel lieve vriend, daar is de echte magiër geboren. En dan zult u zien dat u veel straffere zaken zult kunnen uitvoeren in uw leven dan dat ooit een boek of een film u kan tonen. Denk daar dan maar even goed over na en dan zult u zien, u zult uw toverstaf wel vinden.

  • Broeder, als iemand met magie werkt, kan het dan zijn dat bepaalde banden moeten verbroken worden omdat ze een belemmering kunnen vormen om daar nog verder mee door te gaan? Daar bedoel ik wereldse banden mee, die de magiër belemmeren om zich volledig te ontplooien.

Wanneer een magiër magiër is, dan zal hij zich nimmer nog storen aan banden waarvan de maatschappij zegt dat die zouden moeten bestaan. U kunt u niet ontwikkelen op magisch gebied, en sta mij toe dit uit te breiden op de volledige geestelijke ontwikkeling van de mens, want uiteindelijk is magie maar een weg, zoals u zou kunnen zeggen dat iemand die puur mystiek gaat, ook een weg volgt. Maar in het algemeen, wanneer iemand geestelijk ontwikkelt, langzaam maar zeker de weg naar bewustwording gaat, zal hij zich altijd moeten vrij houden en vrij maken van bindingen. Want elke binding is een beperking en houdt u tegen tot ontwikkeling. Ook hier zou ik graag de grote magiër van de vorige era aanduiden: Wat heeft Jezus gezegd tegen de rijke jongeling, maar ook tegen zijn apostelen, zijn leerlingen, zelfs zijn lievelingen, om het zo te zeggen? “Wanneer je mij wil volgen, wanneer u wilt komen tot het Rijk Gods, laat dan alles achter u.” En hij heeft werkelijk gezegd: “Laat uw vrouw, laat uw kinderen, laat uw zaak, laat alles achter u, uw familie. Want wanneer u dat niet doet, wanneer u zich daaraan gebonden acht, kunt u nooit vrij zijn, kunt u nooit komen tot uitvoering van de weg die u is weggelegd.” Daarop heeft de rijke jongeling op een bepaald moment gezegd: “Heer, wat u mij vraagt, is niet haalbaar.” Want het is gemakkelijker voor een kameel om door de poort van Jerusalem te gaan, wat in die tijd heel moeilijk was, dan dat. Nochtans is het zo. Op het ogenblik dat u zich verder geestelijk wilt ontwikkelen of dat u in magische procedures wilt gaan, moet u zich vrij kunnen zetten. Dat wil niet zeggen, en Jezus heeft ook nooit gezegd dat u ze moet buitengooien of dat je ze moet verketteren, nee. Tegen zijn eigen moeder heeft hij gezegd: “Vrouw, wat heb ik met u te zien.” Denk aan het feest van Kanaän. En waarom heeft hij dat gezegd? Omdat die vrouw op dat moment van hem vroeg om in te grijpen omdat er iets gebeurde dat volgens de voorschriften niet kon. En daar is duidelijk gesteld dat de voorschriften van geen tel zijn. Het is belangrijk dat er harmonie is. Daarom stelt hij: “Vrouw, uw gedachtegang hier is wel goed bedoeld, maar past niet in mijn wereld. Dus, ik heb hier niets mee te zien.”

En ditzelfde leert hij ook aan zijn 3 leerlingen. Aan de 12 apostelen ook, maar in mindere mate, maar vooral aan de 3, die hem het nauwst waren. Zij hebben alles als het ware losgelaten en zijn hem gevolgd. En ik kan u garanderen dat dit nog een andere wereld was, met andere wetten en normen dan de uwe. Het was in die tijd zeker niet evident dat iemand uit de hogere kaste alles losliet en met een rebel meeging, en dan nog van alles ging prediken, ging uitvoeren en samenleven. Want u kúnt zich niet voorstellen hoe de tijd was toen Jezus leefde. Want alle gegevens die u hierover hebt, zijn gegevens van lang na hem; zijn dan nog eens bewerkt en vervalst. De echte figuur Jezus zou u in deze tijd kunnen omschrijven als iemand die zou zeggen: “Lieve mensen, schamen jullie u niet om in zulke maatschappij te leven, wanneer de wereld zich aan het vernietigen is?” En dit heb ik dan nog zacht uitgedrukt. Maar het is duidelijk dat wanneer u verder wilt gaan, en dat geldt voor iedereen, dat u zich moet vrij maken, dat u moet kunnen zeggen: “Dit is de weg, dit voel ik aan, deze weg ga ik, wat men er ook van denkt.”

We leven nu eenmaal in een overgangstijd. En dat voordeel hebt u, daardoor hebt u iets meer speling. Maar wanneer u, zoals u de vraag stelt, u wilt vast ankeren op oude normen, op oude waarden, dan zult u telkens weer zien dat het u steeds weer pijn zal berokkenen. En dit geldt voor iedereen. Op het ogenblik dat u kunt zeggen: “Dit is mijn weg, deze ga ik”, dan bent u de magiër. En wanneer u het in het positieve richt, dan opent u uw werkelijkheid en dan kan ik u zeggen dat het resultaat daaruit altijd anders zal zijn dan dat u nu voor uzelf kunt inschatten. Want u moet het huidige kunnen lossen om uw tweede werkelijkheid te doorleven. En dat antwoord komt dan weer in deze wereld, aangepast aan de mogelijkheden. En zo kunt u, stap voor stap, verdergaan. Ik hoop dat dit voldoende is?

  • Het is de 2e keer op 2 dagen dat ik van gene zijde het woord ‘mystiek’ hoor gebruiken. Het woord ‘mystiek’ koppel ik direct aan godsdienst, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Kan u daar een korte uitleg op geven, broeder?

‘Mystiek’ is gewoon de kracht van het licht in uzelf beleven. Dat kan onder vele vormen. Dat kan binnen een religie zijn waar bv. een kloosterzuster in volle aanbidding één wordt met degene die zij aanbidt. Maar dat kan ook de gewone dagelijkse doorsnee mens zijn die, in meditatie verzonken, ineens het Goddelijke in zich voelt, ineens weet hoe het moet. Dat, lieve dame, is mystiek, heel kort gezegd. Voldoende?

Als u mij dan toestaat, dan zal ik deze avond afsluiten, zoals het hier de gewoonte is, met een meditatie. Op het ogenblik is het zo dat in deze contreien redelijk veel onrust heerst, redelijk veel angst aanwezig is. Daarom zou ik voorstellen dat we de meditatie in het teken stellen van vrede vinden in uw eigen hart. En lieve mensen, tracht terwijl we de meditatie doen, aan mensen te denken die het op dit ogenblik moeilijk hebben, die op dit ogenblik onrustig zijn, zich niet goed voelen, met de wereld geen raad weten. Ieder van u zal wel zo iemand kennen. En offer de meditatie die we gaan doen, aan deze persoon op. Laat het vrijelijk vloeien. En dan zult u zien dat ondanks het feit dat hier maar enkele mensen aanwezig zijn, u een redelijk goed en verstrekkend resultaat zult bereiken.

Meditatie: De 7 magiërs.

In de tijd dat de vogels de boodschappen brachten, in de tijd dat de magiërs woonden in afgelegen kastelen, in de tijd dat meester Merlijn op deze aarde rondzwierf, in die tijd was de aarde nog één grote magische planeet. In die tijd spraken de bomen tegen elkander, de dieren overlegden met elkaar hoe zij het best deze aarde zouden besturen. Dit klinkt in jullie oren als een sprookje, en toch was dit voor de aarde een goede tijd. Een tijd waarin de tovenaars, de magiërs rondzwierven, een tijd waarin zij geraadpleegd werden door de dieren, door de planten en door de weinige mensen die toen deze aarde bevolkten. Maar die wel één waren met het geheel. De tijd dat de mens respect had voor de boom die groeide, voor het dier dat liep. De tijd dat de mens de goden aanbad, de tijd dat de zon voor de mens het grote raadsel van de goddelijkheid was, dat de maan deel van de vruchtbaarheid was, de tijd dat een brullende vulkaan de heerser van de onderwereld was.

En in die tijd waren er magiërs die jaarlijks samenkwamen; jaarlijks kwamen zij op een eiland samen. Sommigen moesten er een verre reis voor ondernemen, maar telkens weer waren zij er weer en gingen zij op dit eiland in een kring zitten. Zij vormden, wat men later is gaan noemen: de magische kring. Zij waren telkens weer met 7. En binnen de kring ontstaken zij dan het vuur. Het vuur dat het symbool was van het leven, dat het symbool was van het Licht. En rond dit vuur trokken zij in het zand, in de aarde, een kleine greppel. En in deze kleine greppel werden schalen met water geplaatst. En zo vormden zij met de mogelijkheden die zij hadden, een primitief altaar. En ieder van hen had dan zijn eigen instrumenten bij: de ene gebruikte kleine stokjes, de andere kleine kiezelsteentjes, weer een ander stukjes huid. En zo had ieder van de 7 zijn eigen werkinstrumenten waarmee hij in de toekomst kon schouwen. Men wierp het op en liet de lucht zijn spel spelen. En naargelang alles in de cirkel, in de kring, neerdaalde, ging men dan bekijken wat de toekomst bracht, wat de mogelijkheden waren. Toen al hebben de magiërs ontdekt dat de mens voor de aarde dikwijls een probleem zou zijn. Toen al hebben zij vastgesteld dat zij daar de bron moesten maken om te zorgen dat de evenwichten op deze planeet zouden kunnen blijven bestaan.

En deze magiërs hebben jaar na jaar een kracht opgebouwd, een enorme kracht die ze hebben neergelegd op een eiland, op dat stukje aarde dat zij volledig omsloten hebben met een magische koepel, een koepel van Licht, een koepel gebouwd door de harmonie van de 7, door de eenheid, door de liefde die zij hadden voor deze aarde. En deze koepel, die straalt heden ten dage nog steeds. De 7 komen nog steeds ieder jaar samen en versterken steeds weer opnieuw de kracht van het Licht. En zo, wanneer u nu voor uzelf u één maakt, in harmonie komt met de 7 magiërs, met deze koepel van Licht, van kracht, die glanst en straalt, sterker dan ooit tevoren. Dan kunt u gewoon in uzelf deze kracht opnemen, kunt u zich aansluiten bij deze grote magische kracht, die in oorsprong is ontstaan nog voordat de mens deze planeet bevolkte. En deze kracht die u door u laat stromen, die gewoon elke cel van uw lichaam laat vibreren, die aansluit op al het Licht dat maar voorstelbaar is, deze kracht, lieve broeders en zusters, in naam van de 7 magiërs: laat ze hier vloeien, geef ze door aan ieder mens die op het ogenblik deze rust, deze harmonie, deze kracht kan gebruiken. Laat het gewoon gaan. Geef het gewoon door. En u zult zien, overal rondom u, waar u ook de kracht naartoe laat gaan, zullen er rustpunten ontstaan. Overal zullen er mensen zijn die gaan kiezen voor de vrede, die de angst kunnen laten wegvloeien en de rust in hun lichaam kunnen laten ontspringen.

Laat deze kracht gaan, stuur ze uit, naar al wie ze aanvaarden wil, één met de 7 magiërs die reeds lang van tevoren wisten dat de aarde en dat de mens op de aarde deze kracht van node had.

En zo, lieve broeders en zusters, wanneer u het de komende dagen misschien even moeilijk krijgt, zet u dan even rustig neer en denk terug aan de 7 magiërs. Denk terug aan dit moment dat u ondanks het feit dat dit verhaal een verhaal is, gebaseerd op realiteit, in uw tijdrekening van zeer, zeer lang terug, nog voordat de mens, zoals de mens nu bestaat, op deze aarde reeds heeft plaats gehad. Denk even aan deze 7 magiërs en denk even terug aan de kracht die zij opgewekt hebben, aan het Licht dat zij op deze planeet hebben vastgelegd. Wees terug even één met hen en dan zal u opmerken dat wat er ook gebeurt in de komende weken en maanden in deze woelige tijd, gewoon aan u voorbij zal gaan. En dat u met de kracht die u daar vindt, dat u velen zult kunnen helpen die hulp in de komende tijd nodig zullen hebben.

Lieve vrienden, hiermee is mijn bijdrage aan deze avond volbracht. Ik denk dat de meesten onder u nu even hebben kunnen voelen wat magie is, even de krachten hebben gevoeld. Als het in uw hart is ontloken, verzorg het dan. Het is zoals een plantje dat juist ontkiemt: het heeft nog zorg nodig. Maar u zult zien dat, als u het op de juiste wijze doet, er op de juiste wijze mee omgaat, dat u dan een zeer stevige boom krijgt, de levensboom, geworteld in de vrede en ontpopt en uitgegroeid in de harmonie om tenslotte het Licht uit te stralen naar ieder die het Licht zoekt. Ik wens jullie nog een gezegende huisgang. Het ga jullie goed.

image_pdf